fbpx

IV Международная научно-практическая конференция “TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION”, 1-3 ноября 2021 года Харьков, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

1-3 ноября 2021 года в г. Харьков, Украина

состоялась IV Международная научно-практическая конференция

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

IIvanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-topical-issues-of-modern-science-society-and-education-1-3-noyabrya-2021-goda-harkov-ukraina-arhiv/.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1.
Башинська М. В., Ілляшенко Є. С.
ДОСВІД ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОГО ГОРОХУ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ. ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТІ
25
2.
Брижак Л. І., Половина Т. М., Маркіна С. С., Василець Ю. О.
ОБГРУНТУВАННЯ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ІДЕЇ СТВОРЕННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА З ПЕРЕРОБКИ ВОВНИ
30
3.
Долгіх Я. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ DEA ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
36
4.
Заверуха М. В.
ПОЛІПШЕННЯ СТРУКТУРИ І ЯКОСТІ ГРУНТУ ЗА ДОПОМОГОЮ СИДЕРАТИВНИХ КУЛЬТУР
40
5.
Запесоцкая М. С., Волощук И. С.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ
43
6.
Корчмару С. С., Присакарь С. И., Тодираш В. Т.
ПРОДУКТИВНОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ КЛУБЕНЬКОВ У РАСТЕНИЙ ВИКИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПОЛИЭТИЛЕНА
48
7.
Латюк Г. І., Арістов М. М.
УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ НАСІННЯ СОРТІВ НУТУ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ
54
8.
Латюк Г. І., Куртєв І. К.
ВПЛИВ РІВЕРМУ НА УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ ПОМІДОРА В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ
60
9.
Латюк Г. І., Шпак М. В.
УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ СОРТІВ КАРТОПЛІ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
65
10.
Пащак М. А., Волощук А. П., Глива В. В.
РЕАКЦИЯ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ НА УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЗАПАДНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ
70
11.
Приходько В. О., Максимець Є. В.
ПЛОЩА ФОТОСИНТЕТИЧНОЇ ПОВЕРХНІ ЗМІШАНИХ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ З БОБОВИМИ КУЛЬТУРАМИ
73

 ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

12.
Karchevska T. M.
EPIZOOTIC SITUATION AND COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF DIFFERENT TREATMENT SCHEMES FOR CANINE BABESIOSIS IN THE CITY OF KHMELNYTSKYI
77
13.
Самойленко А. О.
СПЕЦИФІЧНА ПРОФІЛАКТИКА МІКСОМАТОЗУ КРОЛІВ
82

 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

14.
Кравець О. О., Багрій Д. С.
ВПЛИВ РЕТАРДАНТІВ НА МЕЗОСТРУКТУРНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ЛИСТКІВ ТОМАТІВ
86
15.
Муквич В. В., Проняєва А. Д., Севериновська О. В.
ЕФЕКТ КОФЕЇНУ НА ПРО-/АНТИОКСИДАНТНИЙ БАЛАНС ЗА ДОКСОРУБІЦИНОВОЇ КАРДІОМІОПАТІЇ
90
16.
Несторяк С. М.
НАРОДЖЕНІ НА ТЕРНОПІЛЛІ
94
17.
Пономарьова О. А., Касьянов В. О.
СТАН ВУЛИЧНИХ НАСАДЖЕНЬ ПРОМИСЛОВОЇ ЗОНИ МЕГАПОЛІСУ (НА ПРИКЛАДІ М. ДНІПРО)
99
18.
Сак А. Є., Антіпова Р. В.
ВПЛИВ АЛІМІНТАРНОГО НАДХОДЖЕННЯ ХАРЧОВИХ ЖИРІВ НА СТАТЕВУ ПОВЕДІНКУ САМЦІВ ЩУРІВ
103
19.
Чернишенко Г. О., Самохвалова А. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АЗБЕСТУ НА ЗДОРОВ′Я ЛЮДИНИ
107

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

20.
Protsak T. V.
DEVELOPMENT MAXILLARY SINUS DURING THE SECOND CHILDHOOD PERIOD OF HUMAN ONTOGENESIS
111
21.
Tikhonova L. V., Hlushko S. M., Sloz D. V.
CLINICAL CASE: LEWY BODY DEMENTIA
114
22.
Venger A., Venger O., Oslavska T., Vasina Yu.
DIAGNOSTICS OF AMELOGENESIS IMPERFECTA IN HUMAN BY POLYMERASE CHAIN REACTION
117
23.
Абдумаджидов А. А., Журабоева И., Зокирова К., Мирсобитова М.
ДИСФУНКЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
120
24.
Абдумаджидов А. А., Юсупова К. А.
СПЕКТР АКТИВНОСТИ ПАНКРЕАТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ У КРЫС
127
25.
Аскарьянц В. П., Абдувахидова Севара Талъатбек кизи, Махмудова Умида Бахром кизи, Тошмаматова Маржона Сарвар кизи
К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ СИМПАТИЧЕСКОЙ И ПАРАСИМПАТИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В РЕГУЛЯЦИИ БИОСИНТЕЗА ХОЛЕСТЕРИНА В ПЕЧЕНИ КРЫС
135
26.
Аскарьянц В. П., Гринкевич С. А., Ибрагимова М. Ш., Каландарова К. А.
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА В РАЗЛИЧНЫЕ ФАЗЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ
141
27.
Аскарьянц В. П., Ким Е. В., Фомина К. А., Фаизова А. З.
ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЭНТЕРАЛЬНЫХ ПРОТЕАЗ И КАРБОГИДРАЗ КРЫС ПОД ВЛИЯНИЕМ АМИЗИЛА
146
28.
Аскарьянц В. П., Мухамеджанова Манзурахон Яшнар кизи, Авезова Тумарис Пахратдин кизи, Дадажонова Одинахон Фаррух кизи
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНОГО КОМПЛЕКСА
152
29.
Баусов Є. О., Домненко В. Ю.
РОЛЬ ДЕСФЛУРАНА В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ
162
30.
Вегерінська А. М.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ СТРУКТУРИ ПЕРВИННОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ (ЗА КЛАСАМИ ХВОРОБ) ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ РЯДОВОГО, СЕРЖАНТСЬКОГО І СТАРШИНСЬКОГО СКЛАДУ ЗА КОНТРАКТОМ ЗСУ
165
31.
Водоп’янов В. А., Кривонос М. Ю., Демиденко Д. П., Коссе М. Ю., Шувалова В. М., Шестаков В. І.
ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕННЯ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА COVID-19
168
32.
Колесник М. Ю., Дудко О. В.
ПОШИРЕНІСТЬ ПЕРЕДДІАБЕТУ У ЧОЛОВІКІВ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ ТА ПОРУШЕННЯМ ПУРИНОВОГО ОБМІНУ
170
33.
Кривецька І. І., Хованець К. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ ЗА ГЕМОРАГІЧНИМ ТИПОМ
172
34.
Мойсеєнко В. О., Мурадян А. В., Мурадян В. А.
АНОМАЛІЯ РОЗВИТКУ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ: НАЯВНІСТЬ ДОДАТКОВОЇ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ У ПАХВОВІЙ ДІЛЯНЦІ ЗЛІВА
177
35.
Монастирська Н. Я., Гнатюк М. С., Татарчук Л. В.
МОРФОМЕТРИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ЗМІН СТРУКТУР ПЕЧІНКИ ПРИ РЕЗЕКЦІЇ РІЗНИХ ОБ’ЄМІВ ЇЇ ПАРЕНХІМИ
179
36.
Нгуєн Хаі Данг, Гарячий Є. В.
АРТРОСКОПІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ТРАВМАТИЧНИХ ВИВИХІВ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ У СПОРТСМЕНІВ
183
37.
Письменникова Е. И., Савлевич Т. Ю., Юрковский А. М.
СОНОГРАФИЧЕСКИЕ И ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ ПРИ РАДИАЦИОННО-ОБУСЛОВЛЕННОЙ НЕВРОПАТИИ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА У БЕЛЫХ КРЫС
185
38.
Полясний В. А., Ковалевская Л. А., Машуков А. А., Браиловская В. В.
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА РАКА ЖЕЛУДКА НА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
191
39.
Сергета І. В., Вергелес Т. М.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
198
40.
Сухомлінова Ж. В., Косілова О. Ю.
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ДЕКОРАТИВНОЇ КОСМЕТИКИ
201
41.
Фоменко К. Н.
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНАЯ ТЕРАПИЯ
203
42.
Хіміч О. С., Музичук О. М., Орленко В. С.
ПАТОМЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ ФАНТОМНИХ БОЛІВ
208
43.
Цой Е. В.
ИНВОЛЮЦИЯ ТИМУСА
216
44.
Шикула Р. Г., Конечний Ю. Т., Шикула С. І.
АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ПОЗАГОСПІТАЛЬНИХ ІЗОЛЯТІВ СТАФІЛОКОКІВ
223
45.
Яхно Я. А., Гарячий Є. В.
ЛІКУВАННЯ ДЕГЕНЕРАТИВНИХ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ РОЗРИВІВ МЕДІАЛЬНОГО МЕНІСКУ КОЛІННОГО СУГЛОБА
225

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

46.
Кубрак М. В., Малініна Н. Г.
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ АСОРТИМЕНТУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М’ЯЗОВОГО БОЛЮ
227

 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

47.
Веремієнко А. Є., Коваленко І. В., Власенко Н. Є.
ЕЛЕКТРО-ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДІЕЛЕКТРИКІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В МАТЕРІАЛОЗНАВСТВІ
233
48.
Гаманчук Д. Ю., Власенко Н. Є., Коваленко І. В.
АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОДИСПЕРСНОГО ОКСИДА АЛЮМІНІЮ
238
49.
Голубчук М. Р., Коваленко І. В., Власенко Н. Є.
НАНОМАТЕРІАЛИ В АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛАХ ЕНЕРГІЇ
241
50.
Жук Л. П., Баланенко А. Д., Смітюк Н. М.
ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ УТВОРЕННЯ СИСТЕМИ НАТАМІЦИН-FO4800-БРОМКРЕЗОЛОВИЙ ПУРПУРНИЙ
245
51.
Мальована О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ СИРОВИННИХ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА РІДИНИ ADBLUE
250
52.
Мустяца О. Н., Пархоменко Н. Г.
ВПЛИВ ОКСИДУ СУРМИ Ӏ КАЛЬЦӀϾВИХ СПОЛУК НА ФӀЗИКО-ХӀМӀЧНӀ ВЛАСТИВОСТӀ СТИБНӀТУ
254

 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

53.
Debre V. S., Mieshkov D. M., Zhylin M. Yu., Morozov M. M.
WI-FI NETWORK SECURITY. FEATURES OF WI-FI NETWORK ENCRYPTION
261
54.
Illarionov V. M.
SIMULATION OF PROCESSES OF THE SYSTEM OF AUTOMATIC REGULATION OF THERMAL OBJECTS
266
55.
Polishchuk V., Mlavets Yu., Nod Zholt, Csizsevszki A.
TECHNOLOGY OF SELECTION OF ALTERNATIVE OPTIONS BY GROUPS OF GOALS ON THE BASIS OF «SATISFACTION VECTOR»
271
56.
Vazhinsky B. V., Kuryanov A. I., Nikolaienko D. S., Harashchenko Ya. V.
RESEARCH AND PROJECTS BY LEONARDO DA VINCI
275
57.
Аль-Сахмарані Алі Хассан, Дорофєєв В. С.
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЇ, ЯК СКЛАДНІ СИСТЕМИ
280
58.
Бащій В. А.
НАЙШВИДША МОДЕЛЬ РОЗПІЗНАВАННЯ МОВЛЕННЯ НА ОСНОВІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ
286
59.
Ботуз В. В., Груздо И. В.
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ В МЕДИЦИНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ
291
60.
Вракина К. П.
AR PHOTO CREATION TECHNOLOGY
296
61.
Голік Ю. С., Смоляр Н. О., Чепурко Ю. В.
НОВІ УМОВИ РОЗВИТКУ ОБ’ЄКТІВ ТА ТЕРИТОРІЙ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
301
62.
Горовой С. А.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ С САМОЦЕНТРИРУЮЩИМСЯ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ
307
63.
Должанський А. М., Мосьпан Н. М., Бондаренко О. А.
ВИЗНАЧЕННЯ КРАТНОСТІ СТАБІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВОЛОЧІННЯ ДРОТУ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІЗУ РОЗМІРНОСТЕЙ
312
64.
Іваненко В. М., Федунов В. М., Чебан В. І., Ткаченко В. В.
РОБОТА КАПІТАНА ТА ОСІБ КОМАНДНОГО СКЛАДУ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ СУДНА
318
65.
Калашнікова Т. Ю., Прохоров В. М.
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ СОРТУВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ В УМОВАХ НЕСТАЧІ СОРТУВАЛЬНИХ КОЛІЙ
324
66.
Крадожон С. О., Замицький О. В.
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕТОД СУШКИ ТОНКОДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ ВПЛИВОМ ЗМІННОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ
326
67.
Кунуп Т. В.
МІСЦЕ ТА РОЛЬ МЕРЕЖ NGN У НАШ ЧАС
330
68.
Куцан О. О.
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА ВИБІР СУЧАСНОГО ПАЛЬТО ЖІНОЧОГО
336
69.
Литвиненко В. В., Мороз І. В.
ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ВІДКОСІВ
340
70.
Любчич К. М.
НИЗЬКОЕНЕРГЕТИЧНА КОММУТАЦІЯ ПОЛЬОВОГО ТРАНЗИСТОРА. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ В ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
348
71.
Маслик А. В.
СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ КОДИРОВАНИЯ В СТАНДАРТАХ DVB
355
72.
Мітус М. В.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА: ВИКЛИКИ ТА ПРІОРИТЕТИ
357
73.
Небеснюк О. Ю., Гричановська Т. М.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ПРИ ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРНИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ
360
74.
Олексюк Т. М.
АНАЛІЗ РІЗНОМАНІТТЯ ТА СКЛАДНОСТІ РОСЛИННОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ (БЛА) — СТРУКТУРА ТА СИНТЕЗ
364
75.
Онищенко А. М., Мірчук І. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГУМОВОЇ КРИХТИ ОТРИМАНОЇ ЗА ТЕРМОЗСУВНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ НА ВЛАСТИВОСТІ БІТУМІВ
371
76.
Перепічко М. Є.
СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В СИСТЕМІ «ПОРТ-ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК»
378
77.
Руденко Д. О., Танянський О. С.
ПРИНЦИПИ ПЕРЕДОБРОБКИ ДАНИХ ДЛЯ МАШИННОГО НАВЧАННЯ
381
78.
Сохань С. С., Авксент’єва А. П., Небеснюк О. Ю.
РОЗРОБКА БЕЗКОНТАКТНОГО ІНФРАЧЕРВОНОГО ТЕРМОМЕТРА НА БАЗІ ARDUINO
386
79.
Стефанович П. І., Стефанович І. С., Корінний В. І.
ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ МІСТА
389
80.
Терещенко М. М., Гончаренко М. А., Небеснюк О. Ю.
РОЗРОБКА ТАЙМЕРУ ДЛЯ ІОНІЗАТОРА ПОВІТРЯ
396
81.
Харук Ю. В.
РОЗРОБКА ВЕБ-ПЛАТФОРМИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОТИ РІЄЛТОРА
400
82.
Штрибець В. В., Трофименко А. О., Бойко С. О., Ткаченко В. В.
АНАЛІЗ ПОШКОДЖЕНЬ ТА ВІДМОВ СУДНОВИХ ВАЛОПРОВОДІВ
403
83.
Шульга О. В., Сокіріна В. О.
РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ МЕТРОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ КОСМІЧНОГО АПАРАТУ ПРИ ОДНОПУНКТНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ІНФОРМАЦІЇ
410

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

84.
Барабаш Г. М., Онишкевич В. М.
ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ «ТРЕТЬОГО ТІЛА» ПРИ ПОСТАНОВЦІ КОНТАКТНИХ ЗАДАЧ
416
85.
Вигоднер І. В., Солопова К. Д.
ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
421
86.
Федотов В. В., Пюстонен С. Р.
ЧОРНОБИЛЬ. СПРИЯТЛИВЕ МІСЦЕ ДЛЯ ЖИТТЯ?
424
87.
Филер З. Е.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ И СОЛНЦЕ
429

 ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

88.
Рузіна М. В., Терешкова О. А., Жильцова І. В., Мовчан М. О.
ПЕТРОГРАФІЧНИЙ СКЛАД, ГЕНЕЗИС ТА МЕТАЛОГЕНІЧНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ КАРБОНАТНИХ ПОРІД МИХАЙЛІВСЬКОЇ СВІТИ БІЛОЗЕРСЬКОЇ СЕРІЇ В ЗЕЛЕНОКАМ’ЯНИХ СТРУКТУРАХ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІПРОВ’Я
439

 АРХИТЕКТУРА

89.
Ейвас Л. Ф., Мусієнко О. О., Школяр А. В.
ЗАКОНИ І СПОСОБИ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ ЗАДЛЯ ЗБАГАЧЕННЯ СЕРЕДОВИЩА
444
90.
Онуфрів Я. О., Данилко Н. Я., Мицик А. С.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БОЛОТЯНИХ ПАРКІВ У ЛЬВОВІ
449

 АСТРОНОМИЯ

91.
Науменко В. В., Суровыкин Ю. В., Сафонов О. А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ГЕОЦЕНТРИЧЕСКОЙ ДЕКАРТОВОЙ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ И НЕПРЕРЫВНОЙ АТОМНОЙ ШКАЛЫ ВРЕМЕНИ В РАБОТЕ ГЛОБАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ «ГАЛИЛЕО»
453

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

92.
Chernikova I. D.
THEORETIKAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF EDUCATION HUMANITIES CULTURE OF UNIVERSITY STUDENTS OF TECHNICAL PROFILE IN THE ERA OF MODERN CIVILIZATION
456
93.
Hromova N. M.
STUDENTS’ PERCEPTION OF CRITICAL READING SKILLS IMPORTANCE IN THE LEARNING PROCESS
459
94.
Stupak M. H.
THE DEVELOPMENT OF FUTURE ACCOUNTANTS’ GENERAL COMPETENCIES DURING ESP CLASSES
463
95.
Білан В. В.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ
468
96.
Білошицький С. В., Мітягіна С. С.
РОЗВИТОК НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО УЧАСТІ В НАУКОВИХ ЗАХОДАХ
471
97.
Бобик М. Р., Пантюк М. П.
ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ШКОЛИ
476
98.
Бухтіарова І. В.
ЗАСТОСУВАННЯ АРТ-ТЕХНОЛОГІЙ, ЯК МЕТОДУ ЕФЕКТИВНОГО ВИКЛАДАННЯ В УНІВЕРСАЛЬНОМУ ДИЗАЙНІ ОСВІТИ
481
99.
Василенко І. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ТА ПРОЯВ ВТОРИННОГО МОВНОГО ОНТОГЕНЕЗУ У РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ДІТЕЙ З ООП
486
100.
Василенко М. М., Виничук Л. А., Колосівська Т. Г., Ольшевський Б. О.
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО «СИЛОВИЙ ФІТНЕС» В УМОВАХ ФІТНЕС КЛУБІВ
493
101.
Вертугіна В. М., Галандзовська Ю. Д.
ФОРМУВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ПЕРВИННИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ЕКОЛОГІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ У ПРИРОДІ
498
102.
Вікоброда Т. С., Яблонська Т. М.
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА БАЗІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ
505
103.
Волосата Н. І., Мізюк В. А.
ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ КРІЗЬ ПРИЗМУ МАРКЕТИНГОВОГО ПРОСУВАННЯ
510
104.
Говор Ю. О.
ДО ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СУЧАСНОЇ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ У ДИСТАНЦІЙНУ ПАРАДИГМУ НАВЧАННЯ
517
105.
Дворецька Л. П.
ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ЯК МЕТОД В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
524
106.
Долинський Б. Т., Буховець Б. О., Дишель Г. О., Мусієнко Т. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ГІМНАСТОК НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
529
107.
Долинський Б. Т., Буховець Б. О., Карабельнікова А. Ф., Артимчук Д. Д., Шевчук Д. О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ В АДАПТИВНОМУ СПОРТІ
533
108.
Донченко С. В., Білаш С. М., Донченко Т. С.
КЛІПОВЕ МИСЛЕННЯ ЯК АДАПТАЦІЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ ДО ШВИДКОГО ТЕМПУ ЖИТТЯ
537
109.
Доротюк В. І.
ЗМІСТ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНІЙ ОСВІТІ
540
110.
Доротюк О. Г.
СУТНІСТЬ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТІ
543
111.
Дудар І. П., Слозанська Г. І.
ДО ПИТАННЯ РОЗРІЗНЕННЯ ПОНЯТЬ «КОМПЕТЕНЦІЯ» ТА «КОМПЕТЕНТНІСТЬ»
545
112.
Євмінова А. О.
УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
550
113.
Жилкіна О. І., Шатохіна Г. Я.
ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З МУЗИКИ ОНЛАЙН
556
114.
Заболотська О. О., Наконечна А. А.
ФОНЕТИЧНІ НАВИЧКИ ТА ЇХ ФОРМУВАННЯ НА СТАРШОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
558
115.
Загребельний С. Л., Висоцька Л. Є.
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ВИШАХ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ
560
116.
Залізняк А. М.
БІБЛІОТЕКА ЯК ТРАДИЦІЙНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
566
117.
Коношенко С. В., Коношенко Н. А., Сікало М. С.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ
568
118.
Корж-Усенко Л. В., Парфило В. М.
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
575
119.
Криклива С. Д., Щерба І. К.
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТИВНИХ КУРСІВ ГЕНЕТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ В ЦИКЛІ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРОВІЗОРІВ У ВНМУ ІМ. М. І. ПИРОГОВА
579
120.
Кузьмінчук Н. В.
ТЕХНОЛОГІЯ ЕДЬЮТЕЙНМЕНТУ В СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
582
121.
Ладика О. В., Ярема О. Б.
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ: РЕКЛАМА У МЕДІА
589
122.
Литньов В. Є., Никонюк В. В.
ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВИ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ КАЗКИ
595
123.
Літвінова Т. В., Пахно О. Ю.
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ НОВОУТВОРЕННЯ
602
124.
Маленко О. Б., Карабань О. М.
МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СПОРТИВНОМУ КОЛЕДЖІ
606
125.
Медведєва О. Ю., Катрич А. В., Строєнко Н. Г., Леонтьєва І. О.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ МОРСЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МОВНИХ ДИСЦИПЛІН
610
126.
Москалюк Н. В., Москалюк В. М., Ярема А. Р.
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НА РИНКУ ПРАЦІ
615
127.
Наконечна А. А.
ПОЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ НА УРОКАХ ФОНЕТИКИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
620
128.
Начинова О. В., Трембач А. С.
МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК ПЕРШОКЛАСНИКІВ І ЧИННИКИ ЩО НА НЬОГО ВПЛИВАЮТЬ
623
129.
Нечитайло Л. Г., Карабцова В. Т.
STEM-ОСВІТА ЯК ІННОВАЦІЙНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ
630
130.
Норенко М. А., Поселецька К. А.
ВИКОРИСТАННЯ КЛАСНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РОЗВИТКУ УСНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
637
131.
Обухова К. О.
ОЦІНКА ЯКОСТІ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ПІД ЧАС ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
641
132.
Овчатова А. П.
ВИХОВАННЯ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОСТІ І МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ
648
133.
П’ятка Н. В.
ЗНАЧЕННЯ СПАДКОВОСТІ У РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
652
134.
Пакляченко В. В., Поліщук В. І.
МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ
659
135.
Палаженко О., Саленко К., Ворончак І., Михальчук В.
САКСОФОНОВА ШКОЛА МІСТА РІВНОГО В ДІЯЛЬНОСТІ САМУСЕНКА ЄВГЕНІЯ ФЕДОРОВИЧА
664
136.
Панченко В. В.
ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТА В ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗВО
670
137.
Петрів О. В., Петрів І. В.
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
676
138.
Писанко О. О.
ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ
682
139.
Полегонько Н. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ВЕБ-КВЕСТУ У НАВЧАННІ
688
140.
Романюк А. Р.
РОЗВИТОК МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДІВ НА ОСНОВІ НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО РЕПЕРТУАРУ
695
141.
Ручко Л. М.
ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА БАЗОВИХ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК ФАХОВИХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
701
142.
Саган О. В., Никитюк Н. А., Алексєєва М. О.
ЦИФРОВІ ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО МОНІТОРИНГУ
707
143.
Самойлова І. В., Сердюк К. С., Тарасова К. М.
АЛЬТЕРНАТИВНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНІЙ СПЕЦІАЛЬНІЙ ПЕДАГОГІЦІ
714
144.
Сердюк І. М., Батурін В. О.
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕСТІВ ПІД ЧАС АДАПТИВНОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
720
145.
Склярова Ю. С.
СУТЬ ПОНЯТТЯ ВИКОНАВСЬКА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
723
146.
Сластіна О. О.
ВПЛИВ СПОРТИВНИХ ІГОР НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
726
147.
Сологуб О. В., Поселецька К. А.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСТОСУВАННЯ РОЛЬОВИХ ІГОР
729
148.
Соцька О. П., Осадча М. В.
МЕТОДОЛОГІЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
733
149.
Столяренко В. Г., Кадашвілі К. В.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ХІМІЇ (7 КЛАС) В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
738
150.
Стороженко С. А.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СУБ’ЄКТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ
745
151.
Тонконог Н. И.
PECULIARITIES OF DISTANCE LEARNING AT PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL
752
152.
Трускавецька І. Я.
ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ
758
153.
Фидирко М. А., Рупенко Д. А.
РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ И УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
764
154.
Ходацька О. М.
КРИТЕРІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
767
155.
Чередник Л. М., Андрусик П. П.
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-НАВЧАЛЬНОГО РЕСУРСУ «ELEARN» У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ «ЛІДЕРОЛОГІЯ»
783
156.
Чередник Л. М., Білик І. В.
СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРАНТІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»
787

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

157.
Братків М. І.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ ПЕРВИННОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА РОЗЛАДИ ПСИХІКИ І ПОВЕДІНКИ (КЛАС 5 ЗА МКХ 10) ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ РЯДОВОГО, СЕРЖАНТСЬКОГО ТА СТАРШИНСЬКОГО СКЛАДУ ЗА КОНТРАКТОМ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
793
158.
Гальченко А. І., Муравйов В. О.
КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВА ТЕРАПІЯ
796
159.
Зубіашвілі І. К., Слободяник Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ
802
160.
Касич-Щигельська Я. О.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТОВАНОСТІ ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМИ СПОСОБАМИ РЕАКЦІЇ НА СТРЕСОВІ СИТУАЦІЇ
809
161.
Красько Д. О., Коваль С. Б.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ ПЕРВИННОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА РОЗЛАДИ ПСИХІКИ І ПОВЕДІНКИ (КЛАС 5 ЗА МКХ 10) РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
816
162.
Пивовар А. В., Чумаєва Ю. В.
ВПЛИВ СТИЛЮ ВИХОВАННЯ В СІМ’Ї НА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДЛІТКА
820
163.
Попрядухина Н. Г.
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ
826
164.
Рибалка О. М.
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФЛІКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ
832
165.
Сіпко Л. О., Холодна Ю. І.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК САМООЦІНКИ ЖІНОК ТА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
839
166.
Ткачук Т. Л., Качановська Д. С.
ОСОБЛИВОСТІ СЕКСУАЛЬНИХ УСТАНОВОК ЧОЛОВІКІВ МОЛОДОГО ВІКУ
845
167.
Ткачук Т. Л., Тихонова А. І.
ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ ПСИХОЛОГІВ
850
168.
Туриніна О. Л., Тонкова Г. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ВАГІТНИХ ДО МАТЕРИНСТВА
856

 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

169.
Kisla A.
IMMIGRANTS IN UKRAINIAN REALITY/EXPERT SURVEY RESULTS
863
170.
Laktionova L. Yu.
ECOLOGY: LIFE QUALITY AND SAFETY OF THE POPULATION IN THE URBAN ENVIRONMENT
870
171.
Naumova N., Huzii V.
THE BRAND EXPERIENCE OF UNIVERSITIES. THE IMPORTANCE OF DESIGN IN INSTITUTION BRANDING AND COMMUNICATION
875
172.
Микитюк І. В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНКЛЮЗІЇ ТА ЕКСКЛЮЗІЇ В СОЦІОГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ
882
173.
Позній О. В.
РЕЛІГІЯ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ДИСКУРС ПРО РОЛЬ, МІСЦЕ І ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
886
174.
Руденко Д. О., Постніков А. В.
АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА СТРУКТУРИ В EVENT-ІНДУСТРІЇ
892
175.
Штепа С. О.
МЕТОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ Б.ГРОФМАНА ДО ПОРІВНЯЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ СИСТЕМ
898
176.
Юзікова Н. С., Марченко О. В.
СУЧАСНА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
903

 ЖУРНАЛИСТИКА

177.
Завадяк В., Галаса К.
ОБРАЗ ЖІНКИ У РАННІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ
910
178.
Подаряща О. І., Середа Г. В.
НАВЧАЛЬНІ ДОВІДНИКИ НА КНИГОВИДАВНИЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
918

 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

179.
Cai Xiaowen
LEIZHOU STONE DOG IN CHINA
923
180.
Бутенко Б. О., Лобко-Зампассі М., Сімонова А. В.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СКУЛЬПТУРИ
927
181.
Кобець М. О.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТИЛЬОВОЇ МОДЕЛІ ВЕБ-ДИЗАЙНУ ЯК ЗАСОБУ ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
931
182.
Коломиец В. А.
ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ «ЦВЕТО-ФАКТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ АКВАРЕЛЬНОЙ ОТМЫВКИ»
937
183.
Мальцева О. В.
ЗНАЧЕННЯ ГІГІЄНИ ГОЛОСУ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА-ВОКАЛІСТА
944
184.
Мигович М. С.
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА СИНЕРГЕТИКИ
949
185.
Пандирєва Є. А.
ҐЕНЕЗА ГРАФІТІ СТИЛЮ, ЯК ПУБЛІЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПІВНІЧНІЙ ТА ПІВДЕННІЙ ЄВРОПІ
955
186.
Пікущий О. І., Кривуц С. В., Марченко А. А.
ДЕРЕВО В СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ СЕРЕДОВИЩА: ТРАДИЦІЙНИЙ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХОДИ
961
187.
Савшак Х. Р.
ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ОРИГІНАЛЬНОЇ ГРАФІКИ
964
188.
Стонога Д. В.
ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ЮВЕЛІРНОЇ КАБЛУЧКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ GEMVISION MATRIX
971
189.
Темченко І. А.
ДЖАЗОВИЙ СКЕТ ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ ВОКАЛІСТА
978
190.
Хода В. А.
КОМПОЗИЦІЯ У ДИЗАЙНІ ВЕБ-САЙТІВ
984
191.
Хохлач М.-М. Р.
ВИРАЖАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ МУРАЛУ ЯК ХУДОЖНЬОГО КОМПОНЕНТА СУЧАСНОГО ЕКСТЕР’ЄРНОГО СЕРЕДОВИЩА
991
192.
Чесановська А. В.
РОЗРОБКА ДИЗАЙН-МАКЕТУ ДЛЯ МОБІЛЬНОЇ ГРИ. ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ
998
193.
Шевченко К. С.
РОЛЬ СЦЕНАРІЮ У МУЛЬТИМЕДІЙНОМУ ДИЗАЙНІ
1003

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

194.
Колосенко А. О.
ПОВСТАННЯ ГРИГОР’ЄВА У СПОГАДАХ РАДЯНСЬКИХ ПАРТІЙНИХ І ВІЙСЬКОВИХ ДІЯЧІВ
1009
195.
Формагей Я. В.
ГОЛОДОМОР 1932-1933 РР. В ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ РАЙОНІ
1016

 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

196.
Берест П. М.
РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ ЯК КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
1022
197.
Муравйов В. О., Гальченко А. І.
ЦЕРКВА МОРМОНІВ
1027

 ЛИТЕРАТУРА

198.
Шевченко В. О.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПІД ЧАС ОПРАЦЮВАННЯ ТВОРІВ
1031
199.
Щербак А. С., Дзіковська Л. М.
ІДЕАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС У РОМАНІ «451 ГРАДУС ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ» РЕЯ БРЕДБЕРІ
1038

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

200.
Бєлікова Ю. В., Фурсова Д. О.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1043
201.
Лясота А. Є.
РОЗБУДОВА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ВПЛИВ ЕТНІЧНИХ ГРОМАД
1049
202.
Сушко Д. І.
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ У ПОЛІТИЦІ ФРАНЦІЇ
1056

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

203.
Kuzyk O., Patsaranjuk K.
IS ENGLISH THE LINGUA FRANCA OF PROGRAMMING?
1061
204.
Баркар О. І.
ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ
1066
205.
Онуфрієнко О. П.
МОВОЗНАВЧІ ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МОВОЗНАВСТВА
1072
206.
Профатило І. М., Москаленко О. І.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕМАНТИЧНИХ ГРУП ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З КОМПОНЕНТОМ З КОМПОНЕНТОМ «ЗАСІБ ПЕРЕСУВАННЯ»
1078
207.
Рижняк О., Кучеренко С., Галянт А., Сьомак А.
ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК КАК ОСНОВНОЙ ВЕКТОР ИНТЕГРАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
1084
208.
Служенко І. В., Литовченко Ю. А.
ЗАСТОСУВАННЯ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОЄКТІВ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1088
209.
Стрюкова Н. О., Литовченко В. О., Гарячий Є. В.
КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ У СУЧАСНОМУ ІСПАНОМОВНОМУ НАУКОВО-МЕДИЧНОМУ ДИСКУРСІ
1095
210.
Тимошенко Л. С., Сабліна С. В.
БАГАТОКОМПОНЕНТНІ СКЛАДНОСУРЯДНІ КОНСТРУКЦІЇ У ЛІНГВОПРАКТИЦІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
1100
211.
Тихонова Т. М.
STEM- ОСВІТА ЯК ОДНА ІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В НУШ
1105
212.
Фаліштинська А. Р.
ВЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ЦІННОСТІ У СКЛАДІ СТАЛИХ ВИРАЗІВ
1109
213.
Шаргай І. Є., Гарячий Є. В., Литовченко В. О.
ЛІНГВО-СТИЛІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ІСПАНОМОВНИХ МЕДИЧНИХ СТАТЕЙ
1115
214.
Шутова П. Д.
ПЕЙОРАТИВНА ЛЕКСИКА В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
1121
215.
Яницький Є. І.
ГРАМАТИЧНІ ЕМФАТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ДЖЕРЕМІ ХАНТА
1125

 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

216.
Гаврильченко Р. В.
СОЦИАЛЬНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ КАК «МЕГАТРЭНД» РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
1129
217.
Довгань М. Г.
РЕЛІГІЙНІСТЬ В АНТРОПОЛОГІЧНИХ ПОШУКАХ КАРОЛЯ ВОЙТИЛИ
1133
218.
Паславська Д. О.
ЯКУ РОЛЬ ГРАЄ МИСТЕЦТВО У ЖИТТІ КОЖНОЇ ЛЮДИНИ?
1136
219.
Поляруш Б. Ю.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МЕГАПОЛІСІ
1139
220.
Солтанова Гюльсан Рза кызы
НОВОЕ «ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСЛАМА» ИЛИ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНОСТИ
1142
221.
Яровицька Н. А., Дрозд М. І.
ФЕНОМЕН ЧАСУ У ФІЛОСОФСЬКИХ СІНТЕНЦІЯХ БУТТЯ
1147
222.
Яровицька Н. А., Какуріна Т. В.
МАРКСИСТСЬКА ФІЛОСОФІЯ ЯК ЗАПИТ ТА РИЗИК НОВОЇ ЕПОХИ
1151
223.
Яровицька Н. А., Колуканов М. А.
ЕПОС СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АКЦЕНТ
1157
224.
Яровицька Н. А., Рябовол В. Р.
АКСІОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА: ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР
1162
225.
Яровицька Н. А., Точона Є. Р.
ОСВІТНЄ ЯДРО ІДЕАЛІЗМУ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
1167
226.
Яровицька Н. А., Шило С. В.
ФІЛОСОФІЯ «СЕРЦЯ»: УКРАЇНСЬКА СПАДЩИНА
1173

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

227.
Баран Р.
ПРИЧИНКИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ АВІАПЕРЕВІЗНИКІВ НА АВІАМЕТЕОРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТІВ В УКРАЇНІ
1178
228.
Бердар М. М.
ЗНАННЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
1189
229.
Бобирь О. І.
КРАУДФАНДИНГ — ПРОДУКТ ФІНАНСОВОГО ІНЖИНІРИНГУ ДЛЯ РОЗВИТКУ СТАРТАП-БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
1193
230.
Гобела В. В.
ОФШОРИЗАЦІЯ БІЗНЕСУ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
1197
231.
Гриценко С. І., Лакомова М. С., Басанець С. В.
ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
1201
232.
Гук І.-М. Р., Швець А. І.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ТА ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ
1206
233.
Гук О. В.
ДИНАМІКА ПРОЦЕСІВ ІНФЛЯЦІЇ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
1213
234.
Заремба О. О., Ніколенко М. В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ І АУДИТУ У СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РАХІВНИЦТВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
1216
235.
Клочко В. М.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ В МАЙБУТНЬОМУ
1222
236.
Котенко У. М., Ляшенко І. А.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ДЕПОЗИТНОГО РИНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
1227
237.
Крамаренко Д. П., Жихор О. Б.
ПОСЛУГИ ДОСТАВКИ ПРОДУКТІВ ТА ЇЖІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ПАНДЕМІЇ COVID-19
1230
238.
Криховецька З. М., Ковальова О. В.
ТЕНДЕНЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
1235
239.
Малтиз В. В., Сопіна А. Є., Кайрачка Н. В.
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
1240
240.
Мащенко М. А.
РОЛЬ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
1244
241.
Пархоменко Д. В.
СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ В УМОВАХ КОРОНАКРИЗИ
1249
242.
Пархоменко Л. А.
ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ОВОЧІВ ВІДКРИТОГО ГРУНТУ
1253
243.
Петрашко Л. П., Петрашко П. П.
ЦИРКУЛЯРНИЙ ПЕРЕХІД ЯК ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПРОРИВ РОЗВИТКУ КЛІМАТИЧНО-НЕЙТРАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
1257
244.
Пономaренко О. Г., Пономаренко Б. О.
ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
1265
245.
Попрозман Н. В., Степанова О. В.
ОСНОВИ МОТИВАЦІЇ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ КАТЕГОРІЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
1272
246.
Ругалёва И. Е., Черткова Д. П.
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
1276
247.
Соломаха І. В., Жолобецька М. Б.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ШПАЛЕР В УКРАЇНІ
1279
248.
Сук П. Л.
НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ МЕТОДАМИ ЗМЕНШЕННЯ ЗАЛИШКОВОЇ ВАРТОСТІ
1283
249.
Тєшева Л. В., Дробітько В. С.
СУТНІСТЬ І НЕОБХІДНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ
1288
250.
Тєшева Л. В., Магамадова С. В.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ» ПІДПРИЄМСТВА
1293
251.
Халеська Є. С., Лободзинська Т. П.
ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
1299
252.
Чебан Т. М., Мельничук Л. П.
ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1304
253.
Шалигіна І. В., Бакуліна Д. О.
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ЙОГО ДЖЕРЕЛАМИ
1310
254.
Яковенко Р. В., Тертиця О. О.
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ
1315

 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

255.
Андрущенко Н. В.
УГОДИ ПРО РЕАДМІСІЮ ЄС З ТРЕТІМИ КРАЇНАМИ ЯК ЗОВНІШНЬО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ РЕГУЛЮВАННЯ ІММІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС
1322
256.
Антропов Б. О., Черняк Н. П.
РЕФОРМУВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ІНТЕГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УКРАЇНИ
1326
257.
Богайчук В. І., Козачок В. С.
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ СOVID 19 НА ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ ТА СУТНІСТЬ ВИЗНАННЯ ВИНИ
1330
258.
Братченко О. В., Щепка Н. М.
ОКРЕМІ ПРАВОВІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
1336
259.
Бублик Н. С., Голубєва Д. В.
ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА
1340
260.
Бублик Н. С., Голубєва Д. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПОЛІЦІЇ
1344
261.
Васюк С. В.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
1348
262.
Денисовський М. Д., Пузяк Х. В.
ПРОКУРОР У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ЙОГО ФУНКЦІЇ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ
1355
263.
Дудник В. М., Пернарівська Т. П.
МЕДІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ
1360
264.
Кучинська І. В.
ЗЛОЧИНИ ТА ЇХ ВИЯВЛЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ ТАБЛЕТОК «ЕКСТАЗІ» З ВМІСТОМ ДИМЕТИЛАМФЕТАМІНУ (DMA)
1364
265.
Лавроненко В. О., Петрушин Д. В.
ЩОДО ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ПОКРАЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ У ЗВО ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ
1371
266.
Мічурін Є. О., Худик В. Г., Порошина А. С.
МЕДІАЦІЯ У КРАЇНАХ АНГЛО-САКСОНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЯК УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ
1374
267.
Сідельніков І. О., Лимар О. А., Войтенко В. А.
РОЗВИТОК СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ КУРСАНТІВ ПОЛІЦІЇ НА ЗАНЯТТЯХ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ
1381
268.
Шуліма А. О.
ПОНЯТТЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
1389
269.
Яковлєва Є. О.
ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З НАДЗВИЧАЙНИМИ СИТУАЦІЯМИ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ: КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1396

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-85-6 и УДК, выходные данные г. Харьков, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 10 оценок, среднее 4.6 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: