IV Международная научно-практическая конференция “ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH”, 7-9 марта 2021 года Буэнос-Айрес, Аргентина. Архив

Уважаемые коллеги!

7-9 марта 2021 года в г. Буэнос-Айрес, Аргентина
состоялась IV Международная научно-практическая конференция

ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Achievements and prospects of modern scientific research. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. Editorial EDULCP. Buenos Aires, Argentina. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-achievements-and-prospects-of-modern-scientific-research-7-9-marta-2021-goda-buenos-ajres-argentina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Beshkenadze Ia., Klarjeishvili N., Gogaladze M., Chikaidze M., Sharashenidze T.
TESTING OF CHELATE-CONTAINING PHYTO-REGULATORS ON KIDNEY BEAN CULTURE
9
2.
Rudyk O. Yu., Homich M. O., Seredyuk V. V.
USING SOLIDWORKS TO CALCULATE OF A TRACTOR BEARING PULLER
15
3.
Баланчук І. М.
ВИХІД ПРОДУКТІВ ЗАБОЮ КАЧОК-БРОЙЛЕРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНІВ СИРОГО ПРОТЕЇНУ ТА ЛІЗИНУ В КОМБІКОРМАХ
22
4.
Клечковский Ю. Э., Титова Л. Г., Палагина О. В.
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КАРАНТИННЫХ ФИТОФАГОВ И ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИХ В УКРАИНЕ
29
5.
Любич В. В., Желєзна В. В., Стратуца Я. С.
ВИКОРИСТАННЯ ТРИТИКАЛЕ У ВИРОБНИЦТВІ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ ПІДВИЩЕНОЇ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ
36
6.
Осіпов М. Ю., Третьякова С. О., Войтовська В. І.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ІНТРОДУКЦІЇ РОДОДЕНДРОНІВ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ
43

 VETERINARY SCIENCES

7.
Данилейко Е. В., Шпилевая Л. А., Тресницкий С. Н., Тресницкий А. С.
ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ У СОБАК
56

 BIOLOGICAL SCIENCES

8.
Jakeli J., Baratashvili D., Goguadze B.
ARAUCARIA ANGUSTIFOLIA (BERTOL.) KUNTZE AND ARAUCARIA ARAUCANA (MOLINA) K. KOCH. IN THE COLLECTION OF BATUMI BOTANICAL GARDEN – EVALUATION OF THE CONSERVATION POSSIBILITY
64
9.
Курбатова І. М., Чепіль Л. В., Солодовніков В. О.
РОЗВИТОК ІКРИ КОРОПА (CYPRINUS CARPIO L.) ЗА ДІЇ ЯКОСТІ ВОДИ
71

 MEDICAL SCIENCES

10.
Lastivka І., Antsupova V., Brisevac L., Zaiarna L., Zhebelenko Ya.
PATHOGENETIC ASPECTS, DIAGNOSIS AND PRINCIPLES OF TREATMENT OF NEWBORN HYPOGLYCAEMIA
78
11.
Yeremenchuk I. V., Obed Effah
EPIDEMIOLOGY OF DRUG RESISTANT MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS IN AFRICA, GHANA: A SYSTEMATIC REVIEW
83
12.
Вишнякова Г. В., Покас О. В., Гарницька О. Г.
ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШТАМІВ МІКРООРГАНІЗМІВ ПРИ ДОВГОТРИВАЛОМУ ЗБЕРІГАННІ
85
13.
Герасименко О. І., Герасименко О. В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАСТАТИЧНОГО ПРОЦЕСУ РАКУ ОКРЕМИХ ОРГАНІВ
94
14.
Колотило Т. Р., Мігайчук Д. М., Сергій І. В.
СПЕЦИФІЧНА ПРОФІЛАКТИКА КОРУ
98
15.
Копійка Г. К., Зубаренко О. В., Кравченко Т. Ю., Папінко Р. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПОЗАЛІКАРНЯНОЇ ПНЕВМОНІЇ У ДІТЕЙ З НЕВРОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ
100
16.
Костенко М. Г.
ОЦІНКА ТЯЖКОСТІ СТАНУ ПОРАНЕНИХ ПРИ ПОЄДНАНИХ ПОШКОДЖЕННЯХ
102
17.
Мкртчян Ю. К.
ОСОБЛИВОСТІ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ У ПОРАНЕНИХ ПРИ БОЙОВІЙ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ
105
18.
Назарова Д. І., Крамар С. Б.
МОРФОЛОГІЧНА БУДОВА СЕРЦЯ ЖАБИ У ПОСТНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ
107
19.
Юрковский А. М., Назаренко И. В., Мельникова А. С., Письменникова Е. И.
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ БЛОКАД ПРИ НЕЙРОПАТИИ ВЕРХНИХ ЯГОДИЧНЫХ НЕРВОВ
112

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

20.
Kvizhinadze N., Dughashvili N., Tophuria D., Kiknavelidze N.
DEONTOLOGY AND ITS ASPECTS IN PHARMACEUTICAL ACTIVITY IN GEORGIA
117
21.
Пестун І. В., Мнушко З. М.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ПАЦІЄНТООРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДАХ
122

 CHEMICAL SCIENCES

22.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
ТРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ ОДНІЄЇ МЕКСИКАНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ
128

TECHNICAL SCIENCES

23.
Todorova M. S.
FORMALIZATION OF ENVIRONMENTAL RISK
134
24.
Каримов К. А., Тураходжаев Н. Д.
РАЗРАБОТКА И АНАЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ДЕТАЛЕЙ
141
25.
Козонова Ю. О., Тележенко Л. М.
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЄКТУВАННЯ ТА ІНЖИНІРИНГУ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
147
26.
Комаров В. О., Сендецький М. М., Сащук С. І.
ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСНИХ ЧАСТОТ І ФОРМ КОЛИВАНЬ КОНСОЛЬНО ЗАКРІПЛЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ З ВИКОРИСТАННЯМ РОЗРАХУНКОВИХ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ
153
27.
Мардонова Севара Хусен кизи, Жураев А. Ш.
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЭКСКАВАТОРОВ НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
160
28.
Пастухов В. І., Скофенко С. М., Міленін А. М., Каліберда Л. М., Слинько Н. В.
ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕМАТИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ В БАГАТОЕЛЕМЕНТНІЙ МЕХАНІЧНІЙ СИСТЕМІ
164

 PEDAGOGICAL SCIENCES

29.
Sergeyeva T. V., Pyvovarova N. I., Pyvovarova O. I.
DEVELOPMENT OF STUDENTS’ THINKING IN THE COURSE OF MASTERING EDUCATIONAL SUBJECTS
169
30.
Журавська Н. С., Кузнєцова О. В.
ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ
177
31.
Криволапов Е. А.
ТОВАРОЗНАВСТВО ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
183
32.
Люта Д. А.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КУРОРТНОЇ СПРАВИ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ
186
33.
Оришко С. П., Ткачук В. П.
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА КОНКУРЕНТНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ, ЯК ТОВАРУ У ГАЛУЗІ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
189
34.
Питель Н. С., Ющак Н. А., Маркович М. Й.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ ДИЗАЙНЕРІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У ГАЛИЦЬКОМУ КОЛЕДЖІ ІМЕНІ В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА М. ТЕРНОПІЛЬ
194
35.
Сидорук А. В., Тувайкін В. О.
ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА ОСВІТНЯ КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
198
36.
Стасів Н. І., Стасів Н. Ю., Сало Т. В.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
201
37.
Тао Є
НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
207
38.
Чуєва І. О., Єсаулова О. В.
АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ SPA ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
211
39.
Шиман І. А.
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ІННОВАЦІЙ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
216
40.
Шимкова І. В., Глуханюк В. М., Подвальнюк А. І., Сологуб Ю. С.
ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ У STEAM-ПРОЄКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
221
41.
Ярославцева М. І., Апрєлєва І. В., Колосова С. В.
ОСОБИСТІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕДАГОГА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
229

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

42.
Орленко Н. А., Дейнеко І. В., Гарнусова В. В., Черний А. А.
ФОРМУВАННЯ ПСИХОФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФУТЗАЛУ
233

 ART

43.
Ковтюх Л. М., Чеснокова А. В.
ВАРІАЦІЇ ДЛЯ ФОРТЕПІАНО ОЛЕКСАНДРА ЗЛОТНИКА
238

 PHILOLOGICAL SCIENCES

44.
Бороденко В. В.
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
241
45.
Корбозерова Н. М.
ПОРІВНЯЛЬНO-ТИПОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРЕКЛАД ЯК МЕХАНІЗМ ПОДОЛАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНИХ БАР’ЄРІВ
248

 ECONOMIC SCIENCES

46.
Грицун В. В.
МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА ЄС УКРАЇНІ
253
47.
Ізюмцева Н. В., Пукалова К. О.
РЕІНЖИНІРИНГ, ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ
260
48.
Кучмєєв О. О.
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
266
49.
Семенча І. Є., Калашнікова Ю. М.
УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ БАНКУ
273
50.
Цыпкин Ю. А., Пакулин С. Л., Ильичев К. С., Козлова Н. В., Феклистова И. С.
ФАКТОРЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОПТИМАЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
277

 LEGAL SCIENCES

51.
Дядюк А. Л.
НЕПОЗОВНІ ПРОВАДЖЕННЯ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА І НАУКИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ
285
52.
Савенко В. П., Лукомська А. А.
СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ ЯК ЕЛЕМЕНТ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВЧИНЕНИХ ПРОТИ ДІТЕЙ
290
53.
Сич В. І.
ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЗДОРОВ’Я ТА ЙОГО ОХОРОНУ У КОНТЕКСТІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ
294
54.
Стогова О. В.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ
301

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-987-859-237-4 и УДК, выходные данные г. Буэнос-Айрес, Аргентина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: