fbpx

IV Міжнародна науково-практична конференція “MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE”, 10-12.07.2022 Львів, Україна. Архів

Шановні колеги!

10-12.07.2022 року у м. Львів, Україна

відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція

MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern research in world science. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-world-science-10-12-07-2022-lviv-ukrayina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Борисенко Н. О., Маріуца А. Е.
АНАЛІЗ ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ЛУСКАТИХ КОРОПІВ
21
2.
Дмитрик П. М.
ОБҐРУНТУВАННЯ НОРМИ ВИСІВУ НАСІННЯ ФЕНХЕЛЯ ЗВИЧАЙНОГО
25
3.
Зеленянська Н. М., Мандич О. М.
СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРИЖИВЛЮВАНОСТІ ЩЕП ТА ВИХОДУ ЩЕПЛЕНИХ САДЖАНЦІВ ВИНОГРАДУ ЗІ ШКІЛКИ
32
4.
Трус О. М., Прокопенко Е. В.
ЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ҐРУНТУ ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН
38

 VETERINARY SCIENCES

5.
Kibenko N. Yu.
BRANCHES OF MODERN BIOTECHNOLOGY
41
6.
Тодоров М. І., Карпухіна К. В., Кукало А. В.
ДЕЯКІ ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ
45

 BIOLOGICAL SCIENCES

7.
Власик М. А., Погоріла І. О.
СИСТЕМНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК У ДІТЕЙ В УКРАЇНІ
51
8.
Грицай В. О., Казанник В. В.
ПОТОЧНИЙ СТАН ПОПУЛЯЦІЇ ЛЕЛЕКИ БІЛОГО (CICONIA CICONIA L.) В ОКОЛИЦЯХ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ПИРЯТИНСЬКИЙ» (ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ)
56
9.
Гуменюк Г. Б., Мацюк О. Б., Хоменчук В. О., Яворівський Р. Л., Дробик Н. М.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УРОЖАЙНОСТІ ГІБРИДІВ РІПАКУ ОЗИМОГО (BRASSICA NAPUS L.) В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ
64
10.
Кузярін О. Т., Любинець І. П.
АНАЛІЗ ФІТОЦЕНОТИЧНИХ УМОВ ПОШИРЕННЯ РАРИТЕТНИХ ВИДІВ РОСЛИН В МЕЖАХ ЯВОРІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ ТА ПРИЛЕГЛИХ ПЕРСПЕКТИВНИХ ДО ЗАПОВІДАННЯ ТЕРИТОРІЙ
68
11.
Кулітка Е. Ф., Хайрулліна В. Р.
АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ПОКАЗНИК СТАНУ ЗДОРОВ’Я СПОРТСМЕНІВ
73
12.
Луцька М. П., Цугорка Ю.
СУЧАСНИЙ СТАН КЛОНУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
77

 MEDICAL SCIENCES

13.
Biradar Ajinkya Venkatrao, Solovei V. M.
COVID 19 DURING PREGNANCY
81
14.
Акентьєв С. О.
ЕФЕРЕНТНА ТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ СИНДРОМУ ПЕЧІНКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ
87
15.
Верголяс М. Р.
ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ КРОВОТЕЧАХ
92
16.
Вороняк М. І., Кокоруз М. В., Худзій С. С., Шурко Н. О., Шелеп Н. В.
МУТАЦІЇ ГЕНУ MPL ПРИ ХРОНІЧНИХ РН-НЕГАТИВНИХ МІЄЛОПРОЛІФЕРАТИВНИХ НОВОУТВОРЕННЯХ
97
17.
Гнатюк М. С., Вадзюк Н. С., Татарчук Л. В., Монастирська Н. Я.
ВПЛИВ ДІАБЕТИЧНОЇ АРТРОПАТІЇ КОЛІННОГО СУГЛОБА НА ВМІСТ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У СТЕГНОВІЙ ТА ВЕЛИКОГОМІЛКОВІЙ КІСТКАХ
103
18.
Лемешов О. С., Майструк Д. С.
РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ КАРПАЛЬНОГО КАНАЛУ ТА КРУГЛОГО ПРОНАТОРА
107
19.
Малішевська О. Р., Дзівак К. В., Ромаш І. Р.
ОСОБЛИВОСТІ КОМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПАРАНОЇДНОЮ ШИЗОФРЕНІЄЮ В УМОВАХ ПСИХІАТРИЧНОГО СТАЦІОНАРУ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19
109
20.
Рибчанська О. Р., Макарчук Н. Р.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ІНСУЛІНОЗАЛЕЖНИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ОРГАНІЗМУ
111
21.
Рудан І. В., Козак Є. П.
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕХІНОКОКОЗУ В УКРАЇНІ
113
22.
Сергета І. В.
СТАН ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ОСОБЛИВОСТІ І ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
116
23.
Слабкий Г. О., Пішковці А.-М. М., Пішковці В. М.
АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА ПОШИРЕНОСТІ ХВОРОБ ПОРОЖНИНИ РОТА У ДІТЕЙ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ГІРСЬКОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ЗОНИ ПРОЖИВАННЯ
120
24.
Трет’яков М. С.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. ПИРОГОВА ДО СКЛАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ «КРОК-1»
127
25.
Третяк Х. С.
СТАН РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
130
26.
Шаповал О. В., Булига А. О., Новодран К. О.
ДЖЕРЕЛА ЕМБРІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, МІКРОСКОПІЧНА БУДОВА ТА ПРИКЛАДИ ПАТОЛОГІЧНИХ ЗМІН СТРУКТУР НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
134
27.
Яблонь О. С., Бондаренко Т. В.
ПРОГНОЗ СОМАТИЧНОГО ТА ПСИХО-НЕВРОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ГІПОКСИЧНО-ІШЕМІЧНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ В РАННЬОМУ НЕОНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ
136

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

28.
Застрижна М. Л., Цубанова Н. А., Лісняк О. І.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТЕРАПІЇ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ
147
29.
Лісняк О. І., Цубанова Н. А., Застрижна М. Л.
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА МЕХАНІЗМ ДІЇ МЕТФОРМІНУ
150

 CHEMICAL SCIENCES

30.
Биков М. С., Войтенко З. В.
МЕТОДИ СИНТЕЗУ ПІРАЗИНО[2,1A]ІЗОНДОЛІВ
153
31.
Ісаєв С. Д., Деревська К. І.
ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ КОММУНОВОЇ КИСЛОТИ ПРИ ДОЗРІВАННІ БУРШТИНУ
158
32.
Ісаєв С. Д., Деревська К. І.
ОЦІНКА ВЕЛИЧИНИ ЕНЕРГІЇ ГІББСА УТВОРЕННЯ ПРОМІЖНИХ СТАНІВ ЕСТЕРИФІКАЦІЇ ПРИ ДОЗРІВАННІ БУРШТИНУ
164
33.
Матвеев В. В., Нефедов В. Г., Королянчук Д. Г.
КЛАСТЕРЫ ВОДЫ
168
34.
Нефедов В. Г., Матвєєв В. В., Поліщук Ю. В.
СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ
176
35.
Шевцова О. О.
МІЦЕЛЯРНІ ЕФЕКТИ КАТІОННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН( ПАР) В РЕАКЦІЯХ РОЗЩЕПЛЕННЯ СУБСТРАТІВ-ЕКОТОКСИКАНТІВ
182

TECHNICAL SCIENCES

36.
Denisov V.
MODELS FOR RESEARCHING PERSPECTIVES THE ENERGY SYSTEMS DEVELOPMENT ACCOUNTING THE EXTERNAL ACTIONS RANDOMNESS
187
37.
Pasichnyk O.
LINEAR INTERPOLATION POLYNOMS
194
38.
Pasichnyk O.
LINEAR INTERPOLATION POLYNOMS, FINITE ELEMENTS METHOD AND BORDER PROBLEMS
199
39.
Pasichnyk O.
LINEAR INTERPOLATION POLYNOMS, TORSION OF A ROD WITH A NON-CIRCULAR CROSS-SECTION
202
40.
Povstyanko K. O., Zathey M. V.
STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF ACCUMULATORY BATTERIES AND THEIR COMPARATIVE ANALYSIS IN THE CONTEXT OF THE INFLUENCE ON THE ELECTRICAL POWER SYSTEM
205
41.
Глєбов Є. О., Яшков І. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ ТЕЛЕГРАМ-БОТА ДЛЯ РОЗСИЛАННЯ КВИТАНЦІЙ НА ПЛАТУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ НА ОСНОВІ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ JAVASCRIPT ТА БІБЛІОТЕКИ ANGULAR
210
42.
Головко М. В.
СУЧАСНЕ БІОМАТЕРІАЛОЗНАВСТВО У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ БІОІНЖЕНЕРІВ
217
43.
Горбатюк Є. В., Рашківський В. П., Міщук Д. О.
РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ГІДРОАВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ БУДІВЕЛЬНОЇ МАШИНИ
220
44.
Готовська А. В., Колесник О. Б.
МЕТОД ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕЧІТКОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
224
45.
Д’яков Я. Р., Бітченко О. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗВ’ЯЗНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
229
46.
Двухглавов Д. Е., Двухглавова А. С.
ФОРМАЛІЗОВАНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСНАЩЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ КЛАСІВ
237
47.
Дубровський В. В.
ОГЛЯД ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОБЛЕМ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ У ЗВ’ЯЗКУ З РОСІЙСЬКИМ ВТОРГНЕННЯМ
244
48.
Коберник В. С.
РОЗВИТОК ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В СВІТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
251
49.
Костенко Г. П.
ВЗАЄМОДІЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ З ЕНЕРГОСИСТЕМОЮ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
258
50.
Мельнікова Ю. І.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗУМНОГО МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ
266
51.
Міронова К. В., Колесник Л. В.
ГІБРИДНИЙ АЛГОРИТМ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ В РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
270
52.
Мохній І. Ю., Чудик І. І.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ГНУЧКИХ ТРУБ У СКЕРОВАНИХ СВЕРДЛОВИНАХ
276
53.
Пелюшок Б. В., Колесник Л. В.
ЗАСТОСУВАННЯ СЕРВІСНОЇ АРХІТЕКТУРИ В СИСТЕМІ ФІКСАЦІЇ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД
282
54.
Петров В. Н., Жданов А. А., Мацей Р. А.
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ДОЗАТОРОВ
286
55.
Рудик А. В.
ЕФЕКТИВНЕ ШЛІФУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ОБЕРТАННЯ ПРИ КЕРУВАННІ ВІДНОСНИМ ПОЛОЖЕННЯМ ІНСТРУМЕНТА З РОБОЧОЮ КОНІЧНОЮ ПОВЕРХНЕЮ
293
56.
Хаврук В. О.
НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЛЬНА ПІДТРИМКА ПРОЦЕСІВ ДІАГНОСТУВАННЯ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТЕХНІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ
300
57.
Щербина Є. В.
ОЦІНКА ЛЕТУЧИХ ВИКИДІВ У ГАЗОВІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ МЕТОДОЛОГІЧНИХ УТОЧНЕНЬ ДО ЇХ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
308
58.
Яшков І. О., Вінниченко С. О., Олінкевич Я. В.
МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ РЕЛЯЦІЙНОЇ БАЗИ ДАНИХ НА ОСНОВІ ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА MYSQL
315
59.
Яшков І. О., Пара І. І., Решетняк М. С.
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗРОБКИ ЕЛЕМЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «КОМП’ЮТЕРНИЙ КЛУБ»
324

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

60.
Mustafaeva Ye. Yu., Aliyev Nihan Alipasha oghlu
REGULARIZATION OF NECESSARY CONDITIONS OF SOLVABILITY OF A THIRD ORDER THREE-DIMENSIONAL COMPOSITE EQUATION BY NEW METHOD
330
61.
Павловський Ю. В., Качмар В. Р.
УМОВИ СИНТЕЗУ ТА РОСТУ СПОЛУК CDTE ТА ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ НА ЙОГО ОСНОВІ Cd1-XZnXTe
338
62.
Павлюк Л. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО КОНТИНУУМУ МЕТОДОМ МОДЕЛЮВАННЯ
342
63.
Самкова Г. Є.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ РОЗВ’ЯЗКІВ СИСТЕМ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ, ЯКІ ЧАСТКОВО РОЗВ’ЯЗАНІ ВІДНОСНО ПОХІДНИХ
347
64.
Филер З. Е., Чуйков А. С.
ГИПОТЕЗА РИМАНА О НЕТРИВИАЛЬНЫХ НУЛЯХ ДЗЕТА-ФУНКЦИИ
353
65.
Фомін О. О.
АСИНХРОННЕ ПРОГРАМУВАННЯ ЯК СУЧАСНИЙ ПІДХІД У ВИРІШЕННІ АЛГОРИТМІЧНИХ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНЦЕПЦІЙ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ JAVASCRIPT
360
66.
Цуканова А. О.
УРАВНЕНИЕ КОРТВЕГА-ДЕ ВРИЗА КАК УСЛОВИЕ СОВМЕСТНОСТИ СИСТЕМЫ ДВУХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
368
67.
Щеглов М. В.
ПОТОЧКОВА ОЦІНКА ЗНАКОЗБЕРІГАЮЧОГО НАБЛИЖЕННЯ НА КРИВИХ У КОМЛЕКСНІЙ ПЛОЩИНІ
376

GEOGRAPHICAL SCIENCES

68.
Кирнасівська Н. В.
ОЦІНКА БІОКЛІМАТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗЕМЕЛЬ В СКЛАДНОМУ РЕЛЬЕФІ У ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
379

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

69.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
TECHNOLOGY OF SATELLITE IMAGES FREQUENCY-RESONANCE PROCESSING: STAGES OF RECONNAISSANCE SURVEY OF LARGE PROSPECTING BLOCKS TERRITORIES
385
70.
Куриленко В. С.
«СЛАНЦЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ В УКРАИНЕ
393
71.
Пігулевський П. Г., Тяпкін О. К., Яремій С. О.
ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ НАСЛІДКІВ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ГІДРОСФЕРУ
403

 ARCHITECTURE

72.
Бєльська Н. К.
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСПОРТНИХ КОМУНІКАЦІЙ В М. ОДЕСА
409
73.
Духіна В. С., Саміна К. О., Сташенко М. С.
ВІЗУАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВИВІСОК В ІСТОРИЧНОМУ ЦЕНТРІ ОДЕСИ
414
74.
Матієнко А. В., Черниш Т. А., Сташенко М. С.
ОСОБЛИВОСТІ СКЛІННЯ ФАСАДІВ
419
75.
Саміна К. О., Духіна В. С., Сташенко М. С.
ЕКЛЕКТИКА В АРХІТЕКТУРІ ОДЕСИ
423
76.
Сташенко М. С., Духіна В. С., Саміна К. О.
АРХІТЕКТУРА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЛЮДИНИ
430
77.
Черниш Т. А., Матієнко А. В., Сташенко М. С.
ОСОБЛИВОСТІ ОЗЕЛЕНЕННЯ ФАСАДІВ В АРХІТЕКТУРІ
435

PEDAGOGICAL SCIENCES

78.
Vadaska S.
MOTIVATION INCREASING IN ESP LEARNING
439
79.
Агалаков В. С.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ВАЖЛИВИЙ НАВИК ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
442
80.
Атаманчук П. С., Атаманчук В. П.
БІНАРНІСТЬ ЦІЛЬОВИХ ОРІЄНТАЦІЙ В НАВЧАННІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
447
81.
Баймаханова Г. М., Орынбасар И. К.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ
457
82.
Березюк О. І.
ПРОБЛЕМА БУЛІНГУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ: АНАЛІЗ, ПРЕВЕНЦІЯ, ПОРАДИ
463
83.
Бондаренко Д. Р.
ВИКОРИСТАННЯ «ХМАРИ ТЕГІВ» НА УРОКАХ В БАЗОВІЙ ШКОЛІ
470
84.
Вишневецька Л. В.
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
473
85.
Галатюк Т. Ю., Галатюк Ю. М.
ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ
477
86.
Галущенко В. І., Хлєбнікова К. О.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПЕДАГОГІВ В СПЕЦІАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ З ДІТЬМИ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ
484
87.
Гіденко Є. С., Загородній І. В.
ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА КУРСАНТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
491
88.
Гудзь В. А.
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ МЕДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
497
89.
Депчинська І. А.
THE GLOBAL TEACHING METHOD AND CONDITIONS OF EFFICIENCY OF ITS IMPLEMENTATION IN THE MODERN PRACTICE OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES
499
90.
Зябліцев С. В., Перепелиця Ю. В., Зябліцев Д. С., Тарілко Т. А., Кравченко В. Г.
ЯКІСТЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ – ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ У СТУДЕНТСЬКИХ АНКЕТАХ
504
91.
Ільченко О. Г., Голота О. В., Ігнатова А. Г.
ПРЕДМЕТ «ДОВКІЛЛЯ» НЕОБХІДНИЙ ДІТЯМ І СУСПІЛЬСТВУ
510
92.
Кавза І. Б.
ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ МОВЛЕННЄВОЇ ГОТОВНОСТІ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ
517
93.
Калініна Т. С., Капустіна О. І.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
522
94.
Ковічинська К. А.
ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМУ «КОЛА ВЕННА» НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В СТАРШИХ КЛАСАХ
526
95.
Коршунова Т. М.
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
529
96.
Крапчатова Я. А.
ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ ПЕРЕВІРКИ НАВИЧОК І ВМІНЬ В АУДІЮВАННІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
533
97.
Левченко Ф. Г.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ
537
98.
Лісова Н. І.
РОЗВИТОК ОПОРНОЇ ШКОЛИ НА ЛЮДИНОЦЕНТРИСЬКИХ ТА ДОВІРЧО-ПАРТНЕРСЬКИХ ЗАСАДАХ
542
99.
Максимова С. І.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРВІСУ GEOGEBRA ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
549
100.
Макух Т. О.
СУТНІСТЬ АКМЕОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
553
101.
Олійник К. В., Мірошніченко Т. В.
СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНА ВЗАЄМОДІЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
557
102.
Онкович Г. В., Онкович А. Д.
ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНА МЕДІАОСВІТА: СТУДЕНТСЬКИЙ ПОСТУП
563
103.
Осова О. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
571
104.
Підгорна Т. В.
ПРО ПІДГОТОВКУ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
575
105.
Підлужна І. А.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВЗАЄМОНАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
579
106.
Пономарьов О. С., Кіпенський А. В., Чеботарьов М. К., Харченко А. О.
РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ТА ІНТЕЛІГЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
581
107.
Попадич Б. Т.
ТРАНСПРОФЕСІОНАЛІЗМ: ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
588
108.
Риженко М. В., Анісенко О. В.
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
595
109.
Ройко Л. Л.
РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАГІСТРА – МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ
600
110.
Седлецька О. В.
ПОРІВНЯЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ГРАФІЧНИХ СЕРЕДОВИЩ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
604
111.
Собко П. В.
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ ТЕХНІЧНОЇ ПРАЦІ
610
112.
Тамазликар Н. М.
РОЗВИТОК ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ
615
113.
Тесленко С. О., Недавня Т. О.
ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ІСТОРІЄЮ РІДНОГО КРАЮ
620
114.
Хамська Н. Б., Полянська К. С., Черіпко С. І., Уманська Ю. В.
МОВА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НАЦІЇ ТА ОСОБИСТОСТІ
627
115.
Харківська А. А., Лунячек С.
ВЕБ-САЙТ, ЯК ІНСТРУМЕНТ В ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
633
116.
Хроленко М. В.
ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ: ДЕФІНІТИВНІ ПІДХОДИ
636
117.
Шатенко Є. С., Заїка О. В.
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАСКРІЗНИХ ЗМІСТОВИХ ЛІНІЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЦІ
642
118.
Шилько Ю. А., Назаренко І. В.
РЕФЛЕКСИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
649
119.
Шкода О. О., Агалаков В. С.
АДАПТАЦІЯ ОРГАНІЗМУ ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
654
120.
Шкода О. О., Агалаков В. С.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЗАСІБ ГОТОВНОСТІ ДО ВОЄННОГО СТАНУ ЧОЛОВІКІВ
660
121.
Ямкова В. О., Герасімова О. М.
ІНТЕРАКТИВНІ ПРИЙОМИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЧИТАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ПРАКТИЧНОГО КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
666
122.
Янченко І. М.
РОЗВИТОК РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СЕКЦІЇ ФІТНЕС У СУЧАСНИХ УМОВАХ
671

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

123.
Важинська Ю. І.
ПОНЯТТЯ МОЛОДА СІМ’Я, ЇЇ СУТНІСТЬ ТА ТИПИ СІМЕЙ
673
124.
Кононенко Т. В., Калініна Т. С.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ПРОЯВІВ ГІПЕРАКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ
678
125.
Лисенкова І. П., Довгань О. В.
ПCИХOЛOГIЧНI ACПEКТИ В ПPOЦECI IНТEГPAЛЬНOЇ ПIДГOТOВКИ CПOPТCМEНIВ ЗI CХIДНИХ ЄДИНOБOPCТВ, ЯКІ НAПPAВЛEНI НA ПIДВИЩEННЯ PIВНЯ CТPECOCТIЙКOCТI
684
126.
Міненко Є. С.
ВПЛИВ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ОСОБИСТОСТІ
690
127.
Прудка Л. М.
ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ МОЛОДІ В УМОВАХ ВІЙНИ
694
128.
Русіна К. Г.
АСЕРТИВНІСТЬ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
699
129.
Садовий Р. О., Шинкаренко І. О.
ФОРМУВАННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
704
130.
Скрипкін О. Г.
АСПЕКТИ ПРОТІКАННЯ МАСОВИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ РЕАКЦІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ В УМОВАХ ВІЙНИ
708
131.
Сурякова М. В., Учитель І. Б., Приймаченко О. М.
НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ СИНДРОМУ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГІВ
714
132.
Учитель І. Б., Сурякова М. В., Приймаченко О. М.
КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ І ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ КЕРІВНИКА
720

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

133.
Tsibadze M., Tukhashvili M.
ETHNODEMOGRAPHIC CONSEQUENCES OF FORCED MIGRATION IN THE OCCUPIED REGIONS OF GEORGIA
727
134.
Савайда О. І., Черевко В. В.
ПРИРОДНО-ПРАВОВИЙ ФЕНОМЕН ВОЛОНТЕРСТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ
730

 ART

135.
Брезицький С. А.
УКРАЇНСЬКЕ ГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО ХХ СТ. ЯК ВИРАЗНИК НАЦІОНАЛЬНИХ ДУХОВНИХ ТРАДИЦІЙ
734

 HISTORICAL SCIENCES

136.
Констянтінова В. М., Сорокотяг В. І.
НАСЛІДКИ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНИХ ПОТРЯСІНЬ ПОЧАТКУ ХХ СТ. НА СФЕРУ МІСТОБУДІВНОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО ПРОМИСЛОВОГО МІСТА (1920-1930 РР.)
740
137.
Цуканова А. О.
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ВИРТУАЛЬНОГО СКВОЗЬ ВЕКА
745
138.
Якобчук Н. О.
ТВОРЧА СПАДЩИНА ГРИГОРІЯ ШЕРСТЮКА НА ШПАЛЬТАХ ГАЗЕТИ «РАДА»
753

 CULTUROLOGY

139.
Ліщинська О. І.
СОЦІОКУЛЬТУРНА СИТУАЦІЯ СУЧАСНОЇ ДОБИ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ
760
140.
Проскурякова О. В.
ЕСТЕТИЧНА ФУНКЦІЯ ГРИМУ В КУЛЬТУРІ ТІЛЕСНОСТІ ЧОЛОВІЧОГО ОБРАЗУ
765
141.
Тетеря С. А., Тетеря Д. Д.
МИКОЛА ДОСІНЧУК-ЧОРНИЙ – ПОПУЛЯРИЗАТОР УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В ЕМІГРАЦІЇ
769

 LITERATURE

142.
Атаманчук К. М.
ПАРАДОКСИ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ АНГЛІЙСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА XІX СТОЛІТТЯ ОСКАРА УАЙЛЬДА
777
143.
Єрмак А.
ВОЛИНЬ У ДРАМАТУРГІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (НА МАТЕРІАЛІ ДРАМИ-ФЕЄРІЇ «ЛІСОВА ПІСНЯ»)
782
144.
Тимків С. В.
ПРОБЛЕМИ ПІДЛІТКІВ У ТВОРАХ СУЧАСНИХ ПОЛЬСЬКИХ ПИСЬМЕННИЦЬ
788

 POLITICAL SCIENCES

145.
Popkov V., Azaiev J.
THE WORLD-SYSTEM AND THE REVOLUTION. (BASED ON THE I. WALLERSTEIN REFLECTIONS)
792
146.
Ауліна О. В.
ВТІЛЕННЯ ЕІТ В ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ: НАСЛІДКИ ДЛЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СФЕРИ
799

 PHILOLOGICAL SCIENCES

147.
Kulish A.
SPEECH PERSONALITY: COMMUNICATIVE TYPE
807
148.
Mazurova A. S., Samko V. O.
TESTING AS ONE OF THE WAYS TO TEST KNOWLEDGE OF ENGLISH GRAMMAR. ADVANTAGES OF COMPUTER TESTING
810
149.
Sheverun N. V., Nikolska N. V.
SEMANTIC CONNECTIONS BETWEEN COMPONENTS OF ENGLISH TERMINOLOGICAL PHRASES IN THE FIELD OF TRANSPORT
814
150.
Карпець Л. А.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ З ІНШИМИ НАУКАМИ
819
151.
Кондратенко Ю. В., Марич А. К.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПЕРЕКЛАДАЧІВ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
823
152.
Лисенко Є. А.
КОСМОГОНІЧНІ ОБРАЗИ В АНГЛОМОВНИХ ФОЛЬКЛОРНИХ КАЗКАХ КАНАДИ
831
153.
Підлужна І. А.
БРЕНД ТА ЙОГО ЛІНГВОФУНКЦІОНАЛЬНА СЕМАНТИКА
836
154.
Химич А. М., Скиба К. М.
СУБТИТРУВАННЯ ЯК СПОСІБ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
839
155.
Швець Т. А., Швець Н. В., Швець О. В.
СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ З СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ
844

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

156.
Фарафонова І. А.
МІФИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОВЕДІНКУ ЛЮДИНИ
850

 ECONOMIC SCIENCES

157.
Sluchynskyi O. O., Kulyk A. B.
MINIMIZATION OF RISKS IN THE INVESTMENT ASSETS PORTFOLIO FORMATION
853
158.
Tkachuk T.
FORESIGHT-VECTORS DEVELOPMENT OF THE TOURIST SYSTEM
856
159.
Tsarevsky M. V., Ostapenko R.
FINANCIAL ANALYSIS IN THE SYSTEM OF ANALYTICAL RESEARCH OF ENTERPRISES
861
160.
Андрушків І. П., Ратич У. І.
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙ, ЯК ОДИН ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
864
161.
Антонюк В. П., Драчук Ю. З., Яворська М., Сталінська О. В., Зеркаль А. В.
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
870
162.
Артюх О. В., Дудаш М. Е.
СПРАВЛЯННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
878
163.
Блащук-Дев’яткіна Н. З., Петришин Х. Р.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
883
164.
Буткевич О. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
888
165.
Громоздова Л. В., Маляревський В. М., Маркіна М. І., Рвач А. М.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ «МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ»
894
166.
Данканич А. А.
ЗАХОДИ КЕРОВАНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЦИФРОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
899
167.
Довгенко Я. О.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
902
168.
Зікій Н. Л.
СФЕРА ГОСТИННОСТІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
906
169.
Калініченко Л. Л., Кузнецов К. О., Халоша Р. Ю.
ЕТИКА БІЗНЕСУ ЯК СПОСІБ МІНІМІЗАЦІЇ РЕПУТАЦІЇЙНОГО РИЗИКУ
912
170.
Кваша Т. К.
ПОРОГОВІ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ІНДИКАТОРІВ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
915
171.
Ковальчук Т. Г., Загарій В. К.
ПЕРЕХІД ДО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СВІТОВУ ЕНЕРГЕТИКУ
922
172.
Кодимська К. О., Артюх О. В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
928
173.
Корепанов О. С., Лазебник Ю. О.
РОЗВИТОК SMART-МІСТА В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
931
174.
Крикун О. О.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
934
175.
Кузнецова Г. С., Таранець О. М.
РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ: ПРИЗНАЧЕННЯ, СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
939
176.
Лавріщева А. С., Федорова О. Г.
ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ
942
177.
Леонтович С. П., Писаренко Н. В.
ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНОЮ СИСТЕМОЮ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ
947
178.
Ніка Х. В., Петренко О. П.
ОЦІНКА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
954
179.
Окренець В. Ю.
ПОКАЗНИКИ EBIT ТА EBITDA ЯК ДЖЕРЕЛО ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ДАНИХ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
959
180.
Петриченко О. В.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА
964
181.
Пєтухова О. М., Ткаченко В. В.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ СУЧАСНОЇ КОМПАНІЇ
971
182.
Силкіна Ю. О.
МОТИВАЦІЯ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ВІЙНИ
975
183.
Соколов А. В., Галушка Ю. Р.
ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ МИТНОЇ СПРАВИ
982
184.
Степаненко Т. О., Винограденко С. О.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
987
185.
Сук П. Л.
РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ОБЕРНЕНИМ МЕТОДОМ НА ОСНОВІ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ
994
186.
Татар М. С., Косолапова Р. А.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
1000
187.
Тирінов А. В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОГО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА
1008
188.
Урікова О. М., Карпова І. Л.
ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ У ПЕРІОД ВІЙНИ
1016
189.
Урікова О. М., Мисько Ю. М.
ВПЛИВ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ
1022
190.
Федорова О. Г., Зуєва А. С.
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ УКРАЇНИ
1028

 LEGAL SCIENCES

191.
Kovalenko H.
CORRELATIONS OF LAW AND ECONOMY AS SPHERES OF SOCIAL LIFE (PHILOSOPHY OF LAW VIEWS)
1032
192.
Zhuravel A. A.
ЗАХИСТ ВІД НАПАДУ ТА СИЛОВЕ ЗАТРИМАННЯ ПРАВОПОРУШНИКА, ОЗБРОЄНОГО ХОЛОДНОЮ ЗБРОЄЮ
1037
193.
Безрідна Н. О., Декусар Г. Г.
NECESSITY OF THE ENGLISH LANGUAGE IN MILITARY CONDITIONS FOR FUTURE POLICE OFFICERS
1041
194.
Безручко І. О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ
1048
195.
Біліченко В. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ СИЛИ
1053
196.
Бодирєв Д., Гулак А.
УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ПРИВЕДЕННЯ ЗБРОЇ У БОЙОВУ ГОТОВНІСТЬ
1057
197.
Будзинський М. П., Ващук Н. Ф.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1061
198.
Вергелес О. А.
ПРОБЛЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЯКІ БУЛИ ЗАВДАНІ ЗЕМЕЛЬНИМ ДІЛЯНКАМ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
1064
199.
Гладишова Є. О.
ПРИНЦИП НЕПОРУШНОСТІ ПРАВ ВЛАСНОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
1071
200.
Дуда Є. В., Корогод С. В.
ПРИЧИНИ І УМОВИ ТА ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЮ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ОСОБАМИ, ЯКІ НЕ ДОСЯГЛИ 18 РОКІВ
1073
201.
Жуляєв Валерій, Жуляєв Владислав
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА МОЛОДІ
1078
202.
Журавель О. А.
ПРОБЛЕМИ ДОПІНГУ У СУЧАСНОМУ СПОРТІ
1084
203.
Клець А. В., Гіденко Є. С.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ У ЗВ’ЯЗКУ З ВВЕДЕННЯМ ВОЄННОГО СТАНУ
1087
204.
Корнецький Є. Г.
СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ, ЩО ЗАФІКСОВАНІ ЦИФРОВИМ ФОТОГРАФУВАННЯМ
1091
205.
Костенко О. Ю., Олешко Н. М.
THE LEGAL SYSTEM OF UKRAINE AMONG LEGAL SYSTEMS OF THE WORLD
1095
206.
Кучеренко О. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1099
207.
Максюта А. О.
РОЛЬ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВИКОНАННІ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
1103
208.
Мироненко Т. Є.
ЗМІНИ У ЗДІЙСНЕНІ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА УЧАСТЮ ПРОКУРОРА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1106
209.
Руфанова В. М.
РІВЕНЬ ҐЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ
1111
210.
Садовий Р. О., Корогод С. В.
ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НА ПРИКЛАДІ НІМЕЧЧИНИ, ЯКІ ДОРЕЧНО ЗАПРОВАДИТИ В УКРАЇНІ
1116
211.
Сікун М. В.
СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
1121
212.
Слончак А. О.
ЗАХИСТ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ
1128
213.
Сухоребра Т. І.
ГАРМОНІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ
1135
214.
Таволжанська Ю. С., Осадча А. С.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ЗАБОРОНА ВОЄННИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
1142
215.
Таволжанська Ю. С., Сорока Є. Є.
ПИТАННЯ ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ У ХОДІ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
1146
216.
Хандій К. В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1149
217.
Шевченко О. В.
ІНФОРМАЦІЙНІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
1155

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-966-8219-86-3 та УДК, вихідні данні м. Львів, Україна, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: