XIII Міжнародна науково-практична конференція «EURASIAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS», 22-24.01.2023 Барселона, Іспанія. Архів

Шановні колеги!

22-24.01.2023 року у м. Барселона, Іспанія

відбулася XIII Міжнародна науково-практична конференція

EURASIAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Eurasian scientific discussions. Proceedings of the 13th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xiii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-eurasian-scientific-discussions-22-24-01-2023-barselona-ispaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Musiienko L. A., Bekhta D. A., Blazhchuk Yu. O., Melnyk M. V.
INNOVATIVE ASPECTS OF THE ELEMENTS OF THE LENTIL MINERAL NUTRITION SYSTEM IN THE RIGHT BANK FOREST STEPPE
11
2.
Pitera L. V., Otchenashko V. V.
INDICATORS OF INCUBATION EGG by USING SUNFLOWER PROTEIN CONCENTRATE IN FEEDING QUAIL LAYERS
14
3.
Tretiakova S., Nepokryta I., Shapovalenko A.
HISTORY OF THE ORIGIN AND CULTIVATION TECHNOLOGY OF CHIA (SALVIA HISPANICA) IN HOMESTEADS
17
4.
Ахметов К. А., Идирисов А. А., Малик Е. Е., Кулетов Е. М.
ЗНАЧИМОСТЬ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ОБОСНОВАННОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ АГРАРНЫХ ОБЪЕКТОВ
21
5.
Солодка Т. М., Солодка О. В.
АЛЕЛОПАТИЧА РЕГУЛЯЦІЯ РОСТУ І РОЗВИТКУ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО
34

 BIOLOGICAL SCIENCES

6.
Волгін Д. Г., Гавій В. М.
АКТИВНОСТІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ СОРТУ ЮВІВАТА 60 В ФАЗАХ ВЕСНЯНОГО КУЩІННЯ ТА ФАЗІ ВИХОДУ В ТРУБКУ
39

 MEDICAL SCIENCES

7.
Makhlynets N., Pavlyshyn M., Ozhogan Z.
CHANGES OF PERIODONTAL BLOOD SUPPLY IN PATIENTS WITH MAXILLOMANDIBULAR ANOMALIES AND DISORDERS OF THE ARCHITECTONICS OF THE VESTIBULE OF THE MOUTH
46
8.
Mallamraj A. B., Pavliukovych N., Pavliukovych O.
NEPHROTOXICITY OF DRUGS: MECHANISM OF DEVELOPMENT
50
9.
Pikas P. B.
THE EFFECT OF SYMBITER ON THE MICROFLORA OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN RATS IN HYPOACIDIC CONDITION
55
10.
Азаров А. А., Слобожанінова А. М.
FUNCTIONAL ACTIVITY OF NEUTROPHILS IN CHRONIC INFLAMMATION
59
11.
В’юн Т. І., Анищенко А. М., Абрамова М. О., Катамадзе Р. Н.
АСПЕКТИ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ В ГЕРІАТРИЧНІЙ ХІРУРГІЇ
61
12.
Гайдай О. С., Уваєв Б. С., Мервінська Ю. В., Мервінський Т. С.
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ В УМОВАХ СТРЕСУ
65
13.
Калінін Д. Е., Єрьоміна О. І., Краснікова Л. В.
ОЦІНКА РІВНЮ ОБІЗНАНОСТІ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ ЩОДО ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ ВІРУСУ ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ
68
14.
Лисак І. В., Печеряга С. В.
РИЗИКИ ВИНИКНЕННЯ НИЗЬКОЇ ПЛАЦЕНТАЦІЇ
71
15.
Малик Н. В., Майстренко Я. Ю., Ткалич Д. Ю.
ВПЛИВ КИШКОВОЇ ПАЛИЧКИ PARABACTEROIDES DISTASONIS НА ПЕРЕБІГ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ
74
16.
Роговий Ю. Є., Цитрін В. Я.
ВПЛИВ ВОДНОГО ДІУРЕЗУ З НАСИЧЕННЯМ МОЛЕКУЛЯРНИМ ВОДНЕМ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК ЗА ГОСТРОЇ ГЕМІЧНОЇ ГІПОКСІЇ СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ
76
17.
Шевченко О. О., Левон М. М., Назар П. С., Левон В. Ф.
УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ БУДОВИ ПЕРИСИНУСОЇДНОГО ПРОСТОРУ (ПРОСТОРУ ДІССЕ) В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ
81

 CHEMICAL SCIENCES

18.
Дубровіна Л. В., Косигіна І. М., Кручко І. М.
ВОГНЕГАСНІ ПОРОШКИ НА ОСНОВІ «СУХОЇ ВОДИ»
86
19.
Ткач В. В., Понич Л. І., Петрусяк Т. В.
КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ НІМЕЦЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ
90
20.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Сторощук Н. М., Іванушко Я. Г.
ЧОТИРИ ІНТЕГРОВАНІ ХІМІЧНІ ЗАДАЧІ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА БІОЛОГІЧНУ ТА ЕКОЛОГІЧНУ ТЕМАТИКУ
100

 TECHNICAL SCIENCES

21.
Deryaev A. R.
CHARACTERIZATION OF PRODUCTIVE HORIZONS AND DETERMINATION OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF THEIR PRODUCTS FOR THE DEVELOPMENT OF FIELDS BY DUAL COMPLETION OPERATION OF WELLS
106
22.
Osypov V.
IMPLEMENTED TECHNICAL SOLUTIONS FOR ROAD SAFETY
113
23.
Zhuravlov Yu. I.
RELIABILITY-ORIENTED MODEL OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THERMOCOUPLE BRANCH GEOMETRY AND THE COOLING CAPACITY OF CASCADE COOLERS
121
24.
Васюта В. В., Барсуков С. Г.
РОЗРОБКА, КЕРОВАНА ФУНКЦІЯМИ (FDD)
128
25.
Вусатий М. В., Гарасимчук І. Д., Потапський П. В.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМ СІЛЬСЬКОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
133
26.
Іванчук О. В., Козел В. М., Дроздова Є. А.
АНАЛІЗ ПЛАТФОРМ ОРКЕСТРАЦІЇ КОНТЕЙНЕРІВ DOCKER
138
27.
Коломійцев О. В., Комаров В. О., Бугера М. Г.
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ НЕТРАДИЦІЙНИХ БОЄПРИПАСІВ
145
28.
Конон В. В.
APPLICATION OF HEAT ENERGY MONITORING IN THE CONTEXT OF SHIPBOARD CARGO TRANSPORTATION
152
29.
Нєміріч О. В., Гавриш А. В., Селезньова Д. В.
ПІДБІР АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЧІЗКЕЙКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
155
30.
Островський О. Т.
СУЧАСНІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
158
31.
Радовенчик В. М., Карпенко М. В.
ОЧИЩЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ФІЛЬТРІВ ПОБУТОВИХ ЗВОРОТНООСМОТИЧНИХ УСТАНОВОК ВІД СПОЛУК ЗАЛІЗА
165
32.
Селютіна Г. А., Кравчук Д. О., Ребрик К. В.
РОЗРОБКА РЕЖИМІВ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ПАСТ ІЗ РЕВЕНЮ ТА АГРУСУ ТА ВИВЧЕННЯ ЇХ ЯКОСТІ ПІД ЧАС ОТРИМАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
172
33.
Стадник І. Я., Піддубний В. А.
УТВОРЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ В РОБОЧІЙ КАМЕРІ ФОРМУВАЛЬНОЇ МАШИНИ МІЖ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ ТА СЕРЕДОВИЩЕ
177
34.
Татарчук Т. В., Середенко К. А., Олексенко О. С.
ПОРТАТИВНИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ
182
35.
Терещенко Г. Ю., Стась Б. Л.
АРХІТЕКТУРА СХОВИЩА ЗОБРАЖЕНЬ В ЕПОХУ ВЕЛИКИХ ДАНИХ
191
36.
Якусевич Ю. Г.
МОДЕЛІ СИСТЕМИ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ ФОРМАЦІЇ
196
37.
Ялина О. О., Янішевський В. Ю.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ГІДРОСИСТЕМ
202

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

38.
Нетробчук І. М., Юровчик В. Г., Чижевська Л. Т., Мельник О. В., Качаровський Р. Є.
ОБ’ЄКТИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ БАСЕЙНУ РІЧКИ ТЕНЕТИСКА ТА ЇХ РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
207

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

39.
Buynevich I. V., Davydov O.
CROSS-SECTIONAL MORPHOMETRY AND GEORADAR SIGNATURE OF SMALL NON-TIDAL INLET (PRORVA) CHANNELS, BLACK SEA, UKRAINE
214
40.
Buynevich I. V., Tõnisson Hannes, Kont Are, Palginõmm Valdeko, Suursaar Ülo, Rosentau Ala, Hang Tiit, Pupienis Donatas, Davydov O.
SPATIAL AND TEMPORAL VARIATIONS IN MAGNETIC SUSCEPTIBILITY OF COASTAL SANDS RESULTING FROM RECENT STORM ACTIVITY, SAAREMAA ISLAND, ESTONIA
219

 PEDAGOGICAL SCIENCES

41.
Hontarenko I., Osmachko S.
EXPERIENCE OF USING PLATFORM ZOOM WHILE DISTANCE LEARNING OF THE FOREIGN LANGUAGE IN THE CONDITIONS OF COVID­19 PANDEMIC
224
42.
Khantadze N.
SOME COMPETENCES TO DEVELOP THE STUDENTS AS AN ACTIVE READER
231
43.
Бабич Т. М.
РОЛЬ БІОРИТМІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗУМОВУ ТА ФІЗИЧНУ АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТІВ
237
44.
Волинець В. М., Новікова Л. О.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ГРАФІЧНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ
244
45.
Гаджиева Матанат Гашим кызы, Герайзаде Малахат Агабаба кызы, Кадиева Севда Абдулсамед кызы
МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ
250
46.
Греккер Н. Л.
КОНСПЕКТ УРОКУ З МИСТЕЦТВА У 8 КЛАСІ «УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «У СВІТІ АНТИЧНОСТІ»»
255
47.
Дем’янко Н. Ю.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАГІСТРАНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «СОЛЬНИЙ СПІВ І ДИРИГУВАННЯ»
259
48.
Майєр Н. В.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР
264
49.
Маленко Я. В., Кобрюшко О. О., Поздній Є. В.
ТЕРМІНОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
268
50.
Синиця А. О., Сивак Д.
СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ В РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА І ВИХОВАТЕЛЯ У СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
276

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

51.
Василик О. М.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ЛІДЕРСТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
283
52.
Зеленська К. О., Алиєва С. В., Жабітенко С. С.
СУЇЦИДАЛЬНА ПОВЕДІНКА ЯК ПРОВІДНА ФОРМА АУТОАГРЕСІЇ У ЛЮДЕЙ З РОЗЛАДАМИ ОСОБИСТОСТІ
290
53.
Коваленкова А. А.
ФЕНОМЕН ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ОСІБ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
292

 JOURNALISM

54.
Лиса І. В., Богуславський О. В.
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ КРЕОЛІЗОВАГО ТЕКСТУ В КОМІКСАХ
299
55.
Цепкало Т. О.
ГЕНДЕРНА СПЕЦИФІКА СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ МЕДІА
305

 ART

56.
Hrynchak H.
WORKING ON THE STAGE LANGUAGE IN PRODUCING THE ENGLISH PLAYS IN UKRAINE
312
57.
Матвієнко А. М.
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДІТЕЙ НА ДОСВІДІ ДІЯЛЬНОСТІ «MATVIIENKO DANCE ART» (ШВЕЙЦАРІЯ)
318

 CULTUROLOGY

58.
Міронова Т. В.
МИСТЕЦЬКІ РЕЗИДЕНЦІЇ В УКРАЇНІ 2000–2020 РР.: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
324

 POLITICAL SCIENCES

59.
Babashova S. A.
US-CHINA RIVALRY AND POLARIZATION IN SOUTH EAST ASIA SUMMARY
332
60.
Громико О. В., Онипченко П. М.
АНАЛІЗ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОЇ ОБСТАНОВКИ НАВКОЛО УКРАЇНИ
338
61.
Кошляк І. І.
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
345
62.
Хмельников А. О.
ЛОКАЛЬНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
349

 PHILOLOGICAL SCIENCES

63.
Алиєва А. Д.
ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО НАУКОВОГО ТЕКСТУ
351
64.
Каракевич Р. О.
ЕТНОКУЛЬТУРНА КОНОТАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ МІРИ ДОВЖИНИ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)
355

 ECONOMIC SCIENCES

65.
Bokiy O. V.
IMPACT OF ARMED AGGRESSION OF THE RUSSIAN FEDERATION ON FOOD SECURITY OF UKRAINE
360
66.
Hanisyan A.
THE ANTIMONOPOLY REGULATION IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION
365
67.
Lazarieva O., Mas A.
SPECIFICS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE EUROPEAN COUNTRIES
372
68.
Азимзода Ф., Хайруллоева М.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВА ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ
378
69.
Бондаренко С. В.
УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА – ЗАПОРУКА ЙОГО ПРИБУТКОВОСТІ
383
70.
Васюта В. Б., Щербаков О. С.
ЗНАЧЕННЯ CRM-ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
388
71.
Джинджоян В. В., Боровська О. Г.
ВИТОКИ ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ
392
72.
Заюков І. В., Новак І. Г.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ
397
73.
Колмакова В. М.
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЗАКОНОДАВЧЕ Й ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОСИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В СФЕРІ ВОДОКОРИСТУВАННЯ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
402
74.
Кукоба В. П., Петровська Я. В.
СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ НА ПІДРИЄМСТВАХ
407
75.
Літвінчук К. В.
ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ У ЗБУТОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПО ВИРОБНИЦТВУ УТЕПЛЮВАЧІВ
413
76.
Марценюк Л. В.
ВИОКРЕМЛЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТУРИЗМУ
417
77.
Омельчак Г. В.
ПОТЕНЦІАЛ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
424
78.
Терлецька Л. В.
ФІНАНСУВАННЯ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЇ, НАПРЯМИ, ДЖЕРЕЛА
427
79.
Ткаченко І. П., Мельник Р. В.
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ У ВИРОБНИЦТВІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ
434
80.
Хайруллоева М. Б., Сафарова О. О.
РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН КАК ЧАСТЬ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
440
81.
Чаркіна Т. Ю., Бобиль В. В.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ
448
82.
Шимків В. Я., Пришляк К. М.
МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО ВИБОРУ МІЖ ІНФЛЯЦІЄЮ ТА БЕЗРОБІТТЯМ
452

 LEGAL SCIENCES

83.
Hrytsai S.
DIGITAL CURRENCY OF CENTRAL BANKS: NON-STANDARD METHODOLOGICAL APPROACH (WORLD EXPERIENCE)
456
84.
Гладченко Д. М.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОЇ ВЛАДИ
460
85.
Мельникович М. С.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ НА СВОБОДУ СВІТОГЛЯДУ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ В УКРАЇНІ
467
86.
Пилипюк А. О., Самороков В. О.
ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ КАТЕГОРІЇ «КОЛАБОРАЦІОНАЛІЗМ»
474

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-84-15927-32-7 та УДК, вихідні данні м. Барселона, Іспанія, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: