XIII Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS» 28-30.07.2022 Токіо, Японія. Архів

Шановні колеги!

28-30.07.2022 року у м. Токіо, Японія

відбулася XIII Міжнародна науково-практична конференція

SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 13th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xiii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-28-30-07-2022-tokio-yaponiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Кмит Я. М., Огирко И. В., Бланк С. М.
АУРОЛОГИЯ, КАК МЕТОД ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ
12
2.
Шапакидзе E. Д.
ПЕРСПЕКТИВЫ МЕХАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ШЕЛКОВОДСТВА
23

 BIOLOGICAL SCIENCES

3.
Hruzevskyi O., Venger A.
BIODIVERSITY OF CYCLOTIDE PRECURSOR ALLERGEN PROTEIN OF VIOLA ODORATA L.
33
4.
Власик М. А., Погоріла І. О.
ПСОРІАЗ — ГЕНЕТИЧНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ
35
5.
Зарипов Б., Aхмедовa Гулсaрa Бaходир кизи
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ПОСЛЕ COVID-19
38
6.
Кмит Я. М., Сергеев В. М., Бланк С. М.
НОВЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ БИОЛОГИИ, ОТРАЖЁННЫЕ В НАУКЕ АУРОЛОГИЯ
41
7.
Коновалова Я. П., Серебряков В. В.
КОРОТКИЙ ОГЛЯД ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ШКІДНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР І ЛІСУ В ІНСТИТУТІ ЗООЛОГІЇ АН УКРАЇНИ (1930–1990 РР.)
50

MEDICAL SCIENCES

8.
Абдуллаєв Вагіф Етібар огли
РОЛЬ ГІСТЕРОСКОПІЇ У ДІАГНОСТИЦІ ГІПЕРПРОЛІФЕРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ ЕНДОМЕТРІЮ АСОЦІЙОВАНИХ З ХРОНІНЧИМ ЕНДОМЕТРИТОМ
56
9.
Андреєва І. Д., Осолодченко Т. П., Завада Н. П., Рябова І. С.
ПРОТИМІКРОБНА ДІЯ СУКЦИЛЬОВАНИХ ПОХІДНИХ КВЕРЦЕТИНУ З ЛИСТЯ RÍBES NÍGRUM, ДОДАТКОВО МОДИФІКОВАНИХ АМІНОКИСЛОТАМИ
59
10.
Васильченко Л. В., Лотиш Н. Г., Горностаєва Н. Ю., Кравченко Т. Ю., Папінко Р. М.
ОБГРАНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕНТЕРОСОРБЦІЇ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З ТЯЖКИМ ПЕРЕБІГОМ ИЗОИММУННОГО КОНФЛІКТУ
65
11.
Волянський А. Ю., Смілянська М. В., Кучма І. Ю.
ВПЛИВ ФАКТОРІВ ЕКЗО-І ЕНДОГЕННОГО ГЕНЕЗУ НА СТАН ВАКЦИНАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ
68
12.
Герасименко О. С., Закаляк Н. Р., Масний О. О.
ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ОСІБ З АМПУТОВАНОЮ НИЖНЬОЮ КІНЦІВКОЮ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ
72
13.
Драчевська І. Ю.
ПРОЦЕНТИЛЬНИЙ РОЗМАХ ЦЕФАЛОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗА МЕТОДОМ STEINER ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ІЗ ОРТОГНАТИЧНИМ ПРИКУСОМ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПІВ ОБЛИЧЧЯ
79
14.
Кмит Я. М., Сергеев В. М., Бланк С. М.
АУРОЛОГИЯ, КАК МЕТОД В МЕДИЦИНЕ, И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
84
15.
Король А. Р., Желтвай І. І.
ВІДОБРАЖЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ЗОРУ ТА ОБСТЕЖЕННЯ ОЧЕЙ ЗАСОБАМИ ФІЛАТЕЛІЇ
94
16.
Кравець О. В., Єхалов В. В., Багуніна О. О., Єгоров С. В.
ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ ЗМІНИ СИСТЕМИ ТРАВЛЕННЯ ПРИ ЗАГАЛЬНІЙ ХОЛОДОВІЙ ТРАВМІ
103
17.
Роговий Ю. Є., Цитрін В. Я.
АНАЛІЗ БАГАТОФАКТОРНОГО РЕГРЕСІЙНОГО ВПЛИВУ ВОДНОГО ДІУРЕЗУ З НАСИЧЕННЯМ МОЛЕКУЛЯРНИМ ВОДНЕМ НА ФУНКЦІЮ НИРОК У ІНТАКТНИХ ЩУРІВ
113
18.
Юсупова З. Ш., Каратаева Л. А.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАТОЛОГИЙ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ
117

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

19.
Клюйко А. А., Пазинюк А. Ю.
ОДЕРЖАННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ НАНОПРЕПАРАТІВ
127
20.
Пуль-Лузан В. В., Єгоркіна Д. М.
ОГЛЯД СУЧАСНОГО СТАНУ ЕКСТЕМПОРАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЗАГОЄННЯ (РУБЦЮВАННЯ) РАН НА РИНКУ УКРАЇНИ
132

 CHEMICAL SCIENCES

21.
Баранова А. О., Чікірякін К. В.
ВЛАСТИВОСТІ ТА ПРОЦЕСИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ДЕГРАДАЦІЮ ПЛАСТМАС В МОРСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
142
22.
Козуб П. А., Мігунов В. Л., Мірошніченко Н. М., Лук’янова В. А., Козуб С. М.
ОБЧИСЛЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ЩІЛЬНОСТІ СПОЛУК ЧЕРЕЗ СЕРЕДНІ МОЛЬНІ ОБ’ЄМИ ЕЛЕМЕНТІВ
144
23.
Козуб П. А., Мігунов В. Л., Мірошніченко Н. М., Лук’янова В. А., Козуб С. М.
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СЕРЕДНІХ МОЛЬНИХ ОБ’ЄМІВ ЕЛЕМЕНТІВ
150

 TECHNICAL SCIENCES

24.
Deryaev A. R.
DRILLING OF DIRECTIONAL WELLS WITH HYDROCARBON-BASED DRILLING FLUID «VERSADRIL»
156
25.
Tsitskishvili Z., Tsitskishvili R.
PROBABILITY OF NON-VIOLATION OF THE REGULATING PARAMETER WATER QUALITY FROM THE PERMISSIBLE NORM
162
26.
Zathey M. V., Povstianko K. O.
OPTIMIZATION OF BESS LOCATION IN ELECTRICAL NETWORKS ACCORDING TO THE CRITERIA OF MAXIMUM PROFITABILITY
168
27.
Аскерова Т. А. к., Ганбарова С. И. к.
КВАНТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ КАК ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
173
28.
Баранова А. О., Поляков М. В., Розно М.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
179
29.
Козупиця С. І., Човнюк Ю. В.
ВРАХУВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ФАКТОРІВ У ТАКТИЦІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Й ПРИ ОЦІНЦІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ
181
30.
Малащенко В. О., Лисяк Б. Р., Федик В. В.
ФУНКЦІОНУВАННЯ КУЛЬОВОЇ МУФТИ ВІЛЬНОГО ХОДУ
192
31.
Маляренко О. Є.
ОЦІНКА ПОВНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИТРАТ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВУГІЛЬНОЇ ТЕПЛОВОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
199
32.
Мельнікова Ю. І.
ОСОБЛИВОСТІ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
209
33.
Новський О. В., Новський В. О., Єресько О. Г.
ЗМІНА НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ПАЛЬ З ЧАСОМ У ВОДОНАСИЧЕНИХ ГЛИНИСТИХ ГРУНТАХ
214
34.
Твердохліб В. В., Будянський В. С., Курапов А. С., Гомелаурі К. В., Сілаічев М. В.
АНАЛІЗ ТИПІВ ДАНИХ, РОЗПОВСЮДЖЕНИХ У МЕРЕЖІ, З ТОЧКИ ЗОРУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ЯКОСТІ КОНТЕЙНЕРІВ СТЕГОСИСТЕМ
221

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

35.
Кмит Я. М., Огирко И. В., Бланк С. М.
АУРОГРАММЫ В ИССЛЕДОВАНИИ МИНЕРАЛОВ И КРИСТАЛЛОВ
225

ARCHITECTURE

36.
Шаламова К. Ю., Бабенцова О. С., Вербовецька В. В., Жарська М. М., Сліпченко В. Р.
ПРИНЦИПИ ОРІГАМІ У ФОРМУВАННІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД
233

PEDAGOGICAL SCIENCES

37.
Semenenko S. B., Tymofiychuk I. R., Slobodian K. V., Chernei N. Ya., Rudan K. V.
PECULIARITIES OF THE INFLUENCE OF STRESS SITUATIONS ON THE FUNCTIONAL CONDITION OF MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS
241
38.
Величко Л. П.
ХІМІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ І БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
246
39.
Дудник Я. П., Сніца Т. Є.
ЗМІНИ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВІ У ПЕРІОД РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
249
40.
Іваницька Н. А., Балаєва Т. А.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ-РОЗПІЗНАВАННЯ У 1-МУ КЛАСІ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
253
41.
Ісмаїлова Айшан Фахраддін кизи
КУЛЬТ ОСОБИСТОСТІ ПАТРІОТИЗМУ ТА ВІТЧИЗНОЛЮБСТВО У СПАДЩИНІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО ЛІДЕРА
262
42.
Кмит Я. М., Сергеев В. М., Бланк С. М.
АУРОЛОГИЯ – НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО В ОБРАЗОВАНИИ
272
43.
Копко І. Є., Ключник Ю. І.
ВАЛЕОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ЛІТНІХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ: ІСТОРИЧНА ПРАКТИКА
282
44.
Кутова С. О.
ТЕХНОЛОГІЯ «ПЕРЕВЕРНУТОГО НАВЧАННЯ» У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
290
45.
Науменко Н. В.
ІНТЕРНЕТ ЯК МАЙДАНЧИК ДЛЯ ІНТЕРАКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ
296
46.
Попадич Б. Т.
ПРОФЕСІОНАЛ ТА ТРАНСПРОФЕСІОНАЛ: ПОРІВНЯННЯ ХАРАКТЕРИСТИК
305
47.
Романюк В. Л., Гладка І. А., Гончарова Т. В.
КОМПЛЕКС ЗАВДАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ
310
48.
Товканець О. С.
ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКИХ НАВИЧОК ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ
317

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

49.
Vashchuk A.
THE IMPACT OF PATHOGENIC TEXTS
324
50.
Ибадова Н.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАФОРИЧЕСКИХ АССОЦИАТИВНЫХ КАРТ В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА С ПОДРОСТКАМИ
332
51.
Кмит Я. М., Сергеев В. М., Бланк С. М.
АУРОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОМОЩИ В ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
338
52.
Радіонова М. С.
ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ
348
53.
Хрущ О. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФІЛАКТИКИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У МОЛОДІ
358

SOCIOLOGICAL SCIENCES

54.
Кмит Я. М., Сергеев В. М., Бланк С. М.
АУРОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОМОЩИ В СОЦИОЛОГИИ
365

JOURNALISM

55.
Кмит Я. М., Сергеев В. М., Бланк С. М.
АУРОЛОГИЯ, КАК МЕТОД ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ИНФОРМАЦИОННОМ АСПЕКТЕ: РАСШИРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИСТИННОСТИ МИРОЗДАНИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЛЮДЕЙ МЕЖДУ СОБОЙ, РАСТЕНИЯМИ, ЖИВОТНЫМИ И МИНЕРАЛАМИ
375

 ART

56.
Коновалова О. В., Масюкевич Д. О.
АНАЛІЗ ХУДОЖНІХ ІЛЮСТРАЦІЇ ДО КАЗКИ ПРО ПІНОККІО ТА БУРАТІНО
384

 HISTORICAL SCIENCES

57.
Olianych V. V., Olianych L. V., Rudnik D. H.
FEATURES OF CROP ROTATION FORMATION IN KHARKIV REGION DURING THE NEP YEARS (1921-1929): A HISTORICAL OVERVIEW
393
58.
Пивовар С. Ф.
ІДЕЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ ДМИТРА ДОНЦОВА
397

 LITERATURE

59.
Fomina L. V.
DEFINITION OF ENDYMIONADE
407
60.
Мельнійчук В. В.
АТРОФІЯ ТА ГІПЕРТРОФІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПОЧУТТІВ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ ТЕТРАЛОГІЇ С. ПРОЦЮКА
417

 PHILOLOGICAL SCIENCES

61.
Глущенко В. А.
О. С. МЕЛЬНИЧУК ПРО ПРИНЦИПИ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
423
62.
Скляр Ю. Ю.
ARCHAISM: DEFINITIONS, CHARACTERISTICS AND CLASSIFICATION
430
63.
Федченко В. Є., Кравчук В. В.
ФЕМІНІТИВИ, ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ТА ВЖИВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
434

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

64.
Гончарова О. О.
ТЕМПОРАЛЬНІ РОЗРИВИ В ОСВІТНІХ ПРАКТИКАХ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ: ДО ПИТАННЯ РЕФЛЕКСІЇ НАД НОВИМИ ВИКЛИКАМИ
441
65.
Кмит Я. М., Сергеев В. М., Бланк С. М.
АУРОЛОГИЯ В «ФИЛОСОФИИ РЕАЛИЗМА». ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ЕДИНСТВА МАТЕРИАЛИЗМА И ИДЕАЛИЗМА
452

ECONOMIC SCIENCES

66.
Kamilov Ilham Ayyub oğlu
ECONOMETRIC ASSESSMENT OF FACTORS INFLUENCING THE INCOME OF HOTEL-TOURIST ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
461
67.
Рarkhaieva N.
MAIN CHARACTERISTICS OF AN OPTIMAL COMMODITY DISTRIBUTION SYSTEM
471
68.
Заяць О. І., Ярема Т. В.
ДОПОМІЖНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ЯКІ СТИМУЛЮЮТЬ ІНДУСТРІЮ 5.0
477
69.
Кришталь Г. О., Васильконова Е. О., Пилипенко О. В.
КРИПТОВАЛЮТА: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
480
70.
Кужель В. В., Николик Н. П., Опалко К. С., Кужель Р. В.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ
485
71.
Кулик А. А.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДХОДІВ ТА МЕТОДІВ ОЦІНКИ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ВАРТОСТІ ЗБИТКІВ І ВТРАТ
496
72.
Міщенко В. А., Шапран Є. М., Другова О. С., Дараган А. В.
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
506
73.
Москвін Б. Ю.
ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУЦІЙ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ ПРОСТОРІ
516
74.
Рагуліна О. О.
СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ
521
75.
Фатюха Н. Г., Дендеберя В. О.
АНАЛІЗ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
526

 LEGAL SCIENCES

76.
Ананійчук Б. О., Петрушин Д. В.
ЗАСТОСУВАННЯ КРОСФІТУ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТАМ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЗБІЛЬШЕННЯ ЇХ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
534
77.
Арцебарська О. О., Борисенко Т. В.
ПРИМУСОВЕ ВИВЕЗЕННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ З ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЇ ЯК ПОРУШЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
541
78.
Васильєв М. А.
КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ
545
79.
Гіденко Є. С., Біліченко В. В.
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ, ЩОДО ОПЕРАЦІЙ ПО ЗВІЛЬНЕННЮ ЗАРУЧНИКІВ
552
80.
Денисовський М. Д., Бумба М. І.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТАКТИКИ ОБШУКУ
555
81.
Кмит Я. М., Сергеев В. М., Бланк С. М.
АУРОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОМОЩИ В ЮРИСПРУДЕНЦИИ
560
82.
Курман Т. В.
ПРАВО НА БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ І ПРАВО НА БЕЗПЕЧНЕ ХАРЧУВАННЯ: СІНЕРГІЯ ЗВ’ЯЗКУ
570
83.
Омельченко А., Тінін Д.
ТАКТИЧНА МЕДИЦИНА В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО
575
84.
Чевичалова Ж. В., Ковтун В. В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
578
85.
Шарапова О. В., Чирва Т. О., Джалова-Фісун О. С., Кобилін І. А.
ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС ТА ЦИФРОВІЗАЦІЯ В КРАЇНАХ ЄС
582
86.
Шило О. Г., Панова А. В., Скідан Н. В.
«ДРУЖБА» ПРАВНИКІВ У FACEBOOK: PROS AND CONS
586

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-4-9783419-3-8 та УДК, вихідні данні м. Токіо, Японія, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: