II Международная научно-практическая конференция “ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH”, 11-13 января 2021 года Буэнос-Айрес, Аргентина. Архив

Уважаемые коллеги!

11-13 января 2021 года в г. Буэнос-Айрес, Аргентина
состоялась II Международная научно-практическая конференция

ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Achievements and prospects of modern scientific research. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Editorial EDULCP. Buenos Aires, Argentina. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-achievements-and-prospects-of-modern-scientific-research-11-13-yanvarya-2021-goda-buenos-ajres-argentina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Бондарева О. Б., Винюков А. А., Коноваленко Л. И.
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ПОДВИЖНОСТЬ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ АГРОЛАНДШАФТОВ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
13
2.
Мельник А. В., Товстуха О. В., Сінявський Д. О., Волик Я. Л., Зенченко Б. С.
СУЧАСНІ СПОСОБИ РЕІНТРОДУКЦІЇ LARIX DECIDUA ДО УМОВ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
19
3.
Орловський Р. М.
ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ ГРЕЧКИ
24

 VETERINARY SCIENCES

4.
Кушнір В. Ю., Крестінова В. О.
КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА ТА АНТИГОМОТОКСИЧНА ТЕРАПІЯ СОБАК, ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ПАРЕНХІМАТОЗНИЙ ГЕПАТИТ
31
5.
Лоцкін І. М., Яценко І. В., Одарченко А. М., Бусол Л. В., Богатирьова А. М.
ВІДБІР ЗРАЗКІВ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІД ЧАС ІМПОРТУ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ: НОРМАТИВНО–ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
37

 BIOLOGICAL SCIENCES

6.
Bezkrovna O., Subash Bose Sujarani Subina Mol
FOOD SAFETY AND REGULATIONS
44
7.
Гуревич А. С., Никитин В. В.
ПРИГОДНОСТЬ ТИСА ЯГОДНОГО (TAXUS BACCATA L.) ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
51
8.
Трохименко Г. Г., Кособуцька О. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ ДОННИХ ВІДКЛАДЕНЬ ВНАСЛІДОК ПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
56

 MEDICAL SCIENCES

9.
Aleksandrova A. V.
THERAPEUTIC EFFICACY AND ASSESSMENT OF THE DYNAMICS OF LOCAL HEALING OF THERMAL BURNS IN RATS TREATED WITH SYNTHETIC INHIBITOR OF MATRIX METALLOPROTEINASES
59
10.
Odintsova T. A., Kopcak O. O.
ASSOCIATION BETWEEN COGNITIVE IMPAIRMENT IN DIFFERENT DOMAINS AND MRI CHANGES IN PATIENTS WITH RELAPSING-REMITTING MULTIPLE SCLEROSIS
63
11.
Андросов Є. Д., Алиєва С. В.
РОЛЬ ГЛЮКАГОНУ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ II ТИПУ ТА ПРИ ЙОГО ЛІКУВАННІ
67
12.
Бойко О. В., Макаренко Д. О., Петрова Є. С.
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТА ГЕМОДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ КЕСАРЕВОГО РОЗТИНУ ПІД СПІНАЛЬНОЮ АНЕСТЕЗІЄЮ У ЖІНОК З ПІДВИЩЕНИМ ІНДЕКСОМ МАСИ ТІЛА
71
13.
Булик Т. С., Булик О.-А. Р.
ГЕНЕТИЧНІ ПРЕДИКТОРИ РОЗВИТКУ СИНДРОМУ ПОЛІКИСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ
75
14.
Вільгусевич В. Ф., Казакевич Л. І., Якубович Н. О., Борощук В. О.
ВИВЧЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕНОСТІ ФАКТОРІВ РИЗИКУ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ КАМ’ЯНСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ
77
15.
Гарячий Є. В., Гордієнко П. О., Колесник М. Р.
ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПАТОГЕНЕЗУ ВРОДЖЕНОЇ М’ЯЗОВОЇ КРИВОШИЇ
81
16.
Лапшин В. А., Видавская А. О., Видавская А. Г.
ОДЕССКИЕ НАУЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ РАЗВИТИЯ НОВОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, НОВЫХ КОСМИЧЕСКИХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ, НОВОГО КОСМИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
85
17.
Носар А. Е., Вишневский В. А., Сушко С. Н., Кикоть Ю. Г.
ФЛОРА И ЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ
92
18.
Останіна Т. Г., Розумна А. В.
ПОРУШЕННЯ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ І ФУНКЦІЇ НИРОК В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КОМПЕНСАЦІЇ ГЕСТАЦІЙНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
96
19.
Тещук В. Й., Тещук Н. В., Руських О. О.
ДОСВІД ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ
103
20.
Федорова И. О., Ермолаева М. В., Ливенцова Е. В., Верзилов С. Н., Синяченко О. В.
ОСТЕОАССОЦИИРОВАННЫЕ ГОРМОНЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В КРОВИ БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРИТОМ С КОМОРБИДНЫМ ХОНДРОКАЛЬЦИНОЗОМ
107

PHARMACEUTICAL SCIENCES

21.
Десятніченко А. С., Котенко О. М., Живора Н. В.
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СУПОЗИТОРНОЇ ОСНОВИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПРОКТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
114
22.
Кравченко В. М., Шовкова З. В., Сенюк І. В., Шовкова О. В.
ВИВЧЕННЯ СУМАРНОЇ АНТИОКИСНЮВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ГУСТОГО ЕКСТРАКТУ З ЛИСТЯ СЛИВИ ЗВИЧАЙНОЇ НА МОДЕЛІ СПОНТАННОГО ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ
117
23.
Пищалка С. В., Котенко О. М., Живора Н. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО СТВОРЕННЯ ВАГІНАЛЬНИХ СУПОЗИТОРІЇВ ПРОТИГРИБКОВОЇ ДІЇ
121
24.
Сітько Г. В., Котенко О. М., Живора Н. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ МАЗІ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ СУГЛОБІВ
124

 CHEMICAL SCIENCES

25.
Пилипенко О. О., Святенко Л. К., Оковитий С. І.
ВПЛИВ ЗАМІСНИКІВ ТА ТАУТОМЕРІЇ НА ЗНАЧЕННЯ ДИПОЛЬНОГО МОМЕНТУ ДЛЯ 2-(3-ГЕТАРИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛ-5-ІЛ) АНІЛІНІВ
126
26.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
ТРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ ОДНІЄЇ МЕКСИКАНСЬКОЇ ПІСНІ
129

TECHNICAL SCIENCES

27.
Chupaylenko O. A., Kozlov A. K., Polishchuk R. V.
IMPROVEMENT OF THE WORK OF CUSTOMS SERVICES OF UKRAINE
135
28.
Psol S. V., Leshchak Ye., Rudyk O. Yu.
USING SOLIDWORKS TO ENSURE PASSABILITY OF AUTOMOTIVE EQUIPMENT
140
29.
Verbytskyi V. D., Petrenko A. N.
FEATURES AND BENEFITS OF THE PLATFORM «1C: ENTERPRISE»
147
30.
Voskoboinick V.
PSEUDOSONIC WALL PRESSURE FLUCTUATIONS BENEATH TURBULENT BOUNDARY LAYER
150
31.
Vytyaz О., Hrabovskyi R., Bezaniuk Ya.
ASSESSMENT OF DANGER OF LONG-TERM OPERATED COILED TUBING FAILURE
159
32.
Антонюк І. Ю., Медведєва А. О.
ТЕХНОЛОГІЯ КЕКСІВ «ІДИЛІЯ СМАКУ» ПІДВИЩЕНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ
170
33.
Боцман І. В., Чала О. О., Васільєв В. А.
РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ДРУКОВАНИХ ПЛАТ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ
177
34.
Дорофеев В. С., Литвиненко В. В., Пушкарь Н. В.
СТРУКТУРА И СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ
185
35.
Комаров В. А., Сендецкий Н. Н., Сащук С. И.
МЕСТО И РОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ В СИСТЕМЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
192
36.
Кривий П. Д., Лось І. Г., Петречко І. Р., Тимошенко Н. М.
ІМОВІРНІСНА МОДЕЛЬ ШОРСТКОСТІ ПОВЕРХОНЬ СФОРМОВАНИХ ЧИСТОВИМ ТОЧІННЯМ І ТОРЦЕВИМ ФРЕЗЕРУВАННЯМ ІЗ СТОХАСТИЧНИМИ ПОДАЧАМИ І РАДІУСАМИ ПРИ ВЕРШИНАХ РІЗЦЯ
199
37.
Новік Г. В., Гончаренко І. П., Марченко І. М.
ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ СПОЖИВАННЯ ГОТОВИХ ВИРОБІВ ПОДОВЖЕНОГО ТЕРМІНУ ЗБЕРІГАННЯ
206
38.
Новік Г. В., Заславський Б. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ КУКУРУДЗИ В ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБАХ
209
39.
Пантейков С. П.
О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЖЕЛЕЗА ИЗ ВЮСТИТА УГЛЕРОДОМ
211
40.
Петрова Р. В., Поляничка В. И.
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ CRM-СИСТЕМ ДЛЯ B2С-ПРЕДПРИЯТИЙ В WEB-СРЕДЕ
218
41.
Русанова С. С.
ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЛОГИСТИКИ ПРОЕКТА
225
42.
Терентьєв О. О., Горбатюк Є. В., Горбатюк М. Є., Петровський В. В., Панчук Б. О.
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НЕЧІТКОГО ВИВЕДЕННЯ ДЛЯ ЗАДАЧІ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ
229
43.
Тонких О. Г., Ковтюх А. В.
ЕТАПИ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
238
44.
Тонких О. Г., Ковтюх А. В.
ПOНЯТТЯ I ВИДИ IНФOPМAЦIЙНИX CИCТЕМ
243

GEOGRAPHICAL SCIENCES

45.
Zaitseva V. M., Gurova D. D., Tsviliy S. M.
CRISIS PHENOMENA OF WORLD AND UKRAINIAN TOURISM CAUSED BY THE COVID-19 PANDEMIC
250
46.
Власенко Р. П., Брожко М. В.
ПОЛІСЬКІ КУРГАНИ ЗА ЧАСІВ ТАТАРО-МОНГОЛЬСЬКОЇ НАВАЛИ
257
47.
Власенко Р. П., Сташенко К. А.
ІСТОРІЯ ЗНИКЛОГО СЕЛИЩА ШУМСЬКА
264

ARCHITECTURE

48.
Крицька Д. Р.
СПОРТИВНІ КОМПЛЕКСИ УКРАЇНИ
270

 PEDAGOGICAL SCIENCES

49.
Chovhaniuk O., Skrypnyk N., Haman I., Hokhkalenko M.
IMPLEMENTING DISTANCE LEARNING FOR MEDICAL STUDENTS AMID THE PANDEMIC CRISIS
276
50.
Gusak O. G., Alyieva S. V.
TELEMEDICINE AS AN INNOVATION IN MEDICAL SCIENCE
284
51.
Koturbash N.
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR PREVENTIVE WORK ON ANTI-ALCOHOLIC TOPICS IN PRIMARY SCHOOL
287
52.
Бабій Ю. М.
ВПЛИВ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДІЛУ НА ФОРМУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – 30-ТІ РОКИ XX СТ.)
293
53.
Бородай Е. М.
ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ВІЙСЬКОВО-ПРИКЛАДНИХ НАВИЧОК У ПРОЦЕСІ ДОПРИЗОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
298
54.
Галаєвська Л. В.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОБОТИ НАД ФОРМУВАННЯМ ДІАЛОГІЧНИХ УМІНЬ 8-9 КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
303
55.
Гриценко О. Е., Пронь О. В., Перемот А. Ю.
ФОРМИ І МЕТОДИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ
310
56.
Зеленська Л. І., Гончар А. О.
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ БІОЛОГІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
315
57.
Кравченко Ю. В., Гнатенко С. А.
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ НА КАФЕДРІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДМУ
322
58.
Нечитайло Л. Г., Карабцова В. Т.
ЕКОЛОГО-ПРИРОДНИЧА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДІТЕЙ
326
59.
Смолянко Ю. М., Рой А. А.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
333
60.
Хапсаліс Г. Л., Малейко Л. В.
ЯК ПІДВИЩИТИ РОЗУМОВУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ СТУДЕНТА?
338
61.
Хапсаліс Г., Романюк А.
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФІТНЕСОМ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ, НА ПРИКЛАДІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
343
62.
Шейкіна Н. В., Бородай О. В.
МОТИВАЦІЯ ДО МАЛЮВАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
349
63.
Яременко Д. М., Шаповалова С. В.
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
353

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

64.
Shcherbakova I. N., Ma Tsiun
DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL ABILITIES IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS
358
65.
Бахвалова А. В.
ІНТЕЛЕКТ ЯК КЛЮЧОВА ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ВЛАСТИВІСТЬ КОГНІТИВНОЇ СФЕРИ ЖУРНАЛІСТІВ
361
66.
Грузинова К. М.
АСЕРТИВНІСТЬ ЯК СВІТОГЛЯДНИЙ ЧИННИК БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ В ПЕРІОД COVID-19
366
67.
Клевак С. П.
СУТНІСТЬ ТА ПОНЯТТЯ ВЛАСНОЇ ГІДНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
372
68.
Клевак С. П.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПОЧУТТЯ ВЛАСНОЇ ГІДНОСТІ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
379
69.
Попелюшко Р. П., Максимчук К. І.
АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ КОМБАТАНТІВ ПРИ ДІЇ НА НИХ СТРЕСОГЕННИХ ВПЛИВІВ
387
70.
Селівон Ю. П.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІАБЕТИКІВ ТА АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ Н. ПЕЗЕШКІАНА
394
71.
Шопша О. Л., Онищенко К. В.
ОСОБЛИВОСТІ СИМПТОМАТИКИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ ПСИХОЛОГІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ
402

 ART

72.
Вальчук Є. В., Табачек А. Т., Єфіменко К. О.
ЗОЛОТИЙ ПЕРЕТИН В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ І МИСТЕЦТВІ СУЧАСНОСТІ
414

 HISTORICAL SCIENCES

73.
Кузьмінець Н. П., Стадник О. О.
УКРАЇНСЬКІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ АРГЕНТИНИ ТА ЇХ ВНЕСОК У ЗБЕРЕЖЕННЯ САМОІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
421
74.
Пивовар С. Ф.
СУСПІЛЬНИЙ УСТРІЙ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ В ІСТОРИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА
428

PHILOLOGICAL SCIENCES

75.
Alizade Aliya Umran Aliaga
PHILOSOPHICAL REFLECTION OF LANGUAGE IN THE WORK OF NIZAMI
435
76.
Chernysh O.
MACROSTRUCTURE OF ELECTRONIC DICTIONARY
441
77.
Горенко В. М.
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПАРАДИГМИ «УКРАЇНА — СВІТ» У МОВОМИСЛЕННІ ІВАНА ПЕРЕПЕЛЯКА
444
78.
Заболотна Т. В.
СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ АННАБЕЛЬ УОРТІНГТОН РОМАНУ Д. СТІЛ «A GOOD WOMAN»
449
79.
Щербина А. В., Беркун В. О.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТИПИ АБРЕВІАТУР У ПІДМОВІ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ
456

ECONOMIC SCIENCES

80.
Baieva O., Baiev V.
ORGANIZATIONAL ACTIVITY IN HOSPITAL MANAGEMENT
466
81.
Bondarenko-Berehovych V.
ECONOMIC SECURITY AS A KEY DIRECTION OF THE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE SAFETY
472
82.
Ivanova D.
COLLECTION OF EXCISE DUTY ON TOBACCO PRODUCTS FOR HEATING AND ELECTRONIC CIGARETTES IN THE EU IN TERMS OF DISTRIBUTION IN NATIONAL MARKETS
477
83.
Mironchuk Z., Tsicka N., Andrushko R.
BLOCKCHANE TECHNOLOGY AND PROSPECTS ITS APPLICATION IN ACCOUNTING
484
84.
Parshyna M. Yu., Parshyna O. A.
CURRENT TENDENCIES IN MODERN INTERNATIONAL RELATIONS FROM THE POINT OF VIEW OF INTERNATIONAL SECURITY
487
85.
Благун І. І., Андрушко А. І., Хоптій Н. М.
МОТИВАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
492
86.
Бондаренко Н. М., Бакієв О. О.
ОБЛІК ЗАПАСІВ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
496
87.
Бондаренко Н. М., Гордієнко В. І.
ОБЛІК МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ НА ТОРГІВЕЛЬНІЙ КОМПАНІЇ
503
88.
Галамай Р. Я.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ДОСТАТНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
508
89.
Грицькова А. П., Синчак В. П.
ДЕБІТОРСЬКА ТА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
512
90.
Калач Г. М.
ЛАНЦЮГИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В УМОВАХ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ
519
91.
Кифяк В. І., Геренда О. А.
ПСИХОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРИ ФОРМУВАННІ ТАКТИКИ ЦІНОУТВОРЕННЯ
525
92.
Ланчава Г. Т.
МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ «МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ»
532
93.
Малишко В. В.
ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
537
94.
Маслош О. В., Шестопалов В. І.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА ОРГАНІВ ВЛАДИ КИТАЮ В БОРОТЬБІ З ПАНДЕМІЄЮ COVID-19
544
95.
Підгірна В. Н., Ячнюк М. О., Чубрей О. С.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
549
96.
Пляскіна А. І.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДІЛОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
556
97.
Сербов М.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ЗДОРОВ’Ю НАСЕЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ НИЖНЬОДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ)
563
98.
Славкова О. П., Демський В. В.
ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ПУБЛІЧНОГО КОНТРОЛЮ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ
572
99.
Трушкина Н. В., Шкригун Ю. О.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОМ РЕГИОНЕ
579
100.
Хелашвілі К. Г., Скрипник Н. Є.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТОВОМУ ПРОСТОРІ
587
101.
Шолудько О. В., Данилишин Р. Т., Худзь В. В.
РОЗВИТОК СТРАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ПРИКЛАДІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ «УНІВЕРСАЛЬНА»
592

LEGAL SCIENCES

102.
Гаргун С. С.
ДО ПИТАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
599
103.
Коваленко І. А., Рузієв М. В.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
603
104.
Сидій О. Є., Лук’янова Г. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
610
105.
Шарая А. А., Сергєєв К. В.
ХАРАКТЕРИСТИКА АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
616

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-987-859-237-4 и УДК, выходные данные г. Буэнос-Айрес, Аргентина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 6 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: