XII Міжнародна науково-практична конференція “SCIENCE AND INNOVATION OF MODERN WORLD”, 10-12.08.2023 Лондон, Великобританія. Архів

Шановні колеги!

10-12.08.2023 року у м. Лондон, Великобританія

відбулася XII Міжнародна науково-практична конференція

SCIENCE AND INNOVATION OF MODERN WORLD

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science and innovation of modern world. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-innovation-of-modern-world-10-12-08-2023-london-velikobritaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Khudik L.
THE SUPERFICIAL SCALD OF ‘CALVILLE’ APPLES DURING STORAGE UNDER THE POST-HARVEST TREATMENT WITH 1-MCP
9
2.
Столяр С. Г., Трембіцька О. І., Клименко Т. В.
ВПЛИВ СІВОЗМІННОГО ФАКТОРУ НА УРОЖАЙНІСТЬ СОРГО ЗЕРНОВОГО В ПОЛІССІ УКРАЇНИ
12

 VETERINARY SCIENCES

3.
Саід В. С., Стибель В. В., Гутий Б. В., Прийма О. Б., Мазур І. Я.
МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ СОБАК ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТОКСОКАРОЗУ
17

 MEDICAL SCIENCES

4.
Shesterina D. V., Palamarchuk A. L.
PERIPHERAL HEMODYNAMIC PARAMETERS DURING THE INFLUENCE OF INTERMITTENT PNEUMATIC COMPRESSION AT DIFFERENT LEVELS OF BLOOD FILLING THE LOWER EXTREMITIES
23
5.
Соколов В. М., Рожковська Г. М., Цвіговський В. М., Дорофєєва Т. К., Долгушин О. О.
КЛЮЧОВІ КТ-КРИТЕРІЇ ПРИ ГОСТРОМУ ЖИВОТІ
28
6.
Сташкевич А. Т., Улещенко Д. В., Бублик Л. О., Шевчук А. В., Мартиненко В. Г.
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ГРИЖАМИ МІЖХРЕБЦЕВИХ ДИСКІВ У ПОПЕРЕКОВОМУ ВІДДІЛІ ХРЕБТА ПІСЛЯ МІКРОДИСКЕКТОМІЇ
40

 TECHNICAL SCIENCES

7.
Isayev Aydin Yunis, Ramazanova Leyla Aydin, Novruzova Gulnara Nadir, Namazov Firuddin Rashid
STUDY OF THE HITCH OF THE SOWING UNIT
44
8.
Shaleva N., Оmelchenkо О.
DEVELOPMENT OF COMPOSITION OF WORKING MIXTURE OF GASES FOR UPGRADING OF CATHODES ON BASIS OF NICKEL FOR THE IONIC-PLASMA MELTING
53
9.
Tkachuk B. V.
DISADVANTAGES OF MODERN RESEARCH OF GEODETIC INSTRUMENTS
60
10.
Берман В. П., Фадеічев В. В., Скороход І. В.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ ТРУБОПРОВІДНОГО ГІДРОТРАНСПОРТУ НАДЛЕГКИХ ДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ
63
11.
Девтеров І. В., Зінич П. Л.
ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ: ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
71
12.
Журавська Н. Е., Стефанович П. І., Стефанович І. С., Круш А. А.
ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРИЙНЯТНОГО (ДОПУСТИМОГО) РИЗИКУ НЕБЕЗПЕКИ
76
13.
Калиновський А. Я., Поліванов О. Г.
ВПЛИВ БОКОВОГО ВІТРУ НА ТЕХНОЛОГІЮ ДОСТАВКИ ВОГНЕГАСНИХ РЕЧОВИН ДО БУДІВЛІ СПОСОБОМ МЕТАННЯ
86
14.
Семенов А. О., Донський О. В., Хльоба А. А.
ДОСЛІДЖЕННІ ПОТУЖНОСТІ WI-FI ГОДИННИКА
92
15.
Федоров В. В., Корпач О. А., Ященко Д. М., Босенко В. М.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ СТЕНД
99
16.
Хруцький А. О., Громадський В. А., Чумак Ю. І.
ЗАСТОСУВАННЯ САПР SOLIDWORKS ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ГІРНИЧИХ МАШИН
104

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

17.
Акперли Р. С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКЦИЙ ОПОР ТВЕРДОГО ТЕЛА ПОД ДЕЙСТВИЕМ СИСТЕМЫ СИЛ, НЕ ЛЕЖАЩИХ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ
110

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

18.
Петюшенко В. С., Пісковець О. В.
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ
112

 ASTRONOMY

19.
Хондогий М. В.
ПРОСТІР
118
20.
Хондогий М. В.
СВІТЛО — ХВИЛІ ЧИ ЧАСТИНКИ
125

 PEDAGOGICAL SCIENCES

21.
Gerush O., Greshko I.
PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL QUALITIES OF A MODERN TEACHER HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
135
22.
Natchkepia M.
PARAPHRASING AS A MEANS OF ACADEMIC WRITING
143
23.
Shestopalova I. O.
FEATURES OF THE TEACHER’S INFLUENCE ON STUDENT MOTIVATION IN THE CONDITIONS OF ONLINE LEARNING
148
24.
Бобровник Ю. В., Неділько В. В., Нежива С. М.
ВПЛИВ ХОРЕОГРАФІЇ НА ФІЗИЧНЕ ТА ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ`Я ЛЮДИНИ: АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ, БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТА РОЗВИТКУ
153
25.
Ващенко Л.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УМІННЯ ВСТАНОВЛЮВАТИ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ ПРИ ВИВЧЕННІ БІОЛОГІЇ УЧНЯМИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
160
26.
Галущенко В. І., Кириловська А. Д.
КОРЕКЦІЙНА РОБОТА З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ
166
27.
Одинченко Л. К., Уфімцева Л. Г.
ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ІЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
176
28.
Парфьонова Н. Д.
ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «КОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ» СТУДЕНТАМИ ФІЗИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ УНІВЕРСИТЕТІВ
182

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

29.
Абсалямова Л. М., Хрипко Ю. В.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАЗДРОСТІ В СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
190
30.
Нaзaрoвa В.
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПСИХОЛОГА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЭМOЦИOНAЛЬНOЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ МЛAДШИХ ШКOЛЬНИКOВ
195

 ART

31.
Каменецька Ю. В.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ДІДЖИТАЛ ІЛЮСТРАЦІЇ: КОНФЛІКТ ЧИ КОМПРОМІС
203
32.
Небога О. Г.
ВІРТУАЛЬНИЙ ВИКЛАДАЧ ВОКАЛУ: ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
207
33.
Сунь Юань
ТЕХНІКИ ТА ЕЛЕМЕНТИ ВОКАЛЬНОЇ ІМПРОВІЗАЦІЇ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
210
34.
Шебунчак Н. Я.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ХОРЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
213

CULTUROLOGY

35.
Мочернюк О. І.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПАТЕРНУ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ
218

 LITERATURE

36.
Дмитрик О. В., Кваснюк І. О., Король І. М.
АВТОБІОГРАФІЗМ І ЛІРИЗМ ОПОВІДІ В «ЗАЧАРОВАНІЙ ДЕСНІ» ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
223

 POLITICAL SCIENCES

37.
Титаренко Л. М.
ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ВІЙНИ
230

 PHILOLOGICAL SCIENCES

38.
Khairulina N. F.
SPECIFICS OF FOREIGN LANGUAGE TRAINING FOR FUTURE PHILOLOGISTS IN UKRAINE
237
39.
Заяць Л. І.
ЛЕКСИКА СФЕРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
241
40.
Нащанська А. Д.
ЕТИМОЛОГІЯ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАПОЗИЧЕНИХ СЛІВ РОМАНСЬКОЇ ГРУПИ МОВ. ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОЇ МОВИ В СИСТЕМІ «ОНІМЕЧЕННЯ»
245

 ECONOMIC SCIENCES

41.
Karpa M., Kankis Ilmars, Pelnens Uldis
PROBLEMS OF CUSTOMS CONTROL ON ISSUES OF RISK MANAGEMENT IN THE EU SPACE
255
42.
Korba V. Yu., Krushynska A. V.
RELEVANCE OF MORTGAGE RISK INSURANCE IN THE MECHANISM OF HOUSING LENDING AT THE PRESENT STAGE
260
43.
Васюков Д. О.
АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЯК ГОЛОВНА СКЛАДОВА РОЗРОБКИ ПОЛІТИКИ МІНІМІЗАЦІЇ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
264
44.
Ковбатюк М. В., Ткаченко Д. О.
ФАКТОРИ УСПІШНОЇ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
270
45.
Маркова Т. Д., Домброван Я. Ю., Крижанівська К. В.
РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
274
46.
Олексюк В. О.
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ В ДОСЛІДЖЕННІ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
281
47.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Близнюкова Т. В., Феклистова  И. С., Пакулина А. С.
СТРАТЕГИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
284
48.
Продан Т. Я.
ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА НБУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
295
49.
Ткачов З. В.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ГЛОБАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ, КОРПОРАТИВНОЮ СТІЙКІСТЮ ТА ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА РОЛІ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТУ
301
50.
Чукаєва І. К.
ЗБЕРІГАННЯ МІНІМАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ В КРАЇНАХ ЄС ТА УКРАЇНІ
307

 LEGAL SCIENCES

51.
Kotsiurba O.
LEGAL AND ORGANIZATIONAL BASIS OF STATE ANTI-CORRUPTION POLICY
312
52.
Maika N., Biletskiy N.
THE CONCEPT OF SPECIAL PROPERTY RIGHT IN UKRAINE
316
53.
Денисенко Д. Г.
ПЕРСПЕКТИВИ КОДИФІКАЦІЇ КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
319
54.
Лихвар В. В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ РЕПРЕСАЛІЙ ЯК ФОРМИ ПОЛІТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВ І ВПРОВАДЖЕННІ РЕПРЕСАЛІЇ УКРАЇНОЮ, ЩОДО РОСІЇ ЯК ПОРУШНИКА МІЖНАРОДНИХ ЗАБОВ’ЯЗАНЬ
323
55.
Савенко В. П., Клюкіна Т. А.
ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА: ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
333
56.
Сивицький В. С.
ФЕНОМЕН ІНСТИТУТУ ПРАВА У КОНТЕКСТІ АНАЛІЗУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ОСОБЛИВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА
339

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-92-9472-194-5 та УДК, вихідні дані м. Лондон, Великобританія, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: