fbpx

III Международная научно-практическая конференция “ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH”, 13-15 сентября 2020 года Мюнхен, Германия. Архив

Уважаемые коллеги!

13-15 сентября 2020 года в г. Мюнхен, Германия. 

состоялась III Международная научно-практическая конференция

ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Actual trends of modern scientific research. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-13-15-sentyabrya-2020-goda-myunhen-germaniya-arhiv/.

MEDICAL SCIENCES
1
Hruzevskyi O., Shevchuk G., Dubina A.
PROGNOSTIC FACTORS AND THE RISK OF VAGINAL BACTERIAL DYSBIOSIS
8

PHARMACEUTICAL SCIENCES

2
Давидович С. І.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОБОПІДГОТОВКИ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ТА КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ АТИПОВИХ АНТИПСИХОТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
10

TECHNICAL SCIENCES

3
Gorbatyuk Ie., Terentyev O., Dolya O., Serpinska O.
INFORMATIVE SYSTEM OF ESTIMATION OF QUALITY OF ACCEPTANCE OF PROJECT DECISIONS IS IN BUILDING
17
4
Maksymiuk S. O.
COSTS FOR MAINTENANCE OF GAS NETWORKS TAKING INTO ACCOUNT THE HUMIDITY OF NATURAL GAS
23
5
Pernebekov S., Tortbayeva D., Dzhunusbekov A., Alimbetova K.
DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR ASSESSING THE QUALITY OF SERVICES FOR TECHNICAL MAINTENANCE AND REPAIR OF VEHICLES
27
6
Stenin A., Pasko V., Soldatova M., Drozdovych I., Stenin S.
FORMATION OF THE AGREED EXPERT GROUPS
33
7
Strashynskyi І. М., Pasichnyi V. М., Grechko V. V.
THE PERSPECTIVE OF PSYLLIUM CELLULAR TISSUE FOR USING IN THE MEAT PRODUCTION
42
8
Заяць Я. І., Ковальова Д. О., Подулько О. В., Беднарчук М. С.
ES IST FANTASTISCH!
46
9
Кравець Т. М., Щерба А. А.
ВІДХИЛЕННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ КООРДИНАТ ВIДНOСНO КAТАЛOГУ КOOPДИНAТ ГЕOДЕЗИЧНИX ПУНКТIВ
52

GEOGRAPHICAL SCIENCES

10
Гавриленко О. П.
ГЕОЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ПРОМИСЛОВОГО ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
58
11
Циганок Є. Ю.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОПТИМІЗАЦІЇ МІСЬКИХ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ
66

ARCHITECTURE

12
Кубриш Н. Р., Ісаєва М.
АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНІЙ СИНТЕЗ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СКУЛЬПТУРНОГО ДЕКОРУ
74

PEDAGOGICAL SCIENCES

13
Hubina O. Yu.
TECHNOLOGICAL COMPONENT OF THE PHENOMENON OF OPEN EDUCATION
81
14
Khoptii A., Sliuta A.
FORMATION OF CARTOGRAPHIC COMPETENCIES IN THE PROCESS OF GEOGRAPHY STUDY IN GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS
88
15
Гринюк С. П., Желуденко М. О.
ОСВІТА В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ
94
16
Зубко В. С.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УНІВЕРСИТЕТУ
98
17
Івченко В. І.
ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ДО ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТВОРІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
103
18
Корвегіна О. С., Книш С. І.
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК  ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
108
19
Худякова Н. Ю., Бондаренко В. В., Давигора Ю. І.
ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
111

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

20
Гурський В. Є., Сердечний А. Б.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ З ГАРЯЧИХ ТОЧОК
117
21
Лисенко О. С.
ПРОБЛЕМА ВИНИКНЕННЯ НОМОФОБІЇ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ВІРТУАЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
122

SOCIOLOGICAL SCIENCES

22
Черній Л. В.
ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ В ЕМІГРАЦІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
126

JOURNALISM

23
Алексеєнко Ю. О.
ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ IGTV ЯК НОВОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПЛАТФОРМИ У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ INSTAGRAM
134

ART

24
Бондаренко О. В., Братишко Л. Ю.
РОЛЬ ЗАЧІСКИ У ВИЗНАЧЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛЮДИНИ
141
25
Костюк О. П., Яременко В. В.
САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗАСОБАМИ ЗАЧІСКИ
147
26
Ма Лінь
СТИЛЬОВА АДЕКВАТНІСТЬ У ВИКОНАВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІАНІСТА
150
27
Сюй На
АРТИСТИЧНІ УМІННЯ ВОКАЛІСТА: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ЗМІСТУ
153
28
Ян І
ВИКОНАВСЬКА СТАБІЛЬНІСТЬ ПІАНІСТІВ: ЗМІСТ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
156

 HISTORICAL SCIENCES

29
Ризаев Б. Н.
ИЗ ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИНЫ В УЗБЕКИСТАНЕ В 1960-1965 ГГ. (НА ПРИМЕРЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ)
160

PHILOLOGICAL SCIENCES

30
Kopchak M.
COMMUNICATIVE STRATEGIES IN SPEECH ETIQUETTE FIGURES OF AN ENGLISH-SPEAKING POSTCOLONIAL CHARACTER
164

PHILOSOPHICAL SCIENCES

31
Интымакова Л. Г., Стародубцева З. Г.
МИФОЛОГИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ КАК БАЗОВАЯ ИДЕЯ ПОСТИЖЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МИФОТВОРЧЕСТВА
170

ECONOMIC SCIENCES

32
Avanesova N., Serhiienko Yu.
THEORETICAL BASIS OF THE INFLUENCE OF DESTABILIZING FACTORS ON THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE
173
33
Karpets Е.
APPLICATION OF THE INPUT-OUTPUT MODEL TO RECONCILE ECONOMIC PROPORTIONS
177
34
Kiknavelidze N., Kvizhinadze N.
MANAGING CRISES IN EMERGING ECONOMIES AND METHOD FOR CALCULATING INFLATION RATE
183
35
Онищенко С. В., Глушко А. Д.
ПАНДЕМІЯ – РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ
190
36
Чжоу Веньлян
РОЛЬ КИТАЙСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЄВРОПІ
196

LEGAL SCIENCES

37
Sabadash I.
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF CONDUCTING FORENSIC EXPERT RESEARCH RELATED TO DETERMINATION OF MARKET VALUE OF PROPERTY RIGHTS TO PHOTOGRAPHIC WORKS
203
38
Zeniv М.
ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ ТРАНСКОРДОННОГО ХАРАКТЕРУ НА ТЕРИТОРІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
209
39
Калинець Х. Р.
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ УМОВНО-ДОСТРОКОВОГО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ
218
40
Калінюк А. Л.
ПРАВО ТА ОБОВ’ЯЗОК ВІТЧИМА, МАЧУХИ ПІКЛУВАТИСЯ ПРО ЗДОРОВ’Я ПАСИНКА, ПАДЧЕРКИ, ЇХ ФІЗИЧНИЙ, ДУХОВНИЙ ТА МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
224
41
Маринів Н. А.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
228

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-3-954753-02-4 и УДК, выходные данные г. Мюнхен, Германия, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 10 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: