IV Міжнародна науково-практична конференція «EUROPEAN SCIENTIFIC CONGRESS», 15-17.05.2023 Мадрид, Іспанія. Архів

Шановні колеги!

15-17.05.2023 року у м. Мадрид, Іспанія

відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція

EUROPEAN SCIENTIFIC CONGRESS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // European scientific congress. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-european-scientific-congress-15-17-05-2023-madrid-ispaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Горбась С. М., Чередников О. В.
УТРИМАННЯ ТА ОБРОБІТОК ГРУНТУ В САДУ
12

 VETERINARY SCIENCES

2.
Dudchak I. P., Iglitskyi I. I.
APPLICATION OF NON-STEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS AND CHONDROITIN IN MULTIFACETED THERAPY FOR CANINE OSTEOARTHRITIS
16
3.
Грінченко Д. М., Северин Р. В., Гонтарь А. М., Федоровська Є. Є.
ІМУНОСТИМУЛЯЦІЯ ПРИ СТРЕПТОКОКОЗІ СОБАК
23

 BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Дубинська С. М., Яблуновський П. О., Олійник Т. М.
ВІДНОВЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ У ХВОРИХ ІХС ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТУВАННЯ, АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
28
5.
Павліченко О. Д., Макаренко О. А.
ВПЛИВ ТЮТЮНОВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ НА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У ЩУРІВ
34

 MEDICAL SCIENCES

6.
Abuudah A., Borovyk K., Kravchun P.
EFFICACY OF EMPAGLIFLOZIN IN THE TREATMENT OF HEART FAILURE IN COMBINATION WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS
40
7.
Bretsko Yu., Demchynska M.
ENTEROBIOSIS: CAUSES, SYMPTOMS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION. ANALYSIS OF ENTEROBIOSIS DISEASE STATISTICS IN TRANSCARPATHIAN REGION IN 2019 AND 2020
43
8.
Honcharova N., Abramova M.
TRAUMATIC SPLEEN INJURIES
48
9.
Kaprosh A. V., Radchenko A. I.
EMPHYSEMA OF THE LUNGS AS A MODERN PROBLEM
55
10.
Mandryk O. Ye., Sachuk M. Yu., Tiulienieva V. O.
THE INDICATORS OF THELIVER’S DYNAMIC STATE IN PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS, DEPENDING ON THE PRESENCE OF COMORBID BRONCHIAL ASTHMA AND OBESITY
58
11.
Mandryk O. Ye., Hutnyk L. R., Yerechuk Yu. V.
FEATURES OF 24 HOUR ARTERIAL PRESSURE MONITORING IN PATIENTS WITH COMORBID NONALCOHOLIC STEATOHEPATITIS DEPENDING ON THE BODY WEIGHT INDEX
60
12.
Mandryk O. Ye., Matskulyak D. D., Klochenko Ya. I.
MODERN APPROACHES OF PATIENTS WITH STEATOHEPATITIS (NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASES) AGAINST THE GROUND OF OBESITY
62
13.
Mandryk O. Ye., Koval D. R., Matsyshyn N. O.
INFLUENCE OF FUNCTIONAL STATE OF ENDOTHELIUM ON THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF PORTAL HYPERTENSION IN PATIENTS WITH A COMBINED COURSE OF NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS AND ESSENTIAL HYPERTENSION
64
14.
Mandryk O. Ye., Nedoruban A. I., Krupchuk M. V.
PECULARITIES OF BODY WEIGHT INDEX IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION WITH COMORBID NONALCOHOLIC STEATOHEPATITIS
66
15.
Антонов А. Г., Сургай Н. М., Татарко С. В., Узбек Т. С.
КОНЦЕПЦІЯ ВИКЛАДАННЯ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ НА ДОДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ
68
16.
Браїловський Б. Ю., Браїловська В. В.
РОЛЬ VAC-ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ГНІЙНО-СЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ ТОРАКОТОМІЇ
71
17.
Грибан О. М.
ВЛАСТИВОСТІ І ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ СКЛОІОНОМЕРНИХ ЦЕМЕНТІВ В СТОМАТОЛОГІЇ
74
18.
Грушка Г. В., Стадник Л. Л., Боброва В. М.
ПРОГРАМА ПОСТЛІКУВАЛЬНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ХВОРИМИ З КІСТКОВИМИ МЕТАСТАЗАМИ
79
19.
Дьякова Ю. А., Зеленська К. О.
ВІДЧУТТЯ ПРОВИНИ НА ФОНІ ВІЙНИ ТА ЯК З НИМ БОРОТИСЯ
83
20.
Єгоров А. А., Тихоновський О. В., Курляк Х. В., Скрипник Л. В.
ВПЛИВ «ЛІЗИНІЮ» НА ЕНДОТЕЛІОЦІТИ КАПІЛЯРІВ IV-V ШАРІВ КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУР В РІЗНІ ТЕРМІНИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ІШЕМІЇ
87
21.
Кошеля М. М.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ПАНКРЕАТИТУ
92
22.
Рудан І. В., Станєва В. І.
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ДІАГНОСТИКУ ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С
97
23.
Федорюк О. В., Маринчина І. М.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ БЕЗПЛІДДЯ, ПОВ’ЯЗАНОГО З ЕНДОМЕТРІОЗОМ
106
24.
Фурман В. Г., Куцак О. В., Бегма М. А., Мороз В. В., Селімшаєва Т. М.
ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕТИЧНОЇ ДЕТЕРМІНАНТНОСТІ АНЕМІЇ БЛЕКФЕНА-ДАЙМОНДА. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
111

PHARMACEUTICAL SCIENCES

25.
Skrebtsova K. S., Tartynska G. S., Velma S. V.
DETERMINATION OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF PLANT RAW MATERIALS RHODODENDRON GENUS
115
26.
Велігорська Ю. П., Стремоухов О. О.
УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ
118
27.
Отмани Халима, Половинка В. А., Шумейко Н. В.
МОНИТОРИНГ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОПЕКИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ЗАПОРАМИ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
122

 CHEMICAL SCIENCES

28.
Klimko Yu. E., Koshchii I. V., Vasilkevich O. I., Levandovskii S. I.
EXAMPLES OF THE SYNTHESIS OF HETEROCYCLES BASED ON ADAMANTHYL-CONTAINING AMIDOALKYLATING REAGENTS
126
29.
Багирзаде Гулу Ахмед оглы, Кулиев Фикрет Али оглы
СКОРОСТИ РЕАКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ПРИ ПАРОФАЗНОМ ОКИСЛИТЕЛЬНОМ АММОНОЛИЗЕ 4-ХЛОР-о-КСИЛОЛА
131

 TECHNICAL SCIENCES

30.
Frolov S., Sintiurova M., But M.
INFORMATION AND MEASUREMENT SYSTEMS IN TRANSPORT IT TECHNOLOGY PROJECTS
139
31.
Kulbovskyi I., Blyzniuk K., Stetsenko D.
DEVELOPMENT WEB-DEVELOPMENT
142
32.
Гальчук Т. Н.
ПЕРЕРОБКА ШЛІФУВАЛЬНОГО ШЛАМУ
144
33.
Говоруха В. І., Прокопченко С. В.
ЗАСТОСУВАННЯ QR-КОДУ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ЗАПИСІВ ПРО ОБЛАДНАННЯ У ВИПРОБУВАЛЬНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ
150
34.
Демідов Д. С., Демків Л. І.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ВИБОРУ ГОТЕЛЮ ЗА КРИТЕРІЯМИ КОРИСТУВАЧА
154
35.
Коломійцев О. В., Комаров В. О., Обрядін В. В.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ДІАГНОСТИКИ І ПРОГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
158
36.
Назаров О. І., Бурняшев М. В., Рхліб Мохаммед-Амін
ВПЛИВ ТИПУ ГІБРИДНОЇ УСТАНОВКИ НА ДИНАМІКУ ГАЛЬМУВАННЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ
168
37.
Прокіпчук О. А., Висоцька В. А.
РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ УКРАЇНОМОВНИХ ТВІТІВ
175
38.
Радков Ю. К., Єрукаєв А. В., Цюцюра М. І.
РОЗРОБКА БАЗИ ДАНИХ АРХІВУ СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ
181
39.
Фиалко Н. М., Прокопов В. Г., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЛИЯНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ИЗБЫТКА ВОЗДУХА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЧЕНИЯ И СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ В СТАБИЛИЗАТОРНЫХ ГОРЕЛКАХ С МНОГОРЯДНОЙ ТОПЛИВОПОДАЧЕЙ
184
40.
Эркаева Н. Ч., Ахмедов А. Н.
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ПЕРВИЧНОЙ ОЧИСТКИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ АННОТАЦИЯ
191

 ARCHITECTURE

41.
Ященко О. Ф., Бібер С. Г., Жуков П. С.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ СУЧАСНИХ ОФІСНО-ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ В ІСТОРИЧНІЙ ЗАБУДОВІ МІСТА
197

 PEDAGOGICAL SCIENCES

42.
Kyrychenko S. V.
DIGITAL COMPETENCE OF UNIVERSITY TEACHERS IN GLOBALIZATION CONDITIONS
201
43.
Валюкевич Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
206
44.
Долінін Г. С.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-МАСОВОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
211
45.
Зварич М. І.
АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОГО ОВОЛОДІННЯ БАЗОВИМ МАТЕРІАЛОМ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
215
46.
Марчук Н. А., Мушеник І. М.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
222
47.
Матійчук В. І.
ОЗДОРОВЧИЙ БІГ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ
226
48.
Мачульський Г. М., Черевко В. М.
ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЗВО ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS
231
49.
Пампура С. Ю., Седашев Я. Ю.
КЕЙС-МЕТОД ЯК ФОРМА ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
237
50.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ
242
51.
Полякова Г. П.
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ МОТИВАЦІЇ КУРСАНТІВ ВВНЗ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ
250
52.
Степанюк А. В., Погосян М. С.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ БІОЛОГІЇ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ
254
53.
Ульянова В. С., Лісняк А. О., Беленкова Г. В.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЗАЄМОДІЇ РІЗНИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВ
261
54.
Шишкова А. О.
УРАХУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНО-ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЧНІВ МОЛОДШОГО ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОЦІ
265
55.
Штепа Л. Г., Міхеда К. О.
МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ПОДОЛАННЯ ДИСГРАФІЇ В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
272
56.
Ярошевська Л. В., Гусарова А. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
277

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

57.
Lipatnikova P. S.
IDENTIFICATION AND REPRODUCTION OF THE EMOTIONAL VECTOR COMPONENT IN THE PROCESS OF TRANSLATING TEXTS OF THE POPULAR PSYCHOLOGY GENRE
284
58.
Minina R.
ASSOCIATION BETWEEN PARENTING STYLE AND ADOLESCENTS’ ATTITUDES TOWARD SUICIDE
288
59.
Габелкова О. Є.
ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНОГО КОМПОНЕНТА ЗДОРОВ’Я НА ВИКОРИСТАННЯ ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ ТА ПОРУШЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДДЮ
291
60.
Лазор К. П.
ПСИХОЛОГІЯ КІБЕРСПОРТУ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ЗМАГАННЯ
297
61.
Слюсар І. О.
ОСОБЛИВОСТІ САМООЦІНКИ ЯК ЧИННИКА СХИЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ ДО АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
302
62.
Тичинська Ю. М.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРАЦІВНИКІВ ІТ-СФЕРИ
307

SOCIOLOGICAL SCIENCES

63.
Ковтун Е. О., Кузнєцова Л. О.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
312
64.
Ядловська О. С., Галушко Р. В.
ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРІВ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ПОЛІТИКИ ГЕНДЕРНОГО ПИТАННЯ
320

 CULTUROLOGY

65.
Палій С. В.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ В КОНТЕКСТІ ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
331

 POLITICAL SCIENCES

66.
Домбровська Д. В.
ДИПЛОМАТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВНУТРІШНЯ СИТУАЦІЯ У ЗВ’ЯЗКУ З АНЕКСІЄЮ КРИМУ РОСІЄЮ У 2014 Р.
336
67.
Шелест О. С.
РЕГІОНАЛІЗМ, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ
341

 PHILOLOGICAL SCIENCES

68.
Fedoriv Ya. R., Ratushna L. Ya.
MASTERING THE ART OF PERSUASION: CRAFTING CREDIBLE ARGUMENTS
346
69.
Skichko A.
WORKING SCHEME FOR METAPHOR COGNITIVE ANALYSIS OF MOTIVATIONAL SPEECHES
354
70.
Stasyshyn K., Kolyasa O.
LEXICO-SEMANTIC AND FUNCTIONAL PECULIARITIES OF MODERN ENGLISH SLANG
358
71.
Дульська С. О., Золотухіна Н. А.
ОСОБЛИВОСТІ ВЕНЬЯНЬ
362
72.
Матієнко-Сільницька А. В., Пеліван О. К.
ГЕОГРАФІЧНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ВАРІАТИВНОСТІ ВИМОВИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
365
73.
Морозова І. Б., Стращенко Д. О.
ЛІНГВАЛЬНІ ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕМАТИЧНИХ ВУЗЛІВ У ВІРТУАЛЬНОМУ ДІАЛОЗІ (НА МАТЕРІАЛІ КІНОСТРІЧКИ «ЩОДЕННИКИ ПРИНЦЕСИ 2: ЯК СТАТИ КОРОЛЕВОЮ» (2004))
371
74.
Тарасенко Ю. А.
ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНДАЛУЗЬКОГО ДІАЛЕКТУ, ЯКІ ЗНАЙШЛИ СВОЄ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОРФОГРАФІЇ ФЛАМЕНКО
375
75.
Швець Н. В., Швець О. В.
СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ПРИКМЕТНИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРУ У РОМАНІ Ф. СТЕНДАЛЯ «LE ROUGE ET LE NOIR»
381

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

76.
Radionova L., Kozyrieva N.
CULTURAL HERITAGE AS CULTURAL AND ECONOMIC RESOURCE FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL TOWNS
386
77.
Безродний А. Г.
БІОСОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ БОРОТЬБИ ЗА РЕСУРСИ
391
78.
Кунденко Я. М.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
394

 ECONOMIC SCIENCES

79.
Rudachenko O.
EXPORT-IMPORT RELATIONS IN ENTREPRENEURSHIP
398
80.
Гузар Б. С., Закамарко В. В.
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
401
81.
Дідківська О. Г.
АНАЛІЗ СТАНУ БЕЗПЕКИ ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЛИ В ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
407
82.
Козьмук Н. І., Дулик Б. І.
ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
414
83.
Лесів Р. М.
ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ УПРАВЛЯННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ЗАСАДАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РІВНОВАГИ В КОЛЕКТИВІ
418
84.
Мікуліна М. О., Поливаний А. Д., Касьян Я. С., Нестеренко Д. В.
ЕКОНОМІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
423
85.
Рунчева Н. В., Бритвєнко А. С., Верховод І. С., Дегтярьова Д. С.
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ В СУЧАСНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ УКРАЇНИ
428

 LEGAL SCIENCES

86.
Вольський Р. О., Савенко В. П.
ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
432
87.
Іванчук Є. Р., Самороков В. О.
ВИКРАДЕННЯ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: АНАЛІЗ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ
436
88.
Капленко О. А.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ СТАНІСЛАВА ДНІСТРЯНСЬКОГО ТА ЇХ ВТІЛЕННЯ У ПРОЕКТІ КОНСТИТУЦІЇ ЗУНР
441
89.
Кепещук С. П.
ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОУСТРОЮ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
445
90.
Кисельова Є. Ю., Хашев В. Г.
КЛАСИФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
448
91.
Кісільова В. І., Савенко В.
ВИДИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
452
92.
Кобзар В. В., Солохненко Л. М.
ДЕРЖАВНА ЗРАДА В РЕАЛІЯХ ВІЙНИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
455
93.
Коваль О. М., Жукотанська О. С.
ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
461
94.
Крючка О. Ю.
КОНДИКЦІЯ ТА ВІНДИКАЦІЯ: ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ
466
95.
Мелащенко В. К., Чорна А. Г.
РОЗБЕЩЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ
470
96.
Наліжитий В., Савенко В.
ПОНЯТТЯ СПІВУЧАСТІ
473
97.
Некрасов Д. О., Есаулов Д. А., Олійник О. С.
ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВЧИНЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ
477
98.
Пузанов М., Корогод С.
ПОНЯТТЯ ВІЙСЬКОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
481
99.
Ткачова Ю., Савенко В.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СПІВУЧАСНИКІВ
485

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-84-15927-34-1 та УДК, вихідні дані м. Мадрид, Іспанія, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: