fbpx

IV Международная научно-практическая конференция «SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS» 10-12 ноября 2021 года Токио, Япония. Архив

Уважаемые коллеги!

10-12 ноября 2021 года в г. Токио, Япония.

состоялась IV Международная научно-практическая конференция

SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-10-12-noyabrya-2021-goda-tokio-yaponiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Fang Li, Dubovyk V., Runqiang Liu
A REVIEW ABOUT THE APPLICATION OF HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY IN PESTICIDE RESIDUE DETECTION.
13
2.
Латюк Г. І., Мулієв П. О.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯМ ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН СОНЯШНИКУ В УМОВАХ БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
19

VETERINARY SCIENCES

3.
Плюта Л. В.
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТРАХЕЇ КОНЯ.
26
4.
Яненко У. М., Кос’янчук Н. І.
ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ПАСТЕРИЛЬОЗ У ТВАРИН.
31

 BIOLOGICAL SCIENCES

5.
Vovkanych L., Kindzer B., Fedkiv M.
CONTRIBUTION OF LARGE MOTOR UNITS OF LOWER LIMBS MUSCLES TO IMPACT MOVEMENTS IN KYOKUSHINKAI KARATE.
37
6.
Корінчак Л. М.
ВИХОВАННЯ В УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЗДОРОВ’Я ОТОЧУЮЧИХ.
41

MEDICAL SCIENCES

7.
Denysenko O. I., Hayevska M. Yu., Denysenko O. V., Klimuk A. V.
MODERN FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF SCABIES.
52
8.
Goncharova A. V., Dunaeva O. V., Shenher S. V., Kyrychenko M. P.
PHYSIOLOGICAL SIGNIFICANCE OF RESPIRATORY SINUS ARRHYTHMIA AND ITS FEATURES IN VAGO — AND SYMPATHICOTONIA.
58
9.
Kryvetska I. I., Khovanets K. R.
INFLUENCE OF COVID-19 ON ACUTE CEREBRAL CIRCULATION DISORDER (LITERATURE REVIEW).
64
10.
Najmutdinova D. K., Yunusova D. X.
INFLUENCE OF СOVID 19 ON THE MENSTRUAL-OVARIAN FUNCTION OF WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.
73
11.
Riznychenko O., Zub K., Rudenko S.
CHARACTERISTICS OF THE SYNDROME OF AUTONOMIC DYSFUNCTION IN THE REMOTE PERIOD OF CONCUSSION IN YOUNG PEOPLE.
78
12.
Vinnyk Yu., Romaniuk M., Yefymova G., Parkhomenko K.
THE RESULTS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH COLORECTAL CANCER COMPLICATED BY PARTIAL INTESTINAL OBSTRUCTION.
81
13.
Ахраров Х. Х., Эркинов Мухаммадсаид Лазизжон огли, Султанов Ж. О., Харлап К. Р.
К ВОПРОСУ УЧАСТИЯ ПЕЧЕНИ В ОБМЕНЕ ВЕЩЕСТВ.
85
14.
Бобро Л. М., Черкасова О. А.
АСПЕКТИ КОМОРБІДНОСТІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТА ПЕРВИННОГО ГІПОТИРЕОЗУ.
93
15.
Бобро Л. М., Шуляк К. Ю.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТА ЦЕЛІАКІЇ.
96
16.
Боровська С. П., Бобро Л. М.
ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТА ДЕМЕНЦІЯ.
100
17.
Зіняк М. В., Глодан О. Я.
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНИХ АНЕМІЙ.
103
18.
Мирзаахмедова К. Т., Файзахматова Н. Д.
ФАРМАКОТЕРАПИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА.
106
19.
Осолодченко Т. П., Пономаренко С. В., Торянік І. І., Клиса Т. Л., Калітіна С. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ БІОПЛІВКОУТВОРЕННЯ ПОЛІРЕЗИСТЕНТНИХ ШТАМІВ STAPHYLOCOCCUS AUREUS.
113
20.
Сливка В. І., Степан О. Б.
ПАТОГЕНЕТИЧНА РОЛЬ ПРОСТАГЛАНДИНІВ В ПОРУШЕННІ ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ У ХВОРИХ НА МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ.
118
21.
Случик І. Й., Кульбачна В. В.
ГЕМОДІАЛІЗ ЯК СПОСІБ ЖИТТЯ.
122
22.
Усмонов Дилшод Алишер огли, Муминов Ш. К., Сабиржанова З. Т., Абдуразакова З. К.
ОСОБЕННОСТИ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ИБС ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ СТЕНТОВ.
127

 TECHNICAL SCIENCES

23.
Illarionov V. M.
RESEARCH OF METHODS OF MODELING OF PROCESSES OF COMPLEX SYSTEMS OF AUTOMATIC REGULATION.
135
24.
Mkrtchian Ye. A.
RESEARCH OF THE PROCESS OF STAMPING RAIL IN THE OPEN STAMP.
140
25.
Shyrmovska N., Voznyi I., Chernyshov M.
SOFTWARE IMPLEMENTATION OF PROPERTIES OF A RANDOM NUMBER GENERATOR WITH A HARDWARE SOURCE OF ENTROPY.
146
26.
Гайдайчук В. В., Котенко К. Е.
НАПРУЖЕННО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТРИШАРОВОЇ СФЕРИЧНОЇ СТРУКТУРИ ПІД ДІЄЮ ІМПУЛЬСНОГО ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ.
155
27.
Данилюк О. А., Франасюк Б. В.
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЇ ФАСУВАННЯ.
163
28.
Петренко А. Д.
ПРОЕКТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ШАХМАТ. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ.
167
29.
Фиалко Н. М., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Алешко С. А.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ТЕПЛООБМЕНА ВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛОСТИ СТАБИЛИЗАТОРА ПЛАМЕНИ.
178
30.
Шатна А. В., Климчук В. М., Бовталюк Д. С.
РОЗРОБКА МІКРОПРОЦЕСОРНОГО РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ КЕРУВАННЯ ГЕЛІОСИСТЕМОЮ.
183

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

31.
Musii R. S., Veselovska O. V., Drohomyretska K. T., Klapchuk M. I.
CONSTRUCTION OF SOLUTION OF THE INITIAL-BOUNDERY PROBLEM OF ELECTRODYNAMICS FOR A THREE-LAYER ELECTRICALLY CONDUCTIVE PLATE.
187
32.
Уразбаева К. Т.
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ.
191

ARCHITECTURE

33.
Антоненко І. В.
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПІДЗЕМНОГО ПРОСТОРУ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МІСТІ.
197
34.
Бурлак Г. М., Вілінська Л. М., Федоренко К. С.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТЛЕННЯ РЕСТОРАНУ.
208
35.
Зоря О. П., Рижова І. С., Щемелєв А. В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАУКОВО-ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ.
211
36.
Олейник Т. П., Семенова С. В., Залогина А.
ЭКОДИЗАЙН СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ.
215
37.
Янтовська О. Л., Чернов Ф. О.
РОЛЬ РОЗМІЩЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ СПОРУД У СЕРЕДМІСТІ НА ПРИКЛАДІ МІСТА ОХТИРКА.
222

 PEDAGOGICAL SCIENCES

38.
Dubinska A. V.
IMPLEMENTATION OF MODERN ELECTRONIC RESOURCES IN ESP.
227
39.
Karasova L. A., Tsviak L. V.
DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING SKILLS OF STUDENTS WITHIN LINGUISTIC AND CULTURAL STUDIES CLASSES.
233
40.
Kondratieva A. V.
PRIMARY SCHOOL: PEDAGOGY OF PARTNERSHIP.
237
41.
Piddubna A. A., Halchenko L. V., Makoviichuk K. Y.
SYSTEMATIZED PRESENTATION OF RESPONSIBILITIES OF PHYSICIANS AS A SUBJECT OF PROFESSIONAL DEONTOLOGY.
242
42.
Pustolyakova L., Pavlichenko S.
PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS WHO ARE ACCORDED TO THE SPECIAL MEDICAL GROUP, NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY.
248
43.
Shevchenko O., Vladymyrova V., Savitskaya T.
COMPETENCE-ORIENTED TRAINING OF FOREIGN STUDENTS.
253
44.
Zelentsova S. M., Kovalenko O. O.
BIOETHICS EDUCATION OF FUTURE DOCTORS DURING PRECLINICAL STAGE OF STUDY.
260
45.
Базелюк В. Г., Овдій Н. М.
АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.
265
46.
Базилевська О. О., Калашник К. І.
МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА.
273
47.
Блинова Н. М., Полішко Н. Є.
АНГЛОМОВНИЙ ПУТІВНИК ЯК ВИД ДИДАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА».
279
48.
Бойко С. П.
СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ ДИТИНИ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ.
287
49.
Вертель А. В., Ніколенко В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.
294
50.
Голота Н. М., Лавренюк Т. Л.
СКЛАДОВІ ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИМОГ.
298
51.
Горлов А. С., Бубнов В. О., Пінкевич В. Ю.
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДБОРУ ЮНИХ БІГУНІВ НА КОРОТКІ ДИСТАНЦІЇ НА ЕТАПАХ БАГАТОРІЧНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ.
304
52.
Грималюк Б. Д., Різничук Н. І.
ІНТЕРАКТИВНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ.
314
53.
Денисенко А. О.
СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОГО ДОЗВІЛЛЯ В УМОВАХ ВПОЗ.
322
54.
Денисенко Н.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЗДОРОВ’Я НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.
327
55.
Донченко С. В., Білаш С. М., Донченко Т. С., Донченко К. В.
КЛІПОВЕ МИСЛЕННЯ В СУЧАСНІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ.
333
56.
Дубініна О. М., Тоніца О. В.
ПОЗИЦІОНУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ.
337
57.
Копилов В. О., Аббасов Р. К., Андріященко А. Є.
ПОКРАЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.
343
58.
Колісніченко Т. В., Цюпак І. М.
ОБҐРУНТУВАННЯ СПЕЦИФІКИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ ГРИ MINECRAFT.
346
59.
Колодіна Л. С.
ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛЬСЬКА МОВА».
351
60.
Коробко М.-А. Я., Колесник Н. Є.
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ У ПЕРІОД РАННЬОЇ ЮНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ.
359
61.
Мосякова І. Ю.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПИТАНЬ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАГАТОПРОФІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ АВТОНОМІЇ.
364
62.
Орленко Н. А., Гейченко С. П., Скидан І. В., Лукащова І. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ЛЮДЕЙ З ОСЛАБЛЕНИМ ЗДОРОВ’ЯМ.
374
63.
Петрусенко О. М.
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ШКОЛЯРОК МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРА.
382
64.
Підгорна Н. В., Романюк А. М.
ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНО-МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ.
386
65.
Правова Н. В.
СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОГО МОВЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ.
395
66.
Рябокінь С. С.
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ – НЕОБХІДНА НАВИЧКА МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ.
404
67.
Свйонтик О. О., Лецик Р. М.
QR-КОДИ – ТРЕНД ІННОВАТИКИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ.
408
68.
Сирова Г. О., Левашова О. Л., Тішакова Т. С., Чаленко Н. М., Завада О. О., Макаров В. О.
ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ЯК ГАРАНТ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ.
418
69.
Скасків Л. В., Мартиненко В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КООРДИНАТ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ДОВЕДЕННЯ.
424
70.
Tуташинський В. І.
СУПЕРЕЧНОСТІ В РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОГО ЗМІСТУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ.
429
71.
Шама І. П.
СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ КЕЙСІВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ.
433
72.
Шахіна І. Ю., Мосієнко В. О.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ.
438

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

73.
Kharchenko N. A., Lukomska S. O.
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF IDENTITY DEVELOPMENT IN THE STORY «LE VIEILLARD ET L’ENFANT».
447
74.
Гуменюк Г. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПРОФЕСІЙНОГО САМОЗДІЙСНЕННЯ І ЖИТТЄСТІЙКОСТІ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ.
453
75.
Корсун С. І., Корсун О. О.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.
461
76.
Калмиков Г. В.
ПРОБЛЕМИ КЛІНІЧНОЇ І НЕКЛІНІЧНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ: ХТО МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ ПСИХОТЕРАПЕВТОМ?
465
77.
Мотрук Т. О., Ніколенко В. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.
472
78.
Туриніна О. Л., Волощенко І. С.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОДРУЖНІХ КОНФЛІКТІВ У МОЛОДИХ ПАРАХ.
477
79.
Федосова Л. О., Колодна М. С.
ПСИХОАНАЛІТИЧНА ТЕРАПІЯ СПІВЗАЛЕЖНИХ СТОСУНКІВ.
484

ART

80.
Myhal S. P., Melnyk O. Ya.
COMMUNICATIVE CONCEPTS IN MODERN POSTER DESIGN.
493
81.
Голіус В. А.
СИМВОЛІКА КОЛЬОРУ В ДИЗАЙНІ.
500
82.
Денисенко Ю. М., Демків А. Р.
СТОРІТЕЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ФУНКЦІЇ В ГРАФІЦІ.
508
83.
Зінченко А. Г.
ТРАДИЦІЙНІ ТЕХНІКИ У ПРОЄКТНО-ГРАФІЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ.
514
84.
Колесник Н. Є., Слинюк О. М.
КОЛІР У ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ ТА ВІЗУАЛЬНОМУ СПРИЙНЯТТІ.
521
85.
Шевчук Х. І.
ЕВОЛЮЦІЯ ТВОРЧОСТІ РЕЙ КАВАКУБО В КОНТЕКСТІ ДЕКОНСТРУКТИВІЗМУ.
528

 HISTORICAL SCIENCES

86.
Соколова Н. Д., Ніколаєва Н. А.
ВПЛИВ РАДЯНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ РУСИФІКАЦІЇ В СФЕРІ ОСВІТИ (ЗА СПОГАДАМИ СТУДЕНТІВ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ).
532

 CULTUROLOGY

87.
Савич А. В.
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НЕОДНОРОДНЫХ СОЦИУМОВ И ПРОЦЕСС ИХ ИНТЕГРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД.
536

 POLITICAL SCIENCES

88.
Morokhovets V.
POLITICAL ELITE IN MODERN UKRAINE: FEATURES OF FORMATION AND PROSPECTS OF PROGRESS.
545
89.
Курилюк В. М.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ.
550

 PHILOLOGICAL SCIENCES

90.
Dobrovolska N., Vyborna V.
DISTANCE LEARNING AT THE COLLEGE.
557
91.
Shushkivska A., Sydoruk H.
MODERN APPROACH TO TEACHING ENGLISH LANGUAGE TO STUDENTS OF NON–LANGUAGE SPECIALTIES.
560
92.
Байрамова Г.
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ.
563
93.
Борейко Т. В.
ПОНЯТТЯ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ», «ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ», «ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ» У ЛІНГВОМЕТОДИЧНОМУ КОНТЕКСТІ.
569
94.
Джиоєв С. Р.
ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ КІНОСЦЕНАРІЇВ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ.
574
95.
Окуневич Т. Г., Кухарчук Н. О.
ДИФЕРЕНЦІЙНІ ВИЯВИ ЛЕКСИЧНИХ АРХАЇЗМІВ У ТВОРАХ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ.
577
96.
Павликівська Н. М., Іванюк Т.
ОНОМАСТИЧНИЙ ПРОСТІР ТВОРІВ ЄВГЕНА ГУЦАЛО.
584
97.
Романцова Я. В.
КОНЦЕПТ У РІЧИЩІ ЛІНГВОКОГНІТОЛОГІЇ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ.
590
98.
Семигінівська Т. Г., Вітікова Б.
СЕМАНТИКА ЛЕКСИКИ ЧУТТЄВОГО СПРИЙНЯТТЯ В АСПЕКТІ ЗІСТАВНОГО ВИВЧЕННЯ.
598
99.
Ткачук К. М.
ХИМЕРНА ПРОЗА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ.
608

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

100.
Даценко В. С.
МОРАЛЬ ЯК ФЕНОМЕН ОСОБЛИВОГО ДУХОВНОГО ЖИТТЯ.
613

 ECONOMIC SCIENCES

101.
Ozerov D. M.
SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF RUSSIAN AND ASIAN MANAGEMENT.
616
102.
Гончаренко О. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.
623
103.
Гордієнко М. І., Базіль І. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД.
626
104.
Ємцев В. І., Ємцева Г. Ф.
СУЧАСНИЙ СТАН ВІТЧИЗНЯНОГО БДЖІЛЬНИЦТВА.
633
105.
Іванова О. М., Мельник А. Ю.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ РОЗУМНОГО ВИРОБНИЦТВА.
643
106.
Клименчук К. О.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД.
652
107.
Корженко С. А.
ПРИЧИНИ ПРОЯВУ КОРУПЦІЇ В ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВІЙ СФЕРАХ.
655
108.
Корнієнко О. М., Журавльова С. М., Жилко О. В., Лисенко С. І.
САНАТОРНО-КУРОРТНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ.
661
109.
Малиш В. П.
РОЗВИТОК МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ.
666
110.
Рядинська І. А., Саккер О. А.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПЛАНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
668
111.
Теслюк С. А., Дмитрук І. Я.
ФАНДРАЙЗИНГ ЯК МЕТОД ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО ВАЖЛИВИХ ПРОЄКТІВ ТА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД.
672
112.
Ширяєва Л. В., Куневич Г. А.
ПРОБЛЕМА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ.
680
113.
Щетинін А. І., Пономарьова І. С.
ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ НБУ НА ГРОШОВО-КРЕДИТНУ ПОЛІТИКУ В УКРАЇНИ.
683
114.
Яковенко Р. В., Алексеєва Л. М., Тертиця О. О.
УПРАВЛІННЯ, ЕВОЛЮЦІЯ ТА САМОРОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ.
687

 LEGAL SCIENCES

115.
Абашидзе Г. А., Нижарадзе Л. А.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ НОВОГО КОДЕКСА О ПРАВОСУДИИ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРУЗИИ.
694
116.
Бородакі М. Р., Коваль О. М.
РЕВІЗІЙНИЙ РОЗГЛЯД КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ЗА ІНОЗЕМНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ.
701
117.
Логойда К. В.
ПОНЯТТЯ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ УЯВНОЇ ОБОРОНИ.
704
118.
Новікова Є. О.
ЗАСАДА ГЛАСНОСТІ ТА ВІДКРИТОСТІ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ ТА ЙОГО ПОВНЕ ФІКСУВАННЯ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ЗМІСТ ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В ПЕРІОД КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ.
709

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-4-9783419-3-8 и УДК, выходные данные г. Токио, Япония, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: