fbpx

XIII Международная научно-практическая конференция «DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE» 2-4 сентября 2020 года Ванкувер, Канада. Архив

Уважаемые коллеги!

2-4 сентября 2020 года в г. Ванкувер, Канада. 

состоялась ХIII Международная научно-практическая конференция

DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 13th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xiii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-dynamics-of-the-development-of-world-science-2-4-sentyabrya-2020-goda-vankuver-kanada-arhiv/.

1.
Dudar T. V.
MATHEMATICAL MODELING OF RADON HAZARD LEVEL USING THE METHOD OF LINEAR DISCRIMINANT FUNCTIONS.
9
2.
Honcharenko V., Hodovanets O., Lopushniak L., Dmytrenko R.
USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES DURING EDUCATION AND TRAINING OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS.
13
3.
Kaminska T. M.
ON THE FACTORS THAT AFFECT THE GROWTH OF EXPORT MEDICAL SERVICES IN UKRAINE.
17
4.
Kozub P. A., Kozub S. M.
SET OF FUNCTIONS FOR CALCULATION OF HEAT CAPACITY OF LIQUIDS.
24
5.
Makhmudov M. Ja., Akhmedov U. K.
COLLOIDAL — CHEMICAL FEATURES OF SURFACTANTS AND ADDITIVES INTO LOW OCTANE GASOLINES TO IMPROVE THEIR QUALITY.
28
6.
Mazur E. A., Valika V. V., Parii S. B., Donici E. V., Uncu L. V.
RESEARCH OF POTASSIUM ELECTROLYTE DISORDER IN VARIOUS PATHOLOGIES.
34
7.
Popadynets O.
THE IMPORTANCE OF PROFESSIONALLY ORIENTED LISTENING IN ESP LEARNING.
43
8.
Popadynets O., Novozhen O., Bahrii L., Kholodnitskiy I.
RESTRICTION FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISM OF BOMBALI VIRUS.
50
9.
Polishchuk V. G., Voznyuk V. V.
EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE FORESTRY ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC CHANGES.
52
10.
Stenin A., Tkach M., Soldatova M., Drozdovych I.
SYNTHESIS OPTIMIZING ENERGY RESOURCES ALGORITHM IN THE OPERATION OF AUTONOMOUS HEAT SUPPLY SYSTEMS (AHSS).
56
11.
Tagiyev Jeyhun Shakir oglu
THE EFFECT OF TAX BURDEN ON INDUSTRIAL PRODUCTION OF BUSINESS ENTITIES IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN.
64
12.
Vertel A., Vakula I.
MOTIVATIONAL FACTORS AS A CONDITION FOR THE CREATIVE ACTIVITY DEVELOPMENT OF FUTURE PSYCHOLOGISTS.
71
13.
Vertel A., Artemenko A.
FORMS OF PSYCHOLOGICAL VIOLENCE IN FAMILY RELATIONSHIPS.
74
14.
Zayats R. Ya.
LEGAL REGULATION OF THE ORGANIZATION OF ACTIVITIES OF RESEARCH FORENSIC INSTITUTIONS.
77
15.
Арістова Н. О.
ФОРМУВАННЯ ГНУЧКИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
81
16.
Ахмедова Г. Б.
ВЫРАЖЕНИE ТЕМПОРАЛЬНОСТИ В ТЕКСТЕ.
90
17.
Балло Я. В., Ніжник В. В., Сізіков О. О., Фещук Ю. Л.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МОНІТОРИНГУ ТА АНАЛІЗУ НАСЛІДКІВ ПОЖЕЖ В ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС.
93
18.
Беденюк О. С., Беденюк О. А., Воробець А. Б.
ГІСТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ЯСЕН ПРИ ЛІПОПОЛІСАХАРИДНОМУ ПАРОДОНТИТІ.
102
19.
Варивончик Д. В., Еджибія О. М.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ШКІРИ У ПРАЦІВНИКІВ КАНЦЕРОГЕННО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ВИРОБНИЦТВ УКРАЇНИ.
108
20.
Воропаєва Т. С., Ковтун Л. І.
КОЛОРИСТИЧНІ УЯВЛЕННЯ ЯК ОСОБЛИВИЙ СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН.
114
21.
Горбач В. В., Мельнійчук М. М., Мельнійчук М. М., Горбач Л. М.
ПРИРОДНІ УМОВИ ЯК ЧИННИК ПРОСТОРОВОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
124
22.
Голубєв І. М.
МОЖЛИВОСТІ X-WAYS FORENSICS — ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.
133
23.
Єлісєєва Д. С.
ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ.
141
24.
Козачок І. В.
ІСТОРІОГРАФІЯ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.
149
25.
Комісова Т. Є., Шевцова М. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ.
155
26.
Курка С. С.
ВІДНОШЕННЯ SOPHORA JAPONICA L. ДО ВОЛОГОСТІ ТА РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ.
165
27.
Кущенко О. І., Душина Д. О.
БІЗНЕС-АНАЛІТИКА РИНКУ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ УКРАЇНИ.
175
28.
Лісунець Л. І.
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ Є. К. ВОРОНЦОВОЇ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ.
182
29.
Лопатинська Ю. В., Стефківська Ю. Л.
ВПЛИВ НАУКИ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ.
189
30.
Маркова Е. О.
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ.
194
31.
Малихін О. В., Дзюбенко Г. Ю.
СОЦІАЛЬНО-РЕФЛЕКСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: СУТНІСНИЙ ЗМІСТ.
199
32.
Мельниченко С. Г., Бабушкіна Р. О.
ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
205
33.
Морозова И. Б., Ершова К. И.
ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ЭМОЦИЙ В ЖЕНСКОЙ ПЕРСОНАЖНОЙ РЕЧИ РОМАНА ДЖЕЙН ОСТЕН “SENSE AND SENSIBILITY”.
213
34.
Невзоров Р. В.
ПЕДАГОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛЬОТЧИКІВ ТАКТИЧНОЇ АВІАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЇХ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ.
218
35.
Оксанич М. П.
ФУНКЦІОНУВАННЯ БАГАТОЗНАЧНОГО СПОЛУЧНИКА ALS ТА SWAZ У СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ.
223
36.
Оразымбетова Г. Ж., Намазов Ш. С., Искандарова М. И., Миронюк Н. А.
КЛИНКЕРА ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.
230
37.
Оразымбетова Г. Ж.
ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА.
236
38.
Пасічник Т. Д.
МЕТОДИЧНІ ТРУДНОЩІ У ВИКЛАДАННІ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
241
39.
Подлевська О. Б., Покровська Н. Б.
ОБЕРТОНИ ЧАСУ В ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ КОМПОЗИЦІЯХ ВАЛЕРІЯ КВАСНЕВСЬКОГО.
244
40.
Подлесная В. Г.
ЦИКЛИЧНОСТЬ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ США.
253
41.
Поляруш С. І.
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО СТАТУС ЗОВНІШНІХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ І УКРАЇНА.
261
42.
Попович Н. М.
НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРІВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ.
272
43.
Рижкова В. В., Олійник М. М.
КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМНОГО ВИВЧЕННЯ АНГЛОМОВНОЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ.
281
44.
Рыжий М. С.
ОБОБЩЕННЫЕ ПОЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ТРАЕКТОРИЙ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ, АНТРОПНЫЙ ПРИНЦИП, ЦИФРОВИЗАЦИЯ И СВОЙСТВА МИКРОМИРА.
286
45.
Сахно Т. В., Маренич Н. Н., Ляшенко В. В., Мунтян О. С., Семенов А. А.
ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН РАПСА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ.
295
46.
Свиридович С. В.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.
301
47.
Скачков В. А., Анищенко В. П., Бережная О. Р.
ОЦЕНКА ПРОЦЕССОВ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ ТОЧНОСТИ МАЛОГАБАРИТНЫХ ТРУБОК В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ-ВОЛОЧЕНИЯ.
308
48.
Слободинська Т. С., Павликівська Н. М.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД, СИСТЕМНА МЕТОДОЛОГІЯ, СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ: СИНОНІМІЯ ПОНЯТЬ ТА ЇХНІ ОСОБЛИВІ РИСИ.
318
49.
Соколова В. С., Андрусевич А. В.
GENERIC PROGRAMMING IN GO: HOW IT SHOULD WORK AND WHY IT MATTERS.
323
50.
Стежко С. О., Кондратенко Н. Ю., Марченко А. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ.
328
51.
Тарасюк Н. А.
РЕГІОНАЛЬНІ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КІВЕРЦІВСЬКОГО НПП «ЦУМАНСЬКА ПУЩА».
335
52.
Трубнікова А. А., Луцькова В. А.
ОЦІНЮВАННЯ ОРГАНОЛЕПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ ДРУГИХ ОБІДНІХ СТРАВ З МАКАРОННИХ ВИРОБІВ.
343
53.
Ткачева О. В., Яковлева Л. В., Удовицкий В. В.
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОСТАТОПРОТЕКТОРНЫХ ПРЕПАРАТОВ В УКРАИНЕ.
348
54.
Форос А. І., Костенко Є. Я.
ОСОБЛИВОСТІ СТОМАТОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ У НАРКОЗАЛЕЖНИХ ПАЦІЄНТІВ З ПАРАФУНКЦІЯМИ ЗУБО-ЩЕЛЕПОВОГО АПАРАТУ.
354
55.
Храбра С. З., Грушко В. С., Барладин О. Р., Вакуленко Л. О., Малиновська Х. Б.
ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНИХ ТЕСТІВ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ.
359
56.
Ходацька О. М.
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНЯ ЯК ІНТЕРАКТИВНА ФОРМА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ.
366
57.
Чеботар І. М.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ.
379
58.
Швець Т. А., Швець Н. В., Швець О. В.
ЗАНЯТТЯ З ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕКСТУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ.
386
59.
Яцик Є. О.
АКУСТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ РУКОКРИЛИХ В УРБОСЕРЕДОВИЩІ НА ПРИКЛАДІ МІСТА ХАРКОВА.
392

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-1-4879-3791-1 и УДК, выходные данные г. Ванкувер, Канада, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: