II Міжнародна науково-практична конференція «EUROPEAN SCIENTIFIC CONGRESS», 20-22.03.2023 Мадрид, Іспанія. Архів

Шановні колеги!

20-22.03.2023 року у м. Мадрид, Іспанія

відбулася II Міжнародна науково-практична конференція

EUROPEAN SCIENTIFIC CONGRESS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // European scientific congress. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-european-scientific-congress-20-22-03-2023-madrid-ispaniya-arhiv/.

VETERINARY SCIENCES

1.
Kravchenko I., Bohatko N., Bartkiv L., Tymoshenko O., Korzhov Ye., Hut T., Kurmash A., Dovbysh V.
APPLICATION OF EXPRESS METHODS FOR THE DETECTION OF FAULTY MEAT OF SLAUGHTERED ANIMALS
11

 BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Fishchuk O.
STRUCTURAL ZONES IN HIPPEASTRUM CORREIENSE OVARY (AMARYLLIDACEAE J. ST.-HIL.)
17
3.
Матвійчук О. А., Маковецька О. В., Глига А. Д., Юрченко Р. С., Олійник К. О.
ТАКСОНОМІЧНА СТРУКТУРА ССАВЦІВ ЗАПЛАВИ Р. ПОСТОЛОВА
20
4.
Островська С. С., Носуля І. М., Демідов Є. А., Петленко В. С.
ЗМЕНШЕННЯ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ СВИНЦЮ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ВИДАЛЕННЯ ЙОГО З ДОВКІЛЛЯ
25

 MEDICAL SCIENCES

5.
Mandryk O. Ye., Molyn L. R., Marko V. V.
THE RISK OF AN OUTBREAK OF INFECTIOUS DISEASES AMONG SERVICEMEN DURING THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR
29
6.
Yosypenko V., Lukan Yu.
THE IMPACT OF SLEEP ON THE LEARNING PROCESS
32
7.
Антонов А. Г., Сургай Н. Н., Шилан В. И., Узбек Т. С.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОДГОТОВКИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ В УКРАИНЕ
34
8.
Антоневич М. М., Болехівська Ю. М.
ДОНОРСТВО КРОВІ. КОРИСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ
40
9.
Гаркуша М. А., Фадєєв О. Г., Платонова Д. О., Мареніч Г. Г.
ПОШИРЕНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПОСТАВИ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УКРАЇНІ ЗА ОСТАННІ РОКИ
44
10.
Герасименко О. І., Герасименко К. О., Герасименко В. В.
АНТЕНАТАЛЬНА СМЕРТЬ ЗА ДАНИМИ ПОЛОГОВОГО ВІДДІЛЕННЯ М. КРАМАТОРСЬКА (ЗА 2016 РІК)
48
11.
Данькевич-Харчишин І. С.
ВМІСТ ГЛІКОЗАМІНГЛІКАНІВ У КРОВІ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ НА ТЛІ АТЕРОСКЛЕРОЗУ
51
12.
Ільченко І. А., Двореченець Д. Є., Колесніченко О. А., Марченко І. О.
ПРОТИПУХЛИННА РОЛЬ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ
54
13.
Каспрук Н. М.
ОСОБЛИВОСТІ ЕТІОЛОГІЇ АЛЕРГІЧНИХ РЕАКЦІЙ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
57
14.
Клєпова А. А., Яресько А. В., Колесник В. П.
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ХІРУРГІЇ
62
15.
Кошимбетова Г. К.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ В АСПЕКТЕ ПЕДИАТРИИ
68
16.
Прохоренкова З. О., Монакова О. С.
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА КАШЛЮК СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ПЕРІОД З 2016 ПО 2022 РІК
70
17.
Симоненко Г. Г.
ВИПАДОК ВАЖКОГО ГЕМОРАГІЧНОГО ІНСУЛЬТУ НА ФОНІ COVID-19
74
18.
Тарасенко І. Й.
ВПЛИВ АНТЕ — ТА ПОСТНАТАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ НА РОЗВИТОК КАРІЄСУ ЗУБІВ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ЩУРІВ
78
19.
Тірон О. І.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 0.9% РОЗЧИНУ NaCl ДЛЯ КОРЕКЦІЇ РОЗЛАДІВ КЛІТИННОГО ЦИКЛУ КЛІТИН ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, ЩО ВИНИКЛИ НА ТЛІ ТЕРМАЛЬНИХ ОПІКІВ ШКІРИ
81
20.
Ходаківська С. П., Цуй Юнь Кай, Ткаченко Я. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИГЕЛІКОБАКТЕРНОЇ ТЕРАПІЇ, ВРАХОВУЮЧИ ЧАСТОТУ РЕІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМ ГАСТРОДУОДЕНІТОМ
85

 CHEMICAL SCIENCES

21.
Klimko Yu. E., Koshchii I. V., Vasilkevich O. I., Levandovskii S. I.
SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF SOME 2-SUBSTITUTED DERIVATIVES OF TRICYCLO [5. 2. 1. 02, 6] DEСAN
87
22.
Даценко А. А.
ДІЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА БІОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ В РОСЛИНАХ ГРЕЧКИ
93
23.
Стецьків А. О.
УТВОРЕННЯ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ ЗАМІЩЕННЯ У СИСТЕМІ Sm‑Li‑Со‑Si ЗА ТЕМПЕРАТУРИ 400ºС
96
24.
Ткач В. В., Ротар Д. М., Заціха Н. В., Кушнір М. В.
КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ ТЮТЮНОПАЛІННЯ
99

TECHNICAL SCIENCES

25.
Banzak H. V., Bansak O. V.
PROCESS OF MAINTENANCE MILITARY EQUIPMENT AND ITS MATHEMATICAL MODEL
104
26.
Tomina A.-M. V., Yeriomina Ye. A., Bondarev P. O., Hadzhykerimov T. A.
STUDY OF THE INFLUENCE OF THE FIBER NATURE ON THE ABRASIVE WEAR INDEX OF POLYEFIREFERKONE
112
27.
Гриценко А. І.
ВРАЗЛИВОСТІ ВЕБ-ДОДАТКІВ
117
28.
Гриценко Т. В., Кілеса І. М., Сляднєв В. В.
МОДЕРНІЗАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ
125
29.
Каланча А. А.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВРАЗЛИВОСТЕЙ У МОБІЛЬНИХ ДОДАТКАХ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДАНИХ ТА КОРИСТУВАЧІВ
128
30.
Котякова М. Г., Шиманська І. Ю., Качур М. М., Ярощук Р. В., Таранець М. В.
INTEGRAL IP MX
132
31.
Ліман В. В.
РОЗРОБКА КОМПОНЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З ПРОСЛУХОВУВАННЯ МУЗИЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ
135
32.
Павловський С. В., Алфьоров С. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВОЇ СХЕМИ З РІЗНИМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ СКИДНОЇ ТЕПЛОТИ
138

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

33.
Калайда О. Ф.
НАБЛИЖЕННЯ ПОХИБКИ АПРОКСИМАЦІЇ ФУНКЦІЙ ДРОБОВО-ЛІНІЙНИМИ КОЛОКАНТАМИ МІЖ СУСІДНІМИ ВУЗЛАМИ КОЛОКАЦІЇ
144
34.
Хурдей Є. Л., Іванов В. В.
ФОРМУЛА ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕОДНОРІДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РІВНЯННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ З КУСКОВОЮ ПРАВОЮ ЧАСТИНОЮ
147
35.
Штанько Г. І.
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ МАТРИЦІ ЖОРСТКОСТІ ПРОСТОРОВОГО ШЕСТИГРАННОГО СКІНЧЕННОГО ЕЛЕМЕНТА ДЛЯ ЗЕРНИСТОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ МОМЕНТНОЇ СХЕМИ
152

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

36.
Маchulina S. A.
FEATURES OF THE FORMATION OF BLACK SHALE ROCK IN THE BLACK SEA-CRIMEAN OIL AND GAS REGION
156

ASTRONOMY

37.
Vidmachenko A. P., Steklov A. F.
SIGNS OF MODERN VOLCANISM ON VENUS
161

 PEDAGOGICAL SCIENCES

38.
Garlitska N. I., Kachur O. I.
USING OF PROBLEM-BASED LEARNING TECHNOLOGY IN PRACTICAL CLASSES OF MEDICAL CHEMISTRY
168
39.
Puhanovskyi O., Lytvynenko Ye.
EXPERIENCE OF USING ARDUINO MICROCONTROLLERS IN THE EDUCATIONAL PROCESS
172
40.
Romanchuk N.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF PROSPECTIVE ENGINEERS
174
41.
Бабаліч В. А., Собко Н. Г.
РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЇ РУХІВ СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У РУКОПАШНОМУ БОЇ
180
42.
Ващенко Л. С.
СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ З БІОЛОГІЇ ДЛЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
186
43.
Дерунець В. П., Давиденко О. С.
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА ПРОФЕСІЇ ЕЛЕКТРОЗВАРНИК РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ
191
44.
Кравченко Г. В.
ФЕНОМЕН ПАТРІОТИЗМУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕТНОПЕДАГОГІКИ
197
45.
Набитович Г. В., Грицик Г. О., Мацькович М. Р., Малик Л. Б.
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА  ВІДДІЛЕННІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
201
46.
Сиротюк Д. М., Закопець М. Л.
ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПІДЛІТКІВ ГРИ НА ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА МИСЛЕННЄВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
207
47.
Ульянова В. С., Гончаров М. О., Муравський І. К.
ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ МУЗИЧНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗЗСО
214
48.
Хлівникова А. В., Кондратьєва Г. В., Махиня Ю. О.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ З ООП В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
221
49.
Щербакова Н. В.
ГЕЙМІФІКАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
228

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

50.
Гусейнова Нурана Эхтибар гызы
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
233
51.
Чумаєва Ю. В., Котляр Л. І., Діколь-Кобріна О. А., Томашпольська А. В., Павлик Н. В.
ПРОБЛЕМА СТРЕСОСТІЙКОСТІ ЯК КОМПЛЕКСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
238

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

52.
Yarmak T. V., Mohylnyi I. S.
MODERN INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND THEIR IMPACT IN EDUCATION OF FUTURE SPECIALIST’S PERSONALITY
242
53.
Дементьєва А. О., Різніченко А. Ю.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ АКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ З ПРАЦІВНИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
248

 JOURNALISM

54.
Біла Н. В.
ВЕБІНАР ЯК ПРИКЛАД ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ В ОНЛАЙН-ПРОСТОРІ
251

 HISTORICAL SCIENCES

55.
Гуменюк Г. М., Худик Н. І., Ткачук Х. С.
САКРАЛЬНІ ПАМ’ЯТКИ ПОКУТТЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ В ТУРИЗМІ
255

 CULTUROLOGY

56.
Князєва Т. М.
ВПЛИВ НАСЛІДКІВ УШКОДЖЕННЯ ГРУНТІВ ВНАСЛІДОК БОЙОВИХ ДІЙ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ЦИХ НАСЛІДКІВ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ (НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «МЕОТИДА»)
262

 LITERATURE

57.
Єрох О. О.
ОСОБЛИВОСТİ İНТЕРПРЕТАЦİЇ НАРОДНОЇ ПİСНİ У ПОВİСТİ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ «У НЕДİЛЮ РАНО ЗІЛЛЯ КОПАЛА» ТА ІСТОРИЧНОМУ РОМАНİ Л. КОСТЕНКО «МАРУСЯ ЧУРАЙ»
266

 POLITICAL SCIENCES

58.
Вербицька В. І., Половко А. В., Бєлов Л. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ, ЇЇ МЕТА ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ
269
59.
Виходов Є. А.
МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
275
60.
Донченко О. С.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ ТА КАТЕГОРІЙ В ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМ ВІДКРИТОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
279

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

61.
Aghakishieva T.
KARABAKH — AZERBAIJAN! THE MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF “DARK” TOURISM, CONSIDERING THE CREATION OF AN “OPEN-AIR MUSEUM” (PHILOSOPHICAL ANALYSIS)
282

 ECONOMIC SCIENCES

62.
Boichenko K., Mietolkin V.
TRANSFORMATION OF BUSINESS MODELLING WITH THE EUROPEAN INTEGRATION PERSPECTIVE
290
63.
Shevchenko A.
DRIVERS OF THE GLOBAL LABOR MARKET PARADIGM SHIFT
294
64.
Zarudna N., Krupko Ye.
FEATURES OF INVENTORY ACCOUNTING’S ORGANIZATION AS A WAY OF INCREASING THE EFFICIENCY OF ITS MANAGEMENT
301
65.
Артьомова Т.
ВЛАСНІСТЬ НА ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ ЯК ПЕРЕДУМОВА СУСПІЛЬНОГО БАГАТСТВА
304
66.
Загородній А. Г., Партин Г. О.
ОЦІНЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ АСИМЕТРИЧНОСТІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
312
67.
Кириченко М. М., Шалигіна І. В.
ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
317
68.
Козьмук Н. І., Сливка М. С.
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
320
69.
Лисенко С., Маслокова Ю.
ВПЛИВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ДОНЕЧЧИНИ
325
70.
Мямлін В. В.
НА ЯКІ УНІВЕРСАЛЬНІ ЗАКОНИ ВСЕСВІТУ ПОВИННА СПИРАТИСЯ ЕКОНОМІКА, ЩОБ ВОНА МОГЛА ЕФЕКТИВНО ФУНКЦІОНУВАТИ
332
71.
Павлович О. Р., Рахімі А. М.
ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПРОБЛЕМ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
341
72.
Парасій-Вергуненко І. М., Щелкунов О. І.
ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ
347
73.
Пєнська І. О., Негреба Д. С.
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: ВЧАСНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ДЕРЖАВНИЦЬКИЙ ПІДХІД
351
74.
Прушківська В. В., Прушківська Е. В., Ходжаян А. О.
ТОВАРНІ ЗНАКИ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
356
75.
Синянський Г. О.
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ФРН
363

 LEGAL SCIENCES

76.
Івановська Є. Д.
NEGATIVE ASPECTS OF UKRAINE’S COOPERATION WITH CIS COUNTRIES
367
77.
Шевченко А. Є., Жидовцева О. С.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ЦІННІСТЬ ЖІНКИ У ГЕТЬМАНСЬКІЙ УКРАЇНІ (ВІЙСЬКА ЗАПОРІЗЬКОГО) У ХVІІІ СТ.
369
78.
Шевченко А. Є., Жидовцев А. В.
РОЗВИТОК СТРУКТУРИ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ УСРР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 20-Х РОКІВ ХХ СТ.
373

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-84-15927-34-1 та УДК, вихідні дані м. Мадрид, Іспанія, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 6 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: