XIII Международная научно-практическая конференция “MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS”, 19-21 июня 2022 года Берлин, Германия. Архив

Уважаемые коллеги!

19-21 июня 2022 года в г. Берлин, Германия.

состоялась XIII Международная научно-практическая конференция

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 13th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xiii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-19-21-iyunya-2022-goda-berlin-germaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Ліскович В. А.
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЇ ДОЇННЯ КОРІВ НА ДОЇЛЬНИХ УСТАНОВКАХ ТИПУ «ЯЛИНКА» ТА «ПАРАЛЕЛЬ»
14
2.
Никитина О. В.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ПЛАТНОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
20
3.
Симоненко Н. В.
ПЕРСЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ СПАДКОВОЇ ОСНОВИ КОРОТКОСТЕБЛОВОСТІ ДОНОРА ГНОМ-3 У СЕЛЕКЦІЇ ЕРЕКТОЇДНИХ ФОРМ ЖИТА
26
4.
Усик С. В.
ВПЛИВ СТРУКТУРИ ПОСІВНИХ ПЛОЩ 5-ПІЛЬНИХ СІВОЗМІН НА ЩІЛЬНІСТЬ ҐРУНТУ ПІД ПОСІВАМИ БУРЯКА ЦУКРОВОГО
29
5.
Цимбалюк Д. М., М’ялковський Р. О.
РОЛЬ БІОПРЕПАРАТІВ У ПРОДУКТИВНІСТІ СОНЯШНИКУ
33

 VETERINARY SCIENCES

6.
Голубенко О. О., Тарасенко Л. О., Тихонов П. С., Рудь В. О., Коваль О. С.
ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ КОРОПУ З ХАДЖИБЕЙСЬКОГО ЛИМАНУ
36

 BIOLOGICAL SCIENCES

7.
Василенко О. В., Балабак А. В.
РОЛЬ TILIA CORDATA MILL. В ОЗЕЛЕНЕНИИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ УРБОФИТОЦЕНОЗОВ
42
8.
Охотнікова О. О., Русакова М. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКЦІЇ АНТИБІОТИЧНИХ РЕЧОВИН ПРЕДСТАВНИКАМИ РОДУ BACILLUS, ІЗОЛЬОВАНИХ З ГІДРОБІОНТІВ ЧОРНОГО МОРЯ
45
9.
Усольцева О. Г., Усольцева В. Р.
КОЛЕКЦІЯ РОДУ ECHEVERIA DC. В НАЦІОНАЛЬНОМУ ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ ПАРКУ “СОФІЇВКА” НАН УКРАЇНИ
52

 MEDICAL SCIENCES

10.
Muzichenko P. F., Yurchenko O. R.
THE PROBLEM OF PATHOGENESIS, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF HALLUX VALGUS
57
11.
Obolonska O., Obolonskiy O., Likhachova I., Stovbun O.
ADDITIONAL RISK FACTORS OF RETINOPATHY IN PREMATURE CHILDREN
63
12.
Yktiyarova T., Popovich Ju.
BILIARY SLUDGE IN CHILDREN
68
13.
Аскарьянц В. П., Хакимжанова Азизахон Содикжон кизи, Қурунбоев Исломбек Мухитдин ўғли, Фомина К. А.
ФУНКЦИИ ПОЛОСТИ НОСА В АСПЕКТЕ ФИЗИОЛОГИИ
74
14.
Багрій Д. А.
ОСОБЛИВОСТІ РИС ФЕНОТИПУ У ГІПЕРТЕНЗИВНИХ МЕШКАНЦІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРИ НОСІЙСТВІ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ SNP RS950880 ГЕНА IL1RL1
85
15.
Балаж М. С., Фертак В. І.
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ОСІБ ІЗ ПОСТКОВІДНИМ СИНДРОМОМ
88
16.
Ергард Н. М., Михайличенко Б. В., Кобилянський О. Л., Миколюк В. В., Гаврильченко М. О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ СМЕРТІ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ: СУДОВО-МЕДИЧНІ АСПЕКТИ
95
17.
Клочков А. А., Данченко Є. А.
ПРАВИЛЬНА ПОСТАВА ОБЛИЧЧЯ
102
18.
Король Д. М., Кіндій Д. Д., Тончева К. Д.
РЕАЛІЗАЦІЯ ФОТОГРАМЕТРІЇ ОБЛИЧЧЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СМАРТФОНА У ЕКСПЕРИМЕНТІ IN VIVO
107
19.
Крижановський Д. Г., Крижановський І. Д.
МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ У ХВОРИХ З ІЗОЛЬОВАНИМ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ НИРОК ТА ПРИ ПОЄДНАННІ З НЕСПЕЦИФІЧНИМ ПІЄЛОНЕФРИТОМ
112
20.
Панчук О. Ю., Макарова О. І., Сергета І. В.
ПСИХОФІЗІОГРАМИ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ МІСЦЕ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕДИЧНОГО ФАХУ
117
21.
Печеряга С. В., Борона В. О., Виросту Н. В.
ГЕСТАЦІЙНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ
121
22.
Сурсаєва Л. М., Жебель В. М.
ПОКАЗНИК ІНДЕКСУ МАСИ ТІЛА ЯК КОРЕГУЮЧИЙ ЧИННИК В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПЛАЗМОВОГО РІВНЯ МОЗКОВОГО НАТРІЙУРЕТИЧНОГО ПЕПТИДУ У ЖІНОК 40-65 РОКІВ З ЕСЕНЦІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ
127
23.
Щербак С. А.
ВИКОРИСТАННЯ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН В СУЧАСНІЙ МЕДИЦИНІ
134

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

24.
Muzyka N. Ya.
PHARMACEUTICAL PHARMACOPHOBIA
137
25.
Pelekh-Bondaruk I. R., Hrushka O. I., Bilous S. B.
STUDY OF ALLERGENIC ACTION OF BIOSURFACTANT ON THE BASIS OF RHAMNOLIPIDS PSEUDOMONAS SP. PS-17
139
26.
Коритнюк Р. С., Печаєва Т. В.
РОЛЬ КОМПЛЕКСУ ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН В РОЗЧИНАХ ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ
141
27.
Радзюк В. О., Пальчевська Т. А., Куришко Г. Г.
ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ СУКЦИНАТІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
145

 CHEMICAL SCIENCES

28.
Babaev Z. K., Kudyarova K. K., Abdullaeva M. N.
FELDSPAR OF THE SULTAN UVAY DEPOSIT IS A VALUABLE RAW MATERIAL FOR OBTAINING GLASS PRODUCTS
150
29.
Lobodzinskiy V., Belenok N., Svyatnenko V., Petruchenko O., Chunyak Yu., Lyakhov S.
ELECTROMAGNETIC PROCESSES IN A HIGH-VOLTAGE CABLE LINE DURING A SINGLE-PHASE SHORT CIRCUIT
154
30.
Авдєєва О. Ю., Порхун Л. В.
ВИЗНАЧЕННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАРФУМЕРНИХ ЗАСОБІВ
160

 TECHNICAL SCIENCES

31.
Chyhur I.
FORMALIZATION OF INPUT DATA OF THE NEURAL NETWORK SYSTEM OF DRILLING CONTROL BY METHODS OF FUZZY LOGIC
163
32.
Deryaev A. R.
SELECTION OF BOREHOLE EQUIPMENT FOR SIMULTANEOUS JOINT EXTRACTION OF GAS FROM TWO PRODUCTIVE FORMATIONS BY ONE TUBING COLUMN
168
33.
Hlushkova D., Bagrov V.
FEATURES OF LASER BORATING OF PISTON RINGS
174
34.
Karov B. X., Khamdamov Burgut-Ali Shodmon ugli, Valiyev Sunnatullo Tokhir ugli, Karimova Feruza Sobir qizi
ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF USING LOW-POTENTIAL HEAT WASTE IN UZBEKISTAN
180
35.
Malashchuk N. S., Dabizha N. O., Snezhkin Yu. F.
RESEARCH OF DEHYDRATION PROCESSES OF MEDICINAL AND SPICY-AROMATIC PLANTS
185
36.
Pasichnyk O.
DISCRETIZATION OF THE AREA
190
37.
Skrynnyk I., Kuzmin O.
REQUIREMENTS FOR FACILITY PREMISES AND EQUIPMENT IN ACCORDANCE WITH THE HACCP SYSTEM
194
38.
Yelisieiev D., Alekseev V., Yelisieieva O., Hurkalenko Yu.
PLASTIC SCINTILLATOR FOR n/γ-DISCRIMINATION
200
39.
Доценко Д. В.
ЗАСТОСУВАННЯ КРИПТОГРАФІЇ ТА НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ У КІБЕРБЕЗПЕЦІ
205
40.
Карпенко В. О., Сорочинський Я. З., Озернова А. Г., Стратіла Б. В., Зайченко С. В.
АВТОМАТИЧНА СХЕМА ЦЕНТРУВАННЯ З ДАТЧИКОМ ПОЛОЖЕННЯ СТРІЧКИ І РОЛИКООПОРИ І ПРИВОДОМ ПОВОРОТУ РОЛИКООПОРИ
209
41.
Корендій В. М., Коцюмбас О. Йо., Янів О. М., Погорілий Ю. О.
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ МАНІПУЛЯТОРА ТИПУ SCARA
214
42.
Марчук А. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ АНТЕННОЇ ГРАТКИ ЗІ ЗМІННОЮ РОБОЧОЮ ЧАСТОТОЮ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВІД ГЛУШІННЯ
220
43.
Незліна А. А.
РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ З ПІДБОРУ ДІЄТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ПЕРЕДДІАБЕТИЧНИМ СТАНОМ
227
44.
Слободянюк В. К., Якимов Ю. М.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ КЕРУВАННЯ ГОТОВИМИ ДО ВИЙМАННЯ ЗАПАСАМИ НА ЗАЛІЗОРУДНИХ КАР’ЄРАХ
232
45.
Трус О. М., Прокопенко Е. В.
ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В УКРАЇНІ
239
46.
Фик О. І., Новикова О. О., Власов К. В.
ПРИСТРІЙ УСУНЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАСМІЧЕННЯ НАВКОЛОЗЕМНОГО КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ
243
47.
Хайдуров В. В., Гальчинський Л. Ю.
ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС МОДЕЛЮВАННЯ ПОШИРЕННЯ ШКІДЛИВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
247

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

48.
Тимощук В. Д.
МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ТА РІВНЯНЬ, ЩО ЗВОДЯТЬСЯ ДО ЛІНІЙНИХ. ОПТИМАЛЬНИЙ МЕТОД ДЛЯ СТУДЕНТА
252

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

49.
Макух Д. Д.
СУТНІСТЬ МЕТОДІВ КАРТОГРАФІЧНОЇ ГЕНЕРАЛІЗАЦІЇ
257
50.
Приймаченко Н. В.
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ОЦІНКА КЛІМАТУ ДЛЯ ПОТРЕБ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ
261
51.
Радловська К. О.
ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА ТЕРИТОРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»
268
52.
Сахно С. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СПРИЙНЯТТЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛИТОВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУХНІ, ЯК СПОРІДНЕНОЇ, ВИМУШЕНИМИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМИ З УКРАЇНИ
273

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

53.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES IN AREA OF BAMBO-1 EXPLORATORY WELL DRILLING ON GAMBIA OFFSHORE
277
54.
Крюченко Н. О., Жовинський Е. Я., Папарига П. С.
МІКРОЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД ДЖЕРЕЛ ВУГЛЕКИСЛИХ ВОД В МЕЖАХ КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА
286

 ARCHITECTURE

55.
Ustinova I. I., Kaptenko D. S.
PRINCIPLES OF REVITALIZATION OF HISTORIC CITIES CENTRES
293
56.
Дорохіна Г. І., Кедровський П. П., Коновал А. С.
ОРГАНІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ АЕРОТРОПОЛІСІВ НА БАЗІ ІСНУЮЧОЇ МЕРЕЖІ АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ
299

 PEDAGOGICAL SCIENCES

57.
Agasieva I. A.
TRANSFORMING STEREOTYPES: FUTURE PRIMARY TEACHERS WITH INNOVATIVE TEACHING TRAINING LEARN TO WORK WITH CHILDREN WITH DISABILITIES
306
58.
Chen Dongdong, Bondar A.
DEVELOPMENT OF CHINESE NATIONAL TRADITIONAL KINDS OF SPORTS IN MODERN CONDITIONS
311
59.
Mussabayev D., Smagulov S., Rysbek K., Alimzhanov E.
THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION LESSONS IN THE LIFE OF A MODERN STUDENT
316
60.
Nazarenko I. M.
INTERCONNECTION OF THE LISTENING AND SPEAKING SKILLS’ DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF TEACHING ENGLISH SPEAKING TO STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITIES
320
61.
Vadaska S.
DISTANCE LEARNING FOR PROVIDING FULL-FLEDGED TRAINING
323
62.
Гінзбург І. В., Куліш О. О., Батюк А. М.
ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОАНАЛІЗУ ПОЄДИНКІВ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ БОРЦІВ СТИЛЮ ДЖИУ-ДЖИТСУ
327
63.
Загородня А. А.
ОСНОВНІ ПАРАДИГМАЛЬНІ ПОБУДОВИ СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ
331
64.
Коваленко С. І.
ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ – ВИКЛИК СЬОГОДЕННЯ
334
65.
Котяш І. С.
СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
339
66.
Мамедова Ирана Октай кызы, Сафарова Вюсаля Вели кызы
TECHNOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING
345
67.
Мельник Б. М., Канюра О. А., Ращенко Н. В.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ОРТОДОНТІЇ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
350
68.
Нечепорук Я. С.
ПРИНЦИПОВІ ОСНОВИ ВИКЛАДАННЯ АВІАЦІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХХ СТОЛІТТЯ
354
69.
Погребняк Д. В., Бєліков І. О.
РОЛЬ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
357
70.
Сніца Т. Є.
НАВЧАННЯ КОМУНІКАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
361
71.
Тумбрукакі А. В.
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
366
72.
Чернякова О. І.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
369
73.
Шафоростова С. Г., Заборовська С. В., Ткаченко О. В.
РОБОТА З ТЕРМІНОЛОГІЧНОЮ ЛЕКСИКОЮ НА ЗАНЯТТЯХ У МЕДИЧНОМУ ВИШІ
378

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

74.
Muntian V.
PSYCHOLOGY OF HUMAN BEHAVIOR: HEREDITY AND ENVIRONMENT
382
75.
Гошовський Я. О., Гошовська Д. Т., Кульчицька А. В.
ЕМОЦІЙНА ДЕПРИВАЦІЯ ЯК ДЕСТРУКТИВНИЙ ЧИННИК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ПСИХОГЕНЕЗІ ЖІНКИ
386
76.
Мужанова Н. В.
ДИНАМІКА ЕМПАТІЇ ДОРОСЛИХ ЧОЛОВІКІВ В УМОВАХ ВІЙНИ
396
77.
Прозерська Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ УСВІДОМЛЕННЯ ЕКЗИСТЕНЦІЙНИХ ДАННОСТЕЙ У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ
399
78.
Сахно С. В.
ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ СПЕЦІАЛІСТІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО ПІДВИЩЕННЯ ВЛАСНОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
404

 JOURNALISM

79.
Вусик Г. Л.
ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ЛЕКСЕМИ СТРАХ НА КАНАЛІ YOUTUBE ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
411

 ART

80.
Chernyavska M.
ASPECTS OF STUDYING THE INVENTORY OF A MUSICAL WORK
417
81.
Ху Сянь
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИЗАЙНУ ТУРИСТИЧНИХ СУВЕНІРІВ З ТОЧКИ ЗОРУ КИТАЙСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ — НА ПРИКЛАДІ КИТАЙСЬКИХ ОПЕРНИХ МАСОК
423
82.
Ян І. М.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МУЗИКАНТІВ-ВИКОНАВЦІВ
428

 HISTORICAL SCIENCES

83.
Павленко О. А., Сотниченко В. М., Курас Д. І., Тарасюк Ю. М.
ВІЙСЬКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ (НА ДОСВІДІ ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПОЛІТИКИ УНР)
434
84.
Пожидаєв М. Ю.
ПЕРШІ ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ
442
85.
Прокопенко Я. В.
СТАНОВЛЕННЯ БІЛЬШОВИЦЬКОГО РЕЖИМУ НА ТЕРИТОРІЇ ЩЕРАНАНІВСЬКОЇ ГРОМАДИ ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА БОРОТЬБА ПРОТИ НЬОГО ДОБРОВОЛЬЧОГО ЗАГОНУ ПІД ПРОВОДОМ КОШОВОГО ОТАМАНА ІВАНА БІЛЕНЬКОГО У 20-І РР. ХХ СТОЛІТТЯ
445

 POLITICAL SCIENCES

86.
Kipiani M., Alkhanashvili Sh.
A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE POLITICAL ACTIVITY OF FRENCH WOMEN
452

 PHILOLOGICAL SCIENCES

87.
Boyko Yu., Shvedova A.
GENDER FACTOR IN ENGLISH ADVERTISING DISCOURSES
457
88.
Велика А. М., Колганова В. О.
ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ПОЛЬСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
460
89.
Єріс Ю. В.
ПОНЯТІЙНИЙ СКЛАДНИК КОНЦЕПТУ «EDUCATION» В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ
467
90.
Звездина К. О., Кулинич А. В.
ОСОБЕННОСТИ СЛЕНГА В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
472

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

91.
Avdimirets N.
PARADIGM OF DIFFICULTIES IN UKRAINIAN EDUCATION
477
92.
Безродный А. Г.
МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖАНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ БИОСООБЩЕСТВ
480

 ECONOMIC SCIENCES

93.
Abramova O.
TAX BURDEN AS A FACTOR OF INFLUENCE ON BUSINESS COMPETITIVENESS IN UKRAINE
484
94.
Andrus O.
THE PROBLEM OF USING SOLAR ENERGY TECHNOLOGIES IN THE CONDITIONS OF ENERGY CRISIS
488
95.
Boichenko K., Shvydanenko O.
DRIVERS OF INNOVATIVE SPACE FOR INTEGRATED COMPANY DEVELOPMENT IN A GLOBALIZED ECONOMY
491
96.
Karpenko O., Turenko Ye., Karpenko H.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF VELO TOURISM AFTER THE END OF THE MARTIAL LAW IN ODESA REGION
497
97.
Siddharth
ECONOMIC RECESSION & ITS EFFECT ON CONSUMER BUYING BEHAVIOUR TOWARDS IMPORTED FOODS IN EUROPE
502
98.
Артюх О. В., Затока Т. В., Сливка О. М.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ
511
99.
Балджи М. Д., Антонюк Н. А.
АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ У ДОВОЄННИЙ ПЕРІОД
515
100.
Батракова Т. І., Назіна А. А.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА СВІТУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
522
101.
Гриб В. М., Демчишак Н. Б., Дзямка М. А.
РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
530
102.
Грібова В. В., Перстньова В. В., Сікіраш Ю. Є.
ВИБІР ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
536
103.
Гулиев Вагиф Магеррам оглы
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ/АКТИВОВ
544
104.
Дейнека І. М., Дейнека А. М.
ВПЛИВ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ОБСЯГИ ВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ УКРАЇНИ
552
105.
Мірошник О. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ
557
106.
Молдаван Л. В.
ФОРМУВАННЯ СТІЙКИХ АГРОЛАНДШАФТІВ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
562
107.
Морозова М. Е.
МОТИВАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
571
108.
Сiмкін Д. О.
ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
578
109.
Чернишова Т. В.
СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
582

 LEGAL SCIENCES

110.
Андрухів О. І.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧИН СИРІТСТВА СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ У РАДЯНСЬКИЙ ТА СУЧАСНИЙ ПЕРІОД
585
111.
Давиденко С. В.
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО В КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
592
112.
Руфанова В. М.
ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ҐЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОМУ НАСИЛЬСТВУ В УКРАЇНІ
599
113.
Черняєв О. С., Ігнатенко Н. В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ЗЛОЧИНАМ
604

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-3-954753-03-1 и УДК, выходные данные г. Берлин, Германия, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: