IV Міжнародна науково-практична конференція “MODERN PROBLEMS OF SCIENCE, EDUCATION AND SOCIETY”, 19-21.06.2023 Київ, Україна. Архів

Шановні колеги!

19-21.06.2023 року у м. Київ, Україна

відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція

MODERN PROBLEMS OF SCIENCE, EDUCATION AND SOCIETY

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern problems of science, education and society. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-problems-of-science-education-and-society-19-21-06-2023-kiyiv-ukrayina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Гуцаленко У. Ю., Баданіна В. А.
ПРОЄКТНІ КОМПОЗИЦІЇ «POT-ET-FLEUR» В КОКЕДАМІ
24
2.
Йолкіна Л. В.
НОВІТНІ ПРИЙОМИ НАСІННЄВОГО ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИН
30
3.
Попова О. П., Кулик М. І.
ВИВЧЕННЯ СОРТИМЕНТУ СОРГО ЦУКРОВОГО ЗА БІОМЕТРИЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ТА ВРОЖАЙНІСТЮ БІОМАСИ
37

 VETERINARY SCIENCES

4.
Гонтарь А. М., Северин Р. В., Кутько Є. І., Лактіонова Є. А.
ЕПІЗООТОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ РЕПРОДУКТИВНО-РЕСПІРАТОРНОГО СИНДРОМУ СВИНЕЙ
42

 BIOLOGICAL SCIENCES

5.
Апончук Л. С.
КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ МОЗКОВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ЖІНОК, ЯКІ ПАЛЯТЬ
46
6.
Ділігул А. С., Бабак К. І.
ПРИЧИНИ ТА ЗАГРОЗИ ЗМЕНШЕННЯ МОРСЬКОЇ ФАУНИ
49
7.
Лялюк-Вітер Г. Д., Овсянецька Д.
ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ І ТЕРИТОРІЙ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
52
8.
Маліцький В. К.
ВИРОБНИЦТВО БІОГАЗУ ІЗ ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД
56
9.
Сак А. Є., Антіпова Р. В.
ЗМІНА СТАТЕВОЇ ПОВЕДІНКИ САМЦІВ ЩУРІВ ПРИ ХРОНІЧНОМУ СПОЖИВАННІ ХАРЧОВИХ ЖИРІВ
60

 MEDICAL SCIENCES

10.
Bulynina O. D., Bulynin V. A.
MOLDING THE COMMUNICATION CULTURE OF FUTURE TEACHERS AT THE INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
63
11.
Makhlynets N., Pavlyshyn M., Zinovii Ozhogan
СOMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH DISORDERS OF THE ARCHTECTONICS OF THE VESTIBULE OF THE MOUTH
67
12.
Malko Ya. M., Rudnikov Ye. G., Serdakovskyi V. S.
DEVELOPMENT OF THE MOBILE APPLICATION «HEALTH DIARY»
71
13.
Mumdzhian A. K., Yanitska L. V., Osinska L. F.
THE ROLE OF GENETIC MECHANISMS IN THE FORMATION AND RECOGNITION OF EMOTIONS
74
14.
Serheta I. V.
MODERN APPROACHES TO COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL ADAPTATION OF STUDENTS
77
15.
Акентьєв С. О.
РАННЯ ПЛАЗМОСОРБЦІЯ ПРИ ЛІКУВАННІ НИРКОВО-ПЕЧІНКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
80
16.
Барицький Д. С.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ ВИКОРИСТАННЯ АЛЮМІНІЮ У ВАКЦИНАХ
84
17.
Гермак В. М., Соловей В. М.
РОЗВИТОК У ГАЛУЗІ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
91
18.
Горманюк Т. І., Климович Д. С., Бобицька Т. В., Рудан І. В.
КАРДІАЛЬНІ ПРОЯВИ ХВОРОБИ ЛАЙМА. ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗУ
94
19.
Дзевульська І. В., Маліков О. В., Ковальчук О. І.
ЗВ‘ЯЗОК АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ ІЗ СУМІЖНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ В МЕДИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
100
20.
Коваль В. Ю., Ширяєва Л. Г., Ячмєньова Е. С., Данько Ю. С., Димніч Л. Ю., Васянович Д. А., Ващенко В. В., Коновченко Д. Є., Єфаніна В. Є., Шаповал Р. О.
ВПЛИВ НАВЧАННЯ АНАТОМІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК КОМПЕТЕНЦІЇ УЛЬТРАЗВУКУ
104
21.
Мартинов П. А., Соловей В. М.
РАННЯ ДІАГНОСТИКА БЕЗПЛІДНОСТІ
107
22.
Мещерякова І. П., Синиця П. Т.
КЛІНІЧНІ ОЗНАКИ ТА ДІАГНОСТИКА КОРОСТИ
110
23.
Монастирська Н. Я., Гнатюк М. С., Нестерук С. О., Татарчук Л. В.
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ВЕНОЗНИХ СУДИН ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ТРИВАЛІЙ ЕТАНОЛОВІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ
113
24.
Свірідов М. М., Кущак К. М.
НАЙБІЛЬШ ОПТИМАЛЬНІ ЗАХОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЕНДОТЕЛІАЛЬНО-ЕПІТЕЛІАЛНИХ ДИСТРОФІЙ РОГІВКИ (ДИСТРОФІЙ ФУКСА)
117
25.
Смірнова І. В., Кокарь О. О.
ДОСВІД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ, ОРТОПЕДИЧНОЇ ТА ДИТЯЧОЇ СТОМАТОЛОГІЇ
120
26.
Соколов В. М., Долгушин О. А.
ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА УРАЖЕНЬ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ
123
27.
Стрижак Н. В., Шаповалова А. С., Шекера І. А., Лашин І. І.
ПАТОГЕНЕЗ ТРОПІЧНОЇ МАЛЯРІЇ
130
28.
Тимофіїв Д. В., Ганчева О. В.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВНИХ РОЗЛАДІВ У ЩУРІВ: ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ
133
29.
Чумаченко Л. В., Мещерякова І. П.
КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ДІАГНОСТИКА ПЕДИКУЛЬОЗУ
138

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

30.
Зарічкова М. В., Толочко В. М., Артюх Т. О.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛІСТАМИ ФАРМАЦІЇ В АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДАХ
140
31.
Круглов Є. М., Борщевський Г. І., Ярних Т. Г.
ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ СТАБІЛЬНОЇ ЛІПОСОМАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИСКОРЕНОГО ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ АНАЛІТИЧНИМ ЦЕНТРИФУГУВАННЯМ
143

 CHEMICAL SCIENCES

32.
Котюк Т. В., Арутюнян К. С.
ХІМІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ПІД ВПЛИВОМ ТЕПЛОВИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ
147
33.
Ткач В. В., Ротар Д. М., Іксариця В. В., Кушнір М. В.
ІНТЕГРОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ НА ТЕМУ «АРЕНИ»
151
34.
Шевцова О. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ КИНЕТИКИ ОКИСЛЕННЯ ХІМІЧНИХ АГЕНТІВ ПЕРОКСИКИСЛОТАМИ В ДЕЯКИХ РОЗЧИННИКАХ
155

 TECHNICAL SCIENCES

35.
Ащепкова Н. С., Чернишов Б. Д.
СИСТЕМА КЕРУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ДІЛЬНИЦІ СВЕРДЛЕННЯ
158
36.
Безсльозний О. І., Николюк О. М.
ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕРФЕЙСУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ТА КОНТРОЛЮ ЗАДАЧ
162
37.
Борисик В. Т., Буяло Д. О., Ліхоузова Т. А.
АНАЛІЗ ОЦІНОК ЗНО/НМТ ВСТУПНИКІВ У КПІ
167
38.
Бутов Д. Р., Ліхоузова Т. А.
ПРОГНОЗУВАННЯ УСПІШНОСТІ СТАРТАПУ
178
39.
Дереза О. О., Водяницький І. О.
ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ВЕРТИКАЛЬНОГО НОЖОВОГО МЛИНА
183
40.
Дрейс Ю. О., Коломієць В. Ю.
РЕАЛІЗАЦІЯ WEB-ОРІЄНТОВАНИЙ ЗАСТОСУНОК ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ СЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
188
41.
Глуховеря М. Р., Младецький І. К.
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТИ РЕАГЕНТУ-ЗБИРАЧА ПРИ ФЛОТАЦІЇ
192
42.
Іщенко А. О., Носовська О. В., Рассохін Д. О., Кравченко В. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХИСНИХ МАТЕРІАЛІВ НАСОСІВ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ
196
43.
Іщенко К. С., Логвина Л. О., Нiколєнко Є. В., Соловйова Т. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРУ РУЙНУВАННЯ ПОРОДНОГО МАСИВУ ТА ПРОЦЕСИ ГАЗОВИДІЛЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЕМУЛЬСІЙНИХ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН
201
44.
Коняєв Д. С., Кузнєцов Ю. О.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ АНАЛІЗУ ДИНАМІКИ ПОШИРЕННЯ COVID19-ІНФЕКЦІЇ ЗА ДАНИМИ САЙТІВ КРАЇН СВІТУ
209
45.
Крячко К. В., Аллахвердієва Гюльшан Юніс кизи, Азізов Алакбар Акіф огли
РОЗРАХУНОК ІНФРАСТРУКТУРИ ВАНТАЖНИХ СТАНЦІЙ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
215
46.
Крячко К. В., Шрамко А. М., Коврига В. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ПАСАЖИРСЬКИХ СТАНЦІЙ НА ОСНОВІ ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ ПАСАЖИРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ
220
47.
Лужецький Є. О., Фечан А. В.
МЕТОДИ ТА ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОГО СЛУХУ
223
48.
Лялюк-Вітер Г. Д., Благий В.
ЩОДО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ»
228
49.
Маєвський О. В., Грицюта Р. А.
РЕАЛІЗАЦІЯ WEB-ЗАСТОСУНОК ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
232
50.
Мельник В. М., Козак Ф. В.
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ У М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ
236
51.
Мойсеєнко О. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДОДАТКОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ У СФЕРІ INDOOR – НАВІГАЦІЇ
242
52.
Панченко Р. В.
ВСТАНОВЛЕННЯ ТИПУ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ФРАГМЕНТІВ ПЛАСТИКУ В ХОДІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ
249
53.
Петров В. М., Жданов О. О., Мацей Р. О.
ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ КОНТЕЙНЕРІВ
257
54.
Петров Г. Р.
МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА
264
55.
Погребняк Л. М.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЛІНІЙНОГО ПОПЕРЕДНЬОГО КОДУВАННЯ СИСТЕМИ MIMO-OFDM В УМОВАХ ЧАСТОТНО-СЕЛЕКТИВНИХ ЗАВАД
267
56.
Рибчак З. Л., Гайдучок М. Ю., Керницька А. А., Купріненко О. О.
СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ СЛУЖБОВЦІВ В ОРГАНІЗАЦІЯХ
270
57.
Романюк О. Н., Шмирко Є. П., Захарчук М. Д., Ціхановська О. М.
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В КОМП’ЮТЕРНІЙ ГРАФІЦІ
277
58.
Романюк О. Н., Бабійчук І. С., Захарчук М. Д., Шевчук Р. П.
ОСОБЛИВОСТІ БАЗОВИХ АЛГОРИТМІВ РЕНДЕРИНГУ
281
59.
Тимошенко Д. О.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ WINDOWS AZURE
286
60.
Халітова Л. А., Байталюк А. В., Оспіщева Є. В.
СКЛО ДЛЯ ІМІТАЦІЇ ДОРОГОЦІННИХ КАМЕНІВ
289
61.
Химич А. М., Ліхоузова Т. А.
МЕТОДИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ В ЗАДАЧІ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗІРОК ЗА ЇХ СПОСТЕРЕЖУВАНИМИ ПАРАМЕТРАМИ
292
62.
Ядрова М. В., Новак І. С.
МОЖЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ СТЕКІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОЗРОБЦІ ВЕЛИКИХ WEB-СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ B2C
301
63.
Ялова А. М., Крадажен С. О., Болсун В.
ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ ЗОЛОУЛОВЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НА ТЕС
308

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

64.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
APPLICATION OF DIRECT-PROSPECTING METHODS FOR THE TYPES OF VOLCANIC STRUCTURES DETERMINATION WITHIN THE NADIR CRATER ON WEST AFRICA OFFSHORE
314
65.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
PROSPECTS OF HYDROCARBONS AND HYDROGEN DEPOSITS DISCOVERY IN SOUTHERN KAZAKHSTAN BY THE RESULTS OF MOBILE DIRECT-PROSPECTING METHODS APPLICATION
324
66.
Коваль Я. М., Федак І. О.
ОЦІНКА ДОСТОВІРНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПОРИСТОСТІ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГДС
333

 ARCHITECTURE

67.
Lysko B., Kordyak V.
EFFECT OF MEASUREMENT DURATION ON THE ACCURACY OF RTN MEASUREMENTS
338
68.
Кривенко О. В., Авдєєва Н. Ю., Ященко О. Ф.
ЛАЗЕРНЕ СКАНУВАННЯ ЯК ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ
343

 PEDAGOGICAL SCIENCES

69.
Drob N., Trofymova M.
MODERN TRENDS IN PROFESSIONALLY ORIENTED FOREIGN LANGUAGE TRAINING OF CADETS
347
70.
Бачинська Н. Я.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ГОВОРІННЯ КУРСАНТІВ ВВНЗ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
351
71.
Вирста Я. Я., Кошель В. М.
РОЗВИТОК ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗАВДЯКИ ШАШКАМ
354
72.
Волков Ю. М.
ПРОБЛЕМАТИКА УДОСКОНАЛЕННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СИЛ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
361
73.
Галатюк Ю. М., Єрис О. В.
ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИКИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ
364
74.
Жулковський В. В.
МІСЦЕ ТА РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ОБНОВА» У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
370
75.
Ковальова С. О., Петровська В. В.
МОДЕРНІЗАЦІЯ ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
375
76.
Левенець Н. В.
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПЕДАГОГА ЗАСОБАМИ УПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
381
77.
Лук’яник Л. В.
ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ІГОР У СТРУКТУРІ УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
385
78.
Лушпай Т. І., Потинга Л. І.
ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ (КІНЕЦЬ ХІХ-ХХІ СТОЛІТТЯ)
392
79.
Лушпай Т. І., Шапіренко О.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЗВО
395
80.
Марков Р. А.
ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
399
81.
Мишковська Х. М.
КОМПЛЕКСНІ ЗАВДАННЯ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ STEM-ОСВІТИ
405
82.
Орищин Т. М.
ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
411
83.
Пінчук Л. М.
ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬОЇ ТЕХНОЛОГІЇ PROBLEM-BASED LEARNING У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
417
84.
Попадич О. О., Лях І. М., Кут В. І.
ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ КОМП’ЮТЕРНИКІВ ЗНАНЬ ПРО ОХОРОНУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА АВТОРСЬКОГО ПРАВА
421
85.
Рябовол Г. С.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРНЕТУ
427
86.
Свиридюк А. П., Свиридюк К. П.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
429
87.
Сидоренко Т. В., Сидоренко А. І.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЗВО
432
88.
Сопилюк А. П., Резворович К. Р.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА МАЙНО НАБУТЕ ПІД ЧАС ШЛЮБУ
437
89.
Тариба Д. П.
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
441
90.
Тітунова В. В., Прокопенко І. К., Татаренко І. В., Остапець Н. В.
РОЛЬ ВИВЧЕННЯ BIM-ТЕХНОЛОГІЙ У КОЛЕДЖІ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
445
91.
Цинкалюк Н. О.
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
450
92.
Цинкалюк Н. О.
ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
455
93.
Чайковська К. Д., Яцинік А. В.
ЗМІСТ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЧИТАННЯ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
458
94.
Часнікова О. В.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ ТА ЕКОНОМІКИ В ГІМНАЗІЇ ТА ЛІЦЕЇ
462
95.
Чекалін І. С., Черниш В. В.
ПРОБЛЕМАТИКА CУЧАСНОГО ПІДХОДУ ДО ВИКЛАДАННЯ СТИЛІСТИКИ ПРИ НАВЧАННІ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ
465
96.
Чекалін І. С., Черниш В. В.
УРАХУВАННЯ СТИЛІСТИЧНОЇ РІЗНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА КИТАЙСЬКОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОМОВНОЇ СТИЛІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
467
97.
Чубань Т. В., Кардаш Л. В.
ВИВЧЕННЯ ПІДРЯДНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ У ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
469
98.
Чуланова Г. В., Смолянінова В. А.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОМИЛОК В УСНОМУ МОВЛЕННІ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
476
99.
Штельмах Г. Б., Поліщук О. Б.
ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК ВЗАЄМОДІЯ «ВИКЛАДАЧ- СТУДЕНТ- ВЧИТЕЛЬ»
479
100.
Яцюта М. С.
ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
485

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

101.
Shevchenko T.
THE SPECIFICS OF THE FORMATION OF LEARNING SKILLS IN STUDENTS WITH FRAGMENTED THINKING
488
102.
Авдакова І.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ КІБЕРЗАЛЕЖНОСТІ У ПІДЛІТКІВ
493
103.
Вітко Я. Ю.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ СПІВЗАЛЕЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ
500
104.
Гайворонська М.
ХАРАКТЕР СТРЕСОСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ
506
105.
Грабовець К.
КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КОНФЛІКТІВ
512
106.
Єфімова А. Г.
ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНЦІВ ДО ВИМУШЕНОЇ МІГРАЦІЇ У США
518
107.
Зінченко Л.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ЯК МЕТОДІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ
522
108.
Каніфольський І. Б., Кравченко В. Ю.
ЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ТЕРАПІЇ УСВІДОМЛЕННЯМ
528
109.
Литовченко К.
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ
532
110.
Лосєв О.
ПСИХОЛОГІЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ
539
111.
Ляшко А. О.
СОЦІАЛЬНИЙ ТА ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ЛІДЕРСТВІ ТА УПРАВЛІННІ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ
544
112.
Ляшко А. О.
РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ТА ІНТЕРВЕНЦІЙ У ПОКРАЩЕННІ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ СТАРШИХ ЛЮДЕЙ
549
113.
Михаліна О.
ВИГОРАННЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ: ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
557
114.
Міліщук С. О., Паламар Н. С.
ЗНАЧЕННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ В ПСИХІЧНОМУ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
564
115.
Павлюк Т.
СІМЕЙНА ПСИХОЛОГІЯ В АСПЕКТІ БАТЬКІВСТВА
568
116.
Партико А. З.
ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
572
117.
Петрова О.
САМООЦІНКА В СТРУКТУРІ ЦІЛІСНОЇ ОСОБИСТОСТІ
576
118.
Пріснякова Л., Максименко Д.
ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МОЛОДІ ДО ПОДРУЖНЬОГО ЖИТТЯ
581
119.
Скляренко О.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ, СХИЛЬНОЇ ДО АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
585
120.
Терещенко Ю. С.
ОСОБЛИВОСТІ СПІВЗАЛЕЖНИХ ВІДНОСИН
592
121.
Шевченко Ю. В.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УЧНІВ ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА
596
122.
Шинкаренко І. О., Наліжитий В. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОГЛЯДУ МІСЦЯ СКОЄННЯ ЗЛОЧИНУ
601

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

123.
Горіна В. І., Ядловська О. С.
СЕРЕДНІЙ КЛАС ЯК СУБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
604
124.
Грищенко О. О., Ядловська О. С.
ВИДИ НЕФОРМАЛЬНИХ ГРУП СЕРЕД МОЛОДІ
608
125.
Червякова К. Д., Ядловська О. С.
СІМ’Я ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
612

 ART

126.
Вітрів В. В.
РОБОТА З НЕПРОФЕСІЙНИМИ АКТОРАМИ У ФІЛЬМАХ ВАЛЕНТИНА ВАСЯНОВИЧА, ЯК СПОСІБ ФІКСАЦІЇ АКТУАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ
616
127.
Ілечко М. П.
КАТЕГОРІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЯК ЗАСАД ФЕНОМЕНА СЮЇТНОСТІ
620
128.
Корсунський В. О., Турченко Ю. М.
СТИЛЬОВА ПАНОРАМИ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА
626
129.
Костюк Н.
БАНДУРНЕ ТА ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО В УКРАЇНСЬКОМУ ЕМІГРАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ КРАЇН – ЄВРОПИ, АВСТРАЛІЇ, АРГЕНТИНИ ТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ
631

 HISTORICAL SCIENCES

130.
Золотарьов В. С.
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ КИЇВСЬКОГО КОМІТЕТУ ПАРТІЇ КАДЕТІВ ТА ЦК ПНС З НАЦІОНАЛЬНОГО ПИТАННЯ НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
641
131.
Соколова Н. Д., Попова О. Б.
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР Д. БІБІКОВ І УНІВЕРСИТЕТ СВ. ВОЛОДИМИРА (ЗА СПОГАДАМИ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ)
647

CULTUROLOGY

132.
Kulchytska O., Abuzova M.
PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION OF CULTURAL HERITAGE INSTITUTIONS IN GREAT BRITATIN – AN INSIGHT FOR THE UKRANIAN PERSPECTIVE
651
133.
Rahmanova Aytan Tofiq
ECOLOGICAL LITERACY AND CULTURE: THE ROLE OF LIBRARIES IN ADDRESSING CONTEMPORARY CHALLENGES IN HUMAN-ENVIRONMENT RELATIONS
655
134.
Василець І. Л.
ПЕТЛЯ ЧАСУ ЯК ВИД НЕЛІНІЙНОЇ СТРУКТУРИ У ФІЛЬМІ “ДЕНЬ БАБАКА” (1993 Р., РЕЖ. ГАРОЛЬД РАМІС)
663
135.
Дарованець К. І.
ВПЛИВ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТУ НА ГРОМАДСЬКУ ДУМКУ
668
136.
Полешук Р. А.
ДО КУЛЬТОРОЛОГІЧНОГО РОЗУМІННЯ ІДЕОЛОГІЇ ТА ЕЗОТЕРИКИ В ТВОРЧОСТІ О. ДОВЖЕНКА
672

 LITERATURE

137.
Атаманчук К. М.
МАЛА ПРОЗА ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕКСПРЕСІОНІЗМУ
680
138.
Кобзей Н. В.
ЖАНР АНТИУТОПІЇ У ТВОРЧОСТІ В. ВИННИЧЕНКА
686

 PHILOLOGICAL SCIENCES

139.
Бондар С. О.
АУДІОЛІНГВАЛЬНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
691
140.
Дмитрієва В. В.
ГЕРОЙ ПОСТКОЛОНІАЛЬНОГО РОМАНУ ФРАНКОФОННОГО ПИСЬМЕННИКА ЯСМІНИ ХАДРА «ТЕРАКТ»
697
141.
Карпенко М. Ю., Долженко К. В.
ЛІНГВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАНІПУЛЯЦІЙ В РЕЛІГІЙНИХ СЕКТАХ
701
142.
Ковальчук О. Я., Чигура Н. М.
ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ УМОВНОГО СПОСОБУ В СУЧАСНИХ АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ НА МАТЕРІАЛІ ДЕТЕКТИВНИХ РОМАНІВ А. КРІСТІ «MURDER ON THE ORIENT EXPRESS» ТА Б. КОЛОМІЙЧУКА «ВІЗИТ ДОКТОРА ФРОЙДА»
708
143.
Лещенко Г. В., Грон Ю. Г.
ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ЧИННИК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
714
144.
Малінська Г. Д.
ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
719
145.
Огарєнко Т. А., Баранова Д. В.
СУФІКСАЛЬНЕ ТВОРЕННЯ ВІДТОПОНІМНИХ НАЗВ
722
146.
Поливач М. А.
ФУНКЦІЇ СЛОВА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
726
147.
Приходько І. Г.
ОСОБЛИВОСТІ СЛЕНГОВОЇ НОМІНАЦІЇ ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
731
148.
Приходько В. С.
НЕВЕРБАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ КОМУНІКАЦІЇ
738
149.
Шуліченко Т. С.
ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕРСОНАЖА В ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ
742

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

150.
Компанієць Л. В.
У ПОШУКАХ ІСТИНИ, АБО ДУХОВНІ ДЖЕРЕЛА ЛЮДСЬКИХ ЗНАНЬ
745

 ECONOMIC SCIENCES

151.
Bychkov Ya. M., Usyk R. O.
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF TRANSPORT SERVICES IN THE HOTEL «CITADEL INN HOTEL & RESORT»
750
152.
Rogova N. V., Fritzberg O. V.
ECOLOGICAL CLEANING IN THE HOTEL INDUSTRY
755
153.
Stolyarchuk V. M., Beznosiuk A. M.
CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY IN THE REGIONS OF UKRAINE
759
154.
Stolyarchuk V. M., Skreminska A. V.
INNOVATION OF ADDITIONAL SERVICES IN HOTELS
767
155.
Бєлоусова С. В.
ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ВЕКТОР РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
772
156.
Вдовіна І. О.
ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ І ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
779
157.
Виноградова О. Є., Афанасьєва О. М., Беззубець Т. Я.
МОДЕЛІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
785
158.
Гейко Т. Ю.
РИЗИКИ І ЗАГРОЗИ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
789
159.
Горобінська І. В., Горобінський А. В., Головатий В. В.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ОФШОРІВ В ЕКОНОМІЦІ
793
160.
Гриценко С. І., Гордієнко О. М.
ПРОЄКТУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
799
161.
Гриценко С. І., Демус А. О.
ПРОЄКТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ІМПОРТУ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
806
162.
Єдинак В. Ю., Єгорова О. В.
MODERN PROBLEMS OF SCIENCE, EDUCATION AND SOCIETY
812
163.
Івченко В. М., Полонська О. М., Солошонок А. Л., Мамочка А. Ю.
СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ЗЕРНОВИХ ТА ПРОДУКТІВ ЇХ ПЕРЕРОБКИ В УКРАЇНІ
817
164.
Колосов Б. Г.
ЗАСТОСУВАННЯ АУТСОРСИНГУ ЯК ЗАСОБУ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
824
165.
Костенюк Ю. Б., Гладько А. О.
РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
827
166.
Костенюк Ю. Б., Зданєвич О. М.
МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ ПРАЦІ
830
167.
Костенюк Ю. Б., Радіце І. К.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ФІРМИ ТА РИНКУ
835
168.
Крахмальова Т. А.
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ІННОВАЦІЙ В РОЗВИТКУ МОДЕЛІ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ
840
169.
Кришталь Г. О., Грезев Т. В.
СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ
843
170.
Кузьминчук Н. В., Куценко Т. М., Варченко Л. А.
СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО–АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
847
171.
Куліш І. А.
ОБГРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ МОРОЗИВА
855
172.
Куценко Т. М., Шевченко К. А.
АНАЛІЗ РИНКУ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
861
173.
Кучин А. Б.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
868
174.
Малкіна Д. Р.
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
876
175.
Мангушев Д. В., Трофімов В. І.
ЦІНОВА ПОЛІТИКА СУБ’ЄКТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
879
176.
Онищук С. О., Кміть В. М.
Е-МИТНИЦЯ В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
884
177.
Панченко А. А.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
889
178.
Салик А., Кміть В. М.
ОЦІНКА СТАНУ ПОДАТКОВИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН В УКРАЇНІ
895
179.
Сержук А. В.
ПРОБЛЕМИ В ЛОГІСТИЦІ СЬОГОДЕННЯ
900
180.
Синіка О. В.
ЦІНА ПЕРЕКОНАННЯ: ЕТИЧНІ ДИЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ НЕЙРОМАРКЕТИНГУ
903
181.
Сімшаг К. С., Панкова М. В.
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
907
182.
Станьковська І. М., Бігун Н. В.
УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
911
183.
Сук П. Л.
РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ОБЕРНЕНИМ МЕТОДОМ НА ОСНОВІ ОПЕРАЦІЙНИХ ДОХОДІВ
917
184.
Тимчишин І. В., Кміть В. М.
ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ
925
185.
Титаренко О. А.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЇЇ РОЗВИТКУ
932
186.
Устенко А. О., Орлова О. І.
СИСТЕМА ФАКТОРІВ ВИЗНАЧЕННЯ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ ЯК УСПІШНИХ
937
187.
Фатєєв Я. О.
ІНВЕСТИЦІЇ В ЦІННІ ПАПЕРИ НА ЯПОНСЬКИХ ФОНДОВИХ БІРЖАХ
943
188.
Хома С. В., Семчук Ю. В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ
948
189.
Целуйко О. І.
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ФОНДОВОГО РИНКУ У СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК
952
190.
Целуйко О. І.
ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ РИНКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
957
191.
Чуркіна І. Є., Кукліч В. О.
РОЛЬ БІЗНЕС-ОСВІТИ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
962
192.
Швед І. С.
КОНТРОЛЬ ТА ЙОГО РОЛЬ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ
969
193.
Ярига О. Я.
ПЕРСПЕКТИВИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ІТ-СФЕРИ В УКРАЇНІ НА РИНКУ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ З ОБЛІКУ
975

 LEGAL SCIENCES

194.
Александренко О. В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ СЕРІЙНИХ ВБИВСТВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СЛІДЧОЇ ПРАКТИКИ)
977
195.
Андруцький Н. В., Жеглінська Т. О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО МЕХАНІЗМ
984
196.
Бичок О. М., Людвік В. Д.
КРАЙНЯ НЕОБХІДНІСТЬ
989
197.
Богомаз Д. Р., Миронюк Р. В.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ ЗА ПЕРЕНАВАНТАЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
992
198.
Бойко В. Б., Михайлик К. Р.
ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ЗА ДІЮЧИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
997
199.
Браунагель М. М., Копилов Е. В.
ФОРМУВАННЯ, ОБЛІК ТА ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ІЗ ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ
1000
200.
Бурлаков А. В.
ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРОПОЛУ У БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ, ТЕРОРИЗМОМ ТА ІНШИМИ ФОРМАМИ ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ В ЄС
1004
201.
Васильєва Д. А., Пузирний В. Ф.
ЗДІСНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1009
202.
Ващишин П. В., Жеглінська Т. О.
МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ
1014
203.
Вознюк К. Г.
МІСЦЕ ТА РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В СИСТЕМІ СЛУЖБОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
1018
204.
Войнов Д. С., Логінова М. В.
СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТИВНА ОСНОВА ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
1024
205.
Вольський Р. О., Логінова М. В.
ПРИВАТИЗАЦІЯ ЖИТЛА В УКРАЇНІ
1028
206.
Галенко Ю. П., Рак Н. В.
LEGITIMACY AS A PHENOMENON OF GENERAL THEORY OF LAW
1031
207.
Гасимов Ш., Корогод С.
ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
1036
208.
Гергелюк Д. І., Богомаз Д. Р., Максимова М. К.
СИСТЕМА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ
1040
209.
Гнедюк В. Л.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ МІЖВІДОМЧОЇ ТА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
1045
210.
Гордійчук М. М., Жеглінська Т. О.
ПРИНЦИП БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ У ВІДПРАВЛЕННІ ПРАВОСУДДЯ
1049
211.
Горулько М. О., Жеглінська Т. О.
ТЕОРЕТИЧНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
1052
212.
Гречишкін Є. Ю., Жеглінська Т. О.
ГАРАНТІЇ КОНСТИТУЦІЙНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ
1055
213.
Деменко В. М., Жеглінська Т. О.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДИТИНИ
1058
214.
Деменко В. М., Логінова М. В.
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
1061
215.
Деменко В. М., Логінова М. В.
ПРИНЦИП РІВНОСТІ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
1064
216.
Дуняшенко О. О., Жеглінська Т. О.
СВОБОДА СЛОВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1067
217.
Єдаменко Є. А.
ПРОБЛЕМАТИКА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ
1074
218.
Жеглінська Т. О., Буцикін М. М.
ГРОМАДЯНИ МАЮТЬ РІВНІ КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА І СВОБОДИ ТА Є РІВНИМИ ПЕРЕД ЗАКОНОМ
1079
219.
Жовтобрюх Н. В., Логінова М. В.
ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
1083
220.
Задніпряна-Корінна М. Ю.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
1086
221.
Зіборєва О. Б.
ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
1091
222.
Іванющенков А. В., Людвік В. Д.
СУБʼЄКТ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 445 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
1097
223.
Ілютенко А. М., Резворович К. Р.
АНАЛІЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ: ПОРІВНЯННЯ НОРМАТИВНИХ АКТІВ РІЗНИХ КРАЇН
1103
224.
Ілютенко А. М., Гіденко Є. С.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПІД ЧАС ЗУПИНЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
1107
225.
Калюта Д. О., Філіпп А. В.
РОЛЬ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ В РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ
1111
226.
Карпук А. І., Самороков В. О.
ПРОБЛЕМИ ФІКСУВАННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ЕКОЦИДУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
1116
227.
Коновалова О. С., Шипула Д. О., Копилов Е. В.
ВИДИ ЗАВДАНЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВЗАЄМОВ’ЯЗОК ЇХ МІЖ СОБОЮ
1121
228.
Корецький Я. І., Людвік В. Д.
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
1125
229.
Корогод С. В., Пащенко О. О.
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО
1129
230.
Костюченко Д. С., Людвік В. Д.
НЕЗАКОННІ ДІЇ З ДОКУМЕНТАМИ НА ПЕРЕКАЗ, ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ ДОСТУПУ ДО БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ, ЕЛЕКТРОННИМИ ГРОШИМА, ОБЛАДНАННЯМ ДЛЯ ЇХ ВИГОТОВЛЕННЯ
1132
231.
Кулик К. Я., Шинкаренко І. О.
РОЛЬ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В МЕТОДОЛОГІЇ ВПЛИВУ НА ОСОБУ ЗЛОЧИНЦЯ
1136
232.
Ламах К. Т.
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
1140
233.
Лініченко Ю. А., Вознюк К. Г.
ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ ПРОВІДНИХ ДЕРЖАВ НАТО ЯК ЗАСІБ ГОТОВНОСТІ ДО ДІЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1148
234.
Лініченко Ю. А., Неклеса О. В.
РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ ТА ВИЯВЛЕННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ
1151
235.
Людвік В. Д., Безкровний Є. В.
ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
1155
236.
Мазанка Е. В., Корогод С. В.
ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ
1160
237.
Мамченко Д. В., Людвік В. Д.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА МАРОДЕРСТВА
1163
238.
Манаков Д. О., Корогод С. В.
НЕОБХІДНА ОБОРОНА
1166
239.
Марков Р. А., Ярина Я. І.
ВАЖЛИВІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1170
240.
Меткий Д., Корогод С.
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ
1173
241.
Набивач В. В., Христова Ю. В.
ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМИСЛУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
1177
242.
Нагорна О. О., Коваль І. Ю.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ В ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ УКРАЇНИ
1180
243.
Накрапас Д. В., Носенко Д. Р., Копилов Е. В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТИВНИХ ОБЛІКІВ: ПОНЯТТЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ
1184
244.
Неклеса О. В., Лісовенко О. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАТИВНОЇ РОБОТИ ПІДРОЗДІЛІВ ОПЕРАТИВНО ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАННЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1187
245.
Неклеса О. В., Мирончук В. П.
РОЗКРИТТЯ МЕХАНІЗМІВ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ СТВОРЕННЯМ, КЕРІВНИЦТВОМ ТА УЧАСТЮ В ЗЛОЧИННИХ СПІЛЬНОТАХ АБО ОРГАНІЗАЦІЯХ. АНАЛІЗ РОЛІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СЛУЖБ У БОРОТЬБІ З ТАКИМИ ЗЛОЧИНАМИ
1191
246.
Неклеса О., Рудеуький В. В.
ПРАВОСУДДЯ ТА ЙОГО ПРИНЦИПИ
1195
247
Осмаковська К. Ю., Щипанова О. О.
ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ
1198
248.
Пастух А. В.
ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1202
249.
Потапов Д. О., Людвік В. Д.
ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПЕЧАТОК, ШТАМПІВ ТА БЛАНКІВ, ЗБУТ ЧИ ВИКОРИСТАННЯ ПІДРОБЛЕНИХ ДОКУМЕНТІВ, ПЕЧАТОК, ШТАМПІВ
1205
250.
Приймак Д. А., Чорна А. Г.
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ
1208
251.
Присяжний В. В., Сенченко Н. М.
ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНИХ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1212
252.
Прібиткова Н. О.
ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ У РОЗРІЗІ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ
1217
253.
Рак Н. В., Жеглінська Т. О.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ
1223
254.
Росавицький О. О.
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ — ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
1227
255.
Савенко А. Б., Логінова М. В.
ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
1231
256.
Самороков В. О., Пісоцька Ю. Т.
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
1234
257.
Сизов В. К., Людвік В. Д.
СЛУЖБОВІ ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
1240
258.
Слєпцова О. В., Копилов Е. В.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1244
259.
Смоляр В. В., Жеглінська Т. О.
ЗНАЧЕННЯ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
1247
260.
Твердохлiб Я.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОГАНОГֺО ПОВОДЖЕֺННЯ З ВІЙСЬКОֺВОПОЛОНЕНИМИ ЯК ВІЙСЬКОֺВОГО КРИМІНАֺЛЬНОГО ПРАВОПОֺРУШЕННЯ
1250
261.
Удовенко Ю. О.
НАУКОВО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ПОЛЕЗАХИСНИХ ЛІСОСМУГ НА ЗЕМЛЯХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
1255
262.
Цапович В. А., Жеглінська Т. О.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
1260
263.
Шамша Д. Д., Логінова М. В.
ПРАВОВІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ
1265
264.
Щелкунов М. С., Жеглінська Т. О.
ПРАВО НА ЖИТТЯ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ
1269
265.
Яковлев Я., Корогод С.
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
1272
266.
Яшин О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПРИ ВИЛУЧЕННІ ГРАНАТОМЕТІВ ТА БОЄПРИПАСІВ ДО НИХ
1277

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-966-8219-87-0 та УДК, вихідні дані м. Київ, Україна, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: