fbpx

II Международная научно-практическая конференция “ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH”, 16-18 августа 2020 года Мюнхен, Германия. Архив

Уважаемые коллеги!

16-18 августа 2020 года в г. Мюнхен, Германия. 

состоялась II Международная научно-практическая конференция

ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH

Для улучшения качества индексации научных работ, опубликованных в сборнике, добавьте информацию о публикации в университетский репозитарий и/или свой научный профиль на специализированных сайтах (ResearchGate, Academia.edu и т.д.).

Цитируя научные работы, опубликованные в качестве материалов конференции, указывайте точное название конференции и используйте рекомендованный в сборнике формат цитирования для лучшего результата.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Actual trends of modern scientific research. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-16-18-avgusta-2020-goda-myunhen-germaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1
Ivanov Ye., Schutyuk V.
MALT EXTRACTS IN THE RECIPES OF MODERN COFFEE DRINKS
8
2
Тарас У. М., Руда М. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ МІКОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ ГРУНТУ НА ГОРІ ЛЕВА У МІСТІ ЛЬВІВ ПІСЛЯ ПЕРШОГО ЕТАПУ МІКОРИЗАЦІЇ
11

 BIOLOGICAL SCIENCES

3
Лапшин В. А., Видавская А. О., Окунева С. И., Видавская А. Г.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ПРИРОДА, СОСТАВ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ БОЖЬИХ ФЕНОМЕНОВ – ПИРАМИДИОНОВ – ЭЛЕМЕНТАРНЫХ КОСМИЧЕСКИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ – КОНЦЕНТРАТОРОВ КОСМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ИНФОРМАЦИИ
17
4
Хасанбоев Муроджон Комилжон угли, Тухтабоева Юлдузхон Абдусатторовна
ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАСТЕНИЙ
23

 MEDICAL SCIENCES

5
Babinets L. S., Halabitska I. M.
THE INTERDEPENDENCE AND MUTUAL BURDEN BETWEEN THE JOINT PAIN SYNDROME AND EXCRETORY FUNCTION OF THE PANCREAS IN PRIMARY OSTEOARTHRITIS
28
6
Sokolnyk S. V., Nechytaіlo D. Yu., Miheeva T. M.
FEATURES OF THERMOGRAPHIC PICTURE OF HAND BRUSHES IN SCHOOLCHILDREN WITH PREHYPERTENSION
31
7
Veselyi M. Yu.
CALRETININ AS IMMUNOHISTOCHEMICAL DIAGNOSTIC LEYDIG CELL MARKER AFTER ACUTE TESTICULAR TORSION
34
8
Гурбанова Т. С.
ПРОФІЛАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ОСТЕОПОРОТИЧНИХ ПЕРЕЛОМІВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ
41
9
Якубовський Д. А., Мамедова В. О., Крикунов О. О.
МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВОДНОГО ВИТЯГНЕННЯ В КОМПЛЕКСІ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ БОЛЮ В ПОПЕРЕКУ
46
10
Янішен І. В., Доля А. В., Ярова А. В., Мовчан О. В.
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА КІЛЬКОСТІ КОРЕКЦІЙ ГРАНИЦЬ ПОВНИХ ЗНІМНИХ ПЛАСТИНКОВИХ ПРОТЕЗІВ
51
11
Янішен І. В., Ярова А. В., Доля А. В., Мовчан О. В.
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ НА ЕТАПАХ ЛІКУВАННЯ ЗІ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЗНІМНИХ ОРТОПЕДИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ ПОЛІМЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ
57

TECHNICAL SCIENCES

12
Burachok О.
FLOW-BASED GEOLOGICAL MODEL SCREENING AND RANKING
63
13
Банзак О. В., Банзак Г. В., Зборівська І. А.
МОДЕЛЮВАННЯ ДЕТЕКТОРА ДЛЯ СИСТЕМ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ
68
14
Бергер Е. Э.
МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОНИКОГРАФОВ
75
15
Булгакова О. Ф.
АЛГОРИТМИ ФІЛЬТРАЦІЇ ПОШТОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ НА СПАМ
80
16
Кучерук В. Ю., Глушко М. В.
ПОКРАЩЕННЯ ТОЧНОСТІ РЕКОМЕНДАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «С ЭТИМ АВТО ТАКЖЕ ИЩУТ» НА ОСНОВІ АЛГОРИТМУ КОЛАБОРАТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ITEM-TO-ITEM
83
17
Лебідь В. В., Волкова В. В.
ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ ВИТРАТ НА ЛОГІСТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
89
18
Човнюк Ю. В., Кравчук В. Т.
ДИСИПАТИВНІ ПРОЦЕСИ ПРИ ГАРМОНІЧНОМУ ДЕФОРМУВАННІ ПРУЖНИХ ВОДОНАСИЧЕНИХ ПОРИСТИХ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ
94

ARCHITECTURE

19
Кубриш Н. Р., Олешко Л. І., Гурська А.
ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАБЕРЕЖНИХ ОДЕСИ
104

PEDAGOGICAL SCIENCES

20
Sokol M., Horenko I., Bodnar O., Tziotas G.
“COOPERATIVE LEARNING” AS AN INTEGRATIVE TECHNOLOGY IN EDUCATION PROCESS OF HIGHER ESTABLISHMENT
110
21
Гончаренко О. В., Іонова І. М.
ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ КУРСУ «СОЦІАЛЬНЕ ГУВЕРНЕРСТВО» ЯК СКЛАДОВОЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
116
22
Грачова І. В., Купрієнко Ю. І.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ У КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
123
23
Сторожук С. Д.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕТАПИ ПРОЕКТНОЇ РОБОТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПИСЕМНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ МОВНИХ ЗВО
130
24
Струганець М. А.
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ
135

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

25
Кононова М. М., Кучма Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ У ПОДРУЖНІХ ПАР З ДІТЬМИ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ
140
26
Призванська Р. А.
МУЗИЧНА ТЕРАПІЯ І НАВЧАННЯ: ПОШУК ВНУТРІШНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ
146

HISTORICAL SCIENCES

27
Білоконь А. С.
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ УКРАЇНСЬКОЇ СРР В ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ БЕЗПРИТУЛЬНИМ ТА БЕЗОГЛЯДНИМ ДІТЯМ В 1920-Х РР.
152

POLITICAL SCIENCES

28
Smotrytska М.
COOPERATION OF EU AND CHINA WITHIN “BELT AND ROAD” INITIATIVE
160
29
Андріянова Н. М., Федянович Д. Л., Шпура М. І.
АДАПТАЦІЯ ПІДХОДІВ, МЕХАНІЗМІВ І СПОСОБІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄ НАТО ДЛЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ СУЧАСНИХ ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ
167
30
Платонова І. О.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР
173

PHILOLOGICAL SCIENCES

31
Оксанич М. П.
ВПЛИВ ФОРМУВАННЯ ДАВНЬОГЕРМАНСЬКИХ ЕТНОСІВ НА РОЗВИТОК НІМЕЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
178
32
Швець Т. А., Швець Н. В., Швець О. В.
СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ПЕРЕКЛАДУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
182

PHILOSOPHICAL SCIENCES

33
Степанов В. Н.
НЕЛИНЕЙНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО МИРОПОНИМАНИЯ
186

ECONOMIC SCIENCES

34
Serbov M.
FRESHWATER BASINS OF UKRAINE: CONDITIONS AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE BALANCED DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMIC AND ECOLOGICAL SYSTEMS
191
35
Байгушев В. В.
ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР БІЗНЕСУ
203
36
Довбенюк Д. А.
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ
210
37
Карпенко О. О., Туренко Є. А., Карпенко Г. Ю.
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗРУШЕННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
215
38
Овєчкіна О. А., Маслош О. В., Журавльова А. О.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТАН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
222
39
Солідор Н. А., Вовк Т. В.
ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
227
40
Татаріна Т. В.
РОЗВИТОК АЛЬТЕРНАТИВНИХ КАНАЛІВ ПРОДАЖУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
234

 LEGAL SCIENCES

41
Григорчук М. В.
ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗАХИСТ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
240
42
Майка М. Б.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДСТАВ ЗАЛИШЕННЯ КАСАЦІЙНОЇ СКАРГИ БЕЗ РУХУ ТА ПОВЕРНЕННЯ КАСАЦІЙНОЇ СКАРГИ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
248

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-3-954753-02-4 и УДК, выходные данные г. Мюнхен, Германия, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 9 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: