III Міжнародна науково-практична конференція “INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION” 14-16.12.2023 Ванкувер, Канада. Архів

Шановні колеги!

14-16.12.2023 року у м. Ванкувер, Канада

відбулася III Міжнародна науково-практична конференція

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Innovative development of science, technology and education. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-innovative-development-of-science-technology-and-education-14-16-12-2023-vankuver-kanada-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Білаш Ю. П.
ДОГОТЕРАПІЯ ЯК ВИД РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
17
2.
Данильчук Г. А., Шевченко Н. А.
ВПЛИВ СТРОКІВ ЗАРИБЛЕННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ЦЬОГОЛІТОК
25
3.
Загацький В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ В ПОЛІССІ УКРАЇНИ
31
4.
Карачков Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ У СВИНАРСТВІ
36
5.
Стародубець О. О., Данильчук Г. А., Нагорна М. Ю.
ФОРМУВАННЯ БАТЬКІВСЬКОГО СТАДА КУРЕЙ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
43
6.
Стародубець О. О., Онищенко Л. В., Ксьонжик Д. М.
ФОРМУВАННЯ БАТЬКІВСЬКОГО СТАДА КАЧОК ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
47
7.
Стародубець О. О., Шалімов М. О., Шпілка М. М.
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ ТА ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ
51

 VETERINARY SCIENCES

8.
Самойленко О. С.
ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОСТИМУЛЯТОРІВ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ
55

 BIOLOGICAL SCIENCES

9.
Kosova V., Tretiakov Ya.
MATHEMATICAL MODELS OF THE BIOGAS SYNTHESIS PROCESS IN REACTORS WITH MICROFLORA IMMOBILIZED ON STATIONARY CARRIERS
58
10.
Mel’nick V. M., Kinkai F. F.
NEW LANDMARKS IN THE FIELD OF BIOTECHNOLOGY
64
11.
Shafarenko M., Kalika N.
STUDY OF PROPERTIES OF SUBSTRATE COMPOSITION FOR BIOGAS PRODUCTION
68
12.
Trus O.
IMPACT OF THE MOST TECHNOGENIC SOURCES OF THERMAL POLLUTION ON THE ENVIRONMENT
74
13.
Voronova N. V., Shershnov S. G.
CHANGES IN THE CHEMICAL AND MECHANICAL STATE OF SOILS UNDER THE INFLUENCE OF VARIOUS TYPES OF EXPLOSIONS DURING MILITARY OPERATIONS IN UKRAINE
77
14.
Безик М. В., Калапунь С. Р., Марків П. І., Босак С. М.
ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ МИНУЛОГО
81
15.
Іванченко О. Є., Кошкіна Н. В., Гуленко О. І., Ярко І. М.
ОЦІНКА ВІТАЛІТЕТНОГО СТАНУ ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ ВУЛИЦІ НАБЕРЕЖНА ЗАВОДСЬКА М. ДНІПРО
89
16.
Тимчук О. В., Стефанюк Х. Б.
БІОРІЗНОМАНІТТЯ КАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОХОРОНА
96

 MEDICAL SCIENCES

17.
Abdumadjidov A. A., Bakhtiyorova I., Makhmasoatova S., Usmonova J.
DYNAMICS OF STUDYING HOMEOSTASIS IN THE ASPECT OF PHYSIOLOGY
103
18.
Berchuk A. M., Tsysar Yu.V., Semenyak A. V., Dubyk L. V.
MANAGEMENT A PATIENT WITH OVARIAN AND TUBAL TORSION (A REVIEW OF CURRENT LITERATURE SOURCES)
112
19.
Halchenko L. V., Tsysar Yu. V., Andriiets O. A., Dubyk L. V.
PLACENTAR INSUFFICIENCY AS THE BASIC PATHOLOGY OF COMPLICATIONS OF THE GESTATION PERIOD
120
20.
Karabka N. P., Tsysar Yu. V., Dubyk L. V., Semenyak A. V.
POSTPARTUM RECOVERY AS A GUARANTEE OF WOMEN’S HEALTH
127
21.
Kovalchuk A. M., Andriiets O. A., Tsysar Yu. V., Dubyk L. V.
MODERN PROBLEMS OF TOXOPLASMOSIS IN PREGNANT WOMEN AND WOMEN OF FERTILITY AGE (LITERATURE REVIEW)
134
22.
Kovtunik O. I., Tsysar Yu. V., Andriiets O. A., Dubyk L. V.
GETTING A PREGNANT WOMAN READY FOR CHILDBIRTH: ADDRESSING SOCIAL-PSYCHOLOGICAL AND ADAPTIVE ASPECTS
144
23.
Kruglyak V. V., Tsysar Yu.V., Andriiets O. A., Dubyk L. V.
VARIANTS OF COMPLICATIONS AND POSSIBLE RISKS OF THE COURSE MULTI-FRUITED PREGNANCY (A REVIEW OF CURRENT LITERATURE SOURCES)
150
24.
Kryvokhyzha I. Ya., Tsysar Yu. V., Andriiets O. A., Dubyk L. V.
PROPER NUTRITION IS THE KEY TO A SUCCESSFUL PREGNANCY (LITERATURE REVIEW)
159
25.
Parkhomenko I. O., Andriiets O. A., Tsysar Yu. V., Dubyk L. V.
MOTHER’S BEHAVIOR IN THE POSTPARTUM PERIOD AND POSSIBLE CHANGES IN IT DUE TO HORMONAL INFLUENCE (LITERATURE REVIEW)
168
26.
Piskalyova A. A., Tsysar Yu.V., Andriiets O. A., Dubyk L. V.
VARIATIONS IN THE HORMONAL PROFILE AMONG WOMEN OF VARIOUS AGE GROUPS AND THEIR IMPACT ON MENSTRUAL CYCLE FUNCTIONS(LITERATURE REVIEW)
175
27.
Vasylieva O., Kovalov M.
MALADAPTATION FEATURES OF FOREIGN MEDICAL STUDENTS STUDYING REMOTELY DURING THE WAR IN UKRAINE
180
28.
Voitiuk A. A., Tsysar Yu. V., Semehyak A.V., Dubyk L. V.
REVIEW OF CONSERVATIVE MANAGEMENT OF PATIENS WITH ADENOMYOSIS
184
29.
Адамів С. С., Дєньга А. Е.
КЛІНІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РОЗРОБЛЕНОГО ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ДІТЕЙ 12-13 РОКІВ ІЗ ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ АНОМАЛІЯМИ ТА ГІНГІВІТОМ
192
30.
Бакун О. В., Антощук В. В., Ткачук І. О.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ НА ФОНІ ЦИСТИТУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
198
31.
Бакун О. В., Сергійчук С. І., Шатківська Д. Е.
БАГАТОПЛІДНА ВАГІТНІСТЬ: ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА МОЖЛИВІ УСКЛАДНЕННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
204
32.
Бойко В. В., Ассефа А. В., Лопушанський О. М., Плавков О. М., Набєєва Е. Р.
СПАЛАХ ВГА У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ: ОЦІНКА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ І СИМПТОМАТИКИ СЕРЕД ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ
212
33.
Борисенко А. В., Городнов Є. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ФІБРИНУ ЗБАГАЧЕНОГО ТРОМБОЦИТАМИ (PRF) ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ З ПРОЯВАМИ ТРИВОЖНОСТІ
215
34.
Власюк Я. К., Семеняк А. В.
ВПЛИВ ВІТАМІНУ D НА РОЗВИТОК ПЛОДА
223
35.
Давиденко О. М., Ілаш А. І., Корнівський Б. А.
ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ В: ВИДИ, ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
228
36.
Дєньга О. В., Вербицька Т. Г., Салех А. Ю.
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ПОРУШЕННЯ У ДІТЕЙ ЗІ СТОМАТОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ НА ТЛІ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
238
37.
Дєньга О. В., Непряхіна Н. О.
СТОМАТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ У МИРНИЙ ТА ВОЄННИЙ ПЕРІОДИ
242
38.
Зінченко Н. В., Лук’яненко М. М., Рябека Т. І., Грігор’єва І. М.
МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ЛЕКЦІЙ З МЕДСЕСТРИНСТВА В ПЕДІАТРІЇ У ПОЛТАВСЬКОМУ БАЗОВОМУ МЕДИЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ
251
39.
Зозуля Ю. А., Ротмістренко Є. Д., Пустова Н. О., Біловол А. М.
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ДЕРМАТОФІТІЇ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
260
40.
Коржова В. М., Голозубова О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
266
41.
Литвиненко М. В., Нарбутова Т. Е., Насер Таима Ізраїль
ІМУНОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У ПРИДАТКАХ МАТКИ ПОМЕРЛИХ ЖІНОК З ВТОРИННИМИ ІМУНОДЕФІЦИТНИМИ СТАНАМИ
269
42.
Мандрик О. Є., Димуряк І. Ю., Сохацька А. В.
АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ (ОГЛЯДОВА СТАТТЯ)
273
43.
Мирзаахмедова К. Т., Муталова Мохичехра Муроджон кизи, Абдуллаева Мафтуна Зоиржон кизи
ФАРМАКОТЕРАПИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ГЛАЗА
285
44.
Мунтьян Т. О., Задорожна М. В.
ШКІДЛИВІ ТА НЕБЕЗПЕЧНІ ФАКТОРИ В МЕДИЧНІЙ ГАЛУЗІ
293
45.
Навроцька Д. В., Шупер В. О.
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ В12 ДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
306
46.
Никифоряк К. В., Печеряга С. В.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ РАКУ ЯЄЧНИКІВ
313
47.
Романчук Л. І., Берик О. Я., Влад В. О., Миронюк Д. В.
КЛІНІЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕБІГУ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ COVID-19 У ПАЦІЄНТА НА ТЛІ ГОСТРОГО ВʼЯЛОГО ПАРАЛІЧУ
320
48.
Семеняк А. В., Степан О. Б.
ВПЛИВ КОМБІНОВАНИХ ОРАЛЬНИХ КОНТРАЦЕПТИВІВ НА ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ РОЗВИТКУ РАКУ ЕНДОМЕТРІЯ
322
49.
Тещук В. Й., Тещук Н. В., Руських О. О.
РАННІ ПРОЯВИ ЗАКРИТИХ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВИХ ТРАВМ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
325
50.
Топєха В. А., Данченко Є. А.
ПРОФІЛАКТИКА ПТСР У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ
332
51.
Фомін О. О., Музичук О. М., Дмитерко О. І., Троян С. В., Ханасик Я. В., Румежак Н. О.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПІВ МЕДИЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ МОЗ УКРАЇНИ ТА КРАЇН НАТО
340
52.
Хухліна О. С., Рощук О. І., Хованець К. Р.
ОСТЕОПОРОЗ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ, МЕХАНІЗМИ ПРОГРЕСУВАННЯ І КОРЕКЦІЯ
346
53.
Чейпеш М. А., Шупер В. О.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЇ НІЧНОЇ ГЕМОГЛОБІНУРІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
357
54.
Шемонаєва К. Ф., Коєва М., Кирилюк А. О.
ФІТОТЕРАПІЯ ОЖИРІННЯ
363
55.
Шупер В. О., Босовик Є. С.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕЗУ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО МІОКАРДИТУ
366
56.
Шупер В. О., Раміх К. О.
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ
375
57.
Шупер В. О., Череп Т. А.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕЗУ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
382

 CHEMICAL SCIENCES

58.
Klimko Yu. E., Koshchii I. V., Vasilkevich O. I., Levandovskii S. I.
SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF SOME 2-SUBSTITUTED DERIVATIVES OF TRICYCLO[5.2.1.02,6]DEСAN
391
59.
Шершень Д. О., Власенко А. Г., Маковецька О. О., Колесников А. В.
ХВОРОБИ МЕТАЛІВ
397
60.
Шумилова І. С.
ВИКОРИСТАННЯ ЯБЛУЧНОГО ПЕКТИНУ У МОЛОЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
406

 TECHNICAL SCIENCES

61.
Bansak O. V., Banzak H. V., Leshchenko O. I., Khlevny N. A.
OPTIMIZATION OF PARAMETERS MAINTENANCE PROCESS OF AN ELECTRONIC EQUIPMENT FACILITY
409
62.
Dorofieieva K., Martynenko Ya., Tkachuk I.
CYBERSECURITY ANALYSIS FOR THE INTERNET-CONNECTED SATELLITES
415
63.
Skorobogatov S. Yu.
FORECASTING FINANCIAL MARKETS WITH THE HELP OF INTELLIGENT SYSTEMS UNDER CONDITIONS OF UNCERTAINTY
424
64.
Берестовой І. О., Маслов І. З., Найдьонов А. І.
МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ БАЛАСТНИХ ВОД ТА ЇХ ШЛАМУ
429
65.
Воробйов Є. А.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В ГОТЕЛІ «PREMIER HOTEL RUS»
434
66.
Гуменицький М. Б., Грига В. М., Дзундза Б. С.
МЕТОДИ, ЗАСОБИ ТА ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЕЛЕКТРОКАРДІОСИГНАЛУ
441
67.
Данилова Т. В.
ПРОБЛЕМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАСТАРІЛОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
451
68.
Копилець М. М.
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ АВТОНОМНОЇ НАВІГАЦІЇ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
454
69.
Кулина А. І.
АНАЛІЗ НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ
458
70.
Онацький О. В., Матієнко І. В., Жарова О. В.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИМЕТРИЧНИХ АЛГОРИТМІВ ШИФРУВАННЯ
462
71.
Пасічник Р. М., Хом’як О.
ВАЖЛИВІСТЬ НАДІЙНОСТІ СМАРТКОНТРАКТІВ НА СЬОГОДНІ
469
72.
Петрова О. І., Шевчук Н. П., Дзюб Я. М.
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ЯЄЧНОГО ПТАХІВНИЦТВА
471
73.
Петрова О. І., Шевчук Н. П., Редько О. В.
РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В УМОВАХ КОВБАСНОГО ЦЕХУ
474
74.
Романюк О. Д., Романюк Я. О., Жуков Ф. Ф.
ОПТИМІЗАЦІЯ МІНІМАЛЬНОГО ЧАСУ РОЗГОНУ МАШИННОГО АГРЕГАТУ
478
75.
Черних О. П., Бондаренко Є. К., Гряник Г. В.
СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ 3D МОДЕЛЕЙ ТОРТІВ НА ОСНОВІ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
483
76.
Шевчук Н. П., Водовозов А. М.
ОРГАНОЛЕПТИЧНА ОЦІНКА ГЛАЗУРОВАНИХ СИРКІВ З ДОДАВАННЯМ СИРОПУ МЕДУ ТА ЕКСТРАКТУ ЗЕЛЕНОГО ЧАЮ, РОМАШКИ
487
77.
Шевчук Н. П., Петрова О. І., Коваленко В. В.
ОРГАНОЛЕПТИЧНА ОЦІНКА ХЛІБА З ДОДАВАННЯМ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДОБАВКИ
495

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

78.
Музафарова С. А., Кенжаева З. С., Ибрагимова Б. В.
СВОЙСТВА ТОНКИХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛЕНОК CdZnTe
499
79.
Сідлецький В. О., Павленко М. В., Саковець О. О., Цецик П. С.
ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ КОМПОЗИТІВ ПВХ, МОДИФІКОВАНИХ НАНОДИСПЕРСНИМИ ЧАСТИНКАМИ МЕТАЛІВ
504
80.
Ткаченко Я. В.
ОПТИМАЛЬНО ПІДІБРАНІ НЕРІВНОБЛОЧНІ ПРИСКОРЮВАЧІ РАКЕТИ-НОСІЯ
512

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

81.
Власенко Р. П., Вільчинський В. А., Газієва М. А.
ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ СЕЛИЩНИХ ГРОМАД БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
517

 PEDAGOGICAL SCIENCES

82.
Александрова В. І.
ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ В ШКОЛІ
524
83.
Бабійчук Т. В.
КОЛЕКТИВНІ ПРОЄКТИ ЗА ПРОЗОВИМИ ТВОРАМИ ВОЛОДИМИРА ДАНИЛЕНКА
534
84.
Бондар О. В., Бондар А. О.
ІКТ В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: МОЖЛИВОСТІ, ПЕРЕВАГИ ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ
545
85.
Власова Т. Л., Любич Т. Я., Вахненко Н. С.
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ У НАВЧАННІ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ПРИКЛАДІ ТЕМИ «ОСВІТА»
552
86.
Ергалиева К. Д.
ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОСТИ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
559
87.
Заскалєта С. Г., Чорний В. В.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ В РАМКАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
563
88.
Зиско В. В., Кругляченко А. Ю.
ПРІОРИТЕТИ НАВЧАННЯ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
565
89.
Золотарьова Т. В.
ЗМІСТ ОСВІТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ З МЕТОДИКОЮ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОДИН
573
90.
Каграманян К. В.
ІТ В ПЕДАГОГІЦІ: ІННОВАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
582
91.
Калініна І. А.
ДИДАКТИЧНА ІГРА — ЯК ЗАСОБ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
590
92.
Кара К.
ОСОБЛИВИЙ ФІЗИЧНИЙ СТАН УЧНІВ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ ЯК ПЕВНИЙ ФАКТОР ОСОБЛИВОГО ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
596
93.
Кондрашова А. В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИКЛАДАННІ ESP
606
94.
Кононенко О. В.
ГРА – ШЛЯХ ДО ПІЗНАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
610
95.
Кучеренко Г. В., Воробйов О. І.
КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
617
96.
Лайко О. В.
ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
621
97.
Лейко С. В.
ВПЛИВ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
624
98.
Пилипчук А. В.
ЦІННІСНА ОСВІТА І ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
630
99.
Сидоренко Н. В., Литвиненко Я. О.
ДО ПИТАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ РОЗВИТКУ НАВИЧОК КОМАНДНОЇ РОБОТИ ТА СПІВПРАЦІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
634
100.
Федун Д. А., Заверуха О. Л.
МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ РОЗУЧУВАННЯ НОВОЇ ПІСНІ НА УРОЦІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
640
101.
Федченко Д. О., Пінчук О. І.
ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НЕПРЕРИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СПОРТИВНИХ БАЛЬНИХ ТАНЦІВ
648
102.
Чернюк С. В.
ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНИХ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
660
103.
Шмалєй С. В., Шелест І. В.
АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНИХ РИЗИКІВ ТЕХНОЛОГІВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
667

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

104.
Варакута М. Л., Файберг О. М.
ІНТЕРВЕНЦІЇ ТА ПРОГРАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ЗЛОЧИНЦІВ: ОГЛЯД ПРОГРАМ І ПІДХОДІВ ДО РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗЛОЧИНЦІВ ТА ЇХНЬОЇ РЕІНТЕГРАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВО
672
105.
Гайструк Н. А., Виноградська Ю. В., Вашнівська В. С., Жмурко Б. А., Маліночка О. В.
КОГНІТИВНИЙ ДИСОНАНС В ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ В ПЕРІОД ВІЙНИ
683
106.
Калмикова М. В., Твердохліб М. Ю.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМФОРТ УЧНІВ ЯК СКЛАДОВА БЕЗПЕЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ВІЙНИ (НА БАЗІ СЛОВ’ЯНСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЛІЦЕЮ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)
692
107.
Кресс Д. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОЇ КРИЗИ У ЧОЛОВІКІВ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ
699
108.
Кучинова Н. М., Плюта К. О.
ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ У ОСІБ З ТРАВМАТИЧНИМ ДОСВІДОМ
707
109.
Мелещенко Л. В.
РОЗЛАДИ АДАПТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
711
110.
Ніколенко М. С., Миропольцева Н. І.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПРОКРАСТИНАЦІЇ В ОСІБ РАННЬОГО ДОРОСЛОГО ВІКУ
720

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

111.
Prylutska T.
THE IMPORTANCE OF GENDER EQUALITY IN AN INNOVATIVE WORLD
726

 JOURNALISM

112.
Хотюн Л. В., Маринюк А. С.
СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН
730

 ART

113.
Kachkovska Ya.
EXPLORING THE PROBLEMS WITH A LINEAR APPROACH TO ART HISTORY
736
114.
Антоненко І. В.
АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ З МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДЗЕМНИХ СХОВИЩ УКРАЇНИ
739
115.
Єрмуканова А. А.
СЦЕНОГРАФІЯ МИХАЙЛА ІВНИЦЬКОГО В ПАРАДИГМІ НОНКОНФОРМІЗМУ
749
116.
Пінчук О. І., Сиротенко Д. О.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВАГИ ГОЛОВИ ПАРТНЕРІВ У SHOW DANCE З ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТАНЦІВ
753
117.
Федун Д. А., Федорова-Коханська Л. В.
ОГЛЯД РОЗВИТКУ БАНДУРНОГО МИСТЕЦТВА В ЕПОХУ РОМАНТИЗМУ (ХІХ СТОЛІТТЯ)
761
118.
Шкуренко А. М.
ТЛУМАЧЕННЯ РОЛІ МИСТЕЦТВА В ДРАМІ-ФЕЄРІЇ «ЛІСОВА ПІСНЯ»
767
119.
Юрчило Х. В.
ВІДОБРАЖЕННЯ ЖІНОЧОГО ОБРАЗУ В ЛІРИЧНІЙ ПІСНІ
769

 HISTORICAL SCIENCES

120.
Михайлов М. О.
КІЛЬЦЕ РІКАССО ТА ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СКЛАДНОГО ЕФЕСУ
776
121.
Ярощук І. В., Помогаєв М. Ю., Грантовський В. Ю.
ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА ЯК КАТАЛІЗАТОР ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ АГРЕСОРА
780

 PHILOLOGICAL SCIENCES

122.
Chetaikina V.
EUPHEMISMS IN POLITICAL DISCOURSE
785
123.
Rachkovskyi O., Buryak D., Paskova G.
STUDYING COMPARISONS AS TYPE OF LANGUAGE PLAY
789
124.
Гринько О. С., Туісов П. А.
ONYMS’ RENDERING IN AUDIOVISUAL TRANSLATION (CASE STUDY OF “DOTA 2” UKRAINIAN LOCALISATION)
793
125.
Коваль К. В.
КАТЕГОРІЯ СТАНУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДАНІЕЛА КІЗА «КВІТИ ДЛЯ ЕЛДЖЕРНОНА» ТА ЙОГО ПЕРЕКЛАДУ)
797
126.
Ковальчук О. Я., Гурова В. С.
ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ПИТАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ РЕНСОМА РІҐҐЗА «ДІМ ДИВНИХ ДІТЕЙ» ТА СОФІЇ АНДРУХОВИЧ «ФЕЛІКС АВСТРІЯ»)
801
127.
Плетенецька Ю. М., Красько Я. В.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕОЛОГІЗМІВ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПІСНЯХ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕМАТИКИ
810
128.
Полякова О. В., Голуб А. О.
ВІДТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУ «РОСІЯ» В МЕДІА-ДИСКУРСІ
818
129.
Семигінівська Т. Г., Хоменко І. І.
АНГЛОМОВНИЙ МЕДИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ
824
130.
Шеляг В. Я., Линтвар О. М.
МАНІПУЛЯЦІЇ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ
828

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

131.
Болотіна Є. В.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ІННОВАЦІЙНІСТЬ КУЛЬТУРИ
832
132.
Чаплигін В. С., Штанько В. І.
ХОЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД У ФІЗИЦІ
843

 ECONOMIC SCIENCES

133.
Kharytska S., Petsenko M.
REGULATORY REQUIREMENTS FOR TAXATION OF COLLECTIVE INVESTMENT INSTITUTIONS UNDER MARTIAL LAW
848
134.
Manucharyan M. G.
FOOD SECURITY AS A STRATEGY FOR OVERCOMING POVERTY
855
135.
Medolazov K.
OPTIMIZING MOTIVATION SYSTEMS FOR EFFECTIVE ENTERPRISE PERFORMANCE AND FAIR COMPENSATION
862
136.
Андронік О. Л., Маєр Н. В.
РОЛЬ ФІНАНСОВИХ ТА НЕФІНАНСОВИХ СТИМУЛІВ У ПІДВИЩЕННІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
865
137.
Боденчук Л. Б., Кушаков Р. О., Пирлог О. С.
РОЛЬ СТАРТАПІВ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
870
138.
Борисенко Д. А., Коляда О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНИ
876
139.
Вейдер Т. М.
ІДЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
881
140.
Дендеберя Д. О.
КОМЕРЦІЙНА ДИПЛОМАТІЯ У РЕАЛІЗАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇНИ
885
141.
Єдноралюк А. М.
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ В БАНКУ
889
142.
Закржевська Г. К.
ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ
893
143.
Козуб В. О., Красовський В. В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ
901
144.
Лазнева І. О., Лазневой А. В.
АналІЗ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА СВІТОВУ АВІАЦІЙНУ ГАЛУЗЬ
908
145.
Ліганенко І. В., Черненко К. В., Нейчева О. С.
КАР’ЄРА У СУЧАСНОМУ СВІТІ
914
146.
Любохинець Л. С., Поплавська О. В., Стецюк І. О.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕРЕЖЕВОГО РИТЕЙЛУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
921
147.
Максименко В. В.
ІВЕНТ-МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ PR-ПРОЄКТІВ (НА МАТЕРІАЛАХ АГЕНЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
927
148.
Мікуліна М. О., Бондаренко О. В., Бондаренко В. В.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
932
149.
Тараненко О. О., Макаренко О. І.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ НА ВВП УКРАЇНИ
936
150.
Череп А. В., Безуглий А. А.
МОТИВАЦІЯ МАРКЕТОЛОГІВ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ДОСВІД РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
941
151.
Шашко В. О., Іщенко Д. О.
СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
943
152.
Швець В. Є., Цап В. І.
МІЖНАРОДНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ РОСІЙСЬКОЮ АГРЕСІЄЮ
949
153.
Ярема О. Р., Зварич С. В.
МЕМ-КОЇНИ В КРИПТОСВІТІ: АНАЛІЗ ПОПУЛЯРНИХ ТА НОВИХ ГРАВЦІВ
956
154.
Ярема О. Р., Яремчук М. Л.
ВІД BABY BOOMERS ДО GENERATION Z: ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РІЗНИХ ПОКОЛІННЯХ
964

 LEGAL SCIENCES

155.
Браунагель М. М., Коновалова О. С., Плахотний А. П.
ТАКТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ
970
156.
Григорчук Т. В., Чорна А. Г.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
979
157.
Зайцев В. С., Корогод С. В.
УМИСНЕ ВБИВСТВО
982
158.
Клименко М. С.
РИМСЬКИЙ СТАТУТ ТА УКРАЇНА
985
159.
Кулага І. Р., Корогод С. В.
ОСОБА, ЯКА ПІДЛЯГАЄ КРИМІНАЛЬНІЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
989
160.
Ларіонов Р. Д., Корогод С. В.
ГОТУВАННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
993
161.
Опішняк С. О.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ МАЙНА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
996
162.
Петрищев Р. Р., Корогод С. В.
ЗАМАХ НА КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
1003
163.
Помаз А. В., Жукова Є. Г., Телейчук В. Г.
ЩОДО ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
1007
164.
Руткевич С. В., Біловодська О. С., Омельчук Л. В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ПОНЯТТЯ ВІЙСЬКОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТИВНИХ ТА СУБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК
1011
165.
Скорняков А. Д., Корогод С. В.
СТАДІЇ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
1014
166.
Солдатенко О. А., Байрак К. С.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯНИНА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
1017

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-1-4879-3792-8 та УДК, вихідні дані м. Ванкувер, Канада, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: