fbpx

I Международная научно-практическая конференция “PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT”, 27-29 сентября 2020 года Киев, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

27-29 сентября 2020 года в г. Киев, Украина

состоялась I Международная научно-практическая конференция

PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Priority directions of science and technology development. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-development-27-29-sentyabrya-2020-goda-kiev-ukraina-arhiv/.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1
Korpita Н., Dudar О.
CORRELATION RELATIONSHIP OF YIELD WITH PURPOSE OF SPRING BARLEY DEPENDING ON HERBOLOGICAL PROTECTION IN THE CONDITIONS OF THE WESTERN FOREST-STEPPE OF UKRAINE
14
2
Глєбова Ю. А., Літвінцев О. К.
ІСТОРИЧНА ОЦІНКА АНТРОПОГЕННОГО ТИСКУ НА БАСЕЙН РІЧКИ ЛИБІДЬ
17
3
Іщенко Т. А., Борисюк М. О.
ВПЛИВ ЗАХОДІВ ДОПОСІВНОЇ ПІДГОТОВКИ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ ОГІРКА НА ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ ПЛОДІВ
24
4
Карунський О. Й., Ланцова Д. О.
КЛАСИФІКАЦІЯ КОРМОВИХ ДОБАВОК
28
5
Кирилюк В. П., Кричківський В. М., Ковальчук Н. В.
ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ НА ЩІЛЬНІСТЬ ГРУНТУ
37
6
Круть М. В.
ІННОВАЦІЇ ІЗ ЗАХИСТУ ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ КУЛЬТУР ТА ВИНОГРАДУ В УКРАЇНІ
46
7
Окрушко С. Є.
ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ МАРС EL НА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ТОВАРНІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ БУРЯКА СТОЛОВОГО
53
8
Писаренко П. В., Самойлік М. С., Корчагін О. П., Писаренко П. П.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕВТРОФІКАЦІЇ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ
58
9
Студёнова Е. С., Юрасов С. Н.
ТИПИЗАЦИЯ ИРРИГАЦИОННЫХ ВОД ЮГА УКРАИНЫ
63
10
Тютюнник Н. В., Погромська Я. А., Ротач Ю. В., Качанова О. В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОГОДНИХ УМОВ ОСІННЬО-ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ 2019-2020 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОКУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАН ПОСІВІВ ОЗИМИХ КУЛЬТУР
69
11
Хрик В. М., Левандовська С. М., Лозінська Т. П., Бойко В. М.
ФЕНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДУБОВО-КЛЕНОВИХ НАСАДЖЕНЬ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАУ З МЕТОЮ ПРОГНОЗУВАННЯ ВРОЖАЮ ЖОЛУДІВ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ТА НАСІННЯ КЛЕНА ГОСТРОЛИСТОГО
75
12
Чернишова Є. О., Камінська М. О.
ТРИВАЛІСТЬ МІЖФАЗНИХ ПЕРІОДІВ РІЗНИХ СОРТІВ САЛАТУ ГОЛОВЧАСТОГО ЗАЛЕЖНО ВІД РЕЖИМУ ЗРОШЕННЯ ЗА ВИРОЩУВАННЯ У ВІДКРИТОМУ ГРУНТІ
78

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

13
Соловьева Л. Н., Ерохина Е. М.
БАБЕЗИОЗ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ У ЛОШАДЕЙ
81
14
Франчук-Кривая Л. А., Ланцова Д. О., Василенко А. А.
ДИЕТОТЕРАПИЯ ПРИ ГАСТРОЭНТЕРИТЕ У СОБАК
84

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

15
Muradova А., Hovorun D. M., Brovarets О.
NOVEL TAUTOMERIC-CONFORMATIONAL TRANSITIONS IN THE BIOLOGICALLY IMPORTANT G•C NUCLEOBASE PAIRS: QM/QTAIM EVIDENCE
88
16
Xuanxuan Qin
PHYSICOCHEMICAL, RHEOLOGICAL, AND SENSORY PROPERTIES OF NEWLY DEVELOPED CHUFA FLAVORED SET YOGURT
90
17
Батыр Л. М., Сланина В. А.
СПОСОБНОСТЬ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЮ ПОЧВЕННЫХ БАКТЕРИЙ В ПРИСУТСТВИИ НАНОЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗА
96
18
Кравчук Л. В.
ВІТАЛІТЕТНА СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ НYPERICUM PERFORATUM L. В УМОВАХ ШОСТКИНСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ (УКРАЇНА)
102
19
Хомишин В. П., Новицький О. О., Веревкін О. О.
ЗНИЖЕННЯ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ, НАСЛІДКИ, МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ
106

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

20
Olshevska O. V., Olshevskyi V. S., Husiev V. M.
YOUNG PEOPLE’S AWARENESS OF FACTORS AFFECTING REPRODUCTIVE FUNCTION, WAYS OF ITS IMPROVEMENT
109
21
Артамонова К. О., Федотов О. В.
АНАЛІЗ ГЕНЕТИЧНИХ ПРИЧИН І МЕДИЧНИХ НАСЛІДКІВ ЯВИЩА ГЕТЕРОХРОМІЇ ОКА
115
22
Барзилович А. Д.
АНАЛІЗ ВИТРАТ НА МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ: СВІТОВИЙ ЗРІЗ
119
23
Гнатів Ю. В.
ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ НА ГІПЕРОСМОЛЯРНИЙ СИНДРОМ
125
24
Гулюк А. Г., Шмідт П. А.
АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ІМУННИХ ПОКАЗНИКІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНИМ ПЕРІОДОНТИТОМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗС УКРАЇНИ
129
25
Карпенко М. І., Федотов О. В.
СИНДРОМ ЛЕЖЕНА: ГЕНЕТИЧНІ ПРИЧИНИ І МЕДИЧНІ НАСЛІДКИ
135
26
Кулешов А. В., Медражевская Я. А., Черепахина Л. П.
АНАЛИЗ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ДЕТЕЙ С АРХ В БАССЕЙНЕ КАРОТИДНОЙ АРТЕРИИ
139
27
Пантелеймонова Т. М., Купраш Л. П., Шарабура Л. Б., Шинкарьова М. Ю.
ФАРМАКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА КОМБІНАЦІЇ МОЛСИДОМІНУ З АТФ-ЛОНГ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТУ
145
28
Рівіс О. Ю., Мельник В. С., Зомбор К. В., Рівіс М. В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІЗНИХ СПОСОБІВ ВСТАНОВЛЕННЯ МІНІІМПЛАНТІВ
152
29
Свередюк У. Д.
ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АСТИГМАТИЗМУ В УКРАЇНСЬКОМЕНТАЛЬНІЙ ТА АНГЛОМОВНІЙ НЕЙРОЛІНГВІСТИЦІ
155
30
Хомишин В. П., Романюк О. Б., Киван-Мультан Н. В.
«ВОЛЬОВА ГІМНАСТИКА» ЇЇ ПРИНЦИПИ, ПЕРЕВАГИ ТА МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ
163

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

31
Зарівна Н. О., Горлачук Н. В.
ХРОМАТОГРАФІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МОНОСАХАРИДІВ В ГУСТОМУ ЕКСТРАКТІ ЧЕБРЕЦЮ ПОВЗУЧОГО
166

 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

32
Мустяца О. Н., Лисін В. І., Коваленко І. В.
ПОКРАЩЕННЯ ЕЛЕКТРОХӀМӀЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ІОННИХ СИСТЕМ
169

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

33
Бондаренко Н. М., Рєпіна С. О.
ШТУЧНЕ М’ЯЗОВЕ ВОЛОКНО З ГІДРОМЕХАНІЧНИМ ПРИНЦИПОМ РОБОТИ
177
34
Вусатий М. В., Гарасимчук І. Д., Потапський П. В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ НЕВЕЛИКИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РАХУНОК ЗАСТОСУВАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
185
35
Гордєєв А. С., Гуляева В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ 
190
36
Дзюбенко М. И., Каменев Ю. Е., Радионов В. П.
ЛАЗЕРНЫЙ РЕЗОНАТОР ТЕРАГЕРЦЕВОГО ДИАПАЗОНА С ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫВОДА ЛИНЕЙНО ПОЛЯРИЗОВАННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
195
37
Елисеев Д. А., Алексеев В. Д., Гуркаленко Ю. А., Елисеева О. В.
НЕЙТРОНЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ СЦИНТИЛЛЯТОР, АКТИВИРОВАННЫЙ НАФТАЛИНОМ
200
38
Зимина А. Р.
АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ГОЛОСОВЫМ СООБЩЕНИЯМ
207
39
Комаров В. О., Сендецький М. М., Сащук С. І.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАДАНОГО РІВНЯ НАДІЙНОСТІ І РЕСУРСУ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ НА ОСНОВІ БЕЗПЕРЕРВНОГО МОНІТОРИНГУ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЇЇ КОНСТРУКЦІЙ ЗА ПОКАЗАННЯМИ МЕТОДІВ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ
214
40
Кузнєцов Ю. М., Гао Сіньмінь
ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАТИСКНИХ ПАТРОНІВ
223
41
Лиховид Ю. Г., Мельничук В. А., Тугай І. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ КОМУТАЦІЙ ВИМИКАЧАМИ SF6 В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ НАДВИСОКОЇ НАПРУГИ
228
42
Маляревич И. А., Акимов И. В.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СВОЙСТВ ГРАФИТИЗИРОВАНОЙ СТАЛИ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ СВОЙСТВ ЭКСПЛУАТАЦИИ
235
43
Мухіна К. Є.
ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА ТА ЧИСТА ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
238
44
Невдаха Ю. А., Дубовик В. О., Зубалій О. В., Чернов В. М.
ДО РОЗРАХУНКУ ЗУБЦІВ НА ЗГИН
245
45
Петровський Н. О., Кірієнко В. М.
БАЗИ ДАНИХ ТА БІЗНЕС
251
46
Петровський Н. О., Кірієнко В. М.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА
255
47
Романюк О. Н., Бажан В. М., Романюк О. В., Денисюк А. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ РЕЙТРЕЙСИНГУ У ВІДЕОКАРТАХ
259
48
Хозя П. А., Водянников Ю. Я., Речкалов С. В., Мурчков С. В., Третьяк Э. В.
ОСОБЕННОСТИ ИСПЫТАНИЙ КОНТЕЙНЕРОВ ЦИСТЕРН НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ РЕГИСТРА СУДОХОДСТВА ООН
266
49
Шермазанашвили А. Г., Мебония С. А.
ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛОВЫХ ФАКТОРОВ ПРИ РАДИАЛЬНОМ ОБЖАТИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ 
274
50
Широкобокова Н. В., Плескач В. М.
ПЕРСПЕКТИВНІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЖАРОМІЦНИХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
280

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

51
Андрусишин Ю. І.
ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ПРОВІДНОСТІ ГРАФЕНУ
285
52
Степахно И. В.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ В ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧАХ ЗА ДОПОМОГОЮ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ
289
53
Філєр З. Ю., Чуйков А. С.
МЕТОД КОМПЛЕКСНОЇ НЕВ’ЯЗКИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕРІВНОСТЕЙ
294

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

54
Гопчак И. В., Басюк Т. А., Рыбарчук М. А.
ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ БАССЕЙНА РЕКИ ЦИР
301
55
Обухов Е. В.
ОЦЕНКА ВНУТРИГОДОВОГО ПОФАЗОВОГО ИЗМЕНЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ВНЕШНЕГО ВОДООБМЕНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАХОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
307

ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

56
Валерко Р. А., Мацюк О. А.
ОЦІНКА РИЗИКУ ВПЛИВУ РОЗРОБКИ РОДОВИЩА ВУГЛЕВОДНІВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
316

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

57
Бабух Н. В.
ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
322
58
Березовська І. Б., Менів Н. П., Федорович У. М.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
325
59
Бєлкова Т. О., Христенко Т. А.
МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ
332
60
Білявська Л. П.
ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ КУЛЬТУРНОֺ-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТֺІ
338
61
Бурчак С. О., Бурчак Л. В.
ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ-БЕСІД У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
343
62
Ворощук О. Д.
НАУКОВІ ШКОЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ
350
63
Гейко О. А., Мороз О. В.
ПРОЦЕС АДАПТАЦІЇ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ УЧНІВ-ПЕРШОКЛАСНИКІВ
355
64
Георгіце І. І.
МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ, ЩО СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО МЕДИКА НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
362
65
Глебов О. В.
МІСЦЕ ТА РОЛЬ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» В НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ
365
66
Гура А. М.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
372
67
Демус В. В.
М’ЯКІ НАВИЧКИ, SOFT SKILLS
375
68
Еремеева В. В., Капшук И. В., Дукрин И. В.
САМООБРАЗОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ
382
69
Калініна Л. В., Шмідт Д. П.
ТРУДНОЩІ ФОРМАЛЬНОГО ТА НЕФОРМАЛЬНОГО КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ
386
70
Калюжна Т. Г.
ТЬЮТОРСТВО ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ АНДРАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
393
71
Кархут І. М.
МЕТОДИЧНА СИСТЕМА «ЩОДЕННІ 5» У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
398
72
Коленко А. В.
РОЛЬ МОТИВАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО АКТОРА
404
73
Лемко Г. І.
ОСОБИСТІСНЕ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОМЕЛЯНА ВИШНЕВСЬКОГО
410
74
Марчик В. І., Кучерган Є. В., Переверзєва С. В.
РІВЕНЬ ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ ПЕРШОКУРСНИКІВ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
416
75
Начинова О. В., Боброва Ю. В.
МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ З ТПМ
420
76
Романюк І.
ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИМИ ПЕДАГОГАМИ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ШКОЛЯРІВ ОНЛАЙН (В УМОВАХ КАРАНТИНУ)
426
77
Семенюк Д. А.
ВПЛИВ РЕЛІГІЙНОГО ВИХОВАННЯ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ
435
78
Середа Т. В., Рудишин С. Д.
ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР
438
79
Степанова О. І.
ГРА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДІТЕЙ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ
444
80
Стеценко Д. С.
ГУМАНІСТИЧНІ ЗАСАДИ ЕСТЕТИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
451
81
Хоменко Т. А.
СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СТАРШОКЛАСНИКІВ
455
82
Хоменко Т. А., Луніна Ю. В.
ПОНЯТТЯ «КРАСА» У ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
460
83
Шуляк А. С.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА
464

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

84
Мєзєнєва О. C.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЮДИНИ ПОХИЛОГО ВІКУ
471
85
Савченко Н. В.
ФЕНОМЕН ТІЛЕСНОСТІ В СУЧАСНОМУ ТЕХНОЛОГІЧНОМУ СВІТІ
478
86
Сірик І. В., Куліш О. В.
ТРАВМІВНІ ПЕРЕЖИВАННЯ ДИТИНСТВА ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ОСОБИСТІСНОЮ ПРОБЛЕМОЮ
481
87
Хуртенко О. В., Лєбєдєва Д. Д., Забутна М. В.
ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА В ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З КУЛЬОВОЇ СТРІЛЬБИ
487

 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

88
Проценко О. О.
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ  БАЗИ УКРАЇНИ ЩОДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ, ЯКІ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД ВИКОНАННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ОБОВ’ЯЗКІВ
492

 ЖУРНАЛИСТИКА

89
Сивирдюк У. Д.
ПРИКЛАДИ ВІЗУАЛІЗУЮЧОЇ СТАТИСТИКИ В КОРПУСНІЙ НЕЙРОЛІНГВІСТИЦІ
499

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

90
Вергунова Н. С., Вергунов С. В., Левадний О. М., Коляда І. І., Ярова В. С.
БІОНІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ДИЗАЙНІ
506
91
Полянський В. В., Білецький О. О.
БАЯН – ЦЕ НЕ ФОРТЕПІАНО, І НАВІТЬ НЕ ГАРМОНЬ!!!
513
92
Тарасенко А. А., Дорошенко В. О.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНІЙ КНИЖКОВІЙ ГРАФІЦІ
519
93
Шило А. П.
РОКИ НАВЧАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ШЛЯХУ ЛАРИСИ РУДЕНКО
523

 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

94
Войтюк О. С.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СПАДЩИНА АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ С. М. КОНЮХОВА
527
95
Грачов А. Я.
АЛБАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ ЯК ОБʼЄКТ ПЕРЕГОВОРІВ FOREIGN OFFICE ІЗ ІТАЛІЄЮ ТА ГРЕЦІЄЮ (1914 ‒ 1917 РР.)
534

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

96
Великанич С. Р.
СОЦІОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ В ДОСЛІДЖЕННІ МУЗИЧНОЇ ІКОНОГРАФІЇ В ОЗДОБІ АРХІТЕКТУРИ ЛЬВОВА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
541

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

97
Anistratenko А.
THE ESSENCE OF ALTERNATIVE HISTORY IN UKRAINIAN AND WEST-EUROPEAN LITERATURE
546
98
Holub O.
MINOR TYPES OF WORD-BUILDING IN SLANG
549
99
Зуброва О. А., Мороз О. Д.
КОГНІТИВНА МЕТАФОРА В АНГЛОМОВНИХ КОМІКСАХ НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПТУ SUPERMAN
555
100
Клименко К. А.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЛОФОРМАТНИХ ТЕКСТІВ ЗАГОЛОВКІВ ДИТЯЧИХ АНГЛОМОВНИХ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ
561
101
Мазур М. І.
ПОСТАТЬ І ТВОРЧІСТЬ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА: АВТОБІОГРАФІЧНЕ І БІОГРАФІЧНЕ
567
102
Савчук І. І., Тищик О. П.
ЛІНГВОКУЛЬТУРНА ПРИРОДА АНТРОПОНІМІЧНОГО ЕПОНІМУ
571
103
Турчин І. Ю., Савчук І. І.
ДИСКУСИВНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ БРИТАНСЬКОЇ ПРЕСИ
574

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

104
Войтович Н. В.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ КОНЦЕПЦІЙ КОРЕЛЯЦІЇ МИСЛЕННЯ І МОВИ
578
105
Кітов М. Г.
ЧИ ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ У БЕРТИНСЬКІЙ ХРОНІЦІ ПРО РУСЬ?
585
106
Кулакова О. М., Кулакова Ю. А.
ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ РЕКЛАМИ НА ЛЮДИНУ ТА СУСПІЛЬСТВО В ЦІЛОМУ
592
107
Степанов В. Н.
ПРОБЛЕМА «ТРЕТЬЕГО СОСТОЯНИЯ» КАК НЕЛИНЕЙНЫЙ ЭФФЕКТ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ (СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПТ)
596

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

108
Бондаренко Н. М., Рєпіна С. О.
ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ АУДИТУ В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
602
109
Гальчинська Л. М.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
610
110
Жеребило І. В.
МІСЦЕ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ ПРИ ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ
615
111
Король М. М., Парлаг С. В.
ВПРОВАДЖЕННЯ Е-ГРОШЕЙ В ПРОВІДНІ БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ СВІТУ
619
112
Лісогор Л. С.
НАПРЯМИ ЗБАЛАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ
626
113
Симоненко О. І.
ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
631
114
Сук П. Л.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
634
115
Ткаченко В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАЛУЧЕННЯ УКРАЇНОЮ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
639
116
Шкригун В. Л., Шкригун Ю. О.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ КЛАСТЕРОВ ФРАНЦИИ)
645

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

117
Володько С. С., Хайруліна Н. Ф.
КОРУПЦІЯ. МЕТОДИ БОРОТЬБИ В УКРАЇНІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
649
118
Кузьменко В. В., Пуркар Д. П.
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
653
119
Ларіщев О. О., Нога І. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
657
120
Ларіщев О. О., Нога І. В.
УПРАВЛІННЯ ІНЦИДЕНТАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
661

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-84-9 и УДК, выходные данные г. Киев, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: