I Международная научно-практическая конференция “MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE”, 17-19 апреля 2022 года Львов, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

17-19 апреля 2022 года в г. Львов, Украина

состоялась I Международная научно-практическая конференция

MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern research in world science. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-research-in-world-science-17-19-aprelya-2022-goda-lvov-ukraina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Архинос В. О.
УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ РОТОРНИХ ГРАБЛІВ
25
2.
Бас К. А.
ГІБРИДИЗАЦІЯ В СЕЛЕКЦІЇ РОСЛИН
28
3.
Власюк О. С.
ВПЛИВ ОБРОБКИ БІОПРЕПАРАТАМИ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА УРАЖЕННЯ СОНЯШНИКА ХВОРОБАМИ
35
4.
Гончарова О. В., Коржов Є. І., Кутіщев П. С.
АКЦЕНТИ ЕФЕКТИВНОГО РИБОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДОЙМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
39
5.
Мельник О. В.
ВПЛИВ ІНОКУЛЯЦІЇ КАРТОПЛІ МІКРОБНИМ ПРЕПАРАТОМ МІКОФРЕНД НА ЇЇ ПРОДУКТИВНІСТЬ
45
6.
Пшиченко О. І.
ВПЛИВ ДІАЗОБАКТЕРИНА НА ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ ЖИТА ОЗИМОГО
48
7.
Федак Н. М., Седіло Г. М., Чумаченко С. П.
ВПЛИВ ПРОБІОТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ НА ПОЖИВНІСТЬ СИЛОСУ ТА ОКРЕМІ ЛАНКИ АЗОТОВОГО ОБМІНУ В ОРГАНІЗМІ ДІЙНИХ КОРІВ У ЛІСОСТЕПОВІЙ ЗОНІ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ
52
8.
Черний А. А., Калганков Е. В.
ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТИРАЕМОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ОТ АБРАЗИВНОГО ИЗНОСА
57

 VETERINARY SCIENCES

9.
Корольчук В.
МОНІТОРИНГ ФОСФОРНО-КАЛЬЦІЄВОГО ОБМІНУ У КОРІВ
63
10.
Котелевич В. А., Згозінська О. А.
ЯКІСТЬ І БЕЗПЕЧНІСТЬ МОЛОКА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
67
11.
Куцик О.
МОНІТОРИНГ ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ ОБМІНУ РЕЧОВИН ЗА ВИКОРИСТАННЯ ТКАНИННИХ ПРЕПАРАТІВ КОРОВАМ В ПЕРІОД СУХОСТОЮ
73

 BIOLOGICAL SCIENCES

12.
Domina E. A.
TOWARDS A BETTER UNDERSTANDING OF THE MODIFICATION (INCREASE) OF THE HUMAN ORGANISM’S RADIOSENSITIVITY IN THE PATIENTS RECOVERED FROM COVID-19
77
13.
Myronov S. L., Bondarenko O. Yu.
ABOUT THE FINDING OF OXYBAPHUS NYCTAGINEUS (MICHX.) SWEET ON THE DNIESTER RESIDENCE
82
14.
Безноско І. В., Горган Т. М., Мосійчук І. І., Гаврилюк Л. В., Туровнік Ю. А., Мінералова В. О.
РОЛЬ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ ТА ГЛУТАТІОНУ У ВЗАЄМОДІЇ СОРТІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР З МІКРОМІЦЕТОМ F. OXYSPORUM
86
15.
Бессонова В. П., Яковлєва-Носарь С. О.
ЕКОМОРФНИЙ АНАЛІЗ КВІТНИКОВОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ У ПАРКАХ І СКВЕРАХ ПРАВОБЕРЕЖЖЯ М. ДНІПРО
93
16.
Косаківська І. В., Войтенко Л. В., Васюк В. А., Щербатюк М. М.
ВПЛИВ ХОЛОДОВОГО СТРЕСУ НА ВМІСТ І РОЗПОДІЛ АБСЦИЗОВОЇ ТА ГІБЕРЕЛОВОЇ КИСЛОТ В ОРГАНАХ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ТА ЖИТА
97
17.
Мойко Н. В., Мойко О. О.
БІОТЕХНОЛОГІЇ. БІОПРИНТИНГ
104
18.
Тарабун М. О.
ОЦІНКА ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКОРАТИВНОСТІ PSEUDOTSUGA MENZIESII (MIRB.) FRANCO ТА ЇЇ РІЗНОВИДУ PSEUDOTSUGA MENZIESII VAR GLAUCA В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
110

 MEDICAL SCIENCES

19.
Kryvetska I. I., Khovanets K. R.
USE OF CEREBROLISIN FOR THE TREATMENT OF MOTION PROBLEMS
114
20.
Protsak T. V., Zabrodska O. S., Herman O. I., Voitiuk O. Yu.
FEATURES OF THE FORMATION OF THE SMALL INTESTINE ATRESIA
116
21.
Sukhostavets N. P.
PREVALENCE OF PELVIC FLOOR DYSFUNCTION SYMPTOMS IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE
118
22.
Sushchenko E., Tykhonova L.
STROKE AMONG YOUNG PEOPLE
120
23.
Андрейчин М. А., Остапчук В. О., Остапчук В. А.
СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ХВОРИХ НА АВТОІМУННИЙ ТИРЕОЇДИТ З ГІПОТИРЕОЗОМ У ПІСЛЯКОВІДНОМУ ПЕРІОДІ
121
24.
Базика Д. А., Литвиненко О. О., Шахрай Г. Ф., Дем’янов В. О.
СТРУКТУРНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗЛОЯКІСНИМИ НОВОУТВОРЕННЯМИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД АВАРІЇ НА ЧАЕС
125
25.
Вергелес Т. М., Сергета І. В.
ДИНАМІЧНА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗА РІЗНИХ (ОN-LINE І OFF-LІNE) СПОСОБІВ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В УМОВАХ МОНОТОНІЇ
131
26.
Гаман І. О., Кочержат О. І., Човганюк О. С., Лучко О. Р., Василечко М. М.
ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МІКРОАЛЬБУМІНУРІЇ У ХВОРИХ НА МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ В ПОХИЛОМУ ВІЦІ
134
27.
Гнатюк М. С., Гданська Н. М., Татарчук Л. В., Монастирська Н. Я.
МОРФОМЕТРИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕМОДЕЛЮВАННЯ СУДИННОЇ СТІНКИ АРТЕРІЙ ШЛУНОЧКІВ СЕРЦЯ ПРИ ПОСТРЕЗЕКЦІЙНІЙ ПОРТАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ
136
28.
Губіна Н. В., Купновицька І. Г., Калугіна С. М., Вівчаренко М. П.
ЛІПОКАЛІН-2 У ХВОРИХ З ПОЧАТКОВИМИ СТАДІЯМИ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК НА ТЛІ ОЖИРІННЯ
141
29.
Дзиза А. В., Мкртчян А. А., Рашевська О. Ю.
УСКЛАДНЕННЯ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНИХ РИНІТІВ У СТУДЕНТІВ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДІВ
144
30.
Іващук Д. О., Іващук О. В.
ОЦІНКА РИЗИКІВ РОЗВИТКУ ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГО МІОКАРДИТУ ТА МІОКАРДИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ СПРИЧИНЕНИХ ВІРУСОМ SARS-COV-2
147
31.
Калугіна С. М., Купновицька І. Г., Губіна Н. В., Романишин Н. М.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ БІОЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ЛІКАРЕМ ТА ПАЦІЄНТОМ
149
32.
Козловська І. М., Мирешка А. С., Юхновець О. М.
ПЕРСПЕКТИВИ ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ І ТИПУ ШЛЯХОМ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОСТРІВЦЕВИХ КЛІТИН
152
33.
Купновицька І. Г., Романишин Н. М., Калугіна С. М., Клименко В. І., Вівчаренко М. П.
УДОСКОНАЛЕННЯ ФАРМАКОТЕРАПІЇ СТАБІЛЬНОЇ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ПІСЛЯ ЕНДОВАСКУЛЯРНОЇ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ МІОКАРДА
157
34.
Литвиненко О. О., Шахрай Г. Ф., Дем’янов В. О.
ПРОЛІФЕРАТИВНА АКТИВНІСТЬ ПУХЛИН У ПАЦІЄНТІВ З РІЗНИМИ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИМИ ФЕНОТИПАМИ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД АВАРІЇ НА ЧАЕС
162
35.
Логановський К. М., Логановська Т. К., Куц К. В., Перчук І. В., Крейніс Г. Ю., Антипчук К. Ю.
НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА І МОНІТОРИНГ РАДІАЦІЙНО-АСОЦІЙОВАНОЇ ЦЕРЕБРООФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД ПІСЛЯ ОПРОМІНЕННЯ У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ ТА ВНУТРІШНЬОУТРОБНО
169
36.
Ломага М. М.
ОСНОВНІ БАР’ЄРИ ЩОДО СПРОМОЖНОСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ПОВ’ЯЗАНІ З НИМИ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ВТРАТИ ТА ЕКОНОМІЧНІ ЗБИТКИ
174
37.
Макаров С. О.
ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ НЕВРОЛОГІЧНИХ ПРОЯВІВ ПРИ СИСТЕМНОМУ ЧЕРВОНОМУ ВОВЧАКУ
176
38.
Мальцева О. Б., Самойленко С. М., Гомонай М. В., Данканич АО.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІЗ ВЕГЕТО-СУДИННИМИ ПОРУШЕННЯМИ
180
39.
Мироник О. В., Давиденко О. М.
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ НАСТОЯНКИ АРНІКИ ГІРСЬКОЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА БЕШИХУ
185
40.
Науменко В. В., Суровикiн Ю. В., Сафонов О. О.
ФІЗИЧНІ ВПРАВИ, ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ АСПЕКТ У ЛІКУВАННІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
189
41.
Нелюбова Л. В., Тарасенко Н. Г., Малецький В. В.
СИСТЕМА SILVER У ПРОФІЛАКТИЦІ СУДИННИХ ПОРУШЕНЬ
192
42.
Олійник А., Олійник Г.
АНТИСЕПТИКА ТКАНИН ПЕРИІМПЛАНТАТНОГО ДОВКІЛЛЯ ПРИ МУКОЗИТАХ І ПЕРИІМПЛАНТИТАХ
197
43.
Різник О. І., Хижняк О. А.
НАДЛИШКОВА ВАГА У ПАЦІЄНТІВ З ХВОРОБАМИ СЕРЦЯ
201
44.
Розуменко В. Д.
ИННОВАЦИОННЫЕ ЛАЗЕРНО-ХИРУРГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
204
45.
Сергета І. В., Лукіна Н. Ю., Процюк Л. О., Теклюк Р. В., Дякова О. В., Гончарук Т. І., Брюховецька Ю. С.
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІГІЄНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ, ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДІВЧАТ І ЮНАКІВ
209
46.
Тутченко М. І., Чуб С. Л., Рудик Д. В., Трофімова Т. С.
ОСОБЛИВОСТІ КОНСЕРВАТИВНОГО ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З ПОРТАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ В ПОСТГЕМОРАГІЧНОМУ ПЕРІОДІ
213
47.
Усачова О. В., Воробйова Н. В.
ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТА СТРУКТУРНИХ ПОРУШЕНЬ КИШКОВОЇ МІКРОФЛОРИ ПРИ РОТАВІРУСНОМУ ГАСТРОЕНТЕРИТІ В ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
219
48.
Фадєєнко Г. Д., Кушнір І. Е., Соломенцева Т. А., Чернова В. М., Нікіфорова Я. В., Курінна О. Г.
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНУ ЖИРОВУ ХВОРОБУ ПЕЧІНКИ
223
49.
Федорович У. М., Жемелко О. А.
КОРОНАВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ ЯК НАГАЛЬНА ПРОБЛЕМА ЛЮДСТВА
229
50.
Ханюков О. О., Заяць І. О.
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ ГЕМОГЛОБІНУ
236
51.
Ханюков О. О., Бучарський О. В.
ВПЛИВ АНДРОГЕННОГО ДЕФІЦИТУ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ У ЧОЛОВІКІВ, ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ
239
52.
Частій Т. В., Довга І. М., Іваннік В. Ю., Радченко О. О., Казмірчук В. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИМІКРОБНОЇ ДІЇ ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ РОЗЧИНУ З ЕКСТРАКТОМ ХМЕЛЮ ВУГЛЕКИСЛОТНОГО
242
53.
Чуп М. І.
ПРОБЛЕМА ЙОДОДЕФІЦИТНИХ СТАНІВ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ
246

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

54.
Ismailova M. K., Yunusova X. M.
STUDY OF THE EXPIRATION DATE AND STORAGE CONDITIONS OF ANTISPASMOLYTIC TABLETS
248
55.
Mahanova T. V., Tkachenko N. A.
PHARMACOECONOMIC ASSESSMENT OF THE AVAILABILITY OF CONTRACEPTIVES
250
56.
Давидова В. Л., Малініна Н. Г.
ВИВЧЕННЯ СПОЖИВЧИХ ПЕРЕВАГ ТА ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ВИБІР ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У СТОМАТОЛОГІЇ
253
57.
Довга І. М., Частій Т. В., Іваннік В. Ю., Радченко О. О., Шульга Н. М., Поволокіна І. В.
ВИЗНАЧЕННЯ ОСМОТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУПОЗИТОРІЇВ З ОЛІЄЮ КМИНУ ЧОРНОГО
256
58.
Канак Л. А., Нестеренко В. В., Довгопола В. І.
НЕСУМІСНІ ПОЄДНАННЯ ЛІКІВ, ЇЖІ ТА НАПОЇВ
259
59.
Cавохина М. В., Хунти Салма
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ-ФАРМАЦЕВТОВ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОТИВООТЕЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ СИМПТОМАТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РИНИТА
265
60.
Cавохина М. В., Гауз Анас
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АНАЛЬГЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НОВОГО ПРОИЗВОДНОГО 2,4-ДИОКСО-ХИНАЗОЛИНА
269
61.
Семченко Е. В., Ахауан М.
ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АЛЬБЕНДАЗОЛА
273
62.
Шостак Л. Г., Москаленко Б. А.
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ БІЗНЕСІ
276

 CHEMICAL SCIENCES

63.
Harhay K. I.
A NEW APPROACH TO THE PREPARATION OF POLY(OXAZOLINE)-CONTAINING WATER-SOLUBLE BLOCK-COPOLYMERS
283
64.
Mitina N. Ye.
NEW MULTIFUNCTIONAL INITIATORS FOR OBTAINING «CORE-SHELL» PARTICLES
288
65.
Борщевич Л. В., Мірошниченко А. А.
ЕЛЕКТРОВІДНОВЛЕННЯ КАТІОНІВ КОБАЛЬТУ(ІІ) НА МІДНОМУ ЕЛЕКТРОДІ В ПРИСУТНОСТІ ДЕЯКИХ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ
294
66.
Гриценко Я. А., Власенко Н. Є., Коваленко І. В.
ПЕРЕРОБКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ LI-ION АКУМУЛЯТОРІВ
300
67.
Калієвський М. С., Коваленко І. В., Власенко Н. Є.
ДІОКСИД ОЛОВА: БУДОВА, ВЛАСТИВОСТІ, ВИКОРИСТАННЯ
303
68.
Макідо О. Ю., Хованець Г. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВНОСТІ ФЕНТОНОПОДІБНОГО КАТАЛІЗАТОРА SiO2/CoFe2O4/SiO2/CuO ЗА РІЗНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ
308
69.
Михалічко В. М., Федина Л. О., Федорчук А. О., Федина М. Ф.
КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА ТЕРНАРНОГО СИЛІЦИДУ Gd2Mn3Si5
313
70.
Самченко К. Ю., Керносенко Л. О., Сірик О. О., Пасмурцева Н. О., Полторацька Т. П., Самченко Ю. М.
ОЦІНКА ТОКСИЧНОСТІ ГІДРОГЕЛЕВОГО СУБСТРАТУ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИН
319
71.
Сич Д. А., Коваленко І. В., Власенко Н. Є.
УНІКАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОЧАСТИНОК НА ОСНОВІ ОКСИДІВ МЕТАЛІВ
326
72.
Складанюк М. Б., Вілянд О. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ СКЛАДОВИХ КОСМЕТИЧНОГО ПРОДУКТУ
331
73.
Туребекова Г. А., Суйер А. К.
КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЗОПНИКА ИВОЛИСТНОГО
333

 TECHNICAL SCIENCES

74.
Farisieiev A., Synytsia I.
RATIONALE FOR THE USE OF DRY MIXTURES OF IODINE-CONTAINING RAW MATERIALS IN THE PRODUCTION OF MELTED CHEESE
338
75.
Kungurtsev O., Havryliuk O.
MODEL OF ADMISSION OF TRAINEES FOR A SMALL COMMERCIAL EDUCATIONAL ORGANIZATION
342
76.
Sabadash V., Nowik-Zaja̧c A., Zawierucha I.
CHANGE OF THE ADSORPTION CAPACITY OF ZEOLITE FOR PHOSPHATES DEPENDING ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF INDUSTRIAL WASTEWATER
349
77.
Shvachych G. G., Kholod O. G., Chernetskyi S. O.
MAIN PROBLEMS AND PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION OF DISTRIBUTED DATA REGISTRY TECHNOLOGY
354
78.
Trembus I. V., Orlova O. O., Tinnytska E. Yu.
MODELING OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF OBTAINING STRAW PULP
360
79.
Visochin’ska A. D., Novik A. V.
FEATURES OF THE TECHNOLOGY OF NATIONAL CUISINE DISHES
365
80.
Авалбаев Г. А., Саидбахромова Ш.
ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
368
81.
Арутюнян Ю. В.
ВЛИЯНИЕ СВЕТО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ В УСЛОВИЯХ КАВКАЗСКОГО КЛИМАТА
374
82.
Ахрамович В. М.
КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ПОКАЗНИКА ЗАХИСТУ МЕРЕЖ ПРОВАЙДЕРІВ ІНТЕРНЕТ
382
83.
Бадьоріна Л. М.
ЗАСТОСУВАННЯ СИНТАКСИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРИ АВТОМАТИЗОВАНІЙ ОБРОБЦІ ТЕКСТІВ
388
84.
Бойко В. М., Коломійцев О. В., Комаров В. О.
ОСНОВНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВІЙСЬКОВО-МЕТРОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ПОТРЕБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
391
85.
Василюк А. С., Макар О. М.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПО ФОРМУВАННЮ РАЦІОНУ ХАРЧУВАННЯ
398
86.
Василюк А. С., Макар І. М.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ПІДБОРУ ТВОРІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
405
87.
Велика А. А., Коротка Л. І.
ПРОГРАМНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ МЕТОДІВ ОБРОБКИ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ БАГАТОВИМІРНИХ ДАНИХ
411
88.
Горбатюк М. В., Солодка Н. О.
ЗАСТОСУВАННЯ ПАРАДИГМ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ КРОСПЛАТФОРМЕННОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ВІДЕОГРИ
415
89.
Ессам Елнаггар, Кричковская Л. В., Грицаенко Ю. А., Дубоносов В. Л.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СВОЙСТВ СОРБЕНТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
420
90.
Захарченко С. М., Захарченко М. Г.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВІДХИЛЕНЬ ВАГ РОЗРЯДІВ НА ХАРАКТЕРИСТИКУ ПЕРЕТВОРЕННЯ АЦП ПОСЛІДОВНОГО НАБЛИЖЕННЯ З ВАГОВОЮ НАДЛИШКОВІСТЮ
428
91.
Козак Д. Ю., Полякова М. В.
РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧЬ НА ЗОБРАЖЕННЯХ З НИЗЬКОЮ КОНТРАСТНІСТЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗГОРТКОВОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ FACENET
435
92.
Кружилко О. Є., Майстренко В. В., Володченкова Н. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСПЕРТНИХ МЕТОДІВ ПРИ ПЛАНУВАННІ ЗАХОДІВ ЗІ ЗНИЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РИЗИКУ
443
93.
Куценко А. О., Неумитова Д. Є., Довгопол В. Д.
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИБІР КОНСТРУКЦІЙ І ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ФАЗОПЕРЕХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ
449
94.
Кучеренко Н. М., Денисюк Б. І., Рейцен Є. О.
МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ В ЗОНАХ РОЗТАШУВАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
456
95.
Марчук В. С., Белозьоров С. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЗАХИСТУ ОКРЕМОЇ УРАЗЛИВОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ЗА ДОПОМОГОЮ БАГАТОСТУПЕНЕВОГО ЗАХИСТУ
465
96.
Новіков Л. А.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ НА ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ У КРИВОРІЗЬКОМУ РЕГІОНІ
468
97.
Остапчук В. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІМПУЛЬСНОГО ДЕФОРМУВАННЯ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ
472
98.
Соловей В. В., Зіпунніков М. М., Котенко А. Л., Семикін В. М., Внукова Н. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ГЕНЕРАТОРА
477
99.
Ткаліч А. П., Марченко М. В., Мосічева І. І., Славута М. О.
РОЗРАХУНОК ОСІДАНЬ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ДЕФОРМАЦІЙ ПОПЕРЕЧНОГО РОЗШИРЕННЯ ҐРУНТУ ОСНОВИ
485
100.
Трофименко В. В., Трофименко А. В., Короп О. С.
АВТОНОМНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ НА ВОДНЕВОМУ АКУМУЛЯТОРІ
491
101.
Фалько І. О., Вірич С. О.
ВІБРАЦІЙНЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ ХАРЧОВОЇ СУМІШІ У ГВИНТОВОМУ ЛОТКУ
498
102.
Філіпович Ю. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ НА НАДІЙНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВАКУУМНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНИХ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ
502
103.
Хорканін М. Ю.
КОМУНІКАЦІЯ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ В РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМАХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТФОРМИ gRPC
510
104.
Чайніков С. І., Василевський А. А.
ТРИВИМІРНА ГРАФІКА У ВЕБ РОЗРОБЦІ
513
105.
Ялова А. М., Сусідко А. В., Яловий О. О.
ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ФАКТОРІВ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НА ОСНОВІ РЕКУПЕРАЦІЇ ТЕПЛА ВТРАТИ ТРАНСФОРМАТОРІВ ПІДСТАНЦІЙ
516

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

106.
Арзуманян-Мурадов Г. Р., Ткаченко М. Є., Трактинська В. М.
ЄДИНІСТЬ ЕЛЕМЕНТА НАЙКРАЩОГО НЕСИМЕТРИЧНОГО L1-НАБЛИЖЕННЯ ДЛЯ НЕПЕРЕРВНИХ ФУНКЦІЙ ЗІ ЗНАЧЕННЯМИ В Rpm
521
107.
Беспалова О. І., Борейко Н. П.
МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ СТАТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ ОБОЛОНКОВИХ СИСТЕМ ПРИ КОМБІНОВАНИХ СТАТИЧНИХ ВПЛИВАХ
528
108.
Чабан А. А., Чабан О. Й., Мислінчук В. О.
УЗАГАЛЬНЕНЕ ПРАВИЛО ТІЦІУСА-БОДЕ, ЯК МЕТОД ВІДОБРАЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ УТВОРЕННЯ ЕКЗОПЛАНЕТНИХ СИСТЕМ
535

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

109.
Чижевська Л. Т., Гарасимяк Л. М., Кутецька В. Д.
ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ САПРОПЕЛЮ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИДУ ДОБРИВА
543
110.
П’ятакова В. Ф., Мітюнін Д.
КОСМІЧНІ ЗАСОБИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОПЕРАТИВНОЇ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ЧОРНОМОРСЬКОГО БАСЕЙНУ
549

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

111.
Бондаренко М. С., Кулик В. В., Дмитренко О. В.
СТВОРЕННЯ ФІЗИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ГІРСЬКИХ ПОРІД ДЛЯ КАЛІБРУВАННЯ ПРИЛАДІВ РАДІОАКТИВНОГО КАРОТАЖУ
552
112.
Климчик О. М.
ЯКІСТЬ ВОДИ ДЖЕРЕЛ НЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ СМТ ЧУДНІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
560
113.
Куриленко В. С.
ВЛИЯНИЕ ВРАЩАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОГО ПАЛЕОРИФТА
567
114.
Федак І. О., Коваль Я. М.
ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОНИКНОСТІ ПРОДУКТИВНИХ ІНТЕРВАЛІВ У СВЕРДЛОВИНАХ ГАЗОВИХ РОДОВИЩ
575
115.
Харитонов В. М., Михайлова В. С.
СЛЮДА З ПОРІД КРИВОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ ЯК ДЕКОРАТИВНА СИРОВИНА У МАНІКЮРНІЙ СПРАВІ
582

 ASTRONOMY

116.
Васильєв Р. Р., Білоцерківська В. А.
ДОСЛIДЖЕННЯ ПЛАНЕТИ ПЛУТОН: ГІГАНТУ СЕРЕД КАРЛИКІВ
585

 PEDAGOGICAL SCIENCES

117.
Fursenko T. M.
THE ROLE OF MISTAKES CORRECTION IN LANGUAGE LEARNING
589
118.
Halai T. M., Hrybinyk Yu. I., Tsaruk O. D.
INTERACTIVE WORKSHEETS AS A PART OF STUDENTS’ ACADEMIC TRAINING
591
119.
Kovalenko A.
MORAL SELF-ASSESSMENT AS ONE OF THE DIRECTIONS OF PEDAGOGICAL WORK WITH YOUNGER STUDENTS
594
120.
Zulfugarova K.
THE IMPORTANT ROLE OF SCIENTIFIC WORKS FOR STUDENTS IN THE FIELD OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
598
121.
Базиляк Н. О.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФАКТОРИ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ У ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПІДХОДІВ
604
122.
Білошицька А. О., Романишина Л. М.
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ХІМІЇ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ
609
123.
Бондаренко Н. В., Косянчук С. В.
АКТУАЛЬНІСТЬ ПАРАДИГМОЄМНИХ ЗРУШЕНЬ В ОСВІТНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ
612
124.
Дацюк В.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ, ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ У ФРАНЦІЇ
619
125.
Дробчак А. Л., Гайдамаченко О. О.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
624
126.
Дубовець Г. І.
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ ПРОФІЛАКТИКИ БУЛІНГУ У ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
629
127.
Дудко Я. В., Латиш В. В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ НЕДИСКРИМІНАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В ПЕРІОД ВІЙНИ
635
128.
Задоріна О. М.
ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЕТЕНТІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАДАЧ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
639
129.
Коваль Т. В.
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ БІОХІМІЇ
645
130.
Кононенко О. В.
МОДЕЛЬ «ПЕРЕВЕРНУТОГО НАВЧАННЯ» НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: СУТНІСТЬ, ПОТЕНЦІАЛ, ЕТАПИ ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКУ
649
131.
Кочубей О. В.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
656
132.
Кривчик Г. Г.
ГЛИБОКІ ЗНАННЯ – НА КОРИСТЬ СОБІ І КРАЇНІ
663
133.
Кухлій В. Ю., Гусєв В. М.
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
667
134.
Лабінська Т. Г.
АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
672
135.
Лопушняк Л. Я., Бойчук О. М., Сухоносов Р. О.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
677
136.
Мельник О. М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ
681
137.
Монастирська О. В.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ МАЙБУТНЬОГО
688
138.
Олейніченко М., Березняк В.
ПОНЯТТЯ РЕЦИДИВУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
695
139.
Олійник Н. А., Більська І. В.
СТРУКТУРА ТА ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
698
140.
Олійник Н. А., Музика Д. В.
СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
703
141.
Петрюк Б. В., Семенюк І. Є., Петрюк Т. А.
РОЛЬ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СТУДЕНТА-МЕДИКА
708
142.
Поліщук Н. М.
МІЖНАРОДНИЙ ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ
715
143.
Прибора Н. А., Жукова Д. С.
СУЧАСНІ ЦИФРОВІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ
721
144.
Сердюк О. П.
АНДРАГОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МИСТЕЦТВА
727
145.
Симоненко Н. О., Васецький І. А., Ахтирська Н. М., Крафт В. А.
ПЕДАГОГІКА ВІЛЬНОГО ЧАСУ
734
146.
Сокол О. С.
ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ РАННЬОГО ВІКУ – СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ
742
147.
Спіріна В. О.
АДАПТАЦІЯ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ ДО УМОВ ЗДО З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИСЕНСОРНИХ ЗАСОБІВ
746
148.
Студенець О. А.
ОРГАНІЗАЦІЙНO — ПРОФЕСІЙНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
755
149.
Шашкіна О. М.
СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДЛЯ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
762
150.
Шелепова Д. Д.
ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА І ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
766
151.
Шепітько В. І., Борута Н. В., Стецук Є. В., Якушко О. С., Данилів О. Д., Левченко О. А.
УЧАСТЬ КАФЕДРИ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ У ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ РОБОТІ З ВИПУСКНИКАМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ПОЛТАВЩИНИ
771
152.
Широцька О. В.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ НОТНОЇ ЗБІРКИ «ХРЕСТОМАТІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО РЕПЕРТУАРУ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОРТЕПІАНО. АКОМПАНЕМЕНТИ.»
776
153.
Штибель В. В.
ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
781

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

154.
Shmidt S.
EFFECTIVE NON-STANDART METHODS OF STAFF MOTIVATION
787
155.
Блохіна І. О.
ФУНКЦІЇ НЕРІВНОВАЖНИХ СТАНІВ
791
156.
Гальченко А. І.
НАСИЛЬСТВО НАД ДІТЬМИ
795
157.
Горбатюк В. О., Безверхий О. С.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ТА САМОЗДІЙСНЕННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
800
158.
Жулковський В. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСУДЖЕНИХ ІЗ ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ
804
159.
Oльхoвецький С. М., Здержкo Н. М.
ДIAГНOСТИКA ТA КOРЕКЦIЯ КOМУНIКAТИВНИХ БAР’ЄРIВ У НAВЧAЛЬНOМУ ПРOЦЕСI УЧНIВ 6-9 КЛAСIВ
808
160.
Пономарев Р. Д., Абдимуса Ж. Н., Ермекбаева Г. О., Тапалова О. Б., Утешева З. Б.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У СТУДЕНТОВ ВУЗА
811
161.
Прібиткова Н. О.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПСИХОЛОГА З ДІТЬМИ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
817
162.
Пухно С. В., Ващенко А. І., Коломієць В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ
823
163.
Пухно С. В., Козій Є. В., Самсоненко А. І.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ СТУДЕНТСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ГРУП ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
827
164.
Сергієнко Д. І., Яценко Т. В.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ПРОКРАСТИНАЦІЇ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
832
165.
Чорний Ю. В.
ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ДІТЯМ ВНУТРІШНЬО-ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
838

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

166.
Борисова Ю. В., Андрух Ю. В.
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ
842
167.
Шендрикова О. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
845

 ART

168.
Варганич Г. О., Пальваль Ю.-В. О.
РОБОТА НАД РОЗВИТКОМ АРТИКУЛЯЦІЙНОГО АПАРАТУ ТА ЧІТКОЇ ДИКЦІЇ В ДИТЯЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
852
169.
Коновалова О. В., Сапунжийська А. М.
ЗООМОРФНІ МОТИВИ У МИСТЕЦТВІ КЕРАМІКИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
860
170.
Крепак К. В.
ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНЕ СПРИЙМАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПОДІЄВОСТІ В СИМФОНІЧНІЙ МУЗИЦІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ
866
171.
Молинь В. Д., Молинь І. Р.
МИСТЕЦЬКИЙ УЖИНОК ЗАСЛУЖЕНОГО ХУДОЖНИКА УКРАЇНИ МИРОСЛАВА БОГДАНОВИЧА РАДИША
874
172.
Набоков Р. Г.
ФОРМИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮВІЛЕЙНИХ УРОЧИСТОСТЕЙ В РЕЖИСУРІ АРТ-ПРОЕКТІВ
881
173.
Коновалова О. В., Сергійчук Ю. В.
ЕВОЛЮЦІЯ ТАНЦЮ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЖИВОПИСІ КЛАСИЧНОЇ ДОБИ
886
174.
Сидор М. Б., Топольницький Р. І.
АСПЕКТИ ПРОЯВУ ТВОРЧОСТІ В МИСТЕЦТВІ ЛОЗОПЛЕТІННЯ
892
175.
Яструб О. М.
ФЕНОМЕН ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТЕФАНА ТУРЧАКА
899

 HISTORICAL SCIENCES

176.
Андрущенко С. В.
ІСТОРИКО-ЕТНОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ПОБУТУВАННЯ ДУХОВИХ ОРКЕСТРІВ В ТРАДИЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПОДІЛЛЯ
902
177.
Липявка С. В.
ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ ТА ДИСКРИМІНАЦІЇ СЕРЕД КОРІННИХ АМЕРИКАНЦІВ США У 21 СТОЛІТТІ
907
178.
Рукіна Д. О., Ядловська О. С.
ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРОМ ВЕЛИКИМ ХРИСТИЯНСТВА В КИЇВСЬКІЙ РУСІ
912
179.
Фощан Я. І.
СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРУЗІЇ У СКЛАДІ СРСР ТА ЗА ПЕРШИХ РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
918

 CULTUROLOGY

180.
Гамалія К. М.
КОНТЕМПОРАЛЬНІСТЬ ОБРАЗІВ ДЕСПОТИЧНОГО ПРАВЛІННЯ ДАВНЬОГО ЄГИПТУ В ПОЕЗІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
925
181.
Куртєва К. Р.
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ ЗАСОБАМИ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
931
182.
Муравйов В. О., Гальченко А. І.
ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС
934

 LITERATURE

183.
Закалюжний Л. В., Гуляк Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
938
184.
Шадловська Л. А.
„ЛІРИЧНА СПОВІДЬ” ЯК ДОМІНАНТА ІНТИМНОЇ ЛІРИКИ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО
943

 POLITICAL SCIENCES

185.
Шелест О. С.
ВПЛИВ КУЛЬТУРИ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ НА НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІТИКУ
950

 PHILOLOGICAL SCIENCES

186.
Boyarska A. H., Ivanchenko M. Yu.
VERBALIZATION OF THE CONCEPT CRIME IN THE ENGLISH WORLD PICTURE
955
187.
Shchypachova D.
OCCASIONALISMS AS INDIVIDUAL PHENOMENA IN THE SPACE OF THE LEXICAL MACROFIELD OF THE MODERN ENGLISH LANGUAGE
960
188.
Ваколюк Л. В.
СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ
963
189.
Гаврилюк О. Є., Іванченко М. Ю.
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ТА СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ TEDTALKS НА ТЕМИ ГЕНДЕРНОЇ НЕРІВНОСТІ
968
190.
Загородня О. Ф., Погорєлова Т. Ф., Волох С. В.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
973
191.
Іванченко М. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ОНОМАСТИЧНИХ ОДИНИЦЬ У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ С. КІНГА «СЯЙВО», «ЛОВЕЦЬ СНІВ»)
980
192.
Івахненко А. О.
ЕСТЕТИЗМ ОСКАРА ВАЙЛДА
985
193.
Лазірко Н. О., Бабій В. І.
ЛІРО-ЕПІЧНА ПОЕМА У ТВОРЧОСТІ ДЖ.Ґ. БАЙРОНА: ЦИКЛ «СХІДНИХ ПОЕМ»
988
194.
Лазірко Н. О., Думич О. А.
РОМАНТИЗМ У ТВОРЧОСТІ ШАРЛОТТИ БРОНТЕ
995
195.
Лазірко Н. О., Тимчишин М. І.
НАТУРАЛІЗМ У ТВОРЧОСТІ ДЖОРДЖА ГІССІНГА
1001
196.
Лебідь В. В.
НАЙУЖИВАНІШІ АНГЛОМОВНІ ІДІОМИ ДЛЯ ОПИСУ ЛЮДИНИ
1008
197.
Марков Б. Р.
ВЗАЄМОДІЯ ГІПЕРБОЛИ З РІЗНИМИ СТИЛІСТИЧНИМИ ТРОПАМИ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
1011
198.
Мельник Я. С., Іванченко М. Ю.
РЕКЛАМНИЙ ТЕКСТ ЯК ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРОБЛЕМА (НА МАТЕРІАЛІ РЕКЛАМИ КОСМЕТИКИ)
1017
199.
Огарєнко Т. А., Потапчук К.
ФУНКЦІЇ ЗВЕРТАНЬ У ПОЕМАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
1024
200.
Пасік Н. М.
ФУНКЦІЙНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОДНОСКЛАДНИХ НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕНЬ У МАЛІЙ ПРОЗІ ЄВГЕНА ГУЦАЛА
1031
201.
Плетенецька Ю. М., Собко Р. В.
ВУЗЬКОГАЛУЗЕВИЙ ТЕКСТ ЯК ОБ’ЄКТ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ
1037
202.
Савенко Т. Д., Савенко О. М.
ПРО ДЕЯКІ ПСИХОЛОГО-ЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ІНОФОНІВ УМІННЮ ВЕСТИ ДІАЛОГ
1043
203.
Савка Н. І., Стратулат Н. В.
НЕОЛОГІЗМИ В СФЕРІ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1047
204.
Стратулат Н. В.
ДЕРИВАЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ В МЕЖАХ ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНОГО ГНІЗДА ІЗ ДОМІНАНТОЮ «ПАРТІЯ»
1053
205.
Чмеренко М. Ю.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АНГЛІЙСЬКОГО ПИТАЛЬНОГО РЕЧЕННЯ В ІСТОРИЧНІЙ ДИНАМІЦІ
1057
206.
Якобаш А. О.
ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕКСТУ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
1061

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

207.
Карпець Л. А., Лінченко Н. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІА В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
1065
208.
Кунденко Я. Н., Божко К. В.
МОДЕРН — ПОСТМОДЕРН – МЕТАМОДЕРН В АРХИТЕКТУРЕ (КУЛЬТУР-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ)
1071
209.
Процишин В. М.
ІРРАЦІОНАЛІЗАЦІЯ МОРАЛЬНОГО: СИМПТОМИ, ЧИННИКИ ТА ПРАКТИЧНІ НАСЛІДКИ
1078
210.
Чернігов В. А.
ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПІДВАЛИНИ МЕТОДОЛОГІЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ
1084
211.
Яровицька Н. А., Кльосова А. Д.
АНТИЧНІСТЬ ТА АРХІТЕКТУРНИЙ ПРОСТІР: ПЕРЕХРЕСТЯ ДУМОК
1092

 ECONOMIC SCIENCES

212.
Sleptsova Ju., Ostapenko R.
FORMATION AND USE OF FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE
1096
213.
Бей Г. В., Криворучко Д. М.
ВПЛИВ СТИЛЮ КЕРІВНИЦТВА НА РІВЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМАНДИ
1102
214.
Бондарук Т. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
1106
215.
Возіянова Д. С., Джусов О. А.
УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «КАТЕРИНОСЛАВХЛІБ» ПІД ЧАС ВІЙНИ
1112
216.
Волощук В. С.
ФІНАНСОВА ТА ВІЙСЬКОВА ДОПОМОГА УКРАЇНІ У ВІДПОВІДЬ НА АГРЕСІЮ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (ЛЮТИЙ-БЕРЕЗЕНЬ 2022)
1116
217.
Добрунік Т. П.
ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
1121
218.
Дорошенко Н. О., Дорошенко О. Г.
ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ТА ШЛЯХИ РЕАНІМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС
1128
219.
Дудик Н. І., Трут О. О.
ДО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВІ
1135
220.
Жмур А. С., Джусов О. А.
ТЕНДЕНЦІЇ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
1142
221.
Забарна Е. М., Пєркова М. В.
АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
1146
222.
Задніпровський О. Г., Грабова І. Д.
ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ
1153
223.
Замковий О. І., Денисенко К. В.
МЕТОДИ ТЕХНІЧНОГО АНАЛІЗУ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ
1159
224.
Заяць Г. С., Отрошко М. В.
ВИКОРИСТАННЯ КВАЛІМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
1165
225.
Згалат-Лозинська Л. О., Рогатіна Н. А., Чекаліна В. П.
КАДРОВА ПОЛІТИКА ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ОСОБЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ, НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
1172
226.
Зюзіна А. Ю., Петренко О. П.
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
1179
227.
Іванов С. В., Осадча Н. В., Ляшенко В. І.
РЕГУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИЦІ ЩОДО ІНВЕСТУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
1186
228.
Кардаш М. М., Свидрук І. І.
ЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНИХ ІННОВАЦІЙ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ
1193
229.
Кваша Т. К.
ФІСКАЛЬНІ ЗАГРОЗИ І ФІСКАЛЬНИЙ ПРОСТІР В УКРАЇНІ
1196
230.
Кічук О. С., Журавльов К. А.
ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
1203
231.
Коба О. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
1208
232.
Лук’яненко Н. Е.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД
1212
233.
Ляховська О. В.
ДИНАМІКА І СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ
1217
234.
Мазур О. В., Мазур Д. В., Мазур Г. О.
ПРОЦЕДУРА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ АНТИКРИЗОВОГО БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
1221
235.
Могилевська О. Ю.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
1228
236.
Назукова Н. М.
ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ОЦІНЮВАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
1234
237.
Остапенко Р. М., Хитрик Я. О.
РОЛЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ
1241
238.
Попович А. В.
КРИПТОВАЛЮТА ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
1247
239.
Сембай Н.
АКТУАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ У ГАЛУЗІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
1252
240.
Сук П. Л.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АМОРТИЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ДЛЯ РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
1257
241.
Терент’єва Н. В., Фоменко С. С.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МАРКЕТИНГУ
1264
242.
Тоцький В. В.
FOREX-ТОРГІВЛЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ
1267
243.
Тужилкіна О. В., Голубець В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕФІНІЦІЇ «ЯКІСТЬ ЖИТТЯ» В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ
1271
244.
Філіпковська Л. О.
ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СІТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ У СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСАХ
1279
245.
Філіппов М. І., Каплін І. В.
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ: ЗМІСТ, ПОРЯДОК ТА ЕТАПИ ЇХ РОЗРОБКИ
1286
246.
Чопенко В. М.
ПОГЛИБЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОБЛЕМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
1292

 LEGAL SCIENCES

247.
Michurin Ye. O., Hudik V. G., Poroshina A. S.
LEGAL STATUS OF CRYPTOCURRENCY IN UKRAINE
1300
248.
Бельо Л. Ю.
ФОРМИ І СПОСОБИ ОХОРОНИ ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ
1306
249.
Бережна К. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
1313
250.
Бутрин-Бока Н. С., Дейнека А. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ ПРИ ВИРІШЕННІ СІМЕЙНИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ
1316
251.
Бушуєва О. Р., Грекова М. М.
ОСОБЛИВОСТІ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
1321
252.
Волошанівська Т. В., Федоров І. В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧИХ ТА ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НПУ
1325
253.
Гребенюк Д. О.
РОЛЬ РЕЗОЛЮЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ В РЕФОРМУВАННІ ВНУТРІШНЬОГО ЗАКОНОДАВСТВА
1330
254.
Доненко В. В., Гаркуша Є. В.
ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО–ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
1337
255.
Іваниця А. В., Вольтобрісов А. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ
1344
256.
Ізвіцька Г. В., Задаля Д. К.
СУЧАСНА ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
1349
257.
Каштан О. В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ В УКРАЇНІ: ГЕНЕЗА ЗАКОНОДАВСТВА ТА АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
1353
258.
Пильгун Н. В., Тищенко К. В.
РОЛЬ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНІ
1360
259.
Сластьоненко О. О., Нінічук В. Р.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
1364
260.
Хирса А. В., Рибалкін А. О.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
1369
261.
Чорна А. І., Сластьоненко О. О.
ДІЯЛЬНІСТЬ МИТНИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДИ
1373
262.
Яцечко О. О., Рибалкін А. О.
ВЗАЄМОДІЯ НОРМ ПРАВА ТА МОРАЛІ
1377

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-86-3 и УДК, выходные данные г. Львов, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: