III Міжнародна науково-практична конференція “PERSPECTIVES OF CONTEMPORARY SCIENCE: THEORY AND PRACTICE”, 28-30.04.2024, Львів, Україна. Архів

Шановні колеги!

28-30.04.2024 року у м. Львів, Україна

відбулася III Міжнародна науково-практична конференція

PERSPECTIVES OF CONTEMPORARY SCIENCE: THEORY AND PRACTICE

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Perspectives of contemporary science: theory and practice. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-perspectives-of-contemporary-science-theory-and-practice-28-30-04-2024-lviv-ukrayina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Божко Т. В., Курило Т. С.
АНАЛІЗ ВМІСТУ ВІТАМІНІВ І МІНЕРАЛІВ У ПОПУЛЯРНИХ СОРТАХ ГОРІХІВ
26
2.
Козлик Т. І., Дрозд Б. Є.
АНАЛІЗ ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ В ЗЕМЛЕРОБСТВІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
33
3.
Радченко М. В., Геращенко В. А.
УРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
38
4.
Садовий О. В.
ПЕРЕХІД ДО ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
41
5.
Шпак Н. П.
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ НПП «КАРМЕЛЮКОВЕ ПОДІЛЛЯ» ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛІСІВ У РОЗРІЗІ ЗОН
48

 VETERINARY SCIENCES

6.
Топорівськи А. О.
ЗМІНИ ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗА БАБЕЗІОЗУ СОБАК
55

BIOLOGICAL SCIENCES

7.
Mezhenskyi O. R., Philyppov I. B.
IMPACT OF ROSIGLITAZONE ON COMPONENTS OF ENDOTHELIUM-DEPENDENT ACETYLCHOLINE-INDUCED RELAXATION OF RAT AORTA
59
8.
Sushchenko I., Kabar A., Lykholat T., Hudimov M.
MONITORING CHARACTERISTICS OF THE DISTRIBUTION OF FUNGAL DISEASES OF THE MAIN FOREST-FORMING AND DECORATIVE TREE SPECIES OF THE DNIPRO STEPPE ZONE
62
9.
Божко Т. В., Доманська Д. Ю.
КОФЕЇН У КАВІ, ЧАЇ, ЕНЕРГЕТИЧНИХ НАПОЯХ: ВПЛИВ НА ФУНКЦІЇ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ
67
10.
Протченко К. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І СУМІСНОСТІ З СУБСТРАТОМ РІЗНИХ ВИДІВ ТРИХОГРАМ ЗА СТРЕСОВИХ УМОВ
73
11.
Шегеда І. М., Сандецька Н. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЛИСТКОВОГО АЗОТУ ПРИ ФОТОСИНТЕЗІ ПШЕНИЦІ ЗА РІЗНИХ УМОВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ
77
12.
Ясногор С. С., Севериновська О. В.
ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я: АНАЛІЗ В КОНТЕКСТІ ДЕПРЕСИВНИХ СТАНІВ ТА МОЖЛИВІ ПІДХОДИ ДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ
84

 MEDICAL SCIENCES

13.
Andrusovych I. V.
VALUE OF CLINICAL BLOOD ANALYSIS INDICATORS OF PATIENTS WITH COVID-19 INFECTION
91
14.
Pykalyuk V. S., Kabarchuk V. S.
THE MORPHOFUNCTIONAL SUBSTRATE OF THE ANTINOCICEPTIVE SYSTEM AND IMPLEMENTATION PROSPECTS OF NINPT
93
15.
Апросіна О. Б., Волошин-Гапонов І. К.
СИНДРОМ ШАРЛЯ БОННЕ
99
16.
Богданова В. Д.
ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА ЦЕМЕНТНОЇ ФІКСАЦІЇ
102
17.
Бондаренко К. В., Веснін В. В.
АРТРОСКОПІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ЛАТЕРАЛЬНОГО ЕПІКОНДИЛІТУ
104
18.
Вавіла О. М., Карая О. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ COVID-19 У ПАЦІЄНТІВ З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
108
19.
Войлокова Г. О., Скиданенко Є. В., Черненко Л. М.
ЗАСТОСУВАННЯ НЕБУЛАЙЗЕРІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ ДО 18 РОКІВ
113
20.
Волошина А. С., Лантухова Н. Д.
ВАЖЛИВІСТЬ НАВЧАННЯ НАДАННЮ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
118
21.
Вус М. В.
ЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
122
22.
Герцен Г. І., Гапон О. М., Білоножкін Г. Г.
КОМПРЕСУЮЧИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ НЕСТАБІЛЬНИХ ПЕРЕЛОМІВ ТІЛА КЛЮЧИЦІ
126
23.
Гірін В. В., Попрошаєв О. В.
ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРІВ У ХІРУРГІЇ: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
130
24.
Головаха М. Л., Чернишова А. В.
МОЖЛИВОСТІ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ВІДНОВЛЕННІ ПРОПРІОЦЕПЦІЇ ПІСЛЯ АУТОПЛАСТИКИ ПЕРЕДНЬОЇ ХРЕСТОПОДІБНОЇ ЗВ’ЯЗКИ
133
25.
Горбатюк І. Б., Мацкуляк Д. Д.
ВИКОРИСТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ШКАЛИ МАКАЙЗЕКА У ДІАГНОСТИЦІ ГОСТРОГО ТОНЗИЛОФАРИНГІТУ У ДІТЕЙ ЗА РІЗНОГО ЕТІОЛОГІЧНОГО ЧИННИКА
135
26.
Гошовська А. В., Королик Т. О.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ТРУБНОЇ ВАГІТНОСТІ
137
27.
Денисюк Л. І., Повєткіна Т. М.
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОШИРЕНОСТІ КЛАСУ ХВОРОБ ОКА ТА ЙОГО ПРИДАТКОВОГО АПАРАТУ В УКРАЇНІ
141
28.
Дзевульська І. В., Маліков О. В.
ДАВНЬОГРЕЦЬКИЙ АНАТОМ ТА ЛІКАР ЕРАСИСТРАТ
146
29.
Діденко К. А., Кадашева С. О.
МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ, СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ЙОГО ДІАГНОСТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
148
30.
Добржанська Є. І., Петрова К. С.
ВПЛИВ ХАРЧУВАННЯ НА ПЕРЕБІГ АКНЕ
154
31.
Дудка Т. В., Звір В. А.
ВІДДАЛЕНІ КАРДІОЛОГІЧНІ УСКЛАДНЕННЯ COVID ПАНДЕМІЇ
157
32.
Єрьоменко Г. В., Ляхова К. В., Копитіна В. С.
ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ НА СТАН ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ СТУДЕНТІВ ХНМУ
161
33.
Костиря М. І., Діденко К. А.
ПОШИРЕНІ ПРИЧИНИ БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
163
34.
Мандрик О. Є., Мартинюк Ю. В., Машкевич А. О., Ярошук Ю. П.
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЕТІОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЛЕЙКЕМІЇ ТА ЛІМФОМ
169
35.
Марута Н. О., Федченко В. Ю., Панько Т. В., Семікіна О. Є.
ВИЗНАЧЕННЯ МІШЕНЕЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОГО ВПЛИВУ В ОСІБ З ПСИХІЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19
175
36.
Михальченко М. Б., Карая О. В.
ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НЕЙРОПАТИЧНОГО БОЛЮ
180
37.
Москалюк О. П., Кравцова К. А.
АБДОМІНАЛЬНА ТРАВМА: СТРУКТУРА ТА НАСЛІДКИ
183
38.
Москалюк О. П., Машкевич А. О.
ТОРАКАЛЬНА ТРАВМА ТА ЇЇ МІСЦЕ У СТРУКТУРІ БОЙОВИХ ПОРАНЕНЬ
188
39.
Нестеровська Г. Р.
ВПЛИВ ВИДУ ВИГОДОВУВАННЯ НА СТАН ЗДОРОВ’Я ТА РОЗВИТОК ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ
191
40.
Новакова Л. В., Ніштун І. О.
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ ПРИ КІФОЗІ ГРУДНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА
193
41.
Павлович І. В., Давиденко О. М.
СУЧАСНІ МЕТОЛИ ДІАГНОСТИКИ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ В І С
197
42.
Присяжнюк О. В., Гошовська А. В.
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО СТАНУ ПЛОДА У ЖІНОК ПІД ЧАС ПРОЛОГАЦІЇ ВАГІТНОСТІ
201
43.
Проценко Д. К.
ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРОГРАМ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ УСКЛАДНЕНИХ ТРАВМ ЗВ’ЯЗОК КОЛІННОГО СУГЛОБУ
208
44.
Расенко А. В., Драбчак К. О., Заворіна В. О.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ БЕЗОПІАТНОЇ АНАЛЬГЕЗІЇ
211
45.
Рушай А. К., Ковальчук Д. Ю.
ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ З УРАЖЕННЯМИ ГОМІЛКОВОСТУПНЕВОГО СУГЛОБА З ВИКОРИСТАННЯМ ПРЕПАРАТІВ ФАСТУМ® ГЕЛЬ І ЛІОТОН® ГЕЛЬ
216
46.
Саченко Д. В., Абузейнех Р. Ф., Добржанська Є. І.
ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ, СПРИЧИНЕНОГО ВІЙСЬКОВИМИ ДІЯМИ, НА ПОШИРЕНІСТЬ ПСОРІАЗУ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
222
47.
Солтисік Л. М.
ІНТЕРВАЛЬНІ ГІПОКСИЧНІ ТРЕНУВАННЯ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ПРОЯВІВ ВЕГЕТОВІСЦЕРАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ НА ТЛІ ІДІОПАТИЧНОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПОТЕНЗІЇ
225
48.
Стоцька М. М., Гошовська А. В.
ПЕРИНАТАЛЬНІ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВІ УСКЛАДНЕННЯ У ЖІНОК НА ТЛІ ІНФЕКЦІЇ НИЖНЬОГО СТАТЕВОГО ТРАКТУ
227
49.
Титаренко В. Ю., Карая О. В., Марченко А. С.
ВПЛИВ ЕМПАГЛІФЛОЗИНУ НА ПЕРЕБІГ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ПАЦІЄНТІВ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ
234
50.
Тихонова Л. В., Мохнюк Д. О.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ З ХВОРОБОЮ ПАРКІНСОНА
238
51.
Федік К. О., Продан Ю. О., Діденко К. А.
ОБІЗНАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЩОДО ОБОВ’ЯЗКІВ ЛІКАРІВ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ)
242
52.
Хакимова Г. А.
К ВОПРОСУ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ КИСТ ЯИЧНИКОВ У ПОДРОСТКОВ
247
53.
Хакимова Г. А.
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КИСТ ЯИЧНИКОВ У ПОДРОСТКОВ
249
54.
Хілько Н. Ю., Малецький В. В.
ЕТИКА І ДЕОНТОЛОГІЯ НАРКОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
251
55.
Холявко М. В., Богуславська А. Д., Діденко К. А.
ПОШИРЕНІСТЬ ФАКТОРІВ РИЗИКУ РОЗВИТКУ АТЕРОСКЛЕРОЗУ СЕРЕД МОЛОДІ
255
56.
Цико О. В., Винникова В. Ж., Макарова К. М.
ЗНАЧЕННЯ ІНТЕРФЕРОНУ-Β-1B У ПРИГНІЧЕННІ ПАРВОВІРУСУ B19 У ХВОРИХ НА ДИЛЯТАЦІЙНУ КАРДІОМІОПАТІЮ НА ТЛІ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
258
57.
Чориева З. Ю., Адилбекова Д. Б.
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСУДИСТО-ТКАНЕВЫХ СТРУКТУР ПОЧЕК ПОТОМСТВА САМОК КРЫС С ХРОНИЧЕСКИМ ТОКСИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ
261
58.
Шаповалова А. С., Алієв Руфат Бахтіяр огли, Папченкова А. О.
ОЦІНКА ДИНАМІКИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ В УКРАЇНІ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО БОРОТЬБИ З ЦІЄЮ НЕДУГОЮ. ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ
265
59.
Шаповалова А. С., Алієв Руфат Бахтіяр огли, Папченкова А. О.
ВПЛИВ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ РИФАМПІЦИНУ В КРОВІ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
268
60.
Шевелєва І. В., Лантухова Н. Д.
ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВОЇ РЕАНІМАЦІЇ
270
61.
Шелест Б. О., Садовенко О. Л., Алиєва С. В.
СИМУЛЯЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА АКРЕДИТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
274
62.
Щербата Г. М., Ковальська О. Р.
МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ НЕЗАДОВОЛЕНИХ ПАЦІЄНТІВ РІВНЕМ НАДАННЯ ДІАГНОСТИЧНОЇ РАДІОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
278
63.
Якименко Р. О., Вовк О. Ю.
КРАНІОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ ТА РОЗМІРІВ ДУГ ВЕРХНЬОГО ЗУБНОГО РЯДУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАТІ ТА КРАНІОТИПУ
283
64.
Якубовська Д. Р., Давиденко О. М.
ВПЛИВ ЗМІНИ КЛІМАТУ НА ПОШИРЕННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
289

PHARMACEUTICAL SCIENCES

65.
Агаєва Х. Е., Ходосова А. В.
РАДІОЛА РОЖЕВА – РОСЛИННИЙ АДАПТОГЕН ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ОРГАНІЗМУ ПІСЛЯ ГРВІ
292
66.
Глушак І. Ю.
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ РИНОК СУЧАСНИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ
297
67.
Карпенко Я. В., Гергель Є. М.
ДИНАМІКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ В УКРАЇНІ
302
68.
Касюдик С. С., Стремоухов О. О.
МАРЕНТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ РЕТИНОЇДІВ У ЛІКУВАННІ ВУГРОВОЇ ХВОРОБИ
309
69.
Ромащенко В. В., Канак Л. А., Тищенко Л. А.
ПРОРОЩЕНЕ НАСІННЯ ТА ПРОЗЕРИ – ДЖЕРЕЛА КОРИСНИХ РЕЧОВИН ТА ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ
316
70.
Стремоухов О. О. Захарченко А. С.
ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПЕЧІНКИ
321
71.
Стремоухов О. О., Левченко Ю. Ю.
ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ СИРОВИНИ ТА ПРЕПАРАТІВ НАГІДКИ ЛІКАРСЬКОЇ, ЗАСТОСУВАННЯ В СУЧАСНІЙ МЕДИЦИНІ
325
72.
Стремоухов О. О., Лубська М. О., Морозенко А. А.
ФІТОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. ВИКОРИСТАННЯ ЛИСТЯ ГІНГКО БІЛОБИ У ФАРМАЦІЇ
332
73.
Стремоухов О. О., Суслова Т. Л.
АЛГОРИТМ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ГОМЕОПАТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ РОСЛИНОГО ПОХОДЖЕННЯ
336
74.
Стремоухов О. О., Черемисіна Н. А.
МЕРЧАНДАЙЗИНГ ЯК ФОРМА ПРОСУВАННЯ ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК В АПТЕКАХ
339

 CHEMICAL SCIENCES

75.
Гіркало Д. К., Король К. С.
ОСОБИСТА БЕЗПЕКА ПРИ ХІМІЧНИХ НЕБЕЗПЕКАХ
346
76.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Руснак Т. В., Іванушко Я. Г.
12 ІНТЕГРОВАНИХ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ «В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ» НА ПСИХОЛОГІЧНУ ТЕМАТИКУ
350
77.
Яковець С. М., Коваленко І. В., Власенко Н. Є., Зульфігаров А. О.
ВПЛИВ МЕТОДІВ СИНТЕЗУ НА РОЗМІРИ ОДЕРЖАНОГО НАНОКРИСТАЛІЧНОГО ДІОКСИДУ ТИТАНУ
363

 TECHNICAL SCIENCES

78.
Hrybinyk Yu. I., Dankov E. V.
REACTIVE PROGRAMMING: RECENT ACHIEVEMENTS AND FUTURE ADVANCEMENTS
368
79.
Romanyuk O. N., Zavalniuk Ye. K., Stakhov O. Ya., Shevchuk R. P.
MAIN STAGES OF RENDERING AND THE DEVELOPMENT PROSPECTS OF ITS SOFTWARE COMPONENTS
372
80.
Savka A. Ya.
PREDICTIVE MAINTENANCE OF ARMOURED VEHICLES USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE
379
81.
Solntsev V. P., Petrash K. M., Solntseva T. O.
ON THE NATURE OF CHEMICAL AFFINITY IN THE SYNTHESIS AND FORMATION OF COMPOUNDS BEYOND THE THRESHOLD OF THEIR THERMODYNAMIC STABILITY
383
82.
Vdovin B., Melnyk N.
SECURITY METHODS TO PREVENT SQL INJECTIONS
388
83.
Авер’янова С. С., Науменко С. Ю., Маценко С. В., Рижова О. П.
РОЗРОБКА СКЛОПОКРИТТІВ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З АВАНТЮРИНОВИМ ЕФЕКТОМ
393
84.
Ахрамович В. М., Ахрамович В. В., Іванкін В. А.
АТАКИ НА БЕЗДРОТОВІ МЕРЕЖІ, ЯКІ БЕЗ ПОСТІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ДИНАМІЧНІ ЗА СВОЄЮ ПРИРОДОЮ
398
85.
Жученко Д. Г., Чернюшок О. А.
ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕГРАЦІЇ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ У М’ЯСНІ ПРОДУКТИ
405
86.
Здановський В. Г.
ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ. СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
411
87.
Кісь Я. П., Дереш О. М.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕКОМЕНДАЦІЙ РЕЦЕПТІВ СТРАВ
418
88.
Козловський В. П.
РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРОГНОЗУ ЗАМОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ
425
89.
Корнієнко А. О.
ВПЛИВ РОЗПОДІЛУ ЧАСТИНОК ЗМІЦНЮЮЧОЇ ФАЗИ У ПОКРИТТІ НА ЙОГО СТІЙКІСТЬ ДО ЗНОСУ ПРИ ТЕРТІ КОВЗАННЯ
428
90.
Кротюк О. І., Дворкін Л. Й.
ВПЛИВ НАПІВВОДНОГО ГІПСУ НА ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТАМПОНАЖНОГО ЦЕМЕНТУ
434
91.
Левенко О. В., Красняк А. О.
МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТКАЦЬКИХ ПОЛОТЕН З КРОЛЕВЕЦЬКИМ ОРНАМЕНТОМ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ЖІНОЧОГО КОСТЮМА
441
92.
Могильницький М. В.
ЕЛЕКТРОННЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОГНІТИВНЕ ОСНАЩЕННЯ ОСНОВНИХ ТА ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ РІЗАННЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
447
93.
Остапчук В. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ТВЕРДОСТІ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Ti-Al-Mo-V-Cr-Fe
454
94.
Павленко А. В.
АКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ: ВІД РУЧНИХ ГРАНАТ ДО КЕРОВАНИХ РАКЕТ
459
95.
Павловська Я. Р.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ІНТЕГРУВАННЯ СУБТИТРІВ У ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЮ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ХМАРНОГО СХОВИЩА У ДИНАМІЧНЕ НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ MOODLE
464
96.
Пахомов С. С., Василюк А. С., Швед Д. Р.
ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТА
470
97.
Підопригора Ю. А.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В СФЕРІ ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ВАЖЛИВИЙ КРОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
474
98.
Прокофьєва Л. Л., Кушнір М. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРОННОГО НОСА
478
99.
Прокофьєва Л. Л., Кушнір М. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НОСА
481
100.
Ремарчук М. П., Чмуж Я. В., Галицький О. О., Щю Мінвей, Кебко О. В.
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА ЕКОНОМІЇ ПАЛИВА В ПРОЦЕСІ РОБОТИ МОБІЛЬНИХ КРАНІВ
484
101.
Сивобородько А. В.
РОЗГЛЯД ЗАГАЛЬНИХ ВИМОГ ДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ЗАМИКАННЯ ДВЕРЕЙ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТОВАНІ СТАНДАРТОМ ETSI TS 103 815
491
102.
Скакун О. В.
МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ МЕТРОЛОГІЇ
494
103.
Слюсаренко О. К.
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ БПЛА
499
104.
Сторчай Н. С., Папрник О. Р., Косогов А. С., Ерсак О. Ю.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МІНЕРАЛЬНИХ В’ЯЖУЧИХ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ
502
105.
Топчій Н. В.
ВІЗУАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ФУНКЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
509
106.
Хавікова К. Є., Крамарь Н. С., Гончаров К.
АКТУАЛЬНІСТЬ ГРАНУЛЯЦІЇ СУЛЬФАТУ АМОНІЮ МЕТОДОМ КОМПАКТУВАННЯ
511
107.
Фем’як Я. М., Зелінський А. А.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕРМЕТИЧНОСТІ ОБСАДНИХ КОЛОН У ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИНАХ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ АНАЕРОБНИХ ГЕРМЕТИКІВ
518
108.
Шорнікова С. В.
ВИМІРЮВАЛЬНЕ ПРИЛАДДЯ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
522

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

109.
Аркатов Ю. М., Георгаліна О. Р., Сінявський О. В.
ЗАСТОСУВАННЯ МОНОТОННИХ БУЛЕВИХ ФУНКЦІЙ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ПОМИЛОК ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ
524
110.
Васильєв М. О., Руденко Е. М., Панарін В. Є.
ВЛАСТИВОСТІ AlN-ПОКРИТТЯ, ОСАДЖЕНОГО НА ПОВЕРХНЮ СПЛАВУ Д16 З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕЛІКОННОГО ТА ВАКУУМНО-ДУГОВОГО РОЗРЯДУ
530
111.
Отрашевська В. В., Бондарець В. Ю.
МАТЕМАТИЧНА КУЛЬТУРА ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
536
112.
Філіпенко І. І., Точиліна Т. М., Луценко В. Ю.
ВІДСУТНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТА «ФІЗИКА» В МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: ЧИ ПОВИННО ТАК БУТИ?
540

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

113.
Вовк О. П., Судимак В. В.
ЯКІСТЬ ВОДИ РІЧОК БАСЕЙНУ ЗАХІДНОГО БУГУ В МЕЖАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ
545
114.
Олійник В. Д.
ТУРИЗМ ІСПАНІЇ
550
115.
Пазюра В. А.
ВЕДЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
553

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

116.
Вовк О. П., Єфімчук С. О.
РОЛЬ КАМЕРНИХ ПЕГМАТИТІВ КОРОСТЕНСЬКОГО ПЛУТОНУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЮВЕЛІРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ СИРОВИНОЮ
556
117.
Клевцов О. О., Чаговець А. С., Пивоваров А. В.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ГЕОЛОГІЧНИХ ФОРМАЦІЙ
561
118.
Шаріков С. І., Чомко Д. Ф.
СУЧАСНЕ ГІДРОГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ РОДОВИЩ МІНЕРАЛЬНИХ РАДОНОВИХ ВОД В МЕЖАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
567

 ARCHITECTURE

119.
Бібер С. Г., Кіфік Р. О., Осіпов Є. О.
ПРИЙОМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
574
120.
Виноградов В. В., Альошечкіна Т. М., Карєв А. І.
ЗАСТОСУВАННЯ 3D ЛАЗЕРНОГО СКАНУВАННЯ В СУЧАСНОМУ БУДІВНИЦТВІ
579
121.
Витрикуш І. Р.
ПРОЕКТУВАННЯ СПОРТИВНО-МОЛОДІЖНИХ ТАБОРІВ У ЛАНДШАФТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
586
122.
Гороховська О. А., Бібер С. Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АРХІТЕКТУРНИХ РІШЕНЬ ТА ДИЗАЙНУ НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ПАЦІЄНТІВ У РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ КОМПЛЕКСІ
590
123.
Третінко Л. В.
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ПАРК ПРИ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ: ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ
593
124.
Черніков К. Г.
ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ДАНИХ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
597

 PEDAGOGICAL SCIENCES

125.
Антонюк Н., Рогак М.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
602
126.
Баляснікова О. А.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОЇ ТРИВОГИ ТА СТРЕСУ
607
127.
Бережна Л. В.
СУЧАСНИЙ КЕРІВНИК ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ТА ЙОГО ПІДХІД ДО РАЦІОНАЛЬНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
612
128.
Вінтоняк О. В.
РОЗВИТОК ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – 30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТЬ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ
616
129.
Віра М. Б., Клименко Ю. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ПРИ ВИВЧЕННІ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
620
130.
Гарбарчук Н. А., Галатюк Ю. М.
МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ НА ОСНОВІ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
624
131.
Гордієнко Н. О., Бадрак Т. В., Шевченко В. В.
СУЧАСНІ ВИДИ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
631
132.
Єщенко Є. М.
ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ПОДОЛАННЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ І РОЗРИВІВ В ДИТЯЧОМУ ХОРЕОГРАФІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ
637
133.
Звєкова В. К., Чебанова К. О.
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА СВІТОВОЇ МОДЕЛЕЙ ІНКЛЮЗИВНОЇ ТА ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМ ОСВІТИ
642
134.
Конопля А. С.
МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ
649
135.
Кушнірук Л. С., Галатюк Ю. М.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
654
136.
Мамедова И. М.
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА
660
137.
Мацюк Г. Р., Мацюк С. О.
АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ ЯК ФОРМА ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
667
138.
Розлуцька Г. М., Клопотар К. О., Боженко А. В.
ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
672
139.
Савченко В. А., Лаврова Л. В., Побоча Т. Д., Сілошенко І. А.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
677
140.
Сервачук К. К.
ДІАЛОГОВИЙ ПІДХІД НА НЕСТАНДАРТНИХ УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
684
141.
Скоромна М., Негодяєва А.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВЧИТЕЛЯ
690
142.
Соболєва О. Д.
ІСТОРИКО–КУЛЬТУРНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТИЛЮ «BELCANTO» В УКРАЇНІ
695
143.
Собчук А. А., Димид М. В.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
701
144.
Фісун О. В.
ФАСИЛІТУЮЧИЙ ПІДХІД У РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ
705
145.
Черкашина Л. М., Баранчук Н. Д., Барнич Г. М., Варуша В. І., Винаградова В. О., Індіна Г. О., Кононученко К. О., Король Т. С., Кравець О. І., Поволоцка В. І., Прокопенко В. О., Терещенко Т. М., Титаренко О. В., Ткаченко Т. А., Чернова Г. А.
ОЗДОРОВЧА РУХОВА АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТІВ В УНІВЕРСИТЕТІ ТРЕТЬОГО ВІКУ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
710
146.
Яценко В. Б.
РЕАЛІЗАЦІЯ НАСТУПНОСТІ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ МІЖ ПОЧАТКОВОЮ ТА БАЗОВОЮ СЕРЕДНЬОЮ ЛАНКАМИ ОСВІТИ
714

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

147.
Белоусов В. Л.
АРТ-ТЕРАПІЯ ПРОЕКТИВНОЮ МЕТОДИКОЮ «НЕІСНУЮЧА ТВАРИНА», ЯК ЕЛЕМЕНТ ДІАГНОСТИКИ СТІЙКОСТІ БІЙЦІВ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ
721
148.
Бензарь А. С., Іванова С. Є.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
725
149.
Біліченко В. В., Волянюк Д. В.
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА НЕДИСКРИМІНАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ, СПРИЯННЯ СТВОРЕННЮ БЕЗБАР’ЄРНОГО БЕЗПЕКОВОГО СЕРЕДОВИЩА
732
150.
Венгерська В. О., Федорчук В. М.
ТРИВОЖНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ
736
151.
Власенко М. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ЗРОСТАННЯ З МЕТОЮ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ТРАВМАТИЧНОГО ДОСВІДУ
741
152.
Власюк А.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ВОЄННОГО ЧАСУ НА СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ПІДЛІТКІВ
745
153.
Горбун В. Е.
АДАПТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІМ’Ї В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ
751
154.
Джевон М. С.
ВПЛИВ ДОСВІДУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТРАВМИ НА ПЕРЕЖИВАННЯ ТРАВМАТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ ВІЙНИ
756
155.
Іваненко Є. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМ ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ З ПОЛОНУ
760
156.
Кабашнюк В. О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ
765
157.
Клименко І. С., Ушакова Л. В.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПОДОЛАННЯ ВАЖКИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЙ
772
158.
Куряча І. І.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ З РАННІМ ДИТЯЧИМ АУТИЗМОМ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
779
159.
Лисенкова І. П., Подима В. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА КОРЕКЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ, ЩО МАЮТЬ ПРОБЛЕМИ У НАВЧАННІ
783
160.
Маслюк А. М., Дробинська-Кочева К. О.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ЕМОЦІЙНІ СТАНИ УКРАЇНЦІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ
792
161.
Оверчук В. А., Суханова О. О.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВТОМИ ВІД СПІВЧУТТЯ У ПСИХОЛОГІВ ТА СТРАТЕГІЇ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
797
162.
Остроухова Ю. В.
ТРАВМАТИЧНИЙ ДОСВІД І ЕМОЦІЙНА ВРАЗЛИВІСТЬ: ПОШУК ЕФЕКТИВНИХ СТРАТЕГІЙ КОРЕКЦІЇ
801
163.
Питлюк-Смеречинська О., Ілик І. П.
САМООЦІНКА ЯК ЧИННИК АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ
806
164.
Поліщук Л. К., Павлюк М. М.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ДЕПРЕСИВНИХ СТАНІВ В СУЧАСНОСТІ
809
165.
Скворцов С. Ю.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ФЕНОМЕНУ МАСОВИХ ПСИХІЧНИХ ВІДХИЛЕНЬ
817
166.
Суйчмез О., Васильєва О. А.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ–ЗАЛЕЖНОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
822
167.
Харцій О. М.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ КРЕАТИВНІСТЮ ТА АДАПТАЦІЄЮ ПІДЛІТКІВ
830
168.
Цільмак О. М., Утюшева В. Е.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ХАРАКТЕРУ ОСОБИСТОСТІ
833

 JOURNALISM

169.
Порожна С. Г.
ТЕЛЕФІЛЬМ – ЗВ’ЯЗОК МІЖ ДВОМА ВИДАМИ МИСТЕЦТВА
838

 ART

170.
Зінченко А. Г., Морозюк Ю. В., Кухар М. А.
РЕТРОСПЕКТИВА У ФОРМОУТВОРЕННІ ГОДИННИКІВ
842
171.
Коваленко С. Г.
ДУХОВНІСТЬ ТА ФОРМАЛІЗМ У ТВОРЧОСТІ МАЛЕВИЧА І КАНДИНСЬКОГО: РОЗКРИТТЯ ВЕКТОРІВ АБСТРАКЦІОНІЗМУ
848
172.
Морозюк Ю. В., Зінченко А. Г., Коровко О. І.
КОНСТРУКТИВІЗМ У ФОРМОУТВОРЕННІ ГОДИННИКІВ
853

 HISTORICAL SCIENCES

173.
Ванзуряк С. Ю.
АРХЕОЛОГІЧНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ПОХОДУ КНЯГИНІ ОЛЬГИ НА ДРЕВЛЯН
860
174.
Данилевич А. П.
УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНОГРАФ СТЕПАН НІС ТА ЙОГО ОТОЧЕННЯ: ДО 195 РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОГРАФА
866
175.
Кінд-Войтюк Н. В., Любитовець І. С., Зінчук А. Р.
ІДЕОЛОГІЯ КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА, ЙОГО ПРОГРАМНІ ДОКУМЕНТИ
871
176.
Котелевський М. М.
ІСТОРІОГРАФІЯ КНЯЖИХ ЗНАКІВ КИЄВО-РУСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У РОБОТАХ ДІАСПОРНИХ НАУКОВЦІВ
876
177.
Кузьмінець Н. П.
ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВОЇ СИСТЕМИ В ПЕРІОД ДИРЕКТОРІЇ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917-1921 РР.)
881
178.
Соколова Н. Д., Савікова І. О.
ПРОТЕСТАНТИЗМ В ІСТОРІЇ СВІТУ ТА УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ
887
179.
Таран М. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ ПІСЛЯ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ
892
180.
Утвенко В. В.
РОЛЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ В ІНТЕГРАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ДО НОВИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
899
181.
Фівкін П. М., Сокрюкін М. А.
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТУ ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ В СУЧАСНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ
906
182.
Чернуха О. В., Бойко С. В.
ВОРОНИЙ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ – ЖИТТЄВИЙ ТА НАУКОВИЙ ШЛЯХ
915
183.
Чернуха О. В., Коваль В. Ю.
ЖИТТЄВИЙ ТА НАУКОВИЙ ШЛЯХ ДАНИЛА ОВСІЙОВИЧА АЛЬПЕРНА
919
184.
Яковець О. Є., Антощак М. М.
ОСВІТНЯ РЕФОРМА МУСТАФИ КЕМАЛЯ АТАТЮРКА 1924 РОКУ: ІСТОРІЯ ТА ВПЛИВ НА СУЧАСНІСТЬ
924

 CULTUROLOGY

185.
Кінд-Войтюк Н. В., Зінчук А. Р., Любитовець І. С.
МИКОЛА ЛИСЕНКО У КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХIХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ.
929

LITERATURE

186.
Якубова М. О.
ЧИТАБЕЛЬНІСТЬ ТЕКСТУ НЕПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ТА ЇЇ ПРОБЛЕМАТИКА
934

 POLITICAL SCIENCES

187.
Кордонова Д. А.
ЦИФРОВА ДИПЛОМАТІЯ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
939
188.
Корнєєв К. А.
ІНСТРУМЕНТИ OSINT В СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
945
189.
Пефтиц В. М.
ДОГОВІР ПРО ЛІКВІДАЦІЮ РСМД: ТРИДЦЯТЬ РОКІВ У «БОЙОВОМУ ЧЕРГУВАННІ»
951

 PHILOLOGICAL SCIENCES

190.
Chemerynska I. Ya., Kostiv Ya. I.
COLLOCATIONS AND COLLIGATIONS IN THE SYSTEM OF ENGLISH
956
191.
Makhmudova Shalala Amirxan gizi
THE IMPORTANCE OF MUTUAL RESPECT AND ESTEEM IN EDUCATION
962
192.
Аліханіді В. Я., Яровенко Л. С.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ ДІЄСЛІВ РУХУ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ ДОННИ ТАРТ «ЩИГОЛЬ»
966
193.
Голуб Ю. І., Гарт М. С.
ЗАСОБИ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ У РОМАНІ ДОННИ ТАРТТ «ТАЄМНА ІСТОРІЯ»
972
194.
Калько Р. М., Максименко О. В., Булавка С. О.
СПЕЦИФІКА ТА ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ
976
195.
Коваленко М. О.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ДІАЛЕКТАХ АНГЛІЇ
982
196.
Пакула Ю. Р.
ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ПІСЕНЬ
987
197.
Петров О. А.
ТОПОНІМІЧНІ НАЗВИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
990
198.
Семигінівська Т. Г., Петрова В. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ЛЕКСИКИ НА МАТЕРІАЛІ КІНОТЕКСТУ (СЕРІАЛ “FOREVER”)
994
199.
Стойкова Г. Г.
ЕКОНОМІКА МОВИ
998
200.
Ткаченко Л. В., Ткаченко Д. Р.
СЕМАНТИКО-СИМВОЛІЧНІ КОНОТАЦІЇ ОБРАЗУ ВОДИ У ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
1000
201.
Шовкович О. М.
ПРЕФІКСАЦІЯ ДІЄСЛІВ У СУЧАСНІЙ СЛОВАЦЬКІЙ МОВІ
1003

PHILOSOPHICAL SCIENCES

202.
Гинда О. М., Вишневська С. М., Голик М. М.
ФІЛОСОФІЯ СПІЛКУВАННЯ ЛІДЕРІВ ВІЙСЬКОВОГО КОЛЕКТИВУ
1006
203.
Грех В. І.
ШИРОКІСТЬ ЛІТЕРАТУРНОГО НАДБАННЯ ТА ПРАЦЬОВИТІСТЬ СВЯТИТЕЛЯ КИРИЛА, АРХІЄПИСКОПА ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО
1012
204.
Ткаченко Р. П., Ганченко А. О., Ткаченко Л. В.
ПРИНЦИП «ПІЗНАЙ СЕБЕ» У ПРАЦЯХ К. ЛОРЕНЦА І Д. КАНЕМАНА
1019

 ECONOMIC SCIENCES

205.
Васильченко К. Г., Крюковська С. О.
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА ДЛЯ ПОБУДОВИ БРЕНДУ ТА ВЗАЄМОДІЇ З АУДИТОРІЄЮ
1024
206.
Глухова Т. В., Янковий А. О.
РОЛЬ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ
1031
207.
Демчук Л. М.
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
1034
208.
Джура М. В.
РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В ТУРИЗМІ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
1039
209.
Додурич С. М., Ольшанська О. М.
СТРАТЕГІЧНА ДІАГНОСТИКА МАРКЕТИНГУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1043
210.
Ікавчук А. В.
КРЕДИТНА ПОЛІТИКА БАНКУ: ОЦІНКА ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ
1049
211.
Кінас І. О., Кривобок К. В.
КОНЦЕПЦІЯ ЕМОЦІЙНОГО ЛІДЕРСТВА В МЕНЕДЖМЕНТІ
1053
212.
Коротченко О. О.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ГАРАНТ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
1060
213.
Меженна Н. М., Сомова Є. В.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ
1070
214.
Нєсвєтова С. В., Сорока К. М., Варюха А. В.
ПРИБУТОК, ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОФІНАНСУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
1075
215.
Ніколаєв Д. Г.
ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКОРДОННИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТНК
1083
216.
Подорожна К. Ю., Подорожний О. О.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЗАХИСТОМ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
1087
217.
Подорожна К. Ю., Подорожний О. О.
ПУБЛІЧНА СЛУЖБА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
1094
218.
Познякова А. С., Тарасова К. І.
АНАЛІЗ ЯКІСНИХ МЕТОДІВ ОБҐРУНТУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ
1101
219.
Пугач В., Лежепьокова В. Г.
МОДЕРНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
1105
220.
Сук П. Л.
НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА МЕТОДОМ НА ОСНОВІ ПРИБУТКУ ВІД ІНШОЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1109
221.
Тєшева Л. В., Фоменко О. В.
ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА НЕЇ
1117
222.
Тєшева Л. В., Рослякова В. Р.
СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
1122
223.
Халацька І. І., Коваль Є. А.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЄКТАМИ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
1128
224.
Шашина М. В., Кочерга О. О.
УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
1135
225.
Шевців Л. Ю., Хмизовець В. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1139
226.
Шевченко О. Т., Варламова І. С.
ПРИНЦИПИ ТА СКЛАДОВІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ
1145
227.
Шкуренко С. В.
ЧИ МОЖЕ ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЗАМІНИТИ БАНКІРА?
1149

 LEGAL SCIENCES

228.
Dovgikh V., Pakulova T. V.
THE ROLE OF THE ENGLISH LANGUAGE IN LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES
1153
229.
Артеменко В. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
1156
230.
Бабак К. І., Логінова М. В.
РОЛЬ МЕДІАЦІЇ У ВРЕГУЛЮВАННІ ЦИВІЛЬНИХ СПОРІВ: ПЕРЕВАГИ ТА ВИКЛИКИ
1159
231.
Барган С. С., Гапоненко В. К.
ВИТОКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ
1163
232.
Бодра А. О.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОЛАБОРАЦІОНІЗМ
1167
233.
Буров Д. О., Неклеса О. В.
СПЕЦІАЛЬНІ АКТИ В СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1172
234.
Волік В. В., Каратуманова А. А.
ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
1176
235.
Волік В. В., Каратуманова А. А.
ОСОБЛИВОСТІ УНІФІКАЦІЇ МОРСЬКОГО ПРАВА
1181
236.
Волік В. В., Каплієнко М. В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ МОРСЬКОГО ПРАВА У РІЗНИХ ЮРИСДИКЦІЯХ
1186
237.
Волік В. В., Каплієнко М. В.
ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ НОРМ І УГОД НА АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО РІЗНИХ КРАЇН
1189
238.
Волік В. В., Монастирський В. В.
ОХОРОНА ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ НА МОРІ
1192
239.
Волік В. В., Монастирський В. В.
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК НАУКИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО» У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
1196
240.
Гейда О.
СМЕРТНА КАРА ЯК ВИД ПОКАРАННЯ В «САЛІЧНІЙ ПРАВДІ»
1200
241.
Григорчук Т. В., Тимофєєв В.
ВПЛИВ РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ НА ОСВОЄННЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ
1203
242.
Гритенко О. А., Стоєва Т. І.
ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
1208
243.
Гуцул М. М., Кисельов А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
1215
244.
Джуринський В. О.
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОКТРИНИ «ПІДНЯТОЇ КОРПОРАТИВНОЇ ЗАВІСИ» В УКРАЇНІ
1220
245.
Зубкевич М. С., Комаринська Ю. Б.
ПРОФІЛЮВАННЯ ЯК ПСИХОЛОГО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ МЕТОД ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИ ПРАВОПОРУШНИКА
1224
246.
Карпець Т. І., Логінова М. В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАОЧНОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВИ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
1227
247.
Ковальова С. С., Ковальок А. О.
ДЕРЖАВНА ЗРАДА У ВОЄННИЙ СТАН
1230
248.
Ковач І. М.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ СЕРВІСІВ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ: ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ
1235
249.
Колпаков А. В.
ДЕТЕРМІНАЦІЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В ЗАСАДАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ (ОСББ)
1240
250.
Крисько В. А., Кіяниця В. М.
ПІДСТАВИ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ
1247
251.
Кузьмін Я. А., Тимофєєв В. П.
ВПЛИВ ПСИХОФІЗИЧНОГО СТАНУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1251
252.
Кулик К. Я., Логінова М. В.
НЕТИПОВІ ФОРМИ ПРАЦІ: УКРАЇНСЬКІ ПРАВОВІ РЕАЛІЇ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ
1255
253.
Кулик К. Я., Логінова М. В.
ПОНЯТТЯ СПАДКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН: ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД
1259
254.
Мельник Т. М., Гойда М. П.
ЗАСТОСУВАННЯ ІРИТАНТІВ: ПРАВО НА НЕОБХІДНУ ОБОРОНУ ЧИ ПОРУШЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ?
1263
255.
Микитюк Я. Ю., Кадикало О. І.
МОЖЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ НА ШЛЯХУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
1270
256.
Нікитенко Д. В., Сухицька Н. В.
ПРАВА ДИТИНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ
1273
257.
Олійник О. В.
ДІЯ ПРАВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ЗАКОНОДАВЧІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
1278
258.
Павленко М. А., Неклеса О. В.
ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ДІЛОВОДСТВА ТА АРХІВНОГО ЗБЕРІГАННЯ ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ
1285
259.
Петрищев Р. Р., Кисельов А. О.
КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ: ПОНЯТТЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА СУТНІСТЬ
1289
260.
Поліщук І. В., Карасьова Л. М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОНАННЯ ЧАРТЕРНИХ АВІАРЕЙСІВ
1294
261.
Поліщук І. В., Левченко А. С.
ДОГОВІР МОРСЬКОГО КРУЇЗУ: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АНАЛІЗ
1299
262.
Порхун А. І.
СПЕЦІАЛЬНІ ВИДИ ПОКАРАНЬ В АСПЕКТІ ПРИНЦИПУ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПОКАРАННЯ
1303
263.
Сафонов Д. С., Кисельов А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ТАКТИЧНОГО КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
1308
264.
Свистун В. В., Чорна А. Г.
ІНСТИТУТ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
1313
265.
Світайло Д. С., Логінова М. В.
ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ
1318
266.
Сімора Д. С., Неклеса О. В.
СПЕЦІАЛЬНІ ВИДИ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНЕ (ГАЛУЗЕВЕ) ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО
1321
267.
Стратінський Д. І., Котенко Т. В.
ВПЛИВ ФІЛОСОФІЇ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІДЕЙ У РІЗНИХ ЕПОХАХ
1324
268.
Тарасенко Д. М., Неклеса О. В.
ПОНЯТТЯ ДОКУМЕНТА У ДОКУМЕНТОЗНАВСТВІ: ПОЛІПАРАДИГМАЛЬНИЙ АСПЕКТ
1332
269.
Тарасенко В. Ю.
КОЛАБОРАЦІЯ З ВОРОГОМ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ І ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
1336
270.
Тарасенко Х. Ю., Кмець А. Р.
ДОГОВІР ДАРУВАННЯ У СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ
1343
271.
Телійчук В. Г., Солдатенко А. В., Сейтумеров Е. Б.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
1349
272.
Ткач Ю. О., Гаркуша А. Г.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ
1353
273.
Ткачук В. В.
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ
1358
274.
Цапович В. А., Логінова М. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
1364
275.
Цапович В. А., Логінова М. В.
ВПЛИВ ВОЄННОГО СТАНУ НА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ
1368
276.
Чалик В. Р., Семененко М. С.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ В УКРАЇНІ
1372
277.
Чорнобук О. В., Алімов К. О.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ЕЛЕКТРОННОГО СУДОЧИНСТВА
1376

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-966-8219-88-7 та УДК, вихідні дані м. Львів, Україна, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: