fbpx

IV Международная научно-практическая конференция “RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT”, 28-30 июня 2021 года Мадрид, Испания. Архив

Уважаемые коллеги!

28-30 июня 2021 года в г. Мадрид, Испания. 

состоялась IV Международная научно-практическая конференция

RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-28-30-iyunya-2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Кохан О. В.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ЩОДО КОНСЕРВАЦІЇ ДЕГРАДОВАНИХ І МАЛОПРОДУКТИВНИХ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
10

 VETERINARY SCIENCES

2.
Колесник Я. В., Скляров П. М.
РЕПРОДУКТИВНА ФУНКЦІЯ КОРІВ ЗА ВПЛИВУ АЛІМЕНТАРНО-ДЕФІЦИТНИХ ФАКТОРІВ
13
3.
Хомич Я. М., Скляров П. М.
ФОРМИ НЕПЛІДНОСТІ КОРІВ У ГОСПОДАРСТВАХ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ
18

BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Курбатова І. М., Захаренко М. О., Солодовніков В. О.
ВПЛИВ АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА ЯКІСТЬ ВОДИ РИБОГОСПОДАРСЬКОЇ ВОДОЙМИ «ЗАТ АНТОНОВ» С. КРУГЛИК
20
5.
Усольцева О. Г., Усольцева В. Р.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ LEUCAENA LEUCOCEPHALA (LAM.) DE WIT (LEGUMINOSAE)
28

 MEDICAL SCIENCES

6.
Fedorchenko Yu. V., Vatseba B. R.
ASSESSMENT OF CHALLENGES WITH DISTANCE LEARNING FOR INTERNATIONAL MEDICAL STUDENTS
32
7.
Ostapchuk V. G., Semenenko S. B., Ostapchuk G. R., Malanka S. G., Tanasescu D. D.
THE DEGREE OF ACTIVITY OF INFLAMMATION OF THE DUODENUM IN CHILDREN DEPENDING ON AGE
35
8.
Pantsulaya V. G., Rizaeva S. M., Muslimova D. M., Rizaeva O. N.
JUSTIFICATION AND CHOICE OF APPLICATION OF VARIOUS METHODS OF FORMING SOFT TISSUE AROUND IMPLANTS USING GUM SHAPERS
38
9.
Prince Sethi, Munish Saini, Chembolu Veeravenkata Sainadh, Nand Kishor Sharma, Pashkovska N.
INSIGHTS INTO INCRETINS IN DIABETES MANAGEMENT
44
10.
Yevstihnieiev I. V.
СLINICAL AND BIOLOGICAL FEATURES OF CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA/SMALL LYMPHOCYTIC LYMPHOMA
52
11.
Балега М. І., Войтович В. І., Дерев’янко А. І.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗРОБЦІ НОВИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПАРОДОНТИТУ І ГІНГІВІТУ
57
12.
Валентьєва А. В., Тесленко О. О.
МЕТАХРОМАТИЧНА ЛЕЙКОДИСТРОФІЯ
62
13.
Івасівка Х. П., Пальтов Є. В., Масна З. З., Челпанова І. В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ СЛИЗОВОЇ ТА ХРЯЩІВ ГОРТАНІ ЩУРА НАПРИКІНЦІ 28 ТА 35 ДІБ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПІОЇДНОГО ВПЛИВУ
65
14.
Маньковський Д. С.
ДІАГНОСТИЧНИЙ ПРОФІЛЬ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ГІПОКСИЧНО-ІШЕМІЧНИХ УРАЖЕНЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПРИ КАРДІОХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАННЯХ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО КРОВООБІГУ
72
15.
Пальтов Є. В., Масна З. З., Челпанова І. В.
ДИНАМІКА ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН У ШАРАХ СІТКІВКИ ЧЕРЕЗ ШЕСТИТИЖНЕВИЙ ОПІОЇДНИЙ ВПЛИВ З ПОДАЛЬШОЮ ЧОТИРЬОХТИЖНЕВОЮ ВІДМІНОЮ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
79
16.
Форос А. І., Танасійчук П. М.
СТОМАТОЛОГІЧНІ УСКЛАДНЕННЯ, СПРИЧИНЕНІ ВЖИВАННЯМ МЕТАМФЕТАМІНУ: СИСТЕМНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
83
17.
Хотімська Ю. В., Кучеренко О. М., Влад М. І., Хотімський Б. Л., Тарасенко Ю. О.
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОПР У ДІТЕЙ З ГОСТРИМ ЛІМФОБЛАСТНИМ ЛЕЙКОЗОМ ПРИ ВВЕДЕННІ ЦИТОСТАТИКІВ
89

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

18.
Кучеренко Л. І., Акопян Р. Р., Хромильова О. В.
ЩОДО ПІДБОРУ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ВИЗНАЧЕННЯ ОЧНИХ КРАПЕЛЬ «АНГІОЛІН» МЕТОДОМ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ РІДИННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ
96

 CHEMICAL SCIENCES

19.
Shmatkova N. V., Rozhkova A. F.
SYNTHESIS, STRUCTURE, SPECTRAL AND MAGNETIC PROPERTIES OF Co(II), Zn(II), Fe(III) TETRACHLOROMETALATES WITH PROTONATED ISONICOTINOYLHYDRAZONE 2-HYDROXY-1-NAPHTALDEHYDE
98

TECHNICAL SCIENCES

20.
Abesadze E., Rusieshvili E.
THE MAIN GOALS OF THE COMPUTERIZATION PROCESS
101
21.
Боднар С. П., Лялюк-Вітер Г. Д.
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ DТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (НА СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ)
105
22.
Головкіна Л. І.
КОНСЕРВИ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ БЕЗ ДОДАВАННЯ ЦУКРУ
108
23.
Дмитренко М. П., Маковецкая Е. А.
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
114
24.
Карпенко Т. Н., Музыка И. Н.
К ВОПРОСУ О КОЭФФИЦИЕНТАХ ДИНАМИЧНОСТИ БАЛКИ ПРИ ПЕРЕМЕЩАЮЩЕЙСЯ ВОЗМУЩАЮЩЕЙ СИЛЕ
119
25.
Кожемякина И. Ф.
ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПЛАСТИНЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ ПОДВИЖНОЙ НАГРУЗКИ
126
26.
Кривохижа Р. А.
РОЗПІЗНАВАННЯ ІМЕНОВАНИХ СУТНОСТЕЙ В ТЕКСТАХ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ
133
27.
Макатьора Д. А., Кубанов Р. А.
ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЙ МАШИНИ ПОЗДОВЖНЬОГО РІЗАННЯ ВЗУТТЄВИХ МАТЕРІАЛІВ
138
28.
Саевич О. В., Кондратюк Н. В., Чернушенко Е. А.
ПОДБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ МИКРОВОЛНОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОЦЕСС НАБУХАНИЯ ПЕКТИНОВ
141
29.
Трус О. М., Прокопенко Е. В.
ВПЛИВ COVID–19 НА ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ В УКРАЇНІ
144
30.
Филь Н. Ю., Клусович А. В.
МОДЕЛЬ ВЫБОРА ВЫСОКОНАПОРНЫХ ШЛАНГОВЫХ МОЕЧНЫХ МАШИН ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
149

GEOGRAPHICAL SCIENCES

31.
Климчик О. М.
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ПІДХОДІВ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
156
32.
Кретова В. О.
ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ
163

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

33.
Ігнатишин В. В., Ігнатишин А. В., Вербицький С. Т., Іжак Т. Й., Ігнатишин М. Б.
ГОРИЗОНТАЛЬНІ РУХИ КОРИ В ЗОНІ ОАШСЬКОГО ГЛИБИННОГО РОЗЛОМУ ТА СЕЙСМІЧНІСТЬ ЗАКАРПАТСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОГИНУ В 2020 РОЦІ
169

 PEDAGOGICAL SCIENCES

34.
Березіна С. Б., Конотопець В. Є., Грибанова Л. О., Рейтерович А. С.
ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ СИМУЛЯТОРІВ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ
180
35.
Желуденко М. О.
СПОСОБИ ВИХОДУ ІЗ СТРЕСОВОГО СТАНУ, СПРИЧИНЕНОГО КОРОНАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ К-19
186
36.
Карасєвич С. А., Маслюк Р. В., Семенов А. А., Карасєвич М. П.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
190
37.
Коноз О. Б.
ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ ІНКЛЮЗІЇ – ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ 2001-2013 РОКІВ
196

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

38.
Soroka I.
SPECIFICS OF CONFLICTS IN THE STUDENT ENVIRONMENT
203
39.
Tomenko O., Shcherbakova I., Matrosov S., Mohilna Yu., Shtanko D.
PHYSICAL EDUCATION PECULIARITIES OF FIRST-YEAR STUDENTS UNDER THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING
210
40.
Бушинська І. В.
ВПЛИВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ НЕВРОТИЧНИХ СТАНІВ У ПІДЛІТКІВ
215
41.
Остапович В. П., П’янківська Л. В.
ПОСТТРАВМАТИЧНЕ ЗРОСТАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО
223
42.
Тогачинська О. В., Немеш В. І.
ЕМОЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
229
43.
Ярмыш И. А.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НА РАННЕМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
233

 ART

44.
Рибалко С. Б., Семенюк С. С.
ОСОБЛИВОСТІ ВІЗУАЛЬНОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОГО КІНО ХХІ СТОЛІТТЯ
241
45.
Скорик І. Г.
ОГОЛЕНЕ ТІЛО В ХУДОЖНІЙ КУЛЬТУРІ ДОМОДЕРНОЇ ЄВРОПИ
248

CULTUROLOGY

46.
Глущук О. Г., Бокеєва А. І.
РОЛЬ КОМУНІКАТИВНИХ МУЗЕЙНИХ ПРАКТИК У СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ
255

LITERATURE

47.
Мацько В. П.
САТИРИЧНІ ЕФЕКТИ У ПРОЗІ ОЛЕКСАНДРА СМОТРИЧА
262

 POLITICAL SCIENCES

48.
Makarenko M.
HEALTH STATUS OF THE POPULATION AS AN INDICATOR OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
269

 PHILOLOGICAL SCIENCES

49.
Fabian M. P.
NOUNS DENOTING ENVY IN THE LEXICAL SYSTEM OF CONTEMPORARY ENGLISH
273
50.
Третяк Ю. Ю., Кваскова А. О.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАНКОМОВНОГО МИСТЕЦТВОЗНАВЧОГО ДИСКУРСУ
279

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

51.
Artemov A. V., Narbutova T. E., Buryachkovsky E. S.
MIND AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: TWO PRINCIPLES OF ORGANIZATION
283

 ECONOMIC SCIENCES

52.
Palchevych G., Orlyk M.
BANK LENDING IN THE PERSPECTIVE OF HISTORICAL DEVELOPMENT AND MODERN REALITIES
289
53.
Комська М. М.
НЕОБХІДНІСТЬ ЗАХОДІВ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
294
54.
Котеленець А. М.
КОНЦЕПЦІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ
298
55.
Середа О. О.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
303
56.
Сташенко Ю. В., Гавриловський О. С.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ
308
57.
Файвішенко Д. С., Романченко Т. В.
МЕДІАДИЗАЙН: КОРПОРАТИВНИЙ ІМІДЖ
315

LEGAL SCIENCES

58.
Юзікова Н. С., Корнякова Т. В.
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ АНТИКОРУПЦІЙНІ ОРГАНИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
318

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-84-15927-33-4 и УДК, выходные данные г. Мадрид, Испания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 8 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: