II Міжнародна науково-практична конференція “CURRENT CHALLENGES OF SCIENCE AND EDUCATION”, 16-18.10.2023 Берлін, Німеччина. Архів

Шановні колеги!

16-18.10.2023 року у м. Берлін, Німеччина

відбулася II Міжнародна науково-практична конференція

CURRENT CHALLENGES OF SCIENCE AND EDUCATION

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Current challenges of science and education. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-current-challenges-of-science-and-education-16-18-10-2023-berlin-nimechchina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Тернавський А. Г., Щетина С. В., Слободяник Г. Я., Кецкало В. В., Петраков Я. А.
УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПЛОДІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАКОРДОННОГО ГІБРИДА ОГІРКА ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИН У ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
10

 BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Binate G., Ismailov V., Yusubov N., Shafieva S., Ganbarov K.
THE ORGANIC COMPOUND DIETHYL 2, 2`-(1, 3-DIETHOXY-1, 3-DIOXO-1ƛ5, 3 ƛ5-DIPHOSPHOXANE-1, 3-DIYL) DIACETATE EVALUATED AS ANTIMICROBIAL AGENT
16
3.
Горбань В. В., Свердленко Д. О.
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОСИСТЕМ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
21
4.
Кедров Б. Ю., Кулик А. В.
ЗУСТРІЧІ РУКОКРИЛИХ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА НІЖИН (ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА)
25
5.
Кучменко О. Б., Гришко К. О.
АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ПРОТЯГОМ НАВЧАЛЬНОГО СЕМЕСТРУ ТА В СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
29
6.
Наумова Ю. Ю., Максименко Ю. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЄМІЛЬЧИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
34
7.
Тимченко О. С.
ОГЛЯД АЛЬГОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛАНГХОВДЕ (СХІДНА АНТАРКТИКА)
38

 MEDICAL SCIENCES

8.
Gudaryan O., Cherednyk D. O.
THE EFFECTIVENESS OF OSSEOINTEGRATION DURING DENTAL IMPLANTATION IN PATIENTS WITH DIABETIC OSTEOPATHY AND THE SEARCH FOR WAYS TO IMPROVE IT
40
9.
Kovalenko N. I., Vovk O. O., Novikova I. V.
ANALYSIS OF THE PREVALENCE OF OPPORTUNISTIC MICROORGANISMS IN COMMUNICATED PNEUMONIA
48
10.
Marchenko A. S., Alenchyk N. P., Momot R. A.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF CHILDREN WHO WERE BORN NATURALLY AND BY CAESAREAN SECTION
51
11.
Marchenko A. S., Khokhlova A. O., Snizhko B. V.
MANIFESTATIONS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE CONDITIONS DEPENDING ON THE STAGE OF HYPERTENSION
53
12.
Nedostup I. S., Kocherha Z. R., Han R. Z., Motryk V. B., Kostyshyn N. S.
STRESS AND FEATURES OF PROVIDING FIRST AID TO CHILDREN IN ACUTE STRESS SITUATIONS CAUSED BY WAR
56
13.
Аскарьянц В. П., Кудратуллаева Фарзона Дильмурод кизи
К ВОПРОСУ КОРРЕКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ АДЕКВАТНО ПОСТРОЕННЫМ ПИТАНИЕМ
61
14.
Гейко В. В., Гейко М. С., Селюкова Т. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРАПЕВТИЧНИХ ЕФЕКТІВ ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ DHEA ЗАДЛЯ КОРЕКЦІЇ ПАТОЛОГІЧНОГО ПОТЯГУ ДО АЛКОГОЛЮ ТА РІВНЯ ЙОГО СПОЖИВАННЯ ЩУРАМИ ЗРІЛОГО ТА ПІДЛІТКОВО-ПУБЕРТАТНОГО ПЕРІОДІВ ОНТОГЕНЕЗУ
69
15.
Колоколов В., Ріжняк О. Л.
ТЕРМІНОЛОГІЯ СУЧАСНОЇ ТАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ
76
16.
Ломинога С. І., Черниш І. Р.
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯТРАВМАТИЧНОЇ НЕВРОПАТІЇ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ
81
17.
Негода Ю. С., Євсєєва Д. Д., Фролова А. О., Пономаренко Н. С.
КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕТ ТА ПЕТ-КТ В ОНКОЛОГІЇ
85
18.
Ординська К. В.
МЕДИЧНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ПРИ РАДІАЦІЙНІЙ ЗАГРОЗІ
90
19.
Павленко В. О.
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ З КАРДІОСТИМУЛЯТОРОМ, ЯК ЦІЛІСНА ПІДГОТОВКА ОРГАНІЗМУ ДО ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТА ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
94

 CHEMICAL SCIENCES

20.
KlimkoYu. E., Koshchii I. V., Levandovskii I. A., Levandovskii S. I.
BICYCLO[5.2.1]DECA-2,6-DIONE. SYNTHESIS AND PROPERTIES
101
21.
Стецьків А. О.
ФАЗОВІ РІВНОВАГИ У ЧОТИРЬОХКОМПОНЕНТНІЙ СИСТЕМІ La‑Li‑Co‑Si ЗА ТЕМПЕРАТУРИ 400ºС
107
22.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
ЧОТИРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ
111

 TECHNICAL SCIENCES

23.
Azarenkov V., Bilozubenko V.
FUZZY LOGIC MODEL FOR DETERMINING CAR`S SAFE SPEED
117
24.
Богдашкін В. В., Ільєнко С. С., Кравчук І. А.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ОБ’ЄКТІ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
121
25.
Бужор А. Ю., Полулях В. А., Алексєєнко Є. Д., Картуненко М. С., Грицанов М. А.
ПЕРЕВАГИ АВТОМОБІЛІВ НА КОМБІНОВАНОМУ ХОДУ
129
26.
Левицька Т. О., Дубовкіна М. Ю.
СУЧАСНИЙ СТАН ПИТАННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ НА ОСНОВІ БАГАТОШАРОВОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ
133
27.
Літвін Р. Г., Скоп К. І.
МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ САЖОВИХ ФІЛЬТРІВ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ ТА ЇХ РЕГЕНЕРАЦІЯ
140
28.
Марущак М. П.
ПЕРЕДАЧА КООРДИНАТ НА СТІННІ ЗНАКИ ПРЯМОЮ КУТОВОЮ ЗАСІЧКОЮ
146
29.
Осаул О. І., Карпенко Г. В., Авксент`єва А. П.
ПОВІТРЯНИЙ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОР НАПІВЗАКРИТОГО ТИПУ
150
30.
Чайковський С. Ю.
КВАЛІМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ЯКОСТІ У ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ
153
31.
Щиров О. С., Паламарчук Є. А.
ЗАСТОСУВАННЯ АГЕНТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ СИСТЕМАХ
157

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

32.
Udodova O., Honcharova O., Vovchuk S., Babakin Yu.
AN ITERATIVE METHOD FOR SOLVING COLONEL BLOTTO’S GAME
162
33.
Долян К. В., Панчук О. В., Маранчак В. О.
ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА – КЛЮЧОВИЙ КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
166

 PEDAGOGICAL SCIENCES

34.
Hubina O.
STUDYING OF THE PHENOMENON OF ONLINE LEARNING THROUGH THE PRISM OF CONTENT ASPECT
170
35.
Ivasiuk N.
MODELLING BALANCED INTEGRATED TEACHING MARITIME ENGLISH IN BLENDED MODE FOR SEAFARERS
176
36.
Moroz I. V.
RESEARCH ACTIVITY AS A MEANS OF ACTIVATING THE EDUCATIONAL PROCESS IN HISTORY IN BASIC SCHOOL
182
37.
Долинський Б. Т., Буховець Б. О., Березняк Г. О., Лупанов Є. Є., Малишев Ю. О.
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ПОРУШЕННЯ ПОСТАВИ
185
38.
Лопатинська Н. А., Іванова О. С.
ОСОБЛИВОСТІ СФОРМОВАНОСТІ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
189
39.
Лук’яник Л. В., Курин О. С.
ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ІГОР НА УРОКАХ «ЯДС»
197
40.
Назарова В. В.
КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
204
41.
Размолодчикова І. В., Бєлінський В. А.
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
209
42.
Чаяло В. Я., Заводній Т. В., Дроздов О. А.
ЛЮДИНА І ТЕХНОЛОГІЇ: ВЗАЄМОДІЯ ТА ВПЛИВ НА РОЗВИТОК МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З УРАХУВАННЯМ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
214
43.
Яворівська В. Л.
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕДАГОГА
218

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

44.
Дудецька С. М.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО–ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДІ НА СУЧАСНОМУ РИНКУ ПРАЦІ
224
45.
Буркало Н. І.
КАЗКОТЕРАПІЯ В РОБОТІ З ДІТЬМИ
227
46.
Петрик К. С., Шевченко В. В.
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ В ЗАКЛАДІ НАВЧАЛЬНОЇ ОСВІТИ
232

 JOURNALISM

47.
Коваль Я. М.
СПЕЦИФІКА ВИСВІТЛЕННЯ ПИТАНЬ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ В ЗМІ
239

 ART

48.
Shevchenko L.
CIRCUS DIRECTOR – WILLIAMS TRUZZI: SPECIFICITY AND PECULIARITY IN THE CONTEXT OF PERFORMATIVE ART
245
49.
Антоненко І. В.
ЦИФРОВІ ІНТЕР’ЄРИ І ВІРТУАЛЬНІСТЬ ЯК ГЕНЕРУЮЧА ПРАКТИКА
248
50.
Ігнатьєва С. В., Абрамович О. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ТЕХНІКИ АКТОРА В РАДІОМИСТЕЦТВІ (НА ПРИКЛАДІ РАДІОДРАМИ)
255
51.
Курдупова О. М., Дегтяр Л. П.
ОСОБЛИВОСТІ ВТІЛЕННЯ МІФОЛОГІЧНИХ ОБРАЗІВ МАВОК В ХОРЕОГРАФІЧНИХ ТВОРАХ УКРАЇНСЬКИХ БАЛЕТМЕЙСТЕРІВ
260
52.
Охрименко С. В., Тихомиров А. Ю.
НОВАТОРСЬКІ ПОШУКИ ЛЕСЯ КУРБАСА В ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ АКТОРА
267
53.
Черепушко О. В., Татаренко М. Г.
СПЕЦИФІКА РЕЖИСЕРСЬКОГО ВТІЛЕННЯ ШЕКСПІРІВСЬКИХ ТВОРІВ НА СЦЕНІ АНГЛІЙСЬКОГО ТЕАТРУ ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
271

 PHILOLOGICAL SCIENCES

54.
Abdullayeva Mahire Movlud gizi
ACTIVITIES FOR EXPRESSIVE READING IN TEACHING SENTENCE STRUCTURE IN ELEMENTARY CLASSES
277
55.
Gunel Shefiyeva Elkhan gizi
THE IMPORTANCE OF VOCABULARY TEACHING
283
56.
Mammadova Konul Aladdin gizi
THE DEVELOPMENT OF LANGUAGE AND THINKING DURING THE PERIOD OF PEDAGOGICAL TRAINING
289
57.
Богатько В. В., Бевз М. О.
УДОСКОНАЛЕННЯ МОВНОЇ ТА МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРАКТИВНОЇ ПЛАТФОРМИ CLASSCRAFT
294
58.
Богатько В. В., Поліщук О. Є.
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
300
59.
Жадан Т. В.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
306
60.
Ліпатнікова П. С., Буданова Л. Г.
ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ВЕКТОРНОГО КОМПОНЕНТА В ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ ЖАНРУ ПОПУЛЯРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
310

 ECONOMIC SCIENCES

61.
Budnyk L., Budnyk I.
THE ROLE OF INTERNAL AUDIT IN IMPROVING THE BUSINESS’S ECONOMIC SECURITY
314
62.
Безрукова Н. В., Свічкарь В. А.
ТЕХНОЛОГІЇ ЯК АКСЕЛЕРАТОРИ РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ
319
63.
Гафарлы Галиб Низами оглы
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНФИГУРАЦИИ
324
64.
Гусейнов Магеррам Джалал, Эльчин Салахов Ариф, Рафига Нифталиева Шахин
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО АЗЕРБАЙДЖАНА
329
65.
Денисенко Д. О., Лимонова Е. М.
ОСОБЛИВОСТІ І СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ КОРПОРАЦІЇ
336
66.
Довганич Д. В., Данило С. І.
СТАНОВЛЕННЯ ТА АНАЛІЗ РИНКУ ПОБУТОВИХ ПРАЛЬНИХ МАШИН В УКРАЇНІ
342
67.
Идрисли Парвин Гусейн оглы
ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ
350
68.
Исмайылова Тарана Видади кызы
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
354
69.
Івченко В. М., Зірнзак О. С., Солошонок А. Л., Мамочка А. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
358
70.
Курбецький С. М., Крисоватий А. І.
ЕФЕКТИВНА ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ У ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ
365
71.
Овсієнко В. В.
МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ УСПІХОМ ПІДПРИЄМСТВА
368
72.
Пташник С. А., Куролап Д. І.
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
373

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-3-954753-05-5 та УДК, вихідні дані м. Берлін, Німеччина, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 7 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: