XII Міжнародна науково-практична конференція “MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE”, 26-28.02.2023 Львів, Україна. Архів

Шановні колеги!

26-28.02.2023 року у м. Львів, Україна

відбулася XII Міжнародна науково-практична конференція

MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern research in world science. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-world-science-26-28-02-2023-lviv-ukrayina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Веретюк Є. О.
НОВІ ГІБРИДИ БАКЛАЖАНУ ДЛЯ ЗАКРИТОГО ГРУНТУ
22
2.
Ільченко А. С., Вареник Б. Ф.
ФОРМУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ САМОЗАПИЛЕНИХ ЛІНІЙ СОНЯШНИКУ З ВИСОКИМ ВМІСТОМ ОЛІЇНОВОЇ КИСЛОТИ В НАСІННІ
25
3.
Москалюк І. В., Сакун М. М.
ОРГАНІЧНЕ САДІВНИЦТВО, ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
30
4.
Оленіч О. А.
СЕЛЕКЦІЯ ХРИЗАНТЕМИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ ПРОВІНЦІЇ В ВОРСКЛО-СУЛЬСЬКОМУ ОКРУЗІ УКРАЇНИ
35
5.
Шевчук В. В.
ВПЛИВ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ ТА ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ НА УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ ГОРОХУ ОЗИМОГО
39
6.
Шпак Н. П.
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ДЕКОРАТИВНОСТІ КЛОКИЧКИ ПЕРИСТОЇ (STAPHYLEA PINNATA L.)
43
7.
Юркевич А., Дейниченко Л. Г.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАПІВФАБРИКАТІВ З ПРІСНОГО ТІСТА З РОЗШИРЕНИМ АСОРТИМЕНТОМ БОРОШНЯНИХ СТРАВ
50

 VETERINARY SCIENCES

8.
Beshkenadze Ia., Gogaladze M., Klarjeishvili N., Gogua L.
SYNTHESIS AND STUDY OF ARGININ-CONTAINING ZINC AND COPPER CHELATES
55
9.
Гуральська С. В., Подорецька В. О.
ВПЛИВ АЛУНІТУ І КАОЛІНУ НА ОРГАНИ СВИНЕЙ
60
10.
Козакова Н. О.
ВИРОБНИЦТВО ТА ОБІГ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ
62
11.
Котелевич В. А., Гуральська С. В., Гончаренко В. В.
ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
67
12.
Самойленко О. С.
РАК ТВАРИНИ ЯК ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР
72

BIOLOGICAL SCIENCES

13.
Венгринюк І. В., Сіренко А. Г.
ПАВУКИ-КРАБИ (THOMISIDAE, ARANEI, ARANIDA, ARTHROPODA) ГІПСОВИХ ПАГОРБІВ ДОЛИНИ РІЧКИ ДНІСТЕР
75
14.
Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І., Виноградський Б. А.
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ ЛУЧНИКІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ПІД ЧАС ІМІТАЦІЇ ЗМАГАЛЬНОЇ ВПРАВИ
79
15.
Гаврилюк Л. В., Кічігіна О. О., Безноско І. В.
ПАТОГЕННИЙ МІКОБІОМ РИЗОСФЕРИ РОСЛИН СОЇ ЗА ВПЛИВУ БІОПРЕПАРАТУ ФІЛАЗОНІТ
83
16.
Гудим Н. Г., Шарамок Т. С., Маренков О. М.
ОЦІНКА ПРОМИСЛОВОГО ВИЛОВУ ПЛОСКИРКИ BLICCA BJOERKNA (LINNAEUS, 1758) В ДНІПРОВСЬКОМУ ВОДОСХОВИЩІ
87
17.
Ибрагимова С. Ш.
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ФАКТОРЫ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ В РАЗЛИЧНЫХ ТКАНЯХ
91
18.
Колесников І. М., Кабар А. М.
ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТАКСОНОМІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ ЛИШАЙНИКІВ УРОБОЕКОСИСТЕМ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я
93
19.
Маєвська С. М., Гриньків М. Я.
ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ТА СКЛАД ТІЛА СПОРТСМЕНІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ СХІДНИМИ ОДНОБОРСТВАМИ
100
20.
Сак А. Є., Антіпова Р. В.
ВПЛИВ СПОЖИВАННЯ ПАЛЬМОВОЇ ОЛІЇ НА ЛІПІДНИЙ ОБМІН САМЦІВ ЩУРІВ
106

 MEDICAL SCIENCES

21.
Molodan V. I., Lavryk V. L., Skoryk V. A.
CARDIOVASCULAR DISEASES AND ENVIRONMENTAL POLLUTION
109
22.
Ашурова Н. В.
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА РІВНЯ РАДІОТРИВОЖНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ, НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТА «УМОВНО ЧИСТИХ» ТЕРИТОРІХ, У ПІЗНІЙ ФАЗІ АВАРІЇ НА ЧАЕС
113
23.
Бамбуляк А. В., Муринюк В. В.
ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ: ПОШИРЕНІСТЬ, ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ
120
24.
Бобро Л. М., Марченко А. С., Асланова Бахар Расім кизи
ЗВ’ЯЗОК МІЖ ДОЗОЮ МЕТФОРМІНУ ТА ДЕФІЦИТОМ ВІТАМІНУ B12 У ПАЦІЄНТІВ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ
124
25.
Візір М. О., Яхно Я. А.
ЕФЕКТИВНІСТЬ СЕМАГЛУТИДУ У ВЕДЕННІ ХВОРИХ З ОЖИРІННЯМ
126
26.
Вороняк М. І., Кокоруз М. В., Худзій С. С., Шурко Н. О.
МОНІТОРИНГ І ТЕРАПІЯ ХРОНІЧНОЇ МІЄЛОЇДНОЇ ЛЕЙКЕМІЇ ЗГІДНО РЕКОМЕНДАЦІЙ EUROPEAN LEUKEMIANET 2020
128
27.
Гнатюк М. С., Нестерук С. О., Монастирська Н. Я., Татарчук Л. В.
МОРФОМЕТРИЧНІ ЗМІНИ АРТЕРІЙ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ В УМОВАХ ХРОНІЧНОЇ АЛКОГОЛЬНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ
134
28.
Давиденко О. М., Дорогокупець А. В.
КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕБІГУ ВІТРЯНОЇ ВІСПИ
138
29.
Докійчук Н. Ф., Урсакій Б.-О. В., Рудан І. В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ КРАСНУХИ
140
30.
Курець О. О., Кулешов О. В., Осініна О. П., Фадєєва В. В.
СТАН ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗУ У ДІТЕЙ З ВИЯВЛЕНИМИ АНОМАЛЬНО ПРИКРІПЛЕНИМИ ХОРДАМИ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА
145
31.
Мальцева О. Б., Стряпко Я. І., Ляховець Л. О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСУ НЕТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДИК ОЗДОРОВЛЕННЯ ДЛЯ ХВОРИХ ПУЛЬМОНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ
149
32.
Негода Ю. С., Ващенко Д. В., Шевцов О. О.
АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ М’ЯЗІВ ЖИВОТА ПРИ ВАГІТНОСТІ ТА ПІСЛЯ ПОЛОГІВ
154
33.
Пацкун М. М., Бернада В. В.
ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ
157
34.
Ріга О. О., Омельченко О. В., Орлова Н. В., Шаповалова Є.
ОЦІНЮВАННЯ ПОЯВИ ДЕПРЕСІЇ ТА ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ У МАТЕРІВ ДІТЕЙ З ПАРАЛІТИЧНИМИ СИНДРОМАМИ
160
35.
Смагло Д. Д., Ємельянов І. С., Мандалина К. Р., Козько В. М.
БІОХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА СИМПТОМИ ГЕПАТИТУ А У ДІТЕЙ І ЧАСТОТА ЇХ ВИНИКНЕННЯ
162
36.
Смагло Д. Д., Ємельянов І. С., Мандалина К. Р., Мельник Б. І.
ГОСТРИЙ РАДІАЦІЙНИЙ СИНДРОМ: ЙОГО ПРОЯВИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ДОЗИ ОПРОМІНЕННЯ. ЛІКУВАННЯ НАСЛІДКІВ ВПЛИВУ РАДІОАКТИВНИХ ІЗОТОПІВ
164
37.
Смагло Д. Д., Ємельянов І. С., Карпенко Є. Є., Дунаєва І. П.
СИСТЕМНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК: КЛІНІЧНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ
167
38.
Тімченко К. С., Сухоносов Р. О., Стельмах А. В., Фомін В. С., Кузьміна Д. О., Х’юз З., Фірузей Реза Ахмад
ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЙ М’ЯЗІВ ПРИ ХВОРОБІ ПАРКІНСОНА
170
39.
Ховпей Є. М., Ростока Л. М.
АТЕРОСКЛЕРОЗ ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
174
40.
Циганенко О. І.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ТА КОРЕКЦІЇ ХАРЧУВАННЯ СПОРТСМЕНОК З МЕТОЮ ПРОФІЛАКТИКИ ВИНИКНЕННЯ RED – S СИНДРОМУ З РОЗВИТКОМ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ГІПОТАЛАМІЧНОЇ АМЕНОРЕЇ
178
41.
Чиняк О. С.
FEATURES OF DISORDERS OF CEREBRAL CIRCULATION IN PATIENTS WITH VASCULAR DEMENTIA
184
42.
Явтушенко А. Є., Ященко В. О., Кучеренко Б. Ю.
СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВА РЕАНІМАЦІЯ В ПОЛОЖЕННІ ЛЕЖАЧИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ: ОГЛЯД ОБСЯГУ
186
43.
Ярощук М. Ю., Ясніковська С. М.
НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ
189

 CHEMICAL SCIENCES

44.
Стецьків Л. В., Стецьків А. О., Гаврищук Л. М.
ВИВЧЕННЯ КРИСТАЛІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕРНАРНОЇ СПОЛУКИ LaLi0,35Si1,65
193
45.
Ткач В. В., Притула О. М., Боркова С. Г., Коваленко А. О.
ХІМІЧНІ ЗАДАЧІ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ЗБРОЯРСЬКУ ТЕМАТИКУ
196
46.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
ЧОТИРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ МЕКСИКАНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ
204
47.
Толкунов В. С., Толкунов А. С., Смирнова О. В., Толкунов С. В.
ВИСОКОРЕГІОСЕЛЕКТИВНИЙ СИНТЕЗ 5-(ДИФТОРМЕТИЛ) — І 7-(ДИФТОРМЕТИЛ)-ПІРАЗОЛО[1,5-a]ПІРИМІДИНІВ
211

 TECHNICAL SCIENCES

48.
Ivanytskyi M. S., Sunduchkov K. S.
THE SATELLITE SYSTEM FOR THE DISTRIBUTION OF TV PROGRAMS
218
49.
Khokhlov A. V., Khokhlova L. Io.
USE OF BIOSORPTION COMPLEXES IN ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGIES
223
50.
Makhonina O., Luchenko O.
RESEARCH OF WASTE WATER PRODUCTION OF THE FOOD INDUSTRY
229
51.
Pasichnyk O.
GEOGRAPHIC DATA MODEL MAP
231
52.
Банніков Д. О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПК «SCAD» ПРИ ДОСЛІДЖЕННЯХ МАШИНОБУДІВНИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ
235
53.
Барановський Є. А., Барановська Н. А.
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ НА ВЕРСТАТАХ З ЧПК
240
54.
Батрак В. С., Стріжкова М. Є.
ЗНАЧЕННЯ КОНТРАСТУ В UI-ДИЗАЙНІ WEB-САЙТУ
243
55.
Бельчина Н. І., Ітякін О. С., Нельга А. Т.
КОНТРОЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОПЕРАТОРА В ЛЮДИНО-МАШИННИХ СИСТЕМАХ
250
56.
Волкова С. А., Калініченко А.
ОБФУСКАЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
257
57.
Гончаренко М. А., Небеснюк О. Ю.
ЕМУЛЯТОР РОБОТИ ПОСТІЙНОГО ЗАПАМ’ЯТОВУЮЧОГО ПРИСТРОЮ
260
58.
Дремлюх Н. С.
ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИТИЧНОЇ ШВИДКОСТІ РУХУ ГАЗУ
264
59.
Костенко Г. П.
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ РОЗПОДІЛЕНИХ ДЖЕРЕЛ ВДЕ В ЛОКАЛЬНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
268
60.
Лесик В. О., Дорошенко А. Ю.
АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ АВТОКОДУВАЛЬНИКІВ
276
61.
Лисенко С. О., Решетняк І. Л., Коломієць О. В.
ЧИ ДОСТАТНЬО ПОТЕНЦІАЛУ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ПОКРИТТЯ ПОТРЕБ НА ОПАЛЕННЯ ПРИВАТНОГО БУДИНКУ?
281
62.
Літвінов В. В.
ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗТАШУВАННЯ ПРИСТРОЇВ FACTS ТА ПРИСТРОЇВ СВВ У ЕЕС З РОЗПОДІЛЕНОЮ ГЕНЕРАЦІЄЮ
286
63.
Мамута М. С., Васильковська І. О., Кравченко І. В., Мамута О. Д.
ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ З’ЄДНАННЯ З ВІРТУАЛЬНИМ СЕРВЕРОМ AWS ЗА МЕРЕЖЕВИМ ПРОТОКОЛОМ SECURE SHELL
297
64.
Мікуліна М. О., Клєщ О. В.
ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ
302
65.
Нечипоренко Д. І., Єлізаров А. П.
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ МОЛОКА
308
66.
Нєженцев О. Б.
АНАЛІЗ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ГАЛЬМУВАННІ МОСТОВИХ КРАНІВ
312
67.
Поліщук Л. М.
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, СПРИЧИНЕНІ РОЗГОРТАННЯМ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
319
68.
Романюк О. Н., Мельник О. В., Шмалюк В. А., Чехместрук Р. Ю.
ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КІЛ НА ГЕКСАГОНАЛЬНОМУ РАСТРІ
326
69.
Сидор А. Р.
МОДЕЛЮВАННЯ НАДІЙНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОЗГАЛУЖЕНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ
333
70.
Соколовська І. Є., Хіжевой А. В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КОТЕЛЬНІ ШЛЯХОМ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛА ДИМОВИХ ГАЗІВ
339

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

71.
Вигоднер І. В., Смолієнко В. О.
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
344

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

72.
Мисквець І. Я., Мольчак Я. О.
ВОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВОЛИНІ І ЙОГО РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ
349

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

73.
Buynevich I. V., Kopcznski K., Sparacio C., Curran H. A.
NEOICHNOLOGICAL FRAMEWORK OF COASTAL HABITAT SHIFTS REPRESENTED BY BAHAMIAN DECAPOD BURROWS
353
74.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
PROSPECTS OF NATURAL HYDROGEN AND LIVING WATER ACCUMULATION DETECTING IN THE UNITED ARAB EMIRATES BY RESULTS OF SATELLITE IMAGES FREQUENCY RESONANCE PROCESSING
358
75.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
RESULTS OF APPROBATION OF DIRECT-PROSPECTING TECHNOLOGY OF SATELLITE IMAGES AND PHOTOGRAPHS FREQUENCY-RESONANCE PROCESSING ON LOCAL AREAS IN UKRAINE
367
76.
Федак І. О., Коваль Я. М.
АНАЛІЗ ОБВОДНЕННЯ НАФТОВИХ РОДОВИЩ З ВИКОРИСТАННЯМ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ПЛАСТІВ-КОЛЕКТОРІВ
376
77.
Чернобук О. І.
КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ВМІСТУ ГЕРМАНІЮ З МАНГАНОМ У ВУГІЛЬНОМУ ПЛАСТА С8в ШАХТИ «ДНІПРОВСЬКА»
383

 ARCHITECTURE

78.
Василенко Л. Г.
ЛІНЕАРНА КОМПОЗИЦІЯ НА ПЛОЩИНІ, ЯК УСВІДОМЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО ОБРАЗУ
391
79.
Жежеріна І.
СПІВВІДНОШЕННЯ УНІКАЛЬНОГО ЛАНДШАФТУ І АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ У СЕРЕДМІСТІ КИЄВА (ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ)
396
80.
Козюра Ю. О., Ковальська Г. Л.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ
402

 PEDAGOGICAL SCIENCES

81.
Boiko L. M., Semakova T. O., Yakubovska O. E.
INTRODUCTION OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AS MOTIVATION TO LEARN A FOREIGN LANGUAGE
404
82.
Бадюл Л. М.
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
408
83.
Базелюк В. Г., Базелюк О. В.
ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЯК СКЛАДОВА ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
411
84.
Барановська О. В.
ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
418
85.
Бедь Н. М.
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
423
86.
Бережна Л. В.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЯК ОРГАНІЧНА СКЛАДОВА СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА
429
87.
Васильєва Г. І., Верьовкіна Ж. Л., Бабенко М. О.
КОМАНДНА РОБОТА ФАХІВЦІВ (КОНСУЛЬТАНТІВ) ПІД ЧАС КОМПЛЕКСНОЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ
433
88.
Волкова С., Руда Р., Мельнікова В.
МОДЕЛЬ ПЕРЕВІРКИ ЯКОСТІ ЗНАНЬ ПРИ ТЕСТУВАННІ
439
89.
Глуховська Н. А.
ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДІВ НА ЗАНЯТТІ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
442
90.
Глушман В. Д.
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЯК ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ МИСЛЕННЯ, МОВЛЕННЯ, УЯВИ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
451
91.
Григоренко О. С., Голозубова О. В.
ВИХОВНА РОБОТА У ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАКЛАДУ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
458
92.
Грищенко І. Д.
ВОКАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ
464
93.
Гур’янова Н. М., Товарниченко К. В.
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
469
94.
Діденко Н. М.
ІНСТРУМЕНТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
471
95.
Кожухівська Н. О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО–ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНО-ІГРОВОГО СЕРЕДОВИЩА ЗДО
478
96.
Коренева І. М., Кириєнко О. О.
ІСТОРИКО-РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
486
97.
Крикавський О. І.
ВИКОРИСТАННЯ ОН-ЛАЙН ДОШКИ LINO У ГУРТКОВІЙ РОБОТІ
493
98.
Кудінова О. І.
ЛАТИНСЬКА МОВА ЯК ЗАСІБ РЕТРАНСЛЯЦІЇ ЗДОБУТКІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ У СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
497
99.
Левченко Ф. Г.
ФОРМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ STEM-ОСВІТИ В ГІМНАЗІЇ
504
100.
Леоненко А. О.
BODY PERCUSSION ЯК ЗАСІБ РИТМІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ
508
101.
Нестеренко О. В.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
511
102.
Нечитайло Л. Я., Гричинюк Д. С., Шеховцова А. В.
АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ В УМОВАХ ВІЙНИ
517
103.
Ординович Т. С.
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
520
104.
Пак А., Левунець О. О.
РОЛЬ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ
527
105.
Петровська А. М.
РОЛЬ ПЕДАГОГА У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
533
106.
Процал Ю. В.
ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE АКАДЕМІЯ В ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
538
107.
Рибалкін І. М.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
542
108.
Савонова Г. І.
ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІВ НА ОСНОВІ ІНСТРУМЕНТІВ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ
547
109.
Савченко Л. Л., Савченко Д. Р., Сириця В. Є., Тіліга Т. О., Яценко М. В.
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
554
110.
Савченко М. П.
ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО В ПРОЄКТАХ УЧНІВ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЇХ ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ
561
111.
Семко Л. П.
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ОСНОВА УРОКІВ ІНФОРМАТИКИ З ПРИКЛАДНОЮ СПРЯМОВАНІСТЮ
568
112.
Сосненко Є. П.
АНАЛІЗ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПДМУ
573
113.
Ткач О. В.
ФОРМУВАННЯ ФОНЕМАТИЧНОГО СЛУХУ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИЗАРТРІЄЮ ЗАСОБАМИ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РИТМІКИ
577
114.
Яремович М. А., Партика С. Я.
ШЛЯХИ ФОМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НУШ
582

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

115.
Бондарчук О. М.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГІЧНИХ БАР’ЄРІВ КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ ЖІНКИ-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ
588
116.
Бочкова Н. Л., Пеценко Н. І., Сатановська К. А.
ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇЇ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ 24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ
594
117.
Васильченко-Деружко К. А.
ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВІЙНИ
599
118.
Головченко С. І.
АДАПТАЦІЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ДО УМОВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
604
119.
Дяченко О. А., Дяченко П. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РІЗНИХ ТИПІВ ТЕМПЕРАМЕНТУ ОСОБИСТОСТІ У СТУДЕНТСЬКІЙ ГРУПІ
609
120.
Жулковський В. В.
ПРИНЦИПИ ПОВЕДІНКИ ТА ПРАВИЛА СПІЛКУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
617
121.
Карсканова С. В., Грабенко Т. О.
РОЛЬ АРТ-ТЕРАПІЇ У РОЗВИТКУ ДИТИНИ З АУТИЗМОМ
622
122.
Кочубей А. В., Рабович І. В.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
627
123.
Недо О. О.
ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКІ ВЗАЄМОСТОСУНКИ У СІМ’ЯХ ІЗ ГІПЕРАКТИВНИМИ ДІТЬМИ ПІД ЧАС ВІЙНИ
635

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

124.
Овдієнко О. І.
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
641
125.
Розум І. О., Первозванська Т. Р.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ
646

JOURNALISM

126.
Ковальчук П. Ю.
ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ ТА РОСІЙСЬКІ МІФИ ПРО УКРАЇНУ
652
127.
Порпуліт О. О.
ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНІ ЧИННИКИ КОЛОКВІАЛІЗАЦІЇ МЕДІАКОНТИНУУМУ
659
128.
Сипко Л. М.
ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ЕМОТИВНОСТІ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ
665

 ART

129.
Воскобойнікова В. В.
РОЗВИТОК АМАТОРСЬКОГО ХОРОВОГО СПІВУ У ФРАНЦІЇ: ТРАДИЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
668
130.
Кметюк Т. В.
ТВОРЧІСТЬ СВЯТОСЛАВА ВАКАРЧУКА В КОНТЕКСТІ ЕСТРАДНО-ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
672
131.
Коляда Ю. А., Годлевська О. О.
ВОЛИНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОРНИЙ ГУРТ «КРЕМПОВЕЄ КОЛЕСО» — ДУХОВНИЙ ОБЕРІГ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
677
132.
Костюк Н.
ФЕДІР ДЕРЯЖНИЙ – МАЙСТЕР ВИГОТОВЛЕННЯ БАНДУР НА АВСТРАЛІЙСЬКОМУ КОНТИНЕНТІ
680
133.
Найпак Т. О.
СЦЕНІЧНА ВОКАЛЬНА МАЙСТЕРНІСТЬ СПІВАКА-ПОЧАТКІВЦЯ
689
134.
Сергієва М. Б.
ФІЛОСОФСЬКА ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА НАУКА ПРО СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «СВІТОРОЗУМІННЯ» ТА «СВІТОГЛЯДУ»
694

 HISTORICAL SCIENCES

135.
Білостоцький С. М., Олексин А. І., Федько А. А., Гой Ю. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА НА РУСІ
703

 CULTUROLOGY

136.
Грицай С. Д.
ФУНКЦІЇ І СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ФЕШН ФОТОГРАФІЇ
708
137.
Семененко А. А.
КУЛЬТУРНА ТРАВМА І КУЛЬТУРА ПАМ’ЯТІ
713

 LITERATURE

138.
Домріна О. О.
ЖІНОЧІ ОБРАЗИ РОМАНУ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА «МАНДРІВНІ ЗОРІ» – УОСОБЛЕННЯ КРАСИ Й ГАРМОНІЇ СВІТУ
718

POLITICAL SCIENCES

139.
Атабєгов М. І.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
723
140.
Карпенко О. М.
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КУЛЬТУРНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ
726
141.
Тарасенко В. В.
УКРАЇНО-ПОЛЬСЬКА ГУМАНІТАРНА СПІВПРАЦЯ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
730
142.
Шмагун А. В., Ковшун М. С.
СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ І ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА
736

 PHILOLOGICAL SCIENCES

143.
Вдовцова О. Є., Сипко Л. М.
РОЛЬ СТВОРЕННЯ ВЛАСНОГО БРЕНДУ ДЛЯ ПОЕТІВ-ПОЧАТКІВЦІВ
742
144.
Дудок Х. Р.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ ТЕРМІНА МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ
745
145.
Коробова І. О., Грищук І. А.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ МЕТОДІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
749
146.
Корольова Н. Л.
СОЦІАЛЬНІ АПЕЛЯТИВИ ЯК НАЦІОНАЛЬНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ
753
147.
Ланова І. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНО СПРЯМОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»
755
148.
Луцишин Ю.-Л. А.
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНФРОНТАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ І ТАКТИК СПІЛКУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ІСТОРИЧНО-ДРАМАТИЧНОЇ КІНОСАГИ «І БУДУТЬ ЛЮДИ»
758
149.
Ніколаєва Н. М.
СПОСОБИ УТВОРЕННЯ КОМПОЗИТІВ З КОЛІРНИМ КОМПОНЕНТОМ WEISS У СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ
765
150.
Притиченко Г. В.
CONTRIBUTION OF TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
771

PHILOSOPHICAL SCIENCES

151.
Данилова Т. В.
КОНЦЕПЦІЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА: Д. БЕЛЛ І Е. ТОФФЛЕР
775
152.
Коваленко А. О., Бірюк Л. Я.
УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПІСНЯ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
779
153.
Сокол З. С., Сухорукова Н. С.
ДИЗАЙН І ФІЛОСОФІЯ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК НАУКИ І МИСТЕЦТВА
783

 ECONOMIC SCIENCES

154.
Hnylianska O.
RISK MANAGEMENT FOR QUALITY ASSURANCE
788
155.
Aдaмчук В. В.
ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗOВНIШНЬOЕКOНOМIЧНOЇ ДIЯЛЬНOСТI ПIДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ПАРТНЕРСТВА БІЗНЕСУ, ВЛАДИ ТА ГРОМАДИ
796
156.
Биковець А. О.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
800
157.
Бондаренко Н. М., Рєпіна С. О.
ОБЛІК ТА АУДИТ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
804
158.
Васильєва С. М.
ЗАГРОЗИ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ
810
159.
Вихор М. В.
РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
814
160.
Вопілов Є. Р.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
821
161.
Гуменюк А. М.
ЕКОНОМІКА ВРАЖЕНЬ ТА СФЕРА ГОСТИННОСТІ: ІМАНЕНТНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК
825
162.
Данилюк А. О.
НЕЙРОМАРКЕТИНГ У ПОЗИЦІОНУВАННІ БРЕНДУ: ЯК ВПЛИНУТИ НА СПОЖИВЧУ СВІДОМІСТЬ
831
163.
Драчук Ю. З., Чейлях Д. Д.
НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ СПІЛЬНОГО БАЧЕННЯ «ЗЕЛЕНОГО» ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
836
164.
Заяць О. І., Ярема Т. В.
ВПЛИВ ПРОМИСЛОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ІННОВАЦІЙ НА ПРІОРИТЕТИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ
843
165.
Кисільова І. Ю., Кайрачка Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ SMARTFIN.UA НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
845
166.
Козловський С. В., Синєгуб П. С.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК СКЛАДОВА КЛАСИФІКАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
849
167.
Кошеля Д. І.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ БАЗОВИХ ЗАСАД ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ В ІТ-СФЕРІ
856
168.
Куля І. Ф., Дакі Н. І.
СУЧАСНІ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ
860
169.
Куцик П. О., Мeльничeнкo Л. Б.
АКТИВИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ, ЇХ СТАН ТА СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ
872
170.
Кучеренко О. В., Артюх О. В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ
882
171.
Лук’яненко Н. Е.
ДЕРЖАВНА ТА ІНОЗЕМНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ТА ПІСЛЯ ВІЙНИ
885
172.
Ляшенко В. І., Ліщук О. В., Лук’янов А. І.
СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД
894
173.
Манейло С. В., Гринько Т. В.
МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ НАЛАГОДЖЕННЯ КОМУНІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
904
174.
Мохонько Г. А., Хоронжук Д. В.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В УПРАВЛІННІ ПРОЄКТАМИ
908
175.
Омельчак Г. В., Кошкіна А.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
911
176.
Пєнська І. О., Ганноченко Ю. О.
СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
917
177.
Равлінко З. П.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
922
178.
Сук П. Л.
АМОРТИЗАЦІЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ МЕТОДОМ НА ОСНОВІ ПРИБУТКУ ВІД ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
926
179.
Терент’єва Н. В., Кайрачка Н. В.
ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ ЯК ОДНОГО ІЗ МЕТОДІВ ЗАПОБІГАННЮ БАНКРУТСТВУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ
932
180.
Ткачук Н. В.
ІНВЕСТИЦІЇ У GREENFIELD-ПРОЄКТИ УКРАЇНИ
936
181.
Трач А. І.
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ
940
182.
Щебликіна І. О., Фоменко С. С.
АНАЛІЗ І ПРОБЛЕМАТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ ФОНДОВОГО РИНКУ
945
183.
Щебликіна І. О., Фоменко С. С.
КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ УКРАЇНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
950
184.
Яковенко Р. В., Чукій О. І.
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯМ ВИРОБНИЦТВА ІНСТРУМЕНТОМ НА АТ «ЕЛЬВОРТІ»
955
185.
Ястремська О. М., Чередниченко Ю. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
961

 LEGAL SCIENCES

186.
Voloshchenko O. M.
ON THE ISSUE OF DETERMINING THE SING OF ORIGINALITY OF COPYRIGHT OBJECTS
966
187.
Бабенко О. С., Чорна А. Г.
СУТНІСТЬ ТА МЕТА КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ ЯК ОДНІЄЇ ІЗ ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
969
188.
Бугайчук Ю. І., Хахуцяк О. Ю.
ОСОБЛИВИЙ РЕЖИМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ
973
189.
Бутрин-Бока Н. С.
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН: СУЧАСНИЙ СТАН НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
977
190.
Войнов Д. С., Карпенко О. М.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВОГНЕВІЙ ПІДГОТОВЦІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ: ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ СИСТЕМ
983
191.
Воржевітіна Г. І.
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
986
192.
Гамій В. О., Чорна А. Г.
КЛАСИФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
991
193.
Гарсоян Л. Р., Тимашова А. А., Карповський С. В.
ОПЕРАТИВНО РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
994
194.
Григорчук Т. В., Чорна А. Г.
СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
998
195.
Д’яченко К. А., Наливайко Л. Р.
ПОРУШЕННЯ СУВЕРЕНІТЕТУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
1001
196.
Денисовський М. Д., Кладько В. Ю.
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ПОЧЕРКОЗНАВСТВО ТА АВТОРОЗНАВСТВО
1006
197.
Деркачова Н. О.
ПОНЯТТЯ «ПОКАРАННЯ» ЗА ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ В ПРАЦЯХ МИХАЙЛА ФЛЕГОНТОВИЧА ВЛАДИМИРСЬКОГО-БУДАНОВА
1012
198.
Довгих В. Є., Чорна А. Г.
ОСУДНІСТЬ
1017
199.
Дусяк О. С., Чорна А. Г.
ФАКУЛЬТАТИВНІ ОЗНАКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
1021
200.
Дьяков М. В., Чорна А. Г.
ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
1025
201.
Євдокіменко С. А.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПО БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1028
202.
Загородній І. В., Бабанін С. В.
ДЕРЖАВНА ТАЄМНИЦЯ
1034
203.
Карпенко О. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПОРЯДКУ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРИМУСУ (ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ) ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ В УМОВАХ ДІЇ РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
1039
204.
Кіріна Л. І.
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЯК СОЦІОГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ МІСТА
1042
205.
Коваль В. В., Чорна А. Г.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЩОДО ЖІНОК ТА ДІВЧАТ
1049
206.
Ковальчук І. В.
КЛАСИФІКАЦІЯ КНИГ
1055
207.
Козловська А. К., Корогод С. В.
ПОТЕРПІЛИЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВОПОРУШЕННІ
1061
208.
Копетан Д. С., Чорна А. Г.
ПОНЯТТЯ ВІЙСЬКОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
1064
209.
Короленок К. А., Чорна А. Г.
ФІЗИЧНИЙ АБО ПСИХІЧНИЙ ПРИМУС
1068
210.
Косміна І. А., Гончаренко Н. М.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПОВЕДІНКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ З ПІДТРИМАННЯ ПРАВОПОРЯДКУ
1071
211.
Кравець Д. Ю., Бабанін С. В.
ВИДИ СПІВУЧАСНИКІВ
1076
212.
Кравець Д. Ю., Максимова М. К.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТІ З ІНШИМИ ПРИНЦИПАМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
1080
213.
Кравець І. І., Чорна А. Г.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
1084
214.
Крижановська Є. Г., Чорна А. Г.
ВИДИ ПОКАРАНЬ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ
1087
215.
Крисько В. А., Чорна А. Г.
СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
1091
216.
Кудяков І. О., Бабанін С. В.
ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
1094
217.
Кузьмін Я. А., Чорна А. Г.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ВЧИНЕНІ У СТАНІ АЛКОГОЛЬНОГО, НАРКОТИЧНОГО ЧИ ІНШОГО СП’ЯНІННЯ АБО ПІД ВПЛИВОМ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО ЗНИЖУЮТЬ УВАГУ ТА ШВИДКІСТЬ РЕАКЦІЇ
1097
218.
Кучеренко Д., Чорна А.
ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
1100
219.
Мельничук Б. Д., Чорна А. Г.
ВИДИ СПІВУЧАСНИКІВ
1103
220.
Мусієнко А. О., Чорна А. Г.
ОБМЕЖЕНА ОСУДНІСТЬ
1107
221.
Омельченко А. А., Чорна А.
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ
1110
222.
Пильгун Н. В., Кебкал К. О.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
1114
223.
Подвірна О. В., Красько З. В.
ВОЄННИЙ СТАН ЯК НЕПЕРЕБОРНА СИЛА
1119
224.
Сівачинський І. С., Чорна А. Г.
ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1124
225.
Сіверська З. Х., Чорна А. Г.
ВИНА
1127
226.
Срібний В. Ю., Чорна А. Г.
ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ, ЩО ВЧИНИЛА КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
1130
227.
Сухицька Н. В.
ПРАВОВА КУЛЬТУРА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
1134
228.
Тарасова Р. Р., Чорна А. Г.
ВИДИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1140
229.
Тутова В. В., Чорна А. Г.
ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
1144
230.
Федоров Е. В., Чорна А. Г.
ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ
1147
231.
Царук І. В., Самороков В. О.
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ
1150
232.
Янюк Н. В., Кмець А. Р.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ РОЗСУД ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
1155

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-966-8219-86-3 та УДК, вихідні дані м. Львів, Україна, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 7 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: