fbpx

IV Международная научно-практическая конференция “EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS”, 26-28 февраля 2021 года Рим, Италия. Архив

Уважаемые коллеги!

26-28 февраля 2021 года в г. Рим, Италия
состоялась IV Международная научно-практическая конференция

EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // European scientific discussions. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-european-scientific-discussions-26-28-fevralya-2021-goda-rim-italiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Semenchenko O., Kotchenko M., Melnyk A.
ALLELOPATHIC INTERACTIONS OF TOMATO (SOLÁNUM LYCOPÉRSICUM L.) WITH OTHER VEGETABLE PLANTS.
13
2.
Tretiakova S. O., Myroshnyk A. O.
QUINOA IS A NEW DIRECTION IN GLUTEN-FREE DIET.
15

 VETERINARY SCIENCES

3.
Bogatko N. M., Bukalova N. V., Prуlipko T. M., Lyasota V. P., Bogatko А. F., Bogatko L. M.
CONTROL OF SAFETY OF CONDENSED MILK FOR THE ESTABLISHMENT OF ITS FALSIFICATION BY VEGETABLE OILS.
20
4.
Novruzova L.
ANTIHELMINTH EFFECT OF COOKINGES PREPARED FROM ABOVE-GROUND PARTS AND ROOTS OF A HIGH DEAN AND COMMON CHICORY.
27

 BIOLOGICAL SCIENCES

5.
Капітанова Л. М.
ТРУТОВИК ЗВИЧАЙНИЙ В КОНСОРЦІЯХ ЛИСТЯНИХ ДЕРЕВ М. КРАМАТОРСЬКА (ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА).
35
6.
Ярема Ю. М., Нірода Т. М., Субота Г. М., Савка Є. М.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ЯКІ ФОРМУЮТЬ СЕРЕДОВИЩЕ УТВОРЮЮЧИЙ ПРОЦЕС ТА ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ РОЗВИТОК БІОРІЗНОМАНІТТЯ НПП «СИНЕВИР».
42

MEDICAL SCIENCES

7.
Yanishen I. V., Movchan O. V., Dolia A. V., Yarova A. V.
CLINICAL JUSTIFICATION FOR THE USE OF CREAM FOR FIXATION OF COMPLETE REMOVABLE PLASTIC PROSTHESES.
49
8.
Zablotska O. S., Nikolaeva I. M., Prymak R. P.
RULES OF A HEALTHY LIFESTYLE.
57
9.
Васильєва О.
ДЕТЕРМІНАНТИ ШКІЛЬНОЇ АГРЕСИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.
64
10.
Видавская А. Г., Лапшин В. А., Видавская А. О.
НОВЫЕ ЗНАНИЯ О ВСЕЛЕННОЙ И ЕЁ СИСТЕМАХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ПРИРОДА, СОСТАВ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ «ИСХОДНЫХ» ВИРУСО-БАКТЕРИЙ.
72
11.
Деркачов Е. А., Сотник В. Л., Могіна Н. В., Бондаренко Л. Г.
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА: СУТНІСТЬ ТА ЇЇ МЕХАНІЗМИ.
78
12.
Дычко Е. Н., Бунятян К. А.
ЭЛЕКТРОФОРЕЗ АНДЕКАЛИНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГЛОССАЛГИИ.
82
13.
Кравець К. В., Зубков О. Б., Шевченко В. Г., Доманов Є. С.
СТУПІНЬ ЗАПАЛЕННЯ СТІНКИ ЖОВЧНОГО МІХУРА У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГОСТРИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ, УСКЛАДНЕНИМ ПЕРИТОНІТОМ.
84
14.
Лахтадир Т. В.
АНАЛІЗ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СИНДРОМУ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ.
89
15.
Мажидова О. З., Расулова Х. А.
К ВОПРОСУ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, ПОДВЕРГШИХСЯ ЧРЕСКОЖНОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ.
96
16.
Мороз А. Б., Локота Є. Ю., Локота Ю. Є.
ОЦІНКА ЯКОСТІ ФІКСАЦІЇ ЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПОВНОЮ ВТРАТОЮ ЗУБІВ.
103
17.
Червінський Л. С.
ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА COVID 19 ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ БАКТЕРИЦИДНОГО УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ОПРОМІНЕННЯ ПОВІТРЯ.
105
18.
Черепович Т. А.
ПОНЯТИЕ «ОРТОБИОЗ», РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВЬЕ.
112
19.
Шафоростова М. Е.
ХРОНИЧЕСКИЙ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИЙ ГРАНУЛЕЗНЫЙ ФАРИНГИТ, КАК ОСЛОЖНЕНИЕ, ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ(COVID-19).
120
20.
Шевчук Т. І., Опалько Р. С.
ДЕМОДЕКОЗ ЯК МЕДИКО-БІОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА.
124
21.
Штанюк Є. А., Коваленко Т. І., Краснікова Л. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ ПРЕПАРАТІВ З ДІОКСИДИНОМ ТА ЛЕВОФЛОКСАЦИНОМ НА РЕФЕРЕНТНІ ШТАМИ ОСНОВНИХ АЕРОФІЛЬНИХ ЗБУДНИКІВ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ.
130

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

22.
Мельник Г. М., Ярних Т. Г., Олійник С. В.
ОБГРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СКЛАДУ І ТЕХНОЛОГІЇ ЕКСТЕМПОРАЛЬНОЇ МАЗІ З МЕНТОЛОМ І ВІСМУТУ СУБНІТРАТОМ.
133

 CHEMICAL SCIENCES

23.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
ТРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ ОДНІЄЇ МЕКСИКАНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ.
140

TECHNICAL SCIENCES

24.
Abdumajidov A. A., Akhmedova Iroda Zikrilla qizi, Mirataev A. A., Nabieva I. A.
EXPLORING POSSIBILITIES OF USING TEXTILE WASTE IN THE PAPER INDUSTRY.
146
25.
Ratushnyi O., Ignatiev O., Kulikov O., Bezsmertnyi O.
PROLONGATION OF THE PUMP LIFECYCLE IN PULSATING OPERATION MODE.
149
26.
Vladimirov L. V.
DEFINITION OF ENVIRONMENTAL RISKS.
156
27.
Дорофеев В. С., Егупов К. В., Егупов В. К.
ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕЙСМОСТОЙКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.
163
28.
Пушка О. С., Бортнічук О. В., Губеня В. О, Люлька О. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ТЕПЛОЄМНІСТЬ КРОХМАЛЬНИХ КЛЕЙСТЕРІВ.
170
29.
Тарасенко О. В., Мартинов Д. О.
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ КІЛЬКОСТІ ПОРУШЕНЬ ВОДІЯМИ ВИМОГ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ.
173
30.
Шендрик О. М., Шендрик Д. О.
ВИКОРИСТАННЯ ГЕО ТА АКВАТЕРМАЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ПРИКЛАДІ ФЛЕГРЕЙСЬКИХ ПОЛІВ.
180

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

31.
Алексеева Л. А., Украинец В. Н., Гирнис С. Р.
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ТОННЕЛЯ РАЗНОЙ ГЛУБИНЫ ЗАЛОЖЕНИЯ ПРИ ДЕЙСТВИИ ДВИЖУЩЕЙСЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ.
185
32.
Мусаев А. М.
О ПОРЯДКЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ [m, n] – СИНГУЛЯРНЫХ ИНТЕГРАЛОВ В МЕТРИКЕ ПРОСТРАНСТВО Lp, σ, τ (E+2).
194

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

33.
Мансарлійський В. Ф., Романенко С. Е., Пепеляшков С. С.
ПРОГНОЗ РАДІАЦІЙНОГО ТУМАНУ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ МІСЦЕВИХ УМОВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.
202

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

34.
Laman Teymurzade Teymur
CORRELATION OF THE LOWER AND THE MIDDLE DEVONIAN OF THE NAKHCHYVAN AR WITH MODEL SECTIONS OF THE ARDENN-RHEIN REGION OF THE WEST EUROPE AND ANALOGOUS SECTIONS IN THE OTHER REGIONS OF EURASIA.
209

ARCHITECTURE

35.
Лусь В. І., Вотінов М. А., Солнцев А. Г., Коссе В. Ю.
ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ 3D МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВІРТУАЛЬНОГО МАКЕТУВАННЯ.
214

 PEDAGOGICAL SCIENCES

36.
Levashova O. L., Tishakova T. S.
ACADEMIC INTEGRITY IN HIGHER EDUCATION.
219
37.
Solovyova O. V.
E-LEARNING: PROS AND CONS.
222
38.
Башевська М. Л., Морозова А. О.
ФОРМУВАННЯ ОСНОВ УПРАВЛІННЯ ХОРОМ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА.
227
39.
Безрученков Ю. В.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА: СИСТЕМИ HACCP В ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА.
231
40.
Вербівський Д. С., Карплюк С. О., Усата О. Ю., Бенедисюк М. М.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ЗАВДАНЬ МІЖПРЕДМЕТНОГО ЗМІСТУ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ФІЗИКИ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ.
238
41.
Височіна Н. Л., Петрачков О. В., Білошицький В. В.
РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ.
246
42.
Ємельянова Д. В., Тадеуш О. Х., Хакиєва С. Х.
ФОРМУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ГОТОВНОСТІ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН.
253
43.
Желуденко М. О.
СПОСОБИ ВИХОДУ ІЗ СТРЕСОВОГО СТАНУ, СПРИЧИНЕНОГО КОРОНАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ К-19.
258
44.
Іванова М. В., Кухта В. В.
ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ ДЛЯ ДОРОСЛИХ, ЩО ВЕДУТЬ СИДЯЧИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ.
262
45.
Касаткіна-Кубишкіна О. В., Курята Ю. В.
REDUCING THE ROLE OF AFFECTIVE FACTORS IN BLENDED LEARNING SETTINGS.
265
46.
Криськів М. Й.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ОПРАЦЬОВУВАННЯ ПУНКТУАЦІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ.
273
47.
Короткіх М. А.
ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ.
280
48.
Колеснікова М. Л., Кудлюк Д. В.
ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОЇ МУЗИКИ.
285
49.
Куторжевська Л. І., Ємець С. А.
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СОФІЇ РУСОВОЇ ТА ВОЛОДИМИРА КОРОЛЕНКА В ПОЛТАВІ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ.
291
50.
Кухта В. В., Іванова М. В.
АСТМА І ФІЗИЧНІ ВПРАВИ. ЧИ МОЖЕ ДИТИНА З АСТМОЮ ЗАЙМАТИСЯ СПОРТОМ?
302
51.
Лян Цзи
НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА.
306
52.
Месарош Л. В.
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ШКОЛАХ.
310
53.
Михалюк А. М., Федотова А. Р.
НАУКОВИЙ ДИСКУРС ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНА СВІДОМІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ».
315
54.
Мокроменко О. В.
ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ХІХ СТ. (З ДОСВІДУ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Р. ОУЕНА).
320
55.
Павлишинець К. Ю.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
327
56.
Пeрeкопський В. С.
ДИДAКТИЧНA КОНЦEПЦIЯ РОЗВИТКУ ДОСЛIДНИЦЬКОГО ПОТEНЦIAЛУ ШКОЛЯРIВ.
332
57.
Приходько Н. М.
ПЛЕНЕРНІ УРОКИ, МЕЙКЕРСТВО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО – МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ.
335
58.
Рассохіна Л. Р., Кубіцький С. О.
ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕДАГОГА-ІННОВАТОРА ЯК ДОМІНАНТНИЙ ФАКТОР СТАНОВЛЕННЯ ОСНОВ ГУМАНІЗМУ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ.
341
59.
Рудьковська Н. В., Лантух З. О., Ворошилова О. О.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ.
352
60.
Самойленко О. В., Козинська І. А.
ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.
359
61.
Сверчевська І. А.
РОЛЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ЗАДАЧ ТА ЇХ УЗАГАЛЬНЕННЯ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ.
365
62.
Соколовська О. С.
РОДИННА ПЕДАГОГІКА У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА.
372
63.
Турукіна О. В., Лосєв О. С., Лосєва О. С., Овчаренко Л. В.
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА.
379
64.
Цвілик С. Д., Гаркушевський В. С., Сметанський А. Л., Слойко В. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ STEAM-ПРОЄКТУВАННЯ В НАВЧАННІ ТЕХНОЛОГІЙ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.
384
65.
Чорна В. В., Плахова В. В.
ЕЛЕМЕНТИ TEAM BUILDING ТА ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.
391
66.
Чорна В. В., Чумаченко О. О.
ДІАЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.
394
67.
Чорна В. В., Синишина В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ З РОЗЛАДОМ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ: ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ.
397
68.
Чорна В. В., Пашинська А. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ.
403
69.
Шапошнікова А. О., Мірошніченко Т. В.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
408
70.
Щавінський Ю. В., Кузнецов В. В., Ніколаєв С. Т.
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.
414

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

71.
Sergeyeva T. V., Turlakova N. B., Nazymko O. V.
STUDENTS SOCIAL AND EMOTIONAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT BASED ON ECO-HUMANISTIC PATTERN.
419
72.
Кузнецова О.
ДОСТАРТОВИЙ СТАН ЮНИХ ТХЕКВОНДИСТІВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗМАГАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ.
426
73.
Кузікова С. Б., Живицька Д. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ФЕНОМЕНІВ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ТА АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ.
435
74.
Надьон В. П.
МОЖЛИВІ ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ З ЯКИМИ СТИКАЮТЬСЯ МОЛОДІ НАУКОВЦІ.
440
75.
Нестеренко Т. В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА БИОСУГГЕСТИВНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОЙ КОРРЕКЦИИ ЛОГОНЕВРОЗА У ВЗРОСЛЫХ.
443
76.
Підлісна С. В.
ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЧИННИК РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА.
447
77.
Разводова Т. О., Лобот Н. А.
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ДО УМОВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
451

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

78.
Черній Л. В., Чугаєвський В. Г.
КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ З ЦІЛЬОВОЮ АУДИТОРІЄЮ.
456

 HISTORICAL SCIENCES

79.
Koshkina O., Rachkovskyi O.
CONDITIONS OF SOCIAL AND POLITICAL CONFLICT IN SLOBODA UKRAINE (SECOND HALF OF THE XVII CENTURY AND THE BEGINNING OF THE XVIII CENTURY).
461

 POLITICAL SCIENCES

80.
Makarenko M. V.
FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF GLOBAL HEALTH AND MEDICAL CARE.
466
81.
Zaporozhets T. V.
THE ROLE OF TECHNOLOGICAL TRANSFORMATIONS IN THE PROCESSES OF STATE MANAGEMENT.
469

 PHILOLOGICAL SCIENCES

82.
Lupu A. V.
FUNCTIONING OF PROFESSIONAL VOCABULARY IN ENGLISH MEDICAL TEXTS.
473
83.
Корбозерова Н. М.
КРИТЕРІЇ ВИДІЛЕННЯ СУЧАСНИХ ТИПОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МОВ.
478
84.
Рожкова І. Г.
ПОЛІТИЧНА МЕТАФОРА ЯК ЗАСІБ МОВЛЕННЄВОГО ВПЛИВУ ТА МЕТАФОРИЧНІ МОДЕЛІ НА ПРИКЛАДІ СУЧАСНОГО ГРЕЦЬКОГО ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСУ.
484
85.
Сімонок В. П., Мельнікова Т. В.
МОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ.
491

ECONOMIC SCIENCES

86.
Onikiienko A., Horbunov R.
DRIVING INNOVATIVE DIGITAL TRANSFORMATION OF BUSINESS WITH DATA SCIENCE.
500
87.
Антощук В. М., Болтьонков В. О., Куваєва В. І.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЕКСПЕРТНОЇ ПІДТРИМКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В БІЗНЕС-СТРУКТУРА.
505
88.
Базалієва Л. В.
МАРКЕТИНГ ДОВІРИ: ДОВІРА ЯК КВАЛІТАТИВНИЙ СТАН СПОЖИВАЧА.
512
89.
Васюта В. Б., Шабазова Я. В.
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: МІСЦЕ У РЕЙТИНГУ СВІТОВОГО БАНКУ «DOING BUSINESS».
516
90.
Захаріна О. В.
ТЕХНОЛОГІЇ БРЕНДИНГУ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ.
520
91.
Лойко В. В., Вовк В. А.
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОТГ.
527
92.
Саакян А. А.
ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТОВ И ИНСТРУМЕНТАРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
535
93.
Соколовський В. А., Щоголєва І. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОДІЙ РІЗНОГО РІВНЯ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ ІВЕНТ-ТУРИЗМУ.
542
94.
Трушкіна Н. В.
ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО КЛАСТЕРУ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ЗАСАДАХ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ).
545
95.
Цыпкин Ю. А., Пакулин С. Л., Ильичев К. С., Козлова Н. В., Феклистова И. С.
КОМПЛЕКСНОЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ.
553

LEGAL SCIENCES

96.
Колісніченко Р. М., Цумарєв М. І.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ.
561
97.
Людвік В. Д., Івашина І. А.
ПОНЯТТЯ СПІВУЧАСТІ В ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА.
568
98.
Могильчук О. О., Барсуков А. О.
ДО ПИТАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ФОРМУВАННЯ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ СФЕРИ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.
572
99.
Радченко О. Ю., Фещук К. О.
СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ ЯК ЗАСІБ ВПОРЯДКУВАННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ.
578
100.
Сич В. І.
ДЕФІНІЦІЯ «СУБ’ЄКТИВНЕ ПРАВО ПАЦІЄНТА» У КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕННЯХ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА.
585
101.
Шуліма А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВТРАТИ ЧИННОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМ АКТОМ.
588

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-88-32934-02-1 и УДК, выходные данные г. Рим, Италия, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: