V Международная научно-практическая конференция “MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS”, 6-8 февраля 2022 года Стокгольм, Швеция. Архив

Уважаемые коллеги!

6-8 февраля 2022 года в г. Стокгольм, Швеция

состоялась V Международная научно-практическая конференция

MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-6-8-fevralya-2022-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Андреєва О. Ю.
САНІТАРНИЙ СТАН СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ, ПРОЙДЕНИХ НИЗОВИМИ ПОЖЕЖАМИ В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ.
16
2.
Андрусяк Ю. І., Маурер В. М., Яворовський П. П.
УДОСКОНАЛЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОСТАНІВ ДУБА З МЕТОЮ АДАПТУВАННЯ ДО ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ КЛІМАТУ ТА УНЕМОЖЛИВЛЕННЯ ЇХ ДЕГРАДАЦІЇ У МАЙБУТНЬОМУ.
24
3.
Зеленянська Н. М., Мандич О. М.
ПІДВИЩЕННЯ КАЛУСОГЕННОЇ ЗДАТНОСТІ ПІДЩЕПНИХ ЧУБУКІВ ВИНОГРАДУ.
31
4.
Йолкіна Л. В.
ІНТРОДУКЦІЯ ВИДІВ ТА СОРТІВ ПРЕДСТАВНИКІВ РОД. ASTER L. В УМОВАХ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ.
37

 VETERINARY SCIENCES

5.
Боровкова В. М., Безуглий М. Д., Бусигіна І. Е., Кібенко Н. Ю., Мироненко Л. С., Юрко П. С., Щербак О. В.
СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН.
42
6.
Данілова І. С., Данілова Т. М.
ВИЗНАЧЕННЯ ВІКУ БРЮХОНОГИХ МОЛЮСКІВ.
46
7.
Довгій Ю. Ю., Гудь А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ КІЛЬКОСТІ ЕРИТРОЦИТІВ З МІКРОЯДРАМИ В КРОВІ ЗДОРОВИХ І ХВОРИХ НА ФАСЦІОЛЬОЗ КОРІВ ЗА РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ІНВАЗІЇ.
51
8.
Довгій Ю. Ю., Мельнійчук І. В.
ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ НА ОРГАНІЗМ КОТІВ ЗА ОТОДЕКТОЗУ.
54

 BIOLOGICAL SCIENCES

9.
Korzhov Ye. I.
INFLUENCE OF EXTERNAL WATER EXCHANGE ON THE FORMATION OF THE SPECIES NUMBER AND BIOMASS OF SPRING ZOOPLANKTON IN THE LAKES OF MOUTH SECTION OF THE DNIEPER.
57
10.
Rudnytska O. V., Yefimova Yu. V., Minchenko O. H.
SINGLE-WALLED CARBON NANOTUBES AFFECT THE EXPRESSION OF MICRORNA AND BRAIN DEVELOPMENT IN DANIO RERIO EMBRYOS.
64
11.
Астремський А. О.
ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ОРГАНІЗМУ ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОЇ РЕАДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ В УМОВАХ РУХОВИХ РЕЖИМІВ РІЗНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ.
67
12.
Василенко О. В., Беденко О. В., Киритив А. И.
ОЦЕНКА ДИНАМИКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВЫ УРБОЭКОСИСТЕМ.
72
13.
Тітова А. В., Довгань О. В., Міхов В. В.
ІНТEГРАЛЬНІ МEТOДИ МEДИКO-БIOЛOГIЧНOГO КOНТPOЛЮ ВEГEТАТИВНOЇ НEРВOВOЇ CИCТEМИ В ПРOЦECІ PEAДAПТAЦIЇ В УМOВАX М’ЯЗOВOЇ ДІЯЛЬНOCТІ АЛАКТАТНOГO ТА ЛАКТАТНOГO РEЖИМІВ EНEРГOЗАБEЗПEЧEННЯ.
76

 MEDICAL SCIENCES

14.
Baryskyi V. V., Sydorchuk R. I., Knut R. P.
GROIN HERNIA: ANATOMICALLY DETERMINED RISK FACTORS FOR THE RECURRENCE.
83
15.
Liudkevych H. P., Sukhan D. S., Muzychuk O. M., Solovei O. S., Lysytska Ye. V.
HTRA1 AS AN ONCO SUPPRESSOR AND GENETIC MARKER FOR BREAST CANCER.
85
16.
Liudkevych H. P., Sukhan D. S., Stoika Ya. V., Orlenko V. S., Haidukov N. V.
INFLUENCE OF HTRA HELICOBACTER PYLORI FOR THE DEVELOPMENT OF CHRONIC GASTRITIS AND GASTRIC CANCER.
92
17.
Nechytailo O. Yu.
PATHOPHYSIOLOGY OF THE LOWER LIMBS CRITICAL ISCHEMIA IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS.
99
18.
Tsodikova O. A., Lisova M. A., Sarkisian M. A.
FEATURES OF PUBERTY IN GIRLS WITH OVERWEIGHT AND OBESITY.
102
19.
Yevstihnieiev I. V.
SOME ASPECTS OF THE ETIOLOGY OF HEAD AND NECK LYMPHADENOPATHIES.
105
20.
Азизов А. М., Асилова С. У.
НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С АНКИЛОЗИРОВАННЫМ ТАЗОБЕДРЕННЫМ СУСТАВОМ.
109
21.
Антонов А. Г., Клименко М. О., Татарко С. В., Сургай Н. М.
ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КРИТЕРІЇВ ВИЗНАЧЕННЯ ДАВНОСТІ ЗАПОДІЯННЯ МЕХАНІЧНИХ УШКОДЖЕНЬ.
112
22.
Атаманчук К. В., Колач О. В., Барладин О. Р.
ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ МЕТОДАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ.
115
23.
Вовк В. В., Кулик А. А., Вовк В. Т.
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ ТА ПРОМЕНЕВИХ ПРОЯВІВ У ПАЦІЄНТІВ З МІОФАСЦІАЛЬНИМ БОЛЬОВИМ СИНДРОМОМ ТА СИМПТОМОМ.
122
24.
Жужгіна Є. С., Данченко Є. А.
ІНФІКУВАННЯ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ХОДІ ЛІКУВАННЯ В ВІДДІЛЕННЯХ ДИТЯЧОЇ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ.
126
25.
Зоркіна К. В., Субота А. В., Бобро Л. М.
ОСОБЛИВОСТІ ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ.
131
26.
Коваленко Н. І., Вовк О. О., Новікова І. В.
ВИВЧЕННЯ ДИНАМІКИ ЕТІОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ УМОВНО-ПАТОГЕННОЇ МІКРОБІОТИ ПРИ РИНІТАХ.
138
27.
Різник О. І.
ВПЛИВ МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я У ПАЦІЄНТІВ З КАРДІОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ.
144
28.
Розуменко В. Д., Хорошун А. П.
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ГЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ.
147

 CHEMICAL SCIENCES

29.
Sklimko Yu. E., Pisanenko D. A., Koshchii I. V., Mihalchenko A. A.
SYNTHESIS OF NITROGENOUS HETEROCYCLES BASED ON ADAMANTYL-CONTAINING AMIDOALKYLATING REAGENTS.
151
30.
Капко В. О., Подобій О. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АНТИВІКОВОГО КРЕМУ ДЛЯ РУК З ЕКСТРАКТОМ ТОЛОКНЯНКИ.
156

 TECHNICAL SCIENCES

31.
Klymenko A. V.
ADHESION OF KEVLAR COATINGS TO METAL SUBSTRATES.
159
32.
Pernebekov Saken, Dzhunusbekov Aitmuhamed, Balabekov Zetbek, Assil Dauletali, Mankaraeva Bibimariam
MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF TRANSPORT AND LOGISTICS SERVICES IN KAZAKHSTAN.
161
33.
Savchuk V. D., Nazarenko V. M.
TRANSPORTATION OF FOUR TYPES OF PETROLEUM PRODUCTS ON A TANKER «JO PROVEL».
166
34.
Брацлавець Б. С.
СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ПЛАСТИЧНИМ ДЕФОРМУВАННЯМ.
172
35.
В’юненко О. Б., Ковальов Р. С.
РОЗРОБКА ГЕНЕРАТОРУ 3D КОНТЕНТУ НА ПРИКЛАДІ ГЕНЕРАТОРУ МЕША РЕЛЬЄФУ МІСЦЕВОСТІ.
175
36.
Єрьоміна К. А., Томіна А.-М. В., Лисенко О. Б., Носенко В. К.
ВПЛИВ АМОРФНОГО СПЛАВУ НА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ АРОМАТИЧНОГО ПОЛІАМІДУ ФЕНІЛОН.
178
37.
Зеленько Е.
СИНТЕЗ НЕДОЛІКІВ МЕТОДУ ПРЯМИХ ПОСТАВОК З МЕТОЮ ЇХ ПОДАЛЬШОГО УСУНЕННЯ.
181
38.
Катаєва Є. Ю., Бреус Б. В.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ВІЗУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.
184
39.
Крикунов Д. Є.
ЗАХИСТ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З КЛІЄНТСЬКОЮ АРХІТЕКТУРОЮ ВІД ПОРУШЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ПРОГРАМНОГО КОДУ.
188
40.
Кучеренко Ю. С.
ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЧНОГО СПОСОБУ ПІДГОТОВКИ ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ.
190
41.
Михайловська О. В.
ФІЗИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ УЩІЛЬНЕННЯ СУМІШІ ГРУНТУ З ВІДХОДАМИ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.
193
42.
Савченко О. О.
ОЦІНКА ВПЛИВУ РОЗРОБКИ КАР’ЄРІВ НА ДОВКІЛЛЯ (НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ).
198
43.
Склипус А. А., Николаюк-Ртищева М. В.
ЛАБОРАТОРНЫЙ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ РЕКОНФИГУРИРУЕМЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ.
205
44.
Щербина М. Є.
АНАЛІЗ СИСТЕМ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ ПОЇЗДІВ МІЖ СОРТУВАЛЬНИМИ СТАНЦІЯМИ.
210
45.
Ялина О. О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАНОТЕХНОЛОГІЙ В ТЕХНІЧНОМУ СЕРВІСІ.
213
46.
Янішевський В. Ю.
ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗРАХУНКУ ОБ’ЄМНОГО ГІДРОПРИВОДУ.
216

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

47.
Грібова В. В., Перстньова В. В., Сікіраш Ю. Є.
ЗАДАЧА ПРО ВИГИНИ ЗАЩЕМЛЕНОЇ ПО КОНТУРУ ПЛАСТИНИ З ТОНКИМ ЛІНІЙНИМ ВКЛЮЧЕННЯМ. МЕТОД МІНІМІЗАЦІЇ НЕВ’ЯЗКИ ЗА ЕНЕРГІЄЮ.
219
48
Демисенов Б. Н., Демисенова Ж. С., Мнайдарова С. С.
НЕЕВКЛИДОВО КОЛЬЦО ГЛАВНЫХ ИДЕАЛОВ.
227

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

49.
Абдуллаев А. Х.
КРИТЕРИИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЗОЛОТОРУДНОСТИ УЧАСТКА АРДАКШАН МАЛЬГУЗАРСКИХ ГОР УЗБЕКИСТАНА.
234
50.
Абдуллаев А. Х., Стельмах А. Г.
КОСМОСТРУКТУРНЫЕ МОДЕЛИ ЗОЛОТОРУДНЫХ ОБЪЕКТОВ МАЛЬГУЗАРСКИХ ГОР УЗБЕКИСТАНА.
239

 ARCHITECTURE

51.
Antonenko I. V.
FEATURES OF DESIGN OF RECREATIONAL INSTITUTIONS ON THE WATER IN THE STRUCTURE OF THE YACHT CLUB.
244
52.
Фостащенко О. М., Архіпова К. К., Полікарпова Л. В., Фостащенко Д. О., Рогожніков Р. Є.
МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ ‒ МІСТО ЗРУЧНОЇ, БЕЗПЕЧНОЇ ТА КРЕАТИВНОЇ УРБАНІСТИКИ.
250

 PEDAGOGICAL SCIENCES

53.
Havenko S., Khadzhynova S.
RESEARCH OF METHODS EFFICIENCY OF EMPLOYMENT CARRYING OUT FOR STUDENTS IN THE DIRECTION OF PREPARATION «PAPERMAKING AND PRINTING» IN THE CONDITIONS OF THE СOVID PANDEMIC.
258
54.
Shapochka K., Kurchatova A.
TO THE ANALYSIS OF THE «PEDAGOGICAL CONDITIONS»CONCEPT IN THE CONTEXT OF TEACHING PRESCHOOL CHILDREN THE RULES OF CONDUCT.
263
55.
Zhauynshiyeva Z. B., Koshkin A. T.
INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A TOOL OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES.
267
56.
Абдикаюмова Н. А.
ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКОВ ХИМИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ.
272
57.
Акімова О. В., Сапогов М. В.
РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ.
280
58.
Анастасова Н. М., Самсонова К. В.
ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ ЗАСОБАМИ ЕРГОТЕРАПІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ.
284
59.
Балануца О. О.
МУЛЬТИМЕДІЙНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ДИПЛОМАТА.
288
60.
Бєлкова Т. О., Бойченко Г. А.
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ.
293
61.
Богун К. М., Гергуль С. М.
РОЛЬ ГУМОРУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.
300
62.
Волошенко М. О.
СОЦІАЛЬНІ ПРАЦІВНИКИ ТА КЛІЄНТИ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ВЗАЄМОВІДНОСИН.
309
63.
Дем’янко Н. Ю.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАГІСТРАНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «ФОЛЬКЛОР УКРАЇНИ».
313
64.
Дрожин В. Ю., Черненко А. В.
СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ З ПРЕДМЕТА «СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА».
317
65.
Журавська Н. С., Ящук С. П., Слюсар В. М.
ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ СУСПІЛЬСТВА: УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА.
323
66.
Іванова В. В.
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ СЛОВЕСНОГО ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ.
327
67.
Кальбус О. І., Шастун Н. П.
ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ТОПІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ В НЕВРОЛОГІЇ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ.
330
68.
Крамаренко А. М.
МЕТОДИКО-ПРИРОДНИЧА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ МОДЕРНІЗАЦІЇ НУШ.
333
69.
Маркович В. О., Носко Ю. М.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ХАРЧУВАННЯ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ.
338
70.
Медиева С. Х., Садыков К. И., Абильдина С. К., Бородосов А. Ж., Бизюлева Л. А., Анисимова М. Ф., Сувашбаева Л. А.
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.
345
71.
Мироненко О. В., Тютюрай В. О.
СПЕЦИФІКА ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
351
72.
Минтус О. І.
БІНАРНИЙ УРОК, ЯК ОДНА З ФОРМ ІНТЕГРАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ.
357
73.
Мунтян Л. М., Мунтян І. В., Костиренко Т. П.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЄКТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.
360
74.
Новосельська Н. Т., Вороновська Ю. М.
КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.
366
75.
Носко Ю. М., Маркович В. О.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ХАРЧУВАННЯ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ.
370
76.
Пакулин С. Л., Перебейнос В. Б., Калмыкова Ю. С., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
ОПТИМИЗАЦИЯ АРСЕНАЛА И НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ БРОСКОВ В ДЗЮДО НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ.
378
77.
Радзієвська І. В.
АНАЛІЗ СТАНУ ФАХОВОЇ ОСВІТИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР В УКРАЇНІ.
385
78.
Славська Я. А., Гончаров Ю. В., Бондаренко О. А.
СОЦІОЛОГІЯ М. ВЕБЕРА ТА АКСІОЛОГІЯ ОСВІТИ.
396
79.
Стегній Т. А.
КОМП’ЮТЕР І МУЗИКА. СУЧАСНІСТЬ І ТРАДИЦІЙНІСТЬ.
403
80.
Сторонська О. С.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.
408
81.
Тадеуш О. Х., Гохман О. Р., Ємельянова Д. В.
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ДО РОБОТИ З ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО УЧАСТІ В ФІЗИЧНИХ ОЛІМПІАДАХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.
412
82.
Трофіменко Ю. Ю., Жорняк О. І., Кордон Ю. В., Колодій С. А.
ПОНЯТТЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ, ЯК ФУНДАМЕНТ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ В УКРАЇНІ.
419

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

83.
Карапетрова О. В., Євстєєва О. В.
ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ САМОСТАВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ.
423
84.
Лісницька В. В.
ОСНОВНІ ПРИЧИНИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ.
430
85.
Онішкевич А. Д.
МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПІД ЧАС ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ МЕТОДУ Л. БОРОВСЬКОЇ «ЧОЛОВІЧОК».
437
86.
Падалиця К. О., Туриніна О. Л.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТІВ У ПОДРУЖНІХ ПАРАХ.
441
87.
Пазухина С. В.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ ОДАРЕННОСТИ.
448
88.
Пріснякова Л. М., Бова А.
ОСОБЛИВОСТІ САМООЦІНКИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я.
454
89.
Пріснякова Л. М., Циганенко А.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ДОМІНУЮЧИХ ІНСТИНКТІВ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
457
90.
Caвeльєвa Є. О.
АКМЕОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ПРОДУКТИВНОГО СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ.
463
91.
Сергієні О. В., Пашкова Г. Г., Пріснякова Л. М.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ САМОТНОСТІ ОСІБ ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ.
468
92.
Трет’як К.
ВПЛИВ ТРИВОЖНОСТІ НА ВИБІР СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ У КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ.
478
93.
Федотова С. М.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ НЕПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДО МАТЕРИНСТВА.
485
94.
Черная Н.
ИНДИВИДУАЛЬНО ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ — ОПТИМИЗМА ЛИЧНОСТИ.
493
95.
Шеленкова Н. Л., Косовська К. Ф.
ПСИХОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ РЕКЛАМИ ЯК ЗАСОБУ ВПЛИВУ.
497

 JOURNALISM

96.
Бездіжа А. А., Подаряща О. І., Гайда О. М., Скопик Х. М.
МОЛИТОВНИК ЯК ВИД ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
500

 ART

97.
Sokolova A.
THE RENAISSANCE OF THE ENGLISH NATIONAL MUSIC SCHOOL IN THE 20TH CENTURY IN THE EXAMPLE OF E. ELGAR’S WORK.
507

CULTUROLOGY

98.
Никифоров А. М., Гулей О. В., Никифоров Н. М.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ ДЕКОРУВАННЯ ІНТЕР’ЄРІВ ВІЗАНТІЙСЬКИХ ХРАМІВ.
512

 POLITICAL SCIENCES

99.
Банчук-Петросова О. В.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
515
100.
Добровольський Ю. В.
СУЧАСНИЙ СТАН ЦИФРОВІЗАЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ.
519
101.
Іванова-Биканова В. Є.
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ: ЗНАЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ПЕРФОМАНСУ.
523
102.
Чернецька Є. О.
ПУБЛІЧНІ ПРОСТОРИ ЯК ОБ’ЄКТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ.
525

 PHILOLOGICAL SCIENCES

103.
Богатько В. В., Бевз М. О.
УРОК УКРАЇНСЬКОЇ ПО НОВОМУ (ЕЛЕМЕНТИ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ СLASSCRAFT У 5 КЛАСІ).
530
104.
Гаргаєва О. В., Чапні В. О.
ОСОБЛИВОСТІ ТА СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НОВОГРЕЦЬКОЮ МОВОЮ НА ПРИКЛАДІ НОВЕЛИ «СКОТНИЙ ДВІР» ДЖОРДЖА ОРУЕЛЛА.
537
105.
Ткаченко О. В., Аль-Газо Н. В., Заборовская С. В.
ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «СТРАХ» В НЕМЕЦКОЙ И РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ.
543
106.
Шевців Г. М.
ПРОБЛЕМА ГАРМОНІЗАЦІЇ ТЕРМІНОСИСТЕМ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.
547

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

107.
Ковнєрова І. О.
КОНЦЕПТ «ПАРАДИГМА» В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ.
553
108.
Пучкова Д. Д.
ОСМИСЛЕННЯ ПІЗНАННЯ ЯК БІОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ.
559

 ECONOMIC SCIENCES

109.
Dmytryshyn R., Shostak S., Коt T., Korobova N.
SECTORAL REGULATION OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT FOR SECURITY OF THE ARMED FORCES AND REALIZATION ACCORDING TO THE IDEAS OF THE SELF-GOVERNMENT COUNCIL «NADIYA».
563
110.
Duksenko O., Daviduyk V.
MANAGEMENT OF INNOVATIVE RESOURCE SAVING AT THE MICRO LEVEL IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATIONAL CHANGES IN THE ECONOMY.
570
111.
Makaliuk I., Kharytonenko D.
MODERN ASPECTS OF ANALYSIS OF EFFICIENCY OF SALES ACTIVITY OF THE ENTERPRISE.
577
112.
Адашкевич С. П.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ СТРУКТУРЫ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ).
584
113.
Антошкін В. К., Рунчева Н. В., Авсєєвич М. П., Микула С. В.
СЕРВІСНА ФУНКЦІЯ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ В БІЗНЕСІ.
590
114.
Антошкіна Л. І., Сердюк О. О., Матросов А. С., П’ятак В. Г.
ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ.
594
115.
Гнатишин Л. Б., Прокопишин О. С., Лега О. В.
ТОРГІВЛЯ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ.
598
116.
Гурбик Ю. Ю., Качанова А. Р.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПІДПРИЄМСТВА».
606
117.
Квасницька Р. С., Кудрик Н. В., Хитра О. Ю.
СИСТЕМА КОМПЛАЄНС-КОНТРОЛЮ: ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ, ПРИНЦИПИ Й ЕТАПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ.
609
118.
Крупенко М. І.
УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У СФЕРІ ОНЛАЙН МЕДІА.
616
119.
Ковальчук К. В.
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО БРЕНДУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.
620
120.
Корнілова О. В., Лохман Н. В., Шерстюкова К. Ю.
СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА.
623
121.
Кузьмин С. С.
ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ И СТРАТЕГИИ РОСТА ФИРМЫ.
629
122.
Лапицька Н. В., Городиська О. В., Ребенок Є. В.
ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ ПРОДУКТІВ ОЛІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ЗБАГАЧЕННЯ ЖИТНЬО-ПШЕНИЧНОГО ХЛІБА.
636
123.
Ломсадзе-Кучава М. К.
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СТРАТЕГИЯ.
640
124.
Одарюк В. М., Чала Т. Г.
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЗМІНИ РЕЛІГІЙНИХ ПОГЛЯДІВ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ.
647
125.
Парубець О. М., Кальченко О. М., Садчикова І. В., Тарасенко О. О.
СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.
652
126.
Пахуча Е. В.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ УКРАЇНИ.
656
127.
Пишенин И. К.
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
662
128.
Пікус Р. В., Коровін С.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ.
666
129.
Плотніков О. В.
ЗОВНІШНІ ВПЛИВИ НА СТІЙКІСТЬ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.
675
130.
Попова Ю. С., Галич А. С.
ІННОВАЦІЙНІ МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПРОСУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В ІНТЕРНЕТІ.
683
131.
Романова О. В., Рєпіна С. О.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ОПТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ.
688
132.
Семенча І. Є., Батрак К. Д.
ОЦІНКА ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ БАНКУ.
695
133.
Чала В. С.
РОЛЬ ЗЕЛЕНОГО КРЕДИТУВАННЯ НА СВІТОВИХ РИНКАХ ЗЕЛЕНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ.
702
134.
Череп О. Г., Коротич А. В.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ПІДГРУНТЯ ЇХ КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ.
709
135.
Шнурко А. М., Мартиненко О. В., Головко С. О.
ФОРМУВАННЯ ТА ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ.
712

 LEGAL SCIENCES

136.
Hrytskevych P., Titova V.
ABUSE OF PROCEDURAL RIGHTS DURING PROOF IN THE CIVIL PROCEDURE OF UKRAINE.
718
137.
Андрусенко О. А., Слюсарчук А. С.
КОНТРОЛЬ ЗА ВЧИНЕННЯМ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧО-РОЗШУКОВИХ ДІЙ.
722
138.
Костенко О. В.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕТА ВСЕСВІТУ.
729
139.
Оніщик Ю. В., Хміль В. В.
ПРИНЦИПИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
734
140.
Свинаренко Ю. П., Озимок С. А.
ВИКOРИCТAННЯ РЕЗУЛЬТAТIВ НЕГЛACНИX CЛIДЧИX (РOЗШУКOВИХ) ДIЙ У ПРOЦЕCI ДОКАЗУВАННЯ.
739
141.
Мухитдинова Ф.
СТРАТЕГИИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ: ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА И РАЗВИТИЯ МАХАЛЛИ.
743
142.
Француз А. Й., Солодкий Р. О.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВІВ У СФЕРІ РОЗГОЛОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ.
752
143.
Шевченко А. Є., Кудін С. В., Авсєєвич В. П., Сердюк І. В.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОРІВНЯЛЬНА ІСТОРІЯ ПРАВА».
760
144.
Шуліма А. О.
ТЕМПОРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ ПРАВОСУДДЯ.
765

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-91-87224-02-7 и УДК, выходные данные г. Стокгольм, Швеция, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: