II Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE AND TECHNOLOGY: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS» 17-19.11.2022 Осака, Японія. Архів

Шановні колеги!

17-19.11.2022 року у м. Осака, Японія

відбулася II Міжнародна науково-практична конференція

SCIENCE AND TECHNOLOGY: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science and technology: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-technology-problems-prospects-and-innovations-17-19-11-2022-osaka-yaponiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Гарбар Л. А., Ващенко Р. А., Ткаченко Є. О.
ВПЛИВ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ НА АСИМІЛЮЮЧИЙ АПАРАТ
15
2.
Федяева А. С., Шевченко О. Б.
ІСТОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ СТАРОДАВНЬОЇ ПОРОДИ ЧАУ-ЧАУ
18

 VETERINARY SCIENCES

3.
Кос’янчук Н. І.
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ КОНЕЙ
22

 BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Власик М. А.
ТИРЕОЇДИТ ХАШИМОТО
28
5.
Кормиш О. І., Максименко Ю. В., Вискушенко Д. А.
СИНТЕЗ АНТИБІОТИКУ ХЛОРАМФЕНІКОЛУ (ЛЕВОМІЦЕТИНУ) З КУЛЬТУРИ STREPTOMYCES VENEZUELA
31
6.
Шевчук Л. М., Мазурок М. Ю.
МАЛАКОЦЕНОЗИ ПІВДЕННОГО БУГУ В МЕЖАХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
35

 MEDICAL SCIENCES

7.
Akhrorkhodjayev N., Astanakulova M.
FEATURES OF CLINICAL COURSE OF DENTAL CARIES IN CHILDREN FROM RURAL AREA
37
8.
Bekjanova O. Ye., Adizov M. A.
THE STATE OF THE HYGIENE OF ORAL CAVITY OF WORKERS IN THE OIL REFINING INDUSTRY
40
9.
Shandyba S., Kucherenko T., Yunkin Ya.
IMMUNOLOGICAL STATUS OF PATIENTS BEFORE AND AFTER SURGICAL INTERVENTIONS ON PERIODONT WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS
43
10.
Бакун О. В., Димуряк І. Ю.
ВПЛИВ COVID-19 НА ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ
50
11.
Бакун О. В., Дмитрієва Д. В.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ ЛІКУВАННЯ ЕКТРОПІОНУ ШИЙКИ МАТКИ
63
12.
Бакун О. В., Дуда К. В.
РАК ШИЙКИ МАТКИ: ОГЛЯД СТАНДАРТНОГО СКРИНІНГУ
76
13.
Бакун О. В., Сохацька А. В.
АДАПТАЦІЙНІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ ЖІНКИ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ
82
14.
В’юн Т. І., Валентьєва А. В.
СУЧАСНЕ РІШЕННЯ ЛІКУВАННЯ АЛЕРГІЧНОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
98
15.
В’юн Т. І., Дуброва А. М., Тіщенко М. О.
ВПЛИВ ЕУБІОТИЧНОЇ ВЕЧЕРІ НА НОРМАЛІЗАЦІЮ ШЛУНКОВО — КИШКОВОЇ ФЛОРИ ПРИ ДИСБАКТЕРІОЗІ
100
16.
Грома В. Г., Гончарова Н. М., Грома Є. В., Алекберов С. О.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАДАННЯ МАЛОІНВАЗИВНОЇ ЕНДОСКОПІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ НА ВТОРИННУ ПОРТАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ, УСКЛАДНЕНУ ГОСТРОЮ КРОВОТЕЧЕЮ ІЗ ВАРИКОЗНО-РОЗШИРЕНИХ ВЕН СТРАВОХОДУ ТА ШЛУНКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА БОЙОВИХ ДІЙ
102
17.
Пликанчук О. В., Музичук О. М., Сутиська К. Ю., Ксинін М. І., Іванцюра А. А.
РОЛЬ ГЕНІВ TLR ТА ЇХНІХ ПОЛІМОРФІЗМІВ У СПРИЙНЯТЛИВОСТІ І РЕЗИСТЕНТНОСТІ ДО РОЗВИТКУ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
110
18.
Полясний В. О., Ковалевська Л. А., Шапочка Д. О., Машуков А. О., Сіволап М. Ю., Рациборський Д. В., Браїловська В. В.
ВИСОКОПРОДУКТИВНЕ СЕКВЕНУВАННЯ ДНК НОВОГО ПОКОЛІННЯ (NGS) ЯК МЕТОД АНАЛІЗУ СПЕКТРУ СОМАТИЧНИХ МУТАЦІЙ У ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
118
19.
Саніна Н. А., Лигун А. М., Шелар Д. Є.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО БАЗИСНОЇ ТЕРАПІЇ ХОЗЛ В УКРАЇНІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
124
20.
Ясніковська С. М., Мирешка А. С.
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФІЛАКТИКИ ДИСПЛАЗІЇ ШИЙКИ МАТКИ
132

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

21.
Tarasenko H. V., Soborna I. G.
ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF MARKET ADMISSION OF DRUGS IN UKRAINE AND IN THE WORLD
143

 CHEMICAL SCIENCES

22.
Klimko Yu. E., Koshchii I. V., Vasilkevich O. I., Levandovskii S. I.
NITROGENOUS HETEROCYCLES. SYNTHESIS BASED ON ADAMANTYLCONTAINING AMIDOALKYLATING REAGENTS
152

 TECHNICAL SCIENCES

23.
Afandiyeva A. T., Tanriverdiyeva A. K., Muradli Ye. R.
SOFTWARE DEVELOPMENT LIFE CIRCLE ON B2G MODEL
156
24.
Danchenko Yu., Kondratenko O., Nikulesko D., Nikulesko A.
THE FEASIBILITY OF RESEARCH ON THE IMPACT OF THE USE OF EXPLOSIVES IN A MILITARY CONFLICT ON THE ECOLOGICALLY SAFE STATE OF THE ENVIRONMENT
164
25.
Fialko N., Stepanova A., Navrodska R., Shevchuk S.
EXERGETIC INVESTIGATIONS OF HEAT RECOVERY SYSTEMS OF BOILER PLANTS WITH ANTI-CORROSION PROTECTION METHODS OF GAS TRAILS
168
26.
Kondratenko O., Babakin V., Krasnov V., Semykin V.
THE FEASIBILITY OF RESEARCH ON THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT FROM THE COMPLEX PHYSICAL AND CHEMICAL EFFECTS OF RECIPROCATING INTERNAL COMBUSTION ENGINES WITH VARYING DEGREES OF WEAR
176
27.
Miasoiedova A., Shcherbak O., Shevchenko R.
SEPARATE ISSUES OF IDENTIFYING CENTRAL SIGNS AND WAYS OF SPREADING EMERGENCY SITUATIONS DUE TO FIRE AT CRITICAL INFRASTRUCTURE FACILITIES
179
28.
Zditovetskyi Yu. S., Bisikalo O. V., Ivanov Yu. Yu.
OVERVIEW AND NUMERICAL EXAMPLES OF THE TEXT SIMILARITY METRICS
184
29.
Бабала Л. В., Саврій С. В., Лукомський О.
МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ ОБРОБКИ ТРАЄКТОРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ
189
30.
Босий М. В., Боса О. А., Лисенко А. Я., Мануйлович А. В., Бєльченков Є. В., Шевченко О. А., Аврамеко Є. В.
МОДЕЛЮВАННЯ ЗАТВЕРДІВАННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ ТЕПЛООБМІНІ
193
31.
Карпов В. Ю., Носко О. А., Ковзік А. М., Аюпова Т. А.
ВПЛИВ ВОДНЮ НА СТРУКТУРУ ВИЛИВКІВ МЕТАЛІВ
199
32.
Кіпенський А. В., Куліченко В. В.
МОДУЛЯЦІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ АПАРАТІВ ДЛЯ СВІТЛОДІОДНОЇ ТЕРАПІЇ
208
33.
Слітюк О. О., Мaртoвoд Є. O.
ПРAКТИЧНI AСПEКТИ ВИКOРИСТAННЯ ТEХНOЛOГIЧНOГO ВПЛИВУ У ВIДEOРEКЛAМI
216
34.
Фиалко Н. М., Навродская Р. А., Гнедаш Г. А., Шевчук С. И.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЗДУХОГРЕЙНЫХ РЕКУПЕРАТОРОВ В ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОТЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ СТЕКЛОВАРЕННЫХ ПЕЧЕЙ
220
35.
Шаповалов О. В.
РОЗВИТОК АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ, ЯК АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ ДЛЯ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ
227
36.
Шибицька Н. М., Власюк Д. С.
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ ПРОЕКТУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
232

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

37.
Santoniy V. I., Lepikh Ya. I., Budiianska L. M., Yanko V. V.
PULSE HIGH-PRECISION RANGING METHOD FOR LASER‑BASED CLOSE-RANGE LOCATING SYSTEMS
238
38.
Сеньо П. С., Дуткевич Р. А.
ЗАСТОСУВАННЯ МАШИННОГО НАВЧАННЯ З ПІДКРІПЛЕННЯМ У ЗАДАЧІ ПРОГНОЗУВАННЯ
244

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

39.
Рибалова О. В., Бригада О. В., Ільїнський О. В., Бондаренко О. О., Чорнс К. Є.
ВПЛИВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
249

 ARCHITECTURE

40.
Василенко О. Б., Бєлоусова Г. В.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ДИТЯЧИХ ВНУТРІШНІХ ПРОСТОРІВ
257
41.
Горбатюк В. О., Олійник Г. С.
ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ ЗАКЛАДІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
265
42.
Зоря О. П., Рижова І. С.
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В АРХІТЕКТУРІ ТА МІСТОБУДУВАННІ
268

 PEDAGOGICAL SCIENCES

43.
Alieksieiev M., Kurenkov V.
USING JAVASCRIPT TO IMPROVE THE PROCESS OF STUDYING PHYSICS
273
44.
Maksуmenko I. Y., Maksуmenko A. V.
NEW TRENDS IN HIGHER EDUCATION – INTERNATION ALIZATION AT HOME
276
45.
Semenenko S. B., Tymofiychuk I. R., Yasinska O. V., Slobodian K. V., Kovpak A. V.
ORGANIZATION OF ENSURING THE EDUCATIONAL PROCESS IN PERFORMING INDEPENDENT WORK OF STUDENTS
279
46.
Аветісова І. С., Бойко А. Д.
РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
283
47.
Арутюнян А. Г., Айкуи М. А.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
288
48.
Астапова О. В., Шестерова Л. Є.
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
295
49.
Бабиніна Ю. Р., Кощавець І. М.
ВПЛИВ ТАНЦЮВАЛЬНОÏ ТЕРАПIÏ НА РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРIВ
301
50.
Бітнер Д. В., Шевчук Л. М.
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА З БІОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
306
51.
Гірняк С. П., Радіховська О. В.
ПІДРУЧНИК ЯК БАЗОВА МОДЕЛЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
314
52.
Дворнік С. І., Сакевич В. І., Дорогейко Л. І.
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ — ГОЛОВНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА
319
53.
Добровольський В. М., Винничук О. Т.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
323
54.
Мацепура Л. Л., Самофалова О. А.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК ТА ВМІНЬ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
331
55.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПРОГРАМ ДЗЮДОИСТОВ-ВЕТЕРАНОВ
338
56.
Піковська М. О.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ У ЗДОБУВАЧІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО СЛОВА
349
57.
Сазанова Л. С.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В НЕМОВНОМУ ВНЗ
361
58.
Трубіцина О. М., Кушнір Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
366
59.
Трубіцина О. М., Майгер Ю. М.
ФОРМУВАННЯ АУДИТИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ АНГЛОМОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПОДКАСТІВ
373
60.
Чередник Л. М., Бороніна А. І.
ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ПЕДАГОГІЧНИЙ ІМІДЖ» ЯК ПСИХОЛОГО‑ПЕДАГОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТІ
379
61.
Чередник Л. М., Погрібна Ю. І.
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
387
62.
Човнюк Ю. В., Довбик Т. О.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ДІЯЛЬНОСТІ ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТИВНИХ ПЕДАГОГІВ
396

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

63.
Гудінова І. Л.
ПСИХОЛОГІЯ ВПЛИВУ МЕМІВ НА ПОБУДОВУ ОСОБИСТІСНИХ ЖИТТЄВИХ ПРОЕКТІВ
405
64.
Лисенкова І. П., Бурячок А. В.
РЕЗУЛЬТАТИ ВПЛИВУ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ ПІДЛІТКІВ НА ПОВЕДІНКУ В КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ
415
65.
Макаренко Н. М., Кучер П. А.
ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ: НОВІТНІ ФОРМИ РОБОТИ
419
66.
Поліщук З. Б., Коструба Н. С.
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПІДЛІТКІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ
427
67.
Пріснякова Л. М., Леонова Л.
ПРО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ТА ЧАСОВИМИ ПАРАМЕТРАМИ КОГНІТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У ПІДЛІТКІВ РІЗНИХ ТИПІВ ТЕМПЕРАМЕНТУ
432
68.
Пріснякова Л. М., Леонова Л.
ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОРОТКОЧАСНОЇ І ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
442
69.
Сурякова М. В., Учитель І. Б., Склянська О. В.
СУБ’ЄКТИВНЕ ВІДЧУТТЯ САМОТНОСТІ ТА ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
451
70.
Туриніна О. Л., Черненко А. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
455
71.
Ульянова В. С., Вітковська Є. О., Мусієнко М. О.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ ВЗАЄМОДІЇ РІЗНИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВА
464

 ART

72.
Nedoseko N., Yasinskaya Ya.
FORMATION OF WORKS OF ART IN TEXTILE TECHNIQUE OF WOOL FELTING
468
73.
Варганич Г. О., Фартушна А. В.
ОСОБЛИВОСТІ МАНУАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ДИРИГУВАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
471

 HISTORICAL SCIENCES

74.
Гладун Ю. О., Ашурко Ю. О.
КРИВОРІЗЬКИЙ МЕТРОТРАМ
479
75.
Поцулко О. А.
МОВНА ПРОБЛЕМА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІЗАЦІЇ 1920-Х – 1930-Х РОКІВ
486

 CULTUROLOGY

76.
Зардов Р. Р., Ядловська О. С.
ВПЛИВ ВІЙСЬКОВИХ ПОДІЙ В УКРАЇНІ НА ЕМІГРАЦІЮ УКРАЇНЦІВ ДО КАНАДИ У 2022 Р.
496
77.
Ізвіцька Г. В., Ядловська О. С.
ФОЛЬКЛОРНІ КОЛЕКТИВИ ПОЛІССЯ ТА ВОЛИНІ
500
78.
Сурнін М. С.
ГАДКА ЯК МЕТОД ГОЛЛІВУДСЬКОГО ВІДОБРАЖЕННЯ
505
79.
Швець Н. К., Ядловська О. С.
ФОЛЬКЛОРНІ КОЛЕКТИВИ ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ
509

 LITERATURE

80.
Цалапова О. М.
ГЕНЕРАЦІЯ АНТИСТРАШИЛОК СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ
513

 POLITICAL SCIENCES

81.
Morokhovets V.
CYBERTERRORISM AS A THREAT TO NATIONAL SECURITY OF MODERN STATES
520
82.
Гольцов А. Г., Яник К. О.
КУЛЬТУРНА БЕЗПЕКА: МОРАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ В МІЖНАРОДНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ
529
83.
Поплавська М. В.
ГЕОКУЛЬТУРНА ПАРАДИГМА СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
539
84.
Рудніцький О. М., Заячук А. М.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН МІЖ ДАНІЄЮ ТА УКРАЇНОЮ ПРОТЯГОМ 2015-2022 РОКІВ
543

 PHILOLOGICAL SCIENCES

85.
Roman V., Ishchenko A.
REALIA IN CONTEMPORARY TRANSLATOLOGY: THE WAYS OF TRANSLATION
549
86.
Roman V., Yakovenko H.
THEORETICAL BASIS OF THE TRANSLATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS
553
87.
Демчук А. І., Задверняк І. С.
ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ВИВЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
557
88.
Дерік І. М., Перникоза В. В.
ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖМОВНОЇ ОМОНІМІЇ ТЕРМІНІВ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)
562
89.
Короченко П. А., Гольцова М. Г.
ПЕРЕКЛАД ЗАПОЗИЧЕНЬ У НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ (НА МАТЕРІАЛІ АГРАРНИХ ТЕКСТІВ)
567
90.
Кравчук А. О., Гирин О. В.
ХЕДЖИНГ ЯК ОДНА ЗІ СТРАТЕГІЙ ВПЛИВУ В АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
570
91.
Сідляренко Д. О., Гольцова М. Г.
ВІЙСЬКОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ
575
92.
Хан В. В., Федорчук О. О., Колесник М. Ю.
ХИБНІ ДРУЗІ ПЕРЕКЛАДАЧА У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
580

 ECONOMIC SCIENCES

93.
Mazhynska V., Demkiv Yu.
PRICING STRATEGIES: METHODS OF APPLICATION
585
94.
Rustamli Amin Allahverdi oglu
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF UNIVERSITY EXPENDITURES ON GROSS DOMESTIC PRODUCT IN AZERBAIJAN
592
95.
Yevsieiev D. Yu., Murenets I. G.
FORMATION OF CORPORATE COMMUNICATIONS WITH STAKEHOLDERS OF IT ENTERPRISES
602
96.
Бечко П. К., Лиса Н. В.
ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ: ЗАРУБІЖНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
606
97.
Васюта В. Б., Хорішко М. І.
ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ФОРМА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
614
98.
Верховод І. С.
МЕРЕЖЕВЕ СУСПІЛЬСТВО: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
618
99.
Гринько Т. В., Гвініашвілі Т. З., Піпкіна А. Є.
РОЛЬ МАРКЕТИНГУ У МЕХАНІЗМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
623
100.
Дакі Н. І., Чебану М. П.
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
627
101.
Добош В. Д.
БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІСЛЯВОЄННОГО РОЗВИТКУ
633
102.
Карпенко М. О., Кузів В. І.
МЕХАНІЗМИ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
638
103.
Куценко А. М.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «БАНКРУТСТВО» В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
643
104.
Миськів Л. П., Гавриленко О. О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ
647
105.
Найденко О. Є.
ВПЛИВ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ НА ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ У ВОЄННИЙ ЧАС
652
106.
Нечипорук Л. В.
ФАКТОРИ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
658
107.
Никольский А. А., Пакулина А. С.
РИСКИ ПРИ ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МЕГАПОЛИСА В УСЛОВИЯХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НЕОЖИДАННОСТЕЙ
665
108.
Плахотнюк О. С.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ВАS ERP
676
109.
Савченко М. В., Бальзан І. В.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
682
110.
Смоляк В. А., Муродов Махмуджон Махсуджон углі
ВИЯВЛЕННЯ АГРЕГОВАНИХ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ
689
111.
Ткачук Д. Ю.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУТНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
695
112.
Харченко Ю. П.
ПРІОРИТЕТНІ МАРКЕРИ ВІДНОВЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
699
113.
Чернух Д., Трушкіна Н.
ЯПОНСЬКА ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ КОМПАНІЙ
704
114.
Шкурат М. Є., Лісна В. Г.
МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
715

 LEGAL SCIENCES

115.
Fedortsov B. V.
ENSURING ACCESS TO JUSTICE IN CRIMINAL PROCEEDINGS UNDER NEWLY DISCOVERED OR EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES
723
116.
Братішко Н. А., Наливайко Л. Р.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ПРИНЦИП ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
734
117.
Вольтобрісов А. В., Степаненко К. В.
ПОНЯТТЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
739
118.
Вольтобрісов А. В., Степаненко К. В.
УКРАЇНА ЯК СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ПІД ЧАС ВІЙНИ З РОСІЄЮ
742
119.
Гіль В. Р., Ядловська О. С.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ ПРЕДСТАВНИКІВ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
745
120.
Головій Ф. А.
ВИДИ І ФОРМИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВ
749
121.
Головій Ф. А.
САНКЦІЇ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
759
122.
Завгородня М. Р., Наливайко Л. Р.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
764
123.
Іванченко А. О., Чепік-Трегубенко О. С.
СМЕРТНА КАРА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
768
124.
Іванченко М. А., Горбалінський В. В.
РОЗВИТОК ГРОМАД, ЯК СУБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
772
125.
Капелька О. А., Ядловська О. С.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЛИСТУВАННЯ В ДОКАЗОВІЙ БАЗІ
776
126.
Костенко М. В., Чорний Г. О.
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ В РАМКАХ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В АСПЕКТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
781
127.
Макарова С. О.
ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СЕРВІСНОЇ МИТНИЦІ
788
128.
Максимов О. М., Степаненко К. В.
КЕРІВНІ ПРИНЦИ РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕНЬ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА
793
129.
Оболенцев В. Ф.
ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ АГРЕСІЇ РФ
800
130.
Пальченко А. А., Ільченко М. А.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВИКЛЮЧНОЇ (МОРСЬКОЇ) ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ
802
131.
Парімончік Б., Ядловська О. С.
ОСОБА ЮРИСТА ЯК СПІЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЮРИДИЧНИХ НАУК
807
132.
Полішко О. Д., Припутень Д. С.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ДОЗВІЛЬНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
813
133.
Прудовський А. В., Верба І. О.
ДІЛОВОДСТВО В РОМАНО-ГЕРМАНСЬКІЙ ПРАВОВІЙ СІМ’Ї В ПЕРІОД КОДИФІКАЦІЇ
818
134.
Регеда В. Є., Петрушевська В. К.
СУЧАСНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ В УСТАНОВАХ
822
135.
Солдатенко О. А., Дуда Є. В.
ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВЕДЕННЯ ВИНИ ЯК ОДНА ІЗ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
825
136.
Солдатенко О. А., Комаров Я. С.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДИТИНИ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННІ
830
137.
Черепанов М. М., Наливайко О. І.
АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
834

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-4-9783419-1-4 та УДК, вихідні данні м. Осака, Японія, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: