V Міжнародна науково-практична конференція “MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE”, 7-9.08.2022 Львів, Україна. Архів

Шановні колеги!

7-9.08.2022 року у м. Львів, Україна

відбулася V Міжнародна науково-практична конференція

MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern research in world science. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-world-science-7-9-08-2022-lviv-ukrayina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Дмитрик П. М.
ОСОБЛИВОСТІ ШТУЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЛІСІВ В ДОВБУШАНСЬКОМУ ЛІСНИЦТВІ ДП «НАДВІРНЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
20
2.
Зеленянська Н. М., Самофалов М. О.
ВПЛИВ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ НА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ МІКРОКЛОНІВ ВИНОГРАДУ
24
3.
Кирилюк В. П., Кричківський В. М., Ковальчук Н. В.
СУЧАСНА АДАПТИВНА СИСТЕМА ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ПІД СОЮ
29
4.
Проценко Л. В., Кошицька Н. А., Гринюк Т. П., Власенко А. С.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЯКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ ХМЕЛЮ
36
5.
Рудавська Н. М., Беген Л. Л., Стефанишин В. А., Балущак К. М.
ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ НА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОДУКТИВНОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
40
6.
Тернавський А. Г., Щетина С. В., Воробйова Н. В., Панько І. В.
ПІДБІР ПАРТЕНОКАРПІЧНИХ ГІБРИДІВ ОГІРКА У ВЕСНЯНИХ ПЛІВКОВИХ ТЕПЛИЦЯХ
44

 BIOLOGICAL SCIENCES

7.
Zhernosekova I.
STABILIZATION OF THE ACTIVITY OF STREPTOMYCETE MUTANTS
50
8.
Батюк Л. В., Кізілова Н. М.
ВПЛИВ НАНОАЛМАЗІВ НА МЕМБРАНИ ЕРИТРОЦИТІВ ПІД ЧАС РАДІАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ ПУХЛИН
53
9.
Гончарова М. М.
ПОЗИТИВНЕ МАЙБУТНЄ ПРИРОДИ ТА ЛЮДЕЙ
60
10.
Довганич Я. О., Годованець Б. Й., Ляшенко Є. К., Покиньчереда В. В., Покиньчереда В. Ф., Попович Ю. М.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ І ОХОРОНИ ТВАРИННОГО СВІТУ КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА
67
11.
Коцюруба В. П., Кухнюк О. В., Кухнюк В. В.
ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
78
12.
Немерцалов В. В., Коваленко C. Г., Васильєва Т. В.
РОДИНА CHENOPODIACEAE У ФЛОРІ МІСТА ОДЕСИ
82
13.
Святенко Л. В.
ПАТРІАРХ ЛІСУ
90

MEDICAL SCIENCES

14.
Serheta I., Makarova O.
PHYSIOLOGICAL AND HYGIENIC ASPECTS OF THE FORMATION OF HIGH PROFESSIONAL CAPACITY OF MODERN STUDENTS
94
15.
Serheta I.
PROGNOSTIC BASIS OF A COMPLEX ASSESSMENT OF THE CHARACTERISTICS OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL, PSYCHOPHYSIOLOGICAL AND MENTAL ADAPTATION OF STUDENTS
98
16.
Абдуллаєв Вагіф Етібар огли
ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПАТОМОРФОЛОГІЧНОГО ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНОГО МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНДОМЕТРІЮ З МЕТОДАМИ ДІАГНОСТИКИ БІОЦЕНОЗУ НИЖНІХ ВІДДІЛІВ СТАТЕВОГО ТРАКТУ У ПАЦІЄНТОК З ГІПЕРПРОЛІФЕРАТИВНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЕНДОМЕТРІЮ ТА ХРОНІЧНИМ ЕНДОМЕТРИТОМ
101
17.
Андреєва І. Д., Осолодченко Т. П., Завада Н. П., Рябова І. С.
ПРОТИМІКРОБНІ ВЛАСТИВОСТІ СУКЦИЛЬОВАНИХ ПОХІДНИХ КВЕРЦЕТИНУ ДЕРЕВИНИ RUBUS IDAEUS, ДОДАТКОВО МОДИФІКОВАНИХ АМІНОКИСЛОТАМИ
104
18.
Бабійчук Л. В., Бабійчук В. Г., Коваль С. М.
ДИСФУНКЦІЯ ЕНДОТЕЛІЮ КАРДІОМІОЦИТІВ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ЩУРІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП
108
19.
Дзевульська І. В., Маліков О. В.
АНАТОМ ТА ФІЗІОЛОГ ЙОГАНН МЮЛЛЕР
112
20.
Калініченко С. В., Мелентьєва Х. В., Антушева Т. І., Торяник І. І.
ПОШИРЕННЯ КОРОВОЇ ІНФЕКЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
116
21.
Кашкалда Д. А.
ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ГОРМОНАЛЬНЫЙ СПЕКТР КРОВИ У ДЕВОЧЕК С ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ И ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА
122
22.
Кисіль О. Ю.
ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МАГНІТОТЕРАПІЇ НА КОРЕКЦІЮ ІМУНОЛОГІЧНИХ ТА ГЕМОГОАГУЛЯЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ
127
23.
Князькова П. В., Гарбузова В. Ю.
ЗВ’ЯЗОК rs4977574-ПОЛІМОРФНИХ ВАРІАНТІВ ГЕНА ANRIL З ГОСТРИМ КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ У КУРЦІВ ТА ПАЦІЄНТІВ, ЩО НЕ КУРЯТЬ
132
24.
Лопушняк Л. Я., Гончаренко В. А., Сухоносов Р. О., Дмитренко Р. Р.
ФЕТАЛЬНА АНАТОМІЧНА МІНЛИВІСТЬ ПРИЩИТОПОДІБНИХ ЗАЛОЗ ЛЮДИНИ
135
25.
Олексієнко І. В.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ МАРКЕРІВ АНТИОКСИДАНТНОЇ ТА СИСТЕМИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ У ВАГІТНИХ ПАЦІЄНТОК ІЗ ВИРАЗКОВИМ КОЛІТОМ
139
26.
Пономаренко С. В., Осолодченко Т. П., Лук’яненко Т. В., Калітіна С. М., Комісаренко М. А.
АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ДІЯ СПИРТОВИХ ЕКСТРАКТІВ З КОРИ ВЕРБИ, ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ENTEROCOCCUS SP
143
27.
Пономаренко С. В., Осолодченко Т. П., Штикер Л. Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ КОМБІНАЦІЙ СПИРТОВИХ ЕКСТРАКТІВ З КОРИ ТА БРУНЬОК РОСЛИН РОДУ SALIX SP
146
28.
Приймак Д. В., Сухоносов Р. О.
ВПЛИВ СТРЕСУ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ ЛЮДИНИ
149

PHARMACEUTICAL SCIENCES

29.
Brubaker I. O., Gorchakova N. O.
ANTIOXIDANT AND CARDIOPROTECTIVE EFFECTS OF CURCUMIN
154

 CHEMICAL SCIENCES

30.
Marfunin M., Tykhonov V.
UNEXPECTED STABILITY OF FULLEREN’S SOLS IN DIMETHYL SULFOXIDE AND N,N-DIMETHILFORMAMIDE
157

 TECHNICAL SCIENCES

31.
Pasichnyk O.
HEAT SPREAD. ONE-DIMENSIONAL FIELD THEORY PROBLEM AND THE FINITE ELEMENT METHOD
164
32.
Pasichnyk O.
EQUATIONS OF THE FINITE ELEMENT METHOD FOR PROBLEMS OF THE THEORY OF ELASTICITY
167
33.
Sydor A. R.
DEPENDABILITY SIMULATION THROUGH MICROSOFT EXCEL TOOLS
170
34.
Бондаренко О. С., Волгушева Н. В., Бошкова І. Л.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ МІКРОХВИЛЬОВОЇ СУШКИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР У ЩІЛЬНОМУ НЕРУХОМОМУ ШАРІ
174
35.
Воронін А. В., Єлін В. М.
ВИКОРИСТАННЯ БПЛА ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ОБСТАНОВКИ В МЕЖАХ РОЗТАШУВАННЯ ЗАСОБІВ РАДІОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА АЕРОДРОМІ
180
36.
Головко М. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ЗНАНЬ ЗІ СТВОРЕННЯ ШТУЧНИХ ОРГАНІВ У КУРСІ БІОФІЗИКИ ТА БІОМЕХАНІКИ
182
37.
Двухглавов Д. Е., Двухглавова А. С.
IT-ПАСПОРТ КОМП’ЮТЕРНОГО КЛАСУ
185
38.
Денисов В. А.
УПРАВЛІННЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИМИ МЕРЕЖАМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ
191
39.
Єрьоміна К. А., Томіна А.-М. В., Бардадим Р. І.
ВПЛИВ ШЛЯХУ ТЕРТЯ НА ПОКАЗНИК АБРАЗИВНОГО СТИРАННЯ МЕТАЛОПОЛІМЕРІВ
198
40.
Захарова Д. Р., Заболотний К. С.
ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ДАЛЬНІСТЬ СТРІЛЬБИ РЕКУРСИВНОГО ЛУКА
203
41.
Колбасін М. І., Сіхневич С. Г.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ В ІТ-ГАЛУЗІ
207
42.
Колодочка Д. О., Полякова М. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ВІДСУТНІХ ОБЛАСТЕЙ ЗОБРАЖЕНЬ МЕТОДАМИ PATCHMATCH ТА LAMA
211
43.
Костенко Г. П.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ В ЄВРОПІ
220
44.
Криховецький М. В., Криховецька З. М.
НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
229
45.
Мукмінов І. І.
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ҐРУНТОВОГО РЕГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ТЕПЛИЦЬ У НАТУРНИХ УМОВАХ
234
46.
Петров В. Н., Жданов А. А., Мацей Р. А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ДОЗАТОРОВ ДЛЯ МЕЛКОЙ ФАСОВКИ
240
47.
Сахненко М. Д., Корогодська А. М., Степанова І. І., Маркова Н. Б., Руднєва С. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ФОТОКАТАЛІТИЧНИХ ОКСИДНИХ ПОКРИВІВ НА ЦИНКОВИХ ПЛАТФОРМАХ
247
48.
Середа О. Г., Мельник О. Ю.
БОРОШНО ІЗ ЦВІРКУНІВ – АЛЬТЕРНАТИВНА СИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
252
49.
Тарельник В. Б., Думанчук М. Ю., Пирогов В. О.
ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ ДЕТАЛЕЙ НАСОСНИХ АГРЕГАТІВ
256
50.
Трач Р. В., Тивонюк В. П.
ОГЛЯД ТА ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВТОДОРОЖНІХ МОСТІВ УКРАЇНИ
263
51.
Чигвінцева О. П., Рула І. В., Бойко Ю. В., Кравченко С. В.
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ТРИБОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ПОЛІАМІДУ
269
52.
Шаша І. К.
МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАЛЬНИМ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
275
53.
Швець О. П., Талабко Ю. І.
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СПРАЦЬОВАНИХ ДЕТАЛЕЙ НАПЛАВЛЮВАННЯМ
281

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

54.
Kuzmenko T.
DIFFERENTIABLE FUNCTIONS IN A THREE-DIMENSIONAL ASSOCIATIVE NONCOMMUTATIVE ALGEBRA
286
55.
Павлюк Л. О.
ПОСТІЙНА ГАББЛА В МОДЕЛЮВАННІ ХВИЛІ ДЕ БРОЙЛЯ
291
56.
Романюк В. М., Паламарчук Г. О., Гамівка Л. В.
МАТЕМАТИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ В НУШ
296
57.
Стогній Н. П., Шпількін А. Р., Мартинюк Є. Д.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПОВЕРХНЕВИХ ПЛАЗМОНІВ
302
58.
Харченко А. В.
РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ЗАСВОЄННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ ТА ТЕРМІНІВ
305

GEOGRAPHICAL SCIENCES

59.
Вірченко П. А., Бутко Д. С.
ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВИМИ ГРОМАДАМИ (НА ПРИКЛАДІ КРЕМІНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) ДО ПОЧАТКУ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 2022 РОКУ
310

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

60.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
APPROBATION OF TECHNOLOGY OF SATELLITE IMAGES AND PHOTOGRAPHS FREQUENCY-RESONANCE PROCESSING AT AREA OF DRILLED WELL’S LOCATIONS IN AUSTRALIA
320
61.
Куриленко В. С.
О ВЛИЯНИИ ВУЛКАНИЗМА НА НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ ПРИПЯТСКО-ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОГО ПАЛЕОРИФТА
329
62.
Логвін В. М., Пігулевський П. Г., Яремій С. О.
ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ КРИВІЗНИ ПОТЕНЦІЙНИХ ПОЛІВ ДЛЯ ОКОНТУРУВАННЯ ГЕОЛОГІЧНИХ ТІЛ
341
63.
Хорольський А. О., Гріньов В. Г.
ЗАСТОСУВАННЯ ДЕКОМПОЗИЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ КРІПЛЕННЯ
347

 ARCHITECTURE

64.
Василенко О. Б., Сташенко М. С., Чвирова О. Є.
ЛІНІЙНІ СИСТЕМИ В АРХІТЕКТУРНОМУ ОБЛИЧЧІ (НА ПРИКЛАДІ М. ОДЕСИ)
354
65.
Матієнко А. В., Черниш Т. А., Сташенко М. С.
ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ
362
66.
Самойленко Є. В.
ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА ПРИРІЧКОВІ ТЕРИТОРІЇ
368
67.
Сташенко М. С., Саміна К. О., Духіна В. С.
ПРОБЛЕМА ОБВОДНЕННЯ. ДЮКІВСЬКИЙ ПАРК М. ОДЕСА
374

 PEDAGOGICAL SCIENCES

68.
Lopushniak L. Ya., Honcharenko V. A., Boichuk O. M., Sukhonosov R. O.
FORMATION OF INVESTIGATIVE COMPETENCE OF TEACHERS IN MEDICAL INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION
380
69.
Андріюк Н. В., Блажеєва О. Д.
MOBНA KOMПETEНTНICTЬ ЯK ШЛЯX ДO УCПIШНOÏ OCOБИCTOCTI
383
70.
Борин Г. В., Чайка В. М.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ТВОРЧОЇ ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ НА ОСНОВІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ
390
71.
Даценко Т. О.
ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ НА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ШКОЛІ
395
72.
Добридень А. В.
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
399
73.
Каленський А. А.
ЕКООРІЄНТОВАНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
404
74.
Кириєнко О. О.
ВІРТУАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ, ЯК ОДИН З ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМКІВ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
411
75.
Лях Т. О.
ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ БУДОВИ СЛОВА І СЛОВОТВОРУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
418
76.
Мамедли Кёнуль Эльхан
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
424
77.
Мілюкова І. Р., Нудний І. П.
ПРОБЛЕМАТИКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ПЛАТФОРМІ MOODLE
432
78.
Мосенцева С. О.
КОРЕКЦІЯ СЕНСОРНОЇ СФЕРИ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНЯТ ІЗ ЗПР НА ЗАНЯТТЯХ ОБРАЗОТВОРЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
437
79.
Пантелєєва В. В.
ВИКОРИСТАННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ ГРИ ПІД ЧАС РОБОТИ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
442
80.
Парахіна Т. Г.
ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНИХ ОБРЯДІВ, ЗВИЧАЇВ, ТРАДИЦІЙ У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
447
81.
Пінчук Л. М.
САМООСВІТА ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
453
82.
Пономарьов О. С., Кіпенський А. В., Чеботарьов М. К., Харченко А. О.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛІДЕРА
459
83.
Попсуй А. В.
РОЛЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗЗСО
467
84.
Розуменко А. О., Розуменко А. М.
ОРГАНІЗАЦІЯ УЗАГАЛЬНЮЮЧОГО ПОВТОРЕННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ УЧНЯМИ ВИПУСКНИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
473
85.
Стасів Н. І., Денищенко К. М.
РОЛЬ ЗАСОБІВ НАОЧНОСТІ В АКТИВІЗАЦІЇ МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ
478
86.
Стасів Н. І., Дрига Д. В.
РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
483
87.
Трофимова М. Л.
КЕЙС-МЕТОД ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
487
88.
Худякова І. М.
NO-CODE І LOW-CODE ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЇ» ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
492
89.
Цибанюк О. О.
РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У СТАНОВЛЕННІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ (НА ПРИКЛАДІ «ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТИВНИХ ТОВАРИСТВ РУМУНІЇ»), ПОЧАТОК ХХ СТ.
497
90.
Шепітько В. І., Борута Н. В., Стецук Є. В., Якушко О. С., Левченко О. А.
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
502

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

91.
Лісовик А. О., Шинкаренко І. О.
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СИЛ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
507
92.
Савайда О. І., Черевко В. В.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ВІЙНИ НА ДІТЕЙ
510
93.
Яворська Н. В.
ЕТНІЧНИЙ СТЕРЕОТИП ЯК ВИД СОЦІАЛЬНИХ СТЕРЕОТИПІВ
514
94.
Яланська С. П.
МЕТАФОРИЧНІ АСОЦІАТИВНІ ЗОБРАЖЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
519

SOCIOLOGICAL SCIENCES

95.
Піговський М. М., Олексюк Н. С.
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ЯК ВАЖЛИВА ОЗНАКА ЙОГО СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
522

 JOURNALISM

96.
Zagorulko D. I.
INTERACTIVE APPROACH IN NEWS COVERING OF RUSSIAN INVASION OF UKRAINE
527

 ART

97.
Большов О. О., Білякович Л. М.
ІННОВАЦІЙНІ КОНЦЕПТИ SUSTAINABLE FASHION В РОЗРОБЦІ ТРАНСФОРМАТИВНОГО ЗАХИСНОГО ОДЯГУ
531
98.
Загреба Д. С., Білякович Л. М.
ВИКОРИСТАННЯ ВІНТАЖНИХ ВИРОБІВ ТА МАТЕРІАЛІВ У СТВОРЕННІ СУЧАСНИХ КОЛЕКЦІЙ НИЖНЬОЇ БІЛИЗНИ
541
99.
Карчевська І. В., Білякович Л. М.
ЦИФРОВА МОДА ЯК СПОСІБ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ ПОКОЛІНЬ NETGEN ТА ALPHA
551
100.
Ковтун Н. Г., Білякович Л. М.
ЗМІНА ОФІЦІЙНОГО DRESS CODE СВІТОВИХ ЛІДЕРІВ ПІД ВПЛИВОМ РОЗВ’ЯЗАНОЇ РОСІЄЮ ВІЙНИ ПРОТИ УКРАЇНИ ВІД 24.02.2022
561
101.
Коцюрба Н. Є.
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ НАВИЧОК КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА-ПІАНІСТА
570
102.
Кубова В. О., Білякович Л. М.
ХАТНІЙ НАСТІННИЙ РОЗПИС ЯК КУЛЬТУРНИЙ БАЗИС УКРАЇНСЬКОГО ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ: ГЕНЕЗИС, СИМВОЛІКА, ОРНАМЕНТАЛЬНІ МОТИВИ
574
103.
Куян О. В., Білякович Л. М.
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КАМУФЛЯЖНОГО ЗАБАРВЛЕННЯ ТЕКСТИЛЮ
581
104.
Святко В. С., Білякович Л. М.
ВАРІАТИВНІСТЬ ОРНАМЕНТАЛЬНИХ МОТИВІВ ТА КОЛОРИСТИКИ ТРАДИЦІЙНОГО ТЕКСТИЛЮ НІГЕРІЇ
591
105.
Сточанський Є. О., Білякович Л. М.
ВПЛИВ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА ФОРМУВАННЯ ОРНАМЕНТАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ НАРОДНОГО УКРАЇНСЬКОГО КОСТЮМА
600
106.
Тетеря С., Костюк Н.
УКРАЇНСЬКИЙ КОМПОЗИТОР ПАВЛО СЕНИЦЯ В ДОСЛІДЖЕННІ ВАСИЛЯ ГЕРАСЬКА
607
107.
Токар І. В., Білякович Л. М.
МИСТЕЦЬКА ПАРАДИГМА ЯПОНІЇ В ДИЗАЙНІ ХХІ СТ.
614
108.
Хрустицька О. В., Білякович Л. М.
ФІЛЕЙНІ ГАЧКОВАНІ ТЕХНІКИ В СУЧАСНОМУ ТРЕНДОУТВОРЕННІ ДИЗАЙНУ
623
109.
Чевка Т. Д., Білякович Л. М.
ОСОБЛИВОСТІ WEDDING LOOKS ПРЕДСТАВНИЦЬ МОНАРШОЇ РОДИНИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
632
110.
Чуль Н. П., Білякович Л. М.
ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ ХХІ СТОЛІТТЯ НА ТРЕНДОУТВОРЕННЯ В ІНДУСТРІЇ МОДИ
640

HISTORICAL SCIENCES

111.
Лісунець Л. І.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ПОВСЯКДЕННОСТІ СТУДЕНСТВА (НА МАТЕРІАЛАХ СІМЕЙНОГО ФОНДУ ЛІСЕНКІВ)
648

 CULTUROLOGY

112.
Бойчук Н. А.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ УКРАЇНИ
655
113.
Караєва І. С.
БУДДИСТСЬКІ СИМВОЛИ У ФІЛОСОФСЬКОМУ РОМАНІ ОЛДОСА ГАКСЛІ «ОСТРІВ»
661

 LITERATURE

114.
Шевченко В. О.
КЛАСИЧНІ ТВОРИ КРІЗЬ ПРИЗМУ НЕКЛАСИЧНОГО БАЧЕННЯ АБО ЧОМУ ЧИТАННЯ ТВОРІВ ВИДАЄТЬСЯ ЗАСТАРІЛИМ
666

POLITICAL SCIENCES

115.
But S. A.
POLICY OF THE REPUBLIC OF KOREA IN THE CONTEXT OF AMERICAN-CHINESE RIVALRY
674
116.
Popkov V. V., Fuad Hamid
СВІТОУСТРІЙ ТА СВІТ-СИСТЕМА
680
117.
Андріяш В. І., Євтушенко Н. О.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗМІСТУ ТА СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ДИСКУРСУ»
684
118.
Жуляєв В.
МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА ФРАНЦІЇ В КРИЗОВІ РОКИ ПОЧАТКУ ХХІ–ГО СТОЛІТТЯ
692
119.
Лясота А. Є.
ІНСТИТУЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ: ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОСТІ ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ
699
120.
Пастушенко В. І.
НОВА СПЕЦІАЛЬНА ПРОЦЕДУРА ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПІДСТАВИ ІНІЦІЮВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
707

PHILOLOGICAL SCIENCES

121.
Bon M. I., Kravchuk V. V.
PECULIARITIES OF TRANSLATION OF ADVERBIAL PARTICIPLES AND ADVERBIAL INFLECTIONS IN SCIENTIFIC AND TECHNICAL TEXTS
711
122.
Makhmudova Shalala Amirkhan gizi
THE EMBODIMENT OF MORAL VALUES IN THE CHILDREN’S WORKS OF JALIL MAMMADGULUZADEH
714
123.
Василенко Г. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЛЕКСИКИ СФЕРИ ТУРИЗМУ І ГОСТИННОСТІ
719
124.
Загоруйко Н. М.
КОЛОРАТИВИ У МОВІ ТВОРІВ Т.Г.ШЕВЧЕНКА ТА І.С.НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ)
722
125.
Маторіна Н. М.
БРУНО ШУЛЬЦ – ПИСЬМЕННИК І ХУДОЖНИК, ЯКИЙ ЗБЛИЖУЄ НАРОДИ (МАТЕРІАЛИ ДО ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ З ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ)
730
126.
Пристай С. М., Заруба І. Д.
ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ АДЕКВАТНОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ
737
127.
Туріцина О. М.
СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ
743

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

128.
Брижнік В. М.
ТЕМА РЕСЕНТИМЕНТУ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ЯВИЩА ПОСТТОТАЛІТАРНОГО СУСПІЛЬСТВА У ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІХ ТВОРАХ ТЕОДОРА АДОРНО
750
129.
Старікова Г. Г.
ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ АКСІОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СУЧАСНОЇ НАУКИ
757

 ECONOMIC SCIENCES

130.
Voronkova O. M.
MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES IN AUDIT ACTIVITIES
763
131.
Бердар М. М.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
767
132.
Ватаманюк-Зелінська У. З., Науменко К. А.
НАПРЯМКИ БЮДЖЕТНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ
773
133.
Гудзь Т. П., Ткачук І. С.
РИНОК КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ
779
134.
Дем’янчук І. В.
ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
783
135.
Драчук Ю. З., Амоша О. О., Зеркаль А. В., Jaworska M., Сталінська О. В.
ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ В КОНТЕКСТІ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ КРАЇНИ
787
136.
Земліна Ю. В., Вецепура Н. В., Назаренко Д. С.
РОБОТА З КОНФЛІКТНИМИ СИТУАЦІЯМИ В УМОВАХ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
795
137.
Ковова І. С., Радченко М. М.
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
802
138.
Кузнєцов Д. О.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПОТОКАМИ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ
807
139.
Литвиненко Н. І., Александрова Ю. Є., Поколодна С. А., Чергик М. В.
ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ЛІНДА ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ РИНКОВОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ
812
140.
Мазур Г. О., Коломієць М. С.
ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
817
141.
Мазуркевич І. О.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КАВОВОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
824
142.
Міщенко В. А., Шапран Є. М., Другова О. С., Дараган А. В.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПОВЕДІНКОВОГО КОНТРОЛЛІНГУ
829
143.
Мошковська О. А.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕЧНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА І УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК
837
144.
Новак В. Т.
ДЕПОЗИТНІ ВКЛАДЕННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ВИД РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ФОРМУВАННЯ
843
145.
Петик Л. О., Дербіна Р. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА ЇХ РЕГЛАМЕНТАЦІЯ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
848
146.
Пилипенко О. В., Кришталь Г. О., Васильконова Е. О.
КРИПТОВАЛЮТА: РОЗВИТОК ТА РІВЕНЬ ПРИЙНЯТТЯ КРИПТОПРОДУКТІВ В СВІТІ
854
147.
Сук П. Л.
АМОРТИЗАЦІЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА МЕТОДОМ НА ОСНОВІ ІНШИХ ОПЕРАЦІЙНИХ ДОХОДІВ
858
148.
Урікова О. М., Гриневич О. Я.
РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ У ВОЄННИЙ ЧАС
864
149.
Урікова О. М., Костевич Ю. Р.
ВІЙСЬКОВІ ОБЛІГАЦІЇ ЯК МОЖЛИВІСТЬ ПІДТРИМАТИ УКРАЇНУ У ВОЄННИЙ ЧАС
870
150.
Шаповалов Є. О.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМАТИКА ДОДАТКОВОЇ ДОТАЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕДАНИХ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ВИДАТКІВ З УТРИМАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
876
151.
Шевчук Я. В.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМ БУДИНКОМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
882
152.
Яремченко Я. П., Ляшенко Г. П.
СУТНІСТЬ ПРЯМИХ ПОДАТКІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
889

 LEGAL SCIENCES

153.
Konovalova V. О., Shevchuk V. M.
MODERN CRIMINALISTICS IN THE CONDITIONS OF WAR: PROBLEMS OF ADAPTATION AND RELOAD
896
154.
Біліченко В. В.
ЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО
904
155.
Болюбаш В. О., Захарченко О. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В УМОВІ ВОЄННОГО СТАНУ
907
156.
Гіденко Є. С.
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
912
157.
Гордейченко Р. Р., Лісовик А. О., Філіпп А. В.
ЗГВАЛТУВАННЯ, СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО ТА ПРИМУШУВАННЯ ДО ВСТУПУ В СТАТЕВИЙ ЗВ’ЯЗОК: ПРОБЛЕМА РОЗМЕЖУВАННЯ
916
158.
Дроговоз С. Є., Вечеря М. В., Чорна А. Г.
КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ЗАПОБІГАННЮ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ
918
159.
Дроговоз С. Є., Вечеря М. В., Чорна А. Г.
ЗМІНИ ДО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ: ВВЕДЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОСОБНИЦТВО ДЕРЖАВІ-АГРЕСОРУ
921
160.
Дроговоз С. Є., Волков Ю. М.
ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ, ЇЇ МІСЦЕ У СИСТЕМІ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
925
161.
Єрьоменко Я. С., Гаріна Д. А., Гельдт С. В., Онищенко Ю. М.
ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ РОСІЇ ПІД ЧАС ВІЙНИ З УКРАЇНОЮ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СКОЄНЕ
928
162.
Журавель О. А.
ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ
933
163.
Журавель О. А.
ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ
938
164.
Загинайко М. М., Корогод С. В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
941
165.
Корогод С. В., Йолкіна А. В., Головко Д. П.
КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЯННЯ ПРИ ПЕРЕВИЩЕННІ МЕЖ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ ПРИ ВИКОНАННІ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЧИ РОЗКРИТТЯ ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ ЧИ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
944
166.
Максимовська С. С.
ОСОБЛИВОСТІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ
947
167.
Малахова К. Д., Завістовський О. Д.
ІНСТРУКТОР З ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ СЛУЖБОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
952
168.
Неклеса О. В., Рудницька К. Г., Гузенко В. О.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ, ЩО ВКАЗУЮТЬ НА ПРОЦЕСУАЛЬНУ ЗАЛЕЖНІСТЬ СЛІДЧОГО ВІД ПРОКУРОРА
956
169.
Неклеса О. В., Сокур К. В., Кравчук М. О.
ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА КОРУПЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
959
170.
Оржаховська А. Р., Чорна А. Г.
ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ГОТУВАННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
963
171.
Панова А. В.
ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ У ЖИТЛІ ОСОБИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
967
172.
Паньків Д. Р., Завістовський О. Д.
ПРОБЛЕМАТИКА РОБОТИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
972
173.
Пирматов О. Ш.
ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
974
174.
Пірен М. І., Пенішкевич О. Я.
РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ НА МОРАЛЬНО–ДУХОВНИХ, ПРАВОВИХ ОСНОВАХ ТА ДОСВІДУ КРАЇН ЄС
980
175.
Полюхович О. О.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ ВОЄННОГО СТАНУ
989
176.
Пурик Т. О., Корогод С. В.
ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: НЕГАТИВНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
997
177.
Радельчук К. О., Корогод С. В.
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОТРИМАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
1000
178.
Руденко А. В., Анісімов Д. О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ СИЛИ ПІД ЧАС ЗАТРИМАННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СТАНІ НАРКОТИЧНОГО СП’ЯНІННЯ
1004
179.
Савайда О. І., Бірак Є. В.
ОЦІНОЧНІ КРИТЕРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ (ПОЛІЦІЇ) В УКРАЇНІ
1011
180.
Сезонов В. С.
АСПЕКТИ ЗБИРАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТІВ ЯК ДЖЕРЕЛ ДОКАЗІВ
1016
181.
Серафимчук І. О., Федченко В. М.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1020
182.
Старушко О., Борисенко Т. В.
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
1024
183.
Старушко О. Б., Завістовський О. Д.
ЗНАЧЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СЛУЖБОВО-ПРИКЛАДНИХ ЄДИНОБОРСТВ У СИСТЕМІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
1028
184.
Ступачук Р. В., Чорна А. Г.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ
1031
185.
Тимошенко В. І.
ПРОТИПРАВНА ПОВЕДІНКА ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
1035
186.
Трутень І. І., Чорна А. Г.
СТРУКТУРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
1042
187.
Ульянченко А. Ю., Чорна А. Г.
НОВАТОРСЬКА ФУНКЦІЯ КРИМІНОЛОГІЇ
1046
188.
Федченко В. М., Антипова А. К.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОВ’ЯЗАНІ З РОЗГЛЯДОМ ЗАПЕРЕЧЕНЬ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ТА КАСАЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ
1049
189.
Федченко В. М., Сокур К. В.
СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ: ПІДСУДНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1053
190.
Чалик В. Р.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ
1057
191.
Шведова А. В., Чорна А. Г.
КВАЛІФІКАЦІЯ МНОЖИННОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
1062
192.
Шин Е. С., Чорна А. Г.
ПОМИЛКИ В КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
1065

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-966-8219-86-3 та УДК, вихідні данні м. Львів, Україна, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: