fbpx

I Международная научно-практическая конференция “ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH”, 6-8 декабря 2020 года Буэнос-Айрес, Аргентина. Архив

Уважаемые коллеги!

6-8 декабря 2020 года в г. Буэнос-Айрес, Аргентина
состоялась I Международная научно-практическая конференция

ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Achievements and prospects of modern scientific research. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. Editorial EDULCP. Buenos Aires, Argentina. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-achievements-and-prospects-of-modern-scientific-research-6-8-dekabrya-2020-goda-buenos-ajres-argentina-arhiv/.

VETERINARY SCIENCES

1.
Bogatko N. M., Mazur T. G., Dyman T. M., Bogatko A. F., Bogatko L. M.
SAFETY AND QUALITY CONTROL OF POULTRY MEAT IN THE MANUFACTURING AND STORAGE ENTERPRISE FOR THE IMPLEMENTATION OF THE HACCP SYSTEM
14

BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Рошка Н. М., Череватов О. В.
РІЗНОМАНІТНІСТЬ ГЕНІВ АПІДЕЦИНУ У ДЕЯКИХ ПІДВИДІВ МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ
19

MEDICAL SCIENCES

3.
Єрошкіна Т. В., Бокий І. О., Борисенко С. С.
ВІЛ/СНІД В УКРАЇНІ ТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ДИНАМІКА ПОШИРЕНОСТІ, ЗАХВОРЮВАНОСТІ, АНТИРЕТРОВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ
23
4.
Кліщ І. М., Данилюк М. Б.
МОРФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТІ ЕКВІВАЛЕНТА СТРОМИ РОГІВКИ ДЛЯ КЕРАТОПЛАСТИКИ, ОТРИМАНОЇ МЕТОДОМ ДЕЦЕЛЮЛЯРИЗАЦІЇ
29
5.
Кобилянська І. А.
ОЦІНКА АНДРОГЕННОГО РЕЦЕПТОРНОГО СТАНУ ЕНДОМЕТРІЮ ТА ЕНДОМЕТРІОМ ЯЄЧНИКІВ У ЖІНОК З БЕЗПЛІДДЯМ
31
6.
Коваленко Н. Л.
СИСТЕМА ЦИГУН ТА ЙОГА-ТЕРАПІЇ, ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ
36
7.
Тещук В. Й., Тещук Н. В., Руських О. О.
РЕЗОНАНСНА МАГНІТО-КВАНТОВА ТЕРАПІЯ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИМИ БОЛЬОВИМИ СИНДРОМОКОМПЛЕКСАМИ
42
8.
Фоменко К. Н.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ
44
9.
Худецький І. Ю., Антонова-Рафі Ю. В., Насікан І. А.
ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ХРЕБТА ЗА ДОПОМОГОЮ ТРАКЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ
50
10.
Шевченко Т. М., Єрошкіна Т. В., Павлова О. О.
ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНИХ ШКІДЛИВОСТЕЙ ПРАЦІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ РІЗНОГО ПРОФІЛЮ
56

PHARMACEUTICAL SCIENCES

11.
Бородіна Н. В., Грудіна К. Р., Матушевич М. Ю., Накітняк І. О., Шклярчук А. С.
ХРОМАТО-МАС-СПЕКТРОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІПОФІЛЬНИХ ЕКСТРАКТІВ ДЕЯКИХ ВИДІВ SALIX L. РОДИНИ ВЕРБОВІ SALICACEAE MIRB
65

 CHEMICAL SCIENCES

12.
Буряк Д. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ СИНТЕЗУ ТРИФЛУОРОВМІСНИХ АНАЛОГІВ L-ПРОЛІНУ
72
13.
Камінський О. М., Чайка М. В., Денисюк Р. О., Чумак В. В., Онищук О. О., Тітов Ю. О.
ПРО ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ КАЛІЙ ЙОДАТУ НА ШВИДКІСТЬ ПРОХОДЖЕННЯ РЕАКЦІЇ БРІГГСА – РАУШЕРА
76
14.
Козоріз К. Р.
СИНТЕЗ НОВИХ 3-ДИЗАМІЩЕНИХ ПРОЛІНІВ, ВАЖЛИВИХ СПОЛУК ДЛЯ СИНТЕЗУ ПЕПТИДІВ
80
15.
Меликова Ирада Гасан кызы, Эфенди Ариф Джаваншир оглы, Насири Фахрия Машаллах кызы, Фараджев Гусейн Мамед оглы, Алиева Натаван Рафик кызы, Мусазаде Кенуль Ширван кызы, Салахлы Айтадж Мубариз кызы
КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ ХЛОРУГЛЕВОДОРОДОВ НА КАТАЛИЗАТОРАХ ИЗ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
87
16.
Островка М. В., Соколенко Н. М., Островка В. І., Попов Є. В., Мороз О. В.
СИНТЕЗ ХАРЧОВИХ АРОМАТИЗАТОРІВ З КОМПОНЕНТІВ КОКСУВАННЯ КАМ’ЯНОГО ВУГІЛЛЯ
93
17.
Смєхнов О. В.
СИНТЕЗ 2-АМІНОПОХІДНІХ ХІНОЛІНУ-6-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ З 2-ХЛОРНОЇ АБО 2-ФТОРХІНОЛІНОВОЇ-6-БРОМІДНОЇ ТА ХІНОЛІНОВОЇ-6-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТ
101
18.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
ТРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ ПОПУЛЯРНИХ МЕКСИКАНСЬКИХ ПІСЕНЬ
111

 TECHNICAL SCIENCES

19.
Banzak H. V., Bansak O. V.
COMPARATIVE STUDY OF DIFFERENT MAINTENANCE STRATEGIES
118
20.
Kichura D. B., Mygal M. Ye.
IMPROVING THE PROCESS OF STARCH-CONTAINING RAW MATERIALS HYDROLYSIS IN THE ALCOHOL PRODUCTION
124
21.
Kuznietsov S., Voitanik D., Semenchenko O.
CATALYTIC OXIDATION OF CARBON MONOXIDE IN INDUSTRIAL GAS EMISSIONS
130
22.
Тkachuk K.
CALCULATION OF THE ROCKER ARM STRENGTH OF THE BALANCING MECHANISM BY THE FINITE ELEMENT METHOD
133
23.
Velitchenko Yu., Kornaha Ya.
INTELLIGENT SYSTEM FOR THE REAL ESTATE PRICE PREDICTION
137
24.
Алламов М. А., Бабаджанов С. Х.
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ОТЧИСТКА ПРОМЫШЛЕННОГО ВОДЫ
140
25.
Атаманова А. А., Андреєва О. А., Савчук О. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФЕРМЕНТІВ, ОДЕРЖАНИХ З ВІДХОДІВ ПРОМИСЛОВОСТІ
144
26.
Качанов П. А., Литвяк А. Н., Дуреев В. А.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ АВТОКОЛЕБАНИЙ РЕАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 3-ГО ПОРЯДКА МЕТОДОМ ВЕСОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
150
27.
Козакевич І. А., Cуржко Р. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУР АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ З ЖИВЛЕННЯМ ВІД МАТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
154
28.
Комаров В. О., Сендецький М. М., Сащук С. І., Анохін О. О.
ВИКОРИСТАННЯ МОДАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ КОНСОЛЬНО ЗАКРІПЛЕНИХ СИМЕТРИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТИПУ ПЛАСТИН І ТОНКОСТІННИХ ЗАМКНУТИХ ОБОЛОНОК
161
29.
Савенко В. І., Терещук М. О., Нестеренко І. С., Клюєва В. В.
ОСНОВНІ ВИРІШАЛЬНІ СИЛИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА УСПІШНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР В КРИЗОВИХ УМОВАХ
168
30.
Чернета О. Г., Коробочка О. М., Сасов О. О., Кубич В. І.
ВИБІР ТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ
175

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

31.
Krasnoshapka D.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE JORDAN-HOUSE METHOD AND THE SEIDEL METHOD FOR CALCULATING SYSTEMS OF LINEAR EQUATIONS
182
32.
Krasnoshapka D.
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE MINIMAX PRINCIPLE AND THE ALPHA-BETA PRUNING IN PROLOG LANGUAGE PROGRAMS
185
33.
Маслов Д. В.
ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕКИ QT ДЛЯ РОЗРОБКИ СИСТЕМ
188

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

34.
Аргіров Д. Г., Юрасов С. М.
ХРОНОЛОГІЧНА МІНЛИВІСТЬ ТА ОДНОРІДНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ПРИ ПРОГНОЗІ ЯКОСТІ ВОД Р. ДУНАЙ ІЗ ЗАДАНОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЮ
191

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

35.
Теймурзаде Леман Теймур кызы
БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ ВЕРХНЕГО ДЕВОНА (ФРАНСКИЙ ЯРУС) ЮЖНОГО ЗАКАВКАЗЬЯ (НАХИЧЕВАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА И ПРИЛЕГАЮЩИЕ РАЙОНЫ)
198

 ARCHITECTURE

36.
Amenzade Rayihe
DOME SLAB OF STRUCTURES OF MEDIEVAL AZERBAIJAN
208

PEDAGOGICAL SCIENCES

37.
Verbova V.
АЛЕКСАНДР ПРИБЫЛОВ И ЕГО СОНАТИНА № 3: МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
214
38.
Бадіца М. В., Піцик С. А.
РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ LEGO-КОНСТРУКТОРА
221
39.
Баранець Я. Ю., Шерстюк М. В.
КОМУНІКАТИВНІ ЗДІБНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ
228
40.
Белехова У. В.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ
233
41.
Бойко Г. Г., Мелентьєва К. М.
ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
240
42.
Годлевський П. М., Саратовський О. В., Спринь О. Б.
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
244
43.
Долинський Б. Т., Буховець Б. О., Волощук Е. І., Логінова А. І.
ПРОБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З РУХОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ
252
44.
Захаріна А. Г., Віндюк А. В.
ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ ДО ВИКОРИСТАННЯ АНІМАЦІЙНИХ ПРОГРАМ У РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІЙ СФЕРІ
256
45.
Казак Ю. Ю.
РОЗКРИТТЯ ВАЖЛИВОСТІ КУРСУ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ» ДЛЯ СУЧАСНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ МАГІСТРІВ ОСВІТИ (ПЕДАГОГІКИ)
262
46.
Кокташ М. Г., Романенко Л. В.
РІЗНОВИДИ ОСВІТНІХ КВЕСТІВ І ПРИНЦИПИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
267
47.
Котелянець Ю. С.
САМОВИХОВАННЯ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ
273
48.
Купрас В. В., Перець Д. В.
РОЗВИТОК МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ СЛАБОЧУЮЧИХ ДІТЕЙ СТАРШИХ КЛАСІВ В ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ
280
49.
Лісовська Т. А., Лаврентьєва В. А., Прохорова Є. В.
РУХЛИВА ГРА ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
287
50.
Наумец Е. А., Залойло В. В., Бойченко С. В.
ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ И ЗАЩИТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВРАТАРЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГРАХ: АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ И ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
292
51.
Нестерук О. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
303
52.
Паршук С. М., Кузюк І. А., Назаренко А. А.
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ
310
53.
Пеклун О. А.
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ
315
54.
Плющик Є. В., Гайструк О. О.
ВЗАЄМОДІЯ СТУДЕНТА І ПЕДАГОГА В КЛАСІ ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ ЯК ПРОЦЕС МИСЛЕННЯ
319
55.
Потеряхин А. А., Воронин И. Ю.
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС И ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ КИКБОКСЕРОВ НА КУБКЕ МИРА 2020 ГОДА
324
56.
Починок Є. А.
ТЕОРІЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ВИНАХІДНИЦЬКИХ ЗАВДАНЬ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
329
57.
Савка І. В., Яремко Т. І.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДУ СТУДЕНТІВ ЗВО
336
58.
Саєнко Ю. О., Кірчева Ю. О., Руденко Ю. А., Кравченко О. В., Забарюща А. А.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
343
59.
Сімсіт І. І.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВЗАЄМИН ПІДЛІТКІВ
347
60.
Тумбрукакі А. В.
ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
354
61.
Ульянова В. С., Антомонова В. В., Салюкова К. Р.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КИТАЮ
357
62.
Харитонова К. І.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВПРАВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОРФОГРАФІЧНИХ НАВИЧОК УЧНІВ СТАРШОГО ЕТАПУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕБ-ЗАСТОСУНКІВ
365
63.
Швець Т. А., Швець Н. В., Швець О. В.
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
372
64.
Шепітько В. І., Донець І. М., Борута Н. В., Стецук Є. В., Григоренко А. С., Волошина О. В.
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ВИКЛАДАЧІВ У МЕДИЧНИХ ВУЗАХ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ЇХ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
377
65.
Юсіфова А. А.
АСТОР ПЬЯЦЦОЛЛА: ГРА СТИЛІВ ТА ПОШУК ВИКОНАВСЬКИХ ПРИЙОМІВ
384

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

66.
Tkachenko E. V.
TYPOLOGICAL ASPECTS IN RELATION TO MEMORY
396
67.
Бахвалова А. В.
ОГЛЯД ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ СТРУКТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТА
399
68.
Бондар К. М., Решетнік А. С.
СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ВЧИТЕЛІВ В ПЕРІОД КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ
406
69.
Грузинова К. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СТУДЕНТІВ В ПЕРІОД COVID-19
413
70.
Максим О. В., Рябовол Т. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ
419

JOURNALISM

71.
Антонова В. Ю., Коваленко В. М., Скрипник С. В.
ВІДЕОХОСТИНГ YOU TUBE У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ: ОСВІТНЬО-КОМУНІКАТИВНІ ПЕРЕВАГИ
426
72.
Медведєва К. С.
ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПУ КОНТРОЛЮ ВЕРСІЙ ДЛЯ БАЗ ДАНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ (ПРИКЛАД РОБОТИ ІСНУЮЧОЇ БАЗИ ДАНИХ «ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ» ТА ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЯ НА ПРИКЛАДІ РОБОТИ GITHUB)
433

 ART

73.
Артеменко М. П., Будяк В. С.
МУЗЕЙ КОСТЮМА НА КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧНІЙ КАРТІ РЕГІОНІВ: ДУМКИ РЕСПОНДЕНТІВ
437
74.
Бучок Л. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ СТИЛЕТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ У ФОРТЕПІАННІЙ ТВОРЧОСТІ ЗАКАРПАТСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ДР. ПОЛ. ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ.
440
75.
Ілечко М. П.
ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА МОДЕЛЬ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ФОРТЕПІАННИХ ЦИКЛІВ В ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ
447
76.
Мельничук А. І.
АНТРОПОЛОГІЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ВИВЧЕННЯ ПЛАСТИЧНОЇ АНАТОМІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
454
77.
Пандирєва Є. А.
КОМЕРЦІЙНІ РУКОТВОРНІ ГРАФІЧНІ НАПИСИ У ВІЗУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ МІСТА
459

 HISTORICAL SCIENCES

78.
Корнієнко А. Ю.
ВИБОРЧА СИСТЕМА В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА КРИТИКА
465
79.
Трембецький А. В.
ВІЙСЬКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДМИТРА ВІТОВСЬКОГО НА ВОЛИНІ (1916–1917)
467

POLITICAL SCIENCES

80.
Ядловська О. С., Штундер В. Є.
МОВНЕ ПИТАННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
474

 PHILOLOGICAL SCIENCES

81.
Andreyeva I. O., Puzanov V. M., Viktorov O. V.
CONTEXTUAL DICTIONARIES AS A PART OF AN INNOVATIVE PROCESS IN TEACHING ENGLISH
483
82.
Drebet V. V.
DEVELOPMENT OF THE SEMANTIC VOLUME OF NOUNS IN THE FORMAT OF VERBAL MODALITY KÖNNEN IN THE GERMAN LANGUAGE (LINGUOSYNERGETIC APPROACH)
487
83.
Hryhoshkina Ya., Dibrova S.
PROPER NAMES TRANSLATION BASED ON THE NOVEL “451 FAHRENHEIT” BY RAY BRADBURY
494
84.
Войтенко Л. І.
ЖАНР АНТИУТОПІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ
497
85.
Остапчук В. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАМАТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ МАТЕМАТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
502
86.
Посна Т. В., Зайцева К. І.
ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ: ЛІНГВОКОНФЛІКТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТІВ СТАТЕЙ АНГЛОМОВНИХ ЗМІ
507
87.
Прищепа О. В.
GRAMMAR COMPRESSION METHODS IN TWITTER
514
88.
Рудь О. М., Лемегова О. В.
ТИПОЛОГІЯ СИМВОЛІВ ПОЕТИЧНОГО МОВЛЕННЯ ЛІНИ КОСТЕНКО
520
89.
Федишин О. М.
СТРУКТУРНО-СЛОВОТВОРЧИЙ АНАЛІЗ ПРАВНИЧОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
525
90.
Ядловська О. С., Ткaчук Д. C.
ОСОБЛИВОСТІ ПАРЦЕЛЯЦІЇ ЯК ЯВИЩЕ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ
532

 ECONOMIC SCIENCES

91.
Chekh N., Kravchenko O.
SECURITY OF HOTEL AND RESTAURANT INDUSTRY IN THE CONDITION OF THE COVID-19 PANDEMIC
539
92.
Marukhno P., Mohylova A.
INTERNET MARKETING IN PRODUCT PROMOTION TO THE MARKET: GENESIS AND THE PRESENT
542
93.
Shcherbak V., Kondratiuk A.
ENTERPRISE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM
549
94.
Vanishvili M., Katsadze I., Vanishvili N.
CORONAVIRUS PANDEMIC AND PROSPECTS OF THE GEORGIAN ECONOMY
556
95.
Бакаляр Д. Г.
ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
569
96.
Бушовська Л. Б.
ЗАСТОСУВАННЯ КРАУД-ТЕХНОЛОГІЙ В РІЗНИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
573
97.
Винниченко Н. В., Черкай О. О.
ПРОБЛЕМИ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
578
98.
Григоревська О. О.
ЗАХИСТ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
582
99.
Журавльова С. М.
ІНТЕГРАЦІЯ ГОТЕЛІВ ЯК ГЛОБАЛЬНА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
585
100.
Заячківська О. В., Хібеба Б. М.
ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
589
101.
Лега О. В., Яловега Л. В., Прийдак Т. Б., Сіренко О. В.
ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ
597
102.
Матукова Г. І., Матукова-Ярига Д. Г.
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В АСПЕКТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ
605
103.
Трушкина Н. В., Шкригун Ю. О.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В АРГЕНТИНЕ
610
104.
Шашко В. О., Макаревич Д. С.
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, СТРАТЕГІЯ, ФАКТОРИ ТА ІНСТРУМЕНТИ
619
105.
Шевченко О. В.
СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ОПТИМАЛЬНОСТІ СТРАТЕГІЙ РЕГУЛЮВАННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКАХ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
625

 LEGAL SCIENCES

106.
Koval O.
SOME ISSUES OF THE LEGAL REGULATION OF «PERSONALITY RIGHTS»
632
107.
Kulak N.
CORRELATION BETWEEN THE NOTIONS “SOURCE OF LAW” AND “FORM OF LAW”
635
108.
Коршевнюк Є. Ю.
ПРОБЛЕМИ ПІДВІДОМЧОСТІ І ПІДСУДНОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ
638
109.
Мазуренко А. П., Коробейникова Т. Ю.
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
644
110.
Солдатенко О. А., Александрова Є. О.
ОБРАННЯ ШЛЯХУ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО, ПРОКУРОРА, СЛІДЧОГО СУДДІ З БОКУ ПІДОЗРЮВАНОГО, ОБВИНУВАЧЕНОГО
651
111.
Телестакова А. А., Бородько В. Ю., Чесакова М. С.
ГОНОРАР ЯК ФОРМА ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА
655

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-987-859-237-4 и УДК, выходные данные г. Буэнос-Айрес, Аргентина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 6 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: