fbpx

IX Международная научно-практическая конференция “SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS”, 2-4 августа 2020 года Харьков, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

2-4 августа 2020 года в г.Харьков, Украина

состоялась IX Международная научно-практическая конференция

SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-society-education-topical-issues-and-development-prospects-2-4-avgusta-2020-goda-harkov-ukraina-arhiv/.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1
Валерко Р. А., Новіцька О. Г.
МОНІТОРИНГ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
10
2
Валерко Р. А., Солдатенко Ю. В.
ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ СЕЛІТЕБНИХ ТЕРИТОРІЙ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
15
3
Гущин В. О., Поліщук О. М.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТАВКОВОЇ АКВАКУЛЬТУРИ ВЕЛИКОРОТОГО ОКУНЯ (MICROPTERUS SALMOIDES) НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
21
4
Іванов Є. І., Шутюк В. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СОЛОДОВИХ ЕКСТРАКТІВ У НОВИХ КАВОВИХ НАПОЯХ
29
5
Іщук Г. П.
ЛІСІВНИЧІ ЗАХОДИ ПО ПІДВИЩЕННЮ ПРОДУКТИВНОСТІ НАСАДЖЕНЬ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА ДП ”ЛИСЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО”
33
6
Малиновська І. М., Сорока О. П.
ПЕРЕБІГ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ҐРУНТІ МАЛОРІЧНОГО ПЕРЕЛОГУ ПІД ВПЛИВОМ АГРОТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ
40
7
Соболь О. М.
ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И ФАКТОРОВ СНИЖЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ЛОШАДЕЙ РАБОЧЕ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ
45

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

8
Horodynska O.
THE EFFECT OF DECREASE OF THE THYROID FUNCTION ON THE CONDITION OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM
52
9
Бобчинская И. Н.
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
56
10
Герасименко О. І., Герасименко В. В., Герасименко Т. А.
НЕФРОПАТІЯ У ХВОРИХ НА ВАСКУЛІТ ШЕНЛЕЙНА-ГЕНОХА З РІЗНИМ ВІКОВИМ ДЕБЮТОМ ЗАХВОРЮВАННЯ
61
11
Гнатюк М. С., Коноваленко С. О., Татарчук Л. В.
СУБМІКРОСКОПІЧНІ ЗМІНИ У СІМ′ЯНИКАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН ПРИ ПОСТРЕЗЕКЦІЙНІЙ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ У МАЛОМУ КОЛІ КРОВООБІГУ
67
12
Посохова К. А., Матюк Л. М.
ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
71
13
Янішен І. В., Доля А. В., Ярова А. В., Мовчан О. В.
ПОТРЕБА В ОРТОПЕДИЧНОМУ ЛІКУВАННІ ПОВНИМИ ЗНІМНИМИ ПЛАСТИНКОВИМИ ПРОТЕЗАМИ ЖИТЕЛІВ М. ХАРКОВА І ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
74

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

14
Тkach V. V., Kushnir M. V., Ivanushko Ya. G., Sílvio C. de Oliveira, Adriano O. da Silva, Yagodynets P. I., Kormosh Z. О., Luganska О. V.
THE THEORETICAL DESCRIPTION FOR OMEPRAZOLE CATHODICAL ELECTROCHEMICAL DETERMINATION, ASSISTED BY THE OMEPRAZOLE ELECTROCHEMICAL DETERMINATION, ASSISTED BY THE COMPOSITE POLY(1,2,4-TRIAZOLE) – VO(OH)
82
15
Бурмістр М. В., Вакуліч А. М.
СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛІІОНЕНІВ З ДОДАТКОВИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ГРУПАМИ
85
16
Кутлимуротова Н. Х., Нуржонова Ф. Ф.
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИТТРИЯ РАСТВОРОМ 2,7-ДИНИТРОЗО-1,8-ДИГИДРОКСИНАФТАЛИН-3,6-ДИСУЛЬФОКИСЛОТОЙ
88
17
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА «У БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ» З ТЕМИ «ЕЛЕМЕНТИ VIB ГРУПИ»
93

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

18
Palianytsia L., Berezovska N.
MICROFLORA OF SPELT AS RAW MATERIALS IN BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES
98
19
Бacoвa К. A.
WORLD COMMUNITY GRID ТА ЇХ ПРОЕКТИ В СВІТІ
101
20
Кабулов А. В., Кудайбергенов А. А.
ЧИСЛЕННЫЙ АЛГОРИТМ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ УЧАСТКОВ КАНАЛА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ В МАГИСТРАЛЬНЫХ КАНАЛАХ
107
21
Киричок Р. В., Шуклін Г. В.
АЛГОРИТМ ПОБУДОВИ АНАЛІТИЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВАЛІДАЦІЇ ВРАЗЛИВОСТЕЙ ПРИ АКТИВНОМУ АНАЛІЗІ ЗАХИЩЕНОСТІ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ
113
22
Мещеряков Д. В., Футрук Е. В.
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
116
23
Рахимов Ш. Х., Сейтов А. Ж., Кудайбергенов А. А.
КРИТЕРИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДАЧ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ОБЪЕКТОВ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ
125
24
Сальчук В. Л.
УМОВИ ВЛАШТУВАННЯ ВЕЛОІНФРАСТРУКТУР У МІСТАХ УКРАЇНИ
131
25
Склабінський В. І., Скиданенко М. С., Кононенко М. П., Наталуха А. Р.
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ГРАНУЛ ОТРИМАНИХ ЗА ЗОЛЬ-ГЕЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
138

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

26
Бойко З. В.
СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ СУЧАСНИХ ВИДІВ В ГЕОГРАФІЇ ТУРИЗМУ
144

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

27
Галицька Н. Є.
ВИРОБНИЧІ УЧНІВСЬКІ БРИГАДИ  ПЕРІОДУ РАДЯНСЬКОЇ ШКОЛИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ
151
28
Дмитренко С. М., Бакун В. Ю., Магдевич О. В., Левчук І. М., Лисун В. А.
ВПЛИВ ЗАСОБІВ РУХЛИВИХ ІГОР НА ПОКАЗНИКИ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІВЧАТ 10-11 РОКІВ
157
29
Дмитренко С. М., Чечель В. О., Ломачевська О. Ю., Ратніков О. Ю., Юренко І. К.
УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ЄДИНОБОРЦІВ НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ
162
30
Замрозевич-Шадріна С. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗМУ ТА СТАНУ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
167
31
Логинов А. Ю.
КОНСУЛЬТАНТ ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
174
32
Стадніченко О. М., Нижник Г. Л.
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ ТА ЗАКОРДОНОМ
181
33
Токарєва Т. С.
РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННІ ГРУПОВОЇ РОБОТИ НА УРОЦІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
188
34
Харьковська М. С.
ШЛЯХИ ПРОЯВУ НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ В УКРАЇНСЬКІЙ ФОРТЕПІАННІЙ МУЗИЦІ ХІХ СТ.
194
35
Хоменко Т. А.
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ
198

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

36
Дмишко О. С., Бодаковська М. Ю.
ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ МЕНЕДЖЕРІВ
204
37
Міщиха Л. П.
ГРУПОВІ ФОРМИ РОБОТИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ
211
38
Мужанова Н. В.
ДИНАМІКА АКТУАЛЬНИХ ПОТРЕБ ОСОБИСТОСТІ ПРИНАЛЕЖНОЇ ДО НЕФОРМАЛЬНОЇ СУБКУЛЬТУРИ
216

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

39
Чорний О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19 З АДАПТАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ У НОВИХ СУСПІЛЬНИХ РЕАЛІЯХ
220

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

40
Walaa Al Sayed
THE EVOLUTION OF EDUCATION IN LEBANON
225
41
Мазур А. Л.
ЗАФИКСИРОВАННАЯ МЕДИАМУЗЫКА: НЕКОТОРЫЕ КОММУНИКАТИВНО-КУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
229

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

42
Максимчук О. О.
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ДИСКУРСУ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
237
43
Черемисіна Г. О.
КОНЦЕПТУАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ
245
44
Эгамбердиев Ж. Ж.
PROBLEMS OF CODIFICATION OF WORDS WITH METAPHORICAL MEANINGS IN DICTIONARIES
250

 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

45
Кітов М. Г.
ПОМИЛКИ РОСІЙСЬКОГО НАУКОВЦЯ З ДНК-АНАЛІЗУ ПРИ ОБГРУНТУВАННІ СЛОВ’ЯНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ РУСЬКИХ
256

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

46
Агаева К. А.
ВАЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ МАЛОГО БИЗНЕСА
263
47
Валерко Р. А., Дреєв Д. В.
АНАЛІЗ ТА ДИНАМІКА ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
270
48
Гук Л. П.
СУЧАСНІ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
276
49
Заяць О. І.
ІНДЕКС ІНТЕГРОВАНОЇ КОНКУРЕНТНОЇ СИЛИ ОЧЕС
284
50
Іванов С. В., Ляшенко В. І., Ляшенко А. Ю.
АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРНОГО РЕЖИМУ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ
288
51
Коробченко І. С.
ПОНЯТТЯ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ
296
52
Назаркевич І. Б., Назаркевич О. Б.
РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ: МЕЖА ПИТАННЯ
300
53
Степанов В. Н.
О БЕЗОБЪЕКТНОЙ СУБЪЕКТНОСТИ РАЗВИТИЯ КАК КАТЕГОРИИ ТЕОРИИ НЕЛИНЕЙНОСТИ (СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ)
305
54
Ткач О. В.
АНАЛІЗ ОЦІНОК ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА КП «КИЇВПАСТРАНС»
310
55
Туролєв Г. О.
ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЙНІ ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ОФШОРИНГУ У ГЛОБАЛЬНИХ УМОВАХ
315
56
Чекмасова І. А.
СТАН ТА ДИНАМІКА ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЇ ДО ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ РЕІНВЕСТОВАНИХ ДОХОДІВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ
322

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

57
Андрусенко О. А., Козловська В. А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИРІШЕННЯ
329
58
Давиденко С. В.
ДОМАШНІЙ АРЕШТ ЯК ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 
334
59
Олійник А. Ю.
НОРМАТИВНЕ УРЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СВОБОДИ ОСОБИ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ РОБІТ
341
60
Свинаренко Ю. П., Мідловець Е. А.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СУЧАСНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
349

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-83-2 и УДК, выходные данные г. Харьков, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 6 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: