III Міжнародна науково-практична конференція «EUROPEAN SCIENTIFIC CONGRESS», 17-19.04.2023 Мадрид, Іспанія. Архів

Шановні колеги!

17-19.04.2023 року у м. Мадрид, Іспанія

відбулася III Міжнародна науково-практична конференція

EUROPEAN SCIENTIFIC CONGRESS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // European scientific congress. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-european-scientific-congress-17-19-04-2023-madrid-ispaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Slashcheva A., Zhushman A., Mysnyk Ja.
ORGANOLEPTIC PARAMETERS OF THE SEMI-FINISHED PRODUCT AS a functional filler FOR MINCED PRODUCTS
10

 VETERINARY SCIENCES

2.
Пилипенко А. В., Грінченко Д. М.
ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КУРЯЧИХ ЯЄЦЬ НА НАЯВНІСТЬ БАКТЕРІЙ РОДУ SALMONELLA
14

 BIOLOGICAL SCIENCES

3.
Isabaeva D. M., Ospanova A. K.
A LITERARY REVIEW OF THE DIFFERENCES AND SIMILARITIES OF THE PROGRAM FOR TEACHING BIOLOGY IN A GENERAL SECONDARY SCHOOL AND A GYMNASIUM
21
4.
Філіпова А. Ю., Павлюченко О. В.
ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ ЛЮДИНИ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА
26

 MEDICAL SCIENCES

5.
Kryvetska I. I., Khovanets K. R.
MODERN ASPECTS OF MIGRAINE TREATMENT: THE ROLE OF AJOVI AND GEPANTS
30
6.
Shcherbina I. M., Plakhotna I. Yu., Strakhovetska M. V.
LIPID STATUS IN WOMEN WITH METABOLIC DISORDERS IN THE PERIMENOPAUSAL PERIOD
34
7.
Tiron O.
ULTRASTRUCTURE CHANGES OF THYROID GLAND PARENCHYMA FORTNIGHT AFTER THE SKIN THERMAL BURNING
38
8.
Turchenenko S., Yarov Yu., Yarova S., Smoliana I., Voronkov O.
PREVALENCE OF HYGIENE VIOLATIONS AMONG TEMPORARILY DISPLACED PERSONS IN THE CITY OF DNIPRO
45
9
Zablotska O. S., Nikolaeva I. M., Korol D. V., Pashynska Ya. S.
METHOD OF ULTRASOUND THERAPY AND ITS EFFECT ON HUMAN HEALTH
48
10.
Базика Д. А., Литвиненко О. О., Литвиненко О. О., Дем’янов В. О.
SKIN AND SUBCUTANEOUS ADIPOSE TISSUE DAMAGE AFTER RADIATION THERAPY IN BREAST CANCER PATIENTS
51
11.
Гаврюшов Д. Н., Сенчук А. Я., Калюжная В. Н., Бойко В. Н., Андрейчук Т. П.
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫЙ СИНДРОМ – ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИКА, ТЕРАПИЯ
56
12.
Дунаєва І. П., Ушакова М. А., Василенко М. Ю., Гуріна Д. П., Дерека А. В.
АДИПОКІНИ ЯК КОРИГУЮЧІ ФАКТОРИ РИЗИКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
65
13.
Каньовська Л. В., Урсакій Б.-О. В.
РОЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ НАТРІЙУРЕТИЧНОГО ГОРМОНУ ТА ГОМОЦИСТЕЇНУ В ДІАГНОСТИЦІ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
69

 TECHNICAL SCIENCES

14.
Ivashchenko V. O., Romaniukina I. Yu., Yurlova L. Yu., Popova V. V.
CONTAINING COBALT WATER TREATMENT USING AS ADDITIVE CLAY MINERALS AND MEMBRANE FILTRATION
74
15.
Klymenko Ye. N., Savchuk V. D.
CERTIFICATION OF THE TOWING CAPACITY OF A TUG
80
16.
Pavlovskyi O., Platov I., Pavlovska Yu.
DISTANCE MEASUREMENT INACCURACY COMPENSATION FOR INFRARED RANGEFINDER VL53L0X
87
17.
Sanin A., Polishko S., Nosova T., Mamchur S., Shypovalova D.
HIGH-STRENGTH ORGANIC FIBERS IN ROCKET AND SPACE TECHNOLOGY
95
18.
Sokolov O. M., Harhyn V. H., Zakora A. P., Shulzhenko O. O., Rusinova N. O.
EFFECT OF HEAT TREATMENT OF DIAMOND POLYCRYSTALLINE COMPOSITE MATERIALS WITH THE ADDITIONS OF N-LAYER GRAPHENE OF THE N002-PDR BRAND ON THEIR WEAR RESISTANCE
100
19.
Бобріков С. О., Пакалов П. П., Лі В. В., Дзірун Д. В.
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОПОРЦІЙНО-ІНТЕГРАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦЮЮЧОГО РЕГУЛЯТОРА НАД ПОЗИЦІЙНИМ РЕГУЛЯТОРОМ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ СИСТЕМИ
106
20.
Борин В. С., Фешанич Л. І., Мельничук В. В.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПРЯМОЇ ГІДРАТАЦІЇ ЕТИЛЕНУ
112
21.
Гілевська К. Ю., Мелешко А. В., Усиченко А. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ГУМАНІТАРНИХ ВАНТАЖІВ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
120
22.
Гнатченко Д. Д., Красковська А. О.
ІНТЕГРОВАНІ СЕРЕДОВИЩА РОЗРОБКИ МОВОЮ JAVA
127
23.
Григоренко С. М., Бардін Я. Ю., Якубчинський К. В., Загаревський О. В.
ТЕХНОЛОГІЇ ЗВУКОВОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ТЕКСТУ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖ
132
24.
Лавренко Я. І., Кравченко В. В.
ПРОЕКТУВАННЯ КОНІЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ ПРИВОДУ ЛІКТЬОВОГО ОРТЕЗУ
135
25.
Медеубаева Ж. М., Таева А. М., Чернуха И. М.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ДОБАВОК НА ФТС И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КАЧЕСТВА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВЕРБЛЮЖАТИНЫ
142
26.
Прощук С. В., Кравець П. О.
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ПІДБОРУ ТУРИСТИЧНОГО СПОРЯДЖЕННЯ
147
27.
Сагун А. В.
МЕТОД КРИПТОАНАЛІЗУ АФІННИХ ШИФРІВ
152
28.
Суворов В. О.
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОГЕНЕРАЦІЙНИХ УСТАНОВОК НА МІСЬКИХ РАЙОННИХ КОТЕЛЕНЬ М. ОДЕСИ
158
29.
Топчій Н. В.
АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
162
30.
Чумак О. П.
ОДЕРЖАННЯ ЕТИЛОВИХ ЕСТЕРІВ ЖИРНИХ КИСЛОТ
165

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

31.
Lemeshko V., Obukhovsky V.
STRUCTURAL FORMATIONS IN LIQUID WATER
172
32.
Калайда О. Ф.
НАЙПРОСТІШИЙ МЕТОД ПОБУДОВИ МНОГОЧЛЕНІВ-КОЛОКАНТ ТИПУ ЛАГРАНЖА
178
33.
Калайда О. Ф.
МЕТОД ПОДІЛУ ОРДИНАТ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СКІНЧЕННИХ СКАЛЯРНИХ РІВНЯНЬ
180
34.
Калайда О. Ф.
МОЇ ПРІОРИТЕТНІ НАУКОВІ НАДБАННЯ
182

 ARCHITECTURE

35.
Савченко Н., Олійник Т. П.
ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСТА ОДЕСА
186

PEDAGOGICAL SCIENCES

36.
Господаренко В. В., Притуляк Л. М.
СТИМУЛЮВАННЯ ПЕДАГОГА-ВИХОВАТЕЛЯ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ
194
37.
Гуменко Н. Ф.
СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
198
38.
Дашдамирова Нигяр Магамед Кызы, Гусейнова Лала Аслан Кызы, Шарифова Нармина Элмир Кызы
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ (НА БАЗЕ АМУ)
203
39.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КАДЕТОВ НА ОСНОВЕ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ
210
40.
Снєдкова Л. А., Снєдков І. І., Беленкова Г. В.
СКЛАДАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ ВЗАЄМОДІЇ РІЗНИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВА
217
41.
Шахіна І. Ю., Шевченко В. І.
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
221
42.
Швидун В. М.
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ
227

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

43.
Кузнєцов М. А., Татієвська М. М.
ЕМОЦІЙНА ПАМ’ЯТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ І СУБ’ЄКТИВНА КАРТИНА БОЮ
233
44.
Семеняк А. С., Коняєва Л. Д.
ОСОБЛИВОСТІ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ У ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
240
45.
Шевченко Р. П., Бондаревич С. М., Котляр Л. І., Павлік Н. В.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНОСТІ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
247

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

46.
Туболець І. І.
СТАРТАП ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
253

ART

47.
Бортник К. В., Гриценко О. Е.
ЗНАЧЕННЯ ФОЛЬКЛОРУ В КЛАСИЧНОМУ ТАНЦІ
256
48.
Гула Є. П., Косенко О. Г., Менгюй Лі
РОЛЬ КОЛЬОРУ В ДИЗАЙНІ ФІРМОВОГО СТИЛЮ КОМПАНІЇ ВОЛТА ДІСНЕЯ ДЛЯ ДИТЯЧОЇ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ
262
49.
Кригін О. І., Вавілкін В. К.
СИНТЕЗ ФЛАМЕНКО ТА АКАДЕМІЧНОГО ГІТАРНОГО ВИКОНАВСТВА (НА ПРИКЛАДІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ «CON GARBO I SALERO»)
268

 HISTORICAL SCIENCES

50.
Korniienko A.
THE 1960S COUNTERCULTURE AND ITS ENDURING IMPACT ON AMERICAN SOCIETY AND CULTURE
273
51.
Postompirova Yo.
RUSSIAN PUBLIC ORGANIZATIONS AND THEIR ROLE IN PRESERVING THE MEMORY OF RUSSIAN EMIGRANTS IN BULGARIA
278

 PHILOLOGICAL SCIENCES

52.
Anataichuk I. M., Sazonova V. S.
REALIA AS A TYPE OF NON-EQUIVALENT LEXICAL UNITS
287
53.
Крайчинська Г. В., Романюк І. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТЕКСТІВ
294
54.
Куликова В. Г., Ніколайчук А. Б.
СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАНЦУЗЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
300
55.
Морозюк Т. С.
МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ВЕБКВЕСТІВ НА ПЛАТФОРМІ «ВСЕОСВІТА»
306
56.
Петров О. А.
ТОПОНІМІЧНІ НАЗВИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
313
57.
Тупиця О. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ Г. С. СКОВОРОДИ
317

 ECONOMIC SCIENCES

58.
Гриценко А. А.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІЄТАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО АНАЛІЗУ НАСЛІДКІВ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ
323
59.
Данилевич Н. М., Чемерис М. Б.
ОСТАННІ РОЗРОБКИ У РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ
330
60.
Кравець І. М., Галянт Д. М.
ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВЕДЕННЯ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ
334
61.
Кузьмінська О. Е.
ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЗВІТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
338
62.
Лесів І. Г.
АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЙ ПЛАНУВАННЯ
342
63.
Найденко О. Є.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МОНІТОРИНГУ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ
346
64.
Онищенко С. В., Маслій О. А., Науменко О. А.
ВИКЛИКИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ МАЛОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ
352
65.
Очеретько Л. М., Никоненко Т. А.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ РЕМОНТУ І ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
356
66.
Переверзєва А. В., Прушківська Е. В., Валєвський М. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ
361
67.
Поліщук І. Р., Грабовська Л. Л., Рагуліна О. Г.
ПРОФЕСІЙНІ РИЗИКИ БУХГАЛТЕРА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ: СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА
366
68.
Чала В. С.
НОВА ЯКІСТЬ СУБ’ЄКТНОЇ СТРУКТУРИ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
373
69.
Шорнікова С. В.
РОЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ РОБІТ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ
379

 LEGAL SCIENCES

70.
Бондар О. С., Меркулов М. О.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
383
71.
Калашніков В. М.
ЕВОЛЮЦІЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ КРЕДИТНО-ГРОШОВОЇ ПОЛІТИКИ
388
72.
Марченко О. Д.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ
395

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-84-15927-34-1 та УДК, вихідні дані м. Мадрид, Іспанія, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: