II Міжнародна науково-практична конференція “MODERN PROBLEMS OF SCIENCE, EDUCATION AND SOCIETY”, 24-26.04.2023 Київ, Україна. Архів

Шановні колеги!

24-26.04.2023 року у м. Київ, Україна

відбулася II Міжнародна науково-практична конференція

MODERN PROBLEMS OF SCIENCE, EDUCATION AND SOCIETY

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern problems of science, education and society. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-problems-of-science-education-and-society-24-26-04-2023-kiyiv-ukrayina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Osipova N. A., Kvernadze T. K., Burkiashvili N. O.
APPLICATION OF ZEOLITE OF GEORGIA IN PLANT GROWING
26
2.
Шпак Н. П., Білобров С. І.
ЛІСІВНИЧО-ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛОКИЧКИ ПЕРИСТОЇ (STAPHYLEA PINNATA L.) В СВІЖИХ ДІБРОВАХ НПП «КАРМЕЛЮКОВЕ ПОДІЛЛЯ»
30

VETERINARY SCIENCES

3.
Цвіліховський В. І., Гавриленко О. С.
ДИНАМІКА НАКОПИЧЕННЯ КОРМОВОГО ОХРАТОКСИНУ А У ТКАНИНАХ ПЕЧІНКИ ПЕРЕПЕЛА
37

BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Борщ М. Б., Тупицька О. М.
БДЖОЛИНИЙ МЕД – ПРИРОДНІЙ ВИСОКОЖИВИЛЬНИЙ ПРОДУКТ
39
5.
Воробйова Л. С., Виговська Т. В.
СТАН ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ВІЙНИ
41
6.
Лащенко О. М., Лащенко К. С.
ВПЛИВ СУЧАСНИХ ЗАРЯДНИХ ПРИСТРОЇВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
44
7.
Ляшенко Є. К.
ДЕЯКІ ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДІМАГІНАЛЬНИХ СТАДІЙ ТА ІМАГО РІДКІСНОГО ВИДУ ЛУСКОКРИЛИХ КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА – МНЕМОЗИНИ (LEPIDOPTERA, PAPILIONIDAE) ТА СУЧАСНІ ВИМОГИ ОХОРОНИ ЇЇ ПОПУЛЯЦІЙ
49
8.
Cмольський О. С., Янченко В. О.
ОКИСНЮВАЛЬНІ МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ ТКАНИН РИБ ЯК МАРКЕРИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ ЗА ІНСЕКТИЦИДНОГО ВПЛИВУ
57
9.
Тимуш О. М., Виговська Т. В.
ТУРИЗМ В КАМ’ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ: ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
61

 MEDICAL SCIENCES

10.
Protsak T. V.
MODEN LITERARY DATA ABOUT DERANGMENTS OF HYPOTHALAMIC-PITUITARY SYSTEM
65
11.
Serheta I.
EDUCATIONAL ADAPTATION OF STUDENTS OF MODERN MEDICAL INSTITUTIONS AND PRIORITY WAYS OF ITS CORRECTION
67
12.
Tiron O.
THYROID GLAND MICROSCOPIC CHANGES 21 DAYS AFTER EXPERIMENTAL SKIN THERMAL BURNING UNDER NaCl SYSTEMIC ADMINISTRATION
72
13.
Бирка Є. О., Клєпова А. А., Соловей А. Ф., Тихонова Л. В.
ВИКОРИСТАННЯ ДЗЕРКАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ У РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОСТІНСУЛЬТНИХ ПОРУШЕНЬ
77
14.
БойкоЮ. І., Чіботару К.
ВОЛОСИСТА ЛЕЙКОПЛАКІЯ, ЯК ДОСТОВІРНИЙ МАРКЕР ВІЛ-ІНФІКУВАННЯ
82
15.
Буньов О. О., Моісеєнко Є. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБУДОВ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ВОДОЛАЗІВ ПРИ ДІЇ ІНЕРТНИХ ГАЗІВ В УМОВАХ ГІПЕРБАРІЇ
85
16.
Василенко Я. М., Печеряга С. В.
ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК СТАРШОГО ВІКУ
87
17.
Ващенко Д. В., Шмуліч О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОТІКАННЯ ТА ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ КЛАЙНФЕЛЬТЕРА У ПІДЛІТКІВ
91
18.
Гаркуша М. А., Веснін В. В., Глушко С. М., Сльоз Д. В.
ОГЛЯД КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ ХВОРОБИ ШВАРЦА-ДЖАМПЕЛА
94
19.
Гаургова М. А.
ХОЛТЕРІВСЬКЕ МОНІТОРУВАННЯ, ЯК ПРОВІДНИЙ МЕТОД ДІАГНОСТИ АВ-БЛОКАДИ І СТУПЕНЯ
99
20.
Гелетка О. О., Юзьо Л. О.
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА НЕВРОЛОГІЧНІ РОЗЛАДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З COVID‑19
102
21.
Горманюк Т. І., Маринчина І. М.
ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГІПЕРТЕНЗИВНИХ РОЗЛАДІВ У ВАГІТНИХ
106
22.
Гусак Я. Ю.
ОЖИРІННЯ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ
114
23.
Жданова К. В.
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ЖІНОК ПІСЛЯ МАСТЕКТОМІЇ
117
24.
Климович Д. С., Маринчина І. М.
ГІПОТАЛАМІЧНА АМЕНОРЕЯ ТА ДОВГОСТРОКОВІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я
123
25.
Климович Д. С., Горманюк Т. І., Каньовська Л. В.
ВІРУСНИЙ МІОКАРДИТ – ВІД ПАТОФІЗІОЛОГІЇ ДО ЛІКУВАННЯ
130
26.
Кочкіна К. О., Блажко В. О., Кузнецова М. О.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПАТОФІЗІОЛОГІЇ ТРАВМАТИЧНИХ УШКОДЖЕНЬ ТА ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ
136
27.
Кочугура Д. В., Райзер С. В., Біловол А. М., Пустова Н. О.
ВПЛИВ ВОЄННИХ ФАКТОРІВ НА СТАН ШКІРИ ТА ВОЛОССЯ СЕРЕД МОЛОДІ УКРАЇНИ
143
28.
Кривецька І. І., Хованець К. Р.
ЛІКУВАННЯ МІГРЕНІ
146
29.
Кузьміна І. Ю., Кузнецова М. О., Притула А. І., Завиленкова В. А.
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ЕТІОПАТОГЕНЕЗ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
150
30.
Куценко Л. В.
ПЕРВЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВОЗМОЖНОГО ИЗЛЕЧЕНИЯ ОТ РАКА МЕТОДОМ ГИПЕРТЕРМИИ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ГИПОТЕРМИЕЙ
154
31.
Кучерявченко М. О., Данелюк А. Д., Кобзєва М. Д., Яковенко В. М.
ВПЛИВ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ЯК СКЛАДОВОГО ЕЛЕМЕНТУ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
156
32.
Литвиненко П. В., Фомін В. С., Приймак Д. В., Кузьміна Д. О., Лютенко М. А.
ARS LONGA, VITA BREVIS, АБО НАУКОВИЙ ШЛЯХ ПРОФЕСОРА ЛУПИРЯ В. М.
158
33.
Лукашевич Ю. І., Білявський С. М.
ГЕННА СТРАТЕГІЯ В ТЕРАПІЇ ТА ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ
161
34.
Мареніч Г. Г., Платонова Д. О., Боровик К. М.
ПОШИРЕНІСТЬ АНЕМІЇ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ
168
35.
Меженіна Т. В., Гущо А. Є., Кучеренко Б. Ю.
НЕІНВАЗИВНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОРАНЕНЬ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ
173
36.
Меженіна Т. В., Мінухіна Д. В.
ЗНАЧЕННЯ ШКІРНИХ ПРОБ В ДІАГНОСТИЦІ АЛЕРГІЇ
175
37.
Мілецька А. І., Печеряга С. В.
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ЕКТОПІЮ ШИЙКИ МАТКИ
177
38.
Монакова О. С., Вавіла О. М., Титаренко В. Ю.
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА СМЕРТНОСТІ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ В УКРАЇНІ ЗА 2017-2020 РОКИ
180
39.
Нікіфоров Д. М., Печеряга С. В.
ПРОБЛЕМИ ПРИ ТАЗОВОМУ ПЕРЕДЛЕЖАННІ ПЛОДА
184
40.
Павлова О. О., Молоток В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ПОШИРЕНІСТЬ ПРОЯВІВ СИНДРОМУ ДЕФІЦИТУ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ У МОЛОДІ
189
41.
Прядко Р. М., Скрябіна О. М., Шаповалова О. О.
ВАРІАНТНА АНАТОМІЯ ЧЕРЕВНОГО СТОВБУРА
192
42.
Пустова Н. О., Біловол А. М., Лук’янова А. І., Бабич В. В.
РІВЕНЬ ОБІЗНАНОСТІ МОЛОДІ УКРАЇНИ ЩОДО ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШКІРИ, ЗОКРЕМА МЕЛАНОМИ
195
43.
П’ятенко Н. В., Базалюк Л. В.
ХВОРОБИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПОРУШЕННЯМ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ (ХВОРОБА НІМАНА-ПІКА, ХВОРОБА ГОШЕ). СИНДРОМ МАЛЬАБСОРБЦІЇ. ЦЕЛІАКІЯ. МУКОВІСЦИДОЗ (КІСТОФІБРОЗ)
198
44.
Радзішевська Є. Б., Батюк Л. В., Чуприна М. В.
ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
204
45.
Турянчик В. Ю., Бернада В. В.
МЕХАНІЗМИ ДІЇ АНТИБІОТИКІВ НА БАКТЕРІЇ: ВІДКРИТТЯ НОВИХ МІШЕНЕЙ
211
46.
Федоришена І. В.
РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПРИ СКОЛІОЗАХ
215
47.
Чернуха О. В., Литвиненко П. В.
СТВОРЕННЯ БРЕНДУ НА РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
218
48.
Чіботару К. І., Семеняк А. В.
ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПРЕЕКЛАМПСІЇ. ПРОФІЛАКТИКА ПРЕЕКЛАМПСІЇ
223
49.
Чумак Л. І.
РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ ОНКОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ У ХАРКОВІ У 20-30 ТІ РОКИ XX СТОРІЧЧЯ
228
50.
Шевченко Ю. Т., Фомін В. С., Данько Ю. С., Ячмєньова Е. С., Сухоносов Р. О.
РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПІДХІД ВЕЗАЛІЯ ДО АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ В «DE HUMANI CORPORIS FABRICA LIBRI SEPTEM»
232
51.
Якоб А. О., Мілецька А. І., Каньовська Л. В.
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ДІАГНОСТИКУ ТА ЛІКУВАННЯ АНЕМІЇ МІНКОВСЬКОГО-ШОФФАРА
237
52.
Ященко В. О., Явтушенко А. Є., Дунаєва І. П.
ФАРМАКОЛОГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНОЮ КРИТИЧНОЮ ІШЕМІЄЮ КІНЦІВОК: L-ПРОПІОНІЛ-КАРНІТИН ПОСИЛЮЄ КОРОТКОЧАСНІ ЕФЕКТИ PGE-1
240

PHARMACEUTICAL SCIENCES

53.
Барановська С. А.
ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ПРОБІОТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МІСЦЕВИХ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ
242
54.
Гаврилюк О. О.
РОЗВИТОК РИНКУ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
249
55.
Долгорук Ю. В.
КЛІНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ПРЕПАРАТУ «РЕМДЕСИВІР» У ПРАКТИЦІ ЛІКУВАННЯ COVID-19
256
56.
Крісанова Н. В., Шевчук В. Ю.
СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ГІПОЛІПІДЕМІЧНИХ ЗАСОБІВ НА СУЧАСНОМУ ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
262
57.
Ляшевич С. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ М’ЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ В РІЗНИХ КРАЇНАХ: ПОРІВНЯННЯ РИНКОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ЗАКОНОДАВСТВА
265
58.
Ляшевич С. О.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ М’ЯКОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ ПРОТИВІРУСНОЇ ДІЇ
274
59.
Маслов О. Ю., Бікждауен А., Колісник О. В., Колісник Ю. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ АКТИВНОСТІ ДІЄТИЧНОЇ ДОБАВКИ З ЛОПУХОМ
282
60.
Прокопець В. В., Михайлова М. В.
ВАЛІДАЦІЯ МЕТОДИКИ ІДЕТИФІКАЦІЇ П-АМІНОСАЛІЦИЛАТУ НАТРІЮ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕСТ-СИСТЕМ
284
61.
Романенко О. В.
РОЗТОРОПША ПЛЯМИСТА ЯК ЛІКАРСЬКА РОСЛИННА СИРОВИНА, ЯКА ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПЕЧІНКИ
288

 CHEMICAL SCIENCES

62.
Varazashvili V. S., Tengiz M. E., Khundadze M. G., Tsarakhov M. S., Jorbenadze R. P., Mirianashvili T. B.
THERMAL CHARACTERISTICS OF FERROMAGNETIC TRANSITION OF RARE-EARTH IRON DOUBLE OXIDES
294
63.
Сиротюк А. В., Коваленко І. В., Власенко Н. Є.
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОДИСПЕРСНОГО ДІОКСИДУ ТИТАНУ
298
64.
Солончук Д. О., Коваленко І. В., Зульфігаров А. О.
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ФУЛЕРЕНІВ В НАНОДИСПЕРСНОМУ СТАНІ
301
65.
Шестакова М. В., Іванова Р. Ю., Ляшенко О. Б., Шпота О. О., Перетяка С. М., Рахлицька О. М.
CКЛАД, СТРУКТУРА ТА ТЕРМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕТРАФТОРОБОРАТНИХ КОМПЛЕКСІВ Nі (II) З ІЗОМЕРНИМИ ФЕНІЛЕНДІАМІНАМИ
306

 TECHNICAL SCIENCES

66.
Knysh L., Vidoniak Yu.
TRIANGLE OF POWER DENSITY, CIRCUIT DEGRADATION, AND RELIABILITY. PROBLEMS. SOLUTION
310
67.
Sanin A., Polishko S., Nosova T., Mamchur S., Arakelov S.
MODIFICATION AS A WAY TO IMPROVE THE QUALITY OF STEELS 07Ю AND 08ЮТ
314
68.
Герасіна О. В., Гринько І. А.
СТЕГАНОГРАФІЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ЦИФРОВІ ЗОБРАЖЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМ НЕЧІТКОГО ВИСНОВКУ
318
69.
Герасіна О. В., Коновал В. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ПРОСТОРОВУ ТА ЧАСТОТНУ ОБЛАСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ-КОНТЕЙНЕРА
322
70.
Єрьоміна Н. С., Ходаков Д. Р.
ПАТЕРН THREAD POOL ДЛЯ БАГАТОПОТОКОВИХ ЗАСТОСУНКІВ ПІД LINUX-ПОДІБНУ ОС
327
71.
Здановський В. Г.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
331
72.
Іщенко К. С., Логвина Л. О., Соловйова Т. М.
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ СПОСОБІВ І МЕТОДІВ ЗНИЖЕННЯ ПИЛОГАЗОВИХ ВИКИДІВ ПРИ ВИБУХОВОМУ РУЙНУВАННІ ГІРСЬКИХ ПОРІД НА КАРʼЄРАХ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
338
73.
Ломоносов Ю. В., Пліско О. О., Незямов М. О.
БАГАТОРАЗОВА ФІЛЬТРАЦІЯ ПРИ ВЕЙВЛЕТ АНАЛІЗІ МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
346
74.
Людвіченко О. П., Гордєєв С. О., Лєщук О. О.
ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГРАФІТУ В НАГРІВАЧАХ НА ТЕПЛОВИЙ СТАН АПАРАТА ВИСОКОГО ТИСКУ ТИПУ «ТОРОЇД» ПРИ ВИРОЩУВАННІ КРИСТАЛІВ НІТРИДУ ҐАЛІЮ
352
75.
Плясунова О. О., Антонюк П. А., Балабан Р. В., Барбулат М. Р., Мітєв Р. О.
ГАЛЬМУВАННЯ ЗВЕРХЗВУКОВОГО ПОТОКУ В ОСЕСИМЕТРИЧНОМУ КАНАЛІ ЗМІННОЇ ФОРМИ
357
76.
Помазун О. М., Дрогоман Т. Р.
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТА РОБОТИ СЬОГОДНІ З СППР PRIME DECISIONS
362
77.
Хавікова К. Є., Костіна В. В., Приходько О. С.
КОНСТРУКЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ КОКСОВИХ ПЕЧЕЙ
367
78.
Чемерис В. Т., Марінченко Г. Є., Бородій І. О.
ВПЛИВ СКІНЧЕННОЇ ШВИДКОСТІ ПРОНИКНЕННЯ ПОЛЯ В ОСЕРДЯ НА ЛІНІЙНІСТЬ ФУНКЦІЇ ПЕРЕДАЧІ ІМПУЛЬСНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ
372
79.
Ярмоленко Т. А.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРИВИМІРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
376

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

80.
Kozub P., Miroshnichenko N., Lukianova V., Kozub D.
MATHEMATICAL MODEL OF ENTROPY OF CONDENSED SUBSTANCES USING AVERAGE MOLAR VOLUMES OF ELEMENTS
380
81.
Nikolenko V.
PROCESSING METHODOLOGY OF MATRIX OF TEST RESULTS ADJUSTED FOR THE GUESSING FACTOR
385
82.
Sekhin Ye. M.
COMBINATORICS
392
83.
Задерей П. В., Задерей Н. М., Нефьодова Г. Д., Ткаченко А. В., Мельник І. Ю.
ПРИКЛАДНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ТЕХНІЧНИХ ВИШАХ ЯК ОСНОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
396
84.
Заєць Ю. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ
402
85.
Калайда О. Ф.
МЕТОД ДОТИЧНИХ КРИВИХ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СКІНЧЕННИХ СКАЛЯРНИХ РІВНЯНЬ
407
86.
Калайда О. Ф.
ЗНАХОДЖЕННЯ НУЛІВ СКАЛЯРНИХ ФУНКЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ КВАДРАТУРНИХ ФОРМУЛ
409

GEOGRAPHICAL SCIENCES

87.
Жебрівська К. А.
ВПЛИВ РІЗНИХ ВИДІВ КРИЗ НА МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ
411

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

88.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
MOBILE TECHNOLOGY OF SATELLITE IMAGES AND PHOTOGRAPHS FREQUENCY-RESONANCE PROCESSING: SOME FEATURES OF COMPUTER PROCEDURES FOR THE RESULTS OF INSTRUMENTAL MEASUREMENTS VISUALIZING
415
89.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
FEATURES OF DEEP STRUCTURE WITHIN REGIONS OF GOLD DEPOSITS MURUNTAU (UZBEKISTAN) AND NAMOYA (DR CONGO) LOCATION BY THE RESULTS OF PHOTOGRAPHS AND SATELLITE IMAGES FREQUENCY-RESONANCE PROCESSING
424
90.
Корчін В. О., Карнаухова О. Є.
ПРУЖНІ ТА ЩІЛЬНІСНІ АНОМАЛІЇ В КРИСТАЛІЧНІЙ КОРІ ЗАКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ З ЙОГО СЕЙСМІЧНІСТЮ ТА ВПЛИВ ЇХ НА ФОРМУВАННЯ РОДОВИЩ ВУГЛЕВОДНІВ
433
91.
Федак І. О., Федорів В. В., Войтович Я. А.
ОСОБЛИВОСТІ ГЕОФІЗИЧНОГО СУПРОВОДУ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРИВУ НАФТОВОГО ПЛАСТА
441

ARCHITECTURE

92.
Василенко Л. Г.
РОЛЬ ГРАФІКИ В АРХІТЕКТУРНОМУ НАВЧАННІ
448

 PEDAGOGICAL SCIENCES

93.
Dorosh T., Pak S.
СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО КОНЦЕРТНО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
451
94.
Syrova G. O., Makarov V. O., Kalinenko O. S.
THE INFLUENCE OF THE RELATIONSHIP OF THE EDUCATOR AND THE SEEKERS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS ON THE QUALITY AND EFFICIENCY OF THE EDUCATIONAL PROCESS
458
95.
Башук Г. В.
КОРЕКЦІЙНО – РОЗВИВАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ
462
96.
Бережна Л. В.
МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
466
97.
Беспалько А. С.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЛІНГВІСТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ
470
98.
Бондаренко Н. В., Косянчук С. В.
УКРАЇНСЬКА ТОЖСАМІСТЬ ЯК ЦІННІСНА КОНСТАНТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
473
99.
Водоп’ян А. Ю., Ткаченко Я. Р., Копилов Е. В.
ЩОДО ПРОБЛЕМ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
480
100.
Гавриленко К. А., Зуб К. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
484
101.
Галиця В. В., Демченко Ф. І., Дюжикова Т. М., Галиця І. В.
МІЖПРЕДМЕТНІ ІНТЕГРОВАНІ ЗВ’ЯЗКИ ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСІВ ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ ТА ГЕОГРАФІЇ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ
491
102.
Голуб Л. В., Корзун О. В.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
496
103.
Гостар А. І., Махиня Ю. О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
500
104.
Гур’янова Н. М., Козир Н. В.
ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
505
105.
Доманюк О. М., Дячук І. П.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДІТЕЙ ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ
509
106.
Донченко С. В., Білаш С. М.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ
515
107.
Дудко Я. В., Латиш В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
520
108.
Єфімов Г. О., Мустафаєв Азер Махмуд огли, Попічко А. О., Чебан В. Ф., Соколов В. І.
МОТИВАЦІЯ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
523
109.
Ісичко Л., Гур’євська О.
МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ, ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ
529
110.
Кобильник Т. П., Барщик П. С.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВВЕДЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРО ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІНФОРМАТИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИ
535
111.
Ковальчук I. М.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ — ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
539
112.
Коротич С. В.
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДИКИ КАРЛА ОРФА «МУЗИКА ДЛЯ ДІТЕЙ» НА МУЗИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
544
113.
Коцулевська Т. Л.
ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ СУБ’ЄКТНОЇ АКТИВНОСТІ
550
114.
Кулімякіна О. Я.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УРОКУ МИСТЕЦТВА ТА РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
556
115.
Луньова Г. В.
ПЕДАГОГІЧНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ГЕОГРАФІЧНИХ УЯВЛЕНЬ
561
116.
Лунячек С. В.
ВЕБСАЙТ ЯК ПЛАТФОРМА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ВЛАСНОГО ПОРТФОЛІО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА
564
117.
Масловська Л. Г.
ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ У КОНТЕКСТІ АКСІОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ І КОНЦЕПТІВ
567
118.
Наумчик Я. В.
КАЗКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
574
119.
Нечіпор С. В., Кузнецова К. В.
ОСОБЛИВОСТІ СТИЛЮ СТИМПАНК ДЛЯ ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННЯ КОЛЕКЦІЙ ОДЯГУ
578
120.
Новотна Н. М.
АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
582
121.
Пак А., Корнієнко М. С.
ПІЗНАННЯ КУЛЬТУРИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ НА ПРИКЛАДІ ПХАНСОРІ
585
122.
Піддубний В. О.
ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ З ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ
590
123.
Скибицький І. Г., Муравський Л. В.
МЕТОДИКА ОПТИМІЗАЦІЇ ВАГИ ТІЛА ЛЮДИНИ
594
124.
Соколовський Д. П., Черніна С. М.
ФІЗИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ В ОБМЕЖЕНОМУ ПРОСТОРІ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я
598
125.
Терещенко К. О.
ВИКОРИСТАННЯ ЛІНІЇ АРГУМЕНТАЦІЇ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ
603
126.
Філіпенко І. І.
КРИТЕРІЇ І РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ КОМПЕТЕНЦІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ
610
127.
Фурсенко Т. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЕКОНОМІЧНОМУ ЗВО
617
128.
Чайченко Н. Л., Чуєнко К. В.
ПІДГОТОВКА УКРАЇНСЬКИХ СПОРТСМЕНІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ
620
129.
Юрченко К. В., Юрченко А. О.
ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК STEM-ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЗЗСО
626
130.
Ясінський А. М., Давидова В. В.
ВІРТУАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ: ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ
629

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

131.
Levchenko O. G., Polukarov Yu. O.
SPECIFIC INFLUENCE OF PSYCHO-PHYSIOLOGICAL FACTORS ON WELDERS
638
132.
Блохіна І. О.
ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОРАЛЬНОГО ВЧИНКУ ОСОБИСТОСТІ
641
133.
Бойченко Г. Ф.
НОВИЙ ЧАС – НОВІ ВИДИ ПСИХОТЕРАПІЇ. КВАНТОВА ПСИХОТЕРАПІЯ
645
134.
Боркова Н.
АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА ПІДЛІТКІВ І ЗМІ
652
135.
Бучко В. А., Гуменюк О. Г.
ПСИХОЛОГІЧНА ТРАВМА ЯК ГЛИБИННЕ ПЕРЕЖИВАННЯ ПСИХІКИ
655
136.
Вітко Я. Ю.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕЖ ОСОБИСТОСТІ СХИЛЬНОЇ ДО ЕМОЦІЙНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
659
137.
Власенко О. О.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДИСОНАНС ТЕОРЕТИЧНОЇ ОБІЗНАНОСТІ ТА ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
666
138.
Ганічева Г. В.
ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ ОСОБИСТОСТІ У ДИТЯЧОМУ ТА ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
670
139.
Євчишин О. М., Гуменюк О. Г.
ДЕПРЕСІЯ ЯК КОНФЛІКТНИЙ ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ОСОБИСТОСТІ
674
140.
Карсканова С., Нікора А., Шестериченко Н., Осіпова С.
РОЛЬ ПСИХОТРАВМУВАЛЬНИХ ФАКТОРІВ У ВИНИКНЕННІ ЗАЇКАННЯ
677
141.
Колесник А. П.
ОСОБЛИВОСТІ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
684
142.
Коросташевець О.
ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
687
143.
Косигіна М. М.
ПРИХОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВПЛИВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НА КРАЇНИ ЗАХОДУ, ЯК ЗАСІБ НІВЕЛЮВАННЯ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОЇ ВІЙНИ
692
144.
Луцишин А. О., Гуменюк О. Г.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
697
145.
Малиш В. Є., Фоміна І. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ГРУПОВОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ КОРЕКЦІЇ ТРИВОЖНИХ СТАНІВ ОСОБИСТОСТІ
700
146.
Мартовицька К. М.
ЗАСОБИ КОРЕКЦІЇ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ У ОСІБ З ТРАВМАТИЧНИМ ДОСВІДОМ
705
147.
Мартовицька К. М.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ ОСОБИСТОСТІ В КРИЗОВИХ УМОВАХ
713
148.
Мельниченко С.
ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТРУДНОЩІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ
720
149.
Михайлов І.
РИСИ ХАРАКТЕРУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
726
150.
Павлюк Л.
ЕМПАТІЯ В СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ
729
151.
Пащенко В. С., Коняєва Л. Д.
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ПОСЛУГ (НА ПРИКЛАДІ ПРАЦІВНИКІВ САЛОНІВ КРАСИ)
733
152.
Сулковська І. Б.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ АПАТІЇ
740
153.
Сус С. Є.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТРИВОЖНОСТІ У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ
744
154.
Татарова К.
ПРОБЛЕМА СІМЕЙНО-ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН У ПРАЦЯХ ПРОВІДНИХ ПСИХОЛОГІВ
749
155.
Фесенко О. М., Бєздєтко Н. О.
ОБРАЗ «Я» ЯК ЧИННИК АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ
751
156.
Фесенко О. М., Євтушенко М. М.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМПАТІЇ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
758
157.
Фесенко О. М., Ситник Л. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ
765
158.
Флюнт М. О.
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ ОСОБИСТОСТІ НА СПРЯМОВАНІСТЬ ЇЇ СТРАТЕГІЙ СТРЕС-ДОЛАЮЧОЇ ПОВЕДІНКИ
772
159.
Яркова А. Ю., Будовський А. М., Ісаєва І. В., Закринична В. Ю., Коптєва Л. І.
ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ЗАСОБАМИ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛІЗУ
779
160.
Яркова А. Ю., Будовський А. М., Ісаєва І. В., Закринична В. Ю., Коптєва Л. І.
CОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПОДОЛАННЯ ВАЖКИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЙ
786
 

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

 
161.
Болвох Я. В.
ПРАВОВИЙ СТАТУС БЕЗРОБІТНОГО В УКРАЇНІ
793
162.
Жуляєв Вал., Жуляєв Вла.
АКТИВНІСТЬ МОЛОДІ В РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ (ТЕЗИ АНОТАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ДОСЛІДЖЕННЯ)
798
163.
Якимчук К. М., Топішко Н. П.
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ПОВНОМАСШТАБНОГО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ
804

ART

164.
Альохіна А. Ю., Шестак С. С.
ОСОБЛИВОСТІ ТАНЦЮВАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ЯК УНІКАЛЬНИЙ ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ
807
165.
Вертипорох А. С.
ГРАФІЧНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЗОБРАЖУВАНОГО: ТЕХНІКИ І МАТЕРІАЛИ РИСУНКУ
812
166.
Євстратенко А. В.
ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ PUBLIC ART
819
167.
Кметюк Т. В.
ВОКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФІЧНА КОМПОЗИЦІЯ «ОПРИШКИ»: ІСТОРИКО-МИСТЕЦЬКИЙ АСПЕКТ (З РЕПЕРТУАРУ ГУЦУЛЬСЬКОГО АНСАМБЛЮ ПІСНІ І ТАНЦЮ)
824
168.
Меленишин Н. Б., Горячкун Т. В.
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЧЕРЕЗ УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЙНІ ЖІНОЧІ ПРИКРАСИ
829
169.
Сидор М. Б., Зінько А. І.
ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ВИРАЖЕННЯ ЗОБРАЖУВАНОГО У ЖИВОПИСІ
836

 HISTORICAL SCIENCES

170.
Бринза А. А.
THE ORIGINS OF THE SATI PROHIBITION LAW IN INDIA
843
171.
Дубина К., Марченко В.
ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ СЕРЕДИНИ XVII СТ. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
847
172.
Ільницький В. С.
ДІЯЛЬНІСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ ПОЛІТЕМІГРАЦІЇ У ТУРЕЧЧИНІ В 1922-1924 РР.
851
173.
Карпань А. П.
ЖУРНАЛ «КРАЄЗНАВСТВО» ЯК ГОЛОВНЕ ВИДАННЯ КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ
857
174.
Колісниченко О. В., Шаталова В. Б., Чернуха О. В.
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА ЗДОБУТКИ РАФАЇЛА ДАВИДОВИЧА СИНЕЛЬНИКОВА
861
175.
Писарчук В. М.
ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ ДОБИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
865
176.
Соколова Н. Д., Крекотень О. К.
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СЕРГІЯ ЄФРЕМОВА (ЗА ЩОДЕННИКАМИ ВЧЕНОГО)
871
177.
Чернуха О. В., Денисенко К. О.
ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА АНДРІЙОВИЧА ЗУБКОВСЬКОГО
875
178.
Чернуха О. В., Колядич Я. О., Тимченко А. А.
МИКОЛА АМОСОВ — ВИДАТНА ЛЮДИНА УКРАЇНИ ТА СВІТУ
879

 CULTUROLOGY

179.
Лукянчук П. Х.
ЗБЕРЕЖЕННЯ АРХІВНИХ ПАМ’ЯТОК ОДЕЩИНИ В УМОВАХ ЗАГРОЗ ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ
883

LITERATURE

180.
Мусаева Афет Горхмаз кызы
ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ В ФЕМИНИСТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
886
181.
Чжоу Хунвей
ОБРАЗ ДРАКОНА В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА КИТАЙЦЕВ
889

POLITICAL SCIENCES

182.
Savchuk A. R.
THE DEVELOPMENT AND PROSPECTS OF THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES IN UKRAINE
893
183.
Воробйова Л. С., Виговський Л. А.
СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ФЕНОМЕН
900

PHILOLOGICAL SCIENCES

184.
Shchypachova D.
CONTAMINATION AS A WORD-CREATIVE MODEL OF MODERN ENGLISH
904
185.
Буглак В. В.
ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ СТРАТЕГІЇ ВІДТВОРЕННЯ АЛЮЗІЙ
907
186.
Деревенко Є. О.
TOP 8 TRANSLATION PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS
914
187.
Кучеренко Д., Дусяк О., Олійник О. С.
РОЗШИРЕННЯ СФЕР ЗАСТОСУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ
921
188.
Кучеренко Д., Дусяк О., Олійник О. С.
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ МОВ У КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
924
189.
Лемешко Т. В.
ВІДТВОРЕННЯ ФРАНЦУЗЬКИХ ОНІМІВ У ПЕРЕКЛАДІ ХУДОЖНІХ, ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
928
190.
Стаховська Н. Ф.
ПОЕТИКА ТА МОВА ТВОРІВ І. КАРПЕНКА-КАРОГО
933
191.
Тереховська О.
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА ПРОБЛЕМА ЕГОЇЗМУ І ЖЕРТОВНОСТІ В КАЗЦІ ОСКАРА ВАЙЛЬДА «ЩАСЛИВИЙ ПРИНЦ»
940
192.
Трутяк І. П.
РОЗВИТОК ЗНАЧЕННЯ СЛІВ, ЯКІ ПОХОДЯТЬ ВІД КОРЕНІВ «ПРА-» ТА “TREWW-”
948
193.
Чемеринська І. Я., Костів Я. І.
ВНЕСОК ДЖЕФФРІ ЧОСЕРА В АНГЛІЙСЬКУ ЛІТЕРАТУРУ
955

PHILOSOPHICAL SCIENCES

194.
Галущак М. С., Якимів І. Т.
“СРОДНА ПРАЦЯ” ТА СУЧАСНИЙ ВИБІР УЧНЕМ СВОЄЇ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ
959
195.
Плюта К. Ю., Варава І. П.
ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ ВЧЕННЯ У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІЙ СПАДЩИНІ Г. В. Ф. ГЕГЕЛЯ
966

 ECONOMIC SCIENCES

196.
Альков В. А., Ващенко Д. В.
ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МЕДИЧНОЇ ПОСЛУГИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ
969
197.
Бойченко К. С., Жила М. С.
ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ З УРАХУВАННЯМ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
972
198.
Бондаренко Н. М., Зарожевська Г. В.
ОБЛІК В СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
977
199.
Бондаренко Н. М., Туз Ю. В.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ДОХОДУ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
981
200.
Гаращенко Б. В.
ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНІЦІАТИВ У ПОДОЛАННІ ВИКЛИКІВ ТА БАР’ЄРІВ ІНДУСТРІЇ 4.0
987
201.
Гриценко С. І., Поліщук А. В., Темченко А. А.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ
991
202.
Кваша Т. К.
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ГОЛОВНИЙ ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
995
203.
Коротаєва О. В.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
1002
204.
Кравець І. М., Совальська І. О.
CОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
1005
205.
Кравченко Г. Ю.
МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
1009
206.
Кравченко Г. Ю.
ЧИННИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
1015
207.
Кукушка І. В.
ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ ЯК ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ
1021
208.
Мазур Д. В., Мазур О. В., Мазур Г. О., Куцмай О. П.
ПОСЛІДОВНІСТЬ КРОКІВ СТВОРЕННЯ ФІНАНСОВОЇ МОДЕЛІ
1029
209.
Македон Г., Головко Н., Грабарєв А., Куліда В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
1037
210.
Мартин О. М., Пяскорська Д. С.
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
1045
211.
Мачульська М. М., Кравець І. М.
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ У БІЗНЕСІ
1051
212.
Найденко О. Є., Романюк А. В.
ВПЛИВ ОБМЕЖЕНЬ ЕКСПОРТУ ПРОДОВОЛЬСТВА НА ВНУТРІШНЮ ЕКОНОМІКУ КРАЇН-ЕКСПОРТЕРІВ
1055
213.
Новохатська Н. Ю.
ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
1061
214.
Павлова О. О., Паук Л. О.
ПОШИРЕНІСТЬ АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ СЕРЕД ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕД НИХ ГРУПИ РИЗИКУ ЩОДО УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ
1066
215.
Паховська А. П., Русіна Ю. О.
ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ТА НОВА ТЕОРІЯ ЗРОСТАННЯ
1069
216.
Приварникова І. Ю., Балачіна Є. С.
ЯК ВІЙНА В УКРАЇНІ ВПЛИНУЛА НА РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У ПОЛЬЩІ
1072
217.
Сайфі А. О.
ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИХ МЕХАНІЗМІВ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН
1077
218.
Сук П. Л.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ НА ОСНОВІ ПРИБУТКУ ВІД ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
1082
219.
Терещенко Т. Є., Горб К. Ю.
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКОГО ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ
1089
220.
Філоненко М. М., Жилінська О. І.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АТ “ФАРМАК” В УМОВАХ ВІЙНИ
1097
221.
Флегантова А. Л., Коршун Е. С.
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇНИ
1103
222.
Чернуха О. В., Ковальова А. О., Бойко С. Д.
РЕКЛАМА НА РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
1106
223.
Шафранюк А. М., Замасло О. Т.
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
1110
224.
Яковенко Р. В., Патлата А. К.
УПРАВЛІННЯ СПОЖИВЧИМ БЮДЖЕТОМ ЧЕРЕЗ МОНІТОРИНГ ЦІН НА БОРОШНО
1114

 LEGAL SCIENCES

225.
Matviichuk Yu. K., Bohatyrova M. O.
ANALYSIS OF LEGAL REGULATION OF ELECTRONIC COMMERCE IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS
1117
226.
Атаманчук І. В., Сандул Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
1122
227.
Базукін А. С., Кисельов А. О.
OSINT-РОЗВІДКА
1128
228.
Бакай В. Г., Чорна А. Г.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
1131
229.
Барабаш А. Г., Присяжний В. В.
ПРИНЦИП ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ
1135
230.
Бахновська І. П., Журавська Д. А.
СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
1141
231.
Бичковський Ю. В.
ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ В СУДНОПЛАВСТВІ
1147
232.
Білик І. О., Телійчук В. Г.
ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПОШУКОВИХ ЗАХОДІВ
1151
233.
Білик І. О., Чорна А. Г.
ШАХРАЙТВО, ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ
1154
234.
Бовкунов В. В., Алєксєєнко І. Г., Стасюк О. М.
ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВЧОМУ РЕГУЛЮВАННІ СПАДКУВАННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
1157
235.
Ван Синсинь
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В УНИВЕРСИТЕТАХ КНР
1161
236.
Галушко А. Л.
ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ПРО УНИКНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ НА МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС
1166
237.
Геращенко В. С., Пархоменко К. В., Копилов Е. В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВ ПІДРОЗДІЛІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНУ-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
1172
238.
Гогішвілі А. С., Чорна А. Г.
ВІК З ЯКОГО МОЖЕ НАСТАВАТИ КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
1175
239.
Городнича К., Телеш А., Копилов Е. В.
ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАТЬ ПОНЯТТЯ ОПЕРАТИВНО РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1178
240.
Гуржій А. В., Сколибог С. О.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИФРОВИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ
1182
241.
Дедушкевич Ю. О., Чорна А. Г.
ЗҐВАЛТУВАННЯ
1188
242.
Доброс А. С., Григор’єва В. В.
ПРОБЛЕМИ УКЛАДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ ТА ДОДАТКОВИХ УГОД У ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
1192
243.
Довгань Б. В.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕРНЕННЯ НА СТАДІЮ ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ
1197
244.
Дяченко С. В., Волкова А. С.
ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЕРЕЛІКУ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ ДО ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ
1204
245.
Жук А. В., Чорна А. Г.
НЕОБЕРЕЖНІСТЬ ТА ЇЇ ВИДИ
1208
246.
Журба Н. В., Чорна А. Г.
ДЕРЖАВНА ЗРАДА
1211
247.
Загородній І. В., Максимова М. К.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
1215
248.
Казндій Д. Ю., Гусейнов А. Е., Копилов Е. В.
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ ТА ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1221
249.
Калиновська Д. М., Мазур Є. Є., Копилов Е. В.
ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ МЕТОДІВ ОРД НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
1225
250.
Коломиець Д. А., Чорна А. Г.
УМИСЕЛ ТА ЙОГО ВИДИ
1230
251.
Корнєва П. М., Дамчук А. Ю.
ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1233
252.
Коровкіна С. Є.
ПРИНЦИП ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
1237
253.
Кривулін Ю. А., Людвік В. Д.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ВБИВСТВ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
1240
254.
Кулик К. Я.
ІНСТИТУТ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ
1243
255.
Кулик К. Я.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СЕРЕД СТУДЕНТІВ
1247
256.
Кулик К., Карагод С.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИНИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
1251
257.
Лаврентьєва К. В., Чорна А. Г.
РОЛЬ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
1254
258.
Ліліцький В. Л., Бабанін С. В.
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ
1258
259.
Лінник А. Д., Шевченко О. В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЦИФРОВИХ ВАЛЮТ: СВІТОВА ПРАКТИКА
1261
260.
Лябах Д. О., Чорна А. Г.
БАНДИТИЗМ
1267
261.
Мамченко Д. В., Людвік В. Д.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА МАРОДЕРСТВА
1270
262.
Минак І. О.
СИСТЕМА ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ У ЧАС ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
1274
263.
Нарубін Д. І., Чорна А. Г.
СУТНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ
1280
264.
Омельченко А. А., Анісімов Д. О.
ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
1284
265.
Паньків Д. Р., Карповський С. В.
КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
1289
266.
Погосян Д. А., Шевченко Т. В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ
1291
267.
Поліщук І. В., Сохар В. В.
ДО ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ
1297
268.
Попович О. О., Чорна А. Г.
ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
1302
269.
Приймак Д. А., Данилюк Б. С., Копилов Е. В.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДРОЗДІЛІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
1306
270.
Прилуцька А. В.
ЩОДО ГЕНЕЗИСУ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ В УКРАЇНИ
1308
271.
Рекотов П. В., Стецюра О. С.
ЗНАЧЕННЯ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
1314
272.
Савінов Є. О., Онопрієнко О. Ю., Копилов Е. В.
СУБ’ЄКТИ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
1318
273.
Савченко М. В., Чорна А. Г.
НЕЗАКОННЕ ЗАЙНЯТТЯ РИБНИМ, ЗВІРИНИМ АБО ІНШИМ ВОДНИМ ДОБУВНИМ ПРОМИСЛОМ
1322
274.
Сівіцька Г. Є., Руденко О. А.
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
1325
275.
Сорока А. Л.
МІСЦЕ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ
1330
276.
Сорокін Р. О., Людвік В. Д.
МНОЖИННІСТЬ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ
1337
277.
Ступак А. І., Чорна А. Г.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СПІВУЧАСНИКІВ
1341
278.
Таймасханов Халід С.-М., Людвік В. Д.
КРАЙНЯ НЕОБХІДНІСТЬ
1347
279.
Таймасханов Х. С.-М., Людвік В. Д.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ФОРМИ СПІВУЧАСТІ
1350
280.
Тітова А. С., Чорна А. Г.
ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ СПЕЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
1354
281.
Троцький Б. В., Людвік В. Д.
ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
1359
282.
Хирса А. В., Бондар О. С.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ ПРОКАТУ
1363
283.
Чорна А. Г., Гальцова О. Є.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКІНЧЕНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
1366
284.
Шевченко Т. В., Джаним А. С.
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
1370
285.
Шевченко О. В., Сивокінь А. Ю.
РАХУНКОВА ПАЛАТА ЯК СУБ’ЄКТ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
1375
286.
Шепітько Я. Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА “ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ”
1381
287.
Штанько Я. С., Копилов Е. В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
1389

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-966-8219-87-0 та УДК, вихідні дані м. Київ, Україна, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: