XII Международная научно-практическая конференция «WORLD SCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS» 11-13 августа 2021 года Торонто, Канада. Архив

Уважаемые коллеги!

11-13 августа 2021 года в г. Торонто, Канада

состоялась XII Международная научно-практическая конференция

WORLD SCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // World science: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-world-science-problems-prospects-and-innovations-11-13-avgusta-2021-goda-toronto-kanada-arhiv/.

1.
Aleksidze G., Epitashvili T., Kazarova S.
PESTS AND DISEASES OF COMMON BEAN (PHASEOLUS VULGARIS L.) AND THEIR GENETIC DIVERSITY IN GEORGIA.
11
2.
Antoniuk O. P.
SYSTEM OF INTERACTIVE TEACHING METHODS IN HIGHER EDUCATION.
21
3.
Boichuk O. M., Honcharenko V. A., Dronyk I. I., Dmytrenko R. R.
ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR INDEPENDENT WORK OF STUDENTS OF THE DEPARTMENT OF HUMAN ANATOMY OF BSMU.
28
4.
Bondar T., Domina Z., Malechko T.
INFLUENCE OF SWIMMING ON FORMATION CORRECT POSTURE FOR TEENAGERS.
32
5.
Haievskyi V., Bondarenko L.
DETERMINATION OF REQUIREMENTS FOR TECHNOLOGY OF ASSEMBLY AND WELDING OF CAPACITY FOR BULK MATERIALS.
35
6.
Khaniukov O. O., Pesotskaya L. A., Kravchenko O. I., Shchukina O. S.
CURRENT CONCEPTS OF MYELODYSPLASTIC SYNDROME: LITERATURE REVIEW.
44
7.
Krupko O.
DISTANCE LEARNING: RELEVANCE AND DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE.
52
8.
Kohut I. V.
PSYCHOLOGICAL READINESS FOR THE FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS.
57
9.
Kovtun I. I.
INTEGRATED LESSON AS A MEANS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF LEARNING — CHILDREN WITH SPECIAL — EDUCATIONAL NEEDS.
63
10.
Koliada A.
GEDEON RICHTER AS THE RESULT OF THE OWNER`S GREAT MANAGEMENT SKILLS.
67
11.
Kotets Ya.
PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING OF THE PROBLEM OF MAN IN THE WORKS OF VASYL STUS.
70
12.
Lobodzinskiy V., Chybelis V., Petruchenko O., Antonenko M.
DETERMINING THE INITIAL CONDITION FOR CALCULATION OF TRANSIENTS IN THREE PHASE CIRCLES WITH DISTRIBUTED PARAMETERS AND INTERFACIAL CONNECTION.
74
13.
Makarenko M.
INTERNATIONAL AND NATIONAL LEGISLATIVE DOCUMENTS IN THE FIELD OF HEALTHCARE OF UKRAINE.
83
14.
Nemchenko A., Mishchenko V., Vуnnуk E., Shirman M.
RESEARCH OF REQUIREMENTS TO ORGANIZATION OF WORK OF BEAUTY SALONS WITH THE AIM OF NON-ADMISSION OF DISTRIBUTION OF COVID – 19.
86
15.
Pron N., Gaiduk I.
SOME FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN EU COUNTRIES.
91
16.
Rusnak V.
QUALITY ASSESSMENT OF DISTANCE LEARNING.
96
17.
Ryabinets K. Ya., Kiyanovska L. O.
ПРОБЛЕМА ДИТЯЧОГО МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ГІПЕРІНФОРМАЦІЙНУ ДОБУ.
101
18.
Sakhanda I.
TREATMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES WITH HERBAL DRUGS.
111
19.
Shyrmovska N., Voznyi I., Lazoriv N.
IMPLEMENTATION OF DEEP LEARNING ALGORITHM IN TIME SERIES FORECASTING BASED ON LSTM NEURAL NETWORK MODEL.
114
20.
Sokolenko L. S., Sokolenko M. O., Sokolenko A. A.
ANALYSIS OF DIFFERENT APPROACHES TO THE CONTENT OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION.
122
21.
Tagiyeva L. T.
MODERN APPROACH TO THE EXTRACTION OF GALLIUM AND VANADIUM FROM ALUNITE RESIDUE.
128
22.
Tagiyeva Turan Aliaga gizi
ANALYSIS OF THE PRODUCTION PROFITABILITY OF MACHINE WORKS WITH THE APPLICATION OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL METHOD.
132
23.
Tkachuk V. O.
POSSIBILITY OF THE ENFORCEMENT OF THE UKRAINIAN COURT JUDGEMENT IN ENGLAND AND WALES.
143
24.
Zayats M. T.
THEORETICAL AND CONCEPTUAL BACKGROUNDS OF TRANSBORDER COOPERATION IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF TERRITORIAL PARTNERSHIP BETWEEN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION.
149
25.
Адаменко М. І.
ЗИМОВИЙ СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ ВИХІДНОГО ДНЯ НА ХАРКІВЩИНІ: АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВНИХ РАЙОНІВ.
153
26.
Акименко Г. В., Лопатин А. А., Селедцов А. М., Начева Л. В., Кирина Ю. Ю.
COVID-19, ЛОКДАУН, СОЦИАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ.
162
27.
Анохіна С. І.
ЗPІВНЯЛЬНА ХАPАКТЕPИСТИКА ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ФІБPИНОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПЛАЗМИ КPОВІ ПІД ВПЛИВОМ ЕКЗОГЕННОГО МЕЛАТОНІНУ, ОСЛІПЛЕННЯ ЩУPІВ, ЗА УМОВ ГІПО — ТА ГІПЕPТИPЕОЗУ.
172
28.
Антонюк О. І., Марущак В. П.
ПУБЛІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЧАСТИНІ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ.
179
29.
Балук Н. Р.
МАРКЕТИНГОВА ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ТЕЛЕКАНАЛІВ.
182
30.
Блінов І. В., Кучанский В. В., Шкарупило В. В., Парус Є. В.
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ОПИСУ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ТА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ОСНОВІ РОЛЬОВИХ МОДЕЛЕЙ.
192
31.
Бобровська О. Ю.
ІНТЕГРАЦІЯ СИСТЕМ ПУБЛІЧНОГО І ГАЛУЗЕВОГО УПРАВЛІННЯ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ.
202
32.
Бондарь О. О.
ІМУННІ І МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПЕРІОДОНТИТ В ФАЗІ ЗАГОСТРЕННЯ.
210
33.
Бошков А. В., Демчук А. І.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТІВ В НАЇВНІЙ ТА НАУКОВІЙ КАРТИНАХ СВІТУ.
213
34.
Бурко О. В., Барабаш С. М.
Б. ГРІНЧЕНКО, В. КОРОЛЬОВ І КАНАДА: МАЛОВІДОМІ ФАКТИ.
219
35.
Василишин В. Я.
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ДЛЯ ОЦІНКИ КРИТЕРІЮ ЯКОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ.
226
36.
Вірна Ж. П., Іванашко О. Є.
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ І СОЦІАЛЬНА ЗРІЛІСТЬ ОСОБИСТОСТІ.
232
37.
Видавская-Сколот А. О., Сафоненко-Сколот А. В., Тукан-Сколот М. Г., Видавская-Сколот А. Г.
ПОЛЕЗНЫЕ БОЖЬИ СУЩЕСТВА.
237
38.
Гавриш Н. В., Безсонова О. К.
ТЕХНОЛОГІЯ СТИМУЛЮВАННЯ ПРИРОДНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ.
253
39.
Гарець Т. Ю.
ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ – АКТУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.
263
40.
Григоров Г. А.
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
269
41.
Гурський І. М.
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА АГРОЛАНДШАФТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
274
42.
Гулак Я. Д., Яра О. В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ.
281
43.
Денисенко М. П., Бреус С. В.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ – ЗАПОРУКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ.
286
44.
Донець О. Б.
ФЕНОМЕН ІНТУЇЦІЇ У ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ: СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ ДІЇ.
293
45.
Доротюк В. І.
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ: ФАКТОР КРЕАТИВНОСТІ.
302
46.
Доротюк О. Г.
ПРОБЛЕМА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ.
305
47.
Дугієнко Н. О., Бондаренко А. Г.
РОЗВИТОК РИНКУ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПЕРСПЕКТИВ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
308
48.
Дудников В. С.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ НАГРУЖЕНИЯ ОБОЛОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
312
49.
Замашкіна О. Д.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ» ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЙОГО СКЛАДОВИХ КОМПОНЕНТІВ.
320
50.
Заїковська О. М., Труба А. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ ІСТОРИЧНОГО ПРОСТОРУ У РОМАНІ ДУГЛАСА КОУПЛЕНДА «ПОКОЛІННЯ ІКС».
330
51.
Илащук Т. А., Окипняк И. В., Микитюк О. П.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ НА ЭТАПЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ.
339
52.
Ковальчук О. Я., Паньків Т. І.
РАННІ УКРАЇНСЬКІ ПЕРЕКЛАДИ ЛІРИКИ Г. ЛОНҐФЕЛЛО.
345
53.
Ковтун О. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ЗА ГУМАНІТАРНИМ ПРОФІЛЕМ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19: ПРАКТИКА УНІВЕРСИТЕТУ КАЛІФОРНІЇ, БЕРКЛІ.
352
54.
Кравченко В. В., Лісунець Л. І.
ОСОБОВЕ ЗІБРАННЯ Б. І. СУШИНСЬКОГО В ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ІСТОРІЯ ФОНДУ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ СКЛАД.
361
55.
Кривецька І. І., Хованець К. Р.
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ БЕТФЕР-1А НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ (ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД).
371
56.
Маказан Є. В., Веремеєнко О. О.
ПОБУДОВА СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ.
380
57.
Манько А. М.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ СФЕРОЮ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ.
384
58.
Мельник Б. К., Шандрополь А. Є.
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПРЕДИКТИВНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ.
393
59.
Пакулін С. Л., Перебійніс В. Б.
СУЧАСНА ПІДГОТОВКА ЮНИХ ТАЕКВОНДИСТІВ ІТФ.
398
60.
Патен І. М., Кривогуз В. О.
СИМВОЛІКА ЧИСЕЛ ВІД ОДНОГО ДО П’ЯТИ У СТРУКТУРІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ПОЛЬСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ.
409
61.
Прокопів М. М., Рогоза С. В.
ВПЛИВ КОМОРБІДНОСТІ НА ПЕРЕБІГ ІНФАРКТУ МОЗКУ.
417
62.
Писаренко П. В., Самойлік М. С., Цьова Ю. А., Середа М. С.
THE ESTIMATION OF BIOLOGICAL METHODS FOR REMEDIATION CONTAMINATED LANDS.
422
63.
Полищук Д. В., Устименко В. А., Редчиц В. В., Алтухов П. Н.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ (УНИЧТОЖЕНИЯ) МАТЕРИАЛОВ И ОТХОДОВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ.
428
64.
Потьомкіна Н. З.
ПРОСВІТА ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОФІЛАКТИКИ ІНФОРМАЦІЙНО-ЗНАНІЄВОГО ВАКУУМУ СХИЛЬНИХ ДО ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ.
433
65.
Рамазанов В. В., Руденко С. В.
МОДИФИКАЦИЯ ФОРМЫ ЭРИТРОЦИТОВ В УСЛОВИЯХ БЛОКИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ КОНФОРМАЦИИ АНИОННОГО ПЕРЕНОСЧИКА.
438
66.
Резніков Р.
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ.
444
67.
Семененко Ю. С.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА.
450
68.
Скляренко О. А.
ДИТЯЧИЙ МАЛЮНОК ЯК МАРКЕР ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ СПОРТСМЕНА.
455
69.
Сорока Л. В.
ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
461
70.
Сонько С. П.
ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ НА БАЗІ СТАНДАРТНОГО ПАКЕТУ «MS OFFICE».
469
71.
Терещенко О. В.
КУРСОВІ ОЧІКУВАННЯ І ТАРГЕТИ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ.
475
72.
Усенко Я. О., Костенко О. В.
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ.
482
73.
Фіалко Н. М., Шеренковський Ю. В., Шараєвський І. Г., Хміль Д. П.
СТРУКТУРА ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ НАДКРИТИЧНОЇ ВОДИ В ТРУБАХ ПРИ РІЗНИХ ЗНАЧЕННЯХ ПІДВЕДЕНОГО ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ.
488
74.
Хорошун Г. М.
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗ’ЮСТУВАННЯ ОПТИЧНОЇ СИСТЕМИ.
494
75.
Циганкова В. А., Волощук І. В., Андрусевич Я. В., Копіч В. М., Штомпель О. І., Ключко С. В., Броварець В. С.
НОВІ РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ РОСЛИН СОРГО НА ОСНОВІ СИНТЕТИЧНИХ ПОХІДНИХ ПІРИМІДИНУ ТА ПІРИДИНУ.
498
76.
Чемакіна О. В.
СИСТЕМИ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ СУЧАСНОГО МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА.
513
77.
Чмихало Г. Г., Понамарчук Е. Л.
БОИ ЗА БАЗУ КОНТХИЕН. ПРОВАЛ СТРОИТЕЛЬСТВА “ЛИНИИ МАКНАМАРЫ”.
519
78.
Чонка Т. С.
ТРАНСЦЕНДЕНТНИЙ ВИМІР ЛЮДСЬКОЇ ЕКЗИСТЕНЦІЇ У МІФОПОЕТИЧНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЖИТТЯ ГУЦУЛІВ У РОМАНІ В НОВЕЛАХ МАРІЇ МАТІОС «МАЙЖЕ НІКОЛИ НЕ НАВПАКИ».
529
79.
Чупринка В. И., Чупринка Н. В., Грикун Д. В.
ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ РАСКРОЯ МАТЕРИАЛОВ СО СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИЕЙ ВНЕШНИХ КОНТУРОВ НА ПЛОСКИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ.
539
80.
Шапакидзе Е. Д.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОРОШЕНИЯ ПОСЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ШЕЛКОВИЦЫ.
548
81.
Шаран О. В., Тяжкун М. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАВДАНЬ ПРАКТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГЕОМЕТРІЇ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.
556
82.
Шелест А. С.
МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ НА СПЕЦИФИКУ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.
563
83.
Ярема Т. В.
КАТЕГОРІЯ “ІННОВАЦІЙНА СИЛА МІЖДЕРЖАВНОГО ІНТЕГРАЦІЙНОГО ОБ’ЄДНАННЯ”.
568

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-1-4879-3793-5 и УДК, выходные данные г. Торонто, Канада, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 9 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: