V Международная научно-практическая конференция “RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT”, 25-27 июля 2021 года Мадрид, Испания. Архив

Уважаемые коллеги!

25-27 июля 2021 года в г. Мадрид, Испания.

состоялась V Международная научно-практическая конференция

RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-25-27-iyulya-2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Дем’янюк О. Б., Ковальчук А. П.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ОЦІНКИ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
10
2.
Костюк Є. Р.
ГОДІВЛЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ
16

VETERINARY SCIENCES

3.
Мазанна М. Г., Дегтярьов М. О., Яценко І. В., Мазанний О. В.
ОЦІНКА ЯКОСТІ КИШКОВОЇ СИРОВИНИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ІНТЕНСИВНОСТІ ЕЗОФАГОСТОМОЗНОЇ ІНВАЗІЇ СВИНЕЙ
18

 BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Miros S. L., Sechnyak A. L.
THE SPECTRA OF ESTERASE ACTIVITY OF THE SOFT WHEAT ALLOPLASMATIC LINES WHEN INFECTED WITH A LEAF RUST
23
5.
Губанова Н. Г., Садикова З. Ю., Юсупова Ш. К., Хасанов Р. К., Намазов З. А.
ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ НАСЛЕДОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ПРИ ВНУТРИВИДОВОЙ И МЕЖВИДОВОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ ХЛОПЧАТНИКА
26
6.
Расулова Ляман Галиб кызы, Гусейнова Назакет Таги кызы
ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗМОВ К ВОЗРАСТАЮЩЕМУ УРОВНЮ МУТАГЕНОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
32

 MEDICAL SCIENCES

7.
Маньковський Д. С.
АЛГОРИТМ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ ПРИ ПЛАНУВАННІ КАРДІОХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО КРОВООБІГУ
41
8.
Пікас П. Б.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАФАКОЛУ У КОМПЛЕКСІ З ХІРУРГІЧНИМ ЛІКУВАННЯМ У ХВОРИХ НА ПОЛІПИ ШЛУНКА
47
9.
Тюлєнєва О. А., Тюлєнєва В. О.
ІМУНОГІСТОХІМІЧНА КОНЦЕНТРАЦІЯ ВІМЕНТИНУ В ЕНДОТЕЛІЇ СУДИН МІОМЕТРІЮ У ПРОЕКЦІЇ МАТКОВО-ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДІЛЯНКИ ПРИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНІЙ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ
52

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

10.
Mitkova Z., Dimitrova M., Kamushewa M., Milushewa P., Petrova G.
HOW TO PREDICT NEW PHARMACEUTICALS BUDGETS IN THE ERA OF RISING COST — LITERATURE SEARCH ON PUBLISHED MODELS
55

 CHEMICAL SCIENCES

11.
Klimko Yu. E., Semenova I. G.
EXAMPLE OF SYNTHESIS OF CONDENSED 1, 3, 5-HEXAHYDROTRIAZINE SYSTEM USING ADAMANTYLCONTAINING IMINOALKYLATING REAGENT
63
12.
Мустяца О. Н.
ДОСЛӀДЖЕННЯ ПРИРОДИ ПРОВӀДНОСТӀ ТЕЛУРВМӀСНИХ РОЗПЛАВӀВ НА ОСНОВӀ МИШ’ЯКУ
65

 TECHNICAL SCIENCES

13.
Abdulkhaev K. G.
INFLUENCE OF THE THRUST ANGLE OF INCLINATION TO THE HORIZONTAL OF THE ROTARY RIPPER ON ITS PERFORMANCE
72
14.
Iegorov O., Glebova M., Iegorova O.
ELECTRIC POWER SUPPLY SYSTEMS WITH RENEWABLE ENERGY SOURCES
76
15.
Zamikhovskyi L., Levytskyi I., Mirzoieva O., Nykolaychuk M.
DEVELOPMENT OF A METHOD FOR IDENTIFICATION OF METAL INCLUSIONS IN RAW MATERIALS WITH AUTOMATIC DETERMINATION OF THEIR COORDINATES
81
16.
Zyma O., Pahomov R., Redkin O.
OCCUPATIONAL SAFETY: SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS
89
17.
Бісик С. П., Миронов Я. А., Давидовський Л. С., Сливінський О. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ БОЙОВОЇ ЧАСТИНИ ГРАНАТИ РПГ ІЗ ЗАХИСНИМ ПРОТИКУМУЛЯТИВНИМ ЕКРАНОМ
92
18.
Денисюк С. П., Мельничук Г. В., Коломійчук М. О.
АНАЛІЗ УСТАЛЕНИХ РЕЖИМІВ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ SMART-КОМПЛЕКСАХ З ЦИКЛІЧНО ЗМІНЮВАНИМИ ПАРАМЕТРАМИ
98
19.
Мулеса О. Ю., Мельник О. О., Горват П. П.
ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
105

 PEDAGOGICAL SCIENCES

20.
Chugai O.
TECHNICAL STUDENTS’ PERSPECTIVES: STUDYING ENGLISH DURING THE PANDEMIC
108
21.
Hryhorieva V., Kotova O., Hniedkova O., Tatochenko V.
SOFTWARE PACKAGE MATHLAB IN LINEAR ALGEBRA TEACHING
116
22.
Koycheva T., Li Zhuhua
INDICATORS OF PRACTICEOLOGICAL COMPONENT METHODOLOGICAL CULTURE OF THE FUTURE MUSIC ART TEACHERS
122
23.
Kravchenko T. M.
BIBLIOGRAPHICAL ANALYSIS OF THE PROBLEM OF TRAINING MARKETING SPECIALISTS IN MODERN EDUCATIONAL SPACE
127
24.
Kubrish N., Samoylova O., Savchenko N.
THE IMPORTANCE OF FINE ARTS IN THE DEVELOPMENT OF THE ARTISTIC AND CREATIVE POTENTIAL OF THE FUTURE ARCHITECT
133
25.
Tokarieva I.
USING THE MOODLE SYSTEM TO CREATE THE ELECTRONIC COURSE «CHEMISTRY, FUELS AND LUBRICANTS»
140
26.
Бурак В. Г.
ІНТЕРІОРИЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЦІННІСНОГО ЗНАННЯ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ
144
27.
Верголяс М. Р., Михайлюк М. М., Верголяс О. О.
ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ, ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ»
150
28.
Григоров Г. А.
ВПРОВАДЖЕННЯ ПИТАНЬ ГЕНДЕРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ У ПРОЦЕС ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ
157
29.
Домашенко І. К.
ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
162
30.
Ковтун О. В.
ПРАКТИКА ОКСФОРДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
168
31.
Любарець В. В., Яворська Т. М.
КРИТЕРІЇ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
175
32.
Полезнюк Ю. О.
ОБ’ЄКТИВАЦІЯ ОБРАЗУ МИТЦЯ В КІНОФІЛЬМІ «ФРІДА»
179
33.
Тимощук Ю. Ю.
РОБОТА НАД ВИКОНАВСЬКОЮ МАЙСТЕРНІСТЮ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ГРИ НА БАЯНІ (АКОРДЕОНІ) В ДМШ
182

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

34.
Волков Д. С., Черних О. А.
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ
187
35.
Кошова С. П., Строжеміна Ю. О.
ПРОБЛЕМА БАТЬКІВ І ДІТЕЙ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
192
36.
Чуйко Г. В., Чаплак Я. В.
НАРЦИСИЗМ: ПЛЮСИ ЧИ МІНУСИ?
203

 ART

37.
Зінченко М. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СИМВОЛІЗМУ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ
209
38.
Кравченко Н. Ю.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ТОРУ ТАКЭМИЦУ В КОНТЕКСТЕ «ЗАПАД-ВОСТОК» В КАМЕРНО-АНСАМБЛЕВОМ ИСКУССТВЕ
212

 LITERATURE

39.
Леонтьева А. Ю., Алатаев А. Ж.
КАЗАХСТАН В ПОЭЗИИ НЕОАКМЕИСТОВ С. И. ЛИПКИНА И И. А. БРОДСКОГО
219

 POLITICAL SCIENCES

40.
Поліщук О. М.
КОДИФІКАЦІЯ ЗАКОНІВ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ
226

 PHILOLOGICAL SCIENCES

41.
Kovalyk N. V., Tymochko L. M.
ELEMENTS OF DESCRIPTIVE STATISTICS IN ENGLISH WATER MANAGEMENT METADISCOURSE STUDIES
231
42.
Іванова (Раті) А. О.
ЕМОТИВНІСТЬ ЖАНРУ ЛІТЕРАТУРИ ЖАХІВ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
236
43.
Колодіна Л. С., Бамбура А. І.
ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА НОРМИ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ І ПОЛЬСЬКОЇ МОВ
240
44.
Овсяник С. В.
УСНИЙ ПЕРЕКЛАД ЯК РІЗНОВИД ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
246

ECONOMIC SCIENCES

45.
Manucharyan Meri Gagiki
ANALYSIS OF LENDING PROGRAMS IN THE ARMENIAN AGRARIAN SECTOR AND THE WAYS OF THEIR IMPROVEMENT
250
46.
Апенько Т. І.
ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ
257
47.
Бобровська О. Ю.
РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ РЕГІОНІВ ЯК ДЖЕРЕЛА ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
261
48.
Довбуш В. І., Бурмецький В. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ДОХОДІВ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРІВ ЇХ ФОРМУВАННЯ
267
49.
Колмакова В. М.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОСИСТЕМНОГО ОЦІНЮВАННЯ ВОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
273
50.
Коновалова А. В.
ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРЕХОДУ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ОДНОРАЗОВОГО ПАКУВАННЯ ДО ОБОРОТНОЇ ТАРИ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ
277
51.
Омельяненко М. М., Омельяненко О. П., Зінченко М. М.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
283
52.
Павленко Т. А.
НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ МОГУТНІХ КОМПАНІЙ США
289
53.
Подунай В. В.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
296
54.
Середа Н. М.
НОВИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ НАПРЯМОК ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ — РАДІОАКТИВНИЙ ТУРИЗМ
301
55.
Штанько В. О.
УКРАЇНСЬКИЙ СТАН ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
307

LEGAL SCIENCES

56.
Bondarenko O., Utkina M., Dumchykov M.
«MOOT COURTS» AS A PRACTICE-ORIENTED CASE IN THE PROCESS OF OBTAINING HIGHER LEGAL EDUCATION
312
57.
Пелещак О. Р.
ОГЛЯД ПРИМІЩЕННЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КІБЕРДИВЕРСІЙ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ
315
58.
Руденко О. А.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПЕРЕГЛЯДУ ТА ОСКАРЖЕННЯ ЗАОЧНИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ
321

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-84-15927-33-4 и УДК, выходные данные г. Мадрид, Испания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 7 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: