XV Міжнародна науково-практична конференція “INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE”, 1-3.09.2022 Манчестер, Великобританія. Архів

Шановні колеги!

1-3.09.2022 року у м. Манчестер, Великобританія

відбулася XV Міжнародна науково-практична конференція

INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // International scientific innovations in human life. Proceedings of the 15th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-1-3-09-2022-manchester-velikobritaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Юркевич Є. О., Валентюк Н. О., Артеменко А. А.
МІНІМІЗАЦІЯ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ПІД ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ В ОРГАНІЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ СТЕПУ УКРАЇНИ
9

 BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Хлобистов Є. В., Сова Л. О.
ОЦІНЮВАННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД
16
3.
Ярема Ю. М., Беца В. Л., Нанинець М. В., Савка Є. М., Субот Г. М.
КОМАХИ (INSECTA) ШКІДНИКИ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ НПП «СИНЕВИР» ТА МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ
22

 MEDICAL SCIENCES

4.
Kocherga Z. R., Nedostup I. S., Lotovska T. V., Tereshkun N. M., Kazimirchuk I. V.
CONTENT ANALYSIS AND VERBAL COMMUNICATION METHOD IN THE WORK OF A SCIENTIST IN STUDYING THE FEATURES OF THE COURSE OF SARS-COV-2 INFECTION IN CHILDREN
30
5.
Козловська І. М., Іфтодій А. Г., Шкварковський І. В., Рева В. Б., Гребенюк В. І., Гродецький В. К., Марусик У. І.
БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ В ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПРЯМОЇ КИШКИ
35
6.
Малишев В. В., Чекалов І. В., Дубіна Г. О., Ратушняк О. А., Трушкіна К. Ю.
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БОТУЛІЗМУ. ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ
44

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

7.
Цісак А. О., Ларіонов В. Б., Бєнєт С. С.
АДАПТОГЕННИЙ ВПЛИВ РОСЛИННОГО ЕКСТРАКТУ НА РЕГЕНЕРАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ШКІРИ НА МОДЕЛІ ТЕРМІЧНОГО ОПІКУ
50

 CHEMICAL SCIENCES

8.
Балакіна М. М., Семінська О. О., Кулішенко О. Ю.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕМБРАННИХ МЕТОДІВ В ОЧИЩЕННІ ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДИ – УЛЬТРА — АБО НАНОФІЛЬТРАЦІЯ?
55

 TECHNICAL SCIENCES

9.
Fialko N. M., Navrodska R. O., Gnedash G. O., Shevchuk S. I.
THE EFFICIENCY OF WATER HEATING HEAT-RECOVERY EQUIPMENT FOR GLASS FURNACES
64
10.
Liubarskyi B., Petrenko A., Shavkun V., Lukashova N.
BASICS OF THE CONCEPT OF SELECTING THE TYPE OF ELECTRIC TRACTION DRIVE FOR MODERN PASSENGER ROLLING STOCK
70
11.
Волос Я. В.
ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ ТА ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: СУЧАСНИЙ СТАН ПИТАННЯ
78
12.
Казан П. І., Корольова О. В.
ВИЗНАЧЕННЯ КРАЩОГО МУЛЬТИКОПТЕРА ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА РІВНЕМ ТЕХНІЧНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ
88
13.
Нечаєва Т. П., Щербина Є. В.
ТЕХНОЛОГІЇ УЛОВЛЮВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВУГЛЕЦЮ В ЕНЕРГЕТИЦІ
94
14.
Петухова О. А., Черепаха Р. Е., Добринська В. Є., Кулеш Д. П.
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖЕЖНИХ ВОДОЙМИЩ
104
15.
Човнюк Ю. В., Кравчук В. Т., Чередніченко П. П., Іванов Є. О.
ПОСТАНОВКА ДИНАМІЧНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНО-НЕОДНОРІДНИХ В’ЯЗКОПРУЖНИХ СЕРЕДОВИЩ ЗА НАЯВНОСТІ ВІБРОДЖЕРЕЛ КОЛИВАНЬ: ЗАГАЛЬНА СХЕМА ПОБУДОВИ ЇХ РОЗВ’ЯЗКУ. ІІІ
112

 PEDAGOGICAL SCIENCES

16.
Bebykh V. V.
CONTENT, STRUCTURAL AND METHODICAL COMPONENTS OF DISTANCE LEARNING
125
17.
Kukharska L.
SIGNIFICANCE OF SOFT SKILLS THE FUTURE SUCCESS OF THE STUDENTS
130
18.
Riabchykova O.
DEVELOPMENT OF METHODS OF DISTANCE LEARNING OF MATHEMATICS DURING WAR CONDITIONS
136
19.
Базелюк В. Г., Кучеренко О. І.
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
143
20.
Бандрівська Н. М., Ключник О. В.
ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІКА, ЯК ГАЛУЗЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ
152
21.
Гончарова І. С.
ПОНЯТТЯ «КОМУНІКАТИВНОГО ТРЕНІНГУ» У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
159
22.
Грінченко В. Г.
ІНТЕЛЕКТ-КАРТИ ТА ІНФОГРАФІКА ПРИ ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ (НА ПРИКЛАДАХ ТЕМАТИКИ ІЗ РАННЬОМОДЕРНОГО ЧАСУ)
165
23.
Кропочева Н. М.
ІНСТИТУЦІЙНІ РЕПОЗИТАРІЇ МЕРЕЖІ ОСВІТЯНСЬКИХ БІБЛІОТЕК: АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕТРАНСЛЯЦІЇ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
175
24.
Наказіна Н. І.
ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА ЯК ПЛАТФОРМА МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ВСЕБІЧНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ
179
25.
Огоренко В. В., Шорніков А. В.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХІАТРІЯ. НАРКОЛОГІЯ, МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»: ДОСВІД ТРЕТЬОЇ ХВИЛІ
184
26.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
РЕКОМЕНДАЦИИ ТРЕНЕРАМ ПО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЗЮДОИСТОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ
190

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

27.
Сулейман Мамед-заде
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ EMDR ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ВОЕННЫМИ
200
28.
Хворостянко Н. А.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНО-ОЦІНОЧНОГО КОМПОНЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНІЦІАТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
209

 ART

29.
Чанг Цзе
ВПЛИВ ОПЕРИ ХУАНМЕЙ НА ЖАНРОВИЙ РОЗВИТОК КІНО У ГОНКОНГУ
214

 HISTORICAL SCIENCES

30.
Kretkowska Joanna
BEGINNINGS OF THE SPANISH LITERATURE
219
31.
Stuła Bartosz
THE ROLE OF A HISTORIAN OF MEDIEVAL WESTERN CIVILIZATION ON THE EXAMPLE OF SPANISH HISTORICAL WRITERS
222

 LITERATURE

32.
Załęska-Olszewska I.
THE WORLD IS DIVIDED. HUMAN-ANIMAL PERSPECTIVE IN ORZESZKOWA’S ASCETKA
227
33.
Янусь Н. В.
ПІСЕННІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЕЗІЇ Р. БЕРНСА
230

 PHILOLOGICAL SCIENCES

34.
Атаманчук К. М.
ЗАПОЗИЧЕННЯ СЛІВ ГРЕЦЬКОГО ТА ЛАТИНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ У СЛОВНИКОВОМУ СКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.
236
35.
Курбатова М. В., Павлушенко О. А.
КОГНІТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОКІВ ЛЕКСИКОЛОГІЇ В 5-9 КЛАСАХ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.
246
36.
Ліштаба Т. В., Гай Н. Ф.
МОВНОСТИЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ДІАЛЕКТНОЇ ЛЕКСИКИ У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ.
256
37.
Русських Н. Ю.
ВИСВІТЛЕННЯ ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 2022 У В’ЄТНАМСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ
266

 ECONOMIC SCIENCES

38.
Ismailova Esma Mustafa gizi
PROSPECTIVE DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT OF NATURAL GAS EXPORT OF KAZAKH COUNTRIES
270
39.
Karpa M., Kankis I., Pelnens U.
IMPLEMENTATION OF A COMMON CUSTOMS TRANSIT BETWEEM UKRAINE AND THE EU COUNTRIES: TASKS OF THE PUBLIC ADMINISTRATION OF UKRAINE
278
40.
Lazarieva O., Mas A.
THE LAND USE CHANGES UNDER MARTIAL LAW IN UKRAINE
284
41.
Nikitin Iu. A., Sydorenko T. N.
INTEGRATED SYSTEM OF INTELLIGENT ANALYSIS OF INFORMATION AND DOCUMENT MANAGEMENT OF A SCIENTIFIC ORGANIZATION IN THE FIELD OF MATERIALS SCIENCE
289
42.
Бушовська Л. Б.
ФІНАНСОВА СИСТЕМА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГРЕСУ
296
43.
Войтків Л. С.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА
301
44.
Корнівська В. О.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ ТА МАЛИМ І СЕРЕДНІМ ПІДПРИЄМСТВАМ
309
45.
Крупа А. Г.
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ В КРАЇНАХ ЄС ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА INDUSTRY 4.0
313
46.
Лисицький В. Л., Волков С. В.
ОЦІНЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ СИЛИ ПІДПРИЄМСТВА IT‑ІНДУСТРІЇ
323
47.
Попович Н.
СОЦІАЛЬНА ВАЖЛИВІСТЬ КЛАСТЕРІВ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
330
48.
Прощенко А. К.
ВИКОРИСТАННЯ ЛІДОГЕНЕРАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
336
49.
Чала В. С.
СИСТЕМНІ ЗЕЛЕНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОГО ВИРОБНИЦТВА: СУТНІСНИЙ ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ДРАЙВЕРИ
341
50.
Яременко О. Л.
ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА КОНФЛІКТНІ ФОРМИ ПОДОЛАННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
349

 LEGAL SCIENCES

51.
Medvid L. P.
INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY DURING AN ARMED CONFLICT
354
52.
Біліченко В. В.
ТАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО ОГЛЯДУ БУДІВЛІ
359
53.
Неклеса О. В., Фурсова А. О., Фурсов І. А.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ ТА ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
362

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-92-9472-195-2 та УДК, вихідні данні м. Манчестер, Великобританія, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: