fbpx

V Международная научно-практическая конференция «SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS» 8-10 декабря 2021 года Токио, Япония. Архив

Уважаемые коллеги!

8-10 декабря 2021 года в г. Токио, Япония.

состоялась V Международная научно-практическая конференция

SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-8-10-dekabrya-2021-goda-tokio-yaponiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Абдурасулова С. Ш.
ЗНАЧЕНИЕ ВИДА LEHMANNIA VALENTIANA В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕ В СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.
18
2.
Лопушняк В. І., Полутренко М. С., Грицуляк Г. М., Коцюбинський А. О., Баран Б. Б., Федорко Н. Б., Чупа В. М.
ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ PANICUM VIRGATUM L (SWITCHGRASS) ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ.
22
3.
Пелих Н. Л.
ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНОМАТОК ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ АНГЛІЙСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ.
35
4.
Читова Г. В., Ющик В. С., Румянцев М. Г.
СТАН І ПРОДУКТИВНІСТЬ ШТУЧНИХ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ У РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ ЛІСАХ ДП «ВОВЧАНСЬКЕ ЛГ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
41

 VETERINARY SCIENCES

5.
Косянчук Н. І.
КСЕНОБІОТИКИ В ТВАРИННИЦТВІ.
50
6.
Литвиненко Т. В., Чупрій А.-К. Л.
СПАДКОВА ЕПІЛЕПСІЯ У СОБАК.
57

 BIOLOGICAL SCIENCES

7.
Pyurko O., Krasina N.
VARIABILITY OF ADAPTIVE-FUNCTIONAL RECONSTRUCTIONS OF VEGETATIVE ORGANS OF SEMI-GRASSED PLANTS IN ZAPORIZHZHYA REGION.
61
8.
Агалаков В. С., Наривська А. В.
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ.
65
9.
Довганич Л. І., Кузьмішина І. І.
БУР’ЯНОВІ ВИДИ РОСЛИН ХУСТСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ БІОЛОГІЇ.
71
10.
Нескородєва В. М., Кірієнко С. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ УТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ВІДХОДАМИ ПІДПРИЄМСТВ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА З ПЕРЕВЕЗЕННЯМ ПАСАЖИРІВ МІСЬКИМ КОМУНАЛЬНИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ.
76
11.
Русакова М. Ю., Скалозуб Д. В.
СТРУКТУРНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КЛІТИН ДЕЯКИХ ШТАМІВ CANDIDA АLBICANS ТА ЇХ ЗДАТНОСТІ ДО ДИМОРФІЗМУ ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ НА РІЗНИХ ПОЖИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ.
87
12.
Сайбекова Ю. С.
EPIPACTIS HELLEBORINE (L.) CRANTS – РІДКІСНА РОСЛИНА НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВЩИНИ.
97
13.
Шамелашвілі К. Л., Шаторна В. Ф., Гарець В. І., Ломига Л. Л.
РІВЕНЬ НАКОПИЧЕННЯ КАДМІЮ ТА ЦИНКУ В ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА АКТИВНІСТЬ ПЕЧІНКОВИХ ЕНЗИМІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ВПЛИВІ ХЛОРИДОМ КАДМІЮ.
100

 MEDICAL SCIENCES

14.
Kopochynska Y. V., Zdanevych D. A.
REHABILITATION OF PATIENTS SUFFERING ЕARLY CHILD AUTISM.
103
15.
Kryvetska I. I., Khovanets K. R.
ETIOLOGICAL FACTORS OF FACIAL NERVE NEURITIS IN THE DEVELOPMENT OF RASSOLIMO-MICHER-MELKERSON-ROSENTHAL SYNDROME.
112
16.
Linovytska O., Dinets A., Lozinskiy V.
YOGA THERAPY – A TOOL OF REHABILITATION MEASURES FOR HYPERTENSION.
119
17.
Mandryk O., Kifa A., Vakaruk D.
MODERN APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC STEATOGEPATITIS AGAINST OBESITY.
124
18.
Sharma Divyanshu, Raghda Salah, Sohila Elkady, Abdalla Bahdar, Abramova N.
CHARCOT FOOT: BRIEF REVIEW.
127
19.
Sydorchuk A. R., Harbuzova V. Yu.
MOLECULAR MECHANISMS OF ENDOTHELIUM DYSFUNCTION SEVERITY DEPENDING ON NOS3 (RS2070744) AND GNB3 (RS5443) GENES’ POLYMORPHISM IN HYPERTENSIVE PATIENTS.
131
20.
Анкутова А. В., Овсяннікова К. С., Бобро Л. М.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АУДІОКНИГ — АВТОБІОГРАФІЙ ЯК ЗАСОБУ ТЕРАПІЇ ПАЛІАТИВНИХ ПАЦІЄНТІВ З МАЛИМИ ДІТЬМИ.
135
21.
Аскарьянц В. П., Кобилжонова Дилшода Шухратжон кизи, Садикова Ф. Р., Шукуралиева Мохинур Равшан кизи
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИПОТАЛАМИЧЕСКОГО ЦЕНТРА.
140
22.
Аскарьянц В. П., Уролов Камолиддин Икром угли, Уролова Малика Икром кизи, Тулкунова Шахзода Ахмаджон кизи
ЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИПОФИЗА В АСПЕКТЕ ФИЗИОЛОГИИ.
148
23.
Вишнякова Г. В., Покас О. В.
БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АКТУАЛЬНИХ ШТАМІВ – ЗБУДНИКІВ НОЗОКОМІАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ.
154
24.
В’юн Т. І., Павленко А. В., Луханіна І. В.
ФАКТОРИ РИЗИКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЕД МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ.
164
25.
Йосипенко В. Р., Булик Р. Є.
ВПЛИВ МОДИФІКАЦІЙ ФОТОПЕРІОДУ НА УЛЬТРАСТРУКТУРНИЙ СТАН НЕЙРОНІВ БІЧНОГО ПЕРЕДЗОРОВОГО ЯДРА ГІПОТАЛАМУСА СТАРИХ ЩУРІВ.
167
26.
Копочинська Ю. В., Жарко К. Ю.
ФІЗИЧНІ ВПРАВИ ТА ГІДРОКІНЕЗІОТЕРАПІЯ ПРИ ХВОРОБІ ПАРКІНСОНА.
170
27.
Локота Є. Ю., Локота Ю. Є., Грицак М. Є., Вовчок Р. В.
ФАКТОРИ, ЯКІ ВЕДУТЬ ДО АТРОФІЇ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ВІДРОСТКА ТА СУПУТНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКІ ПРИЗВОДЯТЬ ДО ДАНОЇ КЛІНІЧНОЇ СИТУАЦІЇ.
177
28.
Малишев В. В., Чекалов І. В., Височина Г. С., Ратушняк О. А.
ПРАВА ПАЦІЄНТА ТА КОНЦЕПЦІЯ ЇХ ДОТРИМАННЯ В УКРАЇНІ.
179
29.
Пономаренко С. В., Осолодченко Т. П., Калітіна С. М., Комісаренко М. А., Комісаренко А. М.
ПРОТИМІКРОБНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМБІНАЦІЙ КЕТОКИСЛОТ ТА ЕКСТРАКТІВ З ПАГОНІВ SALIX НА ЛАКТОЗОНЕГАТИВНІ ШТАМИ E. COLI.
190
30.
Приймак С. Г., Мережко Т. О.
ВІДНОВЛЕННЯ ФЕРТИЛЬНОСТІ ЖІНОК ПРИ ТРУБНІЙ БЕЗПЛІДНОСТІ.
195
31.
Руснак-Каушанська О. В., Борона В. О.
АНАЛІЗ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ ВАКЦИН АСОЦІЙОВАНИХ МІОКАРДИТІВ, ТА ПОРІВНЯННЯ ЇХ ІЗ МІОКАРДИТИЧНИМ УСКЛАДНЕННЯМ АКТИВНОЇ COVID-ІНФЕКЦІЇ.
200
32.
Чухраева Е. Н., Князева И. А., Краснопольская В. В., Униченко А. В.
ПОЛИФАКТОРНЫЙ ПОДХОД К СТИМУЛИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ МЕЛАНИНА.
204
33.
Юрженко А. В., Горзов Л. Ф.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ, ЗАСТОСОВАНІ З МЕТОЮ АДАПТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ RUBBER-DAM НА СТАЦІОНАРНОМУ СТОМАТОЛОГІЧНОМУ ПРИЙОМІ.
209

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

34.
Kozak N., Kozak D.
CLINICAL PHARMACISTS’ ROLE IN SPONTANEOUS ADVERSE DRUG REACTIONS REPORTING AS ONE OF THE ESSENTIAL FACTORS OF THE PHARMACOVIGILANCE SYSTEM PROVISION IN UKRAINE.
213
35.
Nemchenko A., Mishchenko V., Vуnnуk E., Kurylenko Yu., Gnip I.
ANALYSIS OF THE CURRENT DEVELOPMENT OF THE DIETARY SUPPLEMENT MARKET IN UKRAINE.
219
36.
Кучмістова О. Ф., Тарасенко В. О., Кучмістов В. О., Кричковська А. М.
ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПЕЛОЇДО ПРЕПАРАТІВ РІЗНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ДІЇ ТА ПОШУК МОЖЛИВИХ СПОСОБІВ ОТРИМАННЯ АКТИВНИХ РЕЧОВИН ІЗ ВІДПОВІДНОЇ СИРОВИНИ.
222

 CHEMICAL SCIENCES

37.
Distanov V. B., Kadochkina V. V., Zaliska T. A.
DAYLIGHT PIGMENTS BASED ON MLAMINOTOLUENSULFAMIDEFORMALDEHYDE OLIGOMER.
232
38.
Kovalenko Yu., Tokarchuk V.
INFLUENCE OF CARBONATE COMPONENT ON THE PROPERTIES OF DRY BUILDING MIXES.
241
39.
Паноев Н. Ш., Хайдаров А. А., Раджабова К. Б.
ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ ГИДРОЛИЗОВАННОГО ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА И ТЕТРАЭТОКСИСИЛАНА.
246

 TECHNICAL SCIENCES

40.
Bezvesilna O., Tkachuk A., Ostapchuk A.
DEVICE FOR EXPOSURE THE SENSITIVITY GRAVIMETER AXIS.
250
41.
Dadaboyev F. M.
METHODOLOGICAL APPROACH TO DESIGNING A TECHNOLOGICAL PROCESS FOR ASSEMBLING SHOE UPPER BLANKS.
257
42.
Divizinyuk M., Matsalova A., Shevchenko R.
ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE RADIO COMMUNICATION SYSTEM IN THE AREA OF EMERGENCY RESCUE OPERATIONS DURING EMERGENCIES AND MAN-MADE DISASTERS.
263
43.
Fedorov V. Yu., Voronova E. M., Kotsur K. H.
STUDY OF THE DEFINITION OF VEHICLE DOWNTIME AT THE POINT OF LOADING AND UNLOADING.
266
44.
Kulbovskyi I., Voloshenko O., Perebenesiuk M.
DEVELOPMENT OF STRATEGIES FOR MANAGEMENT OF PRODUCTION AND TECHNOLOGICAL POTENTIAL OF METROLETIC ROLLING STOCK UNITS.
272
45.
Maksymenko A. O.
MODEL OF STRAW COMPOSITION FUZZY CLUSTERIZATION AND CLASSIFICATION FOR SELECTION OF BEST TECHNOLOGICAL PARAMETERS FOR PYROLYSIS.
276
46.
Molchanov V., Moroz D.
CONCEPTUAL RESEARCH OF GABION STRUCTURES.
281
47.
Qin Xiaoxuan, Voronova Ye. M., Horbachov P. F.
EFFECT OF POPULATION STRUCTURAL CHANGES ON TRAFFIC TRAVEL NEEDS.
286
48.
Sakhnenko M. D., Stepanova I. I., Stepanova-Kamchatna K. V., Yermolenko I. Yu.
COMPARABLE RESEARCHES OF PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF THE METAL-OXIDE SYSTEMS ON THE BASIS OF TITAN AND HIS ALLOYS, DOPED D-ELEMENTS UNDER PEO CONDITIONS.
292
49.
Sevidova V. V., Voronova E. M., Kalinichenko A. P.
APPLYING DIGITAL TECHNOLOGY TO INTERNATIONAL TRANSPORT OF GOODS.
302
50.
Voronko I., Prigornytsky E.
RESEARCH OF «INTERVAL» MODEL OF PARAMETRIC OPTIMIZATION OF ENGINEERING NETWORK IN TRANSPORT PROJECTS.
306
51.
Voronova Ye. M., Prikhodko A. Yu.
INFORMATION TECHNOLOGIES IN CARGO TRANSPORTATION.
309
52.
Voskoboinick V., Voskobiinyk A.
SOIL SCOUR AROUND HYDRAULIC STRUCTURES.
313
53.
Yevheniev A., Dorofieieva K., Martynenko Ya., Tkachuk I.
COMPARATIVE ANALYSIS OF CRYPTOGRAPHIC ALGORITHMS: AES AND DES.
323
54.
Аль-Савах М. М.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОПУЛЯРНИХ АРХІТЕКТУРНИХ ШАБЛОНІВ ПРИ РОЗРОБЦІ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ANDROID.
331
55.
Афанасьєва І. В., Бирка Д. Р.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ СТАТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ «N+1 QUERY» У ВИХІДНОМУ КОДІ.
335
56.
Безугла Г. Є., Губаренко Є. В., Бондар Є. А.
РОЗРОБКА ГІПЕР КАЗУАЛЬНИХ ІГОР ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.
343
57.
Мельник Л. І., Євпак В. В.
ВОДНІ ДИСПЕРСІЇ ПОЛІМЕРІВ – ОСНОВА СУЧАСНИХ КОМПОЗИТІВ.
350
58.
Нежумиря О. Д., Пономарьова О. А.
РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ВЕБ-ДОДАТКУ ВІДЕО-КУРСІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄ ФРЕЙМВОРК ГІБРИДНОГО РЕНДЕРИНГУ ТА ТЕХНОЛОГІЮ МОНОРЕПОЗИТОРІЮ.
355
59.
Онісковець І. А., Панасюк Р. Ю., Зінчук Ю. І., Зятюк Ю. Ю.
ФІБРОБЕТОН В ДОРОЖНЬОМУ ТА АЕРОДРОМНОМУ БУДІВНИЦТВІ: ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ.
359
60.
Поспелов А. П., Поспелов А. Е., Сахненко Н. Д., Камарчук Г. В.
ПОВЕДЕНИЕ ОЛОВЯННОГО ТОЧЕЧНОГО КОНТАКТА ЯНСОНА В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ.
366
61.
Радченко А. Е., Баранова Т. А., Біляєв В. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЯЙЦЕПРОДУКТІВ.
373
62.
Стисло О. В., Пелехач В. М.
РОЗРОБКА ВЕБ-ЗАСТОСУНКУ АГРЕСІЇ РОЗВАЖАЛЬНИХ ПОДІЙ ПО ГЕОЛОКАЦІЯХ З ВИКОРИСТАННЯМ АРІ.
381
63.
Шафроненко А. Ю., Москаленко В. В.
ПРАВДОПОДІБНА НЕЧІТКА КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ДАНИХ НА ОСНОВІ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР.
383
64.
Шопіна Т. П., Сова В. Д.
МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ПРОГРАМ ЦИФРОВОГО МИСТЕЦТВА ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЕСКІЗНОГО ПРОЄКТУ КОЛЕКЦІЙ ОДЯГУ.
386

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

65.
Musii R. S., Melnyk D. T.
PROCEDURE FOR DETERMINING THERMOPHYSICAL CHARACTERISTICS OF ANISOTROPIC SHELL WITH PIECEWISE CONTINUOUS INHOMOGENEITY.
393
66.
Онищенко Т. С., Козуб Ю. Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ПОЛІВ В ПОЛІМЕРАХ.
398

GEOGRAPHICAL SCIENCES

67.
Вовк О. П., Хомук А. П.
ЯКІСТЬ ВОДИ РІЧКИ ПРИП’ЯТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ.
401
68.
Запотоцька В. А., Лошицька В. І.
ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКИХ ЦЕНТРІВ.
411

 ARCHITECTURE

69.
Roienko L., Dzikevych A.
THE USE OF COLOURED LUMINOPHORS IN COLOUR THERAPY IN CHILDREN’S SHOWROOMS.
415
70.
Заниздра И. В., Олейник Т. П., Маковецкая Е. А.
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗАЩИТА ОТ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ.
421
71.
Чемакіна О. В., Бутик М. В., Дударець В. М.
САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА.
428

 PEDAGOGICAL SCIENCES

72.
Khalabuzar O.
FORMATION OF INDEPENDENCE AS AN INDICATOR OF THE FORMATION OF THE CULTURE OF LOGICAL THINKING.
432
73.
Андріянова В. А.
МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ВНЗ І НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ ТА СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ, МАЙБУТНІХ (СПОРТИВНИХ) ПЕДАГОГІВ/ТРЕНЕРІВ.
435
74.
Бадіца М. В., Шумейко В. Ю.
РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ УЯВИ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБОМ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР. СТВОРЕННЯ ЗБІРКИ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР.
441
75.
Гуртовенко Р. Ю.
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ».
445
76.
Іншакова І. Є., Гурдіш Н. В.
ФОРМУВАННЯ РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР. СТВОРЕННЯ ЗБІРКИ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР.
448
77.
Іншакова І. Є., Основа Є. А.
МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ ФОЛЬКЛОРУ.
452
78.
Колесник Л. Д., Весельська Т. В.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ФАХОВИХ КОЛЕДЖІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИХ ТАБЛИЦЬ І СХЕМ.
457
79.
Кондрашова О. В.
ДИДАКТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ ЛЬОТНОГО КОЛЕДЖУ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ.
463
80.
Кощавец І. М., Мельниченко М. В., Бойчук Є. Е., Пальваль Ю. О.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ ВЗАЄМОДІЇ РІЗНИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВА.
471
81.
Кулаева З. А.
ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЕМЫХ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВНОЙ ЛИНИИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ.
475
82.
Лисюк І. В., Лисюк С. А.
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНО-КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ.
485
83.
Лунячек В. Е.
УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ЯК СКЛАДОВА РОЗБУДОВИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.
492
84.
Малицька О. В., Коваль К. В.
РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДИТИНИ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА.
496
85.
Мартинова У. С., Заболотська О. О.
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ АНГЛІЙСЬКОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ІНТЕЛЕКТ-КАРТ.
500
86.
Новосельська Н. Т., Шелемех І. М.
УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.
503
87.
Пасічник Н. І.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС.
508
88.
Потеряхин А. А., Матющенко А. Д.
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС И ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ КИКБОКСЕРА НА ПЕРВЕНСТВЕ ЕВРОПЫ 2021 ГОДА.
517
89.
Сабліна Л. В.
СПЕЦИФІКА ПОЄДНАННЯ SOFT SKILLS І HARD SKILLS У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ).
521
90.
Сапицька О. І.
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ.
528
91.
Себало Л. І., Гусак І. А.
ФОРМУВАННЯ ОСНОВ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
531
92.
Сєваст’янова О. А.
ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩІ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
539
93.
Стасюк І. В.
СУЧАСНИЙ АНГЛОМОВНИЙ ХУДОЖНІЙ ДИСКУРС ЯК ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ.
552
94.
Сухомлин О. А.
МЕТОДИКА CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) ЯК СУЧАСНА ТЕНДЕНЦІЯ В ОСВІТІ: ПЕРЕВАГИ І ПРОБЛЕМИ.
559
95.
Титаренко В. В.
РОЗВИТКУ НАВИЧОК РОБОТИ З АКВАРЕЛЛЮ ТА ОВОЛОДІННЯ ТЕХНІКОЮ ВИКОНАННЯ ЖИВОПИСУ У ПІДГОТОВЦІ ВИКОНАВЦІВ ХУДОЖНЬО-ОФОРМЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ.
564
96.
Тігарєва Т. Г., Тігарєв А. М.
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ КВАЛІФІКОВАНОГО ФАХІВЦЯ.
573
97.
Ульянова В. С., Базиляк Д. А., Орлова В. О., Шкреба К. М., Мірошник Н. А.
МОДЕРНІЗАЦІЯ КИТАЙСЬКОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
577
98.
Шапочка К. А., Лаврентьєва В. А., Прохорова Є. В.
ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ООП В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.
581
99.
Шевченко О. В., Чала В. В., Журба А. О.
ФОРМУВАННЯ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ В ЗАНЯТТЯХ ГІМНАСТИКОЮ ХУДОЖНЬОЮ.
585
100.
Шестак М. В.
ДИРИГЕНТСЬКО-ОРКЕСТРОВА ПІДГОТОВКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА.
592
101.
Шумейко І. П.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.
598

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

102.
Arshava I., Kutepova-Bredun V.
THE ROLE OF THE FLOW STATE IN CREATIVE ACTIVITIES.
607
103.
Колодяжна А. В.
СПІЛКУВАННЯ, ПОВЕДІНКА І ДОВІРА В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.
611
104.
Кондакова І. В., Дубас Л. А., Доброва Г. П.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ.
615
105.
Філоненко Л. А.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИНИКНЕННЯ ДЕВІАЦІЙ В ОСОБИСТІСНОМУ РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ ВІДПОВІДНО ДО ЇХ ЖИТТЄВОЇ СИТУАЦІЇ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА.
626
106.
Шопша О. Л., Гафінчук Т. С.
МІЖОСОБИСТІСНІ КОНФЛІКТИ В КОЛЕКТИВІ.
639

 JOURNALISM

107.
Величко А. В.
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ КОМПАНІЙ ТА БРЕНДІВ.
644
108
Новак Ю. І.
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ ДМИТРА ГОРДОНА В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ.
648
109.
Рожило М. А., Наход А. В., Самчук А. С.
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ МЕДІАГРАМОТНОСТІ З ПРОТИДІЇ ФЕЙКАМ І МАНІПУЛЯЦІЯМ.
655

ART

110.
Ашрам Хасан, Чаус Д. В.
РАЗРАБОТКА ТЕМЫ КОМПОЗИЦИИ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ НАД КАРТИНОЙ.ТЕХНОЛОГИЯ.
662
111.
Байгулакова Р. Т.
КАЗАХСКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ЖАНР АЙТЫС – КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО СВОЕОБРАЗИЯ ОПЕРЫ «БИРЖАН И САРА» М. ТУЛЕБАЕВА.
666
112.
Коломієц В. О., Зінченко А. Г.
ІСТОРІЯ ФОРМОУТВОРЕННЯ КОЛІСНОГО ТРАКТОРА ЯК ОБ’ЄКТА ДИЗАЙН-ПРОЕКТУВАННЯ. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ДИЗАЙНІ ТРАКТОРІВ.
670
113.
Коляда І. І., Шевченко К. С.
ІНСТРУМЕНТИ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ У ДИЗАЙНІ: BLENDER.
680
114.
Костеньов О. Л.
ДЖОРДЖ ГЕРШВІН І МУЗИЧНА КУЛЬТУРА США ХХ СТОЛІТТЯ.
685
115.
Морозюк Ю. В., Плотніков П. В.
ПРОЕКТУВАННЯ ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ ШАХОВИХ ФІГУР. ТЕНДЕНЦІЇ МИНУЛОГО ТА СУЧАСНОСТІ.
688
116.
Морська О. О.
РОЗРОБКА ЕЛЕМЕНТІВ АУДІО-ВІЗУАЛЬНОГО ПРОДУКТУ НА ПРИКЛАДІ ОПЕНІНГУ ДО ІСНУЮЧОГО ФІЛЬМУ ЯК ЧАСТИНА РОБОТИ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ДИЗАЙНЕРА.
698
117.
Обух Л., Короленко В.
СТАНОВЛЕННЯ ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ФОРМИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ.
706
118.
Омельченко-Агай Кухі Г. С., Агай Кухі А.
ПРИЙОМИ МУЗИЧНОЇ ІМПРОВІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ВІРТУОЗНОГО СТИЛЮ ДОБИ БАРОКО.
712
119.
Свиридюк А. П.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО МАЙБУТНІХ АКТОРІВ.
716

HISTORICAL SCIENCES

120.
Kviatkovskyi R., Chmykhalo H.
THE SECOND KARABAKH WAR (27.09 — 09.11.2020).
720
121.
Гладун Л. І.
ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА У ЗІБРАННІ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА.
730
122.
Лісовий А. В.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОБЛЕМАТИКИ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ГЕРАЛЬДИКИ УКРАЇНИ.
739
123.
Поцулко О. А., Єрьомченко О. О.
ГEТЬМАН ПИЛИП ОРЛИК – СЛАВЕТНИЙ БОРЕЦЬ ЗА СУВЕРЕННУ, ВІЛЬНУ, ЄДИНУ УКРАЇНУ (ДО 350-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ).
744

LITERATURE

124.
Зимомря М. М., Антонів М. Т.
ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ ВИМІРИ ПРОЗИ МАРКА ТВЕНА: ДИСКУРС ГЕНОЛОГІЇ.
755

POLITICAL SCIENCES

125.
Третяк О. А.
ПОЛІТИЧНА ЕПІСТЕМОЛОГІЯ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ТА НАЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
760

 PHILOLOGICAL SCIENCES

126.
Kudinova T. I.
GRAMMATICAL CLASSES IN THE MODELS OF VERBAL WORD COMBINATIONS.
763
127.
Андрух А. Б., Цьох Л. Й.
ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ: ФОНЕТИЧНІ, МОРФОЛОГІЧНІ ТА СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ «МІСІС ДЕЛЛОВЕЙ» ТА «НА МАЯК» В. ВУЛФ).
767
128.
Базилевич Н. В.
РЕФЛЕКСІЯ КОМІЧНОГО В ОПОВІДАННЯХ ВУДІ АЛЛЕНА.
777
129.
Балабенко А. О.
ЗАСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АВІАЦІЙНОЇ ЛЕКСИКИ.
781
130.
Бриляк К. І.
ХУДОЖНІЙ ПРИЙОМ «ПОТІК СВІДОМОСТІ» В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА ВПЛИВ НА ЄВРОПЕЙСЬКУ ЛІТЕРАТУРУ.
786
131.
Дмитрук Л. І., Павлюк В. А.
МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА СТУДЕНТІВ.
792
132.
Зелінська А. О.
СТРАТЕГІЇ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ІДІОМ У ФІЛЬМІ «ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА».
802
133.
Косенко Ю. Г.
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У СИСТЕМІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (НА ПРИКЛАДІ ОНЛАЙН-КУРСУ «ТВІЙ УСПІХ»).
808
134.
Лукянова А. І.
ТИПОЛОГІЗАЦІЯ МАСМЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ.
816
135.
Світлична М. О.
АНГЛІЙСЬКІ АВІАЦІЙНІ ТЕРМІНИ: СТРУКТУРНИЙ ТА КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ.
819
136.
Северіна К. Н.
РЕЛІГІЙНА МОДЕЛЬ ІСТОРІЇ У ПОЕМІ ІВАНА ФРАНКА «МОЙСЕЙ»: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ.
823
137.
Ткаченко О. В., Заборовська С. В., Мацапура Л. В.
КОНЦЕПТ «ПАЛЕЦЬ/ПАЛЬЦІ» У НЕВЕРБАЛЬНІЙ ТА ВЕРБАЛЬНІЙ КОМУНІКАЦІЇ.
827
138.
Фильчук Т. Ф., Кардашова Е. В., Биржева А. П.
ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В ТЕКСТАХ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА.
832
139.
Шевченко О. П., Єщенко Г. Л.
ЛЕКСИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ МЕДИЧНИХ ТЕКСТІВ ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ.
841
140.
Яроха Я. В.
ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯК ПРИКЛАД ОСВОЄННЯ МОВНОГО ПРОСТОРУ ТЕХНІЧНОГО ТЕКСТУ ОРИГІНАЛУ В АСПЕКТІ ПЕРЕКЛАДУ.
847

PHILOSOPHICAL SCIENCES

141.
Ніколенко Л. І.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ БОГУСЛАВЩИНИ У КАТЕХИЗАЦІЇ, ВИХОВАННІ ТА ПАСТИРСЬКОМУ СУПРОВОДІ ХРИСТИЯНИНА.
850

 ECONOMIC SCIENCES

142.
Derykhovska V.
STATISTICAL ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC SECURITY INDICATORS OF UKRAINE: REGIONAL ASPECT.
856
143.
Gogashvili T.
DIAGNOSING CHANGE MANAGEMENT PROBLEMS IN MODERN COMPANIES.
863
144.
Pavlenko T., Artemenko L.
STRATEGIC MANAGEMENT OF INNOVATION IMPLEMENTATION IN UKRAINE.
871
145.
Pilko A. D., Kramar V. R.
APPLICATION OF NEW MONETARY POLICY TOOLS BY EMERGING MARKETS COUNTRIES.
879
146.
Shylina V., Shylina N.
SYSTEM OF DISCOUNTS, PROMOCODES AND PROMOTIONS AS A TOOL IN WINNING ATTRACTION ON THE INTERNET.
885
147.
Vasylchyshyn O. B.
FEATURES OF FINANCIAL INVESTIGATIONS.
894
148.
Архієреєв С. І., Попов І. В.
НАЙПЕРСПЕКТИВНІШІ РИНКИ СВІТУ ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ.
900
149.
Буц Ю. В., Ситніков В. І.
ДОСВІД ОХОРОНИ ПРАЦІ В ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЯХ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «КЕРНЕЛ ГРУП».
905
150.
Загірняк Д. М., Циган Р. М., Лижова Є. М.
ОРГАНІЧНЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ.
913
151.
Кормишкін Ю. А., Галунець Н. І.
ТУРИСТИЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ.
920
152.
Мазурова А. О.
ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ ПЕРЕОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ.
927
153.
Масюк Ю. В., Дмитренко М. І.
УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЮ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ.
933
154.
Махненко М. М.
ТЕОРІЯ ФРІДРІХА ЛІСТА І ІНТЕНСИВНИЙ ТИП ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ.
939
155.
Нагорна І. В., Стаднік А. О.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ.
950
156.
Олійник А. В.
ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ.
960
157.
Писарева І. В., Григоренко А. Ю.
ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЛІКУВАЛЬНО ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ.
973
158.
Писарева І. В., Житник К. В.
ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ В ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ.
979
159.
Смерічевська С. В., Дворецька О. С.
ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТОВАРІВ В СУЧАСНИХ WMS-СИСТЕМАХ.
983
160.
Тарасов І. Ю., Кунак О. В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ.
988
161.
Шашко В. О., Бергій А. В.
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.
994
162.
Шашко В. О., Шмідова В. А.
ОБЛАСНИЙ КОНКУРС ПРОЄКТІВ МОЛОДІЖНИХ ІНІЦІАТИВ ЯК ОДИН ІЗ МЕХАНІЗМІВ, СПРЯМОВАНИХ НА РОЗВИТОК ТА ЗГУРТОВАНІСТЬ ГРОМАД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.
997

LEGAL SCIENCES

163.
Дахно Р. Ю., Красозова А. В., Красозова Ю. В.
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ, ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ.
1003
164.
Дзюба А. С., Волков Ю. М.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ.
1009
165.
Іванов М. О., Федченко В. М.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО ІНСТИТУТУ ОСОБИСТОГО ЗОБОВ`ЯЗАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ.
1014
166.
Коваленко І. А., Тищишин О. Ю.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ.
1018
167.
Лисак А. А.
ВІДМОВА ПРОКУРОРА ВІД ОБВИНУВАЧЕННЯ І ПРОБЛЕМА ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ ПОТЕРПІЛОГО.
1021
168.
Маковій В. П., Кузніченко О. В., Артеменко А. О., Кушнір Д. О.
ЩОДО ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД РОБОТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ.
1031
169.
Наливайко І. О., Шевченко С. О.
СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ.
1036
170.
Поліщук М. Р., Грицай І. О.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАХИСТУ ПРАВ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА.
1040
171.
Рабада А. І., Ядловська О. С.
РЕАЛІЗАЦІЯ МОВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ.
1044
172.
Серафимчук І. О., Федченко В. М.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ЗАТРИМАННЯ.
1050
173.
Федченко В. М., Гузенко В. О.
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ.
1054
174.
Черняк Н. П., Івоніна А. О.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДОВИХ СИСТЕМ.
1058
175.
Чулінда Л. І., Сохар В. В.
РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЯК ПРЕЦЕДЕНТ ТЛУМАЧЕННЯ.
1065

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-4-9783419-3-8 и УДК, выходные данные г. Токио, Япония, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 7 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: