IX Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE AND TECHNOLOGY: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS» 8-10.06.2023 Осака, Японія. Архів

Шановні колеги!

8-10.06.2023 року у м. Осака, Японія

відбулася IX Міжнародна науково-практична конференція

SCIENCE AND TECHNOLOGY: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science and technology: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-technology-problems-prospects-and-innovations-8-10-06-2023-osaka-yaponiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Горбась С. М., Алієв С. О., Китайгора А. В.
ДОГЛЯД ЗА НАСАДЖЕННЯМ СУНИЦІ
13

 BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Лялюк-Вітер Г. Д., Навроцька В.
ФЛУКТУЮЧА АСИМЕТРІЯ, ЯК ОДИН З МЕТОДІВ БІОІНДИКАЦІЇ
16

 MEDICAL SCIENCES

3.
Gerasym L. М., Migalchan T. I.
ADVANCING DIGITAL DENTISTRY: HARNESSING PROGRAMMING SKILLS FOR SURGICAL PRECISION
19
4.
Gerasym L. М., Migalchan T. I.
THE WORLD OF PROGRAMMING AND DENTAL SURGERY: AN UNUSUAL COMBINATION THAT WORKS
22
5.
Hakk Ya. O., Yehorova O. O., Lіsnycha V. M.
CONDUCTIVE ANESTHESIA IN INTRA — AND POSTOPERATIVE ANALGESIA. FEATURES, COMPLICATIONS, METHODOLOGY
25
6.
Lebid V. V., Ploschchenko Yu. O., Novikov S. P.
TREATMENT OF OBSTETRICAL BLEEDING
29
7.
Mahklynets N., Pavlyshyn M., Ozhogan Zinovii, Rozhko M.
THE DEVELOPMENT OF THE FACIAL SKELETON AND FUNCTIONAL MATRIX
33
8.
Smetaniuk O., Yosypenko V.
RELATIONSHIP BETWEEN MELATONIN AND LIGHT EXPOSURE
36
9.
Yuriichuk A. O., Gerasym L. М., Migalchan T. I.
REVOLUTIONIZING DENTAL CARE: THE BENEFITS OF COMPUTATIONAL METHODS IN SURGICAL DENTISTRY
39
10.
Богоніс А. М.
АНАЛІЗ ПРИНЦИПУ ДІЇ РОЗЧИНІВ ДЛЯ ЗРОЩЕННЯ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ ЯК НЕВІД’ЄМНОЇ ЧАСТИНИ ЕНДОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ
42
11.
Боднарюк О. І., Андрієць О. А., Короць А. В.
ОСОБЛИВОСТІ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ПІХВИ У ДІВЧАТ, ХВОРИХ НА САЛЬПІНГООФОРИТ
49
12.
Боднарюк О. І., Андрієць О. А., Станкевич Л. І.
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ САЛЬПІНГООФОРИТІВ НА ТЛІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НИРОК ТА СЕЧОВОГО МІХУРА У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ
56
13.
Боднарюк О. І., Андрієць О. А., Боршуляк А. А., Кисельова А. А.
ВПЛИВ ОЖИРІННЯ НА ВИНИКНЕННЯ ПОРУШЕННЯ МЕНСТРУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ У ДІВЧАТ
66
14.
Власюк Я. К., Семеняк А. В.
ГІПЕРГЛІКЕМІЯ ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ЯК ЧИННИКИ РИЗИКУ УСКЛАДНЕНЬ В ПРАКТИЦІ АКУШЕРА-ГІНЕКОЛОГА
74
15.
Головачова В. О., Алиєва С. В.
ХАРЧУВАННЯ ЯК ФАКТОР ВИНИКНЕННЯ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ У ДІТЕЙ
79
16.
Дьякова Ю. А., Коробкіна П. Д., Добржанська Є. І.
ЧИ ВПЛИВАЄ ВЖИВАННЯ СОЛОДОЩІВ НА СТАН ШКІРИ?
82
17.
Іванов О. М., Тополюк К. С., Конопля Л. А.
ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ЗОВНІШНЬОЇ ФІКСАЦІЇ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ТРАВМИ НА ПРИКЛАДІ ПЕРЕЛОМУ ДІАФІЗА ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ
84
18.
Каньовська Л. В., Дутка Д. А., Краснопортко Ю. О.
МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ COVID — 19 ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ
89
19.
Лесний В. В., Алиєва С. В.
ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ПАЦІЄНТІВ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ КОЛОСТАЗ, ПІСЛЯ СУБТОТАЛЬНОЇ КОЛЕКТОМІЇ
94
20.
Лукач Я. Я., Гангур І. Ю.
СИСТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗЛАМАНИХ ІНСТРУМЕНТІВ «C-FR1»
96
21.
Осолодченко Т. П., Пономаренко С. В., Калітіна С. М., Комісаренко М. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ СИНЕРГІЧНОЇ ПРОТИМІКРОБНОЇ ДІЇ КОМБІНАЦІЙ СПИРТОВИХ ЕКСТРАКТІВ З ПАГОНІВ, ЛИСТЯ ТА КОРИ SALIX
98
22.
Сапронова А. С., Тимошенко Я. С., Роїк М. М., Таненя В. П., Бабічева О. О.
НОВІ МОЖЛИВОСТІ В ДІАГНОСТИЦІ АРИТМІЙ
104
23.
Семеняк А. В., Мартинюк В. І.
ХГЛ У ДІАГНОСТИЦІ ТРОФОБЛАСТИЧНОЇ ХВОРОБИ
108
24.
Сущенко Е. В., Винокурова О. М.
ВПЛИВ БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ НА ЧАСТОТУ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ГРВІ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ
111
25.
Ячмєньова Е. С., Катриченко В. В., Краснікова Л. В.
СЬОГОДЕННЯ ВАКЦИНАЦІЇ ВІД КАШЛЮКУ
114

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

26.
Peklina G. P., Malinovskii V. A., Smirnova A. V., Khomenko T. V., Peklina S. B., Seliverstova A. S.
TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC MARKET OF ANTIVIRAL DRUGS IN THE CONDITIONS OF THE ECONOMIC CRISIS
119

CHEMICAL SCIENCES

27.
Klimko Yu. Ev., Koshchii I. V., Vasilkevich O. I., Levandovskii S. I.
EXAMPLES OF THE SYNTHESIS OF HETEROCYCLES BASED ON ADAMANTHYL-CONTAINING AMIDOALKYLATING REAGENTS
126

 TECHNICAL SCIENCES

28.
Avdieieva L., Makarenko A.
RELEVANCE OF DIESEL BIOFUEL PRODUCTION IN UKRAINE
130
29.
Biletska A. V., Holub H. M., Kulbovskyi I. I.
APPLICATION OF INTELLIGENT SYSTEMS IN RAILWAY TRANSPORT
139
30.
Grishyn M. V.
WEAR CONTROL OF HEAT EXCHANGE SURFACE TUBES OF A TPP STEAM GENERATOR BY MEANS OF AUTOMATIC REGULATION OF COAL FUEL ABRASIVENESS
143
31.
Kholiavik O. V., Borys R. S., Samoilenko O. V., Thoruk I. S.
USING THE DEFORM-3D GRAPHIC COMPLEX FOR A DETAILED ANALYSIS OF THE CALCULATIONS OF THE PROCESS TUBE END FORMING
153
32.
Maksymenko V., Kosmach A.
REDUCERS-FLOW METERS FOR SEMI-AUTOMATIC WELDING
160
33.
Skliar O. H., Skliar R. V.
MECHANISED POULTRY KEEPING TECHNOLOGIES
164
34.
Vakulenko S., Vlasiuk M.
ANALYSIS OF SIMULATION METHODS FOR REAL COMPLEX SYSTEMS
169
35.
Бесчастний В. І.
ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В СУЧАСНІЙ ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
176
36.
Бодашевський Д. Р., Потапова К. Р.
СУЧАСНІ МЕТОДИ МАСШТАБУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ: ПІДВИЩЕННЯ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ТА ЯКОСТІ
179
37.
Воронко І. О., Жабінець Ю. В.
МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ ТА ОБʼЄКТІВ КЕРУВАННЯ
183
38.
Зюзін Є. Л.
ПАРАЛЕЛЬНА СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ НА БАЗІ МЕТОДИКИ СТВОРЕННЯ ПОШУКОВОГО СКРИПТУ
186
39.
Летута Т. М., Сорокіна С. В., Акмен В. О., Скоробогатько В. І.
СУЧАСНІ СПОСОБИ ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДІВ, ОВОЧІВ, ЯГІД ТА ВИНОГРАДУ
189
40.
Мерінова С. В., Добровольська Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
195
41.
Панєнко О. М.
КОНТРОЛЬ МЕХАНІЧНОГО СТАНУ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРА
205
42.
Решетченко А. І.
ТЕХНОГЕННІ ЗАБРУДНЕННЯ ФІЗИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ УРБАНІЗОВАНИХ СИСТЕМ
210
43.
Савчук Т. О., Вишневський А. В., Ольшанська О. В.
ВИКОРИСТАННЯ КОЕФІЦІЄНТУ КЛАСИФІКАЦІЇ ВІДПОВІДІ ПРИ РЕЙТИНГУВАННІ ТЕСТІВ
213
44.
Савчук Т. О., Коваль К. В.
УДОСКОНАЛЕНИЙ АЛГОРИТМ АНАЛІТИКИ РОБОТИ ІТ МЕНЕДЖЕРА З ПРОДАЖУ
218
45.
Тарасов Б. А., Кореньков В. М., Лашина Ю. В.
ОГЛЯД АЛГОРИТМІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ТРАЄКТОРІЙ РУХУ ОСЬОВОГО ІНСТРУМЕНТУ НА ВЕРСТАТАХ З ЧПК
223
46.
Хомюк Д. С.
ОБМЕЖЕННЯ В ВИКОРИСТАННІ ШВИДКОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР’Є ДЛЯ АПРОКСИМАЦІЇ НЕПЕРІОДИЧНИХ ФУНКЦІЙ ТА ПОТЕНЦІЙНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
231

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

47.
Lemeshko V., Obukhovsky V.
THE THEORY OF NONLINEAR DIFFUSION IN MIXING SUBSTANCES
237
48.
Сокол Г. І., Капітонов С. Д.
РОЗРОБКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЗУБЧАТИХ МЕХАНІЗМІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ
244

 PEDAGOGICAL SCIENCES

49.
Haieva P. O.
ONLINE BOARDS DURING THE FORMATION OF PRODUCTIVE SPEECH ACTIVITIES OF STUDENTS IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES
250
50.
Білоус О.
ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
254
51.
Величко Л. П.
ПРОБЛЕМА ОСВІТНІХ УТРАТ З ХІМІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
260
52.
Жулавська О. О., Стрельнікова Є.
ТИПИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ НАВЧАННЯ ПРОДУКТИВНИХ ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
263
53.
Кабанець М. М., Каралкіна Г. В.
АНГЛІЦИЗМИ ЯК ОДИН ІЗ ПРОЯВІВ ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ
266
54.
Колодяжна А. В., Сорока А. А., Сорока М. А.
ПЕДАГОГІЧНИЙ ТАКТ: СУТНІСТЬ І НЕОБХІДНІСТЬ, ЙОГО ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
269
55.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
ЛИЧНОСТНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКА В ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
276
56.
Якутіна Т. Г.
ПРО ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ФАХОВОЇ ДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІІ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
287

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

57.
Бондаревич С. М., Маркова А. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ВЗАЄМОВПЛИВУ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ НА СОЦІАЛЬНУ АДАПТАЦІЮ ТИМЧАСОВО ПЕРЕМІЩЕННИХ ОСІБ
293
58.
Доценко А. В., Бедан В. Б.
ВПЛИВ СТЕРЕОТИПНОГО МИСЛЕННЯ НА РІВЕНЬ СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ
300
59.
Ігумнова О. Б., Попадюк М. Р.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ФОРМУВАННЯ СТАНІВ ТРИВОЖНОСТІ ТА ДЕПРЕСІЇ
305
60.
Максим О. В., Рябовол Т. А.
ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ НЕПОВНОЛІТНІХ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ
308
61.
Ревнивцев В. И., Курова А. В.
РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
319
62.
Шаров О. А., Татьянчиков А. О.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ЗА КОРДОНОМ
323

 JOURNALISM

63.
Доценко К. О., Сафонова А. В.
КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНФЛЮЄНС-МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ
327

ART

64.
Sharykov D.
CANADIAN CIRQUE DU SOLEIL IN THE CONTEXT OF CIRCOLOGY RESEARCH
335
65.
Карпенко О. В.
НЕОПРИМІТИВІЗМ В УКРАЇНСЬКОМУ АВАНГАРДІ
341
66.
Касьяненко К. М., Стрікалова С. О.
МОНУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ В СУЧАСНОМУ ВИМІРІ
347
67.
Крутевич О. В., Лаврова А. Р.
ПРОЄКТУВАННЯ ФІРМОВОГО СТИЛЮ КАВ’ЯРНІ «ВІРМЕНКА»
351
68.
Куценко А., Кривчун О.
ВПЛИВ ЛОГОТИПУ НА ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ СУЧАСНИХ БРЕНДІВ СВІТУ
354
69.
Ткалич Д. С.
КОМПОЗИЦІЙНІ І СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПЛАКАТІВ НА ВІЙСЬКОВУ ТЕМАТИКУ
358

 HISTORICAL SCIENCES

70.
Gunbin M., Shkil A.
COMMON FEATURES AND PERCULARITIES OF THE DEVELOPMENT OF FASCIST, NAZI AND MILITARY-MONARCHIST DICTATORSHIPS IN ITALY, GERMANY AND JAPAN, RESPECTIVELY
363
71.
Бабко О. М., Лісунець Л. І., Успенська Г. Б.
ОСОБОВИЙ ФОНД ВІЗІРОВА О. В.: ОСОБЛИВОСТІ ОПИСАННЯ
370
72.
Давтян Д. А.
ДІЯЛЬНІСТЬ ВІРМЕНСЬКОЇ ДІАСПОРИ КИТАЮ В РОКИ ПОЛІТИКИ РЕФОРМ ТА ВІДКРИТОСТІ
378

 CULTUROLOGY

73.
Григорчук Т. В., Квітченко Я. В.
ПРОДЮСУВАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ПРОДУКТУ
384
74.
Міненко І. О.
ВПЛИВ СУЧАСНИХ ТУРИСТИЧНИХ ТРЕНДІВ НА ФОРМУВАННЯ ДОЗВІЛЛЄВОЇ КУЛЬТУРИ
388
75.
Руських С. О.
НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРКИ КИТАЮ: ВИХОВАННЯ ІННОВАЦІЙ НА ТЛІ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРИ
394

POLITICAL SCIENCES

76.
Андрєєва О. М., Голумбйовська А. М.
КОНЦЕПЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ІНФОРМАЦІЙНІЙ СКЛАДОВІЙ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
401

 PHILOLOGICAL SCIENCES

77.
Назарець В. М., Саркісова І. А., Миронюк В. М.
ХУДОЖНІ КОНТЕКСТИ РЕЦЕПЦІЇ ОБРАЗУ Т. ШЕВЧЕНКА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІРИЦІ ХІХ – ХХ СТ.: СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧНИЙ АСПЕКТ
406

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

78.
Борисова Т. В.
ЕТИЧНА СКЛАДОВА ФІЛОСОФСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МИСЛЕННЯ ТА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
413
79.
Воропаєва Т. С., Авер’янова Н. М.
ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЯК ЧИННИКА КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
417

 ECONOMIC SCIENCES

80.
Ukhanova I. O.
USE OF THE INTERNATIONAL TRANSPORT POTENTIAL OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF DEVELOPING THE ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY
428
81.
Архипенко С. В., Будюка М. М.
ХАРАКТЕРИСТИКА БРЕНДУ ТЕРИТОРІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ
439
82.
Бондар В. Ю., Хільковець В. Ю.
ВПЛИВ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ НА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
444
83.
Бурка Б. В.
ФЕНОМЕН NFT. ВИКЛИКИ СВІТОВОГО РИНКУ НЕВЗАЄМОЗАМІННИХ ТОКЕНІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
447
84.
Волинець Л. М., Божок Ю. О., Пеньківська К. С., Колоша А. О.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИКИ ОСТАННЬОЇ МИЛІ
456
85.
Жолнерчик Г. Ю., Семчонок О. В.
УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ
463
86.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Близнюкова Т. В., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
КОМПЛЕКСНОЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И УЛУЧШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ
468
87.
Плахотнік О. О., Снімщіков А. О.
ВИРОБНИЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ: РОЛЬ ТА МІСЦЕ
479
88.
Рибакова С. С., Нестеренко Я. В.
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ КЕЙТЕРНИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
483
89.
Рибакова С. С., Оканенко О. О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ГОСТЕЙ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ПРИ ГОТЕЛЯХ
486
90.
Рибакова С. С., Правденко Я. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
489
91.
Рибакова С. С., Рак В. Ю.
ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ ХАРЧУВАННЯ У КУРОРТНИХ ГОТЕЛЯХ
492
92.
Рибакова С. С., Шаріпова М. В.
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ У РЕСТОРАНІ
495
93.
Сідоров М. В.
РОЗРОБКА ТУРИСТСЬКИХ ПРОДУКТІВ У СПЕЦІАЛЬНИХ ВИДАХ ТУРИЗМУ ТА ЇХ АКТУАЛЬНІСТЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
498

 LEGAL SCIENCES

94.
Божик Д. М.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗМІНИ КОРДОНІВ УКРАЇНИ ТА МЕХАНІЗМ ЗМІН КОРДОНІВ У МІЖНАРОДНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ АСПЕКТІ
501
95.
Коваленко І. А.
ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ
508
96.
Коцупал І. В.
ДЕРЖАВА У РОЗУМІННІ С. ОРІХОВСЬКОГО
512
97.
Мотуз Я. А.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ
516
98.
Олійник А. Ю.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
520
99.
Сопільник Л. С.
ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
530
100.
Цимбаліст А. Д.
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ОКРЕМОГО ІНСТИТУТУ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
533
101.
Чернобук В. В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ
538
102.
Юніна М. П.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ ЯК РЕГУЛЯТОРА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН ПОДРУЖЖЯ
541

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-4-9783419-1-4 та УДК, вихідні дані м. Осака, Японія, електронна версія збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: