IV Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE AND TECHNOLOGY: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS» 18-20.01.2023 Осака, Японія. Архів

Шановні колеги!

18-20.01.2023 року у м. Осака, Японія

відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція

SCIENCE AND TECHNOLOGY: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science and technology: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-technology-problems-prospects-and-innovations-18-20-01-2023-osaka-yaponiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Величко О. П., Луцевич О. М.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ІЗ ЕЛЕКТРОННИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПО ПЕРЕРОБЦІ І ЗБЕРІГАННЮ ЗЕРНА
12
2.
Мусієнко Л. А., Науменко А. В., Стрілецький А. М., Веретко В. С.
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА – ОСНОВНА ЗЕРНОВА КУЛЬТУРА
16

 VETERINARY SCIENCES

3.
Myronenko L., Shkolnikova T., Shcherbak E., Kibenko N.
OPPORTUNITIES OF USING A NEW PREPARATION WITH ANTIOXIDANT EFFECT IN VETERINARY BIOTECHNOLOGY
19

 MEDICAL SCIENCES

4.
Chopiak V. V., Kovpak A. V., Pastryk T. V., Mishchenko I. V.
CHANGES IN LIPID PEROXIDATION ACTIVITY IN RATS WITH CONGENITAL HYPERTENSION DURING CANDENSARTAN TREATMENT
29
5.
Kovalova A.
DIAGNOSTICS OF THE BLOOD BED BY THE METHOD OF CAPILLAROSCOPY
40
6.
Krymovskyi K. G., Kaniura O. A., Kostiuk T. M.
DIAGNOSTIC CRITERIAS IN ORTHODONTIC TREATMENT OF PATIENTS WITH DENTAL CROWDING DURING MIXED DENTITION PERIOD
45
7.
Pikas P. B.
THE EFFECT OF SYMBITER ON THE MICROFLORA OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN RATS IN HYPOACIDIC CONDITION
49
8.
Гаркуша М. А., Веснін В. В., Меженіна Т. В., Пономаренко О. В., Бондарева Є. Р., Гармаш І. В.
ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ЗМІНУ ПОСТАВИ ЯК ПРИМУСОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ
53
9.
Костиря М. І., Боровик К. М.
ОЦІНКА ЧАСТОТИ ВИНИКНЕННЯ ПОСТКОВІДНОГО СИНДРОМУ
60
10.
Печеряга С. В., Миронюк Д. В.
ХРОНІЧНИЙ ТАЗОВИЙ БІЛЬ У ЖІНОК
67
11.
Польовий В. П., Романовський М. Я., Паляниця А. С.
РОЛЬ СИНДРОМУ ЕНТЕРАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ В ПЕРЕБІГУ ГОСТРОЇ ХІРУРГІЧНОЇ АБДОМІНАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ
74
12.
Романченко Т. О., Кравцов Т. С.
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ВАД СЕРЦЯ У ДІТЕЙ
78
13.
Руденко О. В., Іващенко Г. В.
ВПЛИВ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПЕРЕБІГ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ ТА РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ У ПРОФІЛАКТИЦІ ЇЇ УСКЛАДНЕНЬ
90
14.
Тоткалова В. С., Ковальова О. М., В’юн Т. І.
ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ КЛІНІКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ЗА КОМОРБІДНОСТІ З COVID-19
95
15.
Тур Я. В., Книш Є. А.
ФІЗІОЛОГІЧНА РЕГЕНЕРАЦІЯ НЕРВОВИХ ВОЛОКОН ЯК ОСНОВА МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ПРИ ПОРУШЕННІ ПРОВІДНОСТІ ПЕРИФЕРИЧНИХ НЕРВІВ
102
16.
Чернуха О. В., Явтушенко А. Є., Ященко В. О.
ЦИФРОВА ПОЛІТИКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ПРОГРАМИ ДЛЯ ЛІКАРНЯНОГО ЛІКУВАННЯ В УКРАЇНІ
107
17.
Шевченко Н. А.
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ДИАБЕТА 2-ГО ТИПА В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ДОСТУПНОСТИ ИЛИ РАЗРУШЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ БОЛЬНЫХ ЭНДОКРИННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
111
18.
Шорніков А. В.
ПАТОПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАЦІЄНТІВ З АСЕПТИЧНИМ НЕКРОЗОМ ГОЛОВКИ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ
121

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

19.
Яременко В. Д., Блажеевский Н. Е., Фавзи Аюб
МЕТОД СИНТЕЗА МЕКВИТАЗИНА (КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
125

 CHEMICAL SCIENCES

20.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Осіпкіна O. I., Коваленко А. О.
ЧОТИРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМАТИКУ ФРАНЦУЗЬКОЇ ҐВІАНИ
132

 TECHNICAL SCIENCES

21.
Chumachenko S. M., Popel V. A., Savchenko I. O., Zaika N. V., Murasov R. K.
A SYSTEMATIC APPROACH TO DETERMINING THE EFFICIENCY OF THE CRITICAL ENERGY INFRASTRUCTURE PROTECTION SYSTEM
139
22.
Dzheniuk A. V., Zhelavska Yu. A., Rudneva S. I.
FUNCTIONAL NICKEL-VANADIUM ALLOY COATINGS
145
23.
Havenko S., Czubak Jerzy, Labetska M.
ANALYSIS OF INFLUENCING FACTORS ON THE INTERACTION OF INK WITH CARDBOARD IN GRAVURE PRINTING
148
24.
Kriachko K.
RATIONALIZATION OF THE INTRODUCTION OF EXCHANGE CONTAINER POINTS AT RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISES
153
25.
Zhuravlov Yu. I.
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE NUMBER OF THERMOCOUPLES AND THE MAIN INDICATORS OF THERMOELECTRIC COOLERS
158
26.
Загитов Р. Э., Вудвуд М. Р., Дмитриева Н. В.
О НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМАЦИОННОМ СОСТОЯНИИ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ ЛСТК ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА
164
27.
Козінець Т. О.
РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
172
28.
Медяник В. Ю.
НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ РОЗРОБКИ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА МІСЯЦІ, МАРСІ ТА АСТЕРОЇДАХ
175
29.
Петров Л. М., Кішянус І. В., Петрик Ю. М., Нікішин В. А., Руденко А. В.
ВЗАЄМОДІЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ І КІНЕТИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА КОЛЕСІ З ПОТЕНЦІЙНИМ ТА КІНЕТИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ
180
30.
Плєхова Г. А., Костікова М. В., Птиця Н. В.
АНАЛІЗ СТАНДАРТІВ ПОБУДОВИ ПРОГРАМНО-КОНФІГУРОВАНИХ МЕРЕЖ
187
31.
Погарська В. В., Погарський О. С., Юр’єва О. О., Пікатова В. В.
РОЗРОБКА НОВОГО ПОКОЛІННЯ ДЕСЕРТІВ – БЛАНМАНЖЕ ДЛЯ ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЯК ІННОВАЦІЇ ДРІБНОДИСПЕРСНИХ ПЛОДООВОЧЕВИХ ДОБАВОК
195
32.
Прогульний В. Й., Карпюк М. В.
ЧИСТА ВОДА
203

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

33.
Ахиев Алаббас Сейди оглы, Асланов Эльбей Аслан оглы
ЗАДАЧА МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ О ТРЕЩИНЕ В КЛИНОВИДНОЙ КУСОЧНO-ОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ
207

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

34.
Білик Н. Т., Побережська І. В., Шваєвський О. В., Мігунова Я. І., Дубровський І. М.
ГРАНІТИ ГРУПИ РАПАКІВІ КОРОСТЕНСЬКОГО ПЛУТОНУ
212

 PEDAGOGICAL SCIENCES

35.
Bessarab N.
IMPLEMENTATION OF COMPARATIVE APPROACH METHODS IN LEARNING ENGLISH
220
36.
Аніщук А. М.
ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
226
37.
Артем’єва Г. П., Троян Ю. В.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ СИЛОВИМ ФІТНЕСОМ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕСПАНДЕРІВ RESISTANCE MINI BAND
233
38.
Боженко Л. П.
ЛОКАЛЬНА ПІДГОТОВКА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ЗДОБУТТЯ НОВИХ ЗНАНЬ
240
39.
Вернидуб О. М.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ
246
40.
Гриценко О. Е., Бородіна Т. М.
ПРОЦЕС САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ В РІЗНИХ ВИДАХ МУЗИЧНО-ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
252
41.
Гутор Л. В.
ПІСЛЯВОЄННІ РЕФОРМИ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯПОНІЇ
256
42.
Долбишева Н. Г., Овчаренко М. Л.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ-АМАТОРІВ У НЕОЛІМПІЙСЬКІЙ ПРОГРАМІ ТРИАТЛОНА
260
43.
Матвієнко С. І.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ХУДОЖНЬОГО КРАЄЗНАВСТВА
268
44.
Мосякова І. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАГАТОПРОФІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
276
45.
Пелех В. Ю.
ЦІННОСТІ У СИСТЕМІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ
283
46.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ УЛУЧШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ
288
47.
Размолодчикова І. В.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СФЕРИ
299
48.
Рудніцька К. В.
ПРОГРЕСИВНІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗВО
304
49.
Снєдкова Л. А., Снєдков А. І.
ФОРМИ І МЕТОДИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ
307
50.
Стрижаков А. О.
ПРОБЛЕМА ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ
312
51.
Тихонова О. В., Цира О. В., Яворська О. М., Тихонова Л. П.
ВИПЕРЕДЖАЮЧА ОСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ГЛОБАЛЬНОГО СВІТУ
316
52.
Чівуріна Л. Г.
СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
325
53.
Човнюк Ю. В., Задорожний А. О., Клімов О. П., Ковальов І. О., Васильєв М. І.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ І МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У МЕНЕДЖМЕНТІ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
335

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

54.
Вишневська О. П.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ МОЛОДИХ СІМЕЙ У ШЛЮБІ
346
55.
Пріснякова Л. М.
МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО СТАНУ СУСПІЛЬСТВА
351
56.
Ряшко К. С., Печеряга С. В.
ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРЕЕКЛАМПСІЇ
358
57.
Шиделко А. В., Шкурник О. А.
ПСИХОПОВЕДІНКОВІ ДОМІНАНТИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
365

 ART

58.
Hrynchak H.
THE PECULIARITIES OF THE STAGE LANGUAGE IN PRODUCING FAIRY TALES COMPOSITION
374
59.
Алтухов В. А., Вей Вей
ЕМОЦІЙНА ВИРАЗНІСТЬ У КИТАЙСЬКОМУ НАРОДНОМУ ТАНЦІ
386
60.
Осмачко Ю. О.
МАРТА ШЛЕМКЕВИЧ-САВИЦЬКА: ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МИСТКИНІ В ЕМІГРАЦІЇ
391
61.
Шабанова Т. Д.
ІМПРОВІЗАТОР ЯК ФЕНОМЕНАЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
396

 HISTORICAL SCIENCES

62.
Швець М. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ МАТЕМАТИКИ У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (З НАГОДИ 80-ТИ ЛІТТЯ ЯРОСЛАВА ПРИТУЛИ)
404

 CULTUROLOGY

63.
Surnin M.
REVALORIZATION OF HOLLYWOOD CINEMATEXT. SEXUALITY
411
64.
Лилик О. П.
ОСОБЛИВОСТІ СВЯТКУВАННЯ ЦИКЛУ РІЗДВЯНИХ СВЯТ У БОЙКІВСЬКОМУ ТА ГУЦУЛЬСЬКОМУ ЕТНОГРАФІЧНИХ РЕГІОНАХ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
415

 POLITICAL SCIENCES

65.
Babashova S. A.
TYPES OF POWER IN THEORY OF INTERNATIONAL RELATIONS
420
66.
Sedliar Yu. O.
CONCEPT OF SOFT POWER IN INTERNATIONAL RELATIONS THEORY
424
67.
Хмельников А. О.
ЛОКАЛЬНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОСТІР: ПОШУК СУЧАСНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
428

 PHILOLOGICAL SCIENCES

68.
Атаманчук К. М.
ПРОБЛЕМА РОЗДВОЄННЯ ПСИХІКИ ГЕРОЯ В НОВЕЛАХ М. КОЦЮБИНСЬКОГО “ЦВІТ ЯБЛУНІ” ТА М. ХВИЛЬОВОГО “Я (РОМАНТИКА)”
431
69.
Клюфінська І. М.
ІНОЗЕМНІ МОВИ ПЕРЕД НОВИМИ ПАРАДИГМАМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ
440
70.
Комлик Н. Ю., Педченко С. О.
СЕМАНТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ СУРЯДНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ У ПОЕМІ Т. ШЕВЧЕНКА «МАРІЯ»
443
71.
Кукушкін В. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЗНАМЕНИТІСТЬ / CELEBRITY (НА ПРИКЛАДІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПРИНЦЕСИ ДІАНИ)
449
72.
Фатуллаєва Нармін Яшар кизи
ПСЕВДОНЕВВІЧЛИВІСТЬ ЯК КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНА КАТЕГОРІЯ
453

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

73.
Воропаєва Т. С., Авер’янова Н. М.
ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ НЕОІМПЕРСЬКОЇ ВІЙНИ: ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД
458

 ECONOMIC SCIENCES

74.
Бечко П. К., Бондаренко Н. В.
СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ТА ІНТЕГРАЦІЇ У ГЛОБАЛЬНИЙ РИНОК ФОНДОВИХ РИНКІВ УКРАЇНИ
468
75.
Вакульчик О. М., Цюпа К. С.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
477
76.
Ломсадзе-Кучава М. К., Яралашвили Е. Г.
РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ
482
77.
Лукашенко Л. В.
МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ В УМОВАХ ВІЙНИ
488
78.
Никольский А. А., Пакулина А. С.
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ СОВРЕМЕННОГО МЕГАПОЛИСА
493
79.
Подлєсна В. Г.
ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНА ЦИКЛІЧНІСТЬ В ЕПОХУ КАПІТАЛІЗМУ
504
80.
Прохорова М. Е., Терлецька Л. В.
ІМПАКТ ІНВЕСТУВАННЯ, ЯК ОДИН ІЗ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ЧАС
512
81.
Рибіна Л. О., Філонович І. В.
ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ РОЗБУДОВИ РИНКУ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ ТА ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ
522
82.
Ткаченко І. П., Луценко М. Р., Горбачова А. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
526
83.
Ткачук Д. Ю.
СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА, ПРИНЦИПИ ТА ДЖЕРЕЛА ЇХ ФОРМУВАННЯ
531
84.
Хлистов О. Д., Чала В. С.
РОЗВИТОК РИНКУ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
541

 LEGAL SCIENCES

85.
Hrytsai S.
DEVELOPMENT OF A SPECIAL TAX REGIME FOR TRANSACTIONS WITH VIRTUAL ASSETS IN UKRAINE: ANALYSIS OF DRAFT LAW 7150 DATED 13.03.2022
544
86.
Барабаш О. О., Греченко В. А.
ШТРИХИ ДО КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИ, ЩО ПОСЯГАЄ НА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ ТА НЕДОТОРКАНІСТЬ УКРАЇНИ
547
87.
Задніпряна-Корінна М. Ю.
АЛЬТЕРНАТИВНЕ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
554
88.
Козаченко О. В., Мартишко І. П.
ВІДМЕЖУВАННЯ ВИПРАВДУВАННЯ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ ВІД ІНШИХ СУМІЖНИХ КРИМІНАЛЬНО ПРОТИПРАВНИХ ДІЯНЬ
558
89.
Шепета О. В., Оніщенко В. В.
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ
562

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-4-9783419-1-4 та УДК, вихідні данні м. Осака, Японія, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: