XV Міжнародна науково-практична конференція “MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS”, 13-15.11.2022 Стокгольм, Швеція. Архів

Шановні колеги!

13-15.11.2022 року у м. Стокгольм, Швеція

відбулася XV Міжнародна науково-практична конференція

MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 15th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-13-15-11-2022-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Talibi Sima Mammad
MODERN SOIL AGRO-ECOLOGICAL PARAMETERS OF THE SALYAN AND NEFTCHALA REGIONS OF AZERBAIJAN
14
2.
Мустафаєв Алім Нурі огли, Бабенко В. О., Новицька Н. В.
ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ СОНЯШНИКУ
20
3.
Приходько В. О., Байда А. В.
ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРМОВИХ СУМІШОК КУКУРУДЗИ З СОЄЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ЩІЛЬНОСТІ ПОСІВУ
25

 VETERINARY SCIENCES

4.
Ліщук С. Г., Савчук Л. Б.
ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ПРОКОАГУЛЯНТНОЇ І ФІБРИНОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМ КРОВІ ПРИ ЛІКУВАННІ ТЕЛЯТ ЗА ГОСТРОГО ПЕРЕБІГУ БРОНХОПНЕВМОНІЇ
28
5.
Малімон З. В., Кочетова Г. С., Прокопенко Т. О., Гусак Л. М.
ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНО ДЕТЕКТОВАНОЇ АКТИВНОСТІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЧАСУ ВИМІРУ ТА ПОСУДИНИ, В ЯКІЙ ПРОВОДЯТЬ ВИМІРЮВАННЯ НА ГАММА-СПЕКТРОМЕТРІ З ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ GAMMA VISION V.8
33

 BIOLOGICAL SCIENCES

6.
Михайлюк О. В.
ВОДОРОСТЕВІ ОБРОСТАННЯ МАЛИХ РІЧОК ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ (НА ПРИКЛАДІ РІЧКИ БЕРЕСТОК)
37

 MEDICAL SCIENCES

7.
Fedosova N., Symchych T., Chumak A., Karaman O.
THE EFFECT OF LECTIN PRODUCED BY В. SUBTILIS ІMV В‑7724 ON THE EFFECTORS OF ANTICANCER IMMUNE RESPONSE
40
8.
Obolonska O., Prykhodko D., Solomenko K., Komyshan M.
PROBLEMS ASSOCIATED WITH GROWTH IN CHILDREN IN THE CONDITIONS OF THE PERIOD OF MARTIAL LAW
45
9.
Skrypnyk N. V., Romaniv T. V.
ASSESSMENT OF COMPENSATION OF TYPE 2 DIABETES IN OUTPATIENTS USING DAILY GLUCOSE MONITORING
50
10.
Гаврюшов Д. Н., Сенчук А. Я., Калюжная В. Н., Бойко В. Н.
РОЛЬ ПРОБИОТИКОВ В ЛЕЧЕНИИ ВАГИНАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЙ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
52
11.
Горовий В. І., Литвинець В. Є., Музичук О. М., Алісова М. С.
ПЕРШИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ НЕКСЕТИН ДЛЯ ПОЧАТКОВОГО ЛІКУВАННЯ СТРЕСОВОГО НЕТРИМАННЯ СЕЧІ У ЖІНОК БЕЗ ПРОЛАПСУ ТАЗОВИХ ОРГАНІВ
63
12.
Гошовська А. В., Гуменна І. В.
ВПЛИВ АСОЦІЙОВАНОЇ ІНФЕКЦІЇ НА РОЗВИТОК НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ
71
13.
Гошовська А. В., Діжицький О. М.
РОЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО СТАНУ ПЛОДА ПРИ ПРОЛОНГОВАНІЙ ВАГІТНОСТІ
78
14.
Гошовська А. В., Крижевська А. І.
РЕЗУЛЬТАТИ ПОКАЗНИКІВ КРОВОТОКУ В МАТКОВИХ АРТЕРІЯХ У ВАГІТНИХ НА ФОНІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ
85
15.
Гринюк О. Є., Хованець К. Р.
СУЧАСНІ ЛІТЕРАТУРНІ ДАНІ ЩОДО ВРОДЖЕНИХ ВАД СЕРЦЯ
89
16.
Локота Є. Ю., Локота Ю. Є., Пацан Г. Ю., Липчей Н. О.
ЛІТЕРАТУРНИЙ АНАЛІЗ МІКРОБНОГО СКЛАДУ БІОПЛІВКИ ТА ОЦІНКА ЇЇ ВПЛИВУ НА ЗУБНУ ЕМАЛЬ
92
17.
Лутковський Р. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ В УМОВАХ ON-LINE СТУДЕНТІВ III КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №1 З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ
96
18.
Лутковський Р. А.
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СТУДЕНТАМ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПЕРШОЇ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ
99
19.
Малишева М. Л., Кульбіда О. В., Чекалов І. В.
ВІДМІННОСТІ ВАКЦИН COVID-19 ТА ВПЛИВ НА ІМУННУ СИСТЕМУ ЛЮДИНИ
101
20.
Павлюк К. С., Булига А. О., Миронець Л. О., Вовк В.І.
УІЛ’ЯМ СТЕНЛІ МІЛЛІГАН – ПАТОЛОГІЯ РАЗУМА
104
21.
Русина А. В., Лоик Е. В., Жулего Я. И., Русина А. Е.
ВЛИЯНИЕ SARS COV-2-19 НА ТЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПСИИ
107
22.
Сміянов В. А., Ємець Т. В.
ОЦІНКА СІМЕЙНИМИ ЛІКАРЯМИ РІВНЯ ОСОБИСТОЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ВУХА, ГОРЛА І НОСА
113
23.
Терещенко В. П., Бабошкін А. І., Глухова О. І.
АТИПОВІ ПОСТКОВІДНІ УСКЛАДНЕННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ, АСОЦІЙОВАНОЮ З COVID-19 – ПАРОСМІЯ
116
24.
Тилябов И. А., Усманов Р. Д.
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧЕК У ПОТОМСТВА ОТ МАТЕРЕЙ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
121
25.
Фегер С. М.
МОНІТОРИНГ ЗА ДЕЗРЕЗИСТЕНТНІСТЮ МІКРООРГАНІЗМІВ В ЗАКЛАДАХ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
126
26.
Чирашная С. А., Андросов Е. Д.
КАРДИОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРОПОНИНЫ – ЦЕННЫЕ БИОМАРКЕРЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПОВРЕЖДЕНИЙ СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ
132

 CHEMICAL SCIENCES

27.
KlimkoYu. E., Koshchii I. V., Levandovskii I. A., Levandovskii S. I.
OXIDATION OF TRICYCLO [5.2.1.02,6] DECANE. SYNTHESIS OF SOME BICYCLO [5.2.1] DECA-2,6-DIONE DERIVATIVES
141
28.
Дзейкала А., Прохонь М.
МОДИФИКАЦИЯ ЖЕЛАТИНОВЫХ БИОПОЛИМЕРОВ ВВЕДЕНИЕМ ПОЛИ (ВИНИЛОВОГО СПИРТА)
147
29.
Дульнева Т. Ю.
ОЧИЩЕННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОГО МИЮЧОГО РОЗЧИНУ, ЩО МІСТИТЬ БАРВНИКИ, МОДИФІКОВАНИМИ КЕРАМІЧНИМИ МЕМБРАНАМИ З ГЛИНИСТИХ МІНЕРАЛІВ
154

 TECHNICAL SCIENCES

30.
Bondarenko A., Moldabayev S., Nurmanova A.
PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION SANDS IN LOW-WATER AREAS
160
31.
Kotliar S. S.
GIVING PHYSICAL PROPERTIES TO PART MODELS BY APPLYING MATERIAL
167
32.
Melnick V. M., Oprofat V. O., Kosova V. P.
STUDY OF FACTORS AFFECTING SEED GERMINATION UNDER ULTRASOUND INFLUENCE
171
33.
Анастасенко С. М.
МЕТОДИКА ОДЕРЖАННЯ КЕРУЮЧИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ВЕРСТАТІВ З ЧПК
178
34.
Величко М. О.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ РОБОТИ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ
181
35.
Єзловецька І. С.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ ЯК ЧАСТИНИ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
186
36.
Міхєєв Ю. І., Савчук В. С.
СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ МАНІПУЛЯЦІЇ НА ОСНОВІ МОРФОЛОГІЧНОГО СИНТЕЗУ
190
37.
Рябоволенко В. А., Рябоволенко Е. А.
ВІЗУАЛЬНЕ ПРОГРАМУВАННЯ В UNITY
197
38.
Савчук Т. О., Мороз В. В.
УДОСКОНАЛЕНИЙ АЛГОРИТМ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ
200

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

39.
Гайдаржи К. Г., Андрійчук Т. В.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕНІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
203

 ARCHITECTURE

40.
Сидоров Є. А.
ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ПРИКЛАДІ ПРЕСОВАНОЇ СОЛОМИ
208

 PEDAGOGICAL SCIENCES

41.
Burchak L., Dudukova I., Dovzhenko O.
SOME ASPECTS OF STUDENT GROUP ACTIVITY
212
42.
Hubina O.
THE INFLUENCE OF INNOVATIVE USE OF ICT ON THE SYSTEM OF E-LEARNING
215
43.
Kosenko A., Bezhenar I.
FORMATION OF POSITIVE MOTIVATION TO STUDY TRANSLATION IN THE CONDITIONS OF DISTANCE EDUCATION
220
44.
Maryanko Ya., Ohrenich M.
DISTANCE LEARNING WARTIME PECULIARITIES
223
45.
Novska O., Khodot A.
METHODOLOGICAL APPROACHES TO POP AND VOCAL TRAINING OF FUTURE MUSIC TEACHERS
227
46.
Андрейченко Л. О.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
231
47.
Валецька А. І., Павлик О. А.
РОЗВИТОК УСНОГО МОВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
237
48.
Водоп’ян А. Ю., Марков Р. А.
ДОСЯГНЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК В СПОРТІ
241
49.
Вознюк А. А.
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
244
50.
Гудзь О. А.
ВПРАВИ ЯК ТЕХНІЧНА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВОКАЛУ У ВИХОВАННІ СПІВАКА
249
51.
Дадіжа Н. О., Онищенко І. В.
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ WEB-ОРІЄНТОВАНИХ І МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НУШ
251
52.
Дмитренко О. В.
ЗМІШАНЕ АБО ГІБРИДНЕ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ
257
53.
Журавська О. С., Суятинова К. Є.
ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНИХ ІГОР У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ
261
54.
Захарова Г. Б., Кареліна О. С.
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРАКТИЧНО ЗОРІЄНТОВАНИХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
265
55.
Меланко О. С., Чаус Д. В.
РОЛЬ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В НАВЧАННІ ТА ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ У ХХІ СТОЛІТТІ
271
56.
Мірошніченко Т. В., Андреєва Ю. В.
СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
275
57.
Мосійчук Л. В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ДЕМОКРАТИЗМУ ТА ГУМАНІЗМУ У ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
282
58.
Нестуля С. І., Кононец Н. В.
ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
286
59.
Перевізна Ю. С., Таран А. В., Борисова Ю. В., Ярославцева М. І.
НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНІКИ ЗОБРАЖЕННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
291
60.
Сажко Г. І., Чайка А. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ GOOGLE CLASSROOM В МЕЖАХ ОРГАНІЗАЦІЇ РІЗНИХ ФОРМ РОБОТИ В КЛАСІ
296
61.
Стрижаков А. О.
СОЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ
303
62.
Цісарук О. В., Гамза А. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «ЛЮДИНА СЕРЕД ЛЮДЕЙ» НА УРОКАХ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
309
63.
Шаботіна Д. І., Мельниченко Г. В.
МУЛЬТИСЕНСОРНІ ТЕХНІКИ РОЗВИТКУ НАВИЧОК ТВОРЧОГО ІНІЦІАТИВНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
315
64.
Янчук Д. О.
ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ЧЕРЕЗ ОСМИСЛЕННЯ РОЗВИТКУ КАТЕГОРІЇ ПАТРІОТИЗМУ
321

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

65.
Андрійчук І. П., Жигальська Х. М., Андрійчук С. Ю.
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ Я-КОНЦЕПЦІЇ СТУДЕНТІВ
327
66.
Гегельська К. В., Цільмак О. М.
ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
334
67.
Карайкоза Н. М., Коняєва Л. Д.
ОСОБЛИВОСТІ НЕГАТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ТА СТРАТЕГІЙ ПОДОЛАННЯ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ У ДОРОСЛИХ З ПСИХОТРАВМАТИЧНИМ ДОСВІДОМ
338
68.
Логвіновська Л. М.
ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВІЙНИ
345
69.
Любімова Т. В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЖІНКАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД НАСИЛЬСТВА В РОДИНІ
350
70.
Мельникова О. В., Цільмак О. М.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК САМООЦІНКИ, ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ТА Я-ОБРАЗУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
355
71.
Сурякова М. В., Учитель І. Б., Низова А. C.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
360
72.
Терлецька Ю. М.
ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНО-ВОЛЬОВОЇ НАДІЙНОСТІ НАУКОВО‑ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА
366
73.
Туриніна О. Л., Бобров І. О.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПСИХОЛОГА З ОПТИМІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ КОМЕРЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
372
74.
Умудова К. В., Коняєва Л. Д.
ОСОБЛИВОСТІ НЕГАТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ БАТЬКІВ, ЩО МАЮТЬ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
378

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

75.
Зимовська В. О.
СУЧАСНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ
385

 JOURNALISM

76.
Косюк О. М.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЖУРНАЛІСТАМ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ ВІЙНИ, ВІД ІМІ (ІНСТИТУТУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ) ТА ВВС (BRITISH BROADCASTING CORPORATION)
389

 LITERATURE

77.
Хома К. М.
ХУДОЖНІЙ СВІТ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ ЗІРКИ МЕНЗАТЮК
392

 POLITICAL SCIENCES

78.
Oliinyk S. Ya.
UNION OF TERRITORIAL COMMUNITIES OF UKRAINE AS A DIRECTION OF INTEGRATION INTO THE EUROPEAN SOCIETY
396
79.
Батырь Ю. Г.
ДЕМОКРАТИЯ, АВТОРИТАРИЗМ И ТОТАЛИТАРИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
401
80.
Поплавська М. В.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГЕОПОЛІТИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ
408

 PHILOLOGICAL SCIENCES

81.
Diadiura G. M., Kolesnyk D. M., Kukhareva-Rozhko V. I.
UKRAINIAN AS FOREIGN LANGUAGE IN COMMUNICATION CONTEXT
412
82.
Nevreva M. N.
FREQUENCY DICTIONARY AND THE STAGES OF ITS COMPILATION (ON THE MATERIAL OF THE ENGLISH TEXT CORPUS “CHEMICAL ENGINEERING”)
416
83.
Prytsepova Ye., Goltsova M.
SOFT SKILLS IN TODAY’S LABOR MARKET
421
84.
Будз І. Ф.
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ ВІЙНА У ПОЛІТИЧНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ
424
85.
Євсеєва Д. М., Тараба І. О.
СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПРОСТІР ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІНА (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОГО СІМЕЙНОГО ПРАВА BGB)
427
86.
Маноха Д., Макаренко Я.
ОСОБЛИВОСТІ ОНЛАЙН-СЛЕНГУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
433
87.
Микитчин Н. С., Гольцова М. Г.
ВІЙСЬКОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ ТА ЛЕКСИКА
438
88.
Пилипчук М. Л., Гончар Я. С.
ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПЕРЕКЛАДІ КОНТЕКСТУАЛЬНИХ СИНОНІМІВ (НА ПРИКЛАДІ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ)
441
89.
Плетенецька Ю. М., Петрова В. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО КОЛОРИТУ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ФОЛЬКЛОРНОГО ТВОРУ
446
90.
Штука С. Р., Шудикіна А. В., Колесник М. Ю.
ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЧЕРЕЗ МУЛЬТИМЕДІА
449
91.
Шуппе Л. В., Гринько Л. В., Гаврилова К. О.
ТИПОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІСПАНОМОВНИХ РЕАЛІТІ-ШОУ
454

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

92.
Воропаєва Т. С.
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
459

 ECONOMIC SCIENCES

93.
Bielialov T., Burmetskyi V.
THEORETICAL BASICS FOR THE FORMATION OF CAFÉ DEVELOPMENT STRATEGY
466
94
Maksуmenko I. Y., Mishchenko Y. O.
FEATURES OF PAYING TAXES FROM SALARY DURING WARTIME
471
95.
Ramenska S. E., Ochichenko M. R.
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS THE ROBUST MARKETING STRATEGY: TYPES AND EXAMPLES OF IMPLEMENTATION
474
96.
Васюта В. Б., Гузь Д. Ю.
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ
477
97.
Гринько Т. В., Манейло С. В.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
482
98.
Забурмеха Є. М., Андрушкевич З. М., Сугай В. В.
МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВ АГРОХІМІЧНОГО СЕРВІСУ ЯК НАПРЯМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
486
99.
Мархонос С. М., Турло Н. П.
СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ВІЙНИ
489
100.
Мільман Л. М.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
492
101.
Ніколенко І. Ю.
ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ВІДТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
495
102.
Пурик А., Рибалко О. М., Варламова І. С.
ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ: НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
499
103.
Сейсебаєва Н. Г., Хмельковська А. В.
СУЧАСНИЙ СТАН УКРАЇНСЬКОЇ БІРЖІ
505
104.
Чаркіна Т. Ю., Леонова Ю. Р.
ОРГАНІЗАЦІЯ ХАБІВ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
509
105.
Чаркіна Т. Ю., Циганков С. С.
УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГУ ТА ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ
513
106.
Чуркіна І. Є., Шкуренко С. В.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
517
107.
Шевченко О. Т., Сейсебаєва Н. Г.
НАЦІОНАЛЬНІ АБО МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
522
108.
Шевчук І. Б., Шевчук Ю. І.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ВЕБ‑АНАЛІТИКИ ДЛЯ ОНЛАЙН-ПРОСУВАННЯ БІЗНЕСУ
526

 LEGAL SCIENCES

109.
Drobchak A., Zahorulko V., Lepit B.
CONDITIONS AND PROCEDURE FOR IMPLEMENTATION OF THE LEGAL EMERGENCY MODE
532
110.
Бачинська Н. О.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
537
111.
Волік В. В., Кутьїна Д. О.
СФОРМОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ДЛЯ КОДИФІКАЦІЇ З ІМПЛЕМЕНТАЦІЄЮ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
542
112.
Коміссарчук Ю. А., Литвин Е. П.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПОВІДОМЛЕННЯ ОСОБІ ПРО ПІДОЗРУ
546
113.
Костенко М. В., Чорний Г. О.
СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ЗАСІБ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ
551
114.
Оболенцев В. Ф.
ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЗАХОДІВ ЇЇ ЗАПОБІГАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ АГРЕСІЇ РФ
559
115.
Олексенко В. Г., Гулак А. О., Будулатій Я. Р.
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
562
116.
Наумова А. О.
ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, СПРИЧИНЕНОЇ ОСОБІ, НЕ ВИНУВАТІЙ У ВЧИНЕНІ ЗЛОЧИНУ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
565
117.
Саган Р. А.
ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ФЕНОМЕН
571

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-91-87224-02-7 та УДК, вихідні данні м. Стокгольм, Швеція, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: