fbpx

IV Международная научно-практическая конференция “PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT”, 20-22 декабря 2020 года Киев, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

20-22 декабря 2020 года в г. Киев, Украина

состоялась IV Международная научно-практическая конференция

PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Priority directions of science and technology development. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-development-20-22-dekabrya-2020-goda-kiev-ukraina-arhiv/.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1.
Dudenko M. R.
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF APPLICATION OF HUMATES IN AGRICULTURAL PRODUCTION
26
2.
Воронюк Т. Л., Карунський О. Й.
ВИКОРИСТАННЯ СУСПЕНЗІЇ ХЛОРЕЛИ ПРИ ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ
31
3.
Головко А. Н., Бондаренко А. М.
ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ НАВОЗА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
37
4.
Костюк Є. Р.
ГОДІВЛЯ СУХОСТІЙНИХ КОРІВ
43
5.
Костюк Є. Р.
ГОДІВЛЯ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ
46
6.
Костюк Є. Р.
ГОДІВЛЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ
48
7.
Савченко І. Ю.
ГОДІВЛЯ КУРЕЙ-НЕСУЧОК
50
8.
Савченко І. Ю.
ГОДІВЛЯ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ У НЕПАРУВАЛЬНИЙ ПЕРІОД
52
9.
Сергеева Н. В.
ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ МИКРОКЛИМАТА В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ
54
10.
Філіпова П. О., Костюк Є. Р.
ГОДІВЛЯ ПОРОСЯТ-СИСУНІВ
61
11.
Хмельницький О. В., Садовська Н. П., Попович Г. Б.
ВПЛИВ ВОДНИХ ЕКСТРАКТІВ АМБРОЗІЇ ПОЛИНОЛИСТОЇ НА ЛАБОРАТОРНУ СХОЖІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
64

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

12.
Гарагуля Г. І., Скабцов М. А., Гарагуля А. М.
ВИКОРИСТАННЯ БАКТЕРІОФАГУ В ЛІКУВАННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ СТАФІЛОКОКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ
70

 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

13.
Kurchii B. A.
REMEMBRANCE OF THE FUTURE: IDEAS THAT WERE BORN IN THE ERA OF ORTHODOX THINKING IN BIOLOGY IS THE DISEASE CURABLE IN THE FORESEEABLE FUTURE
75
14.
Корольчук О. В., Вітряк О. П.
ВПЛИВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА БАЗИДІАЛЬНІ МАКРОМІЦЕТИ
82
15.
Юдіна Е. О.
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
85

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

16.
Shepetko E. N., Bilyachenko M. V., Kondakova O. Yu., Danylenko A. A.
RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF DUODENAL ULCERS WITH THREE COMBINED COMPLICATIONS
89
17.
Svirepo P. V., Domnenko V. Yu.
USE OF THE NISSEN OPERATION IN THE «SHORT FLOPPY NISSEN» MODIFICATION FOR THE TREATMENT OF HIATAL HERNIA IN COMBINATION WITH ESOPHAGITIS
92
18.
Белай В. С., Кумеда М. А., Остольский В. В., Cуходуб Л. Б., Cуходуб Л. Ф.
IN VIVO ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИАПАТИТА
95
19.
Бирчак І. В., Антонюк К. В.
ІСТМІКО-ЦЕРВІКАЛЬНА НЕДОСТАТНІСТЬ: ІСТОРІЯ ВІД ШВІВ ДО ПЕСАРІЮ
102
20.
Бобро С. Г., Казіханова А. І., Азізова О. В., Бобловська Д. В., Рубцова К. В.
АСПЕКТИ ЕТІОПАТОГЕНЕЗУ ТА КЛІНІКИ НЕДОЛІКІВ ШКІРИ
104
21.
Варивончик Д. В., Буранова Я. Ю.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РАННЬОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ КОМБАТАНТІВ З ПІСЛЯТРАВМАТИЧНИМИ СТРЕСОВИМИ РОЗЛАДАМИ
109
22.
Гнатюк М. С., Процайло О. М., Татарчук Л. В., Монастирська Н. Я.
ОСОБЛИВОСТІ РЕМОДЕЛЮВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО РУСЛА ТОВСТОЇ КИШКИ ПРИ РЕЗЕКЦІЯХ РІЗНИХ ОБ’ЄМІВ ПАРЕНХІМИ ПЕЧІНКИ
115
23.
Губіна Н. В., Саламандик Н. В.
ЗМІНИ З БОКУ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ В ГОСТРИЙ ПЕРІОД КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ
119
24.
Дубівська С. С., Бітчук М. Д., Деркач Ю. В., Кікош К. Ю., Дащук А. А., Якушев Є. Д.
БІОХІМІЧНІ МАРКЕРИ ГІПОКСІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПРИ ЗАГАЛЬНІЙ АНЕСТЕЗІЇ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ
125
25.
Ерошкина Т. В., Иванченко Е. Ю.
ПРОБЛЕМА АНОРЕКСИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ, ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ РАЗВИТИЕ
128
26.
Зайцев М. А., Максименко М. В., Коротя Н. В., Тюлюкин И. О., Сусак Я. М.
МЕСТО ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ
132
27.
Кравчук О. М.
ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКА УТВОРЕННЯ СІРКОВОДНЮ НА ЗМІНИ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА МІТОХОНДРІАЛЬНУ ДИСФУНКЦІЮ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
134
28.
Лепетайло Д. В.
MODERN RESEARCH IN THE FIELD OF MEDICINE
141
29.
Мазур К. Б., Ібрагімова Шафаг Ельнур кизи, Гаврилов А. В.
МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ С
146
30.
Марцінковський І. Б., Каганець Д. В.
КОНТРОЛЬ ТА РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ВЕЛИЧИНИ НАВАНТАЖЕННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ОСЛАБЛЕНИМ ЗДОРОВ’ЯМ
148
31.
Осипенко І. П., Кудінська О. М., Сірош В. В.
ОЦІНКА РІВНЯ ТРИВОГИ ТА ДЕПРЕСІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ГІПОПЛАЗІЄЮ ХРЕБТОВОЇ АРТЕРІЇ НА ФОНІ НДСТ
155
32.
Пилипчук Т. П., Криницька І. Я.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ОСТЕОКАЛЬЦИНУ У ЩУРІВ В ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ СИНДРОМУ ТРИВАЛОГО СТИСНЕННЯ
157
33.
Пустова В. В.
ЗАСТОСУВАННЯ FAST TRACK ПІДХОДУ ПРИ ОПЕРАЦІЯХ НА СЕРЦІ ЗІ ШТУЧНИМ КРОВООБІГОМ
160
34.
Рикало Н. А., Іваниця А. О.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИК СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ СТУДЕНТАМ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ У МЕДИЧНИХ ВУЗАХ
163
35.
Семененко К. М.
СИНДРОМ МЕНЕДЖЕРА У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПО ОБМІНУ ДОСВІДОМ В МІЖНАРОДНОМУ ПРОЕКТІ РОЗВИТКУ: «ПОКРАЩЕННЯ ДОСТУПУ ДО СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я»
166
36.
Соловей В. М., Савченко Д. М., Струс Ю. А.
ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ ЗНЕБОЛЮВАННЯ ПОЛОГІВ — ЕПІДУРАЛЬНА АНЕСТЕЗІЯ
168
37.
Супруненко В. Г., Кулай Н. І., Стафійчук О. П.
ПРОБЛЕМАТИКА ДІАГНОСТИКИ В ПСИХІАТРІЇ
172
38.
Тещук В. Й., Тещук Н. В., Руських О. О.
ВПЛИВ РЕЗОНАНСНОЇ МАГНІТО-КВАНТОВОЙ ТЕРАПІЇ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ОСНОВНИХ ЛАНОК НЕЙРОМОТОРНОГО АПАРАТУ У ХВОРИХ З НЕВРОЛОГІЧНИМИ СИНДРОМАМИ ПОПЕРЕКОВОГО ОСТЕОХОНДРОЗУ (ПО ДАНИМ ЕНМГ)
175
39.
Тітов О. В., Тітова В. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ТА СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ПЛАЦЕНТІ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ I ТИПУ
178
40.
Ткаченко О. В., Шереметьєв В. О.
ІНФОРМОВАНІСТЬ СТУДЕНТІВ НЕМЕДИЧНИХ ВНЗ ПРО ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ
185
41.
Філик О. В.
ДІАГНОСТИКА ГОСТРИХ ПОРУШЕНЬ НУТРИТИВНОГО СТАТУСУ У ДІТЕЙ З ГОСТРОЮ ДИХАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ
187
42.
Фоменко К. Н.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ
191
43.
Чернета В. М., Пилипюк В. М.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ УМОВ РОБОТИ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
197
44.
Шейкина Н. В., Окишор Ю. С.
ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
203
45.
Щербата І. В., Смандич В. С., Мандрик О. Є. Хухліна О. С.
СУЧАСНИЙ ОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ МЕГАЛОБЛАСНОЇ АНЕМІЇ
209

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

46.
Карпенко Л. А., Купрейчук А. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ
213
47.
Качура Т. М., Кисіль І. О.
ПРОБЛЕМА УТИЛІЗАЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВІДХОДІВ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
217
48.
Кухтенко А. С., Трутаев С. И., Черновол О. Н.
ФАРМАКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
222
49.
Ширко А. Ю., Васенда М. М., Будняк Л. І., Бердей І. І., Покотило О. О.
ВПЛИВ ЗРАЗКІВ МКЦ НА ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ МАСИ ДЛЯ ТАБЛЕТУВАННЯ, ЩО МІСТИТЬ ПРИМУЛИ ДРІБНОЗУБЧАСТОЇ ЛИСТКІВ ЕКСТРАКТ ГУСТИЙ
225

 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

50.
Головко Д. А., Гончарова І. В., Фесенко В. С., Калюжна А. І.
ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД СПОЛУК ФЕРУМУ РЕАГЕНТНИМИ МЕТОДАМИ
230
51.
Кижаев С. А., Аксютина Е. И., Гросу О. К., Гунченко В. А., Гусаревич Л. В.
КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ
233
52.
Кижаев С. А., Драпак А. С., Зозульская Е. С., Кинаш М. С.
ОБЗОР СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
238
53.
Кижаев С. А., Кльопка В. С., Рогова Е. Ю., Закипна Е. П., Звинковская А. Е.
ВОЗМОЖНОСТИ КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
243
54.
Кижаев С. А., Пунько И. С., Ценова В. М., Асмолков С. О., Карасьов А. П.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
248
55.
Котов С. О., Власенко Н. Є., Коваленко І. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ Li –ІОННИХ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ АКУМУЛЯТОРІВ
255
56.
Лу Ян Фен, Коваленко І. В., Власенко Н. Є.
ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОНОМНИХ СИСТЕМ ПОВНОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ КИСНЮ
258
57.
Позднякова У. О., Груздєва О. В.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ ХЛОРВМІСНИМИ СПОЛУКАМИ В УКРАЇНІ
264
58.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
ТРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ ПОПУЛЯРНИХ ІСПАНОМОВНИХ ПІСЕНЬ
271

 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

59.
Gorobey V.
MODIFICATION OF THE MOUNTED MILLING CUTTER FOR PRE-SOWING TILLAGE IN BREEDING AREAS
278
60.
Vysoven D. D.
AUTONOMOUS ESTABLISHMENT OF COMMUNICATION BETWEEN INTELLIGENT AGENTS AND THE FORMATION OF A MULTI-AGENT SYSTEM
285
61.
Авалбаев Г. А., Тогаймурадова Дилрабо Мирзабой кизи, Рашидова Райхон Ризомат кизи
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ КОНТАКТА С ЗАСОЛЕННЫМИ ГРУНТАМИ НА РАЗВИТИЕ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ БЕТОНА
291
62.
Авалбаев Г. А., Хидиров Хожиакбар Султонмахмуд угли, Рашидова Райхон Ризомат кизи
КОРРОЗИЯ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТОПЛИВА
297
63.
Бараненко Р. В., Постольник К. А.
ПРОМИСЛОВЕ (КОРПОРАТИВНЕ) ШПИГУНСТВО: АНАЛІЗ РИЗИКІВ ВИТОКУ СЛУЖБОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
301
64.
Безбатченко Ю. А., Гришин В. С.
ФОРМОУТВОРЕННЯ ДЕТАЛЕЙ СОПЛОВИХ БЛОКІВ РАКЕТНИХ ДВИГУНІВ
305
65.
Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В.
АНАЛІЗ СТАНУ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
311
66.
Блезнюк О. В., Іванов В. І.
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ МАШИН
316
67.
Боженко М. Ф., Кравчук К. С.
ДОПОВНЕННЯ ДО НОРМАТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗОВНІШНЬОГО ПОВІТРЯ
324
68.
Валявская Е. Р., Белогородский Ю. С., Ширинян А. С.
ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ В УКРАИНЕ КОНСТРУКЦИЙ ВЛАДИМИРА ШУХОВА
330
69.
Вапнічний С. Д., Крамаренко О. В., Міхно М. Г., Рубан О. С.
АРХІТЕКТУРА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ ЗАДАЧ З ПРОГРАМУВАННЯ
334
70.
Вербицький В. Д., Петренко О. М.
ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ ПЛАТФОРМИ «1С: ПІДПРИЄМСТВО»
339
71.
Галат О. Б., Маслов М. О.
РОЗРОБКА СТЕНДУ З ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ
342
72.
Галат О. Б., Романенко О. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТЛОДІОДНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ
347
73.
Данилова С. В.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОНЯЧНОЇ ТА ВІТРОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ
350
74.
Дідковська М. В., Міщук А. Р.
СИСТЕМА ОРКЕСТРАЦІЇ В РОЗПОДІЛЕНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ НА ОСНОВІ НАВЧАННЯ З ПІДКРІПЛЕННЯМ
354
75.
Дорогань К. С.
РОЗГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДІВ РОЗВАНТАЖЕННЯ ТРАФІКУ МОБІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
363
76.
Елисеева Л. Г., Кокорина Д. С., Осман Али Джамиль
ПРОИЗВОДСТВО ИННОВАЦИОННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
370
77.
Єршов В. В., Ізвалов О. В.
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ КЕРУВАННЯ ПОЛЬОТОМ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
380
78.
Кижаев С. А., Диденко К. Е., Коноплянка М. А., Чиж П. М.
К ВОПРОСУ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
387
79.
Кикина Є. Б., Ніколенко В. В.
РОЗПІЗНАВАННЯ ЛЮДСЬКИХ ОБЛИЧЬ НА ОСНОВІ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON
393
80.
Кізим М. С.
ПРОГНОЗУВАННЯ ВИНИКНЕННЯ РАКОВИХ КЛІТИН У ЛЮДИНИ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ
401
81.
Клепа О. І.
ВПЛИВ ПАРОТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА СИРОВИНУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПАРОКОНВЕКЦІЙНОЇ ПЕЧІ
404
82.
Климчук М. О.
АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗНИЖЕННЯ ВТРАТ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ
409
83.
Кондратенко О., Коваленко С., Ткаченко О., Капінос Є.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОГО КРИТЕРІАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОЦЕСУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОРШНЕВИХ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ
412
84.
Краєвий В. А., Лукавенко В. П., Бєліков К. О.
ЛАБОРАТОРНА УСТАНОВКА ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАКТОРНОГО ПУСКУ АСИНХРОННОГО ПРИВОДУ МЕХАНІЗМУ ПІДЙОМУ ЕЛЕКТРОТАЛІ
422
85.
Кусий Я. М., Чернишенко Я. В.
ПРОЕКТУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ SADT-ТЕХНОЛОГІЙ
426
86.
Кустливий А. О., Черевик В. М.
МІГРАЦІЯ В ХМАРИ
433
87.
Кустливий М. О., Черевик В. М.
CISCO PACKET TRACER ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОБУДОВИ ІОТ РІШЕНЬ
437
88.
Левчук О. М., Терпак Ю. В.
РОЗРОБКА ПРИСТРОЮ ВІЗУАЛЬНОЇ ДЕМОНСТРАЦІЇ РОБОТИ АЛГОРИТМІВ СОРТУВАННЯ ДАНИХ У МАСИВАХ В ПРОЦЕСІ ШКІЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ КУРСІВ ПРОГРАМУВАННЯ
442
89.
Лічконенко Н. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ ГАЗУ І РОЗПЛАВУ НА РОЗМІР МІКРОГРАНУЛ ПРИ ГАЗОВОМУ РОЗПИЛЮВАННІ
448
90.
Лоїк В. Б., Бабаджанова О. Ф., Татарінов І. М.
РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ В АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЯХ ЕЛЕКТРОКАРІВ
455
91.
Мадоян Г. О.
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОШИРЕННЯ COVID-19 ТА ЇХ НАСЛІДКІВ
461
92.
Маньшин І. С., Сєліванов К. О.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОFDM В CЕГМЕНТІ МІКРОСТІЛЬНИКІВ МЕРЕЖІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ GSM
465
93.
Мітрахович М. М., Комаров В. О.
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КРИЛА ЛІТАКА ЗА ЙОГО ВІБРАЦІЙНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
472
94.
Островерх О. О.
БЕЗСТУПІНЧАСТА ГІДРООБ’ЄМНО–МЕХАНІЧНА ТРАНСМІСІЯ, ЩО ПРАЦЮЄ ЗА СХЕМОЮ «ДИФЕРЕНЦІАЛ НА ВХОДІ», У СКЛАДІ АВТОМОБІЛЯ ДЛЯ РЕМОНТУ НАФТОГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН
479
95.
Петрова Р. В., Иванцов А. С.
РАЗРАБОТКА MIDI КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО СЕКВЕНСОРА
486
96.
Петрова Р. В., Кузяєв Д. Р.
КІБЕРБЕЗПЕКА СИСТЕМИ «РОЗУМНИЙ ДІМ»
491
97.
Петрова Р. В., Леонов Д. В.
СПОСОБ УДАЛЕННОГО ЗАПУСКА РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ
495
98.
Петрова Р. В., Посашков О. Ю.
МЕТОДИ АВТОМАТИЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ ЗАДАЧ У КОРПОРАТИВНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ
498
99.
Пилипчук А. О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГНУЧКОЇ РОБОТИ MFA
502
100.
Повхан І. Ф., Волков О. С., Федорка П. П., Ваш Ю. В.
ПРОГРАМНА ГЕНЕРАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ДЕРЕВ КЛАСИФІКАЦІЇ
507
101.
Сабурова С. О., Скалозуб В. В., Рибас К. В.
МЕТОДИ ЗАХИСТУ ПОСЛУГ ХМАРИ
513
102.
Свіржевська А. І.
ТІСНА ІНТЕГРАЦІЯ LTE-5G
519
103.
Синельніков О. Д., Лоїк О. І., Радзіонов С. М.
НЕБЕЗПЕКА АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ ЕЛЕКТРОКАРІВ
525
104.
Французан Л. П., Абрамов С. О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ЗАПРАВОЧНО-ЗЛИВНОГО КЛАПАНУ
532
105.
Якубова І. К., Якобчук Р. Л.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВИДАЛЕННЯ ЗГУЩЕНОЇ ФАЗИ З БАРАБАНА САМОРОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО СЕПАРАТОРА
539

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

106.
Данилов В. Я., Майко О. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕРАТИВНИХ ЗМАГАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ЗОБРАЖЕНЬ З НАДВИСОКОЮ РОЗДІЛЬНОЮ ЗДАТНІСТЮ. НА ПРИКЛАДІ МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
543
107.
Жиров О. Л., Сенюк К. К.
ОЧИСТКА ДАНИХ ВІД ВІДХИЛЕНЬ З ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ
550
108.
Филер З. Е.
СОЕДИНЕНИЕ ЮПИТЕРА И САТУРНА И ЦИКЛЫ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ
554
109.
Чернікова О. М., Гордєєв В. В., Черніков М. Г.
ВОДНЕВА ЛАМПА ЯК ДЖЕРЕЛО УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В ФОТОСПЕКТРОСКОПІЇ
562
110.
Шкода Н. Г., Розенбаум В. М., Зайцева Е. М., Шакель Е. В.
БРОУНОВСКИЙ МОТОР, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЙ ЗА СЧЕТ ПЕРЕХОДОВ В ТРЕХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЕ
564

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

111.
Кіщук М. С.
ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН ВОДНОСТІ РІЧОК БАСЕЙНУ ВЕРХНЬОГО ПРУТУ
569
112.
Обухов Є. В.
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ МЕЛКОВОДИЙ ДНЕПРОВСКИХ ВОДОХРАНИЛИЩ
574
113.
Осташек П. Д.
ГІДРОЛОГІЧНА ТА РУСЛОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА РІЧКИ ЧЕРЕМОШ (ПЕРЕДГІРНА ДІЛЯНКА)
587
114.
Юрченко Я. Н., Сургай Д. Д., Нестерчук А. А., Прасул Ю. И.
РЕКРЕАЦИЯ И КРАТКОВРЕМЕННАЯ РЕКРЕАЦИЯ: АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ
593

 ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

115.
Федій О. А., Скрипник О. І.
АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛИБОКОЗАНУРЕНИХ ВІДКЛАДЕНЬ У НАФТОГАЗОНОСНИХ БАСЕЙНАХ ЄВРОПИ, АЗІЇ ТА АМЕРИКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЛИБОКОГО ТА НАДГЛИБОКОГО БУРІННЯ
598

АРХИТЕКТУРА

116.
Ковальова В. В.
АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ ГОТЕЛІВ В РІЗНІ ЧАСИ
601

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

117.
Antonivska M.
MEDIA EDUCATION INTEGRATION IN THE MODERN PROCESS OF FLT
604
118.
Аксьонова С. О.
ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ СПОРТИВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В УКРАЇНСЬКОМУ СПОРТІ
608
119.
Биченок А. Ю.
БУЛІНГ – СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
612
120.
Бобир О. І.
ХУДОЖНЬО-ТВОРЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО СВІТОБАЧЕННЯ СТУДЕНТІВ-ХУДОЖНИКІВ
616
121.
Галайдіда О. В., Островерхова А. В., Фрасуняк Т. В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО СПЕЦІАЛІСТА
619
122.
Глобенко А. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИКЛАДАННЯ ЖИВОПИСУ ДЛЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ ФАХУ МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ
626
123.
Голуб Є. С.
МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОГРАФІКИ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ДАНИХ
629
124.
Гуменко Н. Ф.
СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС
636
125.
Двінських Н. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ (COVID-19)
641
126.
Демчик В. В.
МЕРЕЖЕВИЙ КОНТРОЛЬ РОБОТИ СТУДЕНТА ЗА КОМП’ЮТЕРОМ
644
127.
Джеджула О. М., Федорова К. О.
КУЛЬТУРА МІЖОСОБИСТІСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
647
128.
Діденко В. В., Сидора Ю. А.
ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ
651
129.
Долинський Б. Т., Погорєлова О. О., Буховець Б. О., Логінова А. І., Павлова Т. Ю.
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
653
130.
Доценко І. Б., Доценко М. І.
ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ЗНЗ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД З ІСТОРІЇ: ЯК ПРАЦЮВАТИ НАД ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ?
657
131.
Дяченко А. В., Поп’юк Х.-М. І.
ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ДИЗАЙНУ І ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
664
132.
Євмененко О. В., Дубініна І. О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ЛІТЕРАТУРИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
668
133.
Євтушенко Є. Г.
ІСТОРИКО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
671
134.
Жилкіна О. І., Шатохіна Г. Я., Портняга В. О.
УЧИТЕЛЬ І УЧЕНЬ: ВЗАЄМОВІДНОСИНИ, СПІЛКУВАННЯ
675
135.
Ієвлєв О. М., Яроль В. Г.
РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТА
679
136.
Калинич К. Ф.
ТРАДИЦІЇ АРХАЇЧНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ВИШУ
682
137.
Лесяк Н. І., Ієвлєв О. М.
ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ФАХОВА ЯКІСТЬ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ-ВИПУСКНИКІВ ЗВО
689
138.
Малихін О. В., Сухомлин О. А.
ЗНАЧЕННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID19
692
139.
Малкова К. В.
ЗАСТОСУВАННЯ БІГОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ЛЕГКОАТЛЕТІВ З БІГУ НА 400 МЕТРІВ З БАР’ЄРАМИ
697
140.
Матюхіна В. Г., Богданець-Білоскаленко Н. І.
ПРАКТИКА ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ, ФРАНЦІЇ, НІМЕЧЧИНІ ТА ІТАЛІЇ
702
141.
Мосійчук Л. В.
НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
709
142.
Недодатко Н. Г.
ВПЛИВ ДИТЯЧОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА МОРАЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКІВ
716
143.
Олексюк В. І.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
723
144.
Пикалова В. В.
STEM-МАТЕМАТИКА В СДМ GEOGEBRA
726
145.
Пюрик М. В., Павлишин В. В., Плав’юк Л. Ю., Красій М. В., Махлинець Н. П.
ШЛЯХИ ЗАСВОЄННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК БЕЗ СТРЕСУ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
732
146.
Радзівілова І. А.
ЗМІСТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
738
147.
Радько А. В., Дорогокупля О. І.
ВИКОРИСТАННЯ LEGO-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ГРУПІ КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ
743
148.
Савенкова О. В., Єланська О. О.
ВПЛИВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ЗДОРОВ’Я СУЧАСНИХ ДІТЕЙ
750
149.
Сагимбаева Д. Е., Кайраткызы Сая
ORGANIZATION OF ENGLISH LANGUAGE LESSONS USING AUTHENTIC VIDEO MATERIALS
755
150.
Свищ Л. О.
ЦІННІСНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ АКСІОЛОГІЧНИХ ЗМІН СУЧАСНОСТІ
762
151.
Сулковський А. В., Добрянський В. В.
ЗАСОБИ ПОЛІПШЕННЯ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
768
152.
Сулковський А. В., Невмержицький О. П.
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
770
153.
Фільчакова О. Г.
ЗАСОБИ НАОЧНОСТІ ПРИ НАВЧАННІ МОВІ ТА ЛІТЕРАТУРІ
776
154.
Чернова Н. Л.
ЗАОХОЧУЄМО МАЛЕЧУ РІДНИМ СЛОВОМ
781
155.
Шайдаюк О. І.
РОЛЬ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОГО ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНОГО ФАХІВЦЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДСЕСТРИНСТВО В ГЕРОНТОЛОГІЇ, ГЕРІАТРІЇ І ПАЛІАТИВНІЙ МЕДИЦИНІ»
788
156.
Швед І. В., Ієвлєв О. М.
ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦЯ
796
157.
Шетеля Н. І.
ГАЛУЗЬ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРНІЙ СИТУАЦІЇ
800
158.
Шлюхтіна О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З СЕРЦЕВО-СУДИННОЮ ПАТОЛОГІЄЮ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ
805
159.
Явтушенко О. В.
ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА. ВПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
809
160.
Яценко Т. В., Дзюба К. Ю.
«ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ СІМ’Ї В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ»
815

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

161.
Debre V. S., Mieshkov D. M., Zhylin M. Yu.
PROBLEMATICS OF EXTREME PSYCHOLOGICAL PRESSURE IN EXAM PERIOD
819
162.
Алексеенко И. В., Литвинова И. Л.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ УТРАТЫ
822
163.
Безбах М. В., Сімак В. О.
ВПЛИВ ХАРИЗМИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ АБО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
830
164.
Галянта Л. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ШКІЛЬНОЇ ТРИВОЖНОСТІ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
835
165.
Гуменюк Г. М., Ющук К. В.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ТУРИЗМУ НА РЕАБІЛІТАЦІЮ ВОЇНІВ АТО
841
166.
Доцевич Т. І.
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІВ ЯК РЕСУРС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
848
167.
Еверс Ія М.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПЕРВЕРТНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ ПЕДОФІЛІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
854
168.
Єланська О. О., Савенкова О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ-КАРАТИСТІВ
858
169.
Купрієць Д. Ю., Ліпінська Е. В.
ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ГЕНДЕРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ
861
170.
Лещук В. І.
ПСИХОЕМОЦІЙНА ВАЖЛИВІСТЬ РОЗМОВИ З БОГОМ
867
171.
Мельничук М. М.
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ КІНОМИСТЕЦТВА
871
172.
Пилипенко М. А., Клеванна Л. О., Віннік Т. І., Тертична О. В.
НАСИЛЬСТВО У СІМ’Ї ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ДОСВІД ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
875
173.
Пиотрович Е. В., Купринович Д. Г.
МЕТОДИКИ АРТ-ТЕРАПИИ В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ПСИХОЛОГУ
883
174.
Радченко А. М.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОК З ЗАЙВОЮ ВАГОЮ
886
175.
Стрижакова О. Ю.
ПРОКРАСТИНАЦИЯ
891
176.
Ткаченко К. О.
ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ РОБОТИ З ДІТЬМИ З АУТИЗМОМ У ПРОДУКТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
893

 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

177.
Tuliakova K., Shmorlivska A.
SOCIAL WORK: MODERN METHODS AND APPROACHES
899
178.
Василець О. І., Заєць О. Ю., Михайлюк М. П.
ВПЛИВ СУЧАСНИХ ЗМІ (НА ПРИКЛАДІ ТІК -ТОК) НА ФОРМУВАННЯ СТАЛОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ КОРИСТУВАЧА ТА ГРОМАДЯНИНА
902
179.
Максьом К. В., Абакумець І. М.
ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
910
180.
Тимошенко Д. О.
ДІАЛОГ ЯК ОСНОВНА ФОРМА АРГУМЕНТАЦІЇ
915
181.
Тулякова К. Р., Яригіна А. О., Гриценко П. М.
MEDIATION AS A WAY SOLVING CONFLICTS AT SCHOOL
918

 ЖУРНАЛИСТИКА

182.
Черниш О. О., Меженська Ю. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯХ ЛУГАНЩИНИ
924

 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

183.
Босий О. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ОРНАМЕНТИКИ РОЗПИСІВ ХРАМІВ ХУДОЖНИКАМИ ІКОНОПИСНО-РЕСТАВРАЦІЙНОЇ АРТІЛІ «ВІДРОДЖЕННЯ» НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
930
184.
Дика І. С.
СТИЛІСТИЧНІ РИСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ КОРЕЙСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ МОДИ
936
185.
Мельничук А. І.
АНАТОМІЧНІ РИСУНКИ ХУДОЖНИКА М. А. ШАРОНОВА З ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ УКРАЇНИ
941
186.
Охітва Х. М.
УКРАЇНСЬКА ЕСТРАДНА ПІСНЯ 1960–1980-Х РОКІВ У ЛЬВОВІ ЯК ЗАСІБ ТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ
944
187.
Сіканда Л. З.
ФОРМУВАННЯ СТИЛЮ ТА ІМІДЖУ КОРОЛІВСЬКИХ РОДИН АНГЛІЇ ТА ФРАНЦІЇ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
948
188.
Скляренко О. А.
ІСТОРИЧНА ЛЯЛЬКА В УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДНОМУ МИСТЕЦТВІ. АВТОРСЬКА ЛЕКЦІЯ
954
189.
Сліпченко О. С.
ТЕМП ТА МЕТР В МУЗИЦІ ПІЗНЬОГО БАРОКО
959

 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

190.
Аллеров В. Ю.
ПРИЗОВ НА СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР (ОСІНЬ 1990 Р.): ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ
964
191.
Антоненко В., Чиж В. С.
ТРАГЕДІЯ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ ОЧИМА ДІТЕЙ-СВІДКІВ
970
192.
Баран Р. Т.
ДОЧКА БАЙРОНА Й ІСТОРІЯ АВІАЦІЇ
976
193.
Курінной О. С.
УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПЛАСТУНІВ У ДЖЕМБОРІ 1933 Р. В ГЕДЕЛЛЕ
984
194.
Матвєєв А. Ю., Дзізінський М. С.
РАПАЛЛЬСЬКИЙ ДОГОВІР 1922 Р.: ЗНАЧЕННЯ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ ВЕЙМАРСЬКОЇ НІМЕЧЧИНИ
990
195.
Садикіна П., Чиж В. С.
АФГАНСЬКА ВІЙНА 1979-1989 РОКІВ У КУЛЬТУРНІЙ СПАДЩИНІ МІСТА ЕНЕРГОДАРА
994

 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

196.
Бондаренко А. І.
ДО ПИТАННЯ ДЕФІНІЦІЇ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ
1000
197.
Друк І. В.
ДИЗАЙН-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СУЧАСНА ПРОЕКТНА ПАРАДИГМА
1004
198.
Корощенко К. Р.
ВЕСІЛЬНІ ЧИНИ ТА ТРАДИЦІЇ НА СЛОБОЖАНЩИНІ
1007
199.
Федоренко С. С.
ВИШИВАНКИ ЕТНІЧНИХ БРЕНДІВ УКРАЇНИ: ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ПОШУК ТА ШЛЯХИ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ТРАДИЦІЙ
1011

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

200.
Галочкина А. А.
CINEMATOGRAPH AS AN INSTRUMENT OF AMERICAN FOREIGN POLICY
1017
201.
Івашова Л. М., Ткаченко Ю. С.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
1022
202.
Кушнір В. С.
ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
1030
203.
Макаренко М. В.
ГЕНЕЗИС НАУКОВИХ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ РОЗРОБОК У СВІТІ
1037
204.
Миронюк М. Л., Куликовська Д. Н., Лиман С. І.
ВПЛИВ КАТОЛИЦИЗМУ НА ПОЯВУ ЄВРОСКЕПТИЧНИХ НАСТРОЇВ СЕРЕД КОНСЕРВАТИВНОГО ІСТЕБЛІШМЕНТУ НІМЕЧЧИНИ
1044
205.
Наумова Н. Г., Нікітенко Н. О.
CHINESE HARMONIZING COOPERATION IN MODERN AFRICAN DISCOURSE
1051
206.
Рєзанова Н. О.
ПОПУЛІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ В СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ КУЛЬТУРІ
1056
207.
Семенюк О. А., Маланчук Л. О.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ ДОЗВОЛІВ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ У МІСТІ РІВНОМУ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ АГІТАЦІЇ
1062
208.
Хасілєв О. Й., Івашова Л. М.
ДЕРЖАВНА КАДРОВА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ
1065
209.
Шумский Л. Н.
РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОСТРОЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ ГОСУДАРСТВА
1073

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

210.
Bahrii H., Fedchenko A.
AUTHOR’S IDIOSTYLE AS AN OBJECT OF MODERN TRANSLATION STUDY (ON THE MATERIAL OF FITZGERALD’S WORKS AND THEIR TRANSLATIONS)
1079
211.
Baklanova V., Melnychenko H.
LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF THE OLD ENGLISH POEM “BEOWULF”
1084
212.
Dzygovskaya Ya., Melnychenko H.
ETYMOLOGY OF HOMONYMS IN THE ENGLISH LANGUAGE
1090
213.
Savasteeva T. V., Melnichenko G. V.
ETYMOLOGICAL DOUBLETS IN THE ENGLISH LANGUAGE – THEIR ORIGIN AND FUNCTIONING
1096
214.
Борбич Ю. О., Колесник М. Ю.
СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗОВИХ ДІЄСЛІВ
1101
215.
Бубон М. О.
ТВОРЧІСТЬ Г. СКОВОРОДИ – ЦЕ ФІЛОСОФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДУШІ
1105
216.
Вашека Л. Ю., Колесник М. Ю.
СЛЕНГ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
1109
217.
Владімирова Д. А., Колесник М. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЕЛІПТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ВИДАНЬ)
1113
218.
Гордун К. С., Колесник М. Ю.
ТРУДНОЩІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ
1118
219.
Данильчук А. А.
ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ТОЧНОЇ/НЕТОЧНОЇ КІЛЬКОСТІ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
1123
220.
Дзень Ю. Р., Колесник М. Ю.
ПРИНЦИПИ ПЕРЕДАЧІ ІДІОМ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
1129
221.
Єркіна Ю. М., Колесник М. Ю.
ПОХОДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО СЛЕНГУ
1135
222.
Іщенко М. І., Колесник М. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
1138
223.
Каширіна І. О., Гоцій А. В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ МЕТАФОРИ У МОВОЗНАВСТВІ
1142
224.
Кришко А. Ю., Бабаєва Ю. Р.
ДІЄСЛІВНІ ТА ІМЕННІ ЛЕКСЕМИ МЕНТАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ АБО ДІЇ
1145
225.
Куліш В. С., Сосновська А. А.
ВІДОБРАЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОБРАЗУ СИЛЬНОЇ ЖІНКИ НА МАТЕРІАЛІ КНИГИ М. ОБАМИ «СТАНОВЛЕННЯ»
1153
226.
Лелека А. І., Колесник М. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
1157
227.
Лобас Р. О.
WHAT IS YOUR LEARNING STYLE?
1162
228.
Макогон А. І., Бєлєхова Л. І.
МІФОСВІТ ЯК ОСОБЛИВИЙ ПРОСТІР РІЗНИХ ТИПІВ СЛОВЕСНИХ ОБРАЗІВ У ПОЕЗІЇ АМЕРИКАНСЬКОГО РЕНЕСАНСУ
1166
229.
Махобродзе В. В., Колесник М. Ю.
ІДІОМИ В НАШОМУ ЖИТТІ
1169
230.
Найдьонова Н. В.
ХИМЕРНІСТЬ У РОМАНІ-БАЛАДІ «ДІМ НА ГОРІ» В. ШЕВЧУКА
1173
231.
Радченко Д. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕЛЕСКОПІЧНИХ СЛІВ
1178
232.
Ріжняк О. Л., Семеняченко О. А., Костенко Н. Р.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ
1184
233.
Рогуляк Д. М., Колесник М. Ю.
ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС В ЛІНГВО-ПЕРЕКЛАДАЦЬКОМУ АСПЕКТІ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ ПРЕЗИДЕНТА США ДОНАЛЬДА ТРАМПА)
1188
234.
Сабліна С. В.
ДИНАМІКА ПІДГРУПИ ДІЄСЛІВ ЗОРОВОГО СПРИЙНЯТТЯ У СТАРОУ- ТА НОВОУКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
1192
235.
Слаба Т. О., Колесник М. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКІВ
1196

 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

236.
Лазоревич І. Р.
ВИЯВИ САКРАЛЬНОГО В ЕСТЕТИЦІ ПРИРОДИ ТА БІОМИСТЕЦТВІ ЯК РЕАКЦІЯ НА ЕКОЛОГІЧНУ КРИЗУ
1202

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

237.
Liang Rui
THE ROLE OF BRAND BUILDING IN UNIVERSITY BRAND MANAGEMENT
1210
238.
Shevchenko V., Koval N.
THE ROLE OF FINANCIAL REPORTING IN RESEARCHING ENTERPRISE PERFORMANCE
1211
239.
Sorokina I., Kalashnikova K.
THE MECHANISM OF THE DIAGNOSTIC CYCLE IN THE MANAGEMENT OF FINANCIAL CONDITION AND SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE
1215
240.
Галицький О. М., Кічук К. В.
ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
1222
241.
Гейко Т. Ю.
ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
1226
242.
Гетьман О. Л.
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЄЮ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ
1229
243.
Гойда О. О., Рудянова Т. М.
ЗАСТОСУВАННЯ АПАРАТУ ФІНАНСОВОЇ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
1234
244.
Гонтарь А. И., Жихор Е. Б.
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 В УКРАИНЕ
1238
245.
Дундар Д. С.
СИСТЕМА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1243
246.
Ємець Е. Р., Шевченко В. С.
ВИЗНАЧЕННЯ СПЕЦИФІКИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ТОРГОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ МАЛОГО БІЗНЕСУ
1253
247.
Жебель Є. Є., Рудянова Т. М.
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ БАНКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ДЮРАЦІЇ
1260
248.
Жовнір С. М.
ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
1266
249.
Ильин А. Ю., Каратаева О. Г., Бесшапошный М. Н., Ашмарина Т. И., Митенев Н. С.
КРИПТОВАЛЮТА КАК ПЛАТЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ НА МИРОВОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
1274
250.
Капелюшок С. В., Кудельський В. Е.
РИЗИКИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХ УНИКНЕННЯ
1281
251.
Корнелюк О. А., Сніжок С. Ю., Шевченко К. І., Лахтюк О. П.
КОН’ЮНКТУРА МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
1284
252.
Критенко О. О., Самойленко А. В.
ВІДКРИТІ ТОРГИ ЯК ОСНОВНИЙ СПОСІБ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
1290
253.
Купінець Л. Є.
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
1294
254.
Лисицкий В. Л., Гернет Н. Д.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ АДЕКВАТНОСТИ МОДЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕС СИСТЕМЫ
1302
255.
Майстренко Ю. В., Дупак Д.
ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ДІЯЛЬНОСТІ ІВЕНТ-АГЕНЦІЇ
1310
256.
Маринович В. В.
НОВІ ПІДХОДИ У ВИКОРИСТАННІ ТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ КОНКУРЕНТНОГО БЕНЧМАРКІНГУ ЗАДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИВАТНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1316
257.
Марініч А. В., Волкова О. Г.
ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ
1322
258.
Поєдінцева О. В., Авад Елькарім Хассан Авад Елькарим Хамза
КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1330
259.
Пустовійт Р. Ф., Ткаченко Н. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ РИТЕЙЛУ У ВІТЧИЗНЯНОМУ СЕГМЕНТІ ТОВАРІВ ДЛЯ КРАСИ І ЗДОРОВ’Я
1333
260.
Сапельнікова Н. Л., Бондаренко К. В.
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСУ
1338
261.
Сапельнікова Н. Л., Котюк Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ЩОДО ЯКОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
1344
262.
Сук П. Л.
ВИДИ ВИРОБНИЧОГО МЕТОДУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
1349
263.
Сулятицький П. І.
ФАКТОР ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
1356
264.
Тараканова Ж. І., Джусов О. А.
ЕКСПОРТНА МОДЕЛЬ ВИХОДУ КОМПАНІЇ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК
1362
265.
Шавурська О. В.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
1366
266.
Швед Т. В., Шиліна В. Ю.
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА РОЗВИТОК АГРОБІЗНЕСУ УКРАЇНИ
1372
267.
Шебаніна О. В., Боднарчук А. І., Карпюк Г. С.
ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА, ЗБУТУ ТА АСПЕКТІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
1376
268.
Шкуренко С. В., Боляк І. М., Кучеренко Є. С.
DIGITAL-МАРКЕТИНГ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО ІНСТРУМЕНТІВ
1380
269.
Шубіна С. В., Перебийніс В. Л.
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
1383

 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

270.
Cherepakha R.
BANKRUPTCY
1387
271.
Vasylenko S.
PROTECTION OF THE RIGHTS OF SUBJECT OF ECONOMIC ACTIVITY
1392
272.
Бондаренко В. М., Сенько В. В.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ УМИСНОГО ВБИВСТВА, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
1397
273.
Гузь В. І., Деменко О. Є., Цибульник Н. Ю., Ягоцька Л. П.
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
1400
274.
Єфімова І. В.
ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: МЕТА, ВИДИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ
1403
275.
Заплітна І. А., Петруник Л. В.
РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ
1407
276.
Іліка Н. Д., Ніколайчук С. В.
РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
1411
277.
Іліка Н. Д., Оліферчук Д. А.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
1417
278.
Каширіна І. О., Іванова В. А.
MARRIAGE TO A US CITIZEN. OBTAINING A RESIDENCE PERMIT ON THE BASIS OF MARRIAGE
1423
279.
Ковальчук І. А.
ПРОБЛЕМА МІГРАЦІЇ ДО КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК ОБСТАВИНА, ЩО СТАНОВИТЬ РИЗИК ДЛЯ ІСНУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
1425
280.
Костюк Ю. А., Токар А. А.
ОСНОВИ ТАКТИКИ ДІЙ СНАЙПЕРІВ
1432
281.
Котов В. С., Круглова О. О.
ПОРІВНЯННЯ СТАТУСІВ ПОМЕРЛОЇ ТА БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЇ ОСОБИ З ОГЛЯДУ НА ПРАВОВІ НАСЛІДКИ
1436
282.
Кочеригін Л. Ю., Іванюк М. М.
РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК ПРИНЦИП ІСНУВАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
1440
283.
Лазарєва Я. А., Круглова О. О.
РОЗГЛЯД ОСНОВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІЄЗДАТНОСТІ НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ОСОБИ ВІДПОВІДНО ДО ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
1446
284.
Мельник О. О.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ СПІЛЬНО НАЖИТОГО МАЙНА ПОДРУЖЖЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ПІД ЧАС РОЗПОДІЛУ, З ТОЧКИ ЗОРУ ПРАКТИКИ
1450
285.
Мудрицька К. О.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ РОЗГЛЯДІ ГОСПОДАРСЬКИМИ СУДАМИ СПРАВ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
1460
286.
Тимофєєв В., Никитенко Д.
ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ЯК КРАЙНІЙ ЗАХІД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ
1466
287.
Ус Ю. О., Демиденко Д. С.
РОЛЬ РИМСЬКОГО ПРАВА ДЛЯ СУЧАСНОГО ПРАВА
1469

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-84-9 и УДК, выходные данные г. Киев, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: