III Международная научно-практическая конференция “EURASIAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS, 10-12 апреля 2022 года Барселона, Испания. Архив

Уважаемые коллеги!

10-12 апреля 2022 года в г. Барселона, Испания.

состоялась III Международная научно-практическая конференция

EURASIAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Eurasian scientific discussions. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-eurasian-scientific-discussions-10-12-aprelya-2022-goda-barselona-ispaniya-arhiv/.

BIOLOGICAL SCIENCES

1.
Pasayeva Farida Vagif.
EARLY SPRING VEGETATION OF BANOVSHALI VILLAGE OF GOYGOL REGION
10
2.
Shydlovska T. A., Voroshylova N. M., Burlaka Yu. B., Kononov O. Ye., Verevka S. V.
DETERMINATION OF THE MOST INFORMATIVE INDICATORS OF HEMOSTASIS, FOR ASSESSING THE CONDITION OF PATIENTS WITH HEARING LOSS CAUSED BY ACUTRAUMATIC OBJECTIVES
15
3.
Газизова А. И., Нуршекенова Алина Батыргаликызы
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРАНОВЫХ ПТИЦ НА ПРИМЕРЕ ОБЫКНОВЕННОГО ВОРОНА
20

 MEDICAL SCIENCES

4.
Antonov A. G., Surgay N. M., Tatarko S. V., Gozhenko M. M.
CURRENT STATE OF USE OF CRITERIA FOR DETERMINING SURVIVAL AND LIMITATION OF MECHANICAL DAMAGE
25
5.
Kryvetska I. I., Khovanets K. R.
NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS IN PATIENTS WITH COVID-19
28
6.
Sukhostavets N. P.
INFLUENCE OR ETHYNILESTRADIOLE-CONTAINING COMBINED ORAL CONTRACEPTIVES ON THE STATE OF VAGINAL MICROCENOSES
30
7.
Малик Н. В., Чаговець А. Ю., Семененко В. А.
ВПЛИВ АТОРВАСТАТИНУ НА ВИРАЖЕНІСТЬ КОРОНАРНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗУ
32
8.
Неспрядько В. П., Шинчуковський І. А., Терещук О. Г., Гатальська Є. О.
ОСТЕОАРТРИТ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБУ У ЖІНОК НА ФОНІ ДЕФІЦИТУ ЕСТРОГЕНІВ
34
9.
Сорокман Т. В., Остапчук В. Г., Медвідь В. С.
ПЕДІАТРИЧНА ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА
37
10.
Фадєєнко Г. Д., Кушнір І. Е., Соломенцева Т. А., Чернова В. М., Нікіфорова Я. В., Курінна О. Г.
РІВНІ ФЕТУЇНУ А У ХВОРИХ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ НА ТЛІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ
39
11.
Царук О. С., Меленко С. Р.
ПРОЯВИ COVID-19 У ДІТЕЙ З ІНШИМИ ПАТОЛОГІЯМИ
46
12.
Шевченко Х. М.
ТЕОРІЇ ЕТІОЛОГІЇ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ
51

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

13.
Sakhanda I., Savchuk A.
CHARACTERISTICS OF SOURCES FROM WHICH VITAMIN PREPARATIONS ARE MADE
56

 TECHNICAL SCIENCES

14.
Azarenkov V. I., Fedorishcheva V. A.
DESIGNING A LOGO AND CORPORATE IDENTITY BASED ON THE GOLDEN RATIO
60
15.
Авраменко А. М.
ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ТВЕРДООКСИДНОМУ ПАЛИВНОМУ ЕЛЕМЕНТІ
67
16.
Гащук О. І., Москалюк О. Є., Ліпінський К. А., Жученко Д. Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОПЕРЕДНЬОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОБРОБКИ ОВОЧІВ У ТЕХНОЛОГІЇ ПАШТЕТІВ
71
17.
Гілодо О. Ю., Арсірій А. М.
РЕСТАВРАЦІЙНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ПАМ’ЯТКИ В МІСТІ МИКОЛАЇВ, УКРАЇНА
76
18.
Фіалко Н. М., Меранова Н. О., Шеренковський Ю. В., Альошко С. О.
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ТЕЧІЇ В МІКРОФАКЕЛЬНИХ ПАЛЬНИКАХ ПІДВИЩЕНОЇ ЕНЕРГОЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
80
19.
Філіпович Ю. Ю.
НАДІЙНІСТЬ РОБОТИ ВАКУУМНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНИХ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ
87
20.
Фуртат І. Е., Фуртат Ю. О.
ПІДЗЕМНІ ЦИРКУЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ В ГЕОТЕРМАЛЬНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ
93

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

21.
Чепок О. О., Супранович А. О.
ПРАКТИКУМ РОЗВ’ЯЗАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
95

 ARCHITECTURE

22.
Gunbin M. Yu.
ECO-FRIENDLY LOCATIONS FOR RESIDENTIAL DEVELOPMENT IN KRIVIY RIH
100

 PEDAGOGICAL SCIENCES

23.
Vladymyrova V., Savitskaya T.
CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROFESSIONAL CULTURE OF A HIGHER SCHOOL TEACHER
104
24.
Горлов А. С., Бубнов В. О.
БІОМЕХАНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКИ РОЗБІГУ ТА ВІДШТОВХУВАННЯ В СТРИБКАХ У ВИСОТУ СПОРТСМЕНІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
111
25.
Ковба М. В.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ»
121
26.
Кожевникова А. В., Колесникова І. В.
СТРУКТУРА ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
126
27.
Кривонос О. В., Пивовар Н. М., Хілінська Т. В.
ФЕНОМЕН ПЕДАГОГІЧНОГО ПОШУКУ МИХАЙЛА ГОРДІЄНКА У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО НОВАТОРСТВА СПРЯМОВАНОГО НА РАЦІОНАЛІЗАЦІЮ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ
132
28.
Окольнича Т. В., Костенко Л. Д.
ПРО РОБОТУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ (М. КРОПИВНИЦЬКИЙ)
140
29.
Откович І., Калита Н.
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» (3 КЛАС)
143
30.
Садовенко С. М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
148
31.
Скиба Ю. А.
СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ХЕДХАНТИНГ»
159
32.
Швидун В. М., Швидун Л. Т.
ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
164
33.
Штанько М. М.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ОН-ЛАЙН МУЗИЧНИХ ЗАНЯТЬ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ
169

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

34.
Багрій В. В., Легка А. І.
ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТІ МАТЕРИНСТВА У СУЧАСНОМУ СВІТІ
175
35.
Борисова З. О., Дубровіна О. В., Дубровіна Е. А.
ВПЛИВ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН УКРАЇНЦІВ ТА ПРОФІЛАКТИКА МОЖЛИВИХ УСКЛАДНЕНЬ
180
36.
Литвинчук А. М.
МЕТОДИКИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ «БАЗОВИХ» ТА «СПЕЦІАЛЬНИХ» ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ЖІНОК-МЕНЕДЖЕРІВ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
186

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

37.
Issina G. I., Muratbek Nurgul
ON THE ISSUE OF THE FORMATION OF NATIONAL IDENTITY IN THE AGE OF GLOBALIZATION
191

 HISTORICAL SCIENCES

38.
Пивовар С. Ф.
ІСТОРІОГРАФІЧНІ ОЦІНКИ ВИСВІТЛЕННЯ РОЛІ ДОПОМОГИ КРАЇН ЗАХОДУ СРСР У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
196

 CULTUROLOGY

39.
Гостева О. В.
СТАНОВЛЕНИЕ ФИЛОСОФСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ НА КОММУНИКАЦИЮ В КУЛЬТУРЕ
204

 POLITICAL SCIENCES

40.
Шелест О. С.
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ І ТЕХНОЛОГІЇ ВЗАЄМОДІЇ КУЛЬТУРИ, ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ
212

 PHILOLOGICAL SCIENCES

41.
Fabrykina V.
THE FEATURES OF THE ENGLISH VOCABULARY OF ADVERTISING 2020 TRAVEL AGENCIES
219
42.
Tomenko M. G.
TYPES OF COMBINATORICS IN THE SCIENTIFIC DISCOURSE TEXTS (BASED ON THE TEXT CORPUS “RADIO ELECTRONICS”)
224
43.
Душабаева С. Т.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ «РИТОРИКА»
228
44.
Крайчинська Г. В., Романюк І. М.
ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДІЖНОГО АНГЛІЙСЬКОГО СЛЕНГУ
238
45.
Краснікова С. О., Козка І. К., Аль-Газо Н. В.
PRINCIPLES OF DESIGNING A COURSE BOOK FOR MEDICAL STUDENTS
241
46.
Шутак Л. Б., Навчук Г. В.
УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ЧАСТИНА ЛІКАРСЬКОЇ ДЕОТОЛОГІЇ
247

  PHILOSOPHICAL SCIENCES

47.
Черкасов С. В., Опалько Р. С.
МЕХАНІСТИЧНИЙ МАТЕРІАЛІЗМ І МЕДИЦИНА
254

 ECONOMIC SCIENCES

48.
Bondarchuk D., Balytska M.
INSURANCE INTERMEDIARIES OPERATION IN DEVELOPMENT OF UKRAINIAN INSURANCE MARKET
258
49.
Damirov Mahir Rasim oglu
İMPROVİNG THE EFFİCİENCY OF USİNG FİXED ASSETS FOR AİR TRANSPORTATİON
263
50.
Брайловська О. О., Миронов А. А.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «КИЇВІНВЕСТПРОЕКТ»)
270
51.
Гончарук Н. І., Лобова О. М.
ВПЛИВ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
276
52.
Демчук А. В.
ХЕДЖУВАННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ
280
53.
Мартин О. М., Грунт Р. Т.
ЗБУТ ЯК СКЛАДОВА ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: СУТЬ, ФУНКЦІЇ, ЧИННИКИ
284
54.
Матвієнко А. П.
СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРЬСКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
289
55.
Угненко К. А.
ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
297

 LEGAL SCIENCES

56.
Drobchaк A., Nedria A.
HOW PHYSICAL VIOLENCE IN THE FAMILY AGAINST A WOMAN AFFECTS THE PERCEPTION OF HER SURROUNDING WORLD
304
57.
Nazarenko Ya., Drobchak A.
HARASSMENT AS A FORM OF VIOLENCE. LEGAL PROTECTION OF CLAIMS IN UKRAINE
311
58.
Tkach Ju. O.
COMPARATIVE ANALYSIS OF ARTICLE 143 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE TO THE LEGISLATION OF FOREIGN COUNTRIES
318
59.
Бадалова Т. Г., Федченко В. М.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ОБСТАВИНИ, ЯКІ НЕГАТИВНО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЕКСТРАДИЦІЇ
325
60.
Керечан Д. М.
ЩОДО РОБОТИ ПРЕДСТАВНИКІВ АВТОРСЬКОГО ТА ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
330
61.
Комаринська Ю. Б.
ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ, ЯК СПОСІБ ЧИНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА В КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕННЯХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ
337
62.
Шевчук Т. О.
СТАН БЕЗПЕКИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В УКРАЇНІ ТА ЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ В ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
345

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-84-15927-32-7 и УДК, выходные данные г. Барселона, Испания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: