fbpx

II Международная научно-практическая конференция «INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE» 6-8 октября 2021 года Ванкувер, Канада. Архив

Уважаемые коллеги!

6-8 октября 2021 года в г. Ванкувер, Канада

состоялась II Международная научно-практическая конференция

INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-innovations-and-prospects-of-world-science-6-8-oktyabrya-2021-goda-vankuver-kanada-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Дудченко В. В., Марковська О. Є., Балишева Д. І.
ЗАСТОСУВАННЯ БІОДЕСТРУКТОРУ В РИСОВІЙ СІВОЗМІНІ.
13
2.
Кобець О. В., Дерев’янко Н. П.
ОСОБЛИВОСТІ ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ КОТЕДЖНИХ САДІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ЧАСТИНИ М. ЗАПОРІЖЖЯ.
17
3.
Мурач О. М., Оничко В. І., Бердін С. І.
ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН СОЇ ЗА ДІЇ МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ ТА РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН.
23
4.
Шепетюк Л. В., Шепетюк С. Є.
ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.
30

VETERINARY SCIENCES

5.
Тресницкая В. А., Енин А. В., Тресницкий А. С.
ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ИЗМЕНЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА У КОРОВ ПРИ РАЗЛИЧНОМ ТЕЧЕНИИ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА.
34

 BIOLOGICAL SCIENCES

6.
Mustafakulov M. A., Ibragimov A. A., Ashurov A. A., Rustamova Sabogul Mamarejab kizi, Kuziyev S. N., Uralov A. I.
NEW RNA APTAMERS TO PHOTOPROTEIN OBELIN AS A UNIVERSAL PLATFORM FOR CREATION OF APTASENSORS.
42
7.
Бабаев Меджнун Шыхбаба оглы, Сардарлы Гасан Мадат оглы, Мирзоева Симара Видади кызы
ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТА НА ЛАБОРАТОРНУЮ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН ЛУКА-БАТУНА И НА ЧАСТОТУ АБЕРРАЦИЙ ХРОМОСОМ.
45
8.
Мирзобаходурова Ш. Р., Хидиров Х. О.
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПТИЦ ИЗ ОТРЯДА РЖАНКООБРАЗНЫХ В СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ.
52
9.
Салюк А. С.
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКОВИХ ЕКОСИСТЕМ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ ЗА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ФІТОПЛАНКТОНУ.
60
10.
Ярема Ю. М., Тюх Ю. Ю., Нанинець М. В., Ярема Т. Ф., Субота Г. М.
ЛІСОВІ ЕКОСИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «СИНЕВИР» ЇХ ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДООХОРОННЕ ТА НАУКОВЕ ЗНАЧЕННЯ.
67

MEDICAL SCIENCES

11.
Bekenov N., Datkayeva G., Kulbayeba L., Berdikulova K.
DIAGNOSTICS OF LAGGING IN THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN AND ADOLESCENTS.
77
12.
Смолен Ю. О., Стахова В. В., Ляшук Р. П.
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ.
84
13.
Бондарь О. О.
МАТРИКСНІ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗИ І ЇХ ТКАНИННІ ІНГІБІТОРИ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ГРАНУЛЮЮЧОМУ ПЕРІОДОНТИТІ У ДОРОСЛИХ.
91
14.
Булавенко О. В., Гайструк Н. А., Гайченя І. О., Павлікевич А. В., Гайструк А. В.
CУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО КОМПЛЕКСНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТРИВОЖНО – ДЕПРЕСИВНИХ СТАНІВ У ВАГІТНИХ В ПЕРІОД СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ.
94
15.
Водоп’янов В. А., Кривонос М. Ю., Демиденко Д. П., Коссе М. Ю., Шувалова В. М., Шестаков В. І.
ПАНІЧНА АТАКА.
103
16.
Жорняк О. І., Жорняк П. В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМУВАННЯ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ДО АНТИСЕПТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ У C. ALBICANS.
111
17.
Твердохліб Н. Г., Деркач М. І.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНІХ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ.
117
18.
Ткаченко І. М., Нідзельський М. Я., Писаренко О. А., Цветкова Н. В., Давиденко В. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ ЕМАЛІ ЗУБІВ ПРИ ФІЗІОЛОГІЧНІЙ ТА ПІДВИЩЕНІЙ СТЕРТОСТІ ЗУБІВ.
123
19.
Цодікова О. А., Думіндяк І. Б., Кушнарьова А. С.
ФУНКЦІОНАЛЬНО-РЕЗЕРВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІВЧАТОК ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ З УРАХУВАННЯМ СТАДІЇ СТАТЕВОГО РОЗВИТКУ ТА ІНДЕКСУ МАСИ ТІЛА.
130

PHARMACEUTICAL SCIENCES

20.
Суховий Г. П., Яковлева О. С.
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ НА ЗАКУПІВЛЮ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ.
137

 TECHNICAL SCIENCES

21.
Shesterenko V.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СПЛАВІВ З ЕФЕКТОМ ПАМ’ЯТІ ФОРМИ.
146
22.
Zgurovets O. V.
THE USE OF ENERGY STORAGE SYSTEMS TO STABILIZE RENEWABLE ENERGY.
155
23.
Берестенко В. В., Онищенко С. П.
ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ДОСТАВКИ НА БАЗІ СІТКОВОЇ МОДЕЛІ ТРАНСПОРТНИХ ОСНОВНИХ І ДОДАТКОВИХ ОПЕРАЦІЙ.
158
24.
Гімпель Р. М., Колесник В. В., Бабере О. С., Ліганенко В. В.
ВОДООБРОБКА ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ ДВИГУНІВ СУДЕН.
163
25.
Иванов Е. М., Алефиров О. С., Кулиш М. В.
ТЕОРИЯ КРУГОВИНТОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В МОДЕЛИРОВАНИИ ПРУЖИН РАСТЯЖЕНИЯ САПР.
167
26.
Кітура В. Р., Андрейчук В. Р.
РОЗРОБКА WEB-РЕСУРСУ ДЛЯ ПОШУКУ РОБОТИ.
174
27.
Лисак С. І., Федоров В. С.
ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОБМЕЖУВАЧА ВАНТАЖОПІДЙОМНОСТІ ОДНОКІВШЕВОГО ФРОНТАЛЬНОГО НАВАНТАЖУВАЧА.
181
28.
Роик Т. А., Вицюк Ю. Ю.
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ОТХОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ.
187
29.
Сорокун С. В., Коваленко Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ТЕСТУВАННЯ ВЕБ-САЙТУ.
191
30.
Тюрікова І. С., Чоні І. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЮРЕПОДІБНИХ СТРАВ.
198
31.
Федоров В. В., Філіпова Г. А., Яновський В. В.
ГЛУШНИК ШУМУ «ПОРШНЕВИЙ — ПЛЮС» З КОМПЕНСАТОРОМ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ АВТОМОБІЛІВ.
202

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

32.
Манько А. М., Самусь Д. О.
СТРУКТУРА АНІМАЦІЙНИХ СЛУЖБ ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ЛЬВІВЩИНИ.
210

PEDAGOGICAL SCIENCES

33.
Gibalova N.
PREPARATION OF CHILDREN WITH PROBLEMS OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT FOR TEACHING MATHEMATICS.
223
34.
Kopjasarova U. I., Imanova A. K.
PECULIARITIES OF TEACHING YOUNG LEARNERS FOREIGN LANGUAGE ORAL SPEECH.
227
35.
Svyrydova T.
MULTI-LEVEL SYSTEM OF HOMESCHOOLING SPECIALISTS EDUCATION IN CANADA.
237
36.
Авраменко У. В., Мацкевіч Ю. Р.
КВЕСТИ-ДЕТЕКТИВИ ЯК ІГРОВА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ТА КОРЕКЦІЇ ЗВУКОВИМОВИ.
240
37.
Бєдакова С. В.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВОКАЛЬНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.
244
38.
Бойван О. С., Ціотковська Н. О.
ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК НЕОБХІДНИЙ ДОПОМІЖНИЙ ЕЛЕМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ “WARM-UP ACTIVITIES” У СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.
254
39.
Віцько С. М., Щелкунов А. О., Михнюк Д. А.
ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ.
260
40.
Власенко Е. А., Федоров І. М.
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ.
268
41.
Гриднева Е. Е., Калиакпарова Г. Ш., Касымова А. А.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЗНАНИЙ.
274
42.
Гончарова І. С.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ.
280
43.
Головко А. М., Бірюков О. А., Головко В. М.
ВИКОРИСТАННЯ СПОРТИВНИХ ІГОР ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-КУРСАНТІВ СИСТЕМИ ВНЗ МВС УКРАЇНИ.
285
44.
Журавська Н. С., Ящук С. П., Сохієва А. М.
УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ.
291
45.
Залізняк А. М.
ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ В РАМКАХ ПЕДАГОГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА.
295
46.
Залізняк А. М.
ФОРМУВАННЯ ЗВУКОВИМОВИ У ДОШКІЛЬНИКІВ.
298
47.
Коваленко О. М.
РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ВЧИТЕЛІВ ВІДПОВІДНО ДО КРИТЕРІЇВ ЮНЕСКО.
301
48.
Коломоєць Т. Г.
КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ З ДИЗАРТРІЄЮ.
305
49.
Комишан Ю. В.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ІСТОРІЯ МУЗИКИ».
309
50.
Мироненко О. В., Рибка Т. О.
МЕТОДИКА РОБОТИ З ТЕКСТАМИ РІЗНИХ СТИЛІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ».
314
51.
Начинова О. В., Мацак К. В.
КОРЕКЦІЙНО- ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД: ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНОВЛЕННЯ ТА ПИТАННЯ СУЧАСНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ.
319
52.
Полєвікова О. Б., Куценко П. М.
ЯПОНСЬКІ КОМІКСИ МАНҐА ЯК ЗАСІБ ОБРАЗОТВОРЧО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ.
325
53.
Рябокінь С. С.
РОЛЬ SOFT SKILLS ДЛЯ УСПІШНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ.
329
54.
Силадій І. М., Скибун Н. Д.
ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ.
333
55.
Слушний О. М.
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
338
56.
Столярова І. С.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ФОРМА», ЯК ЕЛЕМЕНТУ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПІЗНАННЯ ВИТИНАНКАРСТВА.
344
57.
Чабан О. В., Федоряка Є. В.
ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.
348
58.
Шаран О. В., Кулацька Г.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ У ДОШКІЛЬНИКІВ.
354
59.
Юркова Т. Ф., Михейченков М. М.
МІСЦЕ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ДОРОБКУ СОФІЇ РУСОВОЇ.
359

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

60.
Бондаренко В. О.
КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТІСНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.
363
61.
Макаренко Н. М.
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ЗАСІБ ПРОТИДІЇ МАНІПУЛЯЦІЯМ.
370
62.
Пріснякова Л. М., Рачкован О.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ТА ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ.
379
63.
Шиделко А. В., Шимко Л. В.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА НАД ЖІНКАМИ.
386

ART

64.
Звенігородський Л. А.
ГЕНЕЗИС ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ ЕТИКЕТКИ ЯК ЕЛЕМЕНТА ПРОЕКТНО-ГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В КІНЦІ XIX — ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ.
395
65.
Зимогляд Н. Ю.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЖАНРУ ЦИКЛУ ФОРТЕПІАННИХ МІНІАТЮР УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.
401
66.
Кардашов В. М., Литкіна Д. Г.
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ЕЛЕКТРОННИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ.
410
67.
Манохін В. П.
ГАРМОНІЗУЮЧІ ЗАСОБИ АРХІТЕКТУРНОГО МОДЕРНУ.
420
68.
Мкртичян Л. А.
ХУДОЖНЯ ОБРАЗНІСТЬ І ВІДМІННОСТІ ВИКОНАВСЬКИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ «ГЕРОЇЧНОЇ БАЛАДИ» А. БАБАДЖАНЯНА.
422

 HISTORICAL SCIENCES

69.
Mikheiev A. V.
BRITISH PERCEPTION OF UKRAINE IN THE CENTRAL-EASTERN EUROPE ARRANGEMENT PROJECTS DURING 1919.
425

 CULTUROLOGY

70.
Gosteva O. V.
ON THE POSITION OF BUSINESS COMMUNICATION AMONG ARTS AND CULTURE.
430

 LITERATURE

71.
Півульська Н. М.
ЖАНРOВI РIЗНOВИДИ РOМАНУ У ТВOРЧOМУ ДOРOБКУ ВАЛЕРIЯ ШЕВЧУКА.
440

 POLITICAL SCIENCES

72.
Веремчук О. О.
ВИБОРЧІ ТА МЕДІА-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ.
445

PHILOLOGICAL SCIENCES

73.
Syrko I.
WOMEN’S RESPONSE TO SOCIAL NORMS CONCERNING THEIR LIVES (BASED ON THE ANALYSIS OF FEMALE CHARACTERS IN JANE AUSTEN’S PERSUASION).
449
74.
Демьянюк А. А., Исаев Хуршуд Байрам оглу
ИЗУЧЕНИЕ ТЮРКИЗМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА.
456
75.
Кулумбегова Л. В.
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ».
461
76.
Луценко Л. О., Дяченко В. В.
СТРАТЕГІЯ ПОШУКУ ЗГОДИ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ДЖО БАЙДЕНА.
471
77.
Никифорук Т. М.
ВЕРСИФІКАЦІЯ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ СИДОРА ВОРОБКЕВИЧА.
474
78.
Черненко О. В.
НЕВЕРБАЛЬНИЙ ЗНАК У КОНФЛІКТНІЙ КОМУНІКАЦІЇ: ДО ПРОБЛЕМИ СТАТУСУ.
476

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

79.
Hura Ya. F.
HEIDEGGER’S PHILOSOPHY FROM EASTERN PHILOSOPHY TO GERMAN HERMENEUTICS.
479

ECONOMIC SCIENCES

80.
Andriushchenko Ia., Velychko O.
THE USE OF THE LATEST TEACHING METHODS IN THE TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS IN MANAGEMENT AND ADMINISTRATION.
484
81.
Bizonych D. V.
THE CITY AS AN OBJECT OF SPACE OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES.
490
82.
Vitrenko O.
MODERN APPROACHES TO THE EVALUATION OF RESTAURANTS BY CATEGORY.
495
83.
Malyuga L. N.
STANDARDIZATION OF THE ACCOUNTING SYSTEM OF ENTERPRISES OF HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS.
499
84.
Бурик З. М.
ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ, ЕЛЕКТРОННИЙ ПАРЛАМЕНТ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.
504
85.
Графська О. І., Євдощенко О. В.
ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВ ТА КОНЦЕПЦІЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАСТАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ПІДПРИЄМСТВІ.
507
86.
Демченко Т. А., Арепьева Е. В.
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.
512
87.
Демченко К. О.
СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА ДЕТЕРМІНАНТА СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ.
516
88.
Довгаль О. А., Довгаль Г. В., Сердюк Г. В.
МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ПОДОЛАННІ ЦИФРОВОЇ НЕРІВНОСТІ.
520
89.
Євдокімова О. М., Юрченко Є. В.
ЕКОНОМІКА АРХІТЕКТУРНИХ РІШЕНЬ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ.
528
90.
Карпінський Б. А.
СТРАТЕГІОЛОГІЯ МОТИВАЦІЙНОГО РІШЕННЯ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ У СИСТЕМІ ПОВЕДІНКОВІ ФІНАНСИ–ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПАТРІОТИЗМ НАЦІЇ.
534
91.
Ковальова О. П.
КОНЦЕПЦІЯ “ЗЕЛЕНОГО ОФІСУ” ЯК ОСНОВА КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
544
92.
Колодяжна І. В.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ.
549
93.
Македон Г. П.
ДИСТАНЦІЙНІ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ.
553
94.
Овчаренко А. Г.
ІНТЕГРУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЛОГІСТИЧНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ.
557
95.
Овєчкіна О. А., Маслош О. В., Цисевіч І. А.
ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ МІЖ ДЕРЖАВОЮ І БІЗНЕСОМ.
565
96.
Пенюк В. О.
МОТИВАЦІЙНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ТОРГОВОМУ ВУЗІ.
570
97.
Тарасевич О. В., Жилінська Л. О.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЛЯ СТРАТЕГІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВУГІЛЬНИХ МІСТ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.
580
98.
Хелемський В. Ю.
РОЛЬ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВНИХ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ.
584
99.
Ярова В. В., Дроб’язко В. В.
АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ.
589

LEGAL SCIENCES

100.
Абашидзе Г. А., Абашидзе И. Г.
СУД ПРИСЯЖНЫХ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГРУЗИИ И ЕГО НЕГАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ.
596
101.
Гнілуша Н. В., Гнілуша С. І.
СВІТОВА ПОЛІТИКА ЩОДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНО-МОБІЛЬНОГО ФАХІВЦЯ У КОНТЕКСТІ КАНАДСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИН.
600
102.
Горбаченко О. В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ВИЗНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО СУВЕРЕНІТЕТУ.
603
103.
Йолкіна А. В., Корогод С. В.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПОКАРАНЬ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ.
611
104.
Коваленко І. А., Самощенко Я.
ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ: ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТА НЕДІЙСНІСТЬ.
615
105.
Співак М. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОШИРЮВАННЯ НЕПРАВДИВИХ ЧУТОК.
623
106.
Хуснутдинова Я. Л.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ В МЕЖДУНАРОДНОМ НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ДАННЫХ НОРМ НА УРОВЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
630
107.
Яремчук В. О.
ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗНАНЬ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО У ЗМАГАЛЬНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
640

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-1-4879-3794-2 и УДК, выходные данные г. Ванкувер, Канада, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 7 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: