I Международная научно-практическая конференция “FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH IN THE MODERN WORLD”, 26-28 августа 2020 года Бостон, США. Архив

Уважаемые коллеги!

26-28 августа 2020 года в г. Бостон, США. 

состоялась I Международная научно-практическая конференция

FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH IN THE MODERN WORLD

Для улучшения качества индексации научных работ, опубликованных в сборнике, добавьте информацию о публикации в университетский репозитарий и/или свой научный профиль на специализированных сайтах (ResearchGate, Academia.edu и т.д.).

Цитируя научные работы, опубликованные в качестве материалов конференции, указывайте точное название конференции и используйте рекомендованный в сборнике формат цитирования для лучшего результата.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Fundamental and applied research in the modern world. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-26-28-avgusta-2020-goda-boston-ssha-arhiv/.

1.
Antonyuk O. P., Lopusniak L. Y.
MODERN VIEW ON DISTANCE EDUCATION: BENEFITS AND PROBLEMS.
9
2.
Aydogdyev E. M.
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL PROCESSES IN TURKMENISTAN IN THE CONTEXT OF DIGITAL GLOBALIZATION.
13
3.
Belikov A., Sorokhan M., Belikova N., Belikova L.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE PHYSICOMECHANICAL PROPERTIES OF SELF-ETCHING SELF-ADHESIVE COMPOSITE CEMENT FOR INDIRECT RESTORATIONS OF «MAXCEM ELITE» WITH ANALOGUES, AS A FIXING MATERIAL FOR BRIDGES OF ADHESIVE FIXATION.
16
4.
Khusanov A. K., Zokirov Islomjon Ilkhomjon coals, Sobirov O. T., Juraev Muhammadyusuf Shavkatbek coals, Isakov Ilyos Bozorvoy coal
ON THE PROPERTIES OF MUTUALISTIC RELATIONSHIPS IN DIFFERENT ORGANISMS.
24
5.
Lopushniak L., Khmara T., Dronyk I., Boichuk O.
THE INFLUENCE OF THE APPLICATION OF INFORMATION COMPUTER TECHNOLOGIES ON THE DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE COMPETENCES OF HIGHER EDUCATION TEACHERS.
28
6.
Peremot S., Peremot Ya.
MARKERS OF ELECTRICAL INSTABILITY OF A STRUCTURALLY UNCHANGED HEART.
32
7.
Ridei N., Klipa Yu., Slabetskyi O., Kozliuk O.
CRITERION-INDICATOR APPROACH TO ECONOMIC SECURITY MEASUREMENT IN TERMS OF ECONOMISTS’ PROFESSIONAL TRAINING.
41
8.
Sabirov U., Azimova F., Toirov B., Muminova S., Nazarova I.
PATHOGENETIC JUSTIFICATION OF MELANOCYTE TRANSPLANTATION IN VITILIGO PATIENTS BY STUDYING THE STATE OF SKIN APOPTOSIS (BCL-2).
47
9.
Strashynskyi I. M., Pasichnyi V. M., Marynin A. I., Shtelmakh V. L.
PROTEIN PREPARATIONS OF ANIMAL ORIGIN IN TECHNOLOGY OF MEAT SEMI-FINISHED PRODUCTS.
49
10.
Tkachenko E. V.
REMOTE LEARNING DEPENDENTLY ON INTERHEMISPHERICAL ASYMMETRY INDIVIDUAL PROFILES INDEXES IN FOREIGN STUDENTS.
56
11.
Vladimirov L. V.
CHARACTERISTICS OF EMERGENCY EMISSIONS.
63
12.
Volos L. I., Tsymar D. A.
ALZHEIMER DISEASE: DISCOVERY HISTORY AND RISK FACTORS.
73
13.
Аванесова Н. Е., Колодяжна Т. В.
СУТНIСТЬ КOУЧИНГУ В AСПЕКТI POЗВИТКУ ПOТЕНЦIAЛУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ.
82
14.
Байгушев В. В.
ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ КОРПОРАТИВНОГО ОБ¢ЄДНАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕРЕЖЕВОЇ МОДЕЛІ.
88
15.
Банзак О. В., Банзак Г. В., Добровольська С. В.
РАДІАЦІЙНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ СТАНУ ЯДЕРНОГО ПАЛИВА В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПЕРЕГРУЗКИ.
98
16.
Бечко В. П.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ.
104
17.
Борисова Ю. В.
ЗАЛУЧЕННЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ДО РИНКУ ПРАЦІ ЯК ОРІЄНТИР СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ.
110
18.
Бурдейна Л. І., Бурдейна О. В., Гонта Л. В.
ВИДИ ШИФРУВАННЯ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ.
114
19.
Воропаєва Т. С., Ковтун Л. І.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛОРИСТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ УКРАЇНЦІВ
121
20.
Галецький С. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНИХ МОВ.
131
21.
Графська О. І., Бордун О.В., Селівончик О. А.
РОЛЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНІ.
137
22.
Джанпаизова В. М., Ташменов Р. С., Аширбекова Г. Ш., Айтореев Н. А.
ОЦЕНКА БАКТЕРИЦИДНЫХ И БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
141
23.
Дічек Н. П.
ІМАГОЛОГІЯ ЯК НОВИЙ НАПРЯМ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ.
147
24.
Єрошкіна Т. В., Шалдіна Є. С., Борисенко С. С.
ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНІ АНЕМІЇ: ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, ОСНОВНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ.
152
25.
Интымакова Л. Г., Стародубцева З. Г.
БЕССМЕРТНАЯ МУДРОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА КАК ДИСКУРСИВНОЕ ПОЛЕ ПОСТИЖЕНИЯ ТИПОВОГО ЗНАЧЕНИЯ АНТИСЛЕДСТВИЯ.
159
26.
Карвацька Н. С., Смислова Л. В., Замковий М. Д.
НЕВРОТИЧНІ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ СТРЕСОМ, ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19.
164
27.
Карвацька Н. С., Гринько Н. В., Савка С. Д.
ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ: ЯК ПІДВИЩИТИ ЯКІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19.
169
28.
Карвацька Н. С., Савка С. Д., Гринько Н. В., Левицька А. П.
ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ТРИВОЖНИХ РОЗЛАДІВ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19.
175
29.
Карвацька Н. С., Бурла Ш. С., Ткач С. Д.
ЛІКУВАННЯ ТРИВОЖНИХ РОЗЛАДІВ У АМБУЛАТОРНИХ ХВОРИХ, ЩО ЗВЕРНУЛИСЯ ДО СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19.
185
30.
Карвацька Н. С., Савка С. Д., Левицька А. П.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАХОДИ В ЛІКУВАННІ ТРИВОЖНИХ РОЗЛАДІВ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19.
193
31.
Калінюк А. Л.
ПРАВО ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПАСИНКУ, ПАДЧЕРЦІ ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, ЯК ОДИН ІЗ ОБОВ’ЯЗКІВ ВІТЧИМА, МАЧУХИ.
201
32.
Кравченко Н. В., Мороз А. К.
ПРИМЕНЕНИЕ ЧЕРЕМУХОВОЙ МУКИ КАК ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНГРЕДИЕНТА В СОВРЕМЕННОМ ПИТАНИИ.
207
33.
Кравченко Г. Б., Сенюк І. В., Брюханова Т. О., Бакір М. Н.
МІКРОНУТРІЄНТИ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ.
214
34.
Коваленко Т. П., Мисак С. Й., Сагайдак В. М.
ВПРОВАДЖЕННЯ ПАРОХІМІЧНОГО МЕТОДУ ОЧИЩЕННЯ КОТЛА ТГМП-344А МІНСЬКОЇ ТЕЦ-4.
225
35.
Коваленко Т. П., Мисак С. Й., Могила С. А.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СПАЛЮВАННЯ НЕПРОЕКТНОГО ВИДУ ПАЛИВА НА КОТЛІ ТПП-210А.
228
36.
Костикова О. В.
АСПЕКТЫ ВЫБОРА ИМИДЖА: ЭКСТРАВЕРСИЯ-ИНТРОВЕРСИЯ ЛИЧНОСТИ.
233
37.
Круть М. В., Гаврилюк Л. Л.
БАЗА ДАНИХ НАУКОВИХ РОЗРОБОК ІЗ ЗАХИСТУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ.
236
38.
Лапшин В. А., Видавская А. О., Видавская А. Г.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ПРИРОДА, СОСТАВ И ФЕНОМЕНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СВЯТОГО ДУХА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ.
243
39.
Лопушняк Л. Я., Хмара Т. В., Бойчук О. М.
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ТА ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.
253
40.
Морозова А. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ЛІФТА.
257
41.
Музыка Н. Я., Ровинский А. А.
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТРАНСФОРМАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В РАЗРЕЗЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФАРМАКОЭКОНОМИКИ СТУДЕНТАМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА.
267
42.
Муляр В. І.
ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ГАРМОНІЯ ТА ЇЇ ТРАДИЦІЙНИЙ СМИСЛ.
271
43.
Назаренко О. В.
ТЕКСТОВИЙ КОНТЕНТ УКРАЇНСЬКИХ МЕДІА (НА ПРИКЛАДІ САЙТУ GAZETA.UA).
278
44.
Оксанич М. П.
ПОРЯДОК СЛІВ У СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕННЯХ З ПІДРЯДНИМИ ДОДАТКОВИМИ У СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ.
283
45.
Пашковець М. О., Петропавловська С. Є.
АНАЛІЗ РИЗИКІВ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ.
296
46.
Прихно Ю. Є.
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЄКТИ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ.
305
47.
Процак Т. В., Забродська О. С.
МЕТОДИ ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ.
307
48.
Подолян А. О.
РОЗВИВАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ МИСТЕЦТВА У СПЕЦІАЛЬНІЙ ОСВІТІ.
312
49.
Ровінський О. О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «НАЛЕЖНІ ПРАКТИКИ У ФАРМАЦІЇ».
319
50.
Садогурська К. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ПРАКТИК У СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ.
323
51.
Сараненко А. М.
ІСТОРИЧНИЙ НАРИС РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ У ЧАСІ ТА ПРОСТОРІ.
328
52.
Сасник С. М., Мельник С. С.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
335
53.
Сулайманов Х. А., Бадалхужаев И., Собирова М. С., Рузиев Р.
СВЯЗИ ЦИКАДОВЫХ (HOMOPTERA, СICADINEA) С ПОЛЕВЫМИ КУЛЬТУРАМИ НА ВНОВЬ ОСВОЕННЫХ ЗЕМЛЯХ.
345
54.
Сулайманов Х. А.
ПАРАЗИТЫ И ХИЩНИКИ ЦИКАДОВЫХ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ.
349
55.
Тимофеев А. А., Ушко Н. А., Тимофеев А. А., Ярифа М. А.
ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ЗУБНОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ.
353
56.
Фік В. Б., Федечко Й. М., Кривко Ю. Я., Пальтов Є. В.
МІКРОБНИЙ СКЛАД ПРИШИЙКОВОЇ ДІЛЯНКИ ЗУБІВ ТА ЯСЕННОГО КРАЮ БІЛИХ ЩУРІВ У НОРМІ.
363
57.
Чернета О. Г., Кубіч В. І., Сасов О. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ І ФАЗОВОГО СКЛАДУ СТАЛІ 45 ПІСЛЯ ДИФУЗІЙНОГО НАСИЧЕННЯ БОРОМ.
369
58.
Човнюк Ю. В., Кравчук В. Т.,
ОБГРУНТУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНОЇ РЕОДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ БЕТОННОЇ СУМІШІ ПРИ ЇЇ ВІБРАЦІЙНОМУ УЩІЛЬНЕННІ: ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ТЕРМОДИФУЗІЇ ЗІНЕРА ТА ВРАХУВАННЯ КІНЕМАТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РУХУ.
375
59.
Швець Т. А., Швець Н. В., Швець О. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ШЛЯХОМ ОВОЛОДІННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИМИ ОДИНИЦЯМИ З СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ.
388

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-1-73981-124-2 и УДК, выходные данные г. Бостон, США, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: