fbpx

III Международная научно-практическая конференция “ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH”, 7-9 февраля 2021 года Буэнос-Айрес, Аргентина. Архив

Уважаемые коллеги!

7-9 февраля 2021 года в г. Буэнос-Айрес, Аргентина
состоялась III Международная научно-практическая конференция

ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Achievements and prospects of modern scientific research. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. Editorial EDULCP. Buenos Aires, Argentina. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-achievements-and-prospects-of-modern-scientific-research-7-9-fevralya-2021-goda-buenos-ajres-argentina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Lopushniak V. I., Hrytsulyak H. M.
AGROCHEMICAL PROPERTIES OF SOD-PODZOLIC SOIL FOR FERTILIZER APPLICATION DURING THE CULTIVATION OF CUP PLANT SILPHIUM PERFOLIATUM
10
2.
Карпенко О. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯЄЦЬ КУРЕЙ СУЧАСНИХ ЯЄЧНИХ КРОСІВ
15
3.
Любчич М. В., Тищенко В. М.
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДЕРЕВОСТАНІВ СОСНИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ЗОНИ НПП «ГОМІЛЬШАНСЬКІ ЛІСИ», У ЯКИХ НАЯВНЕ ПАТОЛОГІЧНЕ ВСИХАННЯ
18
4.
Нестеренко С. В., Одарюк Т. С.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ
25

VETERINARY SCIENCES

5.
Грінченко Д. М., Баско С. О.
ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ПАСТЕРЕЛЬОЗІ КРОЛІВ
32

BIOLOGICAL SCIENCES

6.
Кременчуцкий Г. Н., Степанский Д. А., Кутовой А. Б., Турлюн С. А.
ЗАЩИТНАЯ РОЛЬ А-БАКТЕРИНА ПРИ ТРАНСЛОКАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ КИШЕЧНИКА
36
7.
Фіщук О. С.
ПОРІВНЯЛЬНА МОРФОЛОГІЯ ТА АНАТОМІЯ КВІТКИ GALANTHUS NIVALIS L. (AMARYLLIDACEAE J. ST.- HIL.)
41

 MEDICAL SCIENCES

8.
Dudko O. G., Shayko-Shaykovskiy O. G.
DEVELOPING FIXATION DEVICES FOR SURGICAL TREATMENT OF BONE FRACTURES
44
9.
Hosseini Mehr Seyed Pouriya, Dzekunova Yu., Dmytrenko I.
BREAST CANCER AND THE IMMUNE SYSTEM
50
10.
Гараздюк М. С., Тюлєнєва В. О.
АЗИМУТАЛЬНО-ІНВАРІАНТНА МІКРОСКОПІЯ ЗРІЗІВ РЕЧОВИНИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ З КРОВОВИЛИВАМИ ТРАВМАТИЧНОГО ҐЕНЕЗУ ЯК МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ДАВНОСТІ ЇХ УТВОРЕННЯ
55
11.
Гречанина Е. Я., Гречанина Ю. Б., Школьникова Д. В., Твердохлеб Ю. О.
МИТОХОНДРИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА КАК РЕАЛИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И МЕДИЦИНЕ. 30-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
57
12.
Мкртчян Ю. К.
ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОСМОЛЯРНОСТІ ПРИ БОЙОВІЙ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ
59
13.
Струк В. І., Клітинська О. В., Кручак Р. Ю.
АНАЛІЗ РІВНЯ АТРОФІЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ НАВКОЛО ОСТЕОІНТЕГРОВАНИХ ДЕНТАЛЬНИХ ІМПЛАНТАТІВ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОГО ОКЛЮЗІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
61

PHARMACEUTICAL SCIENCES

14.
Melnyk G., Yarnykh T., Yuryeva H.
THEORETICAL APPROACHES TO STABILIZATION OF EXTEMPORANEOUSE SUSPENSION OF BISMUTH BASIC NITRATE
66

 CHEMICAL SCIENCES

15.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
ТРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ МЕКСИКАНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ
72

TECHNICAL SCIENCES

16.
Liubchik G., Fialko N., Regragui A., Navrodska R., Meranova N.
THERMODYNAMIC ANALYSIS OF MONAR GAS-STEAM PLANTS WITH USE FUEL-SUBSTITUTES OF NATURAL GAS
78
17.
Кавин Я. М., Кавин С. Я., Кавин О. М., Кавин Б. Я.
ДОПОВНЕНА (AR) ТА ВІРТУАЛЬНА (VR) РЕАЛЬНІСТЬ — ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
81
18.
Синицин Я. С., Абрамов С. О.
ЗМІЦНЕННЯ ПАР ТЕРТЯ ВІДЦЕНТРОВИХ НАСОСІВ
88

GEOGRAPHICAL SCIENCES

19.
Кирилюк Л. М., Лозова В. В., Басай І. Є.
КАРКАСНІ СПОРУДИ ПОДІЛЛЯ
95
20.
Юрчишина Л. І., Тарасенко В. А.
ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ
102

PEDAGOGICAL SCIENCES

21.
Adanov K. B., Duvanbekov R. S., Ayagan E. S., Bodeev M. T., Zhangabyl M., Duanbekova G. B.
DETERMINING THE LEVELS OF FORMATION OF THE CONTENT COMPONENT OF MANAGEMENT CULTURE
109
22.
Adanov K. B., Khairova G. M., Zhunusova N., Shayakhmetova M., Aubakirova K. F., Duanbekova G. B.
IMPLEMENTATION OF THE PEDAGOGICAL SYSTEM OF FORMING THE MANAGEMENT CULTURE
115
23.
Іншакова І. Є., Дудник Д. О.
ЕКОНОМІЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
122
24.
Іншакова І. Є., Зарубіна Є. В.
ПАЛЬЧИКОВІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ СЕНСОРНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
125
25.
Крамаренко А. М.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ РЕСУРС МЕТОДИКО-ПРИРОДНИЧОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ НУШ
129
26.
Марчук С. С., Чемерис І. В., Ковальчук І. Л.
НАРОДНА ЗАГАДКА ЯК ЗАСІБ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ ТА КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
133
27.
Плющик Є. В., Гунько І. Л.
ІДЕЇ КРЕАТИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ В МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
139
28.
Самойлова І. В., Безсонова В. В., Тарасова К. М., Март’янова Т. О.
ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
146
29.
Хуртенко О. В., Яковлів В. Л., Хоронжевський Л. Є., Канюка О. С., Дорофєєва А. В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРЯМУ CROSSFIT-ТРЕНУВАНЬ
150
30.
Шахіна І. Ю., Остаповець А. С.
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
154

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

31.
Mokhnar L. I., Suhak K. O.
PROFESSIONAL STRESS AND POST-TRAUMATIC STRESS DISORDERS ARISING IN THE STAFF OF THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE DURING THE TASKS PERFORMANCE IN THE CONDITIONS OF AN EXTREME SITUATION
161
32.
Карпюк Ю. Я.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ПІДЛІТКІВ
164
33.
Попелюшко Р. П.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕТАПІВ ПРОГРАМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ КОМБАТАНТІВ ТА ЇХ СІМЕЙ
171
34.
Шаровкина В. А., Котельнікова Р. А.
ВИСВІТЛЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ МУЗИКОТЕРАПІЇ
178
35.
Яницька О. Ю., Іванюта О. В.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ СФОРМОВАНОСТІ ВІЗУАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ У ШКОЛЯРІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
184

 JOURNALISM

36.
Мелещенко О. К.
МЕТОД ЕКСПЕРИМЕНТУ В ЖУРНАЛІСТСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЕЛІЗАБЕТ КОКРЕН
193
37.
Холод Г. Я.
СПЕЦИФІКА ДИСТРЕСОГЕННИХ СОЦІАЛЬНИХ ВІДЕОРЕКЛАМ ПРО CОVIDE-19
199

 ART

38.
Авраменко П. М., Берелет Л. І., Берелет В. І., Шинкарук І. В., Данчук Л. І.
МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІД ЧАС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АКТОРІВ
205
39.
Артеменко М. П., Малищук Т. В.
ТЕХНІКА СТЬОБАННЯ ТА ЇЇ РІЗНОВИДИ
211
40.
Коннова Л. Д.
ОБРАЗИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ В ГРАФІЧНИХ РОЗРОБКАХ НАСТІЛЬНИХ ІГОР
218
41.
Логвіненко Є. О.
ВИКОРИСТАННЯ АЙДЕНТИКИ ПРИ РОЗРОБЦІ ФІРМОВОГО СТИЛЮ В СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ
221
42.
Шишлюк Є. Г.
ЗВАБЛИВО-ПРЕТЕНЗІЙНИЙ ОБРАЗ ДІВЧИНИ-ЦИГАНКИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЖИВОПИСІ
229

 HISTORICAL SCIENCES

43.
Arkadiusz Derda
THE CAUSES AND SIGNIFICANCE OF THE SERBIAN UPRISINGS
237
44.
Stuła Bartosz
JUAN LUIS VIVES AND HIS PEDAGOGICAL THOUGHT OF THE RENAISSANCE
244

PHILOLOGICAL SCIENCES

45.
Ochilova M. I.
ORIENTALISTS ABOUT ZAMAKHSHARI
249
46.
Rasulov Rustam Kamal
ARCHETYPAL STRUCTURES IN THE PLAYS OF T. WILLIAMS AND E. O’NEILL
257
47.
Гураль О. І.
ОСОБЛИВОСТІ АУДІЮВАННЯ
263
48.
Шастало В. О., Герман Л. В.
КАТЕГОРІАЛЬНІ ОЗНАКИ СКРОМНОСТІ
267

PHILOSOPHICAL SCIENCES

49.
Kotets Ya.
FORMATION OF ETHICAL AND HUMANISTIC CONTENT OF THE CONCEPT «POET» IN THE WORKS OF VASYL STUS
274
50.
Załęska-Olszewska Ines
A HUMAN-ANIMAL PERSPECTIVE IN THE MODERN ERA
279

ECONOMIC SCIENCES

51.
Васюта В. Б., Житник О. М.
ДІАГНОСТИКА ТА ПЛАНУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
285
52.
Григорак М. Ю., Черннух Д.
КОНЦЕПЦІЯ РЕІНЖИНІРИНГУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЛОГІСТИЧНОЇ КОМПАНІЇ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
291
53.
Гурбик Ю. Ю., Ковальчук М. В.
ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГЛЕМПІНГ — БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
298
54.
Дубок О. О.
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
301
55.
Іващенко М. В.
ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РЕВАЛЬВАЦІЇ ГРИВНІ ТА ВІДСУТНОСТІ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ЦІН
308
56.
Квасницька Р. С., Антонюк О. В.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
312
57.
Куцик В. І., Майборода Ю. О.
МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА ТА СПОСОБИ УПРАВЛІННЯ
318
58.
П’ятницька Г. Т., Мевша М. К., Мирославська О. С.
ФОТОІНДУСТРІЯ: ТРЕНДИ РОЗВИТКУ, ЙМОВІРНІ СТРАТЕГІЧНІ ПОМИЛКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЛЬ У ВИРІШЕННІ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
325
59.
Цыпкин Ю. А., Пакулин С. Л., Ильичев К. С., Козлова Н. В., Феклистова И. С.
НАУЧНО ОБОСНОВАННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ
333
60.
Череп О. Г., Демидюк А. І.
ОБҐРУНТУВАТИ ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
340
61.
Череп О. Г., Которощук А. О.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
346

LEGAL SCIENCES

62.
Filipenko N., Bublikov A., Obolientseva-Krasyvska O.
RESEARCH METHODOLOGY OF CRIMINOLOGICAL ACTIVITY OF FORENSIC SCIENCE INSTITUTIONS
351

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-987-859-237-4 и УДК, выходные данные г. Буэнос-Айрес, Аргентина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: