V Міжнародна науково-практична конференція “CURRENT CHALLENGES OF SCIENCE AND EDUCATION”, 15-17.01.2024, Берлін, Німеччина. Архів

Шановні колеги!

15-17.01.2024 року у м. Берлін, Німеччина

відбулася V Міжнародна науково-практична конференція

CURRENT CHALLENGES OF SCIENCE AND EDUCATION

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Current challenges of science and education. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-current-challenges-of-science-and-education-15-17-01-2024-berlin-nimechchina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Hryhoriv Ya., Turak Yu.
FORMATION OF MAIZE HYBRID PRODUCTIVITY IN THE CONDITIONS OF THE WESTERN REGION OF UKRAINE
14
2.
Деревенець–Шевченко К. А., Шевченко О. М., Шевченко С. М.
ГРУНТОЗАХИСНІ СИСТЕМИ ОБРОБІТКУ І ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ШКІДЛИВОГО КОМПЛЕКСУ В ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ
19
3.
Підгора Н. В., Петров А. В.
ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА СТРЕССТІЙКІСТЬ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ПОСУХИ
23
4.
Симчук Ю. С., Гринюк С. Б.
ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ РІПАКУ ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНІВ УДОБРЕННЯ ТА СТРОКІВ СІВБИ
30

 BIOLOGICAL SCIENCES

5.
Кричковська Л. В., Хохленкова Н. В., Двінських Н. В.
КОРЕКЦІЯ ЕНДОГЕННОЇ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ ПРИ СТАРІННІ
34

 MEDICAL SCIENCES

6.
Belik T., Slipchuk V.
THE DNA VACCINE IS THE NEXT STEP IN THE EVOLUTION OF VACCINES
41
7.
Haydash I. S., Krektun O. Ya.
INDICATORS OF BLOOD COMPOSITION IN MILITARY SERVANTS WITH NON-TRAUMATIC PATHOLOGY OF THE DIGESTIVE SYSTEM
45
8.
Kuzmina G., Lazarenko O.
ADHERENCE TO THE TREATMENT OF PATIENTS WITH GOUT
49
9.
Mammadova L. C., Garashova M. A., Aliyeva K. K.
DIAGNOSTIC VALUE OF HORMONAL CHANGES IN POSTMENOPAUSAL WOMEN WITH GENITAL TUMORS
54
10.
Баля В. М., Марченко А. С., Бобро Л. М.
НЕВРОЛОГІЧНІ УСКЛАДНЕННЯ ПОСТКОВІДНОГО СИНДРОМУ
56
11.
Бобро Л. М., Марченко А. С., Бутенко В. В.
ПОСТКОВІДНИЙ СИНДРОМ. УСКЛАДНЕННЯ З БОКУ ШКТ І ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ У ПОСТКОВІДНИЙ ПЕРІОД
59
12.
Гейко І. А., Мельникова Д. С., Тєплова В. Я.
ГЕПАТИТ – ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
65
13.
Демецька О. В., Лашко О. М., Ябчанка Р. Я.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТЯГАР БОЛЮ У НИЖНІЙ ЧАСТИНІ СПИНИ В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я
71
14.
Демченко О. М., Попова Т. В.
НЕЙРОМЕДІАТОРНИЙ МЕХАНІЗМ ДІЇ ТИРЕОЇДНИХ ГОРМОНІВ НА КОГНІТИВНУ ФУНКЦІЮ ЩУРІВ В РАННЬОМУ ОНТОГЕНЕЗІ
75
15.
Корнієнко С. І., Стрижак Н. В., Бабошкін А. І.
МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ АНТИБІОТИКОЧУТЛИВОСТІ
78
16.
Малик Н. В., Гавриленко С. Д.
ЗАСТОСУВАННЯ АРТ-ТЕРАПІЇ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ОСОБИСТОСТІ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ДІТЕЙ В УМОВАХ ВІЙНИ
81
17.
Малик Н. В., Гладка Ю. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ ОЗЕЛЬТАМІВІР ПРИ ЛІКУВАННІ ГРИПУ У ДОРОСЛИХ
84
18.
Малик Н. В., Омелянчук І. В.
ПОШИРЕНІСТЬ ТА ФАКТОРИ РИЗИКУ СМЕРТНОСТІ У ХВОРИХ НА ЕМФІЗЕМАТОЗНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ
86
19.
Нечитайло Л. Я., Чорна К. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ТЮТЮНОПАЛІННЯ, АЛКОГОЛЮ І НАРКОТИКІВ НА ОРГАНІЗМ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ
89
20.
Ніязметов Т. С., Семеник В. М.
ЗМІНИ ЯДЕРНО-ЦИТОПЛАЗМАТИЧНОГО ІНДЕКСУ ЕНДОКРИНОЦИТІВ КЛУБОЧКОВОЇ ТА ПУЧКОВОЇ ЗОН КОРИ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ЗА УМОВ ВПЛИВУ ОТРУТИ ГАДЮК ВИДУ VIPERA BERUS BERUS
93
21.
Огоренко В. В., Кокашинський В. О.
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗУ ВЛАСНОГО ТІЛА ТА НАПРАВЛЕНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПАЦІЄНТІВ З ПОРУШЕННЯМИ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПРИ ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДАХ
99
22.
Прокопенко С. А., Малик Н. В.
САМОЛІКУВАННЯ – ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ, ЯКА ВИХОДИТЬ НА СВІТОВИЙ РІВЕНЬ
103
23.
Слабкий Г. О., Гечко М. М., Кузьо М. В., Дудник С. В.
МЕТОДОЛОГІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ
106
24.
Слабкий Г. О., Гечко М. М., Кузьо М. В., Шень Ю. М.
ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ У ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОГЛЯДІВ ТА В ЗАНЕДБАНИХ СТАДІЯХ: ВПЛИВ ВІЙНИ ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ
112
25.
Томин І. В.
АНАЛІЗ РІВНЯ ЗАПАЛЬНИХ МАРКЕРІВ У ПАЦІЄНТІВ З COVID-19-АСОЦІЙОВАНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ ТА СУПУТНІМИ ХРОНІЧНИМИ КОРОНАРНИМИ СИНДРОМАМИ
119
26.
Чернуха О. В., Овденко А. Ю.
ПРОБЛЕМА ОЖИРІННЯ У ХАРКОВІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ
123
27.
Якименко Д. О., Черненко В. М.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКРИТОГО СИНУС-ЛІФТИНГУ З МЕТОЮ РОЗШИРЕННЯ ДО ЙОГО ПОКАЗАНЬ
128
28.
Якубінський М. В., Хоменко І. М.
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ У ХВОРИХ НА ОБЛІТЕРУЮЧИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ СУДИН НИЖНІХ КІНЦІВОК В СИСТЕМІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я
130

 CHEMICAL SCIENCES

29.
Пітюкіна О. А., Кушко А. О.
СИНТЕЗ ЦИКЛІЧНИХ ЦИС-АМІНОСПИРТІВ ШЛЯХОМ 1,3-ДИПОЛЯРНОГО ЦИКЛОПРИЄДНАННЯ
137

 TECHNICAL SCIENCES

30.
Burda Yu., Pivnenko Yu., Cherednik A., Chaika Yu., Tkachenko R.
ANALYSIS OF THE CLEANING EFFICIENCY OF GAS EMISSIONS FROM THE VENTURI SCRUBBER
140
31.
Gavva O., Volodin O., Butyk T.
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF PACKAGING PRODUCTION
147
32.
Nikolaienko D. S.
ANALYZER OF HUMAN MOVEMENTS BASED ON VIDEO IMAGES
152
33.
Ostrovska K., Remeslo O.
RESEARCH OF NEURAL NETWORK CLASSIFIERS FOR THE IMPLEMENTATION OF A VEHICLE IDENTIFICATION SYSTEM
154
34.
Polishko S., Nilova K., Seledtsova A., Vybla D., Tkachenko A.
STUDY OF THE RELATIONSHIP OF THE CHEMICAL COMPOSITION, STRUCTURE, PHASE TRANSFORMATIONS DURING HEATING OF TITANIUM ALLOYS WITH THEIR MECHANICAL CHARACTERISTICS
157
35.
Zhiguts Yu., Krainiai I., Kopcha O.
FEATURES OF THE MECHANICAL AND SERVICE CHARACTERISTICS OF FERON-CARBON ALLOYS SYNTHESIZED BY EXOTHERMAL PROCESSES
162
36.
Аль-Амморі А. Н., Комендант Р. А.
РИЗИКИ ТА ВРАЗЛИВОСТІ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ
167
37.
Бараш Є. Ю., Мямлін С. В.
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
171
38.
Данкевич Н. О., Шашкін О. О.
АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ЗВЕДЕННЯ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ З ВИКОРИСТАННЯМ МОНОЛІТНО-КАРКАСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
174
39.
Костікова М. В., Неронов С. М., Плєхова Г. А.
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ ВИКОРИСТАННЯ ДОРОЖНЬОГО ПОРТАЛУ WEB-РІШЕНЬ КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМ ВІРТУАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРЕВІЗНИМИ ПРОЦЕСАМИ
180
40.
Новіков О. Г., Мороховський Ю. Д.
ВПЛИВ PROMPT INJECTION НА LLM ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ
186
41.
Озерчук І. М.
МІКРОХВИЛІ ЯК НОСІЙ БЕЗДРОТОВОЇ ПЕРЕДАЧІ ЕНЕРГІЇ ДО НЕСТАЦІОНАРНИХ ЦІЛЕЙ
190
42.
Осипов В. О.
НОВІ КРИТЕРІЇ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ РІВНЯ БЕЗПЕКИ РУХУ
195
43.
Пальвальов О. П.
МОДЕЛЬ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ КОМАНДНОГО НАВАНТАЖЕННЯ IT ПРОЄКТУ
202
44.
Плугіна Т. В., Кущ А. В., Ніколайчук Н. О.
ВДОСКОНАЛЕНИЙ FISH SCHOOL SEARCH (FSS) АЛГОРИТМ ДЛЯ ОЦІНКИ СКЛАДНИХ ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
207
45.
Пограничний Б. П., Рубаненко О. Є.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДВІЙНИХ ЗАМКНЕНЬ НА ЗЕМЛЮ В МЕРЕЖАХ 10 КВ З ІЗОЛЬОВАНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ
215
46.
Супонєв В. М., Рагулін В. М., Разарьонов Л. В., Рукавішніков Ю. В.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА УСТАНОВКА З АСИМЕТРИЧНИМ НАКОНЕЧНИКОМ ДЛЯ ПРОКОЛУ ГРУНТУ ПІД ДОРОГАМИ З КОРЕКЦІЄЮ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ ЇЇ ГОЛОВКИ
219
47.
Хоботня Т. Г., Кріоні М. О.
ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ЗАДАЧІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У МИТНІЙ СПРАВІ: ПОСТАНОВКА ТА КРИТЕРІЇ РИЗИКУ
225

 ARCHITECTURE

48.
Уманенко І. В.
ІСТОРІЯ ВИНОРОБНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
229

PEDAGOGICAL SCIENCES

49.
Denisenko V. O.
FEATURES OF STUDYING THE HUMAN ENDOCRINE SYSTEM IN DISTANCE LEARNING
240
50.
Gladysh M. O.
NEUROPHYSIOLOGY FOR SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY
246
51.
Ахмад І. М., Чмель В. В., Рейзіна Ю. В.
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ДІЛОВОМУ ЛИСТУВАННЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
249
52.
Ващенко Л. С.
ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ НАВЧАТИ УЧНІВ УЗАГАЛЬНЮВАТИ БІОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ
253
53.
Гандабура М. С., Григорій Г. Г.
МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
259
54.
Ганзіков С. Л.
МОТИВАЦIЯ ДО ЗАНЯТЬ ФIЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ ЯК ФАКТОР РО3ВИТКУ ФI3ИЧНИХ ЯКОСТЕЙ
263
55.
Гейдел А. М., Четаєва Л. П., Савіна А. В.
ПОДОЛАННЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
269
56.
Дев’ятка Н. В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
272
57.
Золотарьова Т. В.
НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНІКИ МАЛЮВАННЯ У РОБОТІ З ДІТЬМИ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ
278
58.
Коренева І. В.
РОЗВИТОК НАВИКІВ ТВОРЧОГО ТА КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ «ТЕХНОЛОГІЇ»
284
59.
Красильникова І. В., Шимкова І. В., Андросович В. В., Довгань А. І., Членова Р. О.
ЕТНОКУЛЬТУРНА ОСВІТА: ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНИЙ ТА ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТИ
290
60.
Марущак О. В., Ільчук Є. А., Ткаченко А. Г., Ціцілін М. О.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОЄКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
297
61.
Олійник Л. І.
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
304
62.
Параскун І. Л.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ ТВОРЧОЇ ГРУПИ НАПРЯМКУ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
307
63.
Рикачевський О. В., Сапогов М. В.
ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР
313
64.
Сухарєва Л. А.
ЗАЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ, ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА
317
65.
Човнюк Ю. В., Задорожний А. О., Стаховський О. В., Горбань М. М., Кушина В. В.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДІАГНОСТУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І СПОРТУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
320
66.
Шавлова Л. В.
ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ НУШ ЧЕРЕЗ УРОКИ СЛОВЕСНОСТІ
337

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

67.
Kazimova Gunay Salman
THE WİLL AND THE ROLE OF THE SCHOOL İN İTS EDUCATİON
345
68.
Гандзюк Л. М., Цільмак О. М.
ВПЛИВ ОБРАЗУ ВЛАСНОГО ТІЛА НА ФОРМУВАННЯ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ
350
69.
Гарасюта Д. В.
ПОНЯТТЯ ФРУСТРАЦІЇ У ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
354
70.
Гегельська К. В., Лісовенко А. Ф.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ
357
71.
Гребенюк Д. Е.
ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПСИХОЛОГА — КОНСУЛЬТАНТА
362
72.
Григоржевська Ю., Галієва О. М.
ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ В НІМЕЧЧИНІ ЗА ДОПОМОГОЮ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ МОДЕЛІ BASIC PH
368
73.
Гулько М. І., Цільмак О. М.
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ КУРСАНТІВ В ПРОЦЕСІ ПЕРВИННОЇ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
374
74.
Іванов Є. О.
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
378
75.
Коколова Т. Г., Тарай М. І.
ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА СТАБІЛІЗАЦІЮ ПСИХОФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТА В СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЯХ
392
76.
Крикливий С. О.
ТАНЦЮВАЛЬНА ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ПОСТРАЖДАЛИХ ПІСЛЯ ПСИХОТРАВМУЮЧИХ ПОДІЙ
397
77.
Матвеєва Я.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ Z ПОКОЛІННЯ
401
78.
Пріснякова Л. М., Воробйова Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ
405
79.
Пріснякова Л. М., Остапенко Я. В.
ВПЛИВ ТЕМПЕРАМЕНТУ НА ПСИХОЛОГІЧНУ СТІЙКІСТЬ В СИТУАЦІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
408
80.
Романко О. В., Нестеренко М. О.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ПІДЛІТКІВ ІЗ СІМЕЙ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
413
81.
Соломенко К., Пріснякова Л. М.
СТЕРЕОТИП ОБРАЗУ ІДЕАЛЬНОЇ ЖІНКИ ТА ІДЕАЛЬНОГО ЧОЛОВІКА В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
416
82.
Хмара М., Макаренко Н.
ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
419
83.
Цільмак О. М., Тішков О. О.
ВПЛИВ СТРЕСОСТІЙКОСТІ НА ЕМОЦІЙНІ РЕАКЦІЇ ЛЮДИНИ
424

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

84.
Борюшкіна О. В., Моісєєва Н. І.
ОСНОВНІ РИСИ СИСТЕМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ
427
85.
Павлова О. В.
ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ
435

JOURNALISM

86.
Гороховянко І. С., Дащенко Н. Л.
ТИПОЛОГІЙНИЙ АСПЕКТ РЕГІОНАЛЬНИХ КОМУНАЛЬНИХ ВИДАННЬ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ НА ПРИКЛАДІ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ВІСНИКА «РАДА» (2002-2013)
441

 ART

87.
Струс А. С.
ДИЗАЙН ПЛАКАТУ ВОЄННОГО ЧАСУ. ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
446

 HISTORICAL SCIENCES

88.
Слюсар Г. А.
ПОРТРЕТ МІСТА ДРОГОБИЧА НА ТЛІ ЕПОХ
454

 POLITICAL SCIENCES

89.
Tkebuchava I.
OBJECTIVE AND SUBJECTIVE FACTORS CONTRIBUTING TO TRAFFIC CRIMES
460
90.
Кузьменчук Д. Р.
ІМІДЖ ТА РЕПУТАЦІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
467

 PHILOLOGICAL SCIENCES

91.
Губський С. О., Коваленко О. М.
СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОГО СЛЕНГУ НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДЖ. РОУЛІНГ «ГАРРІ ПОТТЕР І ТАЄМНА КІМНАТА»
471
92.
Козка І. К., Краснікова С. О., Логвінова Ж. І.
A LANGUAGE COURSE BOOK FOR MEDICAL STUDENTS
476

 ECONOMIC SCIENCES

93.
Lenets V. G.
ORGANIZATIONAL MECHANISMS OF THE STATE IN RECOVERING THE ECONOMY OF UKRAINE IN THE POST-WAR PERIOD
480
94.
Mosiashvili V., Mamatsashvili E.
PREREQUISITES AND FEATURES OF DEVELOPMENT OF PAPER MONEY
487
95.
Radchenko O., Leontovych S.
NATIONAL INCOME STRATEGY OF UKRAINE IN CONDITIONS STATE OF MARTIAL LAW: INDUSTRY ASPECTS
495
96.
Воронченко К. Д., Кургузенкова Л. А.
МОДЕЛЬ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ КІБЕРСПОРТСМЕНІВ ДО ЗМАГАНЬ
501
97.
Гаман О. С.
ФОРМУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА У РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
508
98.
Гребельник О. П., Косяк О. В.
ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
514
99.
Дацькова Д. В., Жилінська О. І.
ТАЛАНТ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В ІННОВАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
520
100.
Дуга С. Ю.
ВАУЧЕРИ НА НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ: ШЛЯХ ДО ВІДНОВЛЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ВІЙНИ
525
101.
Капліна Т. В., Рибалко Д. П.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ГОТЕЛІВ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
529
102.
Капліна Т. В., Різник А. О.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПРАЦІВНИКІВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
532
103.
Кім Ю. О.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
535
104.
Нестеренко С. С., Перепелиця Д. П.
ЗВІТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ, КОНТРОЛЬ ПОКАЗНИКІВ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ
540
105.
Пурас Т. В., Мешко Н. П.
СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО АГЕНТСТВА НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ (НА ПРИКЛАДІ ТУРАГЕНЦІЇ «АНЕКС ТУР»)
543
106.
Рак І. О., Шульга С. В.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І СКЛАД ЗБУТОВИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ
550
107.
Стрілець В. Ю., Соколівський В. Р., Сокіл А. А.
НОВІТНІЙ ПІДХІД ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ ІННОВАЦІЙ В БІЗНЕСІ
556
108.
Чернявський Ю. Л.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
560
109.
Шатілова О. В., Терно П. А.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ ВІДДАЛЕНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ
565

LEGAL SCIENCES

110.
Біліченко В. В., Коношко В. В.
СТРАТЕГІЯ ОБХОДУ
569
111.
Бушак В. О., Кобзар В. В.
ГЕНОЦИД ЯК АПОФЕОЗ ВІЙНИ: ПОГЛЯД У КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВУ ДОКТРИНУ
574
112.
Гончаренко М. В.
АНАЛІЗ ВІДМІННОСТЕЙ МІЖ «КЛАСИЧНОЮ ВІЙНОЮ» ТА «ГІБРИДНОЮ ВІЙНОЮ»
580
113.
Гунько К. О., Кучеренко В. В., Олексенко В. Г.
ВИКОРИСТАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЛЯ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
585
114.
Дедушкевич Ю. О., Бакай В. Г., Олексенко В. Г.
ПОРІВНЯННЯ ВИКОРИСТАННЯ НЕГЛАСНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА З ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ОРГАНАМИ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
589
115.
Кірієнко В. М.
ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЯК АСПЕКТ УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІВПРАЦІ У СФЕРІ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ
593
116.
Коваленко І. А., Молочко М. О.
ПРАВОВІ КЛАСИФІКАЦІЇ УКЛАДАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ В УКРАЇНІ
597
117.
Креніков Є. О., Нагорна О. О.
РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
605
118.
Неклеса О. В.
РОЛЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ У ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
609

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-3-954753-05-5 та УДК, вихідні дані м. Берлін, Німеччина, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: