IV Міжнародна науково-практична конференція “SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD” 9-11.02.2023 Торонто, Канада. Архів

Шановні колеги!

9-11.02.2023 року у м. Торонто, Канада

відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція

SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Scientific research in the modern world. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific-research-in-the-modern-world-9-11-02-2023-toronto-kanada-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Mahmudov E. H.
REGIONAL PRIORITIES OF THE FORMATION OF AGRICULTURAL AREAS IN THE POST-CONFLICT REGION OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC
13
2.
Radchenko O., Dendebera O., Kiryan S., Karachinska N.
THE ROLE OF SCIENTIFIC RESEARCH IN THE POST-WAR RESTORATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE
23
3.
Борщенко Л. С., Радченко О. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕРНА СОРГО У РАЦІОНАХ ДІЙНИХ КОРІВ
29
4.
Денисенко М. В.
ЕКСТРАГУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
38
5.
Дунаєнко А. С.
ВПЛИВ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
42

 VETERINARY SCIENCES

6.
Ломовацький А. А., Басюк Т. М.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА З ПОШУКУ НАЙБЛИЖЧОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ ЛОКАЦІЇ
45

 BIOLOGICAL SCIENCES

7.
Khusanov A. K., Begijonova Makhmuda Marufjon qizi, Yakhyoev Abdumukhtar Abdurakhim ugli
SOME PESTS OF CEREAL CROPS
49
8.
Пернебекова Р. К., Киргизбаева А. А., Токсанбаева Ж. С.
КАРДИОПРОТЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ФИТОПРЕПАРАТА РОДИОЛЫ РОЗОВОЙ
52

 MEDICAL SCIENCES

9.
Makhlynets N., Pavlyshyn M., Ozhogan Zinovii
CHANGES OF PERIODONTAL BLOOD SUPPLY IN PATIENTS WITH MAXILLOMANDIBULAR ANOMALIES AND DISORDERS OF THE ARCHITECTONICS OF THE VESTIBULE OF THE MOUTH
61
10.
Кривецька І. І., Хованець К. Р.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ МІГРЕНІ: РОЛЬ АДЖОВІ ТА ГЕПАНТІВ
65
11.
Кухарь І. О., Бобро Л. М.
ПОСТТРАНСПЛАНТАЦІЙНИЙ ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТА МЕТОДИ ЙОГО ПРОФІЛАКТИКИ
73
12.
Печеряга С. В., Венчур Х. Т.
ЕНДОМЕТРІОЗ ТА АКУШЕРСЬКІ УСКЛАДНЕННЯ
75
13.
Равшанов З. Х., Турдуматов Ж. А., Давронов И. И.
ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДА РАДИОРЕНОГРАФИИ В НЕФРОЛОГИИ
81
14.
Рева В. Б., Русак О. Б., Ігнатьєва А. С.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ ІЗ ГНІЙНО-СЕПТИЧНИМИ УСКЛАДНЕННЯМИ СИНДРОМУ СТОПИ ДІАБЕТИКА
83
15.
Слабкий Г. О., Картавцев Р. Л.
КЛАСИФІКАЦІЯ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ: НЕІНВАЗИВНІ ВИРОБИ, ЩО КОНТАКТУЮТЬ З УШКОДЖЕНОЮ ШКІРОЮ
89
16.
Слабкий Г. О., Німчук С. С.
ВПЛИВ ВІЙНИ З РФ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
94
17.
Торяник І. І., Калініченко С. В., Мінухін В. В., Мелентьєва Х. В., Моісеєнко Т. М., Оветчин П. В.
ФАГИ ТА ФАГОТИПУВАННЯ. СУТНІСТЬ ТА МІСЦЕ У ВИЗНАЧЕННІ УМОВ ІНАКТИВАЦІЇ ВІРУСІВ (ІСТОРІЯ ПИТАННЯ ТА ЙОГО СУЧАСНІСТЬ)
99
18.
Філіпенко І. І., Точиліна Т. М.
ВПЛИВІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ-МЕДИКІВ
107

 CHEMICAL SCIENCES

19.
Jafarova Dursadaf Nariman, Alieva Zaxida Nazim
COMPOSITIONS BASED ON POLYVINYL CHLORIDE AND BENZYL NAPHTHENATE ETHER OBTAINED FROM BAKU OIL
114
20.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Підлубна С. І., Петрусяк Т. В.
КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ ДЖАЗОВОЇ ПІСНІ
122

 TECHNICAL SCIENCES

21.
Dabizha D., Koval O.
USES OF COCONUT SUGAR IN BAKERY PRODUCTS
128
22.
Kaminska S., Simakhina G.
ECONOMIC EFFICIENCY OF PRODUCTION OF BERRY SEMI-FINISHED PRODUCTS USING CRYOPROTECTANTS
131
23.
Karimov B. B., Xasanova M. S., Abdumajidov A. A., Miratayev A. A.
CELLULOSE EXTRACTION FROM AMARANTH PLANT STEM
139
24.
Zaitseva I. S., Panaiotova T. D., Savvova O. V., Fesenko O. I., Bitiutska V. V.
STUDY OF THE STRUCTURE OF COMPOSITION SCAFFOLDS FOR BONE ENDOPROSTHESIS
144
25.
Байрачний В. Б., Макєєв П. В., Зіньковський А. О.
СТІЧНІ ВОДИ, ЩО МІСТЯТЬ В СВОЄМУ СКЛАДІ НІТРАТ КАЛЬЦІЮ. ЇХ СКЛАД, УТИЛІЗАЦІЯ ТА ВТОРИННЕ ВИКОРИСТАННЯ
154
26.
Баранова А. О., Титаренко А. І., Соболєв С. А.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ ОЧИСТКИ ГАЗІВ ВІД ДИСПЕРСНОЇ ФАЗИ В КОМБІНОВАНИХ АПАРАТАХ
156
27.
Бедратюк Г. І.
МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ В ЗАДАЧАХ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ
158
28.
Новожилова Т. Б., Трембіцький Д. С., Іваненко Д. С.
ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ СТІЧНИМИ ВОДАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
164
29.
Самчук Л. М., Божко Т. Є.
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВЕРСТАТНОЇ ОСНАСТКИ ТА ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ
167
30.
Семененко І. І.
РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПИВА З ВИКОРИСТАННЯМ ВОЛОСЬКОГО ГОРІХА ДЛЯ КРАФТОВИХ ПИВОВАРЕНЬ
178
31.
Топчій Н. В.
ПРИНЦИПИ РОБОТИ ПОРТАТИВНИХ ТВЕРДОМІРІВ ТА АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ТВЕРДОСТІ
184

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

32.
Гергель І. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ КОМПОЗИТНОГО ТІЛА З МІЖФАЗНИМ ДЕФЕКТОМ
192
33.
Дубягін О. Б.
КАНОНІЧНІ ФОРМИ І ТЕОРЕМИ МІЖРІВНЕВОГО БАЛАНСУ
195

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

34.
Нестерчук І. К.
ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
208

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

35.
Balzani P. A., Buynevich I. V.
ZOOGEOMORPHOLOGY OF LARGE UNGULATES: INSIGHTS FROM REMOTELY IMAGED BISON IMPACT
214
36.
Buynevich I. V.
BIOGENIC STRUCTURES AS (PALEO) HYDROLOGIC INDEX POINTS: TOWARD A CONCEPTUAL FRAMEWORK
220

ASTRONOMY

37.
Vidmachenko A. P.
ABOUT WATER ICE ON MERCURY
225

 PEDAGOGICAL SCIENCES

38.
Порошенко С. В.
В ЖИТТЯ З РОДИНИ ЙДЕ ЛЮДИНА
233
39.
Бадер С. О., Єременко М.
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
236
40.
Баскакова Н. П.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ
241
41.
Бившева Т. Ф., Овчарова І. А., Погода О. В.
ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНИХ СТРАТЕГІЙ НАВЧАННЯ МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВУ
244
42.
Богдан Т. М., Стрілецька Н. М.
ДЕМОКРАТИЧНІ ЗАСАДИ У МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ
248
43.
Бут І. О.
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ФАРМАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ГРУПАМИ
258
44.
Глуханюк В. М., Заболотна К. С., Пукман Б. М., Радомський Д. О., Зеленько М. А.
РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
261
45.
Гонтаренко К. С., Кравчук Н. П.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ РИТМІЧНОЇ ГІМНАСТИКИ
268
46.
Даценко А. С.
РОЗВИТОК АНАЛІТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ (НА ПРИКЛАДІ ВСП «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ДДАЕУ»)
272
47.
Кириленко С. В., Кіян О. І., Співакова І. Б.
ЯКІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ – ГОЛОВНИЙ ПРІОРИТЕТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
277
48.
Кривов’яз О. С., Грижак М. І.
АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
288
49.
Ладишкова О. Ю., Урсу Н. Г., Браславський І. О., Браславська Н. В.
ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
291
50.
Марущак О. В., Дощечкіна І. В., Недзеленко Ю. А., Ярмілко А. В., Дзісь Т. М.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ У МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ПРОЄКТНОЇ КУЛЬТУРИ
299
51.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
УЛУЧШЕНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ
309
52.
Смолякова І. Д., Розенберг І. Л., Нечипорчук Т. Г., Деркач А. В.
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ДИСЦИПЛІНИ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
320
53.
Харченко І. І.
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА В СТУДЕНТІВ
326
54.
Шимкова І. В., Цвілик С. Д., Бабич В. В., Подвальнюк А. І.
НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗАСОБАМИ ВЕБ-СИСТЕМИ ILIAS У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
330

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

55.
Анищенко Л. О., Молочко Т. М.
ЯК БУТИ ПЕДАГОГОМ ПІД ЧАС ВІЙНИ? ПОВЕДІНКОВІ, ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ПСИХОСОМАТИЧНІ ПРОЯВИ ПЕДАГОГІВ ПІВНІЧНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
336
56.
Ворнікова Л. К.
ОСОБЛИВОСТІ ЕМПІРИЧНОГО ВИВЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЖІНОК У ПЕРІОД ВІКОВИХ ЗМІН
344
57.
Кологривова Н. М., Троїцький А. А.
СУЧАСНІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ
349
58.
Лиманкіна А. І.
ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗУ БАТЬКА У СПІВЗАЛЕЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ
356
59.
Лисенкова І. П., Горьковська І. Ю.
ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН ПРОГРАМИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА ПРАКТИКАХ МАЙНДФУЛНЕС ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ СИМПТОМІВ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У РОДИЧІВ ОНКОПАЦІЄНТІВ
359
60.
Мітченко К. В., Селецька Л. Є.
ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЖЕРТВИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЛЯ
366
61.
Нагиева Вафа Гейсер Кызы
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЗАТЯЖНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСТРЕССА У ПЕДАГОГОВ
372
62.
П’янківська Л. В.
ЕМОЦІЙНА СТІЙКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ
380
63.
Сімоненко О. А.
ЗГУРТОВАНІСТЬ КОЛЕКТИВУ ЯК ОДИН ІЗ ВАЖЛИВИХ ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
386

 JOURNALISM

64.
Цепкало Т. О.
ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІАПРОСТОРІ
393

 ART

65.
Рєзнік О. С., Філінський А. Е.
СТАНОВЛЕННЯ ОДЕСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ ВАЛТОРНИ НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В. І. БОНДАРЧУКА
403

 HISTORICAL SCIENCES

66.
Shvets M. V.
SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF OMELIAN SAVYTSKYI TO THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICS IN UKRAINE
409

 CULTUROLOGY

67.
Baranova L.
NEW VECTORS OF CROSS-CULTURAL RESEARCH
415

 LITERATURE

68.
Матюшкіна Т. П.
ПОЕТИЧНЕ ОСЯГНЕННЯ ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ РУСІ В ІСТОРИЧНІЙ ПОЕМІ ЛЕОНІДА ГОРЛАЧА «НІЧ У ВИШГОРОДІ» (1982)
426
69.
Ткаченко В. І., Дика С. Ю.
МАЛА ПРОЗА ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ В КОНТЕКСТІ ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ
436

 POLITICAL SCIENCES

70.
Дзюндзюк К. В.
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗУМНОГО ВРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗУМНИХ МІСТ
442

PHILOLOGICAL SCIENCES

71.
Галицька Р. Р., Лаврін Л. В., Долинюк В. Р.
СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІЛІТАРНОЇ ЛЕКСИКИ ПЕРІОДУ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
446
72.
Грищенко О. В., Корінь А.
УКРАЇНСЬКА МОВА І МЕДИЦИНА
455
73.
Любецька В. В.
ДУХОВНА КУЛЬТУРА КИТАЙСЬКОЇ МОЛОДІ XXI СТОЛІТТЯ
459
74.
Наріжна Л. М., Бєглярова А. М., Гологурова А. А.
ФАХОВА ПІДГОТОВКА КОМПЕТЕНТНОГО ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
465
75.
Нідзельська Ю. М.
БАЗОВІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ ЯК ОДНОГО З ВАЖЛИВИХ РІЗНОВИДІВ ПЕРЕКЛАДУ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ НАУЦІ
471
76.
Павликівська Н. М., Боята Г. А.
З ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ ПРОПРІАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ
478
77.
Пастущак Т. Й., Куцло О. Р.
БІОГРАФІЧНИЙ МЕТОД ЯК СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІРИЧНИХ ЖАНРІВ
482
78.
Хамська Н. Б., Полянська К. С., Уманська Ю. В.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ НА МОВНІЙ ОСНОВІ
489

 ECONOMIC SCIENCES

79.
Amelnytska O.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF A PARA-BANKING INSTITUTION IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION
495
80.
Bilko S.
METHODICAL APPROACHES TO ASSESSMENT OF INFORMATION SECURITY
505
81.
Gejua M.
CONDITION OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT STRATEGY FORMATION
511
82.
Su Rui
ECONOMIC AND MATHEMATICAL METHODS OF MANAGEMENT OF ENTERPRISE DEVELOPMENT
516
83.
Zamula I. V., Shavurska O. V.
REGIONAL DEVELOPMENT OF THE POLISH REGION OF UKRAINE IN THE POST-WAR PERIOD
522
84.
Асташенко О. В., Єдинак В. Ю.
РОЗРОБКА ТАРГЕТИНГУ ЦІЛЬОВОЇ АУДІЄНЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ GOOGLE ADS НА ОСНОВІ ПОВЕДІНКИ КОРИСТУВАЧА
529
85.
Бараник З. П., Буткевич О. В., Базарна О. В., Маркіна М. І., Праворский Р. В.
РОЛЬ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ В РОЗРОБЦІ ПРОГНОЗІВ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
533
86.
Бондаренко Н. М., Соколова А. Г.
ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ
537
87.
Іващенко М. В.
ФЕНОМЕН ЕКОНОМІКИ ЩАСТЯ В ПОВЕДІНКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
543
88.
Карпінський Б. А.
ЕПІСТЕМОЛОГІЯ СУТНОСТІ ТВОРЕННЯ ДЕРЖАВИ Й ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПАТРІОТИЗМУ НАЦІЇ З ПОЗИЦІЇ СТРАТЕГІОЛОГІЇ РОЗВИТКУ
550
89.
Леонтович С. П., Медвідь Г. С., Дубровик-Рохова А. О., Дудка О. С., Тітов В. В.
ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ ЯК МОДЕЛЬ СТАЛОГО ПІСЛЯВОЄННОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
560
90.
Лісовська В. П., Буксіна І. В., Резніченко А. О.
ПРОЦЕС ЦІНОУТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА-ДИСТРИБ’ЮТОРА У ВИМІРІ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ
566
91.
Микитчук К., Пришляк К.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ В ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
571
92.
Писаренко Н. В., Ілляшенко І. О., Громоздова Л. В., Бойко Н. О., Шмигельська Є. А.
КРАЇНОЗНАВСТВО ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
576
93.
Рустамова Светлана Огтай кызы
АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЗЕРБАЙДЖАНА
581
94.
Савченко М. В., Тягун М. М.
ФЕДЕРАЛЬНА РЕЗЕРВНА СИСТЕМА США ТА ЇЇ РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ КРАЇНИ
588
95.
Стецьків М. О.
ОСОБЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ УМОВ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
594
96.
Ткаченко І. П., Оленич Е. О.
УПРАВЛІННЯ ВПРОВАДЖЕННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
601
97.
Шепель О. С.
ДРАЙВЕРИ ВПЛИВУ НА ОБСЯГИ ТА ДИНАМІКУ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ
607

LEGAL SCIENCES

98.
Антонюк У. В.
ПРАВО НА ЕКОЛОГІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ
614
99.
Бурятова В. О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ В ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРАХ
618
100.
Габрошвілі С. Й.
РОЛЬ USMCA В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ
622
101.
Деркачова Н. О.
ПОНЯТТЯ «ОПІКИ» В ПРАЦЯХ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО М. Ф. ВЛАДИМИРСЬКОГО-БУДАНОВА
628
102.
Микитишина К. О.
РОЛЬ НЕПРЯМИХ ДОКАЗІВ В ІНКВІЗИЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ
633
103.
Нєгіна В. Р., Марченко О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ІМПОРТУ ТОВАРІВ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ТОВАРІВ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
641
104.
Обушенко Н. М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНКОРПОРАЦІЇ ЯК ОСНОВНОГО ВИДУ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ
645
105.
Старко В. С.
ТЛУМАЧЕННЯ ЗМІСТУ ДІЯННЯ ЯК ОЗНАКИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
652
106.
Турчин О. О.
ПРАВОВИЙ КОМПРОМІС ТА КОНСЕНСУС: СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ
657
107.
Яковлєва С. В.
ВІК КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСІБ, ЩО ВЧИНЯЮТЬ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
662

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-1-4879-3795-9 та УДК, вихідні дані м. Торонто, Канада, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: