XIII Международная научно-практическая конференция “MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT”, 15-17 июня 2022 года Чикаго, США. Архив

Уважаемые коллеги!

15-17 июня 2022 года в г. Чикаго, США. 

состоялась XIII Международная научно-практическая конференция

MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 13th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xiii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-15-17-iyunya-2022-goda-chikago-ssha-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Bidolakh D. I., Pidkhovna S. M.
GEOINFORMATIONAL INTERPRETATION OF URBAN TREE GPS-INVENTORY RESULTS ON THE BASE OF UAV MATERIALS
16
2.
Usyk S. V.
INFLUENCE OF DIFFERENT PROCEEDING CROPS OF SPRING BARLEY ON THE SPRING RESERVES OF THE AVAILABLE MOISTURE UNDER ITS GROWING IN SHORT-TERM CROP ROTATIONS
22
3.
Боярчук А. Ю., Баданіна В. А.
ПРОЄКТНА ПРОПОЗИЦІЯ З ОЗЕЛЕНЕННЯ ЗАТІНЕНИХ ЗОН ІНТЕР’ЄРУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ЦЕНТРУ «ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ» КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (М. КИЇВ, УКРАЇНА)
27
4.
Гарасимяк Л. М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНОГО ФОНДУ ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ ОТГ ДЛЯ ВЕДЕННЯ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА
32
5.
Гетьманська А. К., Баданіна В. А.
ПРОЄКТ АЛЬПІЙСЬКОЇ ГІРКИ ЗА УЧАСТІ ГРУНТОПОКРИВНИХ РОСЛИН
35
6.
Макарова Т. К.
ВПЛИВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВОДНІ РЕСУРСИ В МЕЖАХ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
41
7.
Усик С. В.
ВПЛИВ НАСИЧЕННЯ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН РІЗНИМИ ЗЕРНОФУРАЖНИМИ КУЛЬТУРАМИ НА ВМІСТ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ В ҐРУНТІ
47

 VETERINARY SCIENCES

8.
Мамедова В. М.
ВМІСТ СОМАТИЧНИХ КЛІТИН У МОЛОЦІ ВІВЦЕМАТОК РІЗНИХ ПОРІД
52

 BIOLOGICAL SCIENCES

9.
Корж Р. А.
ТРОМБОТИЧНІ УСКЛАДНЕННЯ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ МОДЕЛІ СИНДРОМУ ГІПЕРСТИМУЛЯЦІЇ ЯЄЧНИКІВ
56
10.
Парцей Х. Ю., Ерстенюк Г. М.
АКТИВНІСТЬ ЕНЗИМІВ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ ЕРИТРОЦИТІВ ЩУРІВ ЗА УМОВ ВЖИВАННЯ ЕНЕРГОНАПОЮ
60
11.
Ялтыченко О. В., Дука Г. Г., Горинчой Н. Н.
МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ ИММУННОЙ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА НА ВИРУСНУЮ НАГРУЗКУ
65
12.
Ярема Ю. М., Нанинець М. В., Дербак М. І., Субота Г. М., Попович В. І.
ОХОРОНА І ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ТА ЇХ БІОРІЗНОМАНІТТЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «СИНЕВИР»
76

 MEDICAL SCIENCES

13.
Vlasova O. V., Molyn L. R.
IMPACT OF ADVERSE ENVIRONMENTAL FACTORS ON NEWBORNS
85
14.
Александрова Н. К., Пацация М. М., Гайденко В. Є.
ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД: КОНСЕРВАТИВНА ТЕРАПІЯ У СКЛАДІ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ВОЛЬФА-ПАРКІНСОНА-УАЙТА
95
15.
Аністратенко Т. І., Велика Н. В., Бачігіна О. В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГЕЛЬМІНТОЗІВ У ВАГІТНИХ. АЛІМЕНТАРНА КОРЕКЦІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА
103
16.
Аскарьянц В. П., Эргашов Камронбек Улугбек угли, Хакимжанова Азизахон Содикжон кизи, Исомадинова Гузаль Захриддин кизи
К ВОПРОСУ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ НА УРОВНЕ ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ
109
17.
Боднарюк О. І., Андрієць О. А., Горячок М. Р.
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ САЛЬПІНГООФОРИТІВ, ЩО РОЗВИНУЛИСЬ НА ТЛІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НИРОК ТА СЕЧОВОГО МІХУРА У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ
116
18.
Боднарюк О. І., Мацкуляк Д. Д.
ДИНАМІКА ЗМІН ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ ІМУНІТЕТУ У ДІВЧАТ ХВОРИХ НА САЛЬПІНГООФОРИТ
124
19.
Грицаєнко М. В., Сніга Я. В., Ібрагімова О. Л.
CHARACTERISTIC OF CEREBROVASCULAR PATHOLOGY IN PATIENTS WITH POST-COVID-19 SYNDROME
133
20.
Жужгіна Є. С., Данченко Є. А.
ЕФЕКТИВНЕ ПРОВЕДЕННЯ СЛР У ДІТЕЙ
136
21.
Каушанська О. В., Малешко К. П.
ЗАЛІЗОДЕФІЦИТ ТА ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНА АНЕМІЯ У ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ
140
22.
Коба В. І., Джуряк Є. В., Рудан І. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ТА ХВОРИХ НА СНІД
145
23.
Козич І. А., Соловей В. М.
РОТТЕРДАМСЬКІ КРИТЕРІЇ В ДІАГНОСТИЦІ СПКЯ. СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ
149
24.
Мандрик О. Є., Малешко К. П.
ОТРУЄННЯ АМІАКОМ У МИРНИЙ ТА ВОЄННИЙ ЧАС
155
25.
Міннігулова А. В., Яніцька Л. В.
БІОХІМІЧНІ АСПЕКТИ НОВИХ МЕТОДИК І ТЕХНОЛОГІЙ ЗБЕРІГАННЯ ОРГАНІВ ТРАНСПЛАНТАТІВ
161
26.
Москалюк О. В., Середа І. К., Мальцев О. В., Швець А. В.
ФОРМУВАННЯ МЕДИЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ЗА МОДУЛЬНИМ ПІДХОДОМ НА II РІВНІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ: ДОСВІД КРАЇН АЛЬЯНСУ
165
27.
Нартович Л. К.
ВПЛИВ ХОРОВОГО СПІВУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ РІВНІ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗУ
174
28.
Роговий Ю. Є., Цитрін В. Я.
РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВОДНОГО ДІУРЕЗУ З НАСИЧЕННЯМ ВОДНЕМ НА ФУНКЦІЮ НИРОК У ІНТАКТНИХ ЩУРІВ
184

 CHEMICAL SCIENCES

29.
Daurenbekov K. N., Yessirkepova M. M., Katchanova A. B., Suier A. K.
STUDY OF THE FLAVONOID COMPOSITION OF THE ABOVEGROUND PART OF YARROW
188
30.
İbrahimov S. K., Abdullayeva L. E.
CLEANING OF SOILS EXPOSED TO LONG-TERM OIL POLLUTION
194
31.
Kostenko E., Obushenko T., Tolstopalova N.
THE REMOVAL OF NICKEL IONS FROM WASTEWATER
202
32.
Prymushko S., Rozhnova R., Galatenko N., Danko N., Kozlova H., Gladyr I.
SYNTHESIS AND PROPERTIES OF NEW COMPOSITE MATERIALS FOR MEDICAL PURPOSES WITH HOLOXANE, WICH CONTAIN THE EXTENDER 2-(2-AMINOETOXY)ETHANE-1-AMINE
209
33.
Ruzmetova A. Sh., Yunusov M. Yu., Babaev Z. K.
FEATURES OF PLANNING AN EXPERIMENT FOR OBTAINING HEAT-RESISTANT CONCRETE FROM ALUMINOUS CEMENT
213
34.
Ruzmetova A. Sh., Yunusov M. Yu., Babaev Z. K.
OBTAINING A HEAT-RESISTANT BINDER FROM ALUMINOUS CEMENT WITH THE PARTICIPATION OF METAKAOLINITE AND THEIR HARDENING PRODUCTS
217

 TECHNICAL SCIENCES

35.
Deryaev A. R.
CONSTRUCTION OF GAS CONDENSATE WELLS AND ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL MODES OF THEIR OPERATION ACCORDING TO THE ESTUARINE PARAMETERS
222
36.
Fialko N., Dinzhos R., Meranova N., Kutnyak O.
HEAT CONDUCTIVITY OF POLYMER MICRO- AND NANOCOMPOSITES BASED ON POLYCARBONATE
227
37.
Polishchuk O. S.
POLYTETRAFLUOROETHYLENE TO REDUCE SPHERICAL ABERRATION OF INTRAOCULAR LENSES
235
38.
Shurchkova Yu. O., Denisov V., Pidruchna A.
DEVELOPMENT OF AUTONOMOUS HEATING SYSTEMS URGENCY WITH THE USE OF RENEWABLE ENERGY (LOCAL RESOURCES) FOR SMALL SETTLEMENTS IN EMERGENCIES
241
39.
Teslenko O. I.
TRANSFORMATION OF CHP INTO HIGHLY MANEUVERABLE COGENERATION COMPLEX: RELEVANCE AND INNOVATION
252
40.
Zhuravlova Z. Yu., Chernobrovkin A. V., Moroz D. V., Kim V. V.
PROJECT MANAGEMENT ON REMOTE WORK
258
41.
Білоусова А. О., Мельник Л. І.
ЧЕРВОНИЙ ШЛАМ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО В ЯКОСТІ НАПОВНЮВАЧА ДЛЯ КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ
262
42.
Бондаренко Ю. В., Мельник Л. І.
ПОЛІМЕРНІ БІОРОЗКЛАДНІ МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ
265
43.
Глушкова Д. Б., Багров В. А.
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАР ТЕРТЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОЇ РУХАЛЬНОЇ СИЛИ НЕРУЙНІВНОГО МЕТОДУ КОНТРОЛЮ
268
44.
Гундарчук В. М.
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ З ФУНКЦІЯМИ УНІВЕРСАЛЬНОГО КОНСТРУКТОРА ТЕСТІВ
278
45.
Ессам Елнаггар, Кричковська Л. В., Дубоносов В. Л.
ПОШУКИ СОРБЕНТІВ ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ НАФТОХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА МЕТАЛІВ
282
46.
Землякова М. К.
ОЗДОБЛЕННЯ ЖАКЕТУ ЖІНОЧОГО СВЯТКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ БІСЕРОМ ВИШИВКОЮ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕМАТИЦІ
291
47.
Имомов Ш. Б., Эшманов О. У., Хамдамов Б. Ш., Валиев С. Т.
ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС СИСТЕМЫ ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ С СОЛНЕЧНЫМИ РЕФЛЕКТОРАМИ-ТЕПЛОВЫМИ НАСОСАМИ В УЗБЕКИСТАНЕ
301
48.
Козупиця С. І., Човнюк Ю. В.
МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. І.
307
49.
Лялюк-Вітер Г. Д.
ЩОДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ” В ІФНТУНГ
316
50.
Марущак М. П.
ВРІВНОВАЖЕННЯ НІВЕЛІРНОЇ МЕРЕЖІ З ОДНОЮ ВУЗЛОВОЮ ТОЧКОЮ
320
51.
Пефтєва І. О.
ВПЛИВ МЕХАНІЗМУ БРОУНІВСЬКОЇ КОАГУЛЯЦІЇ ЧАСТОК ПРИ ЗРОШЕННІ ПОТОКУ ВОДЯНИМ АЕРОЗОЛЕМ НА ВИПАРЕННЯ КРАПЕЛЬ
324
52.
Рябухіна В. О., Носатенко Ю. О., Макаров С. В.
АСПЕКТИ ВИТРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ З ДОСЛІДЖЕННЯ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ ОБЛІКУ ГАЗУ
330
53.
Стукальська Н. М., Кузьмін О. В., Богачук Н. І.
КОЛЬОРОВЕ КОДУВАННЯ У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ЗГІДНО ПРИНЦИПІВ HACCP
337
54.
Трофімова С. С., Ліхоузова Т. А.
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ КЕРУВАННЯ ПЕРСОНАЛОМ
342
55.
Трус О. М., Прокопенко Е. В.
ПРОФІЛАКТИКА ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В УКРАЇНІ
348
56.
Федорова К. В., Мельник Л. І.
ПОЛІМЕРНІ ІГРАШКИ З БІОКОМПОЗИТУ
353
57.
Чупайленко О. А., Каліна І. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ У КОНТЕЙНЕРАХ
357
58.
Щастна І. Ю., Мельник Л. І.
ПОЛІМЕРИ У ВІЙСЬКОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
363
59.
Ярмоленко Т. А.
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ СФЕР ЗАСТОСУВАННЯ МАШИННОГО ЗОРУ
367

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

60.
Gorodetskyi V., Osadchuk M., Dubovyk V.
METHOD FOR DETERMINING THE EMBEDDING DIMENSION FROM A SINGLE OBSERVED VARIABLE
374
61.
Савич С. В., Федоненко А. Ю.
РІЗНОВИДИ НАДПРОВІДНИХ ГІДРИДІВ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ
377

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

62.
Dydiv I.
FEATURES OF COFFEE TOURISM IN LVIV
385
63.
Ашихміна А., Слюта А.
ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ
389
64.
Єрмаков В. В., Пустовар І. В.
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА СТАН ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
396
65.
Єрмаков В. В., Тарасова Ю. В.
КРАЄЗНАВЧО-ГЕОГРАФІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (НА ПРИКЛАДІ ПИРЯТИНЩИНИ)
400

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

66.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
RESULTS OF RECONNAISSANCE SURVEY WITHIN SHALE HYDROCARBONS AREA IN WILLISTON BASIN (USA)
403
67.
Бодюк А. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛІЗОРУДНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЙОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАСТОСУВАННЯ В МЕТАЛУРГІЇ
416

 ASTRONOMY

68.
Vidmachenko A. P., Steklov A. F.
THE RELATIONSHIP BETWEEN ENCELADUS GEYSERS AND SATURN’S RINGS AND MAGNETOSPHERE
424

 PEDAGOGICAL SCIENCES

69.
Derbak O., Pecherna K., Yakovleva T.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЄКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ДІЛОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242 ТУРИЗМ)
433
70.
Kiyakbay N. B., Amzina K. Zh.
FORMATION OF LANGUAGE PERSONALITY IN KAZAKHSTAN EDUCATIONAL CONDITIONS
441
71.
Kolupayeva O. M., Yampol Yu. V.
FORMATION OF STUDENTS’ INTERCULTURAL COMPETENCE IN THE CONTEXT OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
447
72.
Nazarenko I. M.
ONLINE COURSES AND THEIR USE WHILE TEACHING ENGLISH TO STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITIES
453
73.
Акімова О. В., Сапогов М. В., Мельник А. Б.
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ: РОЗВИТОК СИСТЕМ НАВЧАННЯ
457
74.
Архипова В. О., Олена М. М.
АСИНХРОННИЙ ФОРМАТ ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ В УМОВАХ КРИЗОВОЇ СИТУАЦІЇ
462
75.
Барсуковська Г. П., Васильченко О. Г., Турчин Л. М.
РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ УЯВИ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ПІД ЧАС ТЕАТРАЛІЗОВАНИХ ІГОР
469
76.
Бартків О. С., Мичка І. С., Поліщук В. Ю.
КРАЄЗНАВЧІ ЕКСКУРСІЇ У ВИХОВАННІ СТАРШОКЛАСНИКІВ
476
77.
Власова Т. Л., Ісичко Л. О., Іванова М. В.
ЗНАЧЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА
481
78.
Загородня А. А.
СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ У ФІЛОСОФСЬКИХ РЕФЛЕКСІЯХ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ
489
79.
Коновальчук Н. О.
ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙНДОШОК ЯК ІНСТРУМЕНТА НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ДИСТАНЦІЙНО
492
80.
Косиченко В. А., Бабенко О. О.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-ХОРЕОГРАФА ДО УПРАВЛІННЯ ТВОРЧИМ КОЛЕКТИВОМ
499
81.
Кузнєцова О. В.
ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОДІЇ КОМАНДИ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ, ЯКІ МАЮТЬ ВІДХИЛЕННЯ У МОВЛЕННЄВОМУ РОЗВИТКУ
506
82.
Ніколенко Л. М., Власова Є. Р.
РОЛЬ ІЗОТЕРАПІЇ В РОБОТІ З ДІТЬМИ, ЩО ПЕРЕЖИЛИ ПСИХОЛОГІЧНЕ НАСИЛЬСТВО
510
83.
Підсуткевич М. Я.
ГРА ЯК ВАЖЛИВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
514
84.
Подлевська О. Б., Покровська Н. Б.
РОБОТА НАД ХУДОЖНІМ ОБРАЗОМ У КЛАСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ДУЕТУ У ДМШ НА ПРИКЛАДІ ЕЛЕГІЇ Ж. МАССНЕ
520
85.
Ріпак М. О., Шпік Б. Р.
АКТИВНІСТЬ ПІДЛІТКІВ У САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ
525
86.
Сисман Д. І., Кубіцький С. О.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІДЕРА КОМАНДИ НА СТАДІЯХ ЇЇ ФОРМУВАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
532
87.
Стрижаков А. О.
ДО ЗМІСТУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
540
88.
Тумбрукакі А. В.
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСУ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
545
89.
Тюльпа Т. М.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
549
90.
Чхайло Л. М.
ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ФОРМА НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ
554

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

91.
Атаманчук К. М.
РОЛЬ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ
560
92.
Власенко О. О.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ МОВЛЕННЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
572
93.
Кривохат О. В.
ПСИХОКОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ДОРОСЛИХ ІЗ ДІАГНОЗОМ COVID-19 МЕТОДАМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
577

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

94.
Ядловська О. С., Попутняк І. О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У СФЕРІ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
585

 JOURNALISM

95.
Божко О. П.
ВИКОРИСТАННЯ ФЕМІНІТИВІВ У ТЕКСТАХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ «МИКОЛАЇВСЬКА ПРАВДА»
591

 ART

96.
Абрамовіч О. О., Пенькова Д. Е.
СВОЄРІДНІСТЬ БАЗОВИХ ПОНЯТЬ МЕТОДУ ЛІ СТРАСБЕРГА
598
97.
Горбаль Я. М., Горбаль В. Я.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИХ МУЗИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
603
98.
Добролюбов М. С., Опанасюк О. П.
КАМЕРНА ОПЕРА XX–XXІ СТОЛІТТЯ. ПРОБЛЕМАТИКА ТА СПЕЦИФІКА ІСНУВАННЯ ЖАНРУ
608
99.
Капітонова В. Є.
РЕПЕРТУАРНИЙ ПІДХІД В НОВІТНІЙ СИСТЕМІ СТИЛЬОВОГО НАВЧАННЯ НА ФОРТЕПІАНО
612
100.
Обуховська Е. В., Обуховська Л. В.
ТЕНДЕНЦІЇ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ
616

 HISTORICAL SCIENCES

101.
Ostashchuk V.
EXPERIENCE AND LESSONS OF THE REFORMATION IN MODERN EUROPE
621
102.
Ячменіхін К. М., Пуліна В. І.
СУЧАСНИКИ ПРО ГРАФА О.А. АРАКЧЕЄВА (ЧАСТИНА ІІ)
626

 CULTUROLOGY

103.
Овчаренко Т. С., Вакарчук К. О.
МОРСЬКІ АТРИБУТИ В КОЛЕКЦІЯХ ТА БРЕНДАХ УКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ
639
104.
Сидоренко Л. В., Лашта Р. Б.
ОСНОВНІ ФОРМИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ В НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРАХ НА ЕТАПІ КОЛЕКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ
648
105.
Сидорук О. В.
РОЛЬ МИСТЕЦТВА ПІД ЧАС ВІЙНИ: АКТУАЛЬНИЙ ДОСВІТ УКРАЇНИ
656

 PHILOLOGICAL SCIENCES

106.
Halahdina A. A., Gerasym L. M., Migalchan A. I., Migalchan T. I.
LANGUAGE AS THE MAIN MEANS OF COMMUNICATION IN DAILY LIFE AND PROFESSIONAL ACTIVITIES
660
107.
Губарєва О. С., Воронова Є. М., Герасимчук Т. В.
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОВІД-19
668
108.
Єріс Ю. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОНЦЕПТ» В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ
673
109.
Звездина К. О., Кулинич А. В.
ОСОБЕННОСТИ СЛЕНГА В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
678
110.
Карпенко М. Ю., Кубарська Д. В.
ДІАХРОНІЧНИЙ АНАЛІЗ ТОПОНІМІЇ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
683
111.
Кричун Л. П., Іващенко О.
ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ ЯК ІНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
693
112.
Кужель Я. С.
МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В ТЕКСТАХ СУЧАСНИХ АНГЛІЙСЬКИХ ЗМІ
701
113.
Мелехіна А. М., Карпенко М. Ю.
ВИКОРИСТАННЯ МІЛТОН-МОДЕЛІ У ПРОМОВАХ ПОЛІТИКІВ (НА ПРИКЛАДІ ПРОМОВ ТЕРЕЗИ МЕЙ ТА БОРИСА ДЖОНСОНА)
705
114.
Палій В. П., Замрига П. Ю.
ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ПРИСЛІВНИКА «TROP» В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
712

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

115.
Корх О. М., Антонова В. Ю.
УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
718

 ECONOMIC SCIENCES

116.
Andrus O.
NUCLEAR ENERGY IN THE WORLD: PROBLEMS AND PROSPECTS
731
117.
Atayeva O. A.
WAGE STRUCTURING PROBLEMS IN MARKET CONDITIONS
734
118.
Doronina M., Mykhailenko D., Doronin A.
HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION THROUGH KNOWLEDGE
739
119.
Hryzo D. A.
ANALYSIS OF THE CURRENT EXPERIENCE OF THE US ARMY IMAGE MARKETING COMPANY
742
120.
Ismailova Esma Mustafa kizi
METHODOLOGICAL BASES FOR ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF ENERGY RESOURCES OF THE CASPIAN COUNTRIES WITH THE DOUBLE DIAMOND MODEL
745
121.
Mammadova A. V., Mammadli Z. T., Valiyeva T. F., Gazanfarli L. F.
ORGANIZATION OF PRODUCTION OF COMPETITIVE PRODUCTS IN THE FOOD INDUSTRY OF AZERBAIJAN
753
122.
Manucharyan M. G.
ANALYSIS OF THE DANISH ECONOMIC MIRACLE MODEL
760
123.
Toporkova O., Akimova N., Naumova T.
STRATEGY OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT IN ACCOUNTING AND ANALYTICAL INFORMATION SYSTEM
768
124.
Артюх О. В., Затока Т. В., Муренко Т. О.
ВНУТРІШНІЙ ПОДАТКОВИЙ АУДИТ ЯК ПОНЯТІЙНА КАТЕГОРІЯ У СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
777
125.
Бойченко К. С., Швиданенко О. А.
АНТИКРИЗОВЕ ІНТЕГРУВАННЯ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ
782
126.
Буднік О. С.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ
786
127.
Васильченко Я. Ю.
ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
791
128.
Гриценко М. В.
ЩОДО ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ
794
129.
Данканич А. А.
СУТНІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ КЕРОВАНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЦИФРОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
797
130.
Карпінський Б. А., Карп’як А. О.
УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯМ Й РОЗВИТКОМ РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА АКТИВІЗАЦІЇ ЦІННІСНОГО ПІДХОДУ
800
131.
Корюгін А. В., Віхтюк А. С.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАРКЕТИНГУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
810
132.
Кулик О. М.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
813
133.
Мірошник О. Ю., Коротких О. Е.
БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД ТА ЙОГО ВПЛИВ НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ
818
134.
Подлєсна В. Г.
ЗАРОДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ В АГРАРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
825
135.
Рядинська І. А., Кононенко Н. А.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
833
136.
Сизоненко К. С.
ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
837

 LEGAL SCIENCES

137.
Бадалова Т. Г., Ткач Ю. О., Гребенюк А. М.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА З УПОВНОВАЖЕНИМИ КОМПЕТЕНТНИМИ ОРГАНАМИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ПРИ РОЗСЛІДУВАНІ ШАХРАЙСТВА С ЗАСТОСУВАННЯМ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ (НА ПРИКЛАДІ ВЗАЄМОДІЇ З КОМПЕТЕНТНИМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА)
841
138.
Біліченко В. В.
БЕЗПЕКА ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ
850
139.
Гіденко Є. С.
МОДЕЛЬ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ. КОНТАКТ ТА ПРИКРИТТЯ
854
140.
Жук І. В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА США
859
141.
Жук Н. А.
ФЕНОМЕН ГОСУДАРСТВА И ЕГО КОНЦЕПТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПОДХОДА: К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА
865
142.
Мелех Л. В., Андрухів Є. М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗНАЧЕННЯ ОЗНАК ДОГОВОРІВ У ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ
873

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-1-73981-126-6 и УДК, выходные данные г. Чикаго, США, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 6 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: