II Міжнародна науково-практична конференція “SCIENCE AND SOCIETY: MODERN TRENDS IN A CHANGING WORLD”, 22-24.01.2024, Відень, Австрія. Архів

Шановні колеги!

22-24.01.2024 року у м. Відень, Австрія

відбулася II Міжнародна науково-практична конференція

SCIENCE AND SOCIETY: MODERN TRENDS IN A CHANGING WORLD

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science and society: modern trends in a changing world. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Vienna, Austria. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-society-modern-trends-in-a-changing-world-22-24-01-2024-viden-avstriya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Hryhoriv Ya., Maidanskyi A.
THE PRODUCTIVITY OF SPRING WHEAT IN THE WESTERN REGION OF UKRAINE
14
2.
Sokolovska I. M., Koreniuk L. M.
YIELD OF SOYBEANS DEPENDING ON PREDECESSORS AND FERTILIZATION SYSTEMS IN THE CONDITIONS OF THE NORTHERN STEPPE OF UKRAINE
18
3.
Забалуєва Д. Т., Артемчук І. П.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН СОЇ ВІД ГРИБНИХ ХВОРОБ
23
4.
Сніжок О. В., Першута В. В.
ЗАЛЕЖНІСТЬ ФІТОСАНІТАРНОГО СТАНУ ПОСІВІВ СОНЯШНИКУ ВІД ПОГОДНИХ УМОВ
29
5.
Юркевич Є. О., Валентюк Н. О., Дяченко С. П., Дімов С. П.
УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА ГОРОХУ ТА ЙОГО ЯКІСТЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ БІОДЕСТРУКТОРІВ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ
34
6.
Юркевич Є. О., Валентюк Н. О., Бистров В. О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ НА УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ НАСІННЯ ВИСОКООЛЕЇНОВОГО ГІБРИДУ СОНЯШНИКУ В СТЕПУ УКРАЇНИ
41
7.
Юркевич Є. О., Валентюк Н. О., Дяченко С. П., Теслюк М. М.
ВПЛИВ МІНІМІЗАЦІЇ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ПІД ПШЕНИЦЮ ОЗИМУ НА ЇЇ ПРОДУКТИВНІСТЬ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ
47

 BIOLOGICAL SCIENCES

8.
Воліков Ю. М., Старосила Є. В.
МЕТАУГРУПОВАННЯ РІЗНОТИПНИХ ВОДНИХ ОБЄКТІВ: ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЙ ВІЛЬНОЖИВУЧИХ ТА СИМБІОТИЧНИХ СКЛАДОВИХ ЛОКАЛЬНИХ УГРУПОВАНЬ ГІДРОБІОНТІВ
54
9.
Давидов О. А., Козійчук Е. Ш., Григор’єва Г. Є., Жорова А. В.
ДОМІНУЮЧІ КОМПЛЕКСИ МІКРОФІТОБЕНТОСУ ТА ФІТОЕПІФІТОНУ ЗАТОК ВЕРХНЬОЇ ДІЛЯНКИ КАНІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА
61

 MEDICAL SCIENCES

10.
Cherkasova V. S., Vovk O. O., Kovalenko N. I.
ANALYSIS OF ANTIBIOTIC RESISTANCE OF K. PNEUMONIAE IN LOWER RESPIRATORY TRACT DISEASES
65
11.
Григорук В. В., Березка М. І., Давіденко Д., Іванов О. М.
ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ЛІТНЬОГО ТА ПОВАЖНОГО ВІКУ НА ОСТЕОАРТРОЗ КОЛІННОГО СУГЛОБА ІІ-ІІІ СТУПЕНЯ НА ФОНІ НАДМІРНОЇ ВАГИ
68
12.
Гудімова К. В., Бобро Л. М., Марченко А. С.
ПОСТКОВІДНИЙ СИНДРОМ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ
70
13.
Демченко О. М., Попова Т. В.
НЕЙРОМЕДІАТОРНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ ПАМ’ЯТІ У СТАРИХ ЩУРІВ ЗА УМОВ ДИСФУНКЦІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
73
14.
Кацапов Д. В., Подурець А. В.
КЛІНІКО-ЕПІДЕМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМНОГО КЛІЩОВОГО БОРЕЛІОЗУ У ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС
76
15.
Клименко О. С., Лебедєв О. В.
АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АНЕВРИЗМИ АОРТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ SOLIDWORKS
80
16.
Прощенко А. М., Волинець В. М., Решетник Л. Л., Литовченко В. П.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПАРОДОНТА ПРИ РОЗЛАДАХ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ У РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ COVID-19
86

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

17.
Aronbaev D. M., Aronbaev S. D., Isakova D. T., Kelmanskaya V. V., Abdukhalimov M. B.
THE POSSIBILITIES OF VOLTAMMETRY IN THE ANALYSIS OF PHARMACEUTICALS
91

 CHEMICAL SCIENCES

18.
Багирзаде Гулу Ахмед оглы,
ПУТИ ПРЕВРАЩЕНИЯ о-КСИЛОЛА И ЕГО ГАЛОГЕНЗАМЕЩЕННЫХ, СВЯЗАННЫЕ С КОНКУРЕНТНОЙ АДСОРБЦИЕЙ АММИАКА С КИСЛОРОДОМ И ВАЛЕНТНЫМ СОСТОЯНИЕМ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ КОНТАКТОВ ПРИ ПАРОФАЗНОМ ОКИСЛИТЕЛЬНОМ АММОНОЛИЗЕ
99

 TECHNICAL SCIENCES

19.
Kryvova S. G., Trubachev S. I.
DEFINING THE STRATEGY FOR THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A MECHANICAL ENGINEER
107
20.
Vasylyshyn V.
TRANSPORTOWE ASPEKTY SYSTEMU LOGISTYCZNEGO
112
21.
Гуда А. І., П’ятниця Б. А.
ОПТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ КООРДИНАТИ CNC СИСТЕМИ
114
22.
Данкевич Н. О., Кудренко О. О.
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ТА ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПОКРІВЛІ ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ
116
23.
Долгеров Д. В., Вдовіченко О. О.
МОБІЛЬНИЙ ПУТІВНИК МІСТАМИ УКРАЇНИ: ФОРМУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ПОЛЕГШЕННЯ ДОСТУПУ ДО ТУРИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
123
24.
Жданкін А. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОТРИМАННЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ПОКАЗАНЬ
126
25.
Кононович В. Г., Попов Є. С., Тодоров А. В., Лаговський О. С.
ЦЕНЗУРОСТІЙКИЙ МЕСЕНДЖЕР З ШИФРУВАННЯМ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ З КОНВЕРГОВАНОЮ СИСТЕМОЮ АВТОРИЗОВАНОЇ БЕЗПЕКИ
130
26.
Коробань Л. М., Дмитрієва І. С.
ТОП 4 ОНЛАЙН ФОТО ГЕНЕРАТОРІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ВИКОРИСТАННЯ ФОТО ГЕНЕРАТОРІВ ШІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ФОНОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ САЙТУ
137
27.
Кут К. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ RCS СФЕРОПОДІБНОГО РАДІОЛОКАЦІЙНОГО РЕФЛЕКТОРА ЗА РІЗНИХ ЗНАЧЕНЬ ЧАСТОТ
145
28.
Луханін Б. Ю.
РОЗРОБКА ВЕБ-ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ
150
29.
Нездвецька І. В., Мельничук В. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ «РОЗУМНИЙ БУДИНОК»
155
30.
Оробей В. Ф., Лимаренко О. М., Кобзаренко І. А., Зарецький В. І., Патляк В. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗСУВУ ТА ІНЕРЦІЇ ОБЕРТАННЯ ПРИ ПОПЕРЕЧНИХ КОЛИВАННЯХ БАЛОЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ
162
31.
Петренко Д. В., Ільїнський О. В., Бригада О. В.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КОМУНАЛЬНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД М. ЛОЗОВА
167
32.
Плаксій В. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ МЕТОДІВ BEAMCSAN, MVDR ТА MUSIC ВІД КІЛЬКОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ АР
173
33.
Погарська В. В., Юр’єва О. О., Лосєва С. М., Шальопа А. М., Кравчук Д. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ АНТОЦІАНІВ ПРИ ПЕРЕРОБЦІ АНТОЦІАНВМІСНОЇ СИРОВИНИ
177
34.
Тарахтій О. С., Гульцов П. С., Максимов О. М.
МОДЕЛЮВАННЯ УТВОРЕННЯ ДУЛЬНОГО ВИКИДУ ЯК ДІАГНОСТИЧНОЇ ОЗНАКИ ПРО СТАН ПОСТРІЛУ
184
35.
Фарісєєв А. Г., Спесива О. О.
РОЛЬ ЦВІРКУНОВОГО БОРОШНА В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ: ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ
190

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

36.
Afanasieva I. V., Naumov A. B., Onyshchenko K. G.
BITCOIN PRICE PREDICTION USING THE BOOSTING ALGORITHM
197
37.
Кондратенко П. О.
МАГНІТНЕ ПОЛЕ ЗЕМЛІ В МОДЕЛІ ВСЕСВІТУ З МІНІМАЛЬНОЮ ПОЧАТКОВОЮ ЕНТРОПІЄЮ
203

 ARCHITECTURE

38.
Шпанюк І. М.
ПОНЯТТЯ МЕТОДУ І МЕТОДИКИ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
209

 PEDAGOGICAL SCIENCES

39.
Hubina O.
OPEN EDUCATION AS SELF-ORGANIZING AND SELF-DEVELOPING SYSTEM: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT
212
40.
Maksymiv G. M.
MISTAKES AS A SOURCE OF STUDYING IN ENGLISH LESSONS
216
41.
Uspenska V. H.
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR IMPROVING THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE HEALTH EDUCATION TEACHERS
218
42.
Velihovska A., Bondarenko H., Zapalskyi V.
ASPECTS OF PUBLIC MANAGEMENT OF EDUCATION AT THE IMPLEMENTATION STAGE OF INDUSTRY 4.0
224
43.
Анастасова Н. М., Стегній А. М.
АРТ-ТЕРАПІЯ В КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ З ДИСГРАФІЄЮ
231
44.
Біла Т. М.
ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
237
45.
Білюк К. А.
АКТУАЛЬНІСТЬ ПЛАНІМЕТРІЇ У РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
242
46.
Глухов М. О.
ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ЕКОНОМІКА
245
47.
Горячок І. В., Коваль М. І.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
249
48.
Демченко Ю. М.
МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ В УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
253
49.
Добровольська Н. Л.
ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В АУДІЮВАННІ
262
50.
Жежерун Д.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ПРОФЕСІЙНІЙ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА
266
51.
Жураківський П. В., Василишин Н. Б., Стинський В. Р.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
274
52.
Завулічна І. І.
РОЗВИТОК ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, СТВОРЕНИХ ЗА СПРИЯННЯ БЛАГОДІЙНИХ ФОНДІВ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ
280
53.
Іваницька О. С.
МЕНТОРСЬКИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
287
54.
Коренева І. В.
УПРОВАДЖЕННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ «ТЕХНОЛОГІЇ» У 5-6 КЛАСАХ, ВІДПОВІДНО ДО КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»
290
55.
Курок В. П., Хроленко М. В.
РОЗВИТОК ТРАНСВЕРСАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
296
56.
Онкович Г. В., Башмат О., Орлова Є.
МЕДІАКОМПЕТЕНТНІСТЬ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА
301
57.
Паськова О. С.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
310
58.
Плужник О. В., Березанська І. М., Дрок П. В.
РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
316
59.
Прокопів Л. М., Салига Н. М., Щербанюк А. Я., Козира Ю. В.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
321
60.
Резнікова К. В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРІОРИТЕТНИХ ОЗНАК РЕФОРМУВАННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В НАЦІОНАЛЬНО–СПРЯМОВАНИЙ ПЕРІОД З 2004 ПО 2014 РР.
328
61.
Савчук О. Д., Єгорова І. В.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
334
62.
Cидорук О. М., Сидорук Т. Я., Досин В. І.
ПІДГОТОВКА ПРАВНИКІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
339
63.
Стрибайло І. І.
РЕСУРСИ ДІАГНОСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОПТИМІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»
346
64.
Чубань Т. В., Кардаш Л. В.
ЛІНГВІСТИЧНА ПІДГОТОВКА – СКЛАДОВА РОЗВИТКУ УКРАЇНОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
353
65.
Штельмах Г. Б., Поліщук О. Б., Поліщук Ю. С.
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ЯК НОВА ДИДАКТИЧНА ПАРАДИГМА
357
66.
Янченко І. М., Зенкіна К. Д., Кабушка С. О.
ІГРИ СПІВДРУЖНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО КУРСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
366
67.
Ярославцева М. І., Биндас Є. Є., Поцелуйко О. Є., Сосницька К. В.
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ІГРИ В ПРОЦЕСІ ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
371

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

68.
Lukashenko Yu.
CLINICAL PREDICATES OF PSYCHONEUROLOGICAL STATUS OF PERSONALITY IN VICTIMS WITH SPINE INJURIES
378
69.
Атаманчук К. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
384
70.
Василик О. М.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МЕНЕДЖЕРА
390
71.
Кармазіна М. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКУ РІВНЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ МЕДІАСПОЖИВАННЯ
397
72.
Качашкіна Н. С.
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ
402
73.
Ковальчук З. Я., Скорнякова Н. Ю.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПОНЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
405
74.
Кривич О. О., Пашко А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПОДРУЖНІХ КОНФЛІКТІВ НА ПОЧАТКОВІЙ СТАДІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ МОЛОДОЇ СІМ’Ї
409
75.
Лисенкова І. П., Андрієвський К. Д.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТРАВМИ У ДІТЕЙ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ
414
76.
Пріснякова Л. М., Остапенко Я. В.
ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ НА ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
419
77.
Рєзнік Є. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ПОДОЛАННЯ ТРИВОЖНОСТІ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ
423
78.
Слухай К.
ПОЧУТТЯ ГУМОРУ
427
79.
Токарєва І. В., Спіріна І. Д.
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ФОРМУВАННЯ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ В ПСИХОЛОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ
433

 JOURNALISM

80.
Zelinska A.
ETHICAL ASPECTS OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN JOURNALISM
437

 ART

81.
Бабчук Ю. М., Чадюк Г. Ф., Крот О. А., Кузнець Ю. О.
ДЕКОРАТИВНЕ КЕРАМІЧНЕ ПАННО В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРУ
441
82.
Гриниха Г. В.
МУЗИЧНА КОСТЕНКІАНА І БАНДУРНИЦТВО
446
83.
Тітова О. Р., Черній В. В.
РОЗКРИТТЯ ХУДОЖНЬОГО ЗАДУМУ МУЗИЧНОГО ТВОРУ У ТВОРЧОМУ СОЮЗІ СОЛІСТА І КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА
452

HISTORICAL SCIENCES

84.
Опря І. А.
БОРОТЬБА АФІН І СПАРТИ ЗА ГЕГЕМОНІЮ У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ У V СТ. ДО Н. Е.
458

 LITERATURE

85.
Бестюк І. А.
ІНТЕРМЕДІАЛЬНІ ТРЕНДИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ
463

 POLITICAL SCIENCES

86.
Poble D., Zeinalov D.
TURKEY’S FOREIGN POLICY TOWARDS THE STATES IN CENTRAL ASIA AND THE NORTHERN CAUCASUS
469
87.
Кітаєва Т. В., Пахомова Т. І.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ РИЗИКІВ
476
88.
Кос Д. В.
ПОЛІТИЧНИЙ ІМІДЖ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
482

 PHILOLOGICAL SCIENCES

89.
Babayeva Rana Ali
ORGANIZATION OF PERSUASIVE SPEECHES
487
90.
Gasimova Simruh Aziz
POLYSEMY AND ITS DETERMINATION IN MODERN ENGLISH
493
91.
Gayibova Sarella Sayyaf
NON-FINITE VERB FORMS AND ITS DEFINITION IN MODERN ENGLISH
498
92.
Hromova N. M., Chernigivska N. S.
NEWS COVERAGE OF UKRAINE’S WAY TO THE EU: VOCABULARY ANALYSIS
504
93.
Ildrimzada Lala Jahangir
SOME METHODS USED IN LEARNING ESL
508
94.
Nazarenko N.
HATE SPEECH AS A PROPAGANDA TOOL IN RUSSIAN-UKRAINIAN WAR
514
95.
Айзенбарт Л. М.
МЕТАФОРИЧНІСТЬ КОНЦЕПТУ ГАЛИЦЬКЕ ЛІТЕРАТУРНЕ ПОГРАНИЧЧЯ У ТВОРЧОСТІ Й. РОТА
520
96.
Айзенбарт Л. М.
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУ ГАЛИЦЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ У ТВОРЧОСТІ Б. ШУЛЬЦА: ПРИНЦИПИ ХУДОЖНЬОГО МЕТОДУ
523
97.
Герасімова О. М., Кришталь М. В.
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОМОВ БОРИСА ДЖОНСОНА ТА ЇХ ВІДТВОРЕННЯ У ПЕРЕКЛАДІ
527
98.
Дензиева Кёнюль Бабаш кызы
СТРУКТУРЫ АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКИХ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЯЗЫКЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
532
99.
Дружинець М. Л., Троценко О. О.
ДИНАМІКА ЧОЛОВІЧОГО ІМЕННИКА ПРИМОРСЬКОГО РАЙОНУ М. ОДЕСИ: СПАД І ПІДНЕСЕННЯ
537
100.
Ємельянова Д. В.
ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ГРАМАТИКИ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКИМ СТУДЕНТАМ
545
101.
Кирлик В. В.
ПРОЄКТНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ЇХ РОЛЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРА-БУДІВЕЛЬНИКА
552
102.
Янковець О. В., Кобець М. П.
ТРУДНОЩІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗОВИХ ДІЄСЛІВ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
559

 ECONOMIC SCIENCES

103.
Dubnitskyi V., Hryhorenko S.
FEATURES OF THE ECOSYSTEM APPROACH TO BUSINESS ORGANIZATION IN THE DIGITAL ENVIRONMENT
562
104.
Gejua M.
BASIC CONDITIONS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES IN GEORGIA
568
105.
Lazarieva O., Kovalova A., Yuzva V.
DIAGNOSTICS OF SOCIO-ECONOMIC CHARACTERISTICS
574
106.
Возіянова Д. С., Джусов О. А.
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «КАТЕРИНОСЛАВХЛІБ»)
580
107.
Дробязко С. І., Полховський А.
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ДЕФОЛТУ КРЕДИТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
583
108.
Крисоватий І. А.
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ КЛАСТЕРИ: ІННОВАЦІЇ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЯ
590
109.
Кулявець О. С., Савченко М. В., Кулявець В. Г.
СТРАТЕГІЯ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА НОВІ РИНКИ ЗБУТУ
596
110.
Михасюк І. Р., Косович Б. І.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ІТ-ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ
600
111.
Нестеренко С. С., Панцюк Ю. Г.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
605
112.
Нечипорчук М. О.
РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ В ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
610
113.
Овадюк В. О., Драган О. І.
СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ HR-МЕНЕДЖМЕНТУ КОМПАНІЙ
616
114.
Проценко О. В., Олійник В. А., Савченко М. В.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
623
115.
Сухолєнцева Є. О.
ФОРМУВАННЯ ПІДСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
627
116.
Феник Ю. С., Бабій Л. І.
УКРАЇНСЬКА ТА МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ НА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
633
117.
Хижняк І. М.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»
639

 LEGAL SCIENCES

118.
Obushenko N. M.
RESEARCH OF THE ESSENCE AND TYPES OF INCORPORATION, AS THE MAIN METHOD OF SYSTEMATIZATION
644
119.
Samofalova A., Dekusar H.
PATROL OFFICER’S JOB
650
120.
Крижанівська В. С., Кобзар В. В.
УХИЛЕННЯ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ: РЕАЛЬНИЙ РАКУРС
652
121.
Куляк Б. В.
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В СИСТЕМІ ПРАВА
658
122.
Нагорна О. О., Тишков В. Р.
ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
661

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-3-954754-01-4 та УДК, вихідні дані м. Відень, Австрія, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: