fbpx

II Международная научно-практическая конференция “TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION”, 5-7 сентября 2021 года Харьков, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

5-7 сентября 2021 года в г. Харьков, Украина

состоялась II Международная научно-практическая конференция

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

IIvanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-topical-issues-of-modern-science-society-and-education-5-7-sentyabrya-2021-goda-harkov-ukraina-arhiv/.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1.
Голубенко І. А., Попович О. Б.
ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ ТА ЇХ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДЕГРАДАЦІЇ ҐРУНТІВ
14
2.
Іщенко Т. А., Іщенко С. Л.
ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ ТА ДИНАМІКА ПРИРОСТУ ВИСОТИ РОСЛИН СОРГО ЦУКРОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ
22
3.
Черних С. А., Лемішко С. М., Герасименко Ю. О.
СІРА ЛИСТКОВА ПЛЯМИСТІСТЬ (ЦЕРКОСПОРОЗ) КУКУРУДЗИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ЇЇ РОЗВИТКУ В УМОВАХ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ
26
4.
Шкура Т. В., Гнатенко Ю. Ю.
НОВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У М. ПОЛТАВА
32

 ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

5.
Котелевич В. А., Волківський І. А., Пінський О. В., Давиденко Л. М.
БЕЗПЕЧНІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В ПОЛІСЬКОМУ РЕГІОНІ В КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
35

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

6.
Арнаута О. В., Прис-Каденко В. О., Пальонко Р. І., Федишин П. М., Калачнюк Л. Г.
РОЗВИТОК ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ В ОРГАНІЗМІ ТВАРИН ЗА ЕКЗОГЕННОГО ВПЛИВУ АЛКОГОЛЮ І ВУГЛЕВОДІВ
41
7.
Василевич К. О.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ НАСІННИЦТВА ГОРОХУ ОВОЧЕВОГО (PISUM SATIVUM L.)
43
8.
Гноєвий І. В., Левченко О. В., Панчишний М. О., Сидорчук Є. Ю., Рябовол А. К.
АВТОМАТИЧНА ДИСТАНЦІЙНА РЕЄСТРАЦІЯ СТАНУ ПОПУЛЯЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ РИБ В МІСЦЯХ ЇХ НЕРЕСТУ
46
9.
Исаева А. У., Абубакирова А., Батырханова К. Т.
ВЛИЯНИЕ СОЛЕЙ ОЗЕРА ДЖАКСЫ-КЛЫЧ (АРАЛЬСКИЙ РЕГИОН) НА ТЕСТ-РАСТЕНИЯ
50
10.
Яковлєва-Носарь С. О.
СТАН ЦЕНОПОПУЛЯЦІЇ QUERCUS ROBUR L. БАЛКИ ГЕНЕРАЛКА (ОСТРІВ ХОРТИЦЯ, УКРАЇНА) ЗА УМОВ РЕКРЕАЦІЇ
56

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

11.
Большова О. В., Ризничук М. О., Кваченюк Д. А.
РІВЕНЬ ВІТАМІНУ D У ДІТЕЙ ІЗ СОМАТОТРОПНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА РЕЦЕПТОРА ВІТАМІНУ D VDR BsmI
64
12.
Гнатюк М. С., Гданська Н. М., Татарчук Л. В., Монастирська Н. Я.
ГІСТОСТЕРЕОМЕТРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ЧАСТИН МІОКАРДА ПРИ РЕЗЕКЦІЇ РІЗНИХ ОБ’ЄМІВ ПАРЕНХІМИ ПЕЧІНКИ
67
13.
Губіна Н. В., Купновицька І. Г., Данилюк О. І.
РЕЗИСТИН ТА ХРОНІЧНА ХВОРОБА НИРОК
71
14.
Жилкибаева Ж. Б., Пшембаева Р. К., Алдабергенова Т. К., Казбекова А. М.
ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ С СУПРАОККЛЮЗИЕЙ
73
15.
Паньків М. В., Пальтов Є. В., Масна З. З., Челпанова І. В.
УЛЬТРАСТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ МІЖХРЕБЦЕВОГО ДИСКУ ЩУРІВ ПРИ ОПІОЇДНОМУ ВПЛИВІ НА СЬОМОМУ ТА ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ТИЖНЯХ
76
16.
Пушко О. О., Литвиненко Н. В.
ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПЛИВУ МЕТОДІВ АКТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА МЕТАБОЛІЧНОЇ ТЕРАПІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ α-ГЛІЦЕРИЛФОСФОРИЛХОЛІНУ НА ВІДНОВЛЕННЯ ПОРУШЕНИХ ФУНКЦІЙ ПІСЛЯ МОЗКОВОГО ІНСУЛЬТУ: ФОКУС НА MODIFIED RANKIN SCALE ТА MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT
81
17.
Скорейко Р. С.
ВПЛИВ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ НА МЕНСТРУАЛЬНУ ФУНКЦІЮ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ
85
18.
Фоменко К. Н.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИУРЕТИКОВ
88

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

19.
Khmelnikova L. I., Maslak A. S.
IMPROVING THE CHEMICAL KNOWLEDGE OF STUDENTS OF PHARMACEUTICAL PROFILE DURING PREPARATION FOR EXAMS «KROK-1. PHARMACEUTICALS»
91

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

20.
Коробова І. В., Маслак Г. С., Мікуленко О. В.
ХІМІЧНІ СЕНСОРИ ЯК ЗАСОБИ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ВМІСТУ ПОЛІЕЛЕКТРОЛІТІВ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ
98
21.
Купчик О. Ю.
ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ІОНІВ ДЕЯКИХ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ҐРУНТІ
103
22.
Мустяца О. Н.
ВПЛИВ ОДНОЧАСНОЇ КАТӀОН-АНӀОННОЇ ЗАМӀНИ НА ПРИРОДУ ПРОВӀДНОСТӀ РОЗПЛАВУ СТИБНӀТУ
106
23.
Павленко О. Ю., Лавриненко О. М.
МОРФОЛОГІЯ, ФАЗОВИЙ ТА ХІМІЧНИЙ СКЛАД НАНОСТРУКТУР, УТВОРЕНИХ У ЦЕРІЄВМІСНИХ СИСТЕМАХ, ЛЕГОВАНИХ АРГЕНТУМОМ
113

 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

24.
Chunli Deng, Yanghe Luo, Melnyk O.
EFFECT OF HEAT-MOISTURE TREATMENT REACTION CONDITIONS ON THE PASTING PROPERTIES OF POTATO STARCH
120
25.
Karvats’ka M., Lavrenyuk H., Mykhalichko B.
EXTINGUISHMENT EFFICIENCY DETERMINATION OF HYDROCARBONS COMBUSTION WITH AQUEOUS SOLUTIONS OF d-METAL COMPLEX SALTS
126
26.
Prymyska S.
HYDRATION OF THE NATURE ZEOLITE AND PROPERTIES OF HARDENED CEMENT PASTE
129
27.
Tolocknov A. A.
OVERVIEW SYNTACTIC AND SEMANTIC TOOLS OF HTML AND CSS TO CREATE AN ACCESSIBLE WEB RESOURCE
132
28.
Андрашек Й. В., Петросюк О. М.
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗМІНИ ВОЛОГОСТІ В ПРОЦЕСІ КОНДИЦІЮВАННЯ ТЕРМІЧНО МОДИФІКОВАНОЇ ДЕРЕВИНИ ЯСЕНА
137
29.
Балло О. О.
НЕОБХІДНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ
143
30.
Бахмач В. О.
РОЗРОБЛЕННЯ РЕЦЕПТУР МАЙОНЕЗНИХ СОУСІВ З НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ
149
31.
Гомон П. С.
ДО АЛГОРИТМУ ПОБУДОВИ ДІАГРАМИ «МОМЕНТ-КРИВИНА» ПІДСИЛЕНИХ ЗГИНАЛЬНИХ ДЕРЕВ’ЯНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
156
32.
Гомон С. С., Довбенко Т. О., Матвіюк О. В., Кулаковський Л. Я.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ХВОЙНИХ ПОРІД ДЕРЕВИНИ ЗА ЖОРСТКОГО РЕЖИМУ ВИПРОБУВАНЬ
158
33.
Довгалюк Б. П.
ДВА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЧАВУНУ НА ФУРМАХ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ
161
34.
Дробот В. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СПОСОБУ ПРИГОТУВАННЯ ТІСТА НА ЯКІСТЬ ХЛІБА З ПШЕНИЧНО-СОРГОВОЇ БОРОШНЯНОЇ СУМІШІ
165
35.
Козуб В. Ю.
НОВІ ПІДХОДИ РОЗПАРАЛЕЛЮВАННЯ ОБЧИСЛЕНЬ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ
170
36.
Комаров В. А., Гайдаманчук С. П., Сащук С. И.
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИНФОРМАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КРЫЛА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
173
37.
Крупка Я. А.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЕДЕННЯ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ У ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ
180
38.
Лавер В. А., Копча-Горячкина Г. Э.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ С РАЗНЫМИ СУММАМИ ПОДПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ В ПОРОГОВОЙ ЛОГИКЕ
187
39.
Мейтус В. Ю.
ИНТЕЛЛЕКТ, ЗНАНИЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
190
40.
Надтока Е. В., Надтока Д. М.
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ И РГР КУРСА «ДЕТАЛИ МАШИН»
197
41.
Петров В. Н., Жданов А. А., Мацей Р. А.
ПРЕССЫ КОМБИКОРМОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
203
42.
Полякова М. В., Козак Д. Ю.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГРАДИЕНТНЫХ ОПЕРАТОРОВ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ КОНТУРОВ ЦВЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ МЕТОДОМ КАННИ
209
43.
Полянський О. С., Д’яконов В. І., Дьяконов О. В., Пиріжок В. С.
ОБГРУНТУВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ГНУЧКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ ОПАЛОГО ЛИСТЯ У ПАЛИВНІ БРИКЕТИ
217
44.
Прачик В. В., Ляшенко О. М.
РОЗРОБЛЕННЯ КРОС-ПЛАТФОРМНОЇ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ХЕРСОНСЬКОГО РЕГІОНУ
226
45.
Шкарупило В. В., Блінов І. В., Душеба В. В., Кучанський В. В.
ЩОДО МУЛЬТИПОТОЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМАЛЬНОГО МЕТОДУ ПЕРЕВІРКИ НА МОДЕЛІ TLC
231

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

46.
Журавльова З. Ю., Чернобровкін А. В.
АНТИПЛОСЬКА ЗАДАЧА ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ ТРЬОШАРОВОЇ ПРЯМОКУТНОЇ ОБЛАСТІ
237
47.
Малафаев Н. Т.
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ЭНЕРГИИ АКТИВАЦИИ ДИФФУЗИИ В ВОДЕ
241
48.
Сокол К. І., Вовк Р. В., Рохмістров Д. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАЛЬЦІЙ-ФОСФАТНИХ ПОКРИТТІВ НА МЕТАЛЕВИХ ПІДКЛАДКАХ, ЯКІ МІСТЯТЬ Ti, Al ТА C
248
49.
Філєр З. Ю., Штеренберг Й. Е.
ЗАСТОСУВАННЯ «СТАЛИХ ЕЙЛЕРА» ДЛЯ СУМУВАННЯ ОБМЕЖЕНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ
252
50.
Шелуденко А. С.
УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ ГРАНИЧНИХ ТЕОРЕМ ДЛЯ МАКСИМУМУ СУМ IЗ ПРОСТОРУ C[0,1] У с0
262

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

51.
Боруцька Ю. З., Рибак С. Б.
РОЛЬ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ ЩОДО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА КУРОРТНОЇ СПРАВИ
266
52.
Скоростецька О. О.
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ «ВІРТУАЛЬНИХ ТУРІВ» ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ФОРМИ ТУРИСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
273

ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

53.
Кустурова О. В., Жуган О. А., Моцарь Д. В., Сугробов М. О., Печеніжська А. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КИСЛОТ НА ВИДАЛЕННЯ ПОЛІАКРИЛАМІДУ З РОЗЧИНІВ
278

 АРХИТЕКТУРА

54.
Liubchenko M., Mandrichenko О., Demydenko T.
MODERN TECHNOLOGIES OF CREATING AN ARCHITECTURAL LAYOUT
282

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

55.
Tyshchenko M. A., Veselska R. V.
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT ACCENT
286
56.
Бартків О. С., Кальчук С. П.
ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ «НАШІ ЦІННОСТІ – НАШЕ МАЙБУТНЄ»
290
57.
Бартків О. С., Кучма Р. І.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГУМАННИХ ВЗАЄМИН ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
297
58.
Бородай Є. С., Кабар А. М., Лихолат Ю. В., Бойко А. П.
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ НА БАЗІ БОТАНІЧНОГО САДУ ДНУ
302
59.
Брода М. В., Лісіцина Ю. О.
РОЗВИТОК САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
306
60.
Васильєва С. А.
ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛЬНОЇ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДІТЬМИ ТРЕТЬОГО РОКУ ЖИТТЯ В РОДИНІ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
313
61.
Гнатюк-Пунегова И. Б.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ
319
62.
Григорчук Т. В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
326
63.
Грузевський О., Венгер А.
МЕТОДИКА ОНЛАЙН НАВЧАННЯ ВИЗНАЧЕННЮ ПОЛІМОРФІЗМУ ДОВЖИН РЕСТРИКЦІЙНИХ ФРАГМЕНТІВ
332
64.
Дерека К. О.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ
334
65.
Дідик Т. М., Колодько Р. О., Сержанюк І. І., Соцков К. С., Стасів І. М., Тесьминецький В. П.
АНАЛІЗ ПОБУДОВИ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЮНИХ БОРЦІВ І ВАЖКОАТЛЕТІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
340
66.
Іванова К. Л., Мамчич О. Б.
КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СОФІЇ РУСОВОЇ У СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
346
67.
Квятковська А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІШАНОЇ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
350
68.
Кульчицька І. А., Вергелес В. Ю., Мельник С. О., Сасюк І. В., Стасів І. М., Шамрай Н. В.
ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО І СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
354
69.
Лупак Н. М.
ІНТЕРМЕДІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
359
70.
Медведєва К. А., Гришко О. М.
ПРО ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ
364
71.
Огарєнко Т. А., Герич В. І.
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
370
72.
Палаженко О. П., Резедент С., Закопець М., Кулинич М.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЧИСТОТИ ІНТОНАЦІЇ МУЗИКАНТА-ДУХОВИКА У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
374
73.
Федорова Г. В.
АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
379
74.
Хроленко М. В.
МІСЦЕ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В СИСТЕМІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ
383
75.
Шкура Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ТА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
388

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

76.
Кочубей А. В., Якубовська С. С.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧА ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА КОМПОНЕНТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
391

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

77.
Струнгар А. В.
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ, ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ САЙТІВ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ
397

 ЖУРНАЛИСТИКА

78.
Плукчи Л. В.
РОЛЬ РЕКЛАМИ У ФОРМУВАННІ МІСТА
400

 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

79.
Єрошкіна О. О., Іванов О. М.
МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ХУДОЖНІХ ПРЕДМЕТІВ
405
80.
Набоков Р. Г.
КОНЦЕРТНІ МАЙДАНЧИКИ ХАРКОВА
409
81.
Шетеля Д. І.
САКРАЛЬНА ДЕРЕВ’ЯНА АРХІТЕКТУРА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
415

 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

82.
Пасічник М. С.
ГЕТЬМАН УКРАЇНИ ІВАН ВИГОВСЬКИЙ В ОЦІНЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ
421
83.
Чмихало Г. Г., Понамарчук Є. Л.
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЗЕНІТНО-РАКЕТНИХ КОМПЛЕКСІВ ПІД ЧАС В’ЄТНАМСЬКОЇ ВІЙНИ (1964-1973)
431

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

84.
Mnozhynska R. V.
FORMATION OF CONFESSIONAL SIGNIFICANCE S. ORIKHOVSKY (1513-1566)
437
85.
Набоков Р. Г., Орлова О. М.
ТРЕНІНГ АКТОРСЬКОЇ ПСИХОТЕХНІКИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ТВОРЧИЙ СТАН АКТОРА
442
86.
Романова К. Л.
КРЕАТИВНІ МИСТЕЦЬКІ ЛОКАЦІЇ, В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ СУЧАСНОЇ ІНДУСТРІЇ РОЗВАГ (НА ПРИКЛАДІ ДІЮЧИХ ЛОКАЦІЙ «АРТ-ЗАВОД МЕХАНІКА» М. ХАРКІВ, АРТ-ПРОСТІР «РЕПАБЛІКА ФЕСТ» М. ЛЬВІВ, АРТ-ПРОСТІР «ПРОМПРИЛАД» М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК)
446
87.
Чеберко Г. В.
ФЕСТИВАЛІ ІГРОВОЇ КУЛЬТУРИ ЯК СУЧАСНИЙ ВИД МАСОВОГО ВИДОВИЩА
449

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

88.
Мішин С. І.
КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
452
89.
Мошак Д. С.
ПОЛІТИЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ ЯК КОМПОНЕНТ СИСТЕМИ ПОЛІТИЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ
456
90.
Чала К. О.
NORD STREAM-2 ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИЧНОГО ШАНТАЖУ ПРОТИ УКРАЇНИ
459
91.
Шинкаренко В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВОГО АСПЕКТУ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
466

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

92.
Dobrovolska N.
THE BENEFITS OF ACTIVE LEARNING
474
93.
Бондар К. С.
ПРОСОДИЧНІ ПАРАМЕТРИ МОВЛЕННЯ ШОТЛАНДЦІВ З ПІВНОЧІ
482
94.
Єловська Ю. В., Засецька А. С.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
488
95.
Лисенко Є. А.
АКСІОЛОГІЧНІ КОНЦЕПТИ В АНГЛОМОВНИХ КАНАДСЬКИХ КАЗКАХ
493
96.
Мурадханян І. С.
ТЕМА САМОТНОСТІ У «КАЗКАХ ПРО ДИВНИХ» Р. РІГГЗА
498
97.
Сеньків О. М.
МОВЛЕННЄВА ПОВЕДІНКА ДОНАЛЬДА ТРАМПА
501
98.
Тучкова Е. А., Дьякова В. Л.
ОБРАЗ ПУСТЫНИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ АНТУАНА ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ «ЦИТАДЕЛЬ»
507
99.
Халюк Л. М.
ЕТНІЧНІ ГРУПИ УКРАЇНИ: ДІАСПОРА, СПІЛЬНОТА, МЕНШИНА
512
100.
Чуланова Г. В.
АНГЛОМОВНИЙ ДИСКУРС COVID-19 ЯК НОВИЙ ПРОДУКТ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНДИВІДІВ
517

 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

101.
Shekhovtsova-Burianova V.
PSYCHOANALYTICAL CONCEPT OF THE PHENOMENON OF IDENTITY BY J. MARCIA AND E. WATERMAN
524
102.
Кобетяк А. Р.
УКРАЇНСЬКЕ ПРАВОСЛАВ’Я У СТРУКТУРІ ВСЕЛЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ
528

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

103.
Дмітрієва О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОДУКТУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ
534
104.
Мельник Я. С.
СТАН ДІЯЛЬНОСТІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
539
105.
Міщенко В. А., Авершін С. В.
НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ В ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРАХ
542
106.
Сидорчук А. А.
ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАОЩАДЖЕНЬ ДОМОГОСПОДАРСТВ
549
107.
Сук П. Л.
НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА СПОСОБАМИ МЕТОДУ НА ОСНОВІ ДОХОДУ
553
108.
Чепик И. Н.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ДЕЛОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
558
109.
Чернега О. М.
ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ-КОНСОЛІДАТОРІВ В МЕЖАХ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ
564
110.
Чопенко В. М.
СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА КРИЗА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
572

 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

111.
Білько І. П.
ВИКОРИСТАННЯ ПОНЯТЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТА ПСИХІЧНИХ СТРАЖДАНЬ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ ПРИ ОЦІНЦІ АКТІВ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
580
112.
Гулак О. О.
ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНІ ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
584
113.
Данько И. В.
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОТЕРПЕВШЕГО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НУЖДАЕТСЯ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
590
114.
Демченко С. В.
ПРОБЛЕМАТИКА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ ПРЕДСТАВНИКА В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ СУДОВОЇ СИСТЕМИ
595
115.
Зима Н. Ф.
ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ ТА СИСТЕМА ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
601
116.
Лопаєва О. М.
УДОСКОНАЛЕННЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ
608
117.
Приймак І. В.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
612
118.
Савайда О. І., Панченко О. О.
ОНТОЛОГІЧНА ПРИРОДА ПРАВОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ
619
119.
Яремчук В. О.
НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛІСТОМ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО З ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗНАНЬ
622

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-85-6 и УДК, выходные данные г. Харьков, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 8 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: