XII Міжнародна науково-практична конференція «EUROPEAN SCIENTIFIC CONGRESS», 25-27.12.2023 Мадрид, Іспанія. Архів

Шановні колеги!

25-27.12.2023 року у м. Мадрид, Іспанія

відбулася XII Міжнародна науково-практична конференція

EUROPEAN SCIENTIFIC CONGRESS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // European scientific congress. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-european-scientific-congress-25-27-12-2023-madrid-ispaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Ибрагимова Рахмия Рамиз кызы, Багирова Гюльнара Гошгар кызы, Джафарова Кюбра Сахиль кызы, Рамазанов Сабухи Идрис оглу
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
15
2.
Петренко С. О., Валентюк Н. О.,Ткачов А. О., Цандур М. М.
ПРОДУКТИВНІСТЬ АКТИНІДІЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ БІОСТИМУЛЯТОРІВ НА ОСНОВІ ВОДОРОСТЕЙ
19

 BIOLOGICAL SCIENCES

3.
Гайдаш І. С.
ПРИСУТНІСЬ РОТАНЯ-ГОЛОВЕШКИ (PERCCOTTUS GLENII) У ВОДОСХОВИЩІ РІЧКИ ПУТИЛІВКА (СЕЛО МОЧУЛКИ, РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ УКРАЇНИ)
27
4.
Сардаковський Д. О., Романченко Т. О.
ВПЛИВ ЧИННИКІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ
31
5.
Усольцева О. Г., Бойко І. В.
ОСОБЛИВОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ AIZOACEAE MARTINOV В НАЦІОНАЛЬНОМУ ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ ПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗАХИЩЕНОГО ҐРУНТУ
37

 MEDICAL SCIENCES

6.
Fedoryshyn M., Yankovetska V.
THE IMPACT OF GUT MICROBIOTIC ALTERNATIONS ON THE ADOLESCENTS BRAIN
42
7.
Kusa O.M., Valovina N. Yu., Valovina A. M.
RISK FACTORS OF CERVICAL CANCER IN WOMEN AND FEATURES OF PREVENTION IN ADOLESCENT GIRLS
44
8.
Valovina Yu. D., Valovina N. Yu.
SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY PATIENTS WITH TRANSTROCHANTERIC FRACTURES OF THE FEMUR
46
9.
В’юн Т. І., Платонова Д. О., Мареніч Г. Г.
ПОШИРЕННІСТЬ АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ
48
10.
Гасумова Н., Молодан Д. В.
ДІАГНОСТИЧНІ ШКАЛИ CURB-65 ТА PSI У ДІАГНОСТИЦІ ПНЕВМОНІЇ
53
11.
Конончук С. В., Бенедичук А. Ю., Велещук В. В., Білінський І. І.
ПОШИРЕНІСТЬ ПЕРЕРИВАННЯ НЕБАЖАНОЇ ВАГІТНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ
58
12.
Котова В. О., Спінчевська П. С., Денисова С. А., Сухоносов Р. О.
НЕВРАЛГІЯ ТРІЙЧАСТОГО НЕРВА
60
13.
Крайдашенко О. О.
ПАТОГЕНЕТИЧНА КОРЕКЦІЯ ДИСБАЛАНСУ СИСТЕМИ ПРОТЕАЗИ-АНТИПРОТЕАЗИ У ОСІБ ЗІ СТАБІЛЬНОЮ СТЕНОКАРДІЄЮ НАПРУГИ В ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ
64
14.
Лівандовська Ю. М., Лукашенко Л. В.
ВПЛИВ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ЖІНОК ІЗ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
67
15.
Ломейко Н. О., Коваленко Д. Т., Калічевська М. В.
ВИПАДОК ФУЛЬМІНАНТНОГО МІОКАРДИТУ У ДИТИНИ
75
16.
Москалець М. О., Євстафьєва А. Д., Яворський О. В.
ВПЛИВ РАЦІОНУ ХАРЧУВАННЯ НА РИЗИК ВИНИКНЕННЯ СТАРЕЧОЇ КАТАРАКТИ
82
17.
Полулях-Чорновол І. Ф., Верхолаз І. Л.
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ МІКРОХОЛЕДОХОЛІТІАЗУ
87
18.
Струтинська О. Б., Завальнюк О. О., Круглова І. А., Шевчук В. О.
ТРОПОНІНИ ЯК МАРКЕРИ ІНФАРКТУ МІОКАРДА
92
19.
Шевчук В. О., Гандзейчук О. П.
ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ У ДІТЕЙ З РАС ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН БАТЬКІВ
94
20.
Яковцова І. І., Антонов А. Г., Узбек Т. С., Григоренко В. Р.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ В УСКЛАДНЕНИХ УМОВАХ
97

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

21.
Бойко Ю. О., Бойко І. А., Башкірцева О. Ю.
ВИДІЛЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ КУРКУМІНОЇДІВ З КОРНЕВИЩА CURCUMA LONGA L.
103
22.
Пастушенко Л.С., Антоненко П. Б., Антоненко К. О.
ВПЛИВ БУРШТИНОВОЇ КИСЛОТИ ТА ЇЇ ПОХІДНОГО НА МНЕСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
105
23.
Самсі Н. Д., Антоненко К. О., Антоненко П. Б.
ВПЛИВ СУМІШІ ЕКСТРАКТІВ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ДІЇ НА ПЕРЕБІГ ЗАПАЛЕНЯ В УМОВАХ КАРАГЕНІНОВОЇ МОДЕЛІ
109

 CHEMICAL SCIENCES

24.
Токарик Г. В., Комісарова В., Хмарна В., Хорт В.
ПОДАГРА. СИМПТОМИ, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА СТАТИСТИКА
113

TECHNICAL SCIENCES

25.
Rozenvasser D., Protsenko R.
ANALYSIS OF THE RELIABILITY OF MODEMS
119
26.
Sydorenko R., Poliagushko L.
MULTI-CRITERIA SELECTION OF OPTIMAL MEDICAL EQUIPMENT
123
27.
Voytenko Yu., Boiko V., Voskoboinick V., Han A.
PROBLEMS AND MEANS OF DEMINING TERRITORIES
128
28.
Zmiivskyi V. S., Mandrikova L. V.
PROSPECTS OF USING SINGLE-BOARD COMPUTERS FOR INFORMATION TRANSMISSION IN MEDICAL SOFTWARE AND HARDWARE COMPLEXES
136
29.
Білоконь А. І., Потапчук І. Ю., Жевжик О. В.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛООБМІНУ В СИСТЕМІ ОХОЛОДЖЕННЯ ТРУБОЕЛЕКТРОЗВАРНОГО АГРЕГАТУ
143
30.
Василенко О. Є.
МЕТОДИКА КОРЕКЦІЇ ПОСТАВИ НА БАЗІ МАШИННОГО НАВЧАННЯ
148
31.
Дудін В. В., Пишнограєв І. О.
РОЗРОБКА МОДЕЛІ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ НОВИХ ПРОДУКТІВ НА ОСНОВІ ЇХНІХ ХАРАКТЕРИСТИК
151
32.
Ісков В. О., Потапчук І. Ю., Жевжик О. В.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГОПЕРЕТВОРЕННЯ ВУГЛЕЦЕВМІСНОЇ РЕЧОВИНИ В ЕЛЕКТРОДУГОВОМУ РЕАКТОРІ
157
33.
Клець М. А.
МЕТОДИКА КОРИГУВАННЯ ПОСТАВИ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС СИДІННЯ
161
34.
Козачинська А. В., Потапчук І. Ю., Жевжик О. В.
ПЛАТФОРМОВИЙ ОБПРИСКУВАЧ ГЕРБІЦИДАМИ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ
164
35.
Кулішова Н. Є., Іпполітова В. Є.
ВИКОРИСТАННЯ 3D-ГРАФІКИ В ДИЗАЙНІ ІНТЕРФЕЙСІВ
168
36.
Кутуєв О.
АЛГОРИТМ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТУ DOCKER ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗГОРТАННЯ ТА ЗАПУСКУ ВЕБ-ДОДАТКІВ
173
37.
Морозова А. І., Кривенко В. В.
ОПИС ПРОЦЕСІВ АВТЕНТИФІКАЦІЇ ТА АВТОРИЗАЦІЇ У ВЕБ-СЕРВІСАХ
176
38.
Николюк С. В.
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕНІТНИХ ВІДСТАНЕЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ ВІДХИЛЕНЬ ПРЯМОВИСНИХ ЛІНІЙ У ТОЧКАХ ГЕОДЕЗИЧНОЇ МЕРЕЖІ НА ЗЕМНІЙ ПОВЕРХНІ
181
39.
Піотровський В. С.
МЕТОДИ КЛАСИФІКАЦІЇ ДАНИХ В СИСТЕМАХ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
188
40.
Присяжний Ю. О.
МЕТОДИКА СТЕЖЕННЯ ЗА АВТОМОБІЛЯМИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ДАНИХ ДОРОЖНІХ КАМЕР
190
41.
Пузій Б. А., Тесленко О. К.
МАЙБУТНЄ ВЕБ-СКРЕПІНГУ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ
193
42.
Романюк О. Д., Теліпко Л. П., Романюк Я. О., Невстакай О. С.
ЗАДАЧА ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ МАШИННОГО АГРЕГАТУ ПО КРИТЕРІЮ КОЕФІЦІЄНТА КОРИСНОЇ ДІЇ
196
43.
Сеник А. П., Ільящук Т. Т.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ DENOISING МОДЕЛЕЙ ГЛИБИННОГО НАВЧАННЯ
201
44.
Синяк О. Г., Науменко М. С., Мукоїд Р. М.
ХОЛОДНЕ ОХМЕЛЕННЯ ЯК СПОСІБ ПОКРАЩЕННЯ ПИВА
205
45.
Суранов О. О.
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ДОБАВОК ШТУЧНИХ ВУГЛЕЦЕВИХ СПОЛУК ФУЛЕРЕНІВ ТА НАНОТРУБОК ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МАСТИЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ОЛИВ
209
46.
Усенко Р. В., Реп’ях С. І., Кулеба А. В., Чорнокнижний О. С.
МАТЕРІАЛИ ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ В ТОЧНОМУ ЛИТВІ
211
47.
Чимшир В. В.
ВИКОРИСТАННЯ РЕКУРЕНТНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ
214
48.
Шевченко С. М., Потапчук І. Ю., Жевжик О. В.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОМАСООБМІНУ В РОЗПИЛЮВАЛЬНІЙ СУШАРЦІ
217
49.
Янко У. В., Падун А. О.
РЕКРЕАЦІЙНА ЦІННІСТЬ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ЛІСІВ ЛЬВІВЩИНИ
223

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

50.
Janchuk P.
APPROXIMATION BY SUMS OF QS-FOURIER SERIES
227

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

51.
Koval R.
FIRE DANGER INDEX FOR UKRAINE
235

ARCHITECTURE

52.
Шишкін М. І., Бондаренко А. Р.
ОСОБЛИВОСТІ БІОНІЧНОЇ АРХІТЕКТУРИ
239
53.
Юзіков М. С.
ЦІННІСТЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОГО ЯДРА ВЕЛИКОГО МІСТА У РОЗРІЗІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ «ПЕРЕТВОРЕННЯ НАШОГО СВІТУ: ПОРЯДОК ДЕННИЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2030» ТА СТРАТЕГІЇ ДНІПРА 2030
247

 PEDAGOGICAL SCIENCES

54.
Bakur Oniani
THE ROLE OF SOME HORMONES AND ABOUT NON-NEUROPEDAGOGICAL APPROACHES IN TEACHING
255
55.
Volkova L. V.
COMMUNICATIVE ASPECT OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING PROCESS
260
56.
Бричок О. В., Мартиненко С. М.
ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА МОЛОДШИМ ШКОЛЯРАМ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
264
57.
Гейдел А. М., Якименко Р. Р.
ФІЛОСОФСЬКА СПРЯМОВАНІСТЬ ТВОРЧОСТІ СКОВОРОДИ
269
58.
Гейдел А. М., Куліш Д. П.
ПОДОЛАННЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
272
59.
Дульська С. О.
ВІДНОШЕННЯ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ, ЙОГО ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ НА ДУМКУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
276
60.
Зикова С. А.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИХОВАННЯ В ІНКЛЮЗІЇ
279
61.
Силантьєва О. Д.
ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ У ПІДЛІТКІВ З ООП
286
62.
Снітовська О. Й.
ОСОБЛИВОСТІ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ ПРО РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЗАРУБІЖЖІ
293
63.
Ткачук Г. Л.
ЗНАЧЕННЯ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХОВИХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ В ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА
299
64.
Харковський Є. М., Степанович Є. В.
ІНТЕГРАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НЕФОРМАЛЬНУ ОСВІТУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
303
65.
Харковський Є. М., Ромась А. П.
РОЛЬ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
309
66.
Хожанбекұлы К.
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТА В МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
314
67.
Чепуренко Я. О.
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЮ) ОСВІТОЮ В УМОВАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
320
68.
Чубань Т. В., Кардаш Л. В.
ЗАЙМЕННИК В УКРАЇНСЬКІЙ ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ
326

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

69.
Горіна О. Т., Лужанська А. І.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ВПЛИВ СІМ’Ї НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПРАВОПОРУШНИКА В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
329
70.
Готич В. О.
ЗВ’ЯЗОК ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ЗРОСТАННЯ І ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ ОСОБИСТОСТІ У РУСЛІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
337
71.
Журавльова Л. П., Махаєва Р. П.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
340
72.
Кузнєцов М. А., Трофименко І. А.
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ СТУДЕНТІВ У ПЕРІОД СЕСІЇ
344
73.
Кутєпова-Бредун В. Ю., Губер Н. С.
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ» І ЙОГО РОЗМЕЖУВАННЯ ЗІ СХОЖИМИ ТЕРМІНАМИ
351
74.
Мандзюк К. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ
355
75.
Мельничук М. М.
ВПЛИВ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ НА ФОРМУВАННЯ АГРЕСИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ
361
76.
Михайлюк М. М., Шабанова Є. О., Бондаренко Ю. С.
СТАН ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ У СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
367
77.
Оверчук А. М.
СОЦІАЛЬНО-ПСІХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ САМОТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
373
78.
Рибун М. П.
ВПЛИВ КАЗКОАНАЛІЗУ НА ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЖІНОК
378
79.
Скаковська А. В.
ВИВЧЕННЯ СТРАХІВ У ДІТЕЙ З ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ НА СТАДІЇ РЕМІСІЇ
381
80.
Стасюк М. І., Довгаль Д. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ВИМУШЕНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ НА ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПІДЛІТКІВ
384
81.
Фадєєва М. С.
ВАЖЛИВІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
391

 ART

82.
Антоненко І. В.
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ДИЗАЙНУ У КОНТЕКСТІ МЕТАВСЕСВІТУ
395
83.
Власов Р. С.
ПОДГОТОВЛЕННОЕ ФОРТЕПИАНО: ОТ ИСТОКОВ ДО 1980-Х
401
84.
Золотарьов О. А.
ВИСТАВА «ЧАРІВНИК СМАРАГДОВОГО МІСТА» ЯК ІНСТРУМЕНТ ТВОРЧОГО ВИХОВАННЯ АКТОРІВ-ДІТЕЙ
410
85.
Пир А. І.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ АРТИСТІВ ЦИРКУ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
414
86.
Цюряк І. О., Стецюк Є. Д., Грушак І. В.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ АВТЕНТИЧНОГО ВИКОНАННЯ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ ЕПОХИ РЕНЕСАНСУ СУЧАСНИМИ МУЗИКАНТАМИ
419

 HISTORICAL SCIENCES

87.
Пустовая Е. С.
КРАТКИЙ ОБЗОР РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА БАЗАРАХ ТУРКЕСТАНА В 60–70 ГГ. XIX ВЕКА
425

 POLITICAL SCIENCES

88.
Kundenko S.
THE INFLUENCE OF EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS ON FRENCH POLICY IN THE CONDITIONS OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR
429
89.
Гальченко І. Л., Ковальов В. Г.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
436
90.
Манякіна А. М.
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА
442

 PHILOLOGICAL SCIENCES

91.
Ismailova G. N., Ahmadova V. R.
ANALYTICAL VERB CREATIVENESS İN THE CONTEMPORARY AZERBAİJANİ LANGUAGE
450
92.
Yevdokymova I. O., Lanchukovska N. V.
GOLDEN MIDDLE: THE WAYS OF PROSODY MANIPULATION IN ADVERTISEMENT
456
93.
Yevtukhov D. O.
THE STUDY OF METAPRAGMATICS WITHIN THE FRAMEWORK OF LINGUOPRAGMATIC DISCIPLINES
462
94.
Петренко Є. М.
СПОЛУЧУВАНІСТЬ ЯДЕРНИХ ЕМОТИВІВ-НОМІНАТИВІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ «РОЗПАЧУ» З ІМЕННИКАМИ В УКРАЇНСЬКІЙ, БОЛГАРСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СЕМАНТИКУ
465
95.
Полякова О. В., Захарійчук В.
СИНТАКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПЕРЕКЛАДІ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА АНГЛІЙСЬКУ
471
96.
Скіба Н. Я.
СПЕЦИФІКА СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ДИСКУРСУ
479
97.
Тарана І. К., Линтвар О. М.
СПЕЦИФІКА ДУБЛЯЖУ АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТОВОЇ ВЕРСІЇ АНІМАЦІЙНОГО ФІЛЬМУ «СТИХІЇ»)
482

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

98.
Абакумов Д. Д.
ФІЛОСОФІЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
488
99.
Янішевський О. Л.
РОЗУМІННЯ ЛЮБОВІ У СВІТОВИХ РЕЛІГІЯХ ЯК ОСНОВА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГАРМОНІЇ
494

 ECONOMIC SCIENCES

100.
Abakumov D. D.
IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UKRAINE IN THE POST-WAR PERIOD
501
101.
Boichenko K.
SHAPING THE FUTURE: OPPORTUNITIES AND RISKS IN SMART BUSINESS MODELS FOR UKRAINE AND THE EU IN THE POST-WAR ERA
507
102.
Cherednichenko O.
DEVELOPMENT OF TEXT DESCRIPTION MODEL OF E-COMMERCE PRODUCTS
514
103.
Dashchenko N., Debych A.
THE CURRENT STATE OF ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE
520
104.
Dymchenko O., Smachylo V., Rudachenko O., Khailo Ya., Prasol V., Samoilova Ju.
TRANSFORMATION OF UTILITY ENTERPRISES IN THE MODERN WORLD: ENTREPRENEURIAL ASPECT
527
105.
Kozub V., Kozub S.
FEATURES OF BUSINESS DIGITALIZATION INTERNATIONAL COMPANIES
536
106.
Muradov I. I.
EVALUATION OF TOURISM POTENTIAL IN THE LIBERATED REGIONS
540
107.
Арестов С. В., Шевченко Є. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
544
108.
Бєлозерцев В. С., Вовк В. О.
УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОБЛІКУ
548
109.
Бормотова М. В., Пилипенко В. А., Дудка В. М.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕПОЗИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
554
110.
Гук О. В., Коваль І. М.
ВПЛИВ КРИЗОВИХ УМОВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
558
111.
Добрунік Т. П., Вареник Р. О.
ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
565
112.
Забара Ю. Ю., Бричко А. М.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
572
113.
Замковий О. С.
ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ
576
114.
Князюк А. Л.
ПОРІВНЯННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ФАСОВАНОЇ ТА ДООЧИЩЕНОЇ ВОДИ ЗА СИСТЕМОЮ ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ
583
115.
Коваленко М. В.
СУТНІСТЬ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
588
116.
Кужель В. В., Николюк Н. П., Опалко К. С., Кужель Р. В.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ В УКРАЇНІ
595
117.
Кузьмович Д. О., Артюх О. В.
АВТОМАТИЗАЦІЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
601
118.
Мащенко М. А., Момотков І. С.
СТРАТЕГІЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ
604
119.
Підгайна К. А.
НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНІХ БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ДОТРИМАННЯМ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
611
120.
Рогова Н. В., Бабенко І. Д.
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЛЬВІВСЬКОГО РЕГІОНУ ЗА РАХУНОК СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ
617
121.
Смоляр Л. Г., Стрельський Д. В.
ВИЗНАЧЕННЯ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
628
122.
Соколовская Л. Д., Дружинин Н. С., Адамкевичус К. Ю.
АНАЛІЗ ВИДАТКІВ НА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
633
123.
Солоненко Ю. В., Коляденко А. В.
БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ У ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЯХ ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ
640
124.
Сорока А. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
645

 LEGAL SCIENCES

125.
Головаха Т. А.
ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ: ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
649
126.
Жукова М. Ю.
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ТА ЙОГО ВІДМІННІСТЬ ВІД ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ
653
127.
Кристесіашвилі О. М.
ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ТЕОРЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ
659
128.
Куктенко Ю. В.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ: ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ В СУЧАСНИХ ДОСЛІДНИХ ДИСЦИПЛІНАХ
663
129.
Молитва К. О., Жеглінська Т. О.
ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ: ДИТЯЧА БЕЗПЕКА ТА ОСВІТА
666
130.
Осипов О. І.
МОДЕРНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ГРОМАДСЬКИМИ СПОРТИВНИМИ РУХАМИ: ЗАВДАННЯ ТА ІННОВАЦІЇ
670
131.
Прямухіна Н. В., Білоус Ю. В.
ПОКРАЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
673
132.
Риндюк І. І.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ У ПЕРІОД ДІЇ КОМЕНДАНТСЬКОЇ ГОДИНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
683
133.
Синжерян А. А., Гудзь Т. І.
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНІ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
687
134.
Холодов В. В.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
691
135.
Шпіляревич В. В.
КОРУПЦІЯ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ
696
136.
Шуріберко М. Д., Юр’єв Д. С.
АНАЛІЗ ТА МЕТОДИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ: ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ НА СУЧАСНІ МЕТОДИ РОЗСЛІДУВАННЯ У ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС
701

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-84-15927-34-1 та УДК, вихідні дані м. Мадрид, Іспанія, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: