III Міжнародна науково-практична конференція “SCIENCE AND INNOVATION OF MODERN WORLD”, 24-26.11.2022 Лондон, Великобританія. Архів

Шановні колеги!

24-26.11.2022 року у м. Лондон, Великобританія

відбулася III Міжнародна науково-практична конференція

SCIENCE AND INNOVATION OF MODERN WORLD

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science and innovation of modern world. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-innovation-of-modern-world-24-26-11-2022-london-velikobritaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Makharoblidze R., Makharoblidze Z., Margvelashvili V., Sharashenidze S.
DETERMINATION OF THE CRITICAL CUTTING SPEED OF SOILS, TAKING INTO ACCOUNT THEIR RHEOLOGICAL PROPERTIES
17

 VETERINARY SCIENCES

2.
Ліщук С. Г., Смоляк В. В., Добровольський В. А.
ПОШИРЕННЯ, ДІАГНОСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ УРОЛІТІАЗУ КОТІВ
23

 BIOLOGICAL SCIENCES

3.
Квашук Ю. В., Шамрук М. С.
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МЕНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
31
4.
Колодяжна Я. С., Палій А. М., Броваренко С. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФЛУКТУАЦІЙНОЇ АСИМЕТРІЇ, ОСНОВНИХ ТИПІВ ХВОРОБ, ЕЛЕМЕНТАРНИХ МОРФОЛОГІЧНИХ АНОМАЛІЙ ПАГОНУ ТА ЛИСТКОВОЇ ПЛАСТИНКИ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЛИСТЯНИХ ДЕРЕВ МІСТА ГОРІШНІ ПЛАВНІ ЯК ПОКАЗНИКА ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ВОСЕНИ 2022 РОКУ
35

 MEDICAL SCIENCES

5.
Davydenko O. M., Maleshko K. P., Tsubera M. M.
MALARIA AS ONE OF THE POSSIBLE CAUSES OF FEVER OF UNKNOWN ORIGIN
42
6.
Kiro L. S., Zak M. Yu.
THE ROLE AND EFFECTIVENESS OF COGNITIVE-BEHAVIOURAL THERAPY IN THE CORRECTION OF EATING DISORDERS AND SOMATIZED DISORDER IN PATIENTS WITH COMORBITAL PATHOLOGY
49
7.
Mandryk O. Ye., Oliinyk I. V., Kleshchuk A. A.
CHANGES IN MARKERS OF CYTOLYSIS AND CHOLESTASIS IN PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS AGAINST THE BACKGROUND OF BRONCHIAL ASTHMA AND OBESITY OF THE FIRST DEGREE
58
8.
Oros A. V., Tsysar Yu. V., Andriets A. V.
THE PROBLEM OF PREGNANCY WITH POLYCYSTOSIS OF THE OVARIES: A LITERATURE REVIEW
60
9.
Аскарьянц В. П., Расулова Сарвиноз Баходир кизи, Турдиева З. А., Геворгян Г. А.
АНАЛИЗ РАССТРОЙСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЖЕЛУДОЧНО‑КИШЕЧНОГО ТРАКТА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
67
10.
Жужгіна Є. С., Данченко Є. А.
ЗМІНИ ГЕМОДИНАМІКИ ПАЦІЄНТІВ В ПРОН-ПОЗИЦІЇ
73
11.
Козич І. А., Печеряга С. В.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ЗНЕБОЛЕННЯ ПІД ЧАС ПОЛОГІВ
78
12.
Моржова Д. О.
ІНСУЛЬТ: ЕТІОЛОГІЯ, КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ, БАЗИСНА ТЕРАПІЯ
86
13.
Остaпчук В. Г., Мельничук С. П., Остапчук М. І., Бернік A. A., Тaнaсеску Д. Д.
ШЛЯХИ ІНФІКУВAННЯ ГЕЛЬМІНТAМИ ДІТЕЙ, ПРОФІЛAКТИКA ТA БЕЗПЕКA ТРAНСПОРТУВAННЯ БІОЛОГІЧНОГО МAТЕРІAЛУ
94
14.
Печеряга С. В., Дутка Д. А.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ЛЕЙОМІОМИ МАТКИ
100
15.
Попенко І. В.
ОСТЕОАРТРОЗ: ЕТІОЛОГІЯ, КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ, БАЗИСНА ТЕРАПІЯ
109
16.
Сливка В. І., Дягель Н. С., Сузанська А. В.
РОЛЬ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ В ПОРУШЕННІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НИРОК
118
17.
Совтисік Д. Д., Богуцький А. Б., Фрасенюк В. В.
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ДЕЯКИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ОЧЕЙ
123
18.
Шаргородська Є. Б., Школьник О. С., Корінець Я. М., Самохвалова А. В.
МЕДИКО-ГЕНЕТИЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЖІНОК ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЩО ПЕРЕХВОРІЛИ COVID-19 ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ
129
19.
Ясніковська С. М., Круліковська К. С.
СУЧAСНІ ПІДХOДИ ЩOДO ПРOФІЛAКТИКИ ПРЕЕКЛAМПСІЇ
137

 CHEMICAL SCIENCES

20.
Klimko Yu. E., Koshchii I. V., Levandovskii I. A., Levandovskii S. I.
BIGINELLI REACTION WITH REAGENTS CONTAINING A CAGE SUBSTITUTE
143

 TECHNICAL SCIENCES

21.
Ballo Ya. V.
JUSTIFICATION OF THE TYPE OF THE FIRE MODEL WITHIN THE FRAMEWORK OF FIRE SPREAD LIMITATION RESEARCH BUILDING FACADES
146
22.
Ikramova M., Ishpulatov Z., Eshquvatov Quvonchbek, Juraev Bahrom
MONITORING AND DIAGNOSTICS OF THE TECHNICAL STATE OF CONCRETE HYDRO STRUCTURES
153
23.
Kulbovskyi I., Sintiurova M., Vaskevych R.
IDENTIFICATION OF MODELS FOR MULTIFACTOR EVALUATION IN DECISION SUPPORT SYSTEMS
162
24.
Molchanov O., Hosudarska A.
METHODS AND MEANS OF ANALYSIS OF DATA FILTERING AND STRUCTURING IN THE FIELD OF BANKING SERVICES
165
25.
Slashcheva A., Nykyforov R., Perekrest E., Hutornyuk T., Kubashina A.
PROSPECTS OF FUNCTIONAL PLANT SEMI-PRODUCTS USAGE IN THE TECHNOLOGIES OF MEAT AND FISH MINCED PRODUCTS
173
26.
Zahnii A.
DETERMINATION OF A POSSIBLE NATIONAL STRATEGY FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE OF UKRAINE BY COMPARING THE STRATEGIES OF SPAIN AND FRANCE
178
27.
Вонсул Я.-І. А.
СТВОРЕННЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ТА МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА ВІЗУАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ТА СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ У ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ LABVIEW
182
28.
Доценко С. М.
КОНВЕРТАЦІЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ 6 ЧН 25/34 ДЛЯ РОБОТИ НА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДАХ ГАЗІВ
186
29.
Кіпенський А. В., Куліченко В. В.
КОНЦЕПЦІЯ АПАРАТНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ ХРОМОТЕРАПІЇ
189
30.
Клим Я. Б.
РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ СТАТИСТИЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ LABVIEW
199
31.
Крика Д. Р., Челядин Л. І.
ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПОЛІГОНІВ ТПВ ТА ОЧИЩЕННЯ ІНФІЛЬТРАТУ
203
32.
Мартинюк А. С., Чернобородюк В. Д., Ходзицький Д. А.
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ХВИЛЬ В СЕРЕДОВИЩІ З НЕЛІНІЙНОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ДІОДУ
209
33.
Надригайло Т. Ж., Перемітько М. В.
ВИКОРИСТАННЯ BLUETOOTH LOW ENERGY ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ТА РОЗУМНИХ ПРИСТРОЇВ
214
34.
Петрова О. І., Зюзько А. В., Шевчук Н. П., Бойко А. В.
АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЯКОСТІ НА ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ
218
35.
Пліс В. П.
МЕТОДИ ВРАХУВАННЯ НЕЛІНІЙНОСТЕЙ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА
225
36.
Стущанський Ю. В., Хебда А. С., Голованов С. Л.
АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АЕРОСТАТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІТРЯНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ УСТАНОВОК
233
37.
Фиалко Н. М., Навродская Р. А., Шевчук С. И., Гнедаш Г. А.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗДУХОГРЕЙНОГО ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СТЕКЛОВАРЕННЫХ ПЕЧЕЙ
237
38.
Шаповалов О. В.
АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ НА ВАРТІ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ
244

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

39.
Potapova K. R., Stankevych V. V.
BALANCED STAGED ALGORITHM FOR REAL-TIME INDOOR EMERGENCY EVACUATION MANAGEMENT
249

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

40.
Рибалова О. В., Ільїнський О. В., Чорнс К. Є.
КОМПОСТУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ
254

 ARCHITECTURE

41.
Бичковська Л. С., Лустюк М. І.
ОБЛАШТУВАННЯ СУЧАСНОГО ІНКЛЮЗИВНОГО ДИТЯЧОГО МАЙДАНЧИКА У БІЛОКРИНИЦЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
263
42.
Зоря О. П., Рижова І. С., Гондар С. О.
ВИЗНАЧЕННЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДСОТКОВИХ ПОКАЗНИКІВ ВАРТОСТІ ПРОЕКТНИХ РОБІТ
271
43.
Кравченко І. Л., Щеглов І. М.
РОЗМЕЖЕННЯ ПОНЯТЬ ГРОМАДСЬКОГО ТА ПУБЛІЧНОГО ПРОСТОРУ. ВИВЕДЕННЯ ФОРМАЛЬНОГО ТА ПРАКТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ
277

 PEDAGOGICAL SCIENCES

44.
Berezneva I. M.
PECULIARITIES OF THE CADETS’ CRITICAL THOUGHT FORMATION IN THE PROCESS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE IN THE MILITARY INSTITUTION
281
45.
Kliunina N.
MODERN METHODS FOR TEACHING ENGLISH REALIZING THE NUSH CONCEPTION
289
46.
Peretiaka N. O., Nikitchyna T. I., Manoli T. A.
INTEGRATION OF STUDENTS TO THE UNIVERSITY
297
47.
Zakordonets N., Obikhod I., Levchyk I.
INTERCULTURAL DIGITAL DISCOURSE AS AN ONLINE LEARNING TOOL
304
48.
Аветісова І. С., Переверзєв А. О.
АКТУАЛЬНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ МОВ В СУЧАСНІЙ МЕДИЦИНІ
307
49.
Андрєєва О. Ю.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ВИДЕО МЕДИАТЕКСТА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
316
50.
Дядя Я. О.
КОРЕКЦІЯ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАЛЬЧИКОВОЇ ГІМНАСТИКИ
320
51.
Коржавих І. М., Дорошенко В. В.
ВОКАЛЬНО-ХОРОВІ НАВИЧКИ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
323
52.
Кос’янчук Н. І.
НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ – ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
327
53.
Любич Т. Я., Вахненко Н. С., Власова Т. Л.
РОБОТА З ТЕКСТОМ ЯК ОСНОВА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
332
54.
Малик Т. В., Даниляк А. А., Грицик Г. О., Мацькович М. Р.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
336
55.
Михнюк О. В.
СПОРТИВНЕ ОРІЄНТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФІЗКУЛЬТУРНО‑СПОРТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
343
56.
Молчанова М. А., Паньок Т. В.
РОЛЬ ГРАФІЧНИХ ТЕХНІК ТА МАНЕР В СТАНОВЛЕННІ СТУДЕНТА, ЯК МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ
349
57.
Наумець Є. О., Залойло В. В., Бойченко С. В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУТБОЛІСТІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
354
58.
Наумець Є. О., Залойло В. В., Бойченко С. В.
КОМУНІКАЦІЇ СПОРТСМЕНІВ У ФУТБОЛІ
362
59.
Перхайло Н. А.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕСТРУКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
371
60.
Скиба Ю. В.
ГРАФІЧНИЙ МАЛЮНОК, ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ У ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ НАТУРАЛЬНОГО ЧИСЛА В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
381
61.
Снєдкова Л. А., Снєдков А. І., Денисюк В. В.
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗИЧНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ЗВО
385
62.
Сорочинська О. А., Танська В. В., Ліпіліна Ю. В.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВОЇ ГРИ
394
63.
Ульянова В. С., Писаревська В. С., Набока Д. О.
РОЗВИТОК МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
401
64.
Форостян О. І., Бережна К. О.
КОРЕКЦІЯ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ ІЗ АУТИЗМОМ
405
65.
Швець Т. А.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
410

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

66.
Zorya B. G., Kovtun I. I.
FEATURES OF EMOTIONAL AND PROFESSIONAL BURNOUT OF TEACHERS IN THE CONDITIONS OF WAR
415
67.
Азизова Г.
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ В КОЛЛЕКТИВЕ ШКОЛЬНИКОВ
420
68.
Габибова С.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА С НЕПОЛНЫМИ СЕМЬЯМИ
428
69.
Гудінова І. Л.
ЛІТЕРАТУРНА ІНТЕРНЕТ СПОВІДЬ (ПЛІС) СУЧАСНИЙ ВИМІР ДУХОВНОГО ТА КОМУНІКАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛЮДИНИ
434
70.
Кривенко-Камінська О. Ю.
КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ ЯК ОСНОВА РЕЗИЛІЄНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
442
71.
Кузнєцов М. А., Лютий С. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТУДЕНТСЬКИХ СТРАХІВ ЯКІ ВИНИКАЮТЬ У НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
451
72.
Курдибаха О. М.
ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ В СТРЕСОГЕННИХ СИТУАЦІЯХ СУБ’ЄКТІВ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
457
73.
Максим О. В.
ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ З ДЕЗАДАПТОВАНИМИ ШКОЛЯРАМИ
461
74.
Орленко Н. А., Скидан І. В., Гейченко С. П., Шип Л. О.
ФОРМУВАННЯ ПСИХОМОТОРНИХ І ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ НАУ З ФУТЗАЛА З ВИКОРИСТАННЯМ ОСОБЛИВИХ ВПРАВ
467
75.
Поддубна А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВІДРІЗЕНЬ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ ОСОБИСТОСТІ
472
76.
Репужинська І. В.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ “Я — КОНЦЕПЦІЇ”
476
77.
Сіліна Н. К., Титова Т. А., Сіліна Т. М.
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПСИХО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я ЖІНОК З ВТРАТАМИ ВАГІТНОСТІ
482
78.
Справцева К. С.
САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ЯК АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ КІБЕРПСИХОЛОГІЇ
486
79.
Федосова Л. О., Богословська С. С.
ОБРАЗ Я ЯК ЧИННИК ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ
490
80.
Філоненко Л. А.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
495

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

81.
Копач К. Д., Кащенко В. О.
КЛАСТЕРНА РЕФОРМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
501

 JOURNALISM

82.
Лященко А., Кривогуз А.
РОЛЬ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ У ФОРМУВАННІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
509

 ART

83.
Алексєєнко І. О., Божко Т. О.
ВАРІАТИВНІ ПРОЯВИ ІНТЕРАКТИВНОЇ РЕКЛАМИ В ІНТЕРНЕТІ
513
84.
Кириченко І. О.
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВОКАЛЬНОЇ ІМПРОВІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
523
85.
Шинкаренко К. Ю.
ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ МУЗЕЮ МАГМАТИЧНИХ ПОРІД ЖИТОМИРЩИНИ НА ТЕРИТОРІЇ КОРОСТИШІВСЬКОЇ ОТГ
527

 HISTORICAL SCIENCES

86.
Кисляк М. М.
БОЛОНСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ 1999 Р. ЯК ОСНОВНА ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
536

 CULTUROLOGY

87.
Корзун Л. Ю.
ВОКАЛЬНО-ЕСТРАДНЕ ВИКОНАННЯ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
546

 LITERATURE

88.
Тимчук О. Т., Сало Р. В.
ЗІТКНЕННЯ ІДЕЙ ГУМАНІЗМУ ТА АНТИГУМАНІЗМУ В РОМАНІ-АНТИУТОПІЇ “451 ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ” ПИСЬМЕННИКА-ФАНТАСТА РЕЯ БРЕДБЕРІ
550

 POLITICAL SCIENCES

89.
Babashova Sanubar Adishirin gizi
SOFT BALANCING BY CHINA IN MODERN INTERNATIONAL RELATIONS
559
90.
Лазоренко М. К., Новак Є. Я., Пастухов А. В.
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЛУМАЧЕННЯ ФЕНОМЕНА ПОЛІТИЧНОГО НАСИЛЛЯ
564

 PHILOLOGICAL SCIENCES

91.
Kamienieva I. A.
MAIN APPROACHES OF METAPHORICAL MODELING OF POETIC TEXT
571
92.
Soina I. Yu.
THEORETICAL REASONABLENESS AWARENESS EX POST FACTO
575
93.
Vermiglio Valerio
TRANSLATION AND INTERPRETATION OF THE BIBLICAL TEXT
586
94.
Бурковська О. Й., Єщенко Г. Л., Потапова Є. Ю.
ІНТЕНСИВНІ МЕТОДИ ОВОЛОДІННЯ СПЕЦІАЛЬНОЮ МЕДИЧНОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ
589
95.
Вигорчук І. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
595
96.
Донцова О. С.
КОНЦЕПТ «ДРУЖБА» В УКРАЇНСЬКІЙ ФРАЗЕМІЦІ
598
97.
Коломієць Н. В., Маковська М. А., Балаба Д. К.
ПЕРЕКЛАД ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ КОНЦЕПТОСФЕРИ «ТРАДИЦІЙНА КИТАЙСЬКА МЕДИЦИНА»
604
98.
Куца О. І., Шаблій О. В.
ВІДТВОРЕННЯ РЕАЛІЙ ДЕРЖАВНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО УСТРОЮ ТА СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ У РОМАНІ «ПІСНЯ ЛЬОДУ ТА ПОЛУМ’Я» ДЖ. МАРТІНА
607
99.
Левчин І. Д., Дмитренко В. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ «ОКО» В ПЕРСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
611
100.
Литвин А. Д.
СПЕЦИФІКА СТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО ЕФЕКТУ У ТВОРАХ ЧАРЛЬЗА ДІККЕНСА, ДЖЕРОМА КЛАПКИ, ДЖОНАТАНА СВІФТА ТА ВІЛЬЯМА ТЕКЕРЕЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
620
101.
Савченко К. В.
ШОУ В СУЧАСНІЙ МАСМЕДІЙНІЙ КОМУНІКАЦІЇ: СТОРІТЕЛІНГ ЯК МЕТОД КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ПОБУДОВИ ЖАНРУ
629
102.
Слаба О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ
634
103.
Черненко О. В.
CЕМІОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ У ДОСЛІДЖЕННІ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ
637
104.
Чимпаяш А. І.
ВПЛИВ АНГЛІЦИЗМІВ НА СУЧАСНУ УКРАЇНСЬКУ МОВУ
641

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

105.
Безродный А. Г.
ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДЕРЖАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ
643
106.
Літус І. І.
ОБРАЗ «СВІЙ-ЧУЖИЙ»: ЗАГАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА
647

 ECONOMIC SCIENCES

107.
Melnyk S., Hobela V., Yaremchuk R.
COMPARATIVE ANALYSIS OF UKRAINE’S FOOD SECURITY IN THE WAR CONDITIONS
653
108.
Parasij-Vergunenko I., Toporovska V.
INTERESTING FEATURES DURING THE ANALYSIS OF THE CURRENT ASSETS OF THE COMPANY
657
109.
Абдуллаєва А. Є., Семенчук Л. С.
АНАЛІЗ І СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ
660
110.
Артюх О. В., Площенко В. В., Пастушенко Е. А.
ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
667
111.
Барун М. В., Обозна Д. А.
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНО-ЦІННИХ КОМПОНЕНТІВ ТПВ У М. ПОЛТАВА
672
112.
Безпалько О. В., Тертична Л. І.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ РІЗНИХ ПОКОЛІНЬ В УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ ВІДНОСИНАМИ
677
113.
Білан А. О.
РОЛЬ СФЕРИ ОСВІТИ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
682
114.
Боденчук Л. Б., Сікорська Л. О.
МІСЦЕ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
686
115.
Бурлака М. О., Крупельницька І. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
692
116.
Васильєва А. А.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
699
117.
Горобій Д. А.
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЯКІСНОГО БІБЛІОТЕЧНОГО МАРКЕТИНГУ
703
118.
Гусаревич Н. В., Яковенко Д. С.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
708
119.
Гуцул Т. А., Карелін С. Ю.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОВОЧЕВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
713
120.
Клепанчук О. Ю., Щелконогов О. А.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД
716
121.
Корепанова М. О.
ВПЛИВ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ НА РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
720
122.
Куля І. Ф., Стойнова М. Г.
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
724
123.
Кургузенкова Л. А.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ КОМАНД У КІБЕРСПОРТІ
729
124.
Мацегора М. В.
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖИ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОБІЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ
734
125.
Мося Є. С., Верховод І. С.
СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРАКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
739
126.
Никольский А. А., Пакулина А. С.
ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ СОВРЕМЕННОГО МЕГАПОЛИСА
743
127.
Олійник А. В.
ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ
754
128.
Остропольський О. Р.
СТАН ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ
764
129.
Остропольський О. Р.
РОЗВИТОК ЕКСПОРТУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОДУКЦІЇ — ШЛЯХ ДО ВІДБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ (НА ПРИКЛАДІ М’ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)
776
130.
Плахотнік О. О., Жордочкін В. В.
КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
785
131.
Потетюєва М. В.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЕКОНОМІКИ У КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ НАТО
790
132.
Прушківська Е. В., Ставицький В. Т.
ВЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА РОЗВИТОК СВІТОВОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ГАЛУЗІ
796
133.
Рудевська В. І., Суляєв В. В.
ВПЛИВ КОРОНАКРИЗИ ТА ВІЙНИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ УКРАЇНИ НА РИНКУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ
803
134.
Савченко М. В., Вишневський В. Ю.
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
808
135.
Славінська О. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СКВИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ФІЛІЇ КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ)
816
136.
Слєсар Т. М., Соляник Д. О.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
828
137.
Тарасевич О. В., Градобоєва Є. С.
ВІДКРИТІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТІЙКОГО (РЕЗІЛЬЄНТНОГО) РОЗВИТКУ МІСТ У ВОЄННИЙ І ПОВОЄННИЙ ПЕРІОДИ
834
138.
Штогрін В. А.
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ДІФЛОН»
842
139.
Ярема О. Р., Яковець І. В.
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ
851
140.
Яцкевич І. В., Алієва Є. О., Гордіюк О. М.
РОЛЬ КРЮЇНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МОРСЬКОМУ РИНКУ ПРАЦІ
857
141.
Яцкевич І. В., Мартиненко А. Б.
СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД
863
142.
Яцкевич І. В., Медведєва А. О.
БРЕНДИНГ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПРОТИРІЧЧЯ
868

 LEGAL SCIENCES

143.
Varava I. P., Gokoyeva A. D.
THE IDEA OF A REVIVAL OF NATURAL LAW IN THE 20TH CENTURY
874
144.
Барабаш А. Г., Костюченко Н. Д.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
877
145.
Биконя А. С., Биконя О. П.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ
883
146.
Варава І. П., Плис Н. В.
СУДОВІ ПРОЦЕСИ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ
894
147.
Варава І. П., Шинкаренко А. О.
ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯК ПРАВОВІ СУБ’ЄКТИ У РИМСЬКОМУ ПРАВІ
898
148.
Іванова О. М., Шмиговський О. І.
ДЕРЖАВА ЯК УЧАСНИК КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН. СУТНІСТЬ ТА ЗАХИСТ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ДЕРЖАВИ
901
149.
Кисляк Д. М.
КОРИСНА МОДЕЛЬ ЯК ОБ’ЄКТ ОХОРОНИ ПАТЕНТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ
905
150.
Костак С. Я.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІНСТИТУТУ ОСКАРЖЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, ПРОКУРОРА ЗА КПК УКРАЇНИ
911
151.
Кузь В. О.
ПРАВО ДИТИНИ НА СІМ’Ю В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ІНОЗЕМЦЯМИ
916
152.
Матющенко В. Б., Пузанова Г. Й.
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
922
153.
Мусієнко О. Л.
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ
928
154.
Солдатенко О. А., Жовтяк Я. І.
ДОТРИМАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ОСОБИ ПРИ ОБРАННІ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ
934
155.
Солдатенко О. А., Радельчук К. О.
ЕКСПЕРТ ЯК УЧАСНИК КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
939
156.
Солдатенко О. А., Черкас О. В.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ЧАСТИНА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
942
157.
Сторожук І. О., Ведєрніков Ю. А.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЗРАЗКОВИХ СПРАВ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ В УКРАЇНІ
947
158.
Фролов О. О.
НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
950
159.
Шевчук Р. В.
ПОНЯТТЯ ГЕОГРАФІЧНОГО ЗАЗНАЧЕННЯ. ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІСТОРИЧНОГО АСПЕКТУ. РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ГЕОГРАФІЧНОГО ЗАЗНАЧЕННЯ НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ
961

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-92-9472-194-5 та УДК, вихідні данні м. Лондон, Великобританія, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: