I Міжнародна науково-практична конференція “INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION” 19-21.10.2023 Ванкувер, Канада. Архів

Шановні колеги!

19-21.10.2023 року у м. Ванкувер, Канада

відбулася I Міжнародна науково-практична конференція

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Innovative development of science, technology and education. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-innovative-development-of-science-technology-and-education-19-21-10-2023-vanuver-kanada-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Ващенко В. В., Вискуб Р. С., Вінюков О. О., Бондарева О. Б.
ЕКОЛОГІЧНА ПЛАСТИЧНІСТЬ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ ЗА УРОЖАЙНІСТЮ
13
2.
Кнігніцька Л. П., Федорин Г. О.
ОЦІНКА КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ЩАВЛЮ ЗА ЦІННИМИ ГОСПОДАРСЬКИМИ ОЗНАКАМИ В УМОВАХ ПРИКАРПАТТЯ
18

 VETERINARY SCIENCES

3.
Кос’янчук Н. І.
ВПЛИВ ПОБІЧНИЙ ПРОДУКТІВ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ НА ДОВКІЛЛЯ
23

 BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Гуразда В. С., Домніч А. В.
ДИНАМІКА ЗАПАСІВ ТРАВ’ЯНОЇ РОСЛИННОСТІ У СТЕПОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ
29
5.
Заводній Т. В., Чаяло В. Я., Дроздов О. А.
РОЛЬ МИСТЕЦТВА В ЕКОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ: ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ
37
6.
Ільчук О. В., Максименко Ю. В.
ВПЛИВ МЕЛІОРАТИВНИХ ЗАХОДІВ НА ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ТВАРИН ТА РОСЛИН ПОЛІССЯ
44
7.
Луценко Т. М., Шемена Е. П., Гончаренко М. В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ВИДІЛЕННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ФЕРМЕНТІВ З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ФЕРМЕНТАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ
50

 MEDICAL SCIENCES

8.
Abidova N. A., Otaboyev S. M.
PATHOGENESIS OF PATHOLOGIES OF GASTROINTESTINAL TRACT
57
9.
Adilov K. Z., Rizaev Z. A., Adilova S. T.
ANALYSIS OF THE ORAL CAVITY STATE AND HYGIENE LEVEL IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS
59
10.
Arshukov O.V., Tsysar Yu.V.
PROBLEMATIC ISSUES OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH MANAGEMENT IN WOMEN WITH OPERATED UTERINE SYNDROME (LITERATURE REVIEW)
63
11.
Askaryants V. P., Pirmatova M. D., Xamidova D. R., Ovsepyan M. S.
MODERN VIEW ON REGULATION OF ENDOCRINE GLANDS
68
12.
Bekjanova O. Ye., Astanakulova M. M.
EFFECTIVENESS OF ERBISOL IN COMPLEX THERAPY OF DRY AND EXUDATIVE FORMS OF EXFOLITATIVE CHEILITIS
75
13.
Bulynina O. D., Isaieva I. М.
SPECIFIC FEATURES OF BREATHING IN CHILDREN OF A DIFFERENT AGE
78
14.
Maikan A. A., Tsysar Yu. V.
STUDY OF THE EFFECT OF PRENATAL TESTOSTERONE ON THE FORMATION OF THE NERVOUS SYSTEM (LITERATURE REVIEW)
84
15.
Skrypnyk Ju. I., Tsysar Ju. V.
LATE PREGNANCY: DATA FROM UKRAINE AND THE WORLD (LITERATURE REVIEW)
92
16.
Zhovnir N. M., Tsysar Yu. V.
REVIEW OF THE LITERATURE OF THE MODERN ASPECTS OF EARLY PREGNANCY AND THEIR DIAGNOSTIC METHODS
99
17.
Антонов А. Г., Узбек Т. С., Татарко С. В., Григоренко В. Р.
СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА СЛІДІВ КРОВІ
106
18.
Балюк Д. С., Булига В. С., В’юн Т. І.
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ В УКРАЇНІ У ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС
110
19.
В`юн Т. І., Титаренко М. В., Ковтун Є. А.
ВАКЦИНАЦІЯ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ
113
20.
Дутчак В. М., Цисар Ю. В.
ОГЛЯД СУЧАСНИХ ДАНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПЕРЕДЧАСНОГО РОЗРИВУ ПЛОДОВИХ ОБОЛОНОК
116
21.
Колесник Я. В., Алиєва С. В.
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ АСКАРИДОЗУ У ДІТЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП
123
22.
Мінухіна Д. В., Алиєва С. В.
ОСОБЛИВОСТІ ІМУНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ З КИШКОВО-ПАРАЗИТАРНОЮ ІНВАЗІЄЮ
126
23.
Пономарьова В. В., Остапенко О. В.
ПРИЙНЯТТЯ ОБРАЗУ ТІЛА: ВПЛИВОВІ ЧИННИКИ ТА ЇХ РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОСОБИСТОСТІ
128

 CHEMICAL SCIENCES

24.
Klimko Yu. E., Koshchii I. V., Vasilkevich O. I., Levandovskii S. I.
ACYLIMINE SALTS AS REAGENTS IN REACTIONS C — AND N-ALKYLATION
132
25.
Куліш-Пеленська Б. І., Левицький Б. В., Масюк А. С.
ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКУ ДЛЯ МОДИФІКУВАННЯ КРОХМАЛЮ
137
26.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
ЧОТИРИ ІНТЕГРОВАНИХ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ НА ОСНОВІ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ
141

 TECHNICAL SCIENCES

27.
Hlushkova D. B., Suminov A. V.
VISUALIZATION OF THE FRICTION SURFACE AFTER WEAR TESTS
148
28.
Tsiutsiura S., Tsiutsiura M., Yerukaiev A.
INFORMATION TECHNOLOGY FOR COLLECTING AND ACCUMULATING MEDIA RESOURCE DATA USING AI
155
29.
Бут С. А., Дущак О. В., Крижановський С. Й.
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
158
30.
Криховецький М. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ ДРОНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
161
31.
Надточій І. І., Тімров О. О., Журавель О. Г.
ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ ІНОЗЕМНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО МІКРОФІЛЬМУВАННЯ ТА ОЦИФРОВУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ
166
32.
Цихановська І. В., Александров О. В., Лазарєва Т. А., Вербицька С. О., Євлаш В. В.
ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ЙОГУРТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ДІЄТИЧНОЇ ЗАЛІЗОВМІСНОЇ ДОБАВКИ
172

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

33.
Prazdnikova M.
PREPARING MICROPHOTOS FOR MACHINE LEARNING
176
34.
Боурош Ю. Ю.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА СИМУЛЯЦIЯ МОДЕЛI SEIR ДЛЯ СПАЛАХУ COVID-19: ПРАКТИЧНЕ ДОСЛIДЖЕННЯ МIСТА ОДЕСИ
182
35.
Карпалюк Т. О.
ПРО НЕЛОКАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ СИСТЕМИ РІВНЯНЬ КОНВЕКЦІЇ-ДИФУЗІЇ
194

 ARCHITECTURE

36.
Бібер С. Г., Короткий С. В., Ященко О. Ф.
ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІЩЕННЯ СУЧАСНОГО ГРОМАДСЬКОГО КОМПЛЕКСУ В ІСТОРИЧНІЙ ЗАБУДОВІ МІСТА
201
37.
Василишин Я. В., Василишин В. Я.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОЄКТУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ
207
38.
Турчин Б. Р.
МІСТО-САД: УТОПІЯ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?
213

 PEDAGOGICAL SCIENCES

39.
Durdas A.
MARIA MONTESSORI (1970-1952) AS AN EDUCATOR WHO GAVE PEDAGOGY A NEW IMPULSE
217
40.
Moroz P. V., Moroz I. V.
STATISTICAL SOURCES IN HISTORY LESSONS: HOW TO USE THEM EFFECTIVELY AND CREATIVELY
221
41.
Myroshnychenko N. O., Bratanych O. H.
INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES: PRACTICAL ASPECT
225
42.
Novykova I.
EXPORT OF HIGHER EDUCATION: LATVIAN EXPERIENCE
228
43.
Алиев Н. А.
СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ИНФОРМАТИКЕ
230
44.
Баль В. В.
ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
236
45.
Волкова К. О.
СПІЛЬНА РОБОТА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА СІМ’Ї З МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ
239
46.
Дейнега О. О., Каніболоцька О. А.
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)
246
47.
Денисовець Т. М., Квак О. В., Гогоць В. Д.
ВПЛИВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
254
48.
Добровольська Л. С., Войтюшенко К. В.
ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З РОЗВИТКУ КОНСТРУКТИВНО–ПРОЕКТНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
259
49.
Іванченко С. В.
ІНТЕГРАЦІЯ СИМУЛЯЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНУ МЕДИЧНУ ОСВІТУ УКРАЇНИ
266
50.
Павленко І. Г.
СТРАТЕГІЯ ТА МЕТОДИ КЕРІВНИКА СУЧАСНОГО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ
275
51.
Ревенко Н. В.
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ПІАНІЗМУ У КУРСІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
283
52.
Савастру Н. І., Шевченко Г. В., Безугла Я. І.
ЦІННОСТІ І МІЖКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ: ІНТЕРАКЦІЯ МІЖ КУЛЬТУРНОЮ РІЗНОМАНІТНІСТЮ ТА УНІВЕРСАЛЬНИМИ ЦІННОСТЯМИ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
293
53.
Тронько С. Є.
РОЛЬ ВИХОВАТЕЛЯ У ВИХОВАННІ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ДІТЕЙ СУЧАСНИХ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
298
54.
Трофименко О. А.
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
304
55.
Ушата Т. О., Ніколаєнко О. В.
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ГРАМАТИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
310
56.
Хохлов А. С.
ПРОБЛЕМА ОЦІНЮВАННЯ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ПРЕДМЕТА «МИСТЕЦТВО»
313
57.
Чабан О. В., Фірченко С. Б.
УДОСКОНАЛЕННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У МОВНО-ЛІТЕРАТУРНІЙ ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ
318
58.
Шумська О. О., Ахаладзе К. В.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА-МУЗИКАНТА
324
59.
Щербакова Н. В.
ХАКАТОНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
327
60.
Ярославцева М. І., Господаренко В. В., Зуй С. П.
РОЗВИТОК ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ АПЛІКАЦІЇ З ПРИРОДНОГО МАТЕРІАЛУ
331

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

61.
Буркало Н. І.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ
337
62.
Литвиненко І. С., Міщук В. О.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРИЗИ СУТНОСТІ ЖИТТЯ У ЧОЛОВІКІВ
345
63.
Нівінська В. С.
АНАЛІЗ РІЗНИХ СТРАТЕГІЙ ПРИСТОСУВАННЯ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ДО ЖИТТЯ В УМОВАХ ВІЙНИ
353

SOCIOLOGICAL SCIENCES

64.
Huseynova F.
SOME DILEMMAS AND CHALLENGES ON EVALUATION OF NEED FOR ACHIEVEMENT AND PERSONAL GROWTH
363

 ART

65.
Sharykov D., Ivanov Ye.
AMATEUR CIRCUS STUDIOS AND THEIR CONTRIBUTION TO MODERN CIRCUS ART TODAY
371
66.
Sharykov D., Samoilenko S.
INTERSECTION OF PERFORMANCE AND IMROVISATION IN CONTEMPORARY ART AND CHOREOGRAPHY IN UKRAINE
374
67.
Shevchenko L.
AMATEUR CIRCUS STUDIOS AND THEIR CONTRIBUTION TO MODERN CIRCUS ART TODAY
377
68.
Рижова І. С., Зоря О. П., Северін К. В.
СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА, ЯК ЧИННИК ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
380

 HISTORICAL SCIENCES

69.
Kharmak M.
THE DEVELOPMENT OF MILITARY AFFAIRS IN UKRAINE-HETMANSHIP DURING THE YEARS OF IVAN MAZEPA’S HETMANSHIP
384
70.
Сугак В. В.
ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ СКЛАД ФОНДУ ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ РОЗЕНБОЙМА ОЛЕКСАНДРА ЮЛІЙОВИЧА В ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
391

 LITERATURE

71.
Khairulina N. F., Boldova V. V.
THE SPECIFICITY OF THE CONCEPT OF “LOVE” IN THE NOVEL “ALL YOUR PERFECTS” BY COLLEEN HOOVER
396

 POLITICAL SCIENCES

72.
Boiarintseva Yu. A., Shapovalova A. M.
E-DEMOCRACY IN CONTEMPORARY UKRAINE
400
73.
Василенко Ю. В.
РОЗГЛЯД МЕХАНІЗМУ РЕФОРМУВАННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
405
74.
Вонсович С. Г.
ВАРІАТИВНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ «ПОЛІТИЧНА ВЛАДА»: МОДЕРН & ПОСТМОДЕРН
412

PHILOLOGICAL SCIENCES

75.
Derik I. M., Bas O. D.
THE PROBLEM OF PRESERVING AN INTEGRAL LITERARY SPEECH PORTRAIT IN TRANSLATED TEXT (BASED ON THE UKRAINIAN TRANSLATION OF THE SHORT STORY “THE ASPERN PAPERS” BY HENRY JAMES)
419
76.
Derik I. M., Khalimov T. M.
DIFFICULTIES IN TRANSLATING TERMINOLOGY IN PHARMACEUTICAL DISCOURSE
422
77.
Moshkovska L. M., Skoryk A. M.
PHRASEOLOGICAL INNOVATIONS IN MODERN BUSINESS ENGLISH
425
78.
Rudina M. V., Malovyk E. A.
TRANSLATION OF A FICTIONAL PROSE PIECE AS AN OUTSPREAD OF THE BOUNDARIES OF THE ART INFLUENCE OF THE ORIGINAL LITERATURE
428
79.
Zhukova T.
FORMING STUDENTS’ MOTIVATION TO STUDY FOREIGN LANGUAGES
432
80.
Купчишина Ю. А.
ПРОСТОРОВО-ТЕМПОРАЛЬНИЙ ЗСУВ: НАРАТИВНИЙ ПРИЙОМ ОЧУДНЕННЯ
437
81.
Марусаж С. А.
ОБРАЗНО-ГЕРОЇЧНІ ЕЛЕМЕНТИ «СЛОВА О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ» ЯК ХУДОЖНІЙ КОНЦЕПТ У ЛІРИЦІ ОЛЕКСИ СТЕФАНОВИЧА
443
82.
Онім З. М.
НЕОРОМАНТИЧНІ ТА НЕОКЛАСИЧНІ ІНТЕНЦІЇ В ЛІРИЦІ ДРУГОГО ПЕРІОДУ ТВОРЧОСТІ ПЕТРА КАРМАНСЬКОГО
451
83.
Пазіна Н. В.
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ КОМПАРАТИВНІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ
458
84.
Перцова І. В.
СЕМАНТИКА КОЛЬОРОПОЗНАЧЕНЬ У ТВОРЧОСТІ ГОМЕРА
464
85.
Понікарьова А. Ю.
МОВНІ ЗАСОБИ ЕМОТИВНОСТІ МЕДІА ТЕКСТІВ НА ПОЛІТИЧНУ ТЕМАТИКУ
471

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

86.
Бігуняк А. Я.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ АКСІОЛОГІЧНИХ ЗМІН У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
475
87.
Сулима В. П., Коваленко В. М., Бажан Л. В.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ПРАВОВА ФІЛОСОФІЯ
483

ECONOMIC SCIENCES

88.
Havrylyuk I.
INTERNATIONAL TRADE OF UKRAINE: STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
487
89.
Wu Yi
ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ГОРОДА ЧЭНДУ (КИТАЙ) В КОНТЕКСТЕ ЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
493
90.
Абрамчук Р. І., Шумілова І. Ф.
СУТНІСТЬ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ НА ПЕРСОНАЛ ОРГАНІЗАЦІЇ
498
91.
Біляр А. І.
ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
509
92.
Боєнко О. Ю., Ткачук А. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ
513
93.
Данило С. І., Крайник О. З.
СТАН РИНКУ ЕЛЕКТРОПОБУТОВИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
517
94.
Другова Є. В., Кудласевич О. М.
ЩОДО ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ІНДИВІДА ТА РИНКУ ПРАЦІ: ТЕОРЕТИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
524
95.
Кисельова В. Ю., Олійник Л. В.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
531
96.
Ковальова Т. В., Шагун Є. М.
ЦІННІ ПАПЕРИ: ЕКОНОМІЧНІ ТА ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ
537
97.
Ляшенко В. І., Ліщук О. В., Лук’янов А. І.
НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК МІЖУКЛАДНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ДРАЙВЕР ПОВОЄННОЇ РЕЗІЛЬЄНТНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
544
98.
Мямлін В. В.
ДО ПИТАННЯ ПРО НЕДОПУСТИМІСТЬ ВІДСТАВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ПРОГРЕСУ ВІД НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОГРЕСУ
553
99.
Найденко О. Є., Романюк А. В.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ
566
100.
Паламарчук В. І., Олійник Л. В.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
574
101.
Панасевич С. В.
МІЖНАРОДНІ ТОРГОВЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ І ЄС В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
579
102.
Пеняк Ю. С., Абрамова О. С., Ольховецька П. О.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
586
103.
Уханова І. О., Магдич Ю. О.
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ ІНТЕГРАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В СПІЛЬНУ ЕНЕРГЕТИЧНУ СИСТЕМУ ЄС
591
104.
Швець В. Є., Липинський Б. В.
ЗМІНИ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
601
105.
Шумілова І. Ф., Перетятько А. І.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
610

 LEGAL SCIENCES

106.
Karliuha Y. K.
THE LEGALITY OF UNILATERAL SANCTIONS IN THE CONTEXT OF THE PRINCIPLE OF NON-USE OF FORCE
624
107.
Берковська К. О., Лавренко Д. О.
ІСТОРИЧНА ГЕНЕЗА ГЕНДЕРНОЇ НЕРІВНОСТІ В АСПЕКТАХ ПРАВ І СВОБОД СУСПІЛЬСТВА
634
108.
Карпінський Б. А., Карпінська О. Б., Сало Ф. В.
УПРАВЛІНСЬКА СТРАТЕГІОЛОГІЯ: ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ ТА ПРАВОВІ ПІДХОДИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ЗА ВОЄННОГО СТАНУ
639
109.
Мерденов Д. Ю.
ПОГЛЯДИ НА ПРАВОВУ ПРИРОДУ КОРУПЦІЇ ТА ПРОТИДІЮ ЦЬОМУ ЯВИЩУ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
649
110.
Пальченко А. А., Богданова М. В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ІНЦИДЕНТУ У КЕРЧЕНСЬКІЙ ПРОТОЦІ У РЕТРОСПЕКТИВІ
654
111.
Сирота О. О.
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАКЛЕПОК
661

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-1-4879-3792-8 та УДК, вихідні дані м. Ванкувер, Канада, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 7 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: